Brugse “wintermarkt” ipv kerstmarkt: is een Christelijk woordgebruik dan echt zo “storend”?

De Britse en Amerikaanse Puriteinen schaften Allerheiligen en Kerstmis af in the 17de eeuw en in Soviet Rusland was er op de officiële kalender geen plaats voor Christelijke feesten. Ook vandaag in onze streken wordt er almaar meer moeite gedaan om de kerst uit de eindejaarsfeesten te halen. Tegenwoordig wordt de kerstwens “Zalig Kerstfeest” maar al te automatisch vervangen door het religieus neutrale “Prettige eindejaarsfeesten”. Men ziet almaar minder kerststallen op openbare plaatsen in Westerse steden en gemeenten verschijnen, omdat deze de “neutraliteit” in gevaar zouden brengen. Ook feesten als Sinterklaas en Pasen worden in het openbare leven zoveel mogelijk van hun religieuze wortels ontdaan. De Westerse mens wil vooral niemand storen met religie, en daar wordt voornamelijk de Christelijke religie mee bedoeld. Andere religies dan de Christelijke worden als veel minder “storend” ervaren.  De laatste stunt in de evolutie naar een “neutralere” maatschappij is het veranderen van de Brugse kerstmarkt in een “wintermarkt“. Dit kwam er na het omdopen van andere kerstmarkten in ons land tot “Winterpret” in Brussel, “Winterfeesten” in Gent, en “Winter in Antwerpen” aan de Schelde.

Steeds meer reacties tegen “neutraliseren” van onze feesten

De reacties tegen dit cultureel “neutraliseren” van onze feesten, laten zich steeds luider horen, ook vanuit de hoek van de niet-kerkelijken onder ons. Dat bewijst het recente protest tegen de Brugse Wintermarkt. Waarom moeten onze feesten “neutraler” worden in de naam van  progressieve, cultuurrelativistische ideologieën, waar lang niet iedereen meer in gelooft?  Inderdaad, in een wereld waar multiculturalisme domineert, wordt de identiteit een steeds belangrijker gegeven. De geglobaliseerde cultuur, waarbij de ganse wereld dezelfde levensstijl aanneemt en dezelfde gestandaardiseerde producten consumeert, wordt door een steeds grotere groep Westerlingen opzijgeschoven voor een herontdekking van het plaatselijke. Men wil opnieuw een omgeving creëren die uniek is, bij onze volksaard past en een band schept met ons verleden. Trouwens, is onze cultuur en religie dan zo beledigend voor anderen, dat we er ons voor moeten schamen? Storen we daar echt minderheden mee? Zijn we minder gastvrij, omdat we onze religieuze feesten openlijk beleven?  Of moeten we vooral de “gevoelens” sparen van een generatie van antiklerikale babyboomers en hun kinderen, die met elke religie dwepen, als ze maar niet uit Europa komt? Zijn deze laatsten niet de grootste spelbrekers in dit ganse verhaal?

Openlijke beleving van Christelijke tradities is niet racistisch of intolerant

Laten we dus stoppen met het wegcijferen van ons Christelijk geloof en onze gebruiken. Ook wij, Westerlingen, hebben recht op godsdienstvrijheid en er is helemaal niets “racistisch” or “intolerants” aan religieus zelfrespect. Laten we gerust iedereen een “Zalig Kerstfeest” wensen, Christelijke symbolen in openbare ruimten herintroduceren, onze instellingen en verenigingen opnieuw vernoemen naar heiligen of het k-tje van Katholiek terug in eer herstellen. Ons geloof is niet als vuile was, die we snel verstoppen wanneer er bezoek komt, maar als een parel, waar een koopman zijn ganse bezit voor verkoopt om hem te vergaren. Laten we ons hier ook naar gedragen.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

14 commentaren op “Brugse “wintermarkt” ipv kerstmarkt: is een Christelijk woordgebruik dan echt zo “storend”?

 1. ☩JMJ☩

  De grote Kardinaal Pius van Poitiers, in zijn preek waarin hij doctrinaire intolerantie verdedigde, zei: “Nous sommes donc intolérants, exclusifs en matière de doctrine: nous en faisons profession; nous en sommes fiers.” – “Wij zijn dus intolerant en uitsluitend op gebied van doctrine: wij belijden het; wij zijn er fier op.”

  Blanke Europeanen moeten ontwaken tot het feit dat zij de plicht hebben om wederom de authentieke Katholiciteit te asserteren in het gezicht van de landsverraders en de veroveraars van Mahomet. Tolerantie vanwege de ware Godsdienst jegens een valse religie gelijk den Islam is onmogelijk, want de ware Religie verwerpt intrinsiek valse leringen en verwerpt hen. Het is majesteitschennis tegen God om ‘rechten’ toe te schrijven aan valse godsdiensten. De revolutie van Dignitatis Humanae (Vaticanum II) heeft Katholieken tandloos gemaakt, waardoor zij gekapituleerd hebben aan iedereen die hen als voetmat wilden gebruiken.

  In de traditionele Liturgie werd gisteren echter door de Katholieke Kerk gebeden:

  “Auferte gentem perfidam
  Credentium de finibus,
  Ut unus omnes unicum
  Ovile nos Pastor regat.”

  “Neem weg het ongelovig ras
  Van de grenzen der gelovigen,
  Opdat één Herder ons allen uniek
  in de schaapsstal moge regeren.”

  Toen de Katholieke Religie als enige rechthebbende erkend en geëerd werd in West-Europa heeft de sekte van Mahomet nooit vaste voet gekregen op de bodem van onze Zuidelijke Nederlanden. Nu deze Nederlanden geapostasieerd hebben en zich in het slijk van ongeloof wentelen, nu groeit de mohammedaan hier met de hulp van de antichristelijke regering en het geld van Juda aan, terwijl de plaatselijke Germaanse bloedlijnen systematisch uitgedelgd worden door de moordende golf van abortus, doelmatige steriliteit, sodomie en het mes van de bezetter. Dat diegenen die de mohammedaanse kolonisering willen bestrijden zonder God uiteindelijk mogen gaan beseffen dat men eerst het Rijk van God moet zoeken, en dat de rest er bij gegeven wordt.

  1. Correctie:

   “iedereen die hen als voetmat wilde”
   “In de schaapsstal moge regeren” (hoofdletter)

  2. Nog een correctie: “want de ware Religie veroordeelt intrinsiek valse leringen en verwerpt hen.”

  3. Hier is de correcte vertaling van “Auferte gentem perfidam” etc.:

   “Neem weg het perfide ras
   Van de grenzen der gelovigen,
   Opdat Eén Herder ons allen
   In de unieke schaapsstal moge regeren.”

 2. – “Men” is eigenlijk niet meer gelovig of zelfs antigodsdienstig, en daarom is “men” verschrikkelijk neutraal. Anders gezegd heel veel christelijke verwijzingen gaan op de schop, het logisch gevolg van de ontkerstening.
  – In veel verenigingen is hetzelfde gebeurd, met dan nog de extra motivatie dat er wel eens moslim(a) zou kunnen opdagen als de C uit de naam weg is.
  – Wie katholiek is moet in elk geval consequent de naam mét christelijke verwijzing gebruiken.

 3. Hier is een petitie opgestart die politiek NEUTRAAL is en gericht aan de gemeenteraad Brugge. Wil je die ook verspreiden? Dank je wel.
  PETITIE: VOOR HET BEHOUD VAN DE BENAMING ‘KERSTMARKT’ TE BRUGGE.

  Tussen Kerst en Nieuw willen we zingen op de Kerstmarkt. We zoeken nog meer zangers en instrumentalisten voor de begeleiding. Geef je op bij DANK!

  https://www.petities24.com/voor_het_behoud_van_de_benaming_kerstmarkt_te_brugge?fbclid=IwAR2aK7vrM-PRpcADBaLym0oVGJ9f225KE4IBsaARA6dMl5ozZAW-YGR4Tlg#form

 4. De week tussen Kerst en Nieuw willen we zingen op de Kerstmarkt.
  We zoeken nog meer instrumentalisten voor de begeleiding en zangers. Geef je gerust op bij Dank
  De repetitie, vooral voor instrumentalisten is donderdag 15 november om19 uur.
  Zandtekenaar Mal Boie zal waarschijnlijk ook aanwezig zijn.

 5. Toen ik kind was, waren er hier te lande geen kerstmarkten, wel was er meer echte kerstversiering (silhouetten van sterren) en waren er soms kerststallen op de pleinen. Soms was er een gezellige cadeaubeurs voor een goed doel. De kerstmarkten zijn uit Duitsland overgewaaid waar ze tot zuippartijen uitgegroeid waren. Voor mij niet gelaten dat “kerst” en “markt” wordt afgekoppeld. De “markt” beheerst al heel het (economische, sociale) leven in het betoog van politici en media. Maakt mij niet uit dat die commercie nu “wintermarkt” i.p.v. kerstmarkt genoemd wordt, ik mis dat niet, wel mis ik de stallen op de pleinen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht