Halloween: over anti-Katholicisme, heidense recuperatie en commercieel gewin

Foto: the Telegraph

Binnenkort komen de feesten van Allerheiligen en Allerzielen er weer aan. Voor Katholieke gelovigen is dit een moment om te bidden voor onze overleden geliefden, het kerkhof te bezoeken of even stil te staan bij onze eigen sterfelijkheid. Deze traditionele momenten worden, tot ergernis van velen, echter vaak overschaduwd door het griezelfeest van Halloween, een commerciële import uit Noord-Amerika, die met zijn kitscherige en vaak wansmakelijke versieringen en verkleedpartijen, weinig te maken lijkt te hebben met de Christelijke ingetogenheid van Allerheiligen. 

Waar komt Halloween vandaan? 

Halloween is een contractie van”All Hallows Eve”, letterlijk “Allerheiligen-avond”,  en werd in Ierland en sommige oorden in Groot-Brittannië op 31 oktober gevierd sinds het begin van de 8ste eeuw, toen Paus Gregorius III het feest van Allerheiligen op 1 november vastlegde. De gewoonte om zich op de vooravond van Allerheiligen of Halloween te verkleden heeft te maken met het volksgeloof, dat de grens tussen onze realiteit, en die van de zielen uit hel en vagevuur op dat specifiek moment minder sterk wordt. Is Halloween een overblijfsel van het Keltische en heidense oogstfeest van Samhain? Historici zijn het hier niet over eens. Hoewel er bij Halloween kaarsen in uitgeholde rapen of pompoenen worden aangestoken, hebben deze “heidense” rituelen eigenlijk geen grotere religieuze betekenis dan de “heidense” traditie om onze huizen en straten met dennenbomen te versieren tijdens de kerstperiode. Halloween zou daarom voor een groter deel gebaseerd zijn op Christelijke dan op heidense elementen. 

Eerste kritiek tegen Halloween vanuit de Reformatie

De eerste kritiek tegen Halloween kwam er tijdens de Reformatie in Engeland, vooral omdat het door zijn associatie met Allerheiligen als te “Katholiek” werd beschouwd. Katholieke feestdagen werden toen één voor één afgeschaft. Zelfs Kerstmis werd door het Puriteinse Parlement in Groot-Brittanië verboden in 1647. Puriteinse immigranten namen soortgelijke maatregelen in bepaalde kolonies van Noord-Amerika, waar feesten als Kerstmis en Allerheiligen (en dus ook Halloween) verboden werden wegens te “heidens” of “onbijbels”. Bovendien zag men deze feesten als een aanzet tot dronkenschap en wanordelijk gedrag. Dit anti-Katholiek sentiment begon pas te verzachten in de 19de eeuw na de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) en door een nieuwe, grote Katholieke immigratiegolf uit landen als Duitsland en Ierland. De weerstand tegen Allerheiligen en Halloween in Noord-Amerika bleef echter bij Amerikanen met een Brits-Puriteinse achtergrond bestaan, vooral gemotiveerd door hun anti-Katholieke en anti-Ierse vooroordelen. 

20ste eeuw: de commercialisering 

In de 20ste eeuw werden Kerstmis, Pasen, maar ook Halloween sterk gecommercialiseerd door de verkoop van kant en klare versieringen, snoep en andere feestartikelen. De Christelijke roots van al deze feesten geraakten hierdoor al snel onderdrukt. Horrorfilms in de jaren ’70 tot ’90, waarin Satanisten en Wicca een grote rol speelden, verergerden het negatieve imago van Halloween. Al snel ontstond er in de populaire cultuur een nieuwe, heidense mythologie, waarbij Christenen beschuldigd werden van het “inpalmen” van het “heidense” Halloween. Heidense en satanische sekten in Noord-Amerika incorporeerden Halloween in hun rituelen en eisten het feest voor zichzelf op. De reacties vanuit  fundamentalistisch- Protestantse hoek lieten uiteraard niet op zich wachten: er werden al snel tractaten verspreid over het “duivelse” Halloween.  Ook Amerikaanse Katholieken begonnen zich vragen te stellen, of het wel een goed idee was om hun kinderen nog verder te laten deelnemen aan Halloween festiviteiten. Geruchten dat Paus Benedictus XVI zich tegen het feest uitgesproken zou hebben, zetten ook Katholieke ouders aan om alternatieven voor Halloween te zoeken.

Wat denkt een exorcist ervan? 

Wat moeten ouders van Halloween denken en is het een goed idee om kinderen aan dit feest te laten deelnemen? Volgens de exorcist van het Aartsbisdom van Indianapolis,  E.H.  Vincent Lampert, kan het zeker geen kwaad dat kinderen zich op Halloween verkleden en bij de buren om snoep gaan vragen. Christenen moeten wel voorzichtig blijven voor kostuums die angst inboezemen of “magische” rituelen die het kwade verheerlijken, ook al gebeurt dit op een speelse manier. Voor ouders is Halloween, volgens E.H. Lampert, een uitgelezen moment, om kinderen te onderwijzen over Allerheiligen, en de Katholieke visie rond occulte en heidense rituelen nog eens te herhalen. Want laten we niet vergeten: voor de Christen is er slechts één geloof en één God. Voor heidendom en occultisme is er bij ons geen plaats. 

Bron: catholic.org, thoughtco.com

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

13 commentaren op “Halloween: over anti-Katholicisme, heidense recuperatie en commercieel gewin

 1. ikzelf blijft erbij om deze niet te vieren. Na mij idee kan men kinderen het belang van heiligenen en de betekenis van allerheiligen op een andere manier leren. Is hij de enige exorcist die hierover een mening hebben?

  1. De meeste aanbevelingen, die ik van priesters en exorcisten gelezen heb, is niet deel te nemen aan heidense rituelen, spiritisme of het spelen met ouija borden. Zij maken zich niet zozeer zorgen over de verkleedpartijen, dan wel over de reclame die bij Halloween (en magisch geïnspireerde jeugdfictie) wordt gemaakt voor occulte praktijken. Over deze fictie zou ik trouwens nog eens een artikel willen schrijven.

 2. – De commercie had ergens nog een gaatje gevonden om wat extra te verkopen en wat oppervlakkige sfeer te scheppen. Hup, Halloween was er plots. Zolang het niet christelijk is, is het allemaal goed.
  – Voorts worden de christelijke feesten zoveel mogelijk gecamoufleerd of doodgezwegen. “Allerheiligenverlof” is “herfstverlof” geworden. Verandering van spraakgebruik … Sommigen doen het opzettelijk, anderen willen verschrikkelijk “neutraal” zijn, en nog anderen weten van niets meer.
  – Het is goed als katholiek in het taalgebruik zo veel mogelijk de christelijke (katholieke) term te gebruiken. Je weet maar nooit of er iemand wakker schiet.

  1. Ja, denk maar eens aan ziekenhuizen en scholen, die droegen vroeger de namen van allerlei Heiligen. Zo hete vroeger bij ons het ziekenhuis “Sint Jan Gasthuis” en nu “West Fries Gasthuis”!

  2. “Je weet maar nooit of er iemand wakker schiet.”
   Spreekt u hier over uzelf, Stinus???

 3. ☩JMJ☩

  Toxisch afval dat vanuit het Amerika van den Sakser langs de Atlantische Oceaan komt overdrijven naar onze oevers; kolonisering van het Europees vasteland om het steeds meer kwalitatief te degraderen en te dechristianiseren, zoals ook het geval is met de walgelijke McDonald’s-keten, de gulzige “kerstman” waarmee de ascetische bisschop, Sint Nikolaas, mee vervangen wordt etc.

  Weg ermee.

  1. Helemaal mee eens. Afvoeren die handel. Je jaagt al lachend je kinderen in de klauwen van Satan.

   Harry Potter, Twilight, al die ‘vampieren films en jeugdreeksen’… Maar één woord voor. ‘Des duivels’.

   Heb zelf jaren in het zware heavy metal circuit gezeten. Heb daar ook gezien hoe mensen die zichzelf Christelijk noemden op zaterdagavond keihard AC/DC’s ‘I’m gonna highway to hell’ stonden mee te brullen.

   ‘Ach man, da’s maar om te lachen’… Bullshit natuurlijk. En voor je het weet doe je alles wat God verboden heeft.

   Halloween is net hetzelfde. Met lijken, bloed en horror valt niet te lachen. En het staat compleet haaks op wat wij de dag daarna herdenken. Elke Katholiek zou zich hiervan moeten bewust zijn. Onze Katholieke scholen op kop…
   In plaats van ‘griezelfeestjes te organiseren voor kleuters. Zoals ik al zei: des duivels

 4. http://www.katholiekforum.net/2017/12/13/eindtijd-2-ontsnappen-uit-de-matrix/
  Epistel aan de Efeziërs, 6:12. Doe aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

  Halloween is gevaarlijk. Zelfs zonder Halloween kan een jongere ‘verkozen’ worden door een heks m/v, gewoon op vakantie gaan in het buitenland bij vreemden kan al voldoende zijn! Dat overkwam mij als 15-jarige in Italië. Mijn brave ouders waren onwetend daarover. Men moet het zeker niet gaan zoeken in de uitdaging van Halloween!

  Ik ken een familie met een aangehuwde dame die haar talenten op die wijze weet te misbruiken, haar zoon werd homofiel en haar kleindochter had bepaalde talenten al in zich toen ze nog een klein kind was. Menselijke roofdieren. Men kan die roofmensen gemakkelijk bewonderen om het misbruik van hun talenten, en dat is precies wat Halloween doet! Die homofiele zoon moet eerst goed leren begrijpen wat hem overkwam – niet vanzelfsprekend – en dan jarenlang vechten om het te overwinnen – in deze tijd lijkt dat haast onmogelijk – hij was uiteraard de lieveling van zijn aantrekkelijke ma.
  We leven in een tranendal en Halloween doet extra zout in de tranen.

 5. Allerheiligen van 13 mei werd door de katholieke kerk verplaatst naar 1 november, het begin van de winter in het eerste millennium. Dit omwille van de kelten die op die dag ook hun doden herdachten. Hun verbondenheid met het goddelijke was sterker dan wat dan ook. Duidelijk dat ze het onderscheidt kenden tussen goed en kwaad, veiligheid en gevaar, vreugde en angst.
  Dieper ingaan op het ontstaan en ontwikkeling, zelfs in de naam, Heiligenavond, leert ons dat het een onderdeel is van het geheel. Het aanvaarden van de goddelijkheid, het kwaad, de dood en het leven zit daar nu allemaal in vervat.
  Het feest Allerheiligen begon bij zonsondergang.
  Zoek en vindt,

 6. Interessant… Wij zijn alvast van plan om de aanbellende kindertjes morgen iets mee te geven van ons mooie geloof – wat wijsheid, een wonderdadige medaille en op hun eigen vraag: enkele “Onze-Lieve-Vrouwkes” (snoep).

 7. Halloween is zonder meer slecht & satanisch & moet met alle middelen worden uitgeroeid.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht