De nieuwe obsessie van de progressieve Kerk: immigratie

Voor een deel van de Katholieke Kerk heeft de geloofsverkondiging plaats gemaakt voor een nieuw dogma, dat obsessioneel en zonder enige nuancering wordt gepredikt, in navolging van de uitspraken van Paus Franciscus: de promotie van een ongebreidelde en massale illegale immigratie van honderdduizenden Afrikanen, die zich in Europa komen vestigen. Dit is  kenmerkend voor een Kerk die de verkondiging van het Evangelie heeft ingeruild voor een vaag humanitair denken, dat zogezegd met de tijd wil meegaan, maar in feite in alle “gevoelige” domeinen (moraal, “ecologie”, immigratie), gezwicht is voor de politieke correctheid.

In Italië is de hysterie van de immigratie-lobby uitgegroeid tot een ware heksenjacht. Het officieel erkende Katholieke weekblad “Famiglia Cristiana ” valt frontaal de democratisch verkozen Italiaanse minister van Binnenlandse zaken Salvini aan een aarzelt niet hem te vergelijken met…de duivel! “Vade retro, Salvini”, met dat titelblad wil het weekblad een schandaal ontketenen en een kunstmatige kloof scheppen tussen de “gutmenschen”, die zoveel mogelijk immigranten willen binnenhalen en de “slechten”, die hen in zee willen laten verdrinken… Zo ver is het gekomen in de Kerk…een Katholiek weekblad misbruikt het Evangelie om een persoon te diaboliseren.

Dit is een eenzijdig horizontale visie op het geloof: het Evangelie, de zending van Jezus Christus verliezen elke transcendente betekenis.De boodschap is fundamenteel gewijzigd: God is niet meer mens geworden om ons te verlossen van de zonde, God komt de problemen van de wereld oplossen. Deze problemen lijken herleid tot één groot probleem: de immigratie.Op die manier wordt zelfs het kwaad gebanaliseerd en alles wordt tot het mens-zijn herleid. De duivel wordt geïdentificeerd met een slecht persoon, degene die als symbool dient voor de weigering van de open grenzen voor iedereen. Het exorcisme (de uitgestoken hand tegen de duivel) wordt herleid tot de veroordeling van een individu in plaats van een bevrijdingsproces te zijn dat de persoon van het kwaad losweekt met de kracht van Gods genade.

Het geval van “Famiglia Cristiana” is kenmerkend voor  de tendens die vandaag binnen de Kerk  overheerst en die door de linkse krachten met alle middelen wordt gestimuleerd. De geloofsgetuigenis is vervangen door een bijstandswerking voor armen en illegale immigranten. Het gaat zelfs zover, dat in dit klimaat van hysterie, sommigen zouden willen overgaan tot excommunicatie van degenen die niet akkoord zijn met de “open grenzen” politiek. Er vindt een absolutisering plaats, niet van de waarden, maar van de gevolgen van die waarden, terwijl de Kerk er steeds van uitgegaan is dat daarover gediscussieerd kon worden, omdat er nu eenmaal geen ideale politieke oplossing bestaat in naam van de solidariteit en de “prudentia”.

En zo worden degenen die zich beroepen op tolerantie en gastvrijheid extreem onverdraagzaam en gewelddadig tegenover diegenen die het met hun visie niet eens zijn. In tegenstelling tot wat zij verkondigen, zijn dit christenen die een leer prediken die verstikkend werkt, in plaats van te bevrijden. Het is een christendom  dat uit armoede verworden is tot een vorm van socialisme, met alles wat daar bij hoort aan totalitaire trekjes, fanatisme en uitsluiting.

Auteur:Veroon ter Zee

6 commentaren op “De nieuwe obsessie van de progressieve Kerk: immigratie

 1. In de Catechismus van de katholieke Kerk (reeds lang geleden opgesteld) wordt aandacht gevraagd voor “de vreemdeling” die mogelijk in nood is, maar ook voor de eigen maatschappij die moet beschermd worden. Dus ongebreidelde immigratie is inderdaad een gevaarlijk iets, zeker als die migranten dikwijls mohammedanen zijn. De islam is niet bepaald de godsdienst van de vrede.

 2. Dat is ook wat ik hier meemaak. Ik wordt uitgesloten. Ik mag hier niet meer reageren. Ten eerste ben ik niet zo links. Ik ben behoudend. Ik laat zien op tal van onderwerpen dat ik katholieke opvattingen heb.
  Door de hardheid van bepaalde super conservatieve katholieken raakte ik nog meer van slag dan ik al was van de houding van progressieve katholieken.
  Op de Islam valt veel aan te merken. Maar op de R.K. Kerk ook. Maar ook op de houding van sommige katholieken hier op dit forum.
  Dit is mijn kritiek op jullie. Ik weet niet of jullie het lezen. Ik schrijf het wel.
  Een verkeerd woord hier of het is al bijna Godslasterlijk of ketters. Je kan niet uitleggen meer hoe je dat dan wel bedoelde. Dus wat een zekere J.v.R. in zijn reacties steeds schrijft kan nog wel eens erger zijn dan wat ik ooit heb geschreven.
  Ik groet jullie, Mirmar Groet, alias Marian, Imelda, Witte Veder.
  P.S. Ik ben niet bang !!

 3. Deze paus is een migrantenpaus, en te veel nadruk op te migrant laat het Evangelie verwateren tot een horizontale boodschap goed artikel!!

 4. Eindelijk een tegenreactie van katholieken inzake massale migratie van moslims. In eerste instantie komen ze om hulp, vervolgens eisen ze een vredelievende bevolkingsgroep te zijn, waarna het geweld losbarst. Voorbeelden te over, vanaf het ontstaan van de moslims tm heden,

  Weet dat de kruistochten geen aanval, maar een verdédiging waren tegen de constant gebieden veroverende en gewelddadige moslims. In tegenstelling tot de moslims, waren de kruisvaarders absoluut niét gewelddadig en niét veroveringszuchtig.
  Zie het wetenschappelijk(!) geschrevene van de Amerikaan Thomas F. Madden. (jammer genoeg alleen in de Engelse taal.)

 5. Ook de geschiedenis van het Joodse Volk van God was gekenmerkt door perioden van grootschalige afval. Dat is heden niet anders dan toen. En toen liet God ook toe dat vreemde volkeren het land in bezit namen. Op zich dus niets bijzonders . . .

  Er zal een scheiding plaats vinden, dat is al bezig.
  Voor de goede zielen is het niet zo moeilijk God’s plannen met veel geduld te ondergaan.
  Sommigen worden gelouterd, anderen veroordeeld.
  Wellicht is er niet eens een monarch of een Jeanne d’Arc nodig.
  Een ware priester als Samuel kan misschien volstaan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht