Hoe reageerde men vroeger op pedofilie in de Kerk? Twee kerkleraren getuigen

De laatste twee decennia krijgen we in de media heel wat te horen over seksueel misbruik binnen de Kerk. Vaak is er kritiek over het tekort aan een doeltreffend beleid om pedofilie te beperken en te bestraffen.  Maar hoe gingen onze voorouders hier mee om, want seksueel misbruik is van alle tijden. 

Heilige Basilius: harde disciplinaire aanpak

De Heilige Basilius de Grote, de bekende kerkvader uit de 4de eeuw, heeft ons een beschrijving nagelaten over hoe men in zijn tijd omging met pedofiele priesters en monniken. “Een priester of monnik die jongeren of knapen verleidt, en al kussend of in een andere compromitterende houding wordt betrapt, zal in het openbaar gegeseld worden en van zijn klerikale tonsuur ontdaan worden.  Na zijn scheerbeurt, zal men hem in het gezicht spuwen, ketenen en 6 maanden eenzaam opsluiten.  3 maal wekelijks zal hij er vasten op water en gerstebrood, dat hij zal krijgen bij valavond. De volgende 6 maanden zal hij in een aparte binnenplaats onder het toezicht van een oudere medebroeder bezig gehouden worden met handenarbeid en gebed. Hij zal regelmatig moeten deelnemen aan nachtelijke gebedswaken. Zijn wandelingen zullen verplicht gebeuren in het gezelschap van twee medebroeders en het zal hem nooit meer toegestaan worden om in contact te komen met jongeren.”

Ook in de Middeleeuwen werd er vaak weggekeken…

Een andere kerkleraar uit de 11 de eeuw, de heilige Petrus Damianus, klaagde dan weer het seksueel misbruik door priesters van zijn tijd aan. Hij was vooral verontwaardigd over de cultuur van straffeloosheid en de manier waarop clerici niet gesanctioneerd konden worden door de seculiere overheid.

In een brief aan Paus Leo IX, pleitte de Heilige Petrus Damianus voor hervormingen, meer kerkelijke verantwoordelijkheid, het overhandigen van pedofiele priesters aan de wereldlijke rechtbanken om gestraft te worden en andere maatregelen om pedofilie in de Kerk te bestrijden. De Heilige Petrus Damianus schreef zijn brief op een beschuldigende toon: “Luie, nutteloze oversten van clerici en priesters. Luister, en … huiver bij de gedachte, dat jullie partners zijn in de schuld van anderen. Ik heb het hier over hen die knipogen naar de zonden van hun ondergeschikten, die eigenlijk terechtgewezen zouden moeten worden. Door jullie misplaatste stilte krijgen ze een vrijgeleide om te zondigen. Luister, en wees slim genoeg om te beseffen dat jullie allemaal de dood verdienen: niet alleen de zondaars zelf, maar ook zij die hieraan hun toestemming verlenen.”

Seksueel misbruik: probleem van alle tijden

Seksueel misbruik in de Kerk is dus duidelijk een probleem van alle tijden en leidde in het verleden tot dezelfde verontwaardiging als nu. Naast eisen voor een hardere aanpak, was er ook toen al veel wegkijkgedrag. Jammer genoeg verdwijnen zulke problemen niet wanneer je ze negeert. Enkel discipline, een strenge selectieprocedure voor clerici en een duidelijke disciplinaire aanpak kunnen pedofielen voldoende afschrikken om de Kerk niet langer als een dekmantel voor hun perverse activiteiten te misbruiken. Want één ding is duidelijk: pedofielen zoeken systematisch naar vertrouwensfuncties, waar ze makkelijk in contact kunnen komen met kinderen: leerkracht, priester, jeugdleider, coach, medicus, opvoeder, babysit, etc. Soms proberen ze zich ook het vertrouwen te winnen van gezinnen, alleenstaande moeders etc. Het is belangrijk om ze hierbij geen kans te geven en steeds kordaat op te treden. 

Bron: ucatholic.com

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

22 commentaren op “Hoe reageerde men vroeger op pedofilie in de Kerk? Twee kerkleraren getuigen

 1. Het is en blijft een probleem van alle tijden, gelukkig leven sommige pedofielen niet in te apostolische tijden want toen kon men er niet mee lachen, goed artikel !!

 2. Er is ooit een paus geweest met een mannelijk vriendje. Om maar te zegen dat het niet altijd koek en ei geweest is in de Kerk. Gelukkig wordt ze finaal geestelijk geleid door de Heilige Geest, zodat ze op gebied van de kerkelijke leer nooit het spoor bijster zal geraken.

  1. Citaat Robin: “De Heilige Paus Pius V beval dat een priester die op sodomie betrapt werd de doodstraf verdient”

   Inderdaad, en hij had gelijk ook. Mannen die de priesterlijke stand met sodomie onteren verdienen het om publiekelijk geëxecuteerd te worden door de wereldlijke arm, en in het geval van kindermisbruik mag de executie nog extra pijnlijk gemaakt worden om potentiële andere daders af te schrikken. Voorbeeld: De schelmen castreren met een bijl en hen dood laten bloeden. Straffeloosheid voor misdadigers is een morele zwakheid die gehele maatschappijen ten gronde richt.

 3. Vreemd dat in de verslaglegging, de rol van homosexualiteit buiten schot blijft, beste Katharina, terwijl daar het probleem ligt, inclusief de noodzakelijke selectie bij de entrée op katholieke seminaries.
  Heeft paus B XVI indertijd niet de selectie aan de poort daarop aangescherpt ?

 4. Beste Jules van Royen, uw bijdragen zijn vaak goed onderbouwd, maar in dit geval slaat u de plank mis. Elke homoseksueel is nog geen pedofiel. Pedofilie en homoseksualiteit staan los van elkaar.
  Zie dit artikel voor de defenitie van een pedofiel. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Pedofilie
  Zo kan en wil ik niet beweren dat Nederlands beroemdste homoseksueel geaarde priester Antoine Bodat tevens pedofiel is, of dat hij die neiging heeft. Ook ga ik niet beweren dat hij geen recht had om priester te worden vanwege zijn geaardheid.

  1. Homosexualiteit en pedofilie staan los van elkaar??? Dat denk ik dus niet. Bij het kindermisbruik in de kerk gaat het in bijna alle gevallen om jonge jongens. Het gaat in beide gevallen om sexuele perversie en dat relateerd allemaal. Ik heb in mijn eigen omgeving meegemaakt dat homosexualiteit en pedofilie weldegelijk samengaan.

 5. Interessant artikel, dat ik dankbaar heb gelezen. Ik heb, echter, een opmerking over de laatste AFBEELDING. Die heeft niets met het onderwerp te maken en is een product van de antikatholieke propaganda van vanaf de 18de eeuw. Beter zo iets niet te plaatsen.

 6. Helaas OlfJan, mijn onderbouwing betrof de verwijzing naar B VXI, die, indertijd wel degelijk een strenge selectie aan de seminarie poorten wilde instellen. Hij werd daarin gesteund door een bekende kardinaal (naam ontschoten) die op het tabou wees, dat helaas, adequate maatregelen in onze Heilige Moederkerk van altijd, in de weg stond. Maar zo zei de kardinaal, “iedereen is op de hoogte van de link tussen homosexualiteit en pedofilie”. In het Katholiek Nieuwsblad is daarover, toen, een heftige discussie ontstaan binnen de redactie, naar verluidt, met ruzie incluis met een bekende priester. Beroep U niet op het politiek correcte Wikipedia, beste OlfJan, de bron van desinfo, voor een generatie die geen boeken meer leest maar denkt op internet de waarheid te kunnen achterhalen, en zelfs op de fabeltjes facultaieten denkt daar mee te kunnen promoveren !!

 7. Bart (6 augustus 2018 – 17:51) heeft gelijk.
  Pedofilie komt veel meer voor bij homoseksuelen dan bij heteroseksuelen. Dat weet men op basis van onderzoek (statistieken opgemaakt aan de hand van reële gevallen).

 8. Mijn kennis komt niet van Wikipedia beste Jules van Rooyen, maar van wetenschappelijk onderzoeken. Met (klein)kinderen die in een psychiatrisch ziekenhuis werkzaam zijn ontkom je daar niet aan. Het is erg veel leeswerk voor mensen van nu en wilipedia heeft een prima samenvatting.
  Veel mensen in de kerk zochten een oorzaak. Hoe kwam het dat zoveel kinderen/jongeren seksueel misbruikt zijn door religieuzen. De een noemde het celibaat. Dat bleek het niet te zijn. Er zijn meer mensen die celibitair leven zonder dat ze horen bij een orde of lid zijn van de clerus.
  Toen werd homoseksualiteit als oorzaak gevonden. Dat blijkt een makkelijke zondebok te zijn. Homoseksualiteit is verboden. Homo zijn niet. Dat betekend dat men best homo mag zijn zolang men het maar niet praktiserend is.
  https://www.ouders.nl/artikelen/dossier-pedofilie-onderzoek Hier vindt u een link voor een onderzoek door een pedagoog over pedofilie bij jongeren. Net als homfilie is pedofilie een geaardheid. Men wordt met deze aanleg geboren. Dit is niet wikipedia. En het onderzoek is gehouden in 2014/2015.

 9. “Net als homfilie is pedofilie een geaardheid. Men wordt met deze aanleg geboren. ”
  Dat gelooft u toch zelf niet zeker. Hoe kan een kind dat uit de moederschoot komt een geaardheid hebben dat pas door beïnvloeding van buiten uit kan ontstaan. Vergeet uw studie en wetenschappelijke onzin maar.

 10. Weet u Peter, dertig jaar geleden lagen de kinderporno boekjes bij de Donald Duck in de supermarkt. Mijn kinderen vroegen wel eens wat dat was. Mijn vrouw leidde ze dan af met een Donald Duck, Eppo of Tina. En de kleintjes met een Bobo. Die bladen verkochten goed en de Nederlandse regering was van plan om pedofilie legaal te maken. Er werd gedacht dat het niet schadelijk was voor kinderen. Gelukkig is dit toen niet ingevoerd. U mag geloven wat u wilt, maar er zijn blijkbaar mensen die deze geaardheid hebben. Ik heb het er wel eens met de pastoor over gehad en ook hij herhinnerde zich deze boekjes in de supermarkten te hebben zien liggen en ook hij had hierover gelezen in diverse onderzoeken.

 11. Beste OlfJan, met alle respect, maar zoals op veel terreinen, de gender leugens, de klimaat leugens, de diversiteit leugens, de racisten leugens, de historische leugens, de politieke correctheid leugens op zovele terreinen, is dit gevoelige terrein van homo sexualiteit ook van alle kanten ingedekt, opdat het “onderzoek”, de gewenste “realiteit”, afdekt. De leugen regeert. Maar dat homo sexualiteit en pedofilie hand in hand gaan, staat buiten kijf, maar wordt koste wat kost, politiek correct gecamoufleerd. Vandaar dat paus B XVI indertijd, met passende maatregelen, dit voor de seminarie poorten wilde afschermen. Of dat gelukt is weet ik niet.

 12. ☩JMJ☩

  Sodomie is geen “geaardheid”, maar vloeit zoals St. Paulus aantoonde voort uit satanisme; hetzelfde geldt voor pedofilie, hetgeen zeker zeer nauw verbonden is met sodomie. Bij psychiatrische pseudowetenschap moet u geen antwoorden gaan zoeken, OlfJan, die verreikende arm van de farmaceutische, hersendodende pillenverkoop en de gnostische transhumanistische indoctrinatie.

  Door leugenachtige praat over gepretendeerde “geaardheden” trachten de satanische sekten kindermisbruik sociaal aanvaard te maken zoals zij dat met sodomie gedaan hebben.

  Waar er sprake is van georganiseerde sodomitische en pedomane netwerken zijn de geheime sekten aan het werk (rituele sodomie en kindermisbruik worden gepraktiseerd in kabbalistische hekserij); dat er momenteel schandalen aan het licht komen betreffende sodomitische albigenzers in hoge kerkelijke posities heeft te maken met een rivalenstrijd tussen Trump en Soros die binnen de geheime sekten twee tegenover elkaar staande facties vertegenwoordigen; Trump en Q zijn Paus Franciscus, een creatuur van Soros, aan het neerhalen, en het zal mij eerlijk gezegd verwonderen als Franciscus in 2020 nog Paus zal zijn. Steve Bannon, agent van Trump op Europees grondgebied, is momenteel een coalitie aan het orkestreren om de Eurosoviet in Brussel te doen vallen, en er wordt gespeculeerd dat de Soros-gezinde clerici in Rome zo kwaad zijn op de pro-trumpse Matteo Salvini omdat zij schrik hebben dat hij informatie over zaken van kinderschenderij onder de clerus, waar hij als Italiaans Minister van Binnenlandse Zaken toegang tot heeft, tegen hen gaat gebruiken.

  Er is het één en het ander gaande.

 13. Complottheorien in het Vaticaan volg ik niet, JMJ, dat is een groot wespennest waar ik mijn hoofd niet in steek. Ik weet daar niets van af. Clerici horen zich in mijn ogen niet bezig te houden met het uitoefenen van sodomie en pedofilie. Elke vorm van pedofilie vind ik walgelijk en ik kan daar slecht tegen. Over sodomie tussen clerici wil ik niet nadenken en ook niets over weten. Wat volwassen mensen onderling afspreken is hun eigen ding. Ik vertrouw er op dat de clerici begrijpen dat ze een grote eigen verantwoordelijkheid dragen en een voorbeeld horen te zijn voor ons als gelovigen. Er is geen ruimte voor rotzooiende clerici, die horen uit het ambt gezet te worden. En kindermisbruikers horen te worden gestraft, net als degene die het faciliteert. Van mij mag paus Fraanciscus ook gestraft worden als bewezen kan worden dat hij de rechtspraak probeert te beinvloeden ten gunste van misbruikende priesters. Dit is in mijn ogen even walgelijk als het zelf doen.

 14. Referte hierboven, beste OlfJan, ik kan me nog herinneren in de vrijmetselaar leugenkrant NRC, grote pleidooien gelezen te hebben begin jaren 1980, ten gunste van de “aanvaardbaarheid” van pedofilie. Dat was ook de glorie tijd van een beruchte PvdA figuur en te boek staand homosexueel, als Brongersma, inmiddels overleden. Pedofilie lag toen op het wensenbord van een kleine, intieme vrijmetselaar incrowd afkomstig uit PvdA en D666 circuits. Die zijn door Justitie nooit aangepakt geweest. Dat wordt begrijpelijk nu we weten dat de hoogste ambtenaar van het Jusititie ministerie, zelf homosexueel en pedofiel was, met aanklachten tegen hem vanuit Turkije. De media stilte begrijpt men beter als men beseft dat de man grote macht had doordat hij kon beschikken over inlichtingen betreffende hoog geplaatste figuren in dit corrupte koninkrijk, met een premier die ook te boek staat als homosexueel, plus vrijmetselaar, conform Merkel en Macron. Vanaf zijn stoel bij Justitie kon hij iedereen chanteren. Dus daarover doodse stilte, ondanks de heersende ruchtbaarheid met tromgeroffel op de sociale media.

  1. Nabrander : de kwestie bij Justitie, betrof de hoogste ambtenaar Demmink.

 15. De Heilige Maagd Maria heeft al in 1846, bij haar verschijning in La Salette voorspeld, dat Rome het geloof zal verliezen. En dat de geestelijkheid riolen van onzuiverheid zullen worden. Benedictus XVI trad hier nog streng tegen op. Maar Bergoglio beschermt deze viezerikken en bevorderd ze tot bisschop. Degenen, die zich hier tegen verzetten, die gooit hij de straat op. Voorbeeld zijn o.a. de drie priesters van de Congregatie van de Geloofsleer, die hier streng tegen optraden. En daarom moest ook kardinaal Müller het veld ruimen omdat hij deze drie priesters in bescherming had genomen. Algemeen bekend zijn de seks feesten die regelmatig in het Vaticaan plaats vinden. De toen bekende exorcist van het Vaticaan Gabrielle Amorth heeft er voor gewaarschuwd dat de duivel in het Vaticaan wordt vereerd en dat er daar satansdiensten plaats vinden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht