Aangekondigde zaligverklaring van extreem-linkse bisschop zorgt voor ophef in Argentinië

Eens temeer, schept paus Franciscus verdeeldheid en zondigt hij tegen de deugd van voorzichtigheid.De door de Paus  gewilde zaligverklaring van de Argentijnse bisschop Angelelli, omgekomen in een auto-ongeluk in 1976, zorgt voor veel ophef in heel Argentinië.De motivering van de zaligverklaring luidt als volgt:” Gedood door de dictatuur, omdat hij het opnam voijor de onderdrukten”…De belangrijkste Argentijnse krant “La Nacion” vindt dat dit een schandalige verdraaiing van de waarheid is en schrijft in haar editoriaal:”Neen, hij was een sectair bisschop, die bevriend was met terroristen en gewoon het slachtoffer werd van een banaal weg-ongeval.Er is geen enkel bewijs voor moord.”

De ceremonie van de zaligverklaring was voorzien voor de komende herfst, maar intussen wordt de figuur van bisschop Enrique Angelelli steeds meer betwist ,wat de snelle afwikkeling van de zaligverklaring als martelaar “in odium fidei”, zoals gewild door paus Bergoglio zelf, zeer onwaarschijnlijk maakt.Deze zaak bevestigt weer eens de ideologische vooringenomenheid van deze paus en de lichtzinnigheid waarmee hij beslissingen neemt over ernstige geloofszaken.

De krant “La Nacion” maakt brandhout van de officiële motivatie ,zoals door de heilige Stoel aangegeven voor de zaligverklaring van bisschop Angelelli ” :een bisschop die opkwam voor de onderdrukten, die weerspannig was en die de dictatuur daarom in een auto-ongeluk heeft laten verdwijnen”. La Nacion stelt  dat voor dit laatste nooit enig sluitend bewijs geleverd werd en dat deze zaligverklaring gewoon van politiek -ideologische aard is.

“En zelfs , al is het totaal onwaarschijnlijk, het toch om een moord zou gaan”, zo schrijft de krant, ” dan nog zou Angelelli zeker geen martelaar van het geloof zijn”.Zwaarwichtige woorden, waarvoor de krant de volle verantwoordelijkheid opneemt.” Bisschop Angelelli kwam er voor uit een militant te zijn, nauw verbonden met de terroristische organisatie van de Montoneros, een Argentijnse groep ontstaan binnen de peronistische linkerzijde, die opriep tot de gewapende strijd en de politieke lijn van Che Guevara volgde.De beweging was , niet toevallig, onstaan als tak van de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie, zoals de  Argentijnse bisschop Hector Aguer( onlangs door Bergoglio op een zijspoor gezet) nog kort geleden benadrukte.

Op een foto van Angelelli zien wij de bisschop de mis opdragen voor een grote propaganda-affiche van de Montenoros.Vergeten wij daarbij niet dat deze terroristische groep zich schuldig gemaakt heeft aan honderden aanslagen en politieke moorden!En dat is niet alles…Angelelli wordt ervan beschuldigd in zijn preken opgeroepen te hebben tot opstand en tot het bewapenen van de jongeren tegen de regering ,zelfs nog voor de dictatuur van generaal Videla.Gezien de talloze wandaden van de Montenoros, schijnt hij gehoor te hebben gevonden!

“Door een zaligverklaring bevestigt de Kerk de christelijke voorbeeldfunctie van een persoon en geeft zij de toelating hem te vereren” , zo stelt de krant.”Nooit wordt een gewelddadig en sectair personage voorgesteld.Daarom zijn wij het totaal oneens met de huidige bisschop van La Rioja en vice-voorzitter van het episcopaat, Marcelo Colombo,  die bij het bekendmaken van de beslissing tot zaligverklaring gezegd heeft : het is een erkenning van een moedig getuigenis van het rijk Gods. Het proces tot zaligverklaring is een ernstige zaak, er zijn sluitende getuigenissen nodig om een zalige te erkennen.In dit geval is dit niet gebeurd.” Colombo heeft venijnig gereageerd door te stellen dat met het artikel van La Nacion  het leven , de dood en het proces tot zaligverklaring van een heilige besmeurd werden…Hij heeft echter nagelaten enig nieuw feit aan te brengen dat de hypothese van de moord of de christelijke deugden kon bevestigen.

De Kerk van Bergoglio verziekt steeds meer en laat de overblijvende katholieken in verwarring achter!

Auteur:Veroon ter Zee

2 commentaren op “Aangekondigde zaligverklaring van extreem-linkse bisschop zorgt voor ophef in Argentinië

  1. Paus Franciscus introduceert binnen de Kerk het politiek martelaarschap, waarbij het er kennelijk niet zozeer meer toe doet of iemand wel in odium fidei (omwille van of uit haat tegen het geloof) gedood is. De heiligenkalender erodeert behoorlijk op die manier.
    Is Che Guevara de volgende kandidaat op het verlanglijstje van Zijne Heiligheid?

    Op de beweerdelijke doodsoorzaak van Angelelli valt overigens nogal wat af te dingen. Zie: https://www.katholisches.info/2018/08/die-ungleichen-maertyrer/

  2. Paul, je hebt het over ” Zijne Heiligheid ” . Ik hoop dat dat cynisch bedoeld is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht