VS: ouders leggen klacht neer tegen middenschool van hun dochter voor “Islamitische indoctrinatie”

Foto: thomasmore.org

Een Amerikaanse vader, Dhr. Richard Penkoski uit de Amerikaanse staat West Virginia heeft besloten om klacht neer te leggen tegen de middenschool (Mountain Ridge Middle School) van zijn 13-jarige dochter, voor “Islamitische indoctrinatie” in het kader van een lessenreeks over “wereldreligies”. Penkoski, een succesvolle Internet Evangelist met bijna 300,000 volgers, had een probleem met volgende lesinhoud:

 1. In het kader van een workshop “kalligrafie” moesten zijn dochter en haar klasgenoten in Arabische letters de Shahada of Islamitische geloofsgetuigenis leren schrijven. (Een persoon die in het openbaar de Shahada opzegt, wordt officieel Moslim).
 2. De leerlingen werden uitgenodigd om 24 uur te vasten en geld de doneren aan een voedselbank uit soldariteit met Moslims tijdens de Ramadan.
 3. Lezen van hoofdstukken uit de Koran
 4. De 5 pilaren van de Islam uit het hoofd leren. 

 

Richard Penkoski en zijn echtgenote konden eveneens niet lachen met de manier waarop de Islam als “vredevol” werd voorgesteld, terwijl de geweldproblematiek binnen deze religie werd geminimaliseerd.  Ze beschuldigden de school ervan de Islamitische godsdienst te promoten, ten koste van andere wereldreligies die op een veel minder uitgebreide en positieve manier aan bod kwamen. Hoewel ze hun dochter makkelijk van school zouden kunnen veranderen, besloten ze uit principe te procederen. 

Het echtpaar Penkoski zal vertegenwoordigd worden door het Thomas More Law Center, een organisatie uit Michigan, die zich bezig houdt met het verstrekken van juridische hulp aan Christenen, die omwille van hun religie benadeeld worden. Het Thomas More Law Center startte met het procederen tegen Islamitische propaganda in staatsscholen in de VS, nadat ze via de Church Militant website van Michael Voris vernamen hoe ouders in Nederland niets konden ondernemen om hun kinderen hiertegen te beschermen. Ook in België wordt de Islam, zelfs in het Katholiek onderwijs, vaak gepromoot, o.a. in het kader van de les Katholieke godsdienst, moskeebezoeken of Islamitische gastsprekers. 

Bron: Lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

10 commentaren op “VS: ouders leggen klacht neer tegen middenschool van hun dochter voor “Islamitische indoctrinatie”

 1. Misschien zou het goed zijn om voor Nederland en België ook zo’n gelijkaardig Thomas More Advocatenkantoor op te richten, daar we inderdaad hier geen kant op kunnen om ons ongenoegen tegen dat opdringerig onderwijs. Maar, ja zeker er is een ‘maar’ hier. Indien onze klacht zou in acht genomen worden door één of andere rechtbank, dan is de vraag nog hoe de uitspraak zal zijn, want de rechtbanken zijn vol met vrijmetselaars rechters en advocaten.
  U haalt daar “Katholiek” onderwijs aan. Maar in West-Vlaanderen – bisdom Gent – is men verplicht evenveel moslim als judaïsme als ‘christelijke’ godsdienst te geven aan de kinderen van het “Katholiek” onderwijs.
  Ik heb eens een onderhoud gehad met de directeur (of één ervan) van een “Katholieke” school in W-VL. om tekst en uitleg te vragen van hoe zoiets mogelijk is in een nog met name Katholieke school.
  Deze laatste antwoordde dat het onderwijsprogramma godsdienst zo wordt verplicht en dat er regelmatig inspectie hier omtrent wordt gedaan. Ik stelde dan de vraag wie die inspecteur dan mocht zijn. De directeur antwoordde “een priester van het bisdom Gent.” Ik viel bijna van mijn stoel van verontwaardiging en riep uit: “Een priester????”. Wel ja, het wordt zo georganiseerd en verplicht door de bisschop(???) of beter Mr. Van Looy in Gent.
  Nu is de vraag dan; hoe kunnen we onze kinderen nog hiertegen, evenals het seksonderwijs, beschermen?
  Waar en hoe? Waar zijn moedige priesters die hiertegen opkomen? Ouders die zich verenigen om hiertegen te vechten? Ik heb getracht een paar ouders over die problemen aan te spreken, maar kreeg een blik alsof ik van een andere planeet kwam.
  Mat 19:13 Toen werden er kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij ze de handen zou opleggen, en voor hen bidden. De leerlingen wezen ze af.
  Mat 19:14 Maar Jesus zei hun: Laat de kinderen begaan, en belet ze niet, tot Mij te komen; want het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij.
  Mar_9:42 (9-41) Wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij zo in de zee werd geworpen.
  Dit oordeel van Jezus is zeer zwaar, maar nog deert hen dat niet.
  Kindergeboorten beperken en de kinderen perverteren en op termijn zijn er geen Katholieke ouders meer en dus ook geen priester en bij gevolg geen dagelijks Misoffer.
  Men moet de boom niet omhakken. Het volstaat een zekere dosis vergif aan de wortels te gieten en de boom sterft op termijn.
  Wat moeten wij met onze kinderen aanvangen!!!!!!
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. Geachte,
   Besluit van de zaak om onze kinderen en kleinkinderen niet te bezoedelen , op te zadelen met de islam is ze naar katholieke scholen te sturen zoals in Malheizen.. .ik ben daar ten zeerste voorstander van, onze kinderen kennen zelfs nu voor hun communie het “wees gegroet en Onze vader niet meer…” laat staan de 10 geboden! Waar zijn onze fameuze pastoors post VatII die geloof en zeden verplicht zijn te onderwijzen? liever ongemerkt aan de kust wandelen? of nu samen wonen met hun tweede of derde secretaresse?
   Eugeen

 2. Inderdaad te islam is een dominerende factor aan het worden ook in Vlaamse scholen . En wij moeten als christenen daar niet aan mee doen! Er is meer één geloof, één God die zich geopenbaard heeft in te Zoon en dat gegeven kent te islam niet!

  1. Dit broeder Willy is nu waar je goed wapenonderhoud voor moet plegen. En met wapen bedoel ik dan ook je blazoen, en daarop staat, als het goed is, de schoonheid, goedheid en dus de waarheid afgebeeld, woorden als Maria, Joseph en Jezus Christus, Petrus etc. geen woord mohammedaans bij.

 3. Ziek melden helpt niet. Het zijn meerdere lessen verdeeld over meerdere weken. Deze ouders van dit meisje hebben gelijk. Ze hoeven niet te accepteren dat hun dochter de islamitische geloofsgetuigenis leert schrijven en uitspreken. Vasten is ook een onderdeel van ons geloof dus dat verander je makkelijk in onze eigen manier. Die vijf zuilen uit het hoofd leren; kinderen moeten wel vaker dingen uit hun hoofd leren waar ze later niets mee kunnen. Het bezoeken van een moskee? Tja, kwestie van je kind goed voorbereiden. Als opa van acht kleinkinderen waarvan er een al jong bij ons in huis is komen wonen, merkte ik dat het niet meer zo is dan toen onze eigen kinderen klein waren. Moskee bezoeken was er toen nog niet bij.
  Waarom de clereci in Belgie hier voor kiest is mij een raadsel. Op een islamitische school worddt vast niet het christendom gepromoot. Sterker nog het wordt als minderwaardig beschouwd. Dit weet de clerici zelf ook gezien de vele keren dat de pastoor de jongeren vertelt over de vrijheid en de verdraagzaamheid die in geen enkel andere godsdienst voorkomt dan de onze. Een beetje nadenken doet wonderen. Het zijn geen christenen die aanslagen plegen in naam van Christus. Het zijn geen christenen die oproepen tot geweld tegen iemand die zegt dat hij Christus niet meer wil volgen. En zo zijn er meer dingetjes waaruit blijkt dat de islam geen vredelievende godsienst is. Maak gebruik van uw kennis van ons geloof en uw verstand om anderen tot bezinning te brengen.

 4. >>> Dat men eens de leerlingen voorhoudt dat het mohammedanisme verre van een vredelievende godsdienst is (eigenlijk is het meer een doctrine). De moslims vinden dat Mohammed een goede, voorbeeldige moslim was. Dat wil wat zeggen als je zijn biografie bekijkt. Slavenhandel terug invoeren is geen probleem, om mee te beginnen. In de Koran (volgens de moslims een tekst letterlijk door Allah gedicteerd) zijn er honderden oproepen tot haat. En “ongelovigen” worden dikwijls honden of varkens genoemd, en dat betekent een en ander in hun wereld. De beloning van x maagden in de hemel lijkt me ook een zeer primitief iets.

  >>> Zo een godsdienst verdient geen vriendelijke kennismaking, eerder een waarschuwing.

 5. Het onderwijs is eenzijdig links. Dat is Joden en Christen bashen maar uiteraard het islamfascisme wordt verzwegen, verdraaid,gebagitaliseerd. Daarom ouders protesteer bij uw school. Vooral zeggen dat er geen wederkerigheid is. Want moslims hoeven vast niet een bezoek te brengen aan een synagoge of kerk. Mobiliseer andere ouders daarbij. Ziek thuis houden en anders indien aanwezig een kruisje het kind laten dragen. Zeggen dat ze hardop het Onze Vader bidden in hun hatende gebedshuizen. Evt.een bijbel in hun hand die niet weg gelegd mag worden. En wordt, net als ik en vele anderen, lid van “Cultuur onder Vuur” (nl).Die opkomen voor het Joods, Christelijk humanistisch erfgoed en ONZE vrijheden met behoud van chr tradities. Zij zijn o.a.hierover ook een petitie gestart. Generen berichten via sociale media en heeft de aandacht van landelijke kranten. Staan in contact met politici enz. Kom op voor je chr.geloof en wees niet bang. Goede actie van die vader in de VS.

 6. Beste allemaal,

  Het is allemaal erg wat ik hoor en lees….

  Vergeet niet naar de Church Militant website te gaan daar worden de register over ons mooie Katholieke geloof
  nog verder opgetrokken. Alles maar dan ook alles wat zich binnen de Katholieke Kerk afspeelt wordt na gedegen onderzoek benoemd en geopenbaard.

  Gods onmisbare zegen………….MaRia

 7. “Aan Gods Zegen is Alles Gelegen”

  Een spreuk van een bordje dat jarenlang gehangen heeft in een huis van een mevrouw die enigst kind was en altijd alleen is gebleven.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht