Bisschop Athanasius Schneider spreekt duidelijke taal

Wie kent bisschop Athnasius Schneider niet? Als een echte Paulus, reist deze hulpbisschop van het aartsbisdom Astana in Kazachstan onvermoeibaar de wereld rond om het woord van de Katholieke kerk te prediken en om de wantoestanden recht te trekken. Hij is de auteur van het boek “Dominus est”, waarin hij de verloedering van de liturgie aanklaagt en de diepere betekenis van de communie op de tong onderstreept. Wij hadden het voorrecht hem enkele jaren geleden te mogen ontmoeten in Maleizen, waar hij door pater Gert Verbeken uitgenodigd was om een conferentie te geven over de diepere betekenis van de Eucharistie. Op een unieke wijze, klaar, duidelijk, onweerlegbaar maakte hij duidelijk waarom de eerbied voor de eucharistie zo belangrijk is en hoezeer de communie op de tong er de uitdrukking van is. Het werd een ware belevenis!

In een interview met de Milanese krant “Il Giornale” eerder deze maand, sprak hij zich uit over de immigratiegolf die Europa overspoelt. Bisschop Athanasius Schneider stelt dat de massale immigratie uit Afrika en het Midden-Oosten doelbewust aangezwengeld wordt en deel uitmaakt van een plan om de christelijke identiteit van Europa te vernietigen.“Het is een goed georkestreerd en deskundig uitgewerkt plan”, zo gaat hij verder, “dat door internationale machten is uitgewerkt om de christelijke en nationale identiteit van de Europese volkeren op een radicale manier te wijzigen, met als uiteindelijk doel het christendom in Europa en in heel het Westen uit te roeien.”

De tactiek bestaat er volgens de bisschop in om de Europese landen met immigranten te overspoelen, teneinde er de christelijke basis te laten verwateren en de nationale cultuur en identiteit grondig te wijzigen. Volgens hem gebruiken deze machten het enorme morele potentieel van de Kerk en van haar structuren om hun anti-christelijke en anti-Europese doel te bereiken. “Daarvoor verdraaien zij zelfs het ware concept van humanisme en het christelijk gebod van naastenliefde”, zo benadrukt hij. En inderdaad, velen in de Kerk, tot aan de top toe, laten zich manipuleren en spelen, bewust of onbewust, dit spelletje mee…

Op de vraag van de journalist van wat hij vond van de nieuwe euro-sceptische Italiaanse minister van Buitenlandse zaken Matteo Salvini antwoordde de bisschop fijntjes dat hij de politieke situatie van Italië niet goed kende, maar dat hij iedere poging van een Europees land toejuichte om zijn historische, culturele en christelijke identiteit te bevestigen, tegen een soort van nieuwe Sovjet-Unie, duidelijk verbonden met de vrijmetselaarsideologie: de Europese unie!

Athanasius Schneider is goed geplaatst om het groeiende totalitaire karakter van deze Europese unie aan te klagen: hij komt uit een gezin, waarvan de ouders door Stalin gedeporteerd werden en in de goelag terechtkwamen…

Auteur:Veroon ter Zee

20 commentaren op “Bisschop Athanasius Schneider spreekt duidelijke taal

 1. Alle lof voor deze bisschop ! Hij ziet het scherp. Begrijpelijk is zijn houding omdat hij onder het communistische juk heeft geleefd. Hopelijk volgen meer priesters zijn voorbeeld na. De EU is een plan van Kalergi om de mensen tot slaaf te maken, zonder idealen, zonder geloof behalve in Lucifer,zonder mening behalve de gangbare . Laten we hopen dat de Waarschuwing gauw komt.

 2. Zeer goed artikel, laat ook zien dat kerkleiders niet wereldvreemd zijn en te situatie zeer goed onderkennen. Men wil iets verenigen wat niet verenigbaar is en dat zal in te toekomst voor problemen leiden en verder spreekt dit artikel duidelijke taal en waarschuwing !!

 3. Ls,

  door de jesuiten werd de synagoge van satan geopenbaard aan de gelovigen, in fact, daar zij zo vrij zijn, is het waarschijnlijk dat zij het zijn.

 4. LS,

  jesuiten zijn vrijmetselaars en vice versa, goed voorlichten Jules broeder, benoemen wat taboe is bij katholieken. De Paus Franciscus is dus overgegaan naar een andere orde, jesuiten kunnen geen Paus zijn.

 5. … Athanasius Schneider heeft groot gelijk als hij het groeiende totalitaire karakter van de Europese unie aanklaagt.
  … De migratie naar Europa is een echte industrie geworden. Wanneer krijgen ze hier eens wat verstand en denken ze ook aan de eigen bevolking ? Wanneer gaat men eens iets doen aan de toestand ginder ter plaatse, zodat er geen redenen meer zijn om te migreren ?

 6. Dat eerbied voor de eucharistie belangrijk is blijkt ook uit een groot aantal wonderen. Een priester in Boxtel die twijfelde stootte na de consecratie de kelk, die met witte wijn gevuld was, om en de altaardoeken kleurden rood van het Heilig Bloed. In 1380 werd dit door paus Urbanus VI als een wonder erkend. In Boxmeer is iets soortgelijks gebeurd bij een twijfelende priester in 1400: bloed stolde op de altaardoek. Alom bekend is het mirakel van Amsterdam in 1345, waarbij een hostie, die door een zieke was uitgebraakt ongeschonden werd teruggevonden in de as van het haardvuur, waarin ze geworpen was.
  Het zijn wereldwijd lang niet de enige eucharistische wonderen. Geconsecreerde hosties bleken na oneerbiedig behandelen (vertrappen) rood bloed te bevatten en bij onderzoek werd levend menselijk hartspierweefsel gevonden. Dit gebeurde onder andere bij een hostie uit Buenos Aires in 1996, onderzocht in een laboratorium in New York door een atheïstische wetenschapper, die zich bekeerde, en nog recenter in Polen: in 2008 in Sokólka, onderzocht aan de universiteit van Bialystok, en in 2013 in Legnica.
  Deze eucharistische wonderen zijn een vingerwijzing naar Jezus’ tegenwoordigheid, niet alleen op het tijdstip van nuttigen door iemand die erin gelooft, zoals de lutheranen menen, maar vanaf de consecratie onbeperkt en zelfs bij een twijfelende consecrator.

 7. Deze bipschop ziet het heel goed t.a.v. het vernietigen van het Joods, Christelijk humanistisch ergoed door het plan massale migranten die vaak analfabeet maar met geindoctrineerdheid door het intolerante islamfascisme hier Europaas erfgoed en ONZE vrijheden komen vernietigen zodra zij in de meerderheid komen. Terecht zegt hij dat zelf mensen binnen de kerk het niet eens zien maar vooral hier aan mee wereken. Dat er meer van dit soort kerkmensen opstaan tegen de secularisatie maar vooral een dam opwerpen tegen het kwaadaardige islamfascisme.

 8. Athanasius Schneider is een groot man met een helder zicht op de zaak: Maar hoe gaan weer nog aan ontkomen? Welke toekomst gaan onze kleinkinderen tegemoet ?

 9. Beste Herman Boon (22 juli 2018 – 21:31),

  … Je hebt gelijk wonderen (typisch voor het katholieke geloof) aan te halen. Wie een inspanning doet om na te gaan dat het inderdaad de waarheid geweest is, geraakt overtuigd van het geloof in Christus. Atheïsten zullen niet snel deze wonderen in detail bestuderen en verifiëren. Ze zijn bang dat ze op de waarheid zouden stoten. Maar af en toe bekeert er zich toch eentje …
  … Recent kreeg ik een artikel in handen over het eucharistische wonder in Sokólka (Polen). Zeer overtuigend.
  … God kent zijn pappenheimers, en vandaar dat er af en toe wonderbare genezingen zijn en andere wonderen. Zonder die mirakels zouden we misschien ons geloof verliezen in de reële aanwezigheid van de verrezen Christus in het eucharistische brood.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

  1. Beste A.G. Stinus,
   Dank voor je commentaar. Naar mijn mening zou meer aandacht besteed moeten worden aan wonderen, maar hoe dring je door in het brein van een atheïst? Toch denk ik dat het grootste wonder van de vorige eeuw, het zonnewonder in Fatima op 13 oktober 1917 overtuigend zou moeten zijn: er waren 70000 aanwezigen en niet allemaal gelovigen: ongelovige begeleiders van familieleden, sensatiejagers en verslaggevers die wel even het bedrog wilden onthullen, maar niemand van al deze mensen kon het wonder ontkennen; de kranten schreven er eerlijk over. Overigens berichtte katholiekforum.net bij het honderdjarige jubileum over een langdurig knipperende zon tijdens een Mariaal congres van 26000 Nigeriaanse katholieken in Benin City op 13 oktober 2017; de aanwezige Nigeriaanse bisschoppen hadden juist hun land toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarna heb ik er echter niets meer van vernomen.

 10. Eucharistische wonderen en andere wonderen (de wonderen zijn echt de wereld niet uit) zijn voor atheïsten een “ver-van mijn-bed-show” en katholieke manipulatie. Hoe erg dit ook moge zijn, veel erger is de spot en het ongeloof van vele christenen – elk niveau – die zelfs de wonderen van Jezus afdoen als ‘symbolische’ verhaaltjes om de mensen een morele boodschap bij te brengen. “Er staat niet wat er staat, ‘literaire’ genres’ ” , weet je wel. Vervolgens wordt er binnen onze Kerk een heleboel lucht verkondigd rond de inhoud Evangeliën. (Wat de mens bezoedelt komt niet van buitenaf maar van binnenuit)
  Uitgaande van een sterk waarheidsgehalte van de Evangeliën, vraag ik me af hoe men het had moeten formuleren opdat men vandaag WEL zou geloven dat Jezus/God WEL degelijk wonderen verricht(te).
  Als ik vandaag aan iemand vraag of zijn ouders ooit voor hem eten gekookt hebben, kan die dat ook niet bewijzen; eventueel zouden familieleden dit kunnen bevestigen maar, getuigenissen van bloedverwanten zijn niet betrouwbaar. In een wereld die verziekt is van leugens en manipulatie, is het wellicht moeilijk om nog een eerlijke waarheid aan te nemen.
  Er worden zovele (dure) studies uitgevoerd over de meest idiote dingen. Zonder de pretentie te hebben dat ik in enig opzicht de mogelijkheden heb om een dergelijk onderzoek uit te voeren, heb ik me toch in zekere zin verdiept in Eucharistische wonderen van over de gehele wereld en van alle tijden. Met de luxe van een beetje meertaligheid, mag ik zeggen dat de schat die ik ontdekte werkelijk verbazingwekkend is. “Wij zijn niet waardig dat Hij tot ons komt”.

 11. Aan Herman Boon, Laus Deo, Peter e.a.,

  – De wonderen die we in de moderne tijd kunnen vaststellen zijn inderdaad een bevestiging van het feit dat de wonderen uit het Evangelie (genezingen, verrijzenis, …) werkelijk geloofwaardig en echt gebeurd zijn. In homilieën zou men daar meer de nadruk moeten op leggen. De preken zijn dikwijls veel te soft en te abstract.

  – Ooit discussieerde ik met een atheïst over het zonnewonder van Fatima. Dat wilde die natuurlijk niet aannemen. Tenslotte nam hij liever de volgende komische verklaring aan : de katholieke wetenschappers hadden reeds in 1917 de laser uitgevonden, en hebben daar in de wei van Fatima het zonnewonder in de lucht geprojecteerd. Een verklaring te zot om los te lopen, natuurlijk : de laser was nog lang niet in ontwikkeling, en die projectie (in de ijle lucht !) moet dan waarschijnlijk gebeurd zijn door onzichtbare kaboutertjes.
  – Atheïsten zij dikwijls zeer hoogmoedig ; ze willen gewoon niet geloven in iets hogers, want dan zouden ze zelf de baas niet meer kunnen spelen.

  1. Zeer juist. Ik ben een 12-tal jaren geleden bevoorrechte getuige geweest van een zonnewonder in Medjugorje. Dit is echt ZEER indrukwekkend. Lasertechnologie bestond toen wel al maar Lasertechnologie is nog geen flauw afgietsel van wat ik – samen met anderen – heb gezien. Trouwens , hoe kan het dat we met een hele groep getuige waren van dit spectaculaire wonder, terwijl sommigen niets zagen? Lasertrucjes in de lucht zijn voor iedereen zichtbaar.

 12. Broeders Jules, je hebt een opleiding genoten aan het protestante/vrijmetselaars academie die het predicaat koninklijk niet waard is, het enige mooie aan de KMA is de afkorting, Koningin MariA, het OCO echter is je alma mater, geloof dat nu maar van een katholiek die weet waar officieren zitten. Ik meen dan ook dat je boek onvoldoende gezag heeft, je broeder in Christus en De Catholica, Gideon Krols

 13. Hele Bijzondere Wonderen gebeuren nu eenmaal altijd ergens anders, maar nooit in de eigen parochie. Dat is mijn ervaring. Het wordt dan zelfs voor katholieke gelovigen moeilijk al die vele wonderen te geloven als je er nooit zelf getuige van heb mogen zijn. Staat iemand daar wel eens bij stil? Het zit ‘m toch ook eigenlijk niet in al die bijzondere wonderen. Dat moet fungeren als bewijs. Maar het bewijs is de natuur zelf al, het feit dat God de aarde met alles erop en eraan had geschapen met als kroon op de schepping: De mens.

  Maar zelfs dat geloven mensen al niet (meer). Dus die extra wonderen overtuigen die mensen ook niet.

  Je gelooft het of je gelooft het niet. Daar is geen bijzonder wonder voor nodig. Misschien alleen het wonder van de aankondiging van de Aartsengel Gabriël dat Maria een Zoon zou ontvangen die zij de naam Jezus moest geven. En zo geschiedde het. Het was het Kerstverhaal wat altijd het meeste aansprak, want de mensen gingen als laatste nog het meeste naar de Kerk met Kerstmis, niet met Pasen, terwijl dat later feitelijk het Grootste Wonder is geweest. De Verrijzenis van Christus zelf.

  De apostelen nogal bang geworden na alle heftige gebeurtenissen met hun Geliefde Meester Jezus en na het Ten Hemel Gaan van Jezus , ontving tenslotte de Heilige Geest om de wereld in te gaan om de Blijde Boodschap te verkondigen en te getuigen van de Verrijzenis van Jezus Christus.

  Zo geschiedde. Toch hebben protestantse kerken ook ontzettend hun inzet gehad aan Bijbelvertalingen om het Evangelie te verkondigen in de oerwouden van Zuid-Amerika en Afrikaanse landen en in Aziatische landen, naast de katholieke missionarissen. In mijn beleving kwamen protestanten, zeker in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw toch echt oprecht over om het Evangelie te verkondigen.

 14. Ik had me voorgenomen om hier niet meer te reageren, maar nu ik dit artikel las wil ik toch het volgende aan u schrijven.

  Wat me zorg baart is dat, een zo serieus onderwerp dat massa-immigratie en de EU is, wordt verwaterd door bijzaken. De benoemde problemen vind ernstig genoeg om te laten verwateren. Uitgaande van het evangelie zou een priester of een werkelijk gelovige, mensen moeten kunnen genezen door handoplegging. Dat is, op zich, al een wonder genoeg. En zolang we dat niet kunnen, dat genezen, zouden we ons wat nederiger kunnen opstellen.
  Kijk wat de Bijbel zegt over het wonder van genezen:
  Marcus 16:18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
  Dit is voor mij al een wonder genoeg.

  Men, de zakenlui dus, om ze maar vriendelijk te duiden, heeft/hebben als doel om totaal 60 miljoen nieuw volk naar Europa te halen om zo ‘de economie te stimuleren’ en en passant ons volk te verdunnen of te vervangen met buitenlanders uit voornamelijk Afrika. Alles wat er gebeurt ligt al eeuwen vast, de agenda ligt al heel lang klaar. Maar het zou me trouwens niets verbazen als zelfs de Bijbel op dat gebied een beetje ‘aangepast’ is, om zo de agenda op een stiekeme manier zichtbaar te maken. Immers, als je het ‘weet’ dan ben je medeschuldig, want je liet het toe. Je las het toch en je deed er immers toch niets aan?
  ‘Men’ weet namelijk dat als je het volk inlicht, dat ze het dan kunnen weten en ze kunnen dan nee zeggen en als ze dat niet doen, dan is het hun eigen schuld. Is dat niet ultiem doortrapt?

  Als je je als Christen wil verweren tegen groot-kapitaal-praktijken, dan is het nodig om wakker te worden. Wakker zoals deze Bisschop een beetje wakker geworden is.
  Van de politiek hoeft men m.i. niets te verwachten. Die zitten, denk ik, vaak al in de zak van ‘het kwaad’.
  Van de ‘gewone’, ongeinformeerde medemens hoeft men ook weinig te verwachten. Die is namelijk gehersenspoeld door de school, televisie, radio en kranten en andere media. Ik wed dat zelfs je kind of je vader niet meer naar jou luistert, zo geconditioneerd zijn ze door de geïnfiltreerde media. Mijn idee en ervaring is tenminste als ik mijn familie waarschuw tegen dat kwaad (televisie bijvoorbeeld) dat ze me dan glazig aankijken en iets mompelen als, tja, euh, dat zeg jij, maar het is zo leuk en wat moeten we anders doen met onze vrije tijd?

  De mensheid is verworden tot een stel gehersenspoelde onwetende schapen. Te onwetend om zich ook maar voor te kunnen stellen dat er ook een ander soort leven bestaat. Een leven van Liefde, Goedheid, Eenvoud. Een leven van eigenlijk simpel NIETS, waarin maar één baas is: God zelf. Een leven waarin de mens zich laat leiden door de wijsheid van Christus, de Heilige Geest en de Vader in de Hemel.

  Katholieken: wordt wakker en probeer uw waardigheid te behouden. Trots zijn op uw eigen cultuur is geen schande. Trots zijn op uw vaderland is geen slecht ding. Hoe men u ook misschien gaat plaatsen in het ultra-rechtse kamp, het zij zo. Het is hun tactiek. Ze weten dat spel zo te spelen. Ze zijn meester in de leugens, de stemmingmakerij en het verspreiden van ellende. Christenen, zoek de eenvoud van de wijsheid.

  Want als de tegenmacht zelfs misschien in het leiderschap van de Kerk zelf is doorgedrongen, dan is het tijd om weer naar de bron te gaan: naar het woord zelf. Waarin gewaarschuwd wordt voor huichelaars, mooipraters, uiterlijkheden, rente-vragers, geldwisselaars. En waarin ‘zij’ Hem hebben gekruisigd, en zo de waarheid en de rechtvaardigheid hebben gelasterd.

  Het leven zelf kan werkelijk een hel zijn. Het leven zelf wordt door sommigen tot hel gemaakt. Wie denkt dat de hel alleen later is, die droomt. Wie wacht op het Koninkrijk van God die verdoet zijn tijd. NU is de tijd. Nu moet de Satan in de boeien geslagen worden. De oorlogshitsers, de volkerenverplaatsers, de moordenaars, de zakkenvullers, de gifmengers, de landdieven, de leugenaars! Dat zijn de vertegenwoordigers van de duivel! Satan is geest, maar sommige mensen doen zijn werk. En daar kun je tegen bidden tot je een ons weegt, maar ook ménsen moeten het oplossen. Want in sommige mensen is de duivel maar in anderen is de Heilige Geest. Aan een ieder is het om het gevecht aan te gaan. Het is daarom niet slim om over kleinigheden te gaan ruziën of er te lang over te discussiëren. Dat is juist de agenda van ‘de boze’. Volgens mij. Het gaat om onze Vrijheid die met voeten getreden wordt en nog meer getreden zal worden. En het gaat om ons levensgeluk dat bedreigd wordt door het groeiende totalitaire karakter van deze Europese unie. Dáár wijst de Bisschop op. Terecht volgens mij.
  Linkjes: https://gerard1945.wordpress.com/2018/07/13/islamitische-indoctrinatie-op-nederlandse-basisscholen-2/
  https://gerard1945.wordpress.com/2017/08/07/eu-wil-60-miljoen-migranten-naar-europa-halen/
  https://gerard1945.wordpress.com/2017/08/06/de-resolutie-van-straatsburg-olie-in-ruil-voor-moslim-immigratie-en-islamisering/

  (Redactie, als mijn inbreng ongewenst is, verwijder het met een gerust hart.)
  Met groet en vrede toegewenst.

  1. Beste Raphaël,
   Ik heb uw reactie aandachtig gelezen en het vuur voor de Heer en Zijn Koninkrijk op aarde terug te brengen is in u.
   Beste vriend, dat is juist het gevecht dat wij ook dagelijks voeren, en zou zeggen ja dag en nacht. Hoe ‘mensen’, familie enz… ons niet meer begrijpen komt door dat ze de overgrote Liefde van ons geloof in Christus Jezus en Maria niet hebben.
   Dat we me weinigen zijn, is ook juist, maar …. vergeet niet wie de Allerhoogste Macht heeft en die in Zijn oneindige wijsheid en voorzienigheid het kwaad dat nu gebeurt toestaat uit een besluit om de zielen te louteren, want God wil “zuiver goud”. Het is dan ook de H. Geest die moet ontvangen worden, die de ziel tot heiligheid (zuiverheid, volmaakte liefde tot God en de naasten) brengen kan en er slechts één kanaal voor heeft om Zijn Gaven aan de ziel (van goede wil) mee te delen en dat is Zijn Bruid, de Allerheiligste Bruid van de H. Geest.
   Ik weet wel beste vriend dat het u pijn doet dat u die ongerechtigheden en afbraak van de zielen en ons geloof, iedere dag moet aanschouwen. Weet dan dat je niet alleen bent en blijf niet weg van dit forum, want dat is juist wat Satan wil. Geef gewoon uw reactie en doe voort. Niet opgeven, beste Raphaël. Niet doen.
   Voor wat betreft de handoplegging en genezingen, die u aanhaalt zal ik u het volgende vertellen.
   Op een dag kwam ik op bezoek bij een familie vreemdelingen die vier kleine kinderen hadden en ook spotten met kerk enz… De moeder had het strijkijzer dat op de strijkplank stond niet uitgezet en was nog steeds heel heet. Haar kindje van +- 2 jaar trok het hete strijkijzer om en viel boven op het kleine handje, met als gevolg een fatsoenlijke brandwonde. De moeder had een papier zakdoekje erom gewikkeld en als resultaat hiervan, plakte het papier in de wonde aan de open blaren op de bovenkant van het handje.
   Dit alles was één dag voor mijn bezoek en de moeder vertelde mij dit alles. Ze had geen dokter geraadpleegd.
   Ik had zo’n groot medelijden met dat klein kindje (meisje) en bad innerlijk tot de Allerhoogste. Ik gaf boven haar handje drie kruisjes met de zegen van de Allerhoogste “in de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.” Daarna vertrok ik.
   Een paar dagen nadien kwam ik terug op bezoek en vroeg hoe het was met het handje van het kindje.
   De moeder toonde mij het handje van haar dochtertje waar zelfs geen enkel spoor van brandwonde aan te bespeuren was. Ze vertelde mij dat het zo opeens verdwenen was.
   Echter, die ouders hebben de genade van de H. Geest niet aanvaard, daar ze duidelijk het werk van God gezien hebben.
   Dus, beste vriend, God heeft ontelbare genezingen gedaan in de hoop dat de zielen zouden terugkeren naar hun Schepper.
   Er is geen groter wonder als een ziel die terugkeert naar de Schepper, die zich oprecht bekeert en je kent ook de uitspraak van de Heer Jezus hieromtrent. Doe verder en vertrouw op God. Hij hoort uw smeken en is beslist niet doof. Laat het over aan Zijn Voorzienigheid. Geduldig het onrecht verdragen is een gave van de H. Geest. Maar ook het onrecht aanklagen. Offer ’s morgens uw dag op (die God u schenkt en waarvoor dank) met al zijn gedachten, woorden, daden, vreugde en lijden. Het is dan een voortdurend God welgevallig offer.
   Een goede vader tuchtigt zijn kinderen in de hoop op berouw.
   Heb goede moed, beste Raphaël (en anderen).
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht