Hoofddoeken 2, vrouwenrechten 0

Foto: ibtimes

In dit seizoen van zon, zee en voetbalwedstrijden, werd Gent de achtergrond van een heus hoofddoekendrama. Toen onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) met een wereldvreemd glimlachje op haar eentje besliste om vanaf 1 september de hoofddoek in alle Gentse scholen toe te laten, werd het stadhuis te klein. Ook een gerechtelijke beslissing om de boerkini, een zwempak dat het hele lichaam en het hoofd bedekt,  toe te laten in Gentse zwembaden, leidde tot controverse. Men moet bij deze beslissingen echter een kat een kat durven noemen: het gaat hier om het zoveelste strategische misbruik van ons systeem om onze cultuur en levenswijze met de medewerking van progressieve politici en rechters stukje bij beetje af te knagen. Terwijl politiek correcte moraalridders de vrijheden, of liever gezegd privileges, van Moslims met hand en tand verdedigen, wordt de godsdienstbeleving van Christenen, de autochtone gelovigen van ons land, almaar meer aan banden gelegd. Kruisbeelden worden weggehaald, de Christelijke godsdienst wordt besmeurd en met leugens ondermijnd. Abortus en euthanasie worden almaar verder uitgebreid. Zelfs Katholieke scholen en instellingen tonen soms meer respect voor de Islam dan het Christendom.

Daarom vraag ik mij het volgende af: waarom blijven wij als Christenen zo mak in onze luie stoel zitten? Ook wij zouden het (rechts)systeem kunnen gebruiken om rechten en privileges af te dwingen. De tijden van fatalisme hebben lang genoeg geduurd. Waarom geen rechtszaken aanspannen wanneer er leugens of haatboodschappen worden verspreid over het Katholicisme of wanneer het recht op protesteren aan abortusklinieken wordt aangetast? Waarom geen zaken aanspannen tegen de hoofddoek of boerkini als discriminatie tegen de vrouw? Want is het is duidelijk dat een bredere aanvaarding van boerkini’s en hoofddoeken enkel zal leiden tot minder respect voor vrouwen die ze niet dragen, m.a.w. Christelijke vrouwen. Het is genoeg geweest met het knagen aan onze levensstijl, onze ethische waarden en ons geloof. Wij Westerse Christenen hebben recht op een toekomst en de tijd is aangebroken om hiervoor strijd te voeren.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

22 commentaren op “Hoofddoeken 2, vrouwenrechten 0

 1. Oppervlaktewater en publiekelijk baden kan men beter vermijden. (probleem radicaal opgelost!)
  Zich thuis rechtstaande aan de ‘pompbak’ wassen kost veel minder water.
  Over de rechten van de door God geschapen ziel spreekt men nooit, de maatjes-schap-pij is geestloos.
  Het eigen zieltje wassen doet men liever alleen thuis, en in de biechtstoel bij een rechtgeaarde traditiegezinde priester.

 2. De menselijke “liefde” voor de moslims is zo groot dat ze bereid zijn vrijwillig het kruis van Christus neer te leggen om hun tegemoet te gaan en hun tegemoet te komen ..maar helaas.. maar nu zullen ze hun eigen kruis moeten gaan dragen.

  Overeenkomst–>>

  ..zoals de ongeborenen worden afgeslacht, waarvan ook het onvervreemdbare recht van de ziel op zijn lichaam niet wordt erkend…bij wet in Nederland door Pechtold en al die andere verraders en medeplichtigen…ook in België ..en landen over de gehele aarde.

  2Tess.2:10 ….omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding.

 3. Het probleem zit veel dieper . Achter de voortrekkerij van moslims zit natuurlijk angst / lafheid en achter het belachelijk maken en het demoniseren van het christendom, denk aan de kruistochten die voorgesteld worden als onrecht tegen moslims terwijl we weten dat ze ons hebben behoed voor islamitische overheersing. Het is de Elite, de satanisten die aan de touwtjes trekken. Kijk naar de geboden op de Georgia guidestones. Het eerste gebod : breng de bevolking terug naar 500miljoen. Daarom worden er oorlogen uitgelokt ( zie Midden Oosten , demoniseren van Poetin etc) en daarom ook worden moslims uit allerlei landen binnen gehaald om zodoende tot ontwrichting van de samenleving te komen en zij vervolgens kunnen ingrijpen met een wereldregering, een rechtspraak. Daarvoor is het nodig dat je de cultuur van een volk omver haalt zodat ze niets meer hebben om op terug te vallen.Wij zouden ons niet moeten laten gebruiken als pionnen op hun schaakbord. Haat lost niets op en geeft voeding aan de slechte plannen. Eigenlijk kunnen we weinig uitrichten, behalve het tekenen van petities wat soms toch wel zin kan hebben. Maar laten we niet vergeten dat we een wapen hebben en dat is het gebed en dan met name de rozenkrans, en natuurlijk de Eucharistie, de aanbidding.In het boek der waarheid staat dat we niet moeten oordelen maar moeten bidden voor wie u haten.(deel 1 blz 161 woensdag 6 april 2011)Daarom hebben de satanisten ook zo’n vreselijke hekel aan het christendom. Ze weten dat ze niet op kunnen tegen de rozenkrans ,dat Maria de slang zal verpletteren. Alleen jammer dat na het 2de Vaticaans concilie de kerken leeggelopen zijn en daarmee het christendom steeds zwakker is geworden. Maar dat paste natuurlijk binnen de plannen van de Vrijmetselarij.Ik vertrouw op de Waarschuwing.

 4. De islam maakt steeds misbruik van onze democratie en dit terwijl dat woord in te islam niet bestaat !!

  1. Onze democratie werkt al niet meer. Het is ten dode opgeschreven.

  2. 1846 La Salette
   1917 Fatima
   1961 Garanbandal
   en de andere waarschuwingen van de Moeder Gods, zouden de Katholieken moeten hebben wakker geschud. Maar het was zoals in de Hof van Olijven:
   Mat 26:37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee, en begon bedroefd en angstig te worden.
   Mat 26:38 En Hij sprak tot hen: Mijn ziel is dodelijk bedroefd; blijft hier met Mij waken.
   Mat 26:39 Hij ging nog een weinig verder, viel biddend op zijn aangezicht neer, en sprak: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk Mij voorbijgaan; maar niet zoals Ik wil, maar zoals Gij het wilt.
   “Laat deze kelk Mij voorbijgaan.” Wat zou dat zijn? Welke kelk?
   1Jn_5:16 Wanneer iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven, die niet ten dode is, dan moet hij bidden; en Hij zal het leven schenken aan hen, die niet ten dode hebben gezondigd. Er bestaat echter een zonde, die ten dode is; ik zeg niet, dat men voor die zonde moet bidden.
   Heer Jezus, waar waren uw soldaten om U en Uw H. Bruid te verdedigen, door uw geboden te onderhouden? Uw Allerheiligste Moeder heeft zovele malen Uw H. Bruid verwittigd. Ze verkozen de intrede van de vijand en verloochenden U.
   Als men Gods waarschuwingen veracht dan levert Hij u over aan de vijand.
   “Waarom geen rechtszaken aanspannen …?” Onzin! Wenen, sidderen, sterven van angst. Maak u maar klaar voor wat gaat volgen, want nooit zal de mens meer meemaken wat nog komen moet.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Wees gerust, er zijn ook moslims, die daarvan doordrongen zijn.

 5. Dit is een hypocriete stelling. Sinds wanneer is het dragen van een hoofddoek een zonde?
  Abortus, Euthanasie en het homohuwelijk zijn vooral gelegaliseerd op de eerste plaats in inmiddels post-christelijke landen/samenlevingen, niet in landen waar een overwegende meerderheid is die de Islam aanhangt. Zij kennen hun eigen rechtspraak. Die is veel strenger als bij ons, terwijl men in onze landen, zeker in Nederland, al jarenlang roept dat straffen strenger moeten worden.

  Maar de hoofddoek is dan nog bijkomstig. Daar zit het ‘m niet in. Het is een kledingstuk, bedekkend ook nog, dus ik zie niet in wat er mis aan is. En ik vind dat onze maatschappij zich best wat knapper kan kleden, want er is veel ergernis op dat vlak. Er zijn vrouwen die tot in de winkel en op hun werk er té uitdagend bijlopen. Dat kan niet. En dan wat zeggen van vrouwenrechten bij ons. Dat is inmiddels ook een lachertje. Onze samenleving is gezinsonvriendelijk, vrouwonvriendelijk, manonvriendelijk en kind onvriendelijk.

 6. Hoeveel keer gaat “men” nog plat op de buik gaan voor het mohammedanisme ? Stemmentrekkerij voor de volgende verkiezingen ?

 7. @Peter : strikt genomen verplicht te kerk niemand om in te verschijningen te geloven of ernaar te leven, dat is hun standpunt !!

  1. Is er daar dan niet het woord van God gesproken, of zou Onze Moeder Gods dat uit haar vinger gezogen hebben?

 8. mij niet plaatsen is jezelf niet plaatsen, zo meen ik, als christen.

 9. De christenen en de kerk hebben één groot probleem. Wij christenen zitten met kardinalen, bisschoppen, priesters, religieuzen die te kampen hebben met verschillende problematieken In dialoog gaan kunnen er vele niet – vele hun communicatie is verre van goed ontwikkelt – Godswaarheid spreken ze niet want sommige leven in zware zonde of ze hebben een hechtingsproblematiek waardoor ze angstig zijn voor alles. Clericus waar de volwassenheid nog niet (door vele kwetsuren) op een gezonde manier is ontwikkelt of genezen is die kunnen nu eenmaal geen kerk van God opbouwen. Jouw oproep om te strijden voor het behoud van onze christelijke wortels dat zal een oproep worden zonder al teveel gevolgen. En ik vermoed dat je dat zelf ook wel weet. Ken jij in onze landen kerkbedienaars die de waarheid durven of kunnen spreken in het openbaar? Degene die de waarheid spreken moeten van andere landen komen of het zijn christelijke leken die alles op het spel zetten voor het behoud van Godskoninkrijk. Onze kerk is bang en vooral heel erg bezig met zichzelf. Bezig om hun eigen veilig leven of om hun zwaar zondig leven goed verborgen te houden. Iemand die niets te verbergen heeft, een normale gezonde volwassenheid heeft bereikt en binnen de kerk werkt, dus geen angst hoeft te hebben voor verlies van werk of vermindering van inkomsten, wat houdt hun dan nog tegen om luidkeels zoals de apostel Paulus over de liefde van God te gaan verkondigen? Wij zitten met een clericus dat zichzelf uitverkoren heeft. Ze worden geadoreerd en hoeven vooral niet aan zichzelf te werken, of maar één moment te denken dat ze wel eens fout zijn geweest. En hoe zwaar ze ook zondigen, wat ze ook doen of helemaal niet doen, iedereen blijft zwijgen en applaudisseren. Terwijl vele gewoon een goed pak rammel verdienen. Wil je strijd? Dan zullen de christelijke leken die een gezonde volwassenheid hebben bereikt in opstand moeten komen en de onvolwassen clericus zullen pas komen getuigen als ze een leger van leken achter hun hebben staan.

 10. @Lotje;helaas geen soldaten meer hier, ze doen het zelf nu maar eens die broeders clerici van ons, we hebben al genoeg gedaan, wij handelen naar bevind van zaken, dat is het principe. We zijn allen broeders en zusters in Christus, we kunnen het niet alleen overlaten aan de clerici, we zullen zelf wat moeten doen Lotje.

 11. LS,

  Mary, Joseph, Christ, The Father, The Spirit who are Holy, Saint Peter, Pope Francis first, the rest will follow,

  Gideon

 12. Die pak rammel komt dan van de moslims? Ieder zijn taak, gegeven door God, met instemming van God Yahweh, Vader God !? Is God niet anders dan Jezus, Zoon van God zelf in deze? Jezus weet immers zelf niet wanneer het allemaal staat te gebeuren en wanneer de Vader Jezus naar de aarde terug zal zenden?

  Moslims zijn geen boosdoeners, ze voeden hun kinderen wel veel strenger op dan in onze landen, in onze ogen wellicht te streng. Vroeger werd kinderen en jongeren in Europa gemiddeld ook strenger opgevoed dan nu.

  Nu werken hier ook al jarenlang vele moslims, al dan niet vluchtelingen, in Westerse landen voor hun brood en voor hun gezin, net als christengezinnen.

  Als behalve mensen zoals Wilders PVV in Nederland, ook vele katholieken en protestanten echter voortdurend blijven kakelen en roepen (al dan niet gevoed via politieke partijen + aanhang) dat ze praktische allemaal terroristen zijn, dan worden ze ook terroristen, want in feite vragen de Westerse landen er dan ook zelf om, . . . . . . toch? Nooit van vredelievende moslims gehoord? Ik wel van wraakzuchtige christenen in Amerika met hun wapen met Psalm 144:1 ingegrift, speciaal om moslims te bestrijden. Het is in Nederland op televisie geweest in een Actualiteitenrubriek. Hoe gek willen we het dan nog hebben met het Christendom? Waar blijven wij dan met onze vredelievendheid?

  Het zijn niet de moslims die wij bestrijden moeten, maar de zonde in het algemeen, de zonde in onszelf, de zonde die wettelijk worden toegelaten, zoals abortus, euthanasie en het homohuwelijk, prostitutie e.d.. Verkeerde boeken uit de handel nemen. Verkeerde video’s uit de handel. Pornografie wereldwijd verbieden.

  Maar ja, het staat al jaren bij mij al in de Startpagina onderaan vermeld, links naar allerlei pornografische activiteiten en zelfs online seksshops. De vraag of ze het willen verwijderen werd tot nog toe niet gehonoreerd.

  We kunnen zelf veel doen, maar ze doen niet wat ik zeg. Dus zouden de politie dit stukje moeten oppakken. Weten ze dat dan niet? Maar als zelfs politici en politie voor dit soort dingen vallen, wat wellicht soms ook voorkomt, dan schieten we ook niets op.

  Onze samenleving is verrot, dat vinden vele goede mensen, Joden, christenen, moslims, mensen die God kennen zonder het te weten, mensen van goede wille.

  Alles komt goed, maar steeds de Godsdienst van de Islam met de vele moslims als zondebok aanwijzen met de soms echt mooie bedekkende kleding van moslims en moslima’s die zij hebben, zoals wij die vroeger ook hadden met de klederdracht, dat net zo bedekkend was, dat zet geen zoden aan de dijk.

  Jullie hebben het nu over onze Westerse cultuur versus Oosterse/Islam cultuur. Maar juist van onze cultuur met onze normen en waarden is toch niets overgebleven? Jullie zeggen het zelf? Waar zijn jullie dan bang voor? Juist moslims laten soms weer zien, hoe het ook kan, zeker op het gebied van kleding?

  Wie is hier nu zo eenkennig?

 13. Aan Peter (en Willy),

  – Willy heeft gelijk : als katholiek hoef je niet in verschijningen te geloven. De Openbaring bestaat vooral uit de Schrift en de katholieke traditie. Ook de katholieke leer staat vast.
  – Nochtans zijn er officieel door de Kerk erkende verschijningen (bv. gewaarborgd door wonderlijke genezingen aldaar), en het spreekt vanzelf dat Maria daar niets verteld heeft dat tegen het Evangelie en de kerkelijke leer ingaat. Gewoonlijk spoort Maria ons aan tot geloof, boete, gebed enz.
  – Soms moet men zich toch behoeden voor koffiediklezen in de gebeurtenissen rond de verschijningen. Dikwijls heeft Maria in symbolische taal gesproken, en is het niet duidelijk waarop het in concreto slaat (welke paus, welk jaar, …).

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 14. Willy, toen de ’t’ een ‘d’ werd, werd alles opeens een stuk duidelijker 😏

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht