België steekt inzake abortus Ierland voorbij

Noah, 12 weken en 5 dagen na de bevruchting (stierf vlak na miskraam) | Bron: Liveaction.org

Vlak voor de parlementaire vakantie en midden de vakantie- en voetbalperikelen wordt op voorstel van de meerderheid in de Belgische regering de abortuswetgeving veranderd.  Zo hoopt men het voorstel zonder enige frictie als voldongen feit te laten bevestigen.

Premier Michel heeft aangekondigd de abortuswetgeving uit het strafrecht te halen.  Daarvoor heeft hij de principiële goedkeuring van zijn coalitie-partners.  Zeer waarschijnlijk zullen ze ook de steun krijgen vanuit de oppositie, zijnde de Groenen/Ecolo en SpA en PS.

De ‘Werkgroep Stop Abortus’ (Katholiek Forum) klaagt ten stelligste deze aanslag op het ongeboren leven aan. Weliswaar blijft de twaalf-weken-grens (voorlopig?) en de zes-dagen-bedenktijd bestaan.  Maar zelfs dat laatste is Yvon Englert van de ULB een doorn in het oog. De eed van Hippocrates verwijst en attesteert de grootst mogelijke bescherming van menselijk leven.

Dit moet zeker het geval zijn bij het meest kwetsbare en onschuldige groeiende leven in de baarmoeder.

Wij roepen alle individuele parlementairen en elke burger op tegen deze straffeloosheid in te gaan.  Onze twee voornaamste redenen zijn de diepe liefde die we voor het ontluikende leven willen tonen en anderzijds de trendwijziging inzake de vergrijzing van de Midden-Europese volkeren.

De ‘Werkgroep Stop Abortus’ vraagt uw steun, niet enkel als religieus geïnspireerd organisatie, maar als instelling die de politiek van de achterkamers en werkplaatsen, wil bestrijden.  Laat het licht van de Goddelijke Wil in volle klaarheid stralen, door uw onbetwiste keuze voor het Leven!

AVV + VVK

Auteur:Jos Wouters

78 commentaren op “België steekt inzake abortus Ierland voorbij

 1. ☩JMJ☩

  De internationale, infernale agenda van massamoord tegen de zwaksten in de maatschappij, de ongeborenen, draaft verder. Het is imperatief om degenen die tegen infanticide zijn te doen verstaan dat het noodzakelijk is om agressief en militant te zijn in de strijd tegen dit verschrikkelijk kwaad. Kleurrijke, blije manifestaties zijn niet passend; Katholieke toorn moet er oplaaien die de politici van de ripouxblique doet daveren op hun benen. Het Evangelie is niet pacifistisch; het leert ons om onrecht dat tegen onze eigen persoon gedaan wordt door de vingers te zien (hetgeen zelfverdediging geenszins uitsluit; het gaat er om van zich niet te willen wreken), maar niet om ledig het onrecht te laten gebeuren dat wij tegen onze naasten zien geschieden, onder dewelken de ongeborenen de meest kwetsbaren zijn, niets doende om het tegen te houden.

  We hebben de geest van de kruisvaarders nodig, die met het Heilig Kruis de tanden uitklopt van de genocidale maniakken die de mensheid bedreigen.

  1. Mooie woorden Benjamin, maar wat deed of doe jij dan, waar zijn nu al die commentatoren op deze site, wachten tot de volgende, lafaards, spreek je nu eens uit, rukkers zegt Jules van Rooyen, want militair.

   1. @Gideon,
    Wat mankeert u, Gideon? Benjamin heeft gesproken.
    Lees het artikel op Stirezo.nl wat er in Nederland gebeurt in verband met abortus en een fractievoorzitter die zijn vrouw of vriendin er toe gedwongen heeft!!
    Het is ook al zo erg In Nederland met de abortussen.

    1. Mirmar het is niet ernstig in Nl met abortussen het is ernstig met u hier op deze site, leest u wel wat we u wensen, dan, Mirmar? Doe uw werk Mirmar, Gideon

    2. bla bla nederland en bla bla, dat raakt kant noch wal zuster Mirmar

     1. Bla, bla, bla, bla, bla…. Bla, bla, bla, bla, bla…. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ..
      Bla, bla, bla, bla, bla…. Bla, bla, bla, bla, bla…. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, .. etc.

      Komt me bekend voor. Het was een liedje vroeger van Farce Majeure, een grappig programma van de NCRV in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Door vijf mannen gezongen. Hilarisch. De Politiek werd op hillarische wijze op de korrel genomen. Dit gebeurt in meer landen.

      Een dergelijk programma bestaat nu ook in Afghanistan, ondanks de oorlog, of misschien juist dankzij de oorlog(?)..
      Hoewel ik er niets van verstond deed me dat onmiddellijk aan Farce Majeure denken.

    3. Mij mankeert net zo veel als u wellicht, Benjamin heeft geschreven, ja, en dan wat?

    4. Zo te lezen refereert u zich aan Alexander Pechtold. En wat u schrijft is door de pers geschreven. De waarheid daarvan is geenzins vastgesteld. Bovendien is de vrouw onlangs bevallen. U verwart in deze feiten met fictie. Dus in deze wat mankeert U, Mirmar.

  2. Benjamin wat weet jij er nu van? Heb je het uniform gedragen en het wapen vastgehad, wist je hoe te herladen dan?
   Gideon

   1. En Benjamin, geef je nog antwoord broeder?

    En Mirmar en Piet, etc, meen je nu dat ik Benjamin tekort doe?,

    Gideon

  3. Broeder Benjamin, wellicht was ik nu te snel met mijn antwoord, mijn fout, u hebt gelijk wanneer u stelt dat er een mentaliteit van tegenkracht nodig is hiertegen, als vader kan ik dat zeggen, kinderen worden je geschonken die neem je niet.

 2. Broeder Benjamin, het front aan het verleggen? Je bijstand wordt verwacht broeder, doe je werk, ik zit nu in de knel, dus doe wat voor mij, Gideon

  1. @Gideon,

   Benjamin is geen voetveeg. Hij hoeft toch niet naar uw pijpen te dansen of wel?

   Mirmar

   1. Benjamin danst niet naar mijn, noch naar uw pijpen Mirmar,

    Gideon

 3. Aan Gideon..

  Wat ben je aan het doen??! ..je daagt uit op een onfatsoenlijk manier de manier, de wijze is ongepast!!!
  Wat zit je eigenlijk dwars?!

  1. Er is iemand op dit forum die zich heel erg verveelt en niets beters te doen weet dan uren en uren achter zijn computertje zitten met het intypen van de meest waanzinnige hersenspinsels.

   1. Eb wij weten wie dat is, Broeder bart, want hij schrijft het?

  2. Broeder Piet, misschien zat ik wel op jou te wachten mooi dat je hier bent, waar je boos over bent is niet duidelijk, maar dat maakt ook niet uit, je bent er weer, Gideon

  3. Broeder Piet, wat zit u dwars? Mij zit mijn geldzaken dwars, bijvoorbeeld, maar niet u broeder Piet, ik ben fatsoenlijk Piet, u gebruikt het woord onfatsoenlijk, ik zou zeggen, breng jezelf in gereedheid, maak je wapen schoon, opdat het munitie kan afvuren, dat zeg ik, Piet Broeder,

 4. Hiermee kun je vaststellen dat de goddeloosheid zijn dieptepunt bereikt heeft.
  Hoe lang nog wordt dit getolereerd?

  1. Ls, die woorden zijn op u van toepassing, ik weet waar ik mee bezig ben, Bart en ook u Mirmar Groet, en mogelijk Piet niet, ik heb niemand geschoffeerd noch Benjamin tekort gedaan getuige het feit dat hij niet schreef, het probleem en uw onvoorbereid zijn zit bij u, Mirmar, Bart en Piet, die weer te voor schijn komen wanneer het je uit komt en wanneer het nodig is schijnen van afwezigheid, vandaag domineert Gideon de Site, mogelijk morgen jullie, eens zien wie de aanhangers heeft. Broeders en Zuster, staakt uw geklaag en neem uw kruis op, Christen en katholiek

  2. Mirmar, zuster, we weten dat je niet in de goddeloosheid wenst rond te dwalen, maar je er wel graag van bedient, kom op Mirmar zuster, doe uw werk, en sta op,

   Gideon

 5. Mirmar Groet, er is eigenlijk niet met u te spreken en schrijven, de trol, zo die al bestaat bent u dan ?

  Mirmar doe je werk als vrouw, opdat mannen hun werk kunnen doen.

  1. Gideon, als je normaal zou schrijven en niet beledigen, dan zouden er wel antwoorden op uw reacties komen.
   Nu niet. Zodus gebruik ik uw eigen woorden: “doe uw werk, en sta op”.

   1. Broeder Peter, ik schrijf wat ik schrijf, uw kwalificaties zijn de uwen, ik zou zeggen, neem uw wapen op, onderhoud het, en stel u op, wat zegt u broeder Peter? Ik stond al, maar kan wel wat Peter gebruiken, staat u naast mij broeder?

   2. Broeder Peter, goede raad sla ik niet af, bedankt, het was moeilijk, dank U.

  2. Gideon,
   Ik heb nog wat vergeten te vragen:
   Bedoelt u het werk in de keuken (aanrecht, vrouwenrecht) of heeft u het over ander nuttig werk?
   Ik ben geen trol. Ik schrijf al een stuk minder en veel korter. Dat lijkt me beter en nuttiger, gezien de omstandigheden.

   Waar ik wel goed in ben is domweg typen. Ik heb een vingervulheid van hier tot Tokio en ben soms zelfs sneller dan de computer aankan :-)) hahaha, dus daar maak ik dankbaar gebruik van. Het ware echter beter geweest als ik muzikaal was geweest, dan had ik een mooi instrument kunnen leren spelen. Maar ieder zijn talent. en God heeft mij dit talent gegeven, waarvan akte!! Het is niet mijn verdienste.

   Wees God zelf ook maar dankbaar dat ik zo’n talent gekregen heb. Je hebt zo nog wat aanspraak.
   Want mensen zijn zo eenzaam tegenwoordig en wellicht bent u dat ook, want u schreeuwde wel erg om aandacht een paar dagen geleden. Maar u werd gesterkt door een goede broeder die u bemoedigde.

   Dus dan ik weer stoppen, immers men ziet mij liever gaan dan komen. Tenminste van sommigen krijg ik die indruk.
   Maar geen nood. In de keuken moet inderdaad ook gewerkt worden. Wassen, strijken etc. Dat is de taak van de vrouw, toch? Salomo was zeker niet gauw tevreden. Hij had alleen maar takkenwijven zeker. Onder 1000 vrouwen vond hij geen enkele vrouw geloof ik. Of Salomo was te kieskeurig. Dat kan ook. Maar het is uiteindelijke later toch goed met hem gekomen.

   Ik groet u en een fijn weekend gewenst. Ga met God, dan gaat God met u.

 6. Aan Gideon..

  Je noemt mij al te gemakkelijk -broeder- dat is al te lichtzinnig, dat af-keer oproept.

  1. Dat is dan jammer, je bent het toch, bereid je wapen voor, onderhoud het, luister naar Willy en doe ons na, dan komt het goed met je Piet, het is niet pick and choose, het is all the way Piet dus wen er maar aan, Gideon.

  2. Broeder Piet, je wilt toch wel bij de mannen zijn en niet bij de mietjes toch, je bent toch katholiek of niet, hoe zit het nu met je Piet?

  3. Broeder Piet, ik heb hier heel lang over nagedacht, Gideon, je hoort erbij.

 7. Broeder Bart, ook jij hoort erbij, doe je moeilijk, corvee, wapenonderhoud en marsen, Gideon. dat is het leven Bart, vraag maar na.

 8. Neem een voorbeeld aan broeder Willy, die begrijpt het, Gideon uw broeder. Maak en houd u gereed, dat is al wat van u verwacht wordt, wees een man, van Christus, Gideon

 9. Ik denk stilletjes dat dit de druppel is die de toorn Gods zal doen overlopen, wee ons en alle landen die in Gods Heilig gelaat spuwen. Wij zijn nu zover afgedwaald van de rechte weg dat God wel moet ingrijpen en de Godloochenaars, kindermoordenaars en heel de verziekte bende zullen het geweten hebben. Maar ook diegenen die Godsgetrouw zijn zullen in de klappen delen denk ik. Owee ook de lauwe geestelijken die verzaken deze gruwelijkheden luidkeels aan te klagen en liever rond de pot draaien om niet in ongenade te vallen bij de heersende vrijzinnige machten.

 10. Wat hebben wij met Belgie, de constructie van weleer? Wat hebben wij met onze kerk,de constructie van altijd, choose brothers and sisters, belgie of de kerk?

  Ik weet het wel de Kerk,

  Gideon, van saksen coburg, mja twijfelachtig, eerst protestant daarna katholiek, moet traditionalisten niet zo aanspreken toch?

 11. Ook ik wil het goede, laat daar geen twijfel over bestaan, ook al ben ik natuurlijk zwak klein.
  Maar toch meen ik me te moeten uiten, ook omdat ik hier verwarring meen te lezen, met de volgende woorden;
  Gebruik, als je werkelijk het goede wil, het sterkste wapen dat je voorhanden hebt, gelijk de Heer gesproken en ons geleerd heeft: naastenliefde.
  Want zelfs op het vreselijke moment verbood de Heer geweld. Voorbeeld:
  De zwaarden liet Hij enkel kopen om de schrift in vervulling te doen gaan: Lucas 22:37 Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij [geschreven] [zijn], hebben een einde.
  En zelfs toen het zwaard door een leerling gebruikt werd heelde de Heer de wond: Lucas 22:51 En Jezus, antwoordende, zeide: Laat hen tot hiertoe [geworden]; en raakte zijn oor aan, en heelde hem.

  Daarom, en om andere redenen ook, maar dat terzijde, wijs ik geweld af, als zijnde niet de wil van Hoogste, die ik, klein mensje, in mijn kleinheid probeer te volgen op het pad van het leven.
  Jezus is de Heer van liefde. Omdat Jezus liefde is en Hij de Vader vertegenwoordigt kunnen wij weten dat de Vader Liefde is.
  Jezus leerde ons niet te (ver)oordelen. Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen. Wie oordeelt, die oordeelt zichzelf en met het oordeel waarmee u oordeelt wordt ook u geoordeeld. Daarom lijkt het mij verstandig om niet teveel te oordelen en liever de wil van de Vader te doen. Dat leert mij de Schrift.

  Een hoge vorm, zo niet de hoogste vorm van liefde lijkt mij bidden. Bidden om vergeving van zonden. Het is een groot geschenk dat de Heer dat geleerd heeft aan de mensenkinderen.
  Leer van Petrus dat mooie woorden zinloos zijn als ze zwak en triest blijken te zijn in het uur van de waarheid.

  Laten we daarom onze grote kracht gebruiken: Ons gebed en onze Liefde. Ons gebed is ons geheim en onze liefde is onze kracht.
  Ik hoop dat iemand hier voor zijn naaste in nood wil bidden en zich niet van de wijs laat brengen door de verzoeking van de boze en van mensen in verwarring.
  Laten we bidden voor de mensen die niet weten wat zij doen?

  Met groet, Raphaël.

 12. Gideon is echt Krols geworden. Hij trolt niet alleen maar krolt zich in zijn reacties.
  Heeft weinig met christen zijn te maken, als je het mij vraagt, noch met katholiek gedrag.

  Het ging over abortus, dacht ik.

  1. Je hebt krolse ridders en Edele Ridders.

   (Bijeenkomsten rondom Utrecht!).

   1. zuster Mirmar je hebt ook het zwanenbroeder huis den bosch, wat weet u nu eigenlijk, naast psychologie misschien?
    Je hebt allen maar Ridders, en alle ridders zijn zo nu en dan krols, en dat is katholiek, verder nog iets Mirmar Groet, of bent u al klaar met beleven van anderen?

  2. Zuster Mirmar, klinkt verleidelijk maar ik ga niet op u in, wat schrijft u nu, niet tevreden met uw rol? U speelt op de naam, die betekend krullend, u kent er wellicht een andere betekenis aan toe, dan zou ik zeggen Karolus, van Karel de Grote, met een groot gezin bedoel ik dan. Ik ben en weet dat het zo is Christen en Katholiek, wat u bent is een enigma mogelijk, maar een zuster dwalend waarschijnlijk.

  3. zuster Mirmar het gaat om gedrag van katholieken, niet om katholiek gedrag.

 13. Broeder raphael, dat doen wij ook, geweld afwijzen, in de tussentijd, onderhoud nu maar je wapen en wees paraat, mogelijk kot het dan goed met je, Gideon

   1. Zuster Mirmar, ja nog wel, en U, hoe gaat het u nu, kunt u zich al bedwingen deze site niet te domineren?

    1. Geef Acht! Vuur! PAF!
     (Dit naar aanleiding van de oorlog tussen België en Nederland).
     Aantal slachtoffers: Onbekend.

     Geestelijke Wapenrusting is wat anders en meer aan te raden! Zie Ef.6:10-20.

     “Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg!”

     1. zuster Mirmar, echt een uitspraak van een persoon die niet heeft geleefd met de uitrusting van de geest, stop met uw bijbel quotes maar, daarvoor zijn beteren geschikt, volg nu maar gewoon wat wordt verwacht van u, dan doet u goed.
      Of weet u alles beter, dan twijfel ik aan uw zusterschap heb ik u niet voldoende bemoedigd?

 14. Ls, ik geef toe wellicht was ik hier en daar te kort door de bocht, te direct naar hen die moeite deden me te antwoorden, broeders of zusters, vergeef me dat was niet de intentie maar wel de bedoeling, zij het gekunsteld gebracht mijn fout, houd u goed, bedankt voor uw reacties deze dag, laten we er een nieuwe dag van maken met elkaar, groet Gideon

 15. Zuster Mirmar, als vader keuren wij abortus af, toen, nu en in de toekomst, Gideon

 16. Broeder Gideon,

  Laten we (er) daarom maar bidden (om) het sterkste ‘wapen’, de naastenliefde te mogen koesteren.

  Met groet, Raphaël.

 17. Broeder Raphael, mooi en tot die tijd, houd uw wapen schoon en vuurgereed, dat is wat ik u kan meegeven, daarna bidden we weer, opdat we het goed inschatten, houd u goed broeder Raphael en slaap wel, met dit uur tijdsverschil op deze site, Pax et Bonum, Gideon

 18. “The sting of the death is sin, and the power of sin is the law. (First sentence in 1.Cor.15:56)
  “Where, o death, is your Victory? Where, o death, is your Sting?” 1 Cor.15:55

  “I am the RESSURECTION and the LIFE,
  He who believes in Me will live, even though he dies;
  And whoever lives and believes in Me WILL NEVER DIE.” John 11:25-26

  N.a.v. lied “Come Awake” en/of “Christ is Risen”.

  Dit is het Woord van Leven voor de maand juli 2018 is:” 2 Kor.12:9 (+10 door mij toegevoegd):
  >> 9 Maar Hij antwoordde mij: “Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.” Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. 10 Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. <<

  Het Woord van Leven wordt uitgegeven door de Focolarebeweging.
  Zie ook de website: http://www.focolare.nl, daar is dit Woord met dit keer geschreven door Mevr. L. Magri te vinden.

  1. Zuster Mirmar Groet, wat u ook doet we blijven de katholieken, waartoe u zegt ook toe te behoren, ga slapen Mirmar, je brengt teveel kopzorgen als vrouw. We hoeven die stukjes Christus niet we willen het hele verhaal Katholiek graag, dat is wat en wie we zijn, en daar kunt u ons niet vanaf brengen, noch kunt u zich er aan onttrekken, Mirmar, houd moed en doe goed.

   1. Het Focolare is ontstaan binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

    1. Tijdens W.O. II ontdekte Chiara Lubich+ (R.I.P.) met haar vriendinnen dat God echt liefde is. Ze hadden toen weinig voedsel en leerden het met elkaar te delen, net zoals bij de Eerste Christenen die alles gemeenschappelijk bezaten. De Liefde werd vaak beloond. En zo kon een hele Focolarebeweging ontstaan. Zij houden elk jaar een vierdaagse Mariapoli. Tot zover dit.

  2. Aanvulling. Een kort commentaar (meestal uitleg + voorbeeldsituatie meestal) door haar bij het Woord van Leven geschreven.

   @Gideon, een Bijbeltekst goed uitleggen is mij niet gegeven. Maar een Bijbeltekst op zichzelf, ook zonder enige uitleg, sommigen hebben geen uitleg nodig, dat kan wel degelijk bemoedigend zijn. Ik hoop dat het ook voor jou zo mag zijn, al is het misschien een andere tekst in plaats van de tekst die ik je nu heb gegeven.

 19. Broeder Bart, speciaal voor jou ben ik er nu nog, dat doen we voor elkaar, als het goed is dan, is het goed met je, slaap wel Bart en morgen weer vroeg op bij reveille. Pax et bonum, Benedicat Tibi Dominus.

 20. Er zal een wonder bij ons in het dorp moeten gebeuren wil er bij er bij ons alle katholieken weer echt voor de volle 100% voor hun geloof gaan staan.

  On topic:
  Ja, ik ben ook tegen abortus, als vrouw zijnde. Als ongehuwde heb ik nooit een dergelijke keuze hoeven te maken. Ik ben nooit zwanger geweest, zat dus nooit in een dergelijke noodsituatie. Het is iets waar ik dankbaar voor mag zijn, want ik weet niet of ik tegen een eventuele (psychische) druk (zowel van binnenuit en/of van buitenaf) had gekund als iemand mij een abortus zou aanraden als ik zwanger zou zijn. Met de mond belijden dat ik tegen abortus ben is vrij gemakkelijk. Maar van nature ben ik gewoon tegen abortus of eigenlijk beter gezegd: Voor het leven.
  Voor het leven zijn sluit abortus uit.

 21. @Gideon, 05 juli, 00:49 uur.
  Het hele katholieke verhaal horen? Dat is toch niet te behappen.
  Ik heb het in stukjes gehoord zowel wat conservatief als wat progressief, dus vaak tegenstrijdig aan elkaar ook nog, ook niet echt te behappen. Dat wordt dus wat lastig.
  De mooiste Godsdienstlessen heb ik nog gehad van Zuster Paul Marie + (R.I.P.). Zij was van de orde Zusters Ursulinen.

 22. Aan Gideon..

  Je stoort de voortgang van de gesprekken…je spits je toe op spitsvondige antwoorden, waar ik van aanneem, hier niemand behoefte aan heeft …maar het is waarschijnlijk therapeutisch voor je om jezelf goed te voelen …het is een een misselijkmakend spel dat intelligentie veinst… jij verlaagt de discussies en daar pas ik verder voor.

 23. Het Woord van God (proberen) te Leven is een mooi streven. Dat kan katholiek, protestant en zelfs buitenkerkelijke gelovigen proberen te doen.
  Of Christus net zo veeleisend is wat de R.K. Kerk betreft en als het om de Kerk zelf gaat, dat weet ik niet.

  Als kerken gesloten blijven kan iedereen 7 ronden om de Kerk lopen à la Jericho en in gebed, onze kleren scheurend ten teken van berouw en boetedoening, zoals men deed in het Oude Testament als men tot besef kwam dat men weerspannig was geweest tegen God zelf. Dan gaan deuren wellicht vanzelf open gaan en we weer kunnen bidden in de Kerk voor de noden in Kerk en wereld.

  Wie geeft het voortouw? Dit zouden we allemaal tegelijk moeten doen én in Nederland én in België, net zoals men tegelijkertijd zoveel dingen weggelaten heeft ná Vaticanum II als was het een afgesproken (geheime) zaak binnen de R.K. Kerk in Nederland en in België,

  Het is dus noodzaak om terug te keren tot God, alvorens er dingen kunnen veranderen in de wereld.
  En dat kan ter plekke, waar we ook zijn, waar we zitten of waar we werken.

  God geve ons allen moed, kracht en inzicht om het goede doen en ook te blijven doen.

 24. Overigens is Gods Woord een tweesnijdend zwaard. Een beter wapen is er niet. Protestanten gebruiken vaker dit wapen. De katholieken bidden de Rozenkrans. Ik vraag me af wie het verste komt:
  1. Met het schieten van geweren en/of mitrailleurs.
  2. Met het bidden van de Rozenkrans voor de noden in de Kerk en in de wereld met 4 x 5 mysteries over het leven van Jezus en Maria om te overwegen. Het Evangelie in het klein wordt dat wel genoemd.
  3. Met het Woord van God in de hand, kwam men o.a. ook aan in Nederland en konden heidenen tot Christus worden gebracht, als ze dat al wilden. Er was ook tegenstand, net als nu.
  4. Je geloof te voeden door minimaal 1x per week naar de Kerk te gaan, bij voorkeur op de Dag des Heren (Zondag).
  [Voor Joden is dat de Sabbat, de eigenlijke rustdag door God zelf ingesteld; Voor Christenen de Zondag; Voor Moslims* is de vrijdag de dag van gebed en om naar de moskee te gaan. Bij voorkeur de H. Mis bijwonen, als het kan dagelijks, minimaal 1x per week.

  * De moslims noem ik toch op, omdat de Islam ook een monotheïstische Godsdienst is.

  Welk(e) antwoord(en) past/passen niet in het rijtje? Meerdere antwoorden is mogelijk. Keuze is optioneel, maar beter is het in één keer de beste optie(s) te kiezen.

  Dit ter overweging een keuze van drie opties of alle drie toe te passen.

  Er leiden meerdere wegen naar Rome (synoniem voor de paus?) ofwel naar God toe. Maar is God per definitie altijd in Rome?

 25. Aan Mirmar Groet..

  De huidige mens wil graag zichzelf zijn en om dat gehalte te testen komt God met de grote Waarschuwing, door de zonde is de mens verdeeld in zichzelf…er is gezegd dat het een samenwerking is tussen mens (natuur) en God en God de initiatiefnemer is, van Hem gaat het uit.Mal.3:1-5-

  Ook vroeger was er veel schijn in het katholicisme.. daarin hebben de protestanten gelijk als ze het hebben over een persoonlijke relatie met Christus..en juist de katholieke (openbare en verborgen) begenadigde zielen getuigen van een persoonlijke relatie met de Heer ..en met zijn kerk op Petrus.

  Als kind van 18 maanden beschouwde ik het bestaan van de kerk als onafhankelijk van mijn geloof, dat wil zeggen in huidige begrippen dat de kerk bestaat als een objectieve werkelijkheid buiten mezelf, vandaar o.a. de sacramenten als herstellend de mens naar het beeld, de consistentie van voor de zondeval.
  Het sacrament is dan ook impliciet een pijnlijke confrontatie met de weer-barstigheid in de mens, daarom konden de protestanten die spanning niet meer aan en beroepen ze zich op de persoonlijke relatie met de Heer…maar met en na de Waarschuwing worden de geestelijke ogen geopend en gaan beide weer samen.

  De kroonprins-Monarch ..ook hij staat buiten de kerk, kijk maar wat Nostradamus zegt…
  ..in Boulogne zal hij zijn fouten (zonden) willen afwassen.
  ..Hij zal het niet kunnen in de zonnetempel. (betreft de
  Zon van altaarsacrament, die Jezus Christus is).
  ..hij zal vliegen en zeer hoge dingen tot stand brengen.
  ..in de Hiërarchie was er nog nooit een dergelijke.

  Hij zal vliegen wil zeggen dat hij zich kan verplaatsen met de snelheid van de gedachte…de zonnetempel is de katholieke kerk.

  De grote Monarch is éérst de Malakias Bode in 3:1 komende in de geest van Elia …ook de zieners komen in de geest van Elia.

  Dante noemt hem de: Messo di Dio ..de boodschapper van God, in Jesaja 52:7 is hij de Vreugdebode omdat hij met de Waarschuwing de Nw.Hemel en Nw.Aarde verkondigd, hij is ook de hypostatische Mensengel in Openb.10 … hypostatische tussen natuur en genade middels Hebr.4:12.

  Dante noemt hem ook de wettige erfgenaam van het Adelaarsteken, ((in zijn visionaire tocht door de hemel))..het koningschap, de 5.10 en 5, de 515. (In zijn visionaire tocht door het vagevuur)
  En hij is ook de Veltro, die de valse profeet zal doden, voorzegd in zijn visionaire tocht door de hel.. Jesaja 11:4, waar hij de twijg is buiten het koningschap van David.

  Ook hij zal die drie tochten van Dante maken maar dan met een andere beleving ..1Samuel 2:6..en Daniël 7:11-.
  Ofschoon dat de kroonprins katholiek is heeft zijn ziel bekering nodig en moet hij eerst koning over het Rijk van zijn eigen ziel worden..zoals bij ieder mens en dat is alleen mogelijk door de Koning der koningen, de Heer Jezus Christus.

  Ben je niet tevreden over de Rk ..kijk dan uit naar de grote Waarschuwing wat het 6e zegel betreft als de dag des Heren (2Tess.2:2)..want daar zul je geconfronteerd worden met je-zelf, dat niet zichzelf in de mate van de zondigheid en onbeantwoorde genaden.

 26. Aan Mirmar Groet…

  Je bent dus een vrouw …de vrouw vertegenwoordigd in haar menselijke natuur het algemene en de uitgebreidheid van de natuur zelf.. waar ze in persoon persoonlijke gestalte aan geeft, uit-drukt.

  Man en vrouw zijn voor elkaar een: -tegenover- voor elkaar, verlangen naar iemand van het eigen geslacht is dan ook verstarring náár het beeld van de zondeval van lucifer..wat ook verstarring was.
  Tussen man en vrouw is dus een distantie in onderscheid…was die er niet ..is er ook geen relatie mogelijk.

  En daarom is er een distantie omwille van het zich-zelf dat alles met Gods-dienst te maken heeft.. en er is een distantie omwille van het object dat de wetenschap betreft.
  De wetenschap moet instemmen met de waarheid in God die de waarheid is.. Jezus Christus.

  Nostradamus zegt het volgende over de grote Monarch en de vrouw…
  ..Dan zal er komen uit verre landen. (De Himalaya.. Jesaja 46:11)
  ..Een Germaanse Vorst op de gouden troon.
  ..Gevonden in de slavernij en in de wateren.
  ..De vrouw wordt slavin; haar tijd wordt niet meer aanbeden.

  Het bovenstaande wil zeggen.. dat de huidige slavernij ophoudt door het 6e zegel oordeel, de Waarschuwing en de komst van de koning der Joden en van de 12 stammen Israëls..de grote Monarch, Jesaja 32.
  De wateren zijn hier een beeld van het bovenzinnelijke betreffende de hemelse hiërarchie waar Dante een beeld, een indruk van geeft.

  De vrouw wordt weer slavin.. wilt zeggen dat de vrouw tot bezinning wordt geroepen omdat zij die leven moet geven, de eeuwige dood aan vele mannen brengt…..zij wilt niet meer zijn hulp zijn en meent dat zij kan heersen over de lichamelijke tempel Gods, zoals lucifer verstarde in de zelfbeschouwing van zijn ontvangen glorie, die zijn val veroorzaakte.

  Veel vrouwen etaleren heden ten dagen hun schoonheid die feitelijk binnen de grenzen van het huwelijk behoren.
  Het is niet uitgesloten dat er ook vrouwen zijn die hierin toch een zekere mentale on-schuld in bewaren en zo ze toch behouden worden dan toch in het vage-vuur moeten uitvoeren voor de schade die ze hebben toegebracht aan de behoudenis van de man.

  Zoals de tempel prostitué in vroegere tijden de man inwijdde in waar hij niet ingewijd in moest zijn, zo wilt de huidige vrouw baas in eigen buik zijn en zal (is) de man opnieuw meesleuren met haar eigen ontaarding.

  Nostradamus heeft het goed gezien …haar tijd -in onze huidige tijd- is de vrouw vol van het besef van de macht van haar bevallige schoonheid…zoals eens de engel Lucifer.
  De huidige vrouw kan veel wat ook de man kan, talrijk zijn er de voorbeelden, ik hoef ze niet op te sommen.

  In contrast met die Monarch zie ik weer nieuwe mogelijkheden voor de vrouw want deze Monarch is afhankelijk van 3 vrouwen als hij de zieletochten door de hel, vagevuur en hemel maakt, van deze drie vrouwen is hij afhankelijk als een baby van zijn moeder.
  De vrouw krijgt dus een nieuwe kans om niet alleen het ongeborene met haar leven te beschermen maar zich ook verantwoordelijk weet als hulp van de man, dat is dus enorme verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een enorme macht die de vrouw niet moet misbruiken ..tot haar eigen ondergang en die van de man.

  In Jeremia 31:22 lezen we in de Latijnse vertaling: de vrouw zal de man omgeven (omvatten) ..waarachtig een nieuw geslacht ..schept Jahweh op aarde.
  De man heeft deel aan de vrouw …er zal even-wicht zijn in de dynamiek van de man tot de vrouw en de dynamiek van de vrouw tot de man en zo zal er een 4e vrouw die werkelijk de vrouw van de koning zijn …betreffende deze vier vrouwen is te vinden bij Teresa Higginson, van de devotie tot het Heilig hoofd van Christus.

  Nostradamus zegt het volgende over deze 3 vrouwen.

  ..aan het einde van de Var verandert de Almachtige.
  ..dicht bij de oever worden drie ((vrouwen)) schone kinderen geboren.
  ..ineenstorting van het volk ((van de huidige mentale ontaarding)) ..door bevoegde leeftijd ((de volheid van die ontaarding in de afval ..van zeden en van God))
  ..de regering in het land verandert en groeien zal een oprechter ..iemand ((de regering is dan alleen christelijk en die groeien zal is ..de spruit, de Bijbelse Zemach de aanstaande Monarch, is de wereldse ..messias van de joden.. als die Messias zal hij getuigen van de enige
  ..Messias verlosser van de mensheid.. Jezus de Christus.

  De Monarch als de Malakias Bode zal als laatste van dit tijdperk net zoals Johannes de Doper dat was van zijn tijd, vooraf de drievoudige glorie glans zichtbaar uitstralen tot getuigenis van de glorie glans van de komende Nw.hemel en Na.aarde.
  Deze drie vrouwen zullen elk dus het een derde deel zichtbaar uit-stalen van hetgeen van de Monarch, want hij spiegelt zich in deze drie vrouwen…vandaar dat Nostradamus ze drie schone kinderen noemt.

 27. Inderdaad het zeer droge weer zou voor Belgie al een teken kunnen zijn ?

 28. Mag ik opmerken dat Vlaams Belang volledig afzijdig blijft in dit debat? Er zetelt geen enkele mandataris in de commissie Justitie. Dit is nochtans een belangrijke commissie. Erger, in geen enkele commissie zetelt het Vlaams Belang. Ik vind dit heel spijtig. Ze zijn met weinig, maar degene die ze hebben kunnen ze toch inzetten! Komen die enkel op woensdag of donderdag naar het Parlement?
  Ik heb de verschillende rechtse partijen aangeschreven, maar dus voor VB geen aanspreekpunt voor dit thema. Ook hun persartikels vernoemen het niet eens. Een gemiste kans, of wie kan hier iets aan veranderen dat ze ten minste hun standpunt kenbaar maken. Dank alvast

  1. ☩JMJ☩

   Het Vlaams Belang is onderdeel van het systeem, en is dus gecontroleerde oppositie. Het is ook een illusie om te denken dat men de agenda van het regime zal verijdelen met de ‘spelregels’ van dat regime. Als er VBers zijn die tegen infanticide willen strijden, dan kunnen zij bijdragen door het aanvuren van de bevolking tegen de agenda van de staatsmannen, maar via ‘de procedures’ zal de pathologische drang naar massamoord op kinderen van de heersende elementen in de maatschappij niet tegengehouden worden.

   Gezien de Belgische bisschoppen gedegenereerde rotzakken zijn waar we niet op kunnen rekenen: Waarom importeren we geen stemmen van buitenlandse clerici?

   Bisschop Athanasius Schneider is bijvoorbeeld toegankelijk via zijn e-mail, athanasius . schneider @ gmx . net (spaties verwijderen); het zou mij verwonderen indien Zijne Excellentie niet bereid zou zijn om via e-mail een interview te verlenen aan het Katholiek Forum indien hem dat gevraagd zou worden. Misschien een suggestie voor het bestuur? Men kan het gewoon in het Engels doen en dan vertalen.

 29. … De Belgische bisschoppen hebben recent wel degelijk gereageerd tegen de droevige evolutie inzake abortuswetgeving in dit landje. Helaas werd er nauwelijks ruchtbaarheid gegeven aan hun document, en zijn ze zelf zodanig stil dat je ze bijna nooit hoort.

  … Ze hebben gewaarschuwd voor een toestand waarbij elke medicus verplicht kan worden een “medische handeling” uit te voeren, waarbij abortus gewoon beschouwd wordt als zo een medische handeling. Een handeling waar de “patiënt” (een zwangere vrouw) verlost wordt van haar “aandoening” (een kindje dus).

  … We hebben nood aan kerkleiders die duidelijk en zonder vrees voor de onverkorte kerkelijke leer uitkomen, zonder complexen en zonder er doekjes rond te winden, en die niet bang zijn van vijandig gezinde media.

 30. De nobele eed van Hyppocrates wordt langzaam maar zeker vervangen door de laffe eed van hypocrietes.
  Is dit dan een kenmerk van vooruitgang?

 31. Treffend gezegd van jasta. Onze maatschappij wordt op vele punten inderdaad hypocriet. Laatst sprak een minister over “veilige abortus”. Uiterst veilig voor het groeiende kleintje, dat spreekt …

  1. Straks krijg je de volgende zin waarbij de ene aborteur tegen de andere aborteur zegt:
   “De abortus is veilig uitgevoerd. ” ‘Hoe is het met de moeder?” “Goed, ze is al naar huis.” Over het kindje wordt niet gesproken of toch? “En het kindje?” “Het ging goed, die is dood!”

   Ja, met de dood van het kindje als gevolg. Ja hoe veilig is veilig? Abortuskliniek een onveilige kliniek dus.
   Het legaliseren van moord veranderd echter niet wat moord is, al wordt het nog zo wettelijk geregeld.
   Bizar, als je er goed over nadenkt. En ons land was haantje de voorste ook nog. Ik schaam mij rot als Nederlandse.
   En bijna niemand die dat snapt: “Dat je er nog steeds zo overdenkt. Je moet met de tijd meegaan.” is het dan.

   Ja,ja… (bij wijze van spreken). Nee, dus. Je moet in dit geval zeker niet meegaan met de tijd.

 32. @Allemaal,
  De wederkomst en haar voortekenen:
  2 Tessalonicenzen 2:1-12

  Want vreemde en gedateerde profetieën betreft. Zie: 2 Tess. 2:3a “Laat u door niemand iets wijsmaken” gevolgd door 3b.

 33. Een kindje dat in de moederschoot groeit moet men laten groeien. Het hoort niet thuis in een pedaalemmer.

 34. Kunnen we dan ook een einde maken aan het kinddopen. Kinderen worden volstrekt tegen hun wil opgenomen in een gemeenschap die ze totaal niet kennen. Laat kinderen zelf kiezen op een leeftijd waarop ze zelf keuzes kunnen maken. Ik ben door mijn ouders katholiek gedoopt. En ik kom daar nooit meer van af!

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Erik: “Kunnen we dan ook een einde maken aan het kinddopen.”

   Neen.

   De mening van goddelozen zoals u heeft volstrekt geen waarde. Het goede heeft rechten, het kwaad niet.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht