Leo Lyon Zagami over het Vaticaan

Blikseminslag op het Vaticaan, 12 februari 2013, de dag dat de Paus zijn aftreden bekendmaakt.

Leo Lyon Zagami is een Italiaanse aristocraat van Siciliaanse afkomst en Schotse verwantschap. Hij was lid van de beruchte loge P2 van Gelli die tentakels had tot in het Vaticaan en stapte er in 2006 uit. Sindsdien stelt hij de praktijken van die genootschappen aan de kaak. Italiaanse zwarte adel en Schotse ritus, dan raak je vlug verzeild in de vrijmetselarij. De Schotse ritus is ooit ontstaan in geheime genootschappen die de katholieke troonpretendent (eind 17de eeuw) weer op de troon in Schotland en Engeland wilden. Die ritus is nu over de hele wereld verspreid en heeft niks meer met het christendom te maken. We weten dat de vrijmetselarij voor het grootste deel een kwalijke wending genomen heeft aan het einde van de achttiende eeuw met o.m.de Illuminati van Weishaupt (1748-1830). René Guénon (1886-1951) noemt die moderne wending een “contra-inwijding“, een inwijding die je doelbewust op het verkeerde been zet.

Hier bespreek ik niet “Confessions of an Illuminati” van Zagami (deel I-V !). Illuminati betekent daarin niks meer of min dan leden van netwerken die uiterst invloedrijke genootschappen verbinden. In dat boek zit interessant materiaal in maar ook gewone Wikipedia-info. Jules Van Rooyen in zijn voortreffelijke “De sluipwegen van de macht” stelt zich dan terecht de vraag bij dergelijke auteurs: Mooie verzameling maar wat concludeer je er nu in hemelsnaam uit?

Ik zie Zagami meer als een interessante Vaticaan watcher. In die hoedanigheid wordt hij vaak opgevoerd in Amerikaanse katholieke talkshows. Hij schreef in 2015 Pope Francis: The last Pope? Money, Masons and Occultism in the Decline of the Catholic Church (Amazon kindle). Dit boek is nog altijd actueel, in feite nu nog actueler dan in 2015.

Bergoglio net als Putin een ultieme keuze?

De “laatste paus” moet je niet meteen als een profetie zien. Er is natuurlijk de bekende lijst van de heilige Malachias (1094-1148) waarbij dan bij de huidige paus dan de 112de is, de laatste, de zogenaamde “Petrus Romanus” die zijn Kerk beschermt tot de grote beproevingen aanbreken. Zagami ziet de keuze van de kardinalen voor Bergoglio als een “ultieme” keuze. Hij vergelijkt met Rusland 1999. Het land was ver afgegleden, de levensverwachting gedaald, het geld had alle waarde verloren, de bevolking was volledig gedemoraliseerd, oligarchen plunderden de nationale hulpbronnen. Toen schoven ze een officier van de KGB  naar voren: de vrij onbekende Vladimir Putin. Enkel een expert van de geheime dienst kon het land nog recht krijgen… Een ultieme gok. Ook Bergoglio is gekozen op een moment van diepe crisis: dreigend bankroet, malversaties in de IOR-bank, gay lobby,  islamitische lobby in het Vaticaan, pedofilieschandalen in een heleboel bisdommen. Bergoglio is jezuïet en die orde is de diplomatieke en geheime dienst van het Vaticaan.Bergoglio een soort Putin? Een ultieme keuze?

Toch is het vreemd dat zo vele prelaten de laatste jaren teruggrijpen naar kerkelijke profetieën. De bezadigde Mgr. Ganswein, aartsbisschop en assistent van Ratzinger, spreekt in een interview in mei 2016 openlijk over de laatste paus (toegepast op Ratzinger en Bergoglio) en de profetieën van Malachias https://veritas-vincit-international.org/2017/08/05/the-last-pope-revisiting-the-prophecy-of-st-malachy/ .

Er zijn de profetieën van Onze-Lieve-Vrouw van la Salette, het veel besproken derde geheim van Fatima, de ongemeen scherpe visioenen van Don Bosco (1815-1888). Algemeen keert terug het beeld van een bloedbad in Rome maar ook van een groot schisma aan de top in Rome zelf. Een Rome dat terugkeert naar het heidendom. Maar Rome is niet zo maar één aardrijkskundige naam. De moslims noemen de orthodoxe christenen van het oosten ook “Rome”. Constantinopel is eeuwenlang (tot in 1453) een tweede “Rome” geweest. De opvolger daarvan is het Patriarchaat van Moskou, door vele orthodoxen “het derde Rome” genoemd. Ook als Rome ten onder gaat, tot het heidendom terugkeert enz., is er een “back up” Rome…

De NWO-religie

Als je een “back up” van Rome vernoemt, denk je bv. aan de gebouwen in Palestrina zo’n 40km buiten de stad. Niets ongewoons, NGO’s hebben ook een back-up infrastructuur als hun centrum uitvalt. Waarom zou het Vaticaan dat niet hebben? Zagami wijst daarbij op de eigenaardige structuur van de “Tempel van de Uitstraling en de Verheerlijking van de Heilige Geest“. Die werf in Palestrina werd al gepland onder Paus Johannes-Paulus II.

Uit: santospirito.org

Dat doet mij denken aan een tempel van de NWO, de nieuwe wereldreligie. Iets wat de antroposoof-theosoof Rudolf Steiner voor ogen stond met zijn Goetheanum in Dornach (Zwitserland). Hier zie je naoorlogse versie van het Goetheanum. Top prelaten vinden dat de (Heilige) Geest zich leent tot een universeel heiligdom, de Geest straalt immers in alle godsdiensten (?)…

anthroposofie.ch

Het heiligdom in Palestrina lijkt zelfs op wat volgens een aantal archeologen de oudste gevonden tempel in de wereld is: nl. Gobekli Tepe bij Urfa in Turkije, gewijd aan de hond-ster “Sirius”.

De huidige paus is een NWO-propagandist. Daar is geen twijfel over. Hij laat geen gelegenheid voorbijgaan om daarover politieke uitspraken te doen, de VN-agenda 2020 (nu 2030 genoemd) bij te treden, de massamigratie en de ermee gepaard gaande bevolkingsvermenging te verdedigen. Hij laat geen gelegenheid voorbijgaan om Trump te demoniseren en voelt zich duidelijk op zijn gemak bij globalisten als Obama, Macron, internationale organisaties (VN in New York, Wereldraad der Kerken in Genève). Verleden week wijdde hij de topvrijmetselaar Macron nog tot ere kanunnik van Lateranen. Bij het opvatten van zijn pontificaat noemde hij als eerste opdracht “het herstellen van de geloofwaardigheid van de Kerk“. Is dat wat hij daaronder verstaat?

Een toespraak van de vrijmetselaar en nu ere kanunnik van Lateranen, Emmanuel Macron voor het Groot Oosten op 21 juni 2016

De jezuïeten en de nieuwe wereld(orde)

De jezuïeten hebben een duidelijke relatie met de nieuwe wereld en -orde. Franciscus I koos volgens vele waarnemers de naam niet omwille van Franciscus van Assisi en zijn evangelische eenvoud maar in de eerste plaats omwille van Franciscus-Xaverius, de grote missionaire heilige van de jezuïeten in Azië. Bergoglio ziet zichzelf in zijn lijn.

De jezuïeten hadden in Latijns-Amerika gebieden die ze zelf bestuurden: de “reducciones” waar ze inheemse volkeren ter bescherming onderbrachten. Ze deden er aan “social engineering“: het waren in feite communistische staten. Ze boden bescherming en brachten veel op. Zo wekten ze de naijver van de koloniale mogendheden.

Ze hadden goede contacten met de vrijmetselaars van de Schotse ritus die de katholieke Stuarts weer op de troon wilden zetten. Na het mislukken van die operatie zijn de contacten blijven bestaan. Toen de orde van 1773 tot 1814 opgeheven was, zijn vele jezuïeten in de reguliere vrijmetselarij ondergedoken, een aantal zelfs in de criminele Illuminati loge van jezuïet-novice Weishaupt. In het Pruisen van de maçonnieke Frederik II en in het Rusland van de maçonnieke Catharina II konden de jezuïeten bovendien ongestoord als orde verder werken.

De top is wellicht even geïnfecteerd als de top van de Tempeliers ooit geïnfecteerd was. Bij de Tempeliers was de niet orthodoxe islam vrij gangbaar in de hogere kringen, bij de jezuïeten de vrijmetselarij, die steeds meer in de richting van gnostiek en theosofie opschoof. Dat neemt niet weg dat vele jezuïeten en tempeliers op de lagere echelons uitstekend werk deden (doen).

The Mission
1986

Bij de jezuïeten is er ook de beheptheid met “social engineering”. Dat verbindt hen onlosmakelijk met de Verlichting. Die loopt op twee benen: aan de ene kant filosofisch en economisch liberalisme en aan de andere kant collectivisme, d.w.z social engineering van de collectiviteit.

Het kindermisbruik 

Dat is lang niet onder controle. Verschillende bisdommen in de VS zijn al failliet gegaan. Wat als de centrale kerkelijke overheid in Rome mee financieel aansprakelijk gesteld wordt? Dat zou een katastrofe zijn voor de nu al hachelijke financiën. Kardinaal Pell was de rechterhand van Bergoglio, de schatbewaarder van het Vaticaan. Bergoglio heeft hem niet aan de Australische justitie kunnen onttrekken. Asiel blijven geven in Vaticaanstad was geen optie meer. Op 1 mei is Pell in Melbourne voor de rechtbank verschenen.

Verder is er het schandaal van de al jaren in opspraak gekomen legerbisschop Barros die Bergoglio tenslotte in Osorno (Chili) aangesteld had. Op 18 mei stelden dan 30 Chileense bisschoppen voor om ontslag te nemen in protest tegen het jaren aanslepende seksuele misbruik in de Chileense Kerk. Barros heeft begin juni ontslag genomen.

Grootscheeps seksueel misbruik in kerkelijke organisaties sleept al jaren aan. Paus Woytila heeft bv. altijd Maciel (1920-2008), de stichter van de Legionairs van Christus, de hand boven het hoofd gehouden. Dat de Paus de sulfureuze reputatie van Maciel niet kende, is larie. Het Vaticaan heeft een uitstekende inlichtingendienst (vnl. jezuïeten) met dossiers over vrijwel iedereen. Dat is een goede (?) gewoonte die ook in de vrijmetselarij overgenomen is.

The Guardian

Paus Benedictus XVI zal in 2010 Maciel uiteindelijk een “valse profeet” noemen.

Paus Johannes-Paulus II gaf in 1990 ook het insigne van de hoogst prestigieuze Ridderorde van Gregorius de Grote aan de notoire satanist en kindermoordenaar Jim Savile van de BBC. Het is niet mogelijk dat de inlichtingendienst niets wist over diens toen al dubieuze reputatie.

The Mirror

De Kerk zette stappen om de ridderorde van Savile na zijn dood te annuleren.

De gay lobby

Kardinaal Bertone, de vertegenwoordiger van de gay lobby, is op een zijspoor gezet in 2014. Hij was de staatssecretaris en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor veel dubieuze transacties van kerkelijk onroerend goed en ondoorzichtige huurcontracten. Zo werd een kelderverdieping van het gebouw van Propaganda Fidei verhuurd aan de chicste homo sauna van de stad.

De moslim lobby

Zagami schrijft niet over een joodse lobby. Die is er uiteraard. Hij vermeldt wel de vele contacten. Een joodse lobby was er eigenlijk al vanaf de Renaissance periode. Pausen vernietigden toen gedrukte Talmoedboeken maar de hoogste kerkelijke kringen bestudeerden … de Kabbala. De belangrijkste tekst daarvan, de Zohar, is nochtans openlijk satanisch! Daarin staat het volgende (Zohar 2:33a): “Israël moet offers voor Satan blijven brengen zodat hij Israël ongedeerd laat.” In de 17de eeuw kwam het zo tot een “christelijke Kabbala” (!) onder de jezuïet Athanasius Kirchner.

Maar een moslimlobby nu in het Vaticaan? Zagami gaat ervan uit dat een aantal prelaten in het Vaticaan brevieren met de … Koran. Verder zijn vooral niet orthodoxe sjiitische geschriften in.

Wat trekt er aan in de islam? Het dogma van de islam is relatief eenvoudig in vergelijking met het christendom. Ook de theologie is eenvoudig: weinig onderscheid tussen spiritueel en materieel (“in de geest” en “in het vlees”). Ook het hiernamaals wordt materieel gedacht met geestrijke drank en vleselijke geneugten.

De islam beantwoordt misschien aan het gevoel dat vele mensen in deze tijden van “globalisering” hebben: nl. uitgeleverd te zijn aan krachten waar ze totaal geen vat op hebben, een zeker fatalisme. Allah is oneindig ver, volkomen onkenbaar en onpeilbaar. Hij is wel een Schepper maar geen Vaderfiguur. Dat beantwoordt aan de psychologie van Mohammed, een weeskind: het gevoel fundamenteel verlaten te zijn. De stichter van het eerste heiligdom was volgens de traditie Ismaël, die als een wees met zijn moeder Hagar door de Arabische woestijn getrokken was.

Toch lijkt er nog een andere reden te zijn. Die belangstelling voor de islam tot in hoge kerkelijke kringen heeft te maken met de drang naar het occulte in onze tijd. De Koran gelooft in de djinn, dat zijn niet materiële wezens die allerlei materiële vormen kunnen aannemen. De djinn zijn geschapen en ze hebben de keuze tussen goed en kwaad maar kiezen meestal dat laatste. In de moslimwereld en ver daarbuiten in de “new age” is een grote belangstelling voor UFO’s. Die worden gezien als een moderne vorm van entiteiten die een gat vinden tussen de verschillende dimensies en zo in onze wereld verschijnen. Dat heeft te maken met de hunkering naar het apocalyptische. Er is het geloof dat in de laatste tijden de beschotten tussen de kosmos en de duistere krachten veel meer doorlaatbaar worden. Ook bepaald wetenschappelijk onderzoek (bv. de deeltjesversneller in Cern, Genève) wordt door occultisten heel nauwkeurig gevolgd.

Wat hebben de jezuïeten en dus ook Bergoglio daarmee te maken? Heel wat! Hun observatoria bemand door jezuïeten-wetenschapslui zijn bekend. In Arizona bouwden ze op een heilige plek van de indianen (!) hun Mount Graham Observatorium. De Duitse supertelescoop daar heet L.U.C.I.F.E.R, maar wees gerust het is maar een toevallige afkorting.

Mount Graham

Nobele wetenschappelijke bedoelingen? Wellicht. Toch merkwaardig is dat de vorige jezuïet-directeur van het observatorium overal in de VS gaat spreken over… “extraterrestrials”. Er is hier toch een duidelijke hang naar het occulte en volgens mij past de huidige belangstelling voor de islam in de hoogste kerkelijke kringen en de al lang bestaande interesse voor de Kabbala daarin.

Zagami sluit zijn boek van 2015 af met beschouwingen naar 2020 toe. Hij doet dat met het oog op de VN-agenda 2020. De VN heeft echter wijselijk de datum veranderd na de halve mislukking van het klimaatakkoord en spreekt nu over de agenda 2030. Dat de agenda 2020 niet gehaald is, zal niet aan Bergoglio liggen. Hij is een van de belangrijkste ambassadeurs en pleitbezorgers ervan geweest. Hopelijk krijgt de wereld en de Kerk door het half mislukken van die agenda nog een adempauze van enkele jaren…

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

48 commentaren op “Leo Lyon Zagami over het Vaticaan

 1. Beste Andries Termote,
  Uw artikel is goed voor diegenen die nog geloven dat een bende misdadigers in Rome sinds 1962 Christus onttroond hebben en die nog de illusies van “Paus, Kardinaal, Bisschop enz” koesteren.
  Vrijmetselaar Macron tot ere kanunnik van Lateranen wijden, enz… B’nai B’rit de joodse vrijmetselaars in de Heilige Plaats waar de Heilige Martelaar een eerste Paus begraven ligt, toelaten. Luther plechtig op de zelfde plaats een ereplaats geven. Kortom alle, en ik zeg wel alle vijanden van de Heilige Rooms Katholieke Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus, ereplaatsen geven en hun valse goden aanbidden. Hoezeer zijn de ogen nog steeds dicht van hen die deze criminele bende, die zich voordoen als “heiligen” maar roofzuchtige zielenmoordenaars zijn, de Katholieke Kerk noemen. Wanneer gaat het eens tot u doordringen dat sinds 1962 Christus het hoofd niet kan zijn van een nooit eerder geziene afschuw in de 2000 jaar oude geschiedenis van de Katholieke Kerk? Deze bende criminelen die zich hierop reeds van in de jaren 1940 hebben voorbereid om de genadeslag aan de zetel van Petrus toe te brengen, verheugen zich over de schandalen die zij verwekken in een pseudokerk die de overgrote menigte aanvaarden als kerk en paus, waardoor sommigen hierop nog gaan toepassen het feit dat als de meerderheid van de “Katholieken” de “paus” als paus gaan erkennen, dat hij dan daadwerkelijk paus is.
  Slechts één formele ketterij is voldoende om ipso facto buiten de Kerk te staan en het erkennen van een ketter en/of het steunen of goedpraten van dergelijke personen maakt u eveneens tot een ketter en alzo buiten de Kerk staande. Men is zelfs een lid meer van de Kerk. Bergoglio en al zijn voorgangers en aanhangers zijn zelfs geen Katholiek. Buiten de Katholieke Kerk geen heil.
  Dit is de waarheid gebaseerd op de eeuwenoude leer van de ware Roomse Katholieke en Apostolische Kerk, waarvoor vele martelaren en belijders hun leven hebben voor opgeofferd omdat velen het heil in de waarheid zouden verwerven.
  56 jaar afschuw door een pseudo ketterse criminele bende en weinigen zien het in. Hoe is het mogelijk dat de verblinding door Satan de ogen kan sluiten van deze die het zouden moeten zien?
  Heer Jezus, waar zijn Uw moedige soldaten?
  Noem mij nu schismatiek, sedevacantist, nazi, of gelijk wat, maar ik ben gewoon trouw aan de K. Kerk van altijd en niet deze van na 1962. De Kerk van altijd bestaat nog altijd en kan niet vergaan, maar is gelijk deze van de eerste Christenen, in ballingschap tot deze zal opstaan en mooier zal zijn als ooit te voren, de Bruid van Christus.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. ☩JMJ☩

   Het Concilie van Trente veroordeelt de valse notie dat de kerkelijke hiërarchie zou kunnen verdwijnen in Sessie 23.

   Canon VI: “Si quis dixerit, in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex Episcopis, Presbyteris, & ministris: anathema sit.”

   “Indien iemand zou zeggen dat er in de Katholieke Kerk geen Hiërarchie is van goddelijke instelling ingericht, die bestaat uit Bisschoppen, Presbyters en bedienaars: hij zij anathema.”

   Wildgewijde bisschoppen zoals die van de FSSPX worden in Canon VI niet onder “Bisschoppen” gerekend. Zie Canon VII:

   Canon VII: “Si quis dixerit, Episcopos non esse Presbyteris superiores vel non habere potestatem confirmandi, & ordinandi; vel eam, quam habent, illis esse cum Presbyteris communem: vel ordines ab ipsis collatos, sine populi, vel potestatis saecularis consensu, aut vocatione irritos esse; aut eos, qui nec ab ecclesiastica, & canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi, & sacramentorum ministros: anathema sit.”

   “Indien iemand zou zeggen dat Bisschoppen niet superieur zijn aan Presbyters, ofwel dat zij geen macht hebben om te confirmeren en te wijden; ofwel dat datgene, hetgeen zij hebben, hen gemeen is met de Presbyters: ofwel dat de orden van hen ontvangen, zonder instemming of roeping van het volk of de wereldlijke macht, ongeldig zijn; ofwel dat zij, die noch door de kerkelijke en canonieke macht correct gewijd zijn, noch gezonden zijn, maar van elders komen, legitieme bedienaars zijn van het Woord en de Sacramenten: hij zij anathema.”

   Volgens uw defectieve logica, Peter, verliest de Paus zijn ambt zonder enige tussenkomst van de Kerk wanneer hij openlijk vasthoudt aan een dwaalleer. Volgens die logica zou dan hetzelfde gelden voor schisma; doch geheel het episcopaat uit de dagen van Pius XII heeft Johannes XXIII openlijk als Paus erkend, en gezien het objectief schismatiek is om een valse paus als Paus te noemen in de Canon van de H. Mis en hem openlijk obéissance te geven, zou dat dan volgens uw valse redenering betekenen dat het gehele episcopaat toen verdwenen zou zijn. Dergelijke mening is echter vals en zelfs heretisch, want ex cathedra veroordeeld door het Tridentijns Concilie zoals hierboven gezien.

   U bent op een dwaalspoor, Peter. De Kerk is geïnfiltreerd, maar de oplossing daartegen bestaat niet in het proberen te doen mentaal verdwijnen van het Pausdom en de Kerk. De Paus is nog steeds de Paus, en de bisschoppelijke hiërarchie is nog steeds de bisschoppelijke hiërarchie. Niet alle prelaten zijn leden van maçonnieke loges, en het zijn de canonieke prelaten die na Franciscus uiteindelijk een orthodoxie-minnende Paus zullen moeten kiezen, want het is de enige legitieme weg om dergelijke Paus te bekomen. De Kerk is geen democratie.

   Die Zagami is verder duidelijk valse oppositie; hij voorspelt voortdurend allerlei zaken als “Vaticaanwatcher” die niet uitkomen, en hij uit typisch Amerikaans-protestantse mythes over de geschiedenis van de Jezuïeten, die heden maçonniek gecontroleerd zijn, maar vroeger zeker niet (er zaten toen al wel sommige onzuivere elementen tussen, en mogelijk waren sommigen daarvan zelfs leden van occulte sekten, maar de orde algemeen was geenszins onder occulte controle). De tenietdoening van de Jezuïetenorde in de zeventiende eeuw was een maçonnieke slag op de Kerk behaald, en Voltaire, 33ste graad vrijmetselaar, lachte toen gelijk een duivel die een ziel de hel binnensleept. Toen de orde terug hersteld werd onder Pius VII kregen de loges, bij wijze van spreken, bijna een attaque, hetgeen ik hier recentelijk reeds aantoonde op een andere pagina. De protestanten die leugens propageren over de geschiedenis van de Jezuïeten zijn op de meest hypocriete wijze blind voor het feit dat hun eigen sekten maçonnieke creaties waren in de zestiende eeuw om de Latijnse Kerk te destabiliseren. Luther en Melanchton waren rozenkruisers (dat bestond toen al, ofschoon dat dikwijls ontkend wordt), en Calvijn was een joodse subversieve agent. De protestantisering van Engeland werd gefinancierd en gestuurd door de kabbalistische Sefardische joden in de Nederlanden.

   De band die Zagami heeft met de gecontroleerde-oppositie-acteur Alex Jones is veelzeggend in het kader van wat ik reeds zei.

   Men moet zeer, zeer goed opletten en niet in de valstrik trappen van simplistisch te denken. De geldmeesters zaaien hegeliaanse dialectiek en verdelen op die manier om te heersen. Het is niet omdat bepaalde figuren zich schijnbaar verzetten tegen de logemacht dat zij ook betrouwbaar zijn.

   1. Correctie: “ofwel dat de orden van hen ontvangen” in de vertaling van Canon VII moet zijn: “ofwel dat de orden door hen toegediend”.

    1. Correctie: “De tenietdoening van de Jezuïetenorde in de zeventiende eeuw” moet zijn “De tenietdoening van de Jezuïetenorde in de achttiende eeuw”.

     1. Beste Benjamin,
      U schrijft: “Men moet zeer, zeer goed opletten en niet in de valstrik trappen van simplistisch te denken. ”
      Wees gerust dat ik niet simplistisch denk, maar wel volgens de veroordelingen van de Kerk i.v.m. ketters in de Kerk goed en uitgebreid bestudeerd heb. Deze haalt u nooit aan. Spijtig.
      Zoals ik reeds vermeldde is deze pseudo kerk de Katholieke Kerk niet. Hoe zou het kunnen dat iemand die het geloof verliest nog binnen de Katholieke Kerk zijn kan.
      U kunt rustig dit bekijken, maar wat misschien ook niet zo overtuigend voor u is.
      https://www.youtube.com/watch?v=2-VqjJW_lOM
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     2. ☩JMJ☩

      Met de maker van “Papal Imposters” heb ik reeds jaren geleden contact gehad via e-mail. Ik heb al de ‘argumenten’ al lang gehoord, Peter, en zij zijn defectief.

      Over uw verkeerde opvatting van ketterij als juridisch delict hebben we het onlangs nog gehad, en op het einde deed u alsof u niet gezegd had dat Franciscus de Paus niet was omdat u niet kon antwoorden op hetgeen ik geciteerd had uit Scavini. Nu komt u terug met dezelfde oude bewering dat de Paus de Paus niet is, alsof het genoemde gesprek nooit geschied is. Dat is vermoeiend, Peter, en ik weet niet waarom u zo te werk gaat.

      U heeft dikwijls een zo scherpe kennis van hoe zaken in elkaar zitten in deze wereld (ik heb al het één en het ander van u geleerd!), maar wanneer het over bepaalde onderwerpen gaat, dan stopt u met consistente redenering. Mijn interventie hier betreffende uw reactie moet u dan ook interpreteren als zijnde gedaan in een geest van naastenliefde.

   2. Beste Benjamin,
    Ik heb toch niets aangehaald i.v.m. de hiërarchie van de Kerk, als ik me niet vergis.
    U schrijft ook: “Volgens uw defectieve logica, Peter, verliest de Paus zijn ambt zonder enige tussenkomst van de Kerk wanneer hij openlijk vasthoudt aan een dwaalleer. Volgens die logica zou dan hetzelfde gelden voor schisma; doch geheel het episcopaat uit de dagen van Pius XII heeft Johannes XXIII openlijk als Paus erkend,”

    Wel nogmaals bekijk rustig dit en u zult zien hoe het mogelijk was om een ketter op de Stoel van Petrus te krijgen:

    https://www.youtube.com/watch?v=2-VqjJW_lOM

    Als dit niet voldoende is kan ik u nog twintig reacties laten lezen van besluiten van concilies en encyclieken van de vorige goede Pausen, als u dat goed vind, want anders doe ik die moeite niet.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. ☩JMJ☩

     Wat sedevacantisten doen is knipsels uit theologische werken en magistrale documenten uit hun verband trekken en argumenten ontwijken. Hoeveel moeite men ook doet om op basis van de theologische erfenis en het magisterium van de Kerk duidelijk te maken dat het verlies van kerkelijke ambten geen individualistische zaak is van private oordelen, zij sluiten zich er simpelweg voor af en willen van geen rede horen. Even later komen zij met dezelfde foutief geïnterpreteerde knipsels op de proppen, alsof voorgaande gesprekken nooit hadden plaatsgevonden, en zo blijft zich dat herhalen. Die Amerikaanse ’theologie’ moet niet naar Europa geïmporteerd worden.

     Om de goddelijke inrichting van de Heilige Kerk te begrijpen moet men putten uit de bronnen van de Roomse theologische traditie, en niet uit de giftige bronnen van het Amerikaans individualisme, waaruit het sedevacantisme ontsprongen is.

     Ik heb een tijd lang contact gehad met Kenneth Gordon (één van de kopstukken van de kleine siripapalistische wereld, waarmee de maker van de “Papal Imposters” video bevriend is. Een vriendelijk man (vermoedelijk kent hij mij nog), maar zijn ecclesiologie is in tegenstrijd met die van de Katholieke Kerk en vervangt de zichtbare identificeerbaarheid van de Kerk met een ingebeelde nood aan detectivewerk om de ‘authentieke clerus’ te vinden, ergens ondergedoken in Rusland, of China, of waar dan ook. Dat houdt geen steek.

     1. Heel eenvoudig, beste Benjamin, de Katholieke Kerk leer dat al wie formeel ketter is buiten de K. Kerk staat, zoals ik nog eerder aanhaalde. Als u dat als onzin wilt betitelen, wil ik u graag (nogmaals) de daar naar verwijzende documenten aanhalen met hun tekst. En dat zijn de “bronnen van de Roomse theologische traditie” en geen giftige bronnen.
      Zoals:
      Saint François de Sales (17e siècle), Docteur de l’Eglise, La Controverse catholique, pp 305-306 : « Maintenant, quand il [le Pape] est explicitement un hérétique, il perd ipso facto sa dignité et est à l’extérieur de l’Eglise … »
      of dit:
      Of dit:
      Saint-Antonin (1459) : « Dans le cas où le pape deviendrait un hérétique, il se trouverait, de ce seul fait et sans autre peine, séparé de l’Église. Une tête séparée du corps ne peut pas, aussi longtemps qu’elle reste séparée, être chef d’un même corps dont elle a été coupée. Un pape qui serait séparé de l’Eglise par l’hérésie, donc, cesserait par le fait même lui-même d’être chef de l’Eglise. Il ne peut pas être un hérétique et rester pape, parce que, depuis qu’il est à l’extérieur de l’Eglise, il ne peut pas posséder les clefs de l’Eglise. » (Somme Théologique, cité dans Actes de Vatican I. V. Fronde pub.)
      Of dit;
      Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi (n° 23), 29 juin 1943 : «Ce n’est pas tout péché, si grave soit-il, qui, comme de sa propre nature, amène un homme à rompre du corps de l’Eglise, comme le fait le schisme, l’hérésie ou l’apostasie «
      en dit:
      Pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 9) : «Ce n’est pas celui qui ne croit pas seulement en toutes ces hérésies qui peut pour cette raison se considérer ou même être appelé catholique. Car il peut y avoir ou se poser d’autres hérésies, qui ne sont pas énoncées dans ce travail qui est le nôtre, et, le cas échéant si il s’en tient à une seule d’entre elles, il n’est pas catholique « .
      en dit ook:
      Pape Innocent III, eius exemplo, 18 décembre 1208 : «Par le cœur, nous croyons et nous confessons de bouche non pas une église des hérétiques, mais l’Église Sainte, romaine, catholique et apostolique en dehors de laquelle nous croyons qu’aucun n’est sauvé. «
      ook dit:
      Pape Léon XIII, Satis Cognitum (n° 15), 29 juin 1896 : «Personne, donc, sauf en communion avec Pierre peut partager son autorité, car il est absurde d’imaginer que celui qui est à l’extérieur peut commander dans l’Église. «

      Als u nog bronnen van de Roomse theologische traditie wilt, graag hoor. Voor wie het went vertaal ik ze graag.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

     2. ☩JMJ☩

      Peter, u bewijst nu net wat ik bedoel. U maakt een bloemlezing van knipsels die u uit het verband van de Katholieke theologische en canonieke traditie trekt, verband waarvan kennis nochtans noodzakelijk is om dergelijke korte citaten te kunnen begrijpen zoals de Kerk hen begrijpt. Dat iemand met de status van formeel hereticus geen sleutels van jurisdictie kan dragen binnen de Kerk weet ik, maar wat u niet begrijpt zijn de criteria die vervuld moeten zijn vooraleer men van die status kan spreken. Ik heb u dat al herhaaldelijk uitgelegd, dus het is niet nodig dat ik dit voor de zoveelste keer herhaal. Zoals voorspeld negeert u echter de uitleg die ik u in het verleden hierover gegeven heb.

      Ware er sinds 1958 geen Paus meer geweest (hetgeen onmogelijk is), dan zouden alle legitieme kardinalen en bisschoppen ordinarii ondertussen uitgestorven zijn vanwege gebrek aan pauselijke jurisdictie om die prelaten wettig te creëren; ik heb hierboven verwezen naar een ex cathedra uitspraak van Trente die de notie dat dergelijke toestand kan bestaan dogmatiek anathematiseert (wie die dogmatieke canon afwijst maakt zich schuldig aan de zonde van heresie). Ook is het onmogelijk dat er een soort van geheime bisschoppelijke hiërarchie met paus voortgezet zou zijn ondergronds, zoals sommige siri-papalisten beweren, want de Kerk heeft van Godswege de eigenschap van zichtbaarheid en conspicuiteit (zelfs ten tijde van de Catacomben was dit intact), en kan niet bestaan als een geheim genootschap. De Kerk kan niet verdwijnen.

     3. ☩JMJ☩

      Op 14 juni 2018 schreef ik op dit forum het volgende:

      ““Cum haeresis sit crimen contra Religionem, iudex legitimus in eo esse non potest, nisi Ecclesia : et iure definitum est.” – Theologia moralis universa, deel 3, Tract. VIII (De fide), Petrus Scavini.

      “Gezien ketterij een misdaad tegen de Godsdienst is, kan de legitieme rechter er over niemand zijn dan de Kerk : en het is wettelijk gedefinieerd.”

      Scavini gaat verder door concreet aan te tonen wie de rechters betreffende ketterij waren in de Kerk, namelijk op de eerste plaats de Romeinse Opperpriester, en, ondergeschikt aan hem, de kardinalen inquisiteurs in het Vaticaan. Ook de bisschoppen ordinarii waren rechters, maar dan in hun eigen diocesen.”

      De overgang van lidmaatschap in de Katholieke Kerk tot de status van formeel ketter houdt altijd een tussenkomst in van het kerkelijk gezag, en in het geval van een Paus van Rome betekent dit dat hij op zijn minst vermaand moet worden door de Kerk. De Kerk kan niet haar zichtbaar hoofd verliezen zonder het zelf te beseffen, want zij is een geordende maatschappij en geen anarchie. Het is ook onmogelijk dat de gehele Ecclesia docens (Onderrichtende Kerk) objectief een schisma zou aanhangen, dus wanneer er een antipaus is, dan zal er altijd een zichtbaar, voldoende aantal bisschoppen ordinarii in de wereld zijn die hem niet openlijk voor een paus zullen houden.

    2. Peter,

     Dank je voor deze link. Ik ben nu op 3/4 van de film en ik ben een beetje misselijk geworden.

     Met vriendelijke groet,

     Raphaël

     1. Nog even:

      Peter (whats in an name) , als ik (soms) denk dat ik wel wat denk te weten, dan blijkt uit de documentaire dat ik eigenlijk wel zeer weinig wist. Misselijk is misschien niet het juiste woord. . . Ik ben eigenlijk perplex. Met stomheid geslagen.
      Is het dáárom dat de kerk lijdt?

     2. Wel ja, beste Raphaël, ik kan dat begrijpen. Deze video geeft u een goed overzicht van de gebeurtenissen, die vele zielen nog niet kennen en die zich vele vragen stellen. Het is ook zo enorm die bedriegerij dat het nooit eerder in de geschiedenis van de R.K. Kerk is voorgevallen. 52 jaar nu al. Het getrek en geduw, conclaven vervalsen, moordpartijen op pausen, kardinalen en zoveel meer, om twee doelen te veroveren; 1 de zetel van Petrus. 2 de H. Sacramenten, incluis het H. Misoffer van altijd, met de Sacramenten van de priester en bisschopswijding. Zodanig dat de ganse R.K. Kerk zijn eeuwige schat het priesterschap en H. Misoffer zou verliezen om het te vervangen met afschuw en leugens, waar we nu middenin zitten. Kan men dan nog spreken van “het zichtbaar hoofd” van de K. Kerk? Neen, helemaal niet.
      Er is veel meer om in detail deze schurkenbende te ontmaskeren, zoals
      Weet dan dat Pater Pio een opdracht heeft gegeven aan pater Luigi Villa.
      De missie die pater Luigi Villa door pater Pio toevertrouwd werd om de vrijmetselarij binnen de katholieke kerk te bestrijden, werd goedgekeurd door paus Pius XII die een pauselijk mandaat voor zijn werk gaf. Paus Pius XII’s staatssecretaris, kardinaal Tardini, gaf pater Villa drie kardinalen om mee te werken en om op te treden als zijn eigen ‘beschermengelen; Kardinaal Ottaviani, Kardinaal Parente en Kardinaal Palazzini. Pater Villa werkte met deze drie kardinalen tot aan hun dood.
      Om deze strijd te voeren, werd in 1971 Fr. Villa zijn tijdschrift “Chiesa viva” opgericht met correspondenten en medewerkers op elk continent. Het werd onmiddellijk aangevallen door het bovenste regionen van de katholieke kerk: het tijdschrift werd verbannen onder de geestelijkheid en de medewerkers werden geleidelijk gedwongen te vertrekken. Toen isoleerden ze zijn directeur en zijn weinige overgebleven medewerkers. De pogingen om “Chiesa viva” voor eens en altijd tot zwijgen te brengen omvatten ook zeven moordpogingen op Fr. Villa.
      Niet te verwonderen dat Paus Pius XII samen met drie kardinalen werden vermoord. (uitgelegd in de het onderzoek waarom juist).
      U kunt in detail het onderzoek van Pater Villa hier volgen:
      https://padrepioandchiesaviva.com/Padre_Pio___Fr.html
      Veel meer kan ik u nog laten geworden, maar dit is al ruimschoots voldoende om te begrijpen waaarom die “zichtbare” hoofden van de kerk zonder ophouden godslasteringen uitbraken, om tenslotte tot de professie van de Profeet Daniël te komen. De Antichrist wereldkerk waar niets meer te vinden is van het Allerheiligst Offer van Onze Heer Jezus Christus.
      Verdedig de H. Bruid van Christus die nu in vervolging moet verder leven, tot de Heer zijn welbeminde Bruid komt bevrijden.
      “Behoudt wat ge hebt.” zegt Jezus.
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

     3. Nog even dit Raphaël,
      Bijna zestig jaar geleden, ontmoette Pater Pio voor het eerst Pater Luigi Villa, die hij smeekte om zijn hele leven te wijden aan de strijd tegen de kerkelijke vrijmetselarij. Pater Pio vertelde Pater Villa dat onze Heer plannen met hem had en hem had uitverkoren om te worden opgeleid en getraind om de vrijmetselarij in de kerk te bestrijden. De Heilige omschreef deze taak in drie vergaderingen met Pater Villa, die plaatsvond in de laatste vijftien jaar van het leven van Pater Pio. Aan het einde van de tweede ontmoeting [tweede helft van 1963] omhelsde Pater Pio driemaal Pater Villa en zei tegen hem: ‘Wees moedig, nu … want de kerk is al binnengevallen door de Vrijmetselarij!’ En zei toen: ‘De vrijmetselarij staat al in de schoenen van de paus!” De heersende paus was toentertijd Paulus VI.
      Pater Pio was heel goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de misdadige bende.

     4. ☩JMJ☩

      Zowel de H. Pater Pio als Pater Villa erkenden Paulus VI als Paus; St. Pio zou zelfs op voorhand geprofetiseerd hebben dat hij Paus ging worden. Het is dus misleidend dat u hen voor uw kar tracht te spannen. Die mensen wisten het pauselijk ambt te onderscheiden van de misdadigheid van de persoon die het droeg.

      Ook de kardinalen die Pater Villa vanuit het Vaticaan beschermden erkenden de Paus als Paus.

      De strijd tegen de V2-dwalingen mag niet gelijk gesteld worden met sedevacantisme; de novus ordo leer en het sedevacantisme (tezamen met andere vormen van autocefalisme) zijn gelijk een scylla en een charybdis, waarbij velen die het ene ontwijken verslonden worden door het andere. Het maakt de duivel niet uit dat hij zielen in de hel krijgt via de novus ordo leer of via het sedevacantisme; het is er hem om te doen dat zij naar de hel gaan. Het sedevacantisme is trouwens mogelijk evenzeer een directe maçonnieke creatie als de novus ordo leer en cultus; zoals reeds gezegd zaaien de oligarchen hegeliaanse dialectiek om verdeeldheid te zaaien.

     5. Aan de lezers,
      Met de vermelding: “St. Pio zou zelfs op voorhand geprofetiseerd hebben dat hij Paus ging worden. Het is dus misleidend dat u hen voor uw kar tracht te spannen. Die mensen wisten het pauselijk ambt te onderscheiden van de misdadigheid van de persoon die het droeg. ”
      Waar komt dat weer vandaan dat Pater Pio geprofeteerd zou hebben dat hij Paus ging worden? Wat is dat voor een onzin! Zoals ik reeds meerdere malen op dit forum heb herhaald (tot vervelens toe) haal ik nu weer eens aan dat ik het pauselijk ambt van Petrus hoog in het hart draag. Echter een dief die de Zetel van Petrus met bedriegerijen heeft bemachtigd kan men onmogelijk ‘paus’ noemen. Pater Pio wist heel goed wie wie was en wat te doen. Geen twijfel daarover.
      Het is beslist niet de duivel die zijn eigen troepenmacht (de joodse vrijmetselarij) in de K. Kerk gaat aanvallen en verdelen.
      Mensen, is nu mogelijk om iemand tot Paus te verkiezen, die de zo zwaar verdiende verdiensten van Onze Heer Jezus Christus voor Zijn Kerk en tot heil van alle zielen van goede wil, o.a. de H. Sacramenten, moedwillig afbreekt en vernietigt? Kan iemand de Bruid van Christus verdedigen zelfs met zijn leven als hij zich tot de eeuwige vijandige sekte van de vrijmetselarij heeft gegeven? Antwoord maar zelf op die vraag.
      Een Heilige Paus Pius XII heeft alles in het werk gesteld om deze catastrofe in de Kerk en in de wereld te voorkomen alleen maar voor het heil der zielen. Zelfs Kardinalen, Bisschoppen hebben deze pseudo-kerk aangeklaagd als zijnde niet de Kerk van Christus. De Judassen hebben Hem opnieuw verkocht aan de vijanden.
      Onnodig de blindheid van velen te onderstrepen, die hier bij hoog en bij laag deze Novus Ordo Antikerk gaan verdedigen bij het aanhalen dat iemand die tegen Christus Kerk vecht als waardig “prelaat” te betitelen.
      Klagen over onregelmatigheden maar de waarheid niet willen aanschouwen is een grote val van de meester van de leugen Satan, die de K. Kerk bezet sinds 1962.
      De ware Kerk van Christus, de hele kleine zieltjes van Onze Lieve Moeder Gods Maria, die nu verdrukt en bespot worden en die de waarheid lief hebben, zullen samen met Haar de hoogmoedige kop van Satan verpletteren.
      https://padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chi___don_Villa_OK_en.pdf
      https://padrepioandchiesaviva.com/uploads/Chi___don_Villa_fr_1_.pdf
      Laus tibi Christe +
      Ave Maria +

      Een goede boom kan slechts goede vruchten dragen.

     6. ☩JMJ☩

      U heeft geen argumenten, Peter, en verkoopt schismatieke praat.

      Siri, Ottaviani, St. Pio, Pater Villa etc. etc. erkenden allemaal openlijk de Paus als Paus. En dat St. Pio het Paus worden van Montini profetisch zou voorzegd hebben is geen verzinsel van mij maar een traditie betreffende zijn levensbeschrijving.

      Citaat Peter: “Zelfs Kardinalen, Bisschoppen hebben deze pseudo-kerk aangeklaagd als zijnde niet de Kerk van Christus. De Judassen hebben Hem opnieuw verkocht aan de vijanden.”

      Roncalli en Montini werden universeel door de kardinalen en de bisschoppen ordinarii erkend als Opvolgers van Petrus; dat betekent dat hun pontificaten dogmatieke feiten zijn (het zou u goed doen u meer te verdiepen in de Katholieke ecclesiologie). Noem mij eens vijf kardinalen en vijf bisschoppen die openlijk en expliciet de geldigheid van de pontificaten van die genoemde pausen tijdens hun levens betwist hebben; u kunt dat niet omdat die niet hebben bestaan.

      Citaat Peter: “Onnodig de blindheid van velen te onderstrepen, die hier bij hoog en bij laag deze Novus Ordo Antikerk gaan verdedigen bij het aanhalen dat iemand die tegen Christus Kerk vecht als waardig “prelaat” te betitelen.”

      Beweert u soms dat ik Paus Franciscus een “waardig” prelaat noem? Indien u dat beweert, dan bent u aan het liegen, want u weet goed genoeg dat ik Bergoglio niet een “waardige” persoon noem om Paus te zijn, maar wel dat hij geldig Paus is. Het Pausdom is een ambt; het is niet omdat iemand een gangster is dat hij niet geldig rechtsmacht kan uitoefenen. Indien dergelijk waanprincipe toegepast zou worden op temporaal domein, dan zouden we geen regeringen hebben in Europa. U maakt van de Kerk een onzichtbaar en abstract idee dat niet te vinden is in de zichtbare realiteit met uw nihilistische, schismatieke strijd tegen het bestaan van de kerkelijke hiërarchie, en meerderen zijn door de schuld van de sedevacantistische dialectiek reeds overgegaan tot volledige apostasie en materialisme; omdat zij valselijk dachten dat de Apostolische Successie uitgedoofd was hebben zij tegen zichzelf gelogen dat de goddelijke beloften van Christus over de Kerk (het perpetueel bestaan van de zichtbare Apost. Successie is één van die beloften) als zijnde vals bewezen waren en zijn zij simpelweg volledig als heidenen gaan leven.

      U bent de Katholieke Kerk niet aan het verdedigen, Peter, maar bent de bouwstenen aan het aandragen voor de constructie van een monsterlijke petite-église waarvan het cement uw eigen hoogmoed is. Met uw autocefale altaren roept u geen barmhartigheid af over de aarde, maar toorn, en het is dan ook terecht om de novus ordo doctrine en de sedevacantistische doctrine een scylla en een charybdis te noemen, want het gaat om een valse keuze tussen twee kwaden die beiden zielen in het eeuwig verderf storten. De enige goede, heilzame weg, die van Jezus Christus, Maria en Jozef, is het erkennen van de Katholieke Kerk en het legitiem gezag dat in haar is, en tegelijkertijd zich tegen de dwalingen en de maçonnieke infiltratie verzetten die vernietiging zaaien in haar rangen.

      Voer strijd tegen de vrijmetselarij die het Pausdom gekneld houdt in plaats van tegen het Pausdom zelf; uw beweringen dat u het Pausdom aan het verdedigen bent zijn holle en valse woorden.

     7. ☩JMJ☩

      Er zijn rare kwieten geweest die zichzelf tot ‘paus’ gemaakt hebben, zoals antipaus ‘Michael’ (David Bawden) in Kansas. Sedevacantisten zeggen dat zij daar niets mee te maken hebben, maar dergelijke antipausen waren sedevacantisten voordat zij zich als antipausen verheven hadden, en het kiezen van een antipaus is in feite een gevolg van sedevacantisme, want de aanhangers ervan willen de door hen ingebeelde ‘lege zetel’ gevuld zien.

      Jaren geleden had een groepke sedevacantisten in Assisi Victor von Pentz gekozen als ‘Linus II’ in een doe-het-zelf-conclaaf, en zij hebben zelfs geprobeerd om hem in de Sint-Jan van Lateranen te gaan proclameren, maar dat plan werd verijdeld door het feit dat zij te Rome door de gendarmerie tegengehouden werden. Tot dergelijke belachelijke, krankzinnige toestanden leidt het ecclesiaal nihilisme van het sedevacantisme, een worm die het gezond verstand aanvreet, of de leegzetelaars dat nu willen toegeven of niet.

 2. Ja, dat geloof ik een moslimlobby en dat zien we onder deze paus elke dag ! Ook het protestantisme zet zich in de Roomse kerk steeds verder door, nee ik zie de toekomst nogal somber in !!

 3. Aan Benjamin van Dyck…

  Begrip van -hiërarchie- impliceert al dat elk niveau in zichzelf besloten moet zijn, dat wil zeggen als in zichzelf consistent..het hoger niveau overlapt het lagere.

  Zo is het ook bij de landen, provincies.. steden.. en dorpen, vandaar dat men zoveel bevoegdheden in dorpen en steden terug legt.
  Dit zou in opdracht van de vrijmetselarij zijn gebeurd, maar dat principe passen ze dus niet toe op landelijk niveau, want anders konden zij niet de EU scheppen wat ze nu van plan zijn en nog hoger op de NWO met zijn wereldregering.

  Zo is het ook met de deeltjesfysica…ze veronderstellen namelijk de consistentie om de ultieme bouwsteen van het het atoom te vinden.
  Maar de consistentie impliceert de relativiteit van de afgelegde weg, ruimte en tijd wordt daar opgeheven en bewijst dat er géén ultieme bouwsteen van het atoom bestaat… het vinden van die ultieme bouwsteen hebben ze nodig om hun oerknal te onderbouwen van waaruit alles ontstaat.

  In hun occulte film over de lans van longinus die de zijde van Christus doorboorde naar het hart toe, verklaren ze zelf dat dat verleden en heden samen zullen vallen en juist dat gebeurt in het oordeel van de Waarschuwing, wat het 6e zegel oordeel is, de Dag des Heren in 2Tess.2:2.

  De grote Monarch zal de lans ontvangen van Lodewijk XVI..die lans is ook bij Vassula Ryden aangezegd..1996-4 september en nog op een of twee plaatsen in haar geschriften.

  De illuminati zijn dus van het een en ander op de hoogte, want dat laten ze in hun films zien…ook zullen ze éérst maitreya presenteren.
  …maar het een en ander is moeilijk aan de man te brengen..of eigenlijk in het geheel niet.

 4. ☩JMJ☩

  De Reducties van de Jezuïeten bij de Indianen communistisch noemen is waanzinnig; het ging om een soort van kleine dorpen, gebaseerd op het model van traditionele Christelijke dorpen in Europa (kerk in het middelpunt etc.), die bestuurd werden door Jezuïeten met het zicht op de graduele constructie van een volwaardige Katholieke civilisatie voor de inheemse etnische bevolking onder monarchale staatsmacht, hetgeen de oorspronkelijke bedoeling was van de Spaanse Troon.

  Dat de vijanden van de Heilige Roomse Kerk de Reducties verwoest hadden is een ramp geweest voor de Indianen op godsdienstig en op temporaal domein.

 5. ☩JMJ☩

  Citaat Adries Termote: “Ook bepaald wetenschappelijk onderzoek (bv. de deeltjesversneller in Cern, Genève) wordt door occultisten heel nauwkeurig gevolgd.”

  Het CERN in Genève is ongetwijfeld satanisch, en in 2016 gingen er beelden rond op het internet van de rituele moord op een vrouw die geofferd werd aan het shiva-beeld dat daar staat, door iemand ongezien gefilmd met zijn telefoon. Vanuit het CERN werd vervolgens beweerd dat het geen echte moord was, maar een simulatie als ‘grap’. Ieder weldenkend mens weet natuurlijk dat dergelijk antwoord onzin is, want wie gaat er nu met een groep mensen des nachts, als satanspriesters gekleed, ‘voor de grap’ een rituele offermoord simuleren voor een afgodsbeeld?

  Genève is een oord geïnfesteerd met satanisme; onlangs kwam de World Council of Churches, een maçonnieke creatie richting een syncretische, occulte antichrist-wereldkerk, in Genève bijeen op 21 juni, een ‘feestdag’ (solstitium) van de occulte sekten waarop zij mensenoffers brengen aan de demonen (in de maand juni moeten ouders altijd speciaal op hun kinderen letten, opdat zij niet ontvoerd worden door kindervangers die voor satanisten werken). Paus Franciscus was dit jaar aanwezig op de bijeenkomst van de World Council. Toen de vrijmetselaars in de vorige eeuw het Cristeros-verzet verwoest hadden, hebben zij dat gevierd op 21 juni, en de toespraak van Macron (voormalig bankier bij de joodse Rothschilds en presidentscreatie van de joodse Jacques Attali) bij de Franse vrijmetselaars in 2016 vond, zoals Andries Termote aangetoond heeft, ook plaats op 21 juni.

  Eén van de gespreksonderwerpen onlangs bij Bilderberg was de kabbalistische pseudowetenschap die “kwantumfysica” genoemd wordt. De zogenaamde “kwantumcomputer” is zwart van kleur en is net niet letterlijk kubusvormig; relevant is het om dit op te merken, want de saturnale zwarte kubus is een maçonniek occult symbool (zie de altaarblokken in de logetempels als voorbeeld) dat verbonden staat met rituele offermoord. De kaäba in Mecca is ook een zwarte kubus en is van dezelfde satanische oorsprong. Eén van de plannen van de maçonnieke pseudowetenschappers is computers en robots doormiddel van druïdische bezweringen onder demonische infestatie te plaatsen, waardoor zij direct bestuurd worden door duivels; het is de oude kabbalistische praktijk betreffende het maken van golems.

  Demonische infestatie is een strikte term in het jargon van de theologie van het exorcisme, en betekent dat niet een persoon, maar een voorwerp (zoals een gebouw; Engeland is berucht om haar behekste kastelen) in de macht komt van demonen. Ziet men het als “toeval” dat, wanneer robots op evenementen ondervraagd worden, zij psychopathische antwoorden geven? De vrijmetselaars willen computers en robots tot het medium maken voor de demonen om hun heerschappij op aarde te vestigen zoals zij eertijds de mensheid tiranniseerden via hun controle over de menselijke lichamen van de giganten (duivels bezeten reuzen die de kinderen waren van heksen) die in Genesis vernoemd staan.

 6. De “reductio’s” van de jezuïeten in Latijns-Amerika hadden de beste bedoelingen en hebben een heel aantal indianen kunnen redden van uitroeiing. Niettemin was het een experiment in “social engineering” en heeft het ongewild het collectivisme van de moderne periode mee voorbereid.

  1. ☩JMJ☩

   Dat is een onwaarheid. Het collectivisme van het communisme is niets anders dan het Kahal-systeem dat de joden wilden installeren als politiek systeem (de Soviet), en dit was van een totaal andere geest dan de Reducties van de Jezuïeten, die slechts een status van transitie betekenden van het tribaal nomadenleven naar een civilisatie met alles er op en er aan; die transitie was immers niet iets wat op één dag verwezenlijkt kon worden, maar moest organisch groeien. De Germanen zijn ook niet in één ogenblik overgegaan van hun gesloten stammenleven naar het Europa van later, dat met veel zwoegen opgebouwd werd door bisschoppen en monniken onder het weldadig licht van het Evangelie en met de goddelijke bijstand.

   Voor zover ik weet waren de meeste Jezuïeten royalistisch, hetgeen op zich al duidelijk maakt hoe ver zij verwijderd waren van de geest van het communisme, want het traditioneel royalisme brengt een geheel doctrinair systeem en een politieke filosofie met zich mee die inherent onverenigbaar zijn met het marxistisch collectivisme dat uit het jacobinisme voortvloeit.

   1. Beste Benjamin,
    Ik dacht toch dat u een slim mens waart …
    Hoevele malen moet ik u nog ens en nog eens herhalen dat ik het ambt van Petrus zeer hoog stel en verdedig.
    “Hou nu toch op met uw flauwe beschuldigingen en spreek uzelf toch niet tegen.
    U bent de Katholieke Kerk niet aan het verdedigen, Peter, maar bent de bouwstenen aan het aandragen voor de constructie van een monsterlijke petite-église waarvan het cement uw eigen hoogmoed is.”
    Dank u voor het compliment van “hoogmoedigheid” als ik de waarheid aanhaal.
    Ik heb u nooit van hoogmoed beschuldigd, maar ik vergeef het u van ganser harte, hoor, Benjamin. Ik ken al uw dogmatische “argumenten” en ja die heb ik allemaal bestudeerd.
    Erkent u niet dat het Jezus zelf was die Pater Pio de opdracht heeft gegeven om Pater Luigi Villa te zenden om de misdadige bende vrijmetselaars op de stoel van Petrus te ontmaskeren???????
    Misschien is dat ook “hoogmoedig” van mij om dit te schrijven, maar ja ik verafschuw verraders en judassen, bijzonder in de Bruid van Christus Jezus mijn geliefde.
    Pater Pio wist heel goed dat Montini een vrijmetselaar en een homofiel was. Het wist heel goed dat het ambt van Petrus op de eerste plaats komt op aarde en dat deze zetel moet bezet worden door iemand die Jezus Christus vertegenwoordigd in al Zijn Liefde.
    Uzelf zegt dat die man in het wit een misdadig persoon is, dus een ketter. Hoe is het mogelijk dat u zo’n misdadigheid van die zes pseudo “pausen” vrijmetselaars niet ziet in de zovele opgesomde misdadigheden en haat tegenover de goedheid van Jezus.
    Nog even dit,
    “Canon 1404 is not a statement of personal impeccability or inerrancy of the Holy Father. Should, indeed, the pope fall into heresy, it is understood that he would lose his office. To fall from Peter’s faith is to fall from his chair,” writes Wrenn in the 2001 New Commentary on the Code of Canon Law.
    U ziet maar Benjamin, maar alles zal voor uw ogen zich ontvouwen dat ik de waarheid heb gezegd en geschreven, ondanks alle beschuldigingen die ik naar het hoofd geslingerd krijg.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. ☩JMJ☩

     Citaat Peter: “Erkent u niet dat het Jezus zelf was die Pater Pio de opdracht heeft gegeven om Pater Luigi Villa te zenden om de misdadige bende vrijmetselaars op de stoel van Petrus te ontmaskeren???????”

     Jawel, maar niet door de rechtsgeldigheid van de pausen te ontkennen. De H. Pater Pio erkende die geldigheid, Pater Luigi Villa erkende die, ik erken die, maar u niet.

     Citaat Peter: “Pater Pio wist heel goed dat Montini een vrijmetselaar en een homofiel was. Het wist heel goed dat het ambt van Petrus op de eerste plaats komt op aarde en dat deze zetel moet bezet worden door iemand die Jezus Christus vertegenwoordigd in al Zijn Liefde.”

     Pater Pio wist inderdaad dat Montini een goddeloze vrijmetselaar was, en hij wist ook dat Montini rechtsgeldig Paus van Rome was. Dat laatste wordt vrijwel door niemand betwist; alleen u doet dat blijkbaar. U blijft doen alsof u de distinctie niet begrijpt tussen het bestrijden van de binnenkerkelijke vrijmetselarij en het ontkennen van pontificale rechtsgeldigheid.

     Citaat Peter: “Uzelf zegt dat die man in het wit een misdadig persoon is, dus een ketter. Hoe is het mogelijk dat u zo’n misdadigheid van die zes pseudo “pausen” vrijmetselaars niet ziet in de zovele opgesomde misdadigheden en haat tegenover de goedheid van Jezus.”

     De Pausen Roncalli en Wojtyla hebben zich bekeerd voor hun dood, en Luciani was hoogstwaarschijnlijk geen vrijmetselaar, gezien de P2-masonnen hem bijna vlak na zijn keuze vermoord hebben. Dat gezegd hebbende; ik zie de misdadigheid van de recente pausen, en in de zin dat het om de malicieuze verspreiding gaat van ketterse doctrine kunt u Bergoglio een ketter noemen, zoals ik ook de sedevacantisten ketters en schismatieken kan noemen. Maar u kunt het woord “ketter” hier niet in de strikt technische zin gebruiken waarin canonisten en theologen die gebruiken; daar is nog geen sprake van omdat daar een versmading van ondubbelzinnige kerkelijke vermaningen omwille van heterodoxie voor nodig is.

     Citaat Peter: “Nog even dit,
     “Canon 1404 is not a statement of personal impeccability or inerrancy of the Holy Father. Should, indeed, the pope fall into heresy, it is understood that he would lose his office. To fall from Peter’s faith is to fall from his chair,” writes Wrenn in the 2001 New Commentary on the Code of Canon Law.”

     Hiervoor geldt wat ik net gezegd heb. De taal die canonisten hanteren heeft een duidelijke technische betekenis in de kerkelijke wetenschappen, en wie die kerkelijke taal niet begrijpt kan zich daar best eerst in verdiepen vooraleer er over te praten, anders is er het gevaar om zoals u in absurditeiten te vallen waarbij men citaten van canonisten gaat plaatsen tegenover een dogmatieke canon ex cathedra van het Concilie van Trente. Ik zal die nog eens herhalen:

     Canon VI: “Si quis dixerit, in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex Episcopis, Presbyteris, & ministris: anathema sit.”

     “Indien iemand zou zeggen dat er in de Katholieke Kerk geen Hiërarchie is van goddelijke instelling ingericht, die bestaat uit Bisschoppen, Presbyters en bedienaars: hij zij anathema.”

     Wie zijn degenen die u als ‘paus’ en ‘bisschoppen’ volgt, Peter, gezien u de ecclesiastieke hiërarchie van de Katholieke Kerk in haar rechtsgeldigheid verwerpt?

     Wie zich niet houdt aan de doctrinaire orthodoxie van de Kerk en haar probeert te doen verdwijnen van het aardoppervlak door woorden van theologen en rechtsgeleerden te misbruiken, die kan niet zeggen dat hij haar aan het verdedigen is, maar die is zijn eigen ego aan het bewieroken en verheffen onder een valse schijn van geloofsverdediging terwijl hij als arme blinden afschildert diegenen die zich wel aan de orthodoxie houden.

     1. Correctie: “hier niet in de strikt technische zin gebruiken waarin canonisten en theologen het gebruiken”

 7. Citaat : ” Ze (de jezuïten) hadden goede contacten met de vrijmetselaars van de Schotse ritus, die de katholieke Stuarts op de troon wilden. Na het mislukken van de operatie, zijn die contacten blijven bestaan.”

  Waarop uw bewering gebaseerd is eind 17de eeuw, beste Andries, is niet duidelijk.
  Ten eerste, indertijd bestonden de vrijmetselaars nog niet, noch de Schotse rite. Engeland was door het protestantisme van de veel wijver Hendrik VIII (Tudor familie), geïnfecteerd door velerlei sektes, voorlopers van de vrijmetselarij. Dit waren de rozenkruizers, puriteinen, calvinisten, lutheranen, nivelleurs, occultisten, satanisten en presbyters en nog vele anderen. De vrijmetselarij, de meest gevaarlijke, subversieve, joods gecontroleerde sekte, kwam pas tot stand in 1717, opgericht door twee dominees.
  Ten tweede, niet de vrijmetselaars zetten de katholieke Jacobus II op de troon, in 1685, maar de groep Londense joden. Zij waren Engeland binnen gehaald door de judaïserende, protestante Puritein, de militaire dictator Cromwell (1649-1658), en later Karel II (1660-1685) en Jacobus II (1685-1688). Deze invloedrijke groep joden was afkomstig uit Portugal, Polen en Rusland. De groep had ook steun verleend aan de troonsbestijging van de katholieke koning Karel II, in 1660.

  Cromwell was omgekocht met 500.000 tot 1 miljoen Engelse goudponden, om wederrechtelijke en stiekem, de joden weer in Engeland toe te laten. Zij waren door het volk verjaagd in 1290, als reactie op woeker en uitbuiting. De militaire strijd om de macht tegen de katholieke (Stuart) koning Karel I, had Cromwell gewonnen, met steun van het corrupte parlement en het geld van de joden. Onder hun druk, liet hij de koning onthoofden in 1649, en greep daarna de macht. Tijdens zijn schrikbewind pleegde hij ook genocide op het katholieke Ierse volk. De vraag is, beste Andries, waarom die joodse steun voor twee katholieke vorsten ?

  Karel II (1660-1685), zoon van Karel I, bracht rust en orde, na het schrikbewind van Cromwell.
  Bij Jacobus II (1685-1688), broer van Karel II, ligt dit anders. Hij was getrouwd met een half-joodse, Portugese prinses, die veel Sefardische joden in haar gevolg telde. Dus bracht Jacobus II, met zijn vrouw, nieuw joods bloed naar Engeland. Bovendien was Jacobus II, de joden welgezind. Wederrechtelijk en tegen de wil van het volk, naturaliseerde hij vele honderden joodse families. In 1665 : 500 families. De joodse invloed in Londen nam drastisch toe, en de complotteurs lieten de konings kwestie niet meer los. Zij wilden meer, zij wilden heerschappij, en later, via het Britse Empire, wereld heerschappij. Het Empire heeft het volgehouden tot 1945, het einde van WO II.

  Maar in 1688, draaide de wind. De Londense joden lieten Jacobus II, vallen als een baksteen. Zij zochten een niet katholieke vorst, die hun niet de voet dwars zou zitten bij hun verdere plannen, zoals Karel I (1600-1649) gedaan had. Hij beschermde zijn volk, tegen het corrupte parlement en tegen de kleine, maar invloedrijke groep joden die de economie, in een geld economie wilden omzetten, met een centrale bank.

  Tezelfdertijd werd Amsterdam te klein, voor de aldaar riant wonende joden, eind 17de eeuw. Zij wilden naar Londen verhuizen dat meer armslag bood. Met een list moest Jacobus II verdwijnen, door toedoen van zijn protestante schoonzoon, de Oranje stadhouder Willem III. Deze moest koning van Engeland worden.
  In samenspraak met hun Londense geestverwanten, kochten de Amsterdamse joden hem om met 2 miljoen goud ponden, voor het vermoorden of verjagen van zijn schoonvader. Met een detachement militairen en een groot gezelschap van rijke Amsterdamse joden (x), verjoeg hij zijn schoonvader die alle steun ontbrak. Maar dat was niet alles. Willem III, stichtte de Bank of England, de centrale bank, en hij stichtte de City, een stadstaat, als staat in de staat. Het huidige Oranje fortuin stamt uit deze tijd.
  De Engelse revolutie, beste Andries, was de proeftuin va

  (x) Enkele namen uit die tijd : de belangrijkste was Menassah ben Israël, Mendes (de toenmalige, 17de eeuwse Rothschild), Da Costa, Coronel, Carvajal, De Caceres, Da Silva, e.a..

 8. Correctie, lees in de vierde alinea, Karel II (1660-1685), in plaats van Jacobus II (1685-1688).
  Karel II, was getrouwd met een half joodse prinses en de joden welgezind.

  1. Broeder Jules,
   je weet veel te veel van vrijmestelaars af om er geen te zijn, waar zijn de bronnen en wie check dat? U promoot maar 1 ding, uw inkomen voor uw boek.
   Jules, soldaat, onderhoud je geweer en onderricht de rest van de soldaten daartoe,

   Boneventura Gideon

   Wij zijn de metselaars voor de “vrije”, wij zijn die bouwers, die zij speculatief noemen, stop met speculeren Jules, leef de sensus fidei catholicus.
   alle andere broeders en zusters nog aanwezig?

 9. Stel het volgende:
  Als de kardinalen in meerderheid (2/3 +1) vrijmetselaars zouden zijn, en zij kiezen uit hun midden een Paus -een vrijmetselaar dus- die op zijn beurt weer vrijmetselaars als kardinalen kiest, is het dan mogelijk dat de Paus ooit geen vrijmetselaar zou zijn, er van uitgaande dat er bijvoorbeeld geen wonder of iets dergelijks gebeurt?
  Bestaat er een wet die hier een stokje voor steekt?

  Ordinair gezegd, is er een controleur die de controleurs controleert? Is er een ambtsdrager die het instituut bewaakt op zijn primaire zuiverheid zoals bedoeld door de oprichter van het instituut? Is er een ambtsdrager die -in noodgevallen- de bevoegdheid heeft als het ware ‘uit te stijgen’ boven de hiërarchie van dat instituut zelf? Is dit ingebouwd in de wet van dat instituut? Weet iemand dat?

  Zo niet (als er dus geen opperste bewaker der wet is, met de (logischerwijs) benodigde macht), dan is het gevolg van grote misstanden niet geheel onduidelijk, lijkt mij.

  1. ☩JMJ☩

   God Zelf verhindert dat alle hogere clerici vrijmetselaars zouden zijn, en ook vandaag is het nog steeds een feit dat niet alle kardinalen logeleden zijn. Over de maçonnieke infiltratie wordt binnen de muren van het Vaticaan gesproken, maar de maçonnieke factie binnen het Vaticaan wordt gesteund door wereldmachten, en de anti-maçonnieke clerici zien zich daarom als onmachtig om er iets tegen te doen. Het probleem bij de niet-maçonnieke kardinalen is dus pusillanimiteit en een gebrek aan leeuwenmoed om het eigen leven op het spel te zetten voor de bevrijding van de Heilige Roomse Kerk uit de klauwen van de loges, ofschoon het kardinaal rood die leeuwenmoed tot het martelaarschap toe verzinnebeeldt.

   Peter heeft een zeer scherp besef van de onnoembare boosheid die de vrijmetselarij is; hij heeft op dit forum reeds voorheen zijn verschrikkelijke ervaringen verteld met zijn maçonnieke familieleden van toen hij kind was. Ik bewonder de moed waarmee hij in zijn leven met hard wroeten uit de miserie is geklommen, maar ik hoop dat hij zal inzien dat God de leegzetelarij niet kan zegenen, gezien dat heretisch en schismatiek is (waarmee ik niet wil zeggen dat Peter buiten de Kerk staat) en het een doodlopende weg is. Men zet daarmee prelaten buiten spel zoals Z. Em., Robert Kardinaal Sarah, die voor zover ik weet anti-maçonniek is en van wie de geïnfiltreerde logemannen schrik lijken te hebben. Wanneer er in de Kerk goed nieuws is, zoals de aanwinst van goede pasgewijde priesters, dan verheugen sedevacantisten zich daar niet in, want zij menen dat die dan gewijd zijn binnen een valse kerk en geen rechtsgeldigheid hebben als clerici. Dergelijke standpunten zijn destructief. Als anti-modernistische Katholieken moeten we een verzet vormen tegen het kwaad volledig gebaseerd op de eenheid van de geloofsorthodoxie; ik betreur dat we die eenheid hier in de Lage Landen niet hebben.

   Ondertussen zitten wij met een door en door slechte Paus die hoogstwaarschijnlijk een geregistreerd lid van een maçonnieke loge is en die vermoedelijk van joodse afstamming is, een boosaardige Paus die als beschermer ageert van satanistische pedofielen zoals politici dat in de politiek doen. Een gruwelijke toestand. Het erkennen van de rechtsgeldigheid van Franciscus als Paus houdt echter niet in dat de Kerk zich niet zou mogen verdedigen. De theologen hebben gezegd dat de Kerk zich mag verdedigen tegen een Paus die menselijke levens of zelfs een gehele natie bedreigt, desnoods met geweld. Mijn standpunt is dat alleen al de systematische, georganiseerde bescherming van pedofiele maçonnieke netwerken vanuit het Vaticaan onder toezicht van de Paus de Katholieken legitimeert om letterlijk fysiek het Vaticaan binnen te dringen en de sleutelfiguren die de netwerken opereren in fysieke gevangenschap te houden ter verdediging van de kinderen. Het gaat dan om de fysieke verdediging van kinderen tegen hun aanvallers, hetgeen gerechtvaardigd is door de Natuurwet, ook wanneer de aanvallers de Paus en bisschoppen zijn.

   Als vroeger de Paus van Rome Frankrijk zou binnenvallen om het uit hebzucht te annexeren aan de Pauselijke Staten, dan zou het gerechtvaardigd geweest zijn voor de Koning van Frankrijk om een verdedigingsoorlog te voeren tegen de Paus. Des te meer is het gerechtvaardigd om weerloze kinderen fysiek te verdedigen tegen boosaardige kerkvorsten.

   Te veel Katholieken zijn het concept kwijt van legitieme insurrectie.

   1. Citaat: “ik betreur dat we die eenheid hier in de Lage Landen niet hebben”

    Dat was een incorrecte expressie; de eenheid van de geloofsorthodoxie bestaat hier wel in de Lage Landen, en ik hou zelf vast aan die eenheid, haar zonder schroom belijdend, maar ik bedoelde te zeggen dat hier vele Katholieken ondanks hun anti-modernisme helaas afwijken van die eenheid van het geloof in woord en daad. Zolang dit het geval is zal de toestand van de Kerk hier niet verbeteren.

    1. il n’est pas bon que les papes puissent impunément manquer à leurs devoirs à longueur d’années et de pontificats, s’égarer eux-­mêmes dans leurs opinions hérétiques, dans leurs nouveautés schismatiques et leur conduite scandaleuse, laisser souffrir les âmes et pâtir la Chrétienté, réserver leurs faveurs à tout ce qui est mauvais et leurs rigueurs à tout ce qui est bon, sans que nul n’élève la voix dans l’Église, parmi les cardinaux, les évêques, le peuple de Rome.

     Les 150 points de la Phalange : Catholique, royale, communautaire, Association de la Contre-­réforme catholique au XX e siècle (1996), par l’abbé Georges de Nantes.

     De afwijzing van Christus heeft de wereld gevoerd op de drempel aller rampen. De niet-christenen dienen christenen te worden; doch om dit te bereiken is het nodig, dat de christenen worden wat zij nu niet zijn, wàre christenen.

     Giovanni Papini, “The Letters Of Pope Celestine VI To All Mankind ”

     https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.58530

 10. De pantserkardinaal Jozef Ratzinger, die als kardinaal de ‘pantserkardinaal’ werd genoemd en later tot paus werd gekozen en paus Benedictus XVI werd, hebben ze in begin 2014, niet lang na een zeer bekritiseerde toespraak door de westerse media, op een zijspoor gezet en is nu dus emeritus paus Benedictus XVI, maar is in wezen toch nog altijd paus.

  Wie is de ware paus?

  Wie weet komt die leeuwenmoed nog eens bij deze emerituspaus, voormalig pantserkardinaal vandaan. Onderschat niet de stille krachten op de achtergrond. En zeker deze stille kracht niet, ook al is hij niet meer in de schijnwerpers.

  1. Beste Raphaël,
   Ja, het is een goede verwoording van wat werkelijk gebeurd is. Verstaat u nu mijn uiteenzettingen?

   1. Beste Peter,

    Ik kan je redenatie wel een beetje volgen, meen ik.
    Wat betreft dat linkje realiseer ik met wel dat niet alles betrouwbaar is op het Internet.
    Dus ik neem alle informatie wel met een korreltje zout.

 11. @Raphaël, re. 07 juli 2018, 18:19 (wintertijd),

  Uw link is dezelfde als die waarin paus Paulus VI+ (R.I.P.) wordt afgeschilderd als ketter omdat hij bij de Vrijmetselarij zou hebben gezeten. Ik begrijp het niet.

  1. Als u niet weet wat een vrijmetselaar is, dan dit even over de inwijdingsceremonie. Ik ga hier de hele inwijdingsceremonie niet in detail bespreken, maar wel dit belangrijke deel ervan.
   Tijdens de inwijdingsceremonie van de Vrijmetselarij staat op een gegeven moment de vermoorde Hiram Abiff uit de dood op. Voordat de lijkkist wordt geopend roept de ceremoniemeester uit: “Mac Benac”. Dat is een acroniem uit de volgende woorden: “Movebor Adversus Christum Bellum Eternum Nam Antichristus Consurrexit”, of: “Ik zal een eeuwige oorlog tegen Christus voeren, want de Antichrist is hier verrezen”. Terecht wordt de Vrijmetselarij de antikerk genoemd. Zoals Christus zijn kerk heeft, heeft ook Lucifer zijn kerk.
   Zodus, als dit voor velen geen begrip is dat de joodse-vrijmetselarij (vrijmetselarij= instrument onder de leiding van de joden) een eeuwige vijand van Christus Jezus en Zijn K. Kerk is en dat gelijk wie, ja gelijk wie (met inbegrip van de ganse clerus in het bijzonder, ook de paus) in de K. Kerk zich aansluit met deze eeuwige vijand van de K. Kerk geen Katholiek is en kan zijn en beslist geen enkele functie in de Kerk kan en mag vervullen, dan zijn jullie van slechte wil.
   Men kan onmogelijk twee verschillende heren dienen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Paus Paulus VI is geen Vrijmetselaar. Dat is een Leugen die hier rondgaat op dit forum.

    Was de encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI een slechte encycliek? Nee.
    Verkondigde hij het Woord Gods? Ja.
    Had hij een dubbelganger? ja / nee /óf het is een complottheorie van een of andere fantast.
    Verkondigde juist deze paus dat de rook van satan de Kerk binnengedrongen was? Ja.

    Hij zou dat laatste niet hebben gezegd in een vraag, als deze paus, ook geliefde paus bij vele katholieken, bij de vrijmetselarij was geweest en de satan zou aanbidden. Ik blijf erbij dat het kwaadsprekerij is. Ik moet zeggen ook zeer hardnekkig wordt het maar steeds gezet op dit forum!

    Als dit een katholiek forum is, dan zou men juist die reacties moeten verwijderen vanwege laster op een reeds jaren geleden overleden paus. Hoe slecht wil men nog zijn?

    Uiteraard gaat het niet op mijn bevel. De redactie zal dat zelf in moeten zien.

 12. Beste Mirmar Groet,

  … Dat hebt u op 10 juli 2018 – 21:55 heel terecht geschreven over Paulus VI, die nu reeds zalig is, en heilig zal verklaard worden. Zijn visie in de encycliek Humanae Vitae wordt hoe langer hoe meer erkend als de juiste visie, in de katholieke Kerk. Zeker als men de ontwikkelingen in de hedendaagse wereld een beetje volgt.
  … Helaas zijn er mensen op dit forum die een bril dragen die zowat iedereen omtovert tot een geniepige jood of een vrijmetselaar.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 13. Als een paus een hand schudt ter begroeting schudt van een vrijmetselaar, maakt dat de paus niet tot een vrijmetselaar. Hoe vaak gaat men niet een foute conclusie trekken als de paus een keer bezoek krijg van in de ogen van sommige katholieke personen iemand, die in hun ogen zeer fout is en dan is de paus ook meteen fout bezig of een andere hooggeplaatst iemand in de Kerk of in de maatschappij,

  Het geloof van mensen drijft soms teveel op vooroordelen of aannames en hun gevoel erbij.

 14. – Het klopt wat Mirmar hier zegt. Jezus was niet bang met iedereen om te gaan, ook met mensen waar hij het niet mee eens was.
  – Met een moslim of jood spreken maakt je niet tot moslim of jood.
  – Straffer nog : als je bv. stilletjes hoopt een moslim te bekeren tot het christendom, dan zul je er wel móeten mee praten, en je moet ergens beginnen.

 15. Zeer interessant verhaal, dank! Met name ook de verwijzing naar Zohar 2:33a. Al eerder leerde ik dat er vanouds een Joodse stroming bestaat die aanneemt dat “God” en de “Duivel” in de praktijk onlosmakelijk verbonden zijn. Ook in de mediamiek ontvangen boodschappen van “Seth” (Jane Roberts) wordt daar het e.e.a. over uitgelegd.
  Op grond van eigen ervaringen, denk ik dat inmiddels zelf ook. Niets gevallen engel Lucifer die de macht wilde en die voor straf de hemelse sferen verlaten moest; het systeem zit ánders in elkaar! Hoe eerder velen dat zouden begrijpen, en het inherente magnetisme tussen goed en kwaad leerden doorgronden, des te eerder zou de mensheid van het leven op Moeder Aarde weer een paradijs kunnen maken voor mens en dier.

  Dit is waar ik gisteren op stuitte…

  Covid: Vatican says coronavirus vaccines ‘morally acceptable’
  https://www.bbc.com/news/world-europe-55409693
  quote
  “The use of Covid-19 vaccines developed using cell lines derived from aborted foetuses is “morally acceptable”, the Catholic Church announced on Monday.”

  Lijkt me wat we dan noemen “een hellend vlak”.
  De paus mag wel oppassen dat hij daar niet op uitglijdt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht