VS: kinderen van hun illegale ouders gescheiden: het hartverscheurende dichtdraaien van de migratiekraan

Symboolfoto van huilend meisje uit Honduras in Time Magazine.*

Westerse regeringen worden ertoe bewogen om steeds hardere maatregelen te nemen om de illegale migratie aan te pakken. De vraag hierbij is: welke ethische grenzen zijn we bereid te overschrijden om onze welvaart te beschermen? 

Harde maatregelen ter preventie van mensenhandel en seksueel misbruik

Deze vraag was nog nooit zo brandend als nu in de Verenigde Staten, waar Trump’s nultolerantie-politiek (in mei geïntroduceerd) ertoe heeft geleid dat volwassen migranten, voornamelijk uit Latijns-Amerika, die de VS-Mexicaanse grens illegaal oversteken, gearresteerd  en van hun kinderen gescheiden worden.  Voorheen werden kinderen enkel van hun volwassen begeleiders gescheiden indien er een vermoeden was van mensenhandel, een zeer courante praktijk op de VS-Mexicaanse grens. Nu wordt het vermoeden van mensenhandel echter toegepast bij alle illegale migranten. Dit gebeurt in grote loodsen, waar mannen, vrouwen en kinderen onderverdeeld worden aan de hand van hoge wanden uit kippendraad. Het doel is de identificering en bescherming van vrouwen en kinderen die tijdens de overtocht door hun medereizigers of mensensmokkelaars seksueel misbruikt werden. Sinds 1 oktober 2017 werden niet minder dan 2700 kinderen door de Amerikaanse regering in het kader van deze politiek van hun ouders gescheiden. Door het tekort aan plaatsen in de pleegzorg, blijven ze soms voor langere tijd in deze transit-centra, in de handen van de grenspolitie die hier niet voor opgeleid is. Ook familiereünies, na het in orde stellen van de papieren, verlopen vaak slordig. Soms worden ouders of kinderen gerepatrieerd zonder dat ze het van elkaar weten.   

Emotie en politieke spelletjes

Kinderen in “kooien” Foto: business insider

De emotie en polarisering in de Amerikaanse media rond dit thema is dan ook groot. Foto’s van de scheidingswanden uit kippendraad, waarin vluchtelingen ondergebracht worden en slapen op primitieve ligmatten, worden op de meest onaantrekkelijke manier gemonteerd zodat ze eruit zien als kooien. Reacties in kranten en op social media hangen ook erg af van de politieke kleur van de auteurs. Terwijl het anti-Trump kamp vooral de emoties en schuldgevoelens van de Amerikaanse kiezer probeert te bespelen, wordt het leed van de van hun ouders gescheiden migrantenkinderen maar al te gemakkelijk weggeredeneerd door de rechtse media en opiniemakers, inclusief vele Christelijke gelovigen met een resoluut pro-familie profiel. Zij maken zich meer zorgen over de mensenhandel en vinden dat illegale migrantenouders zich schuldig maken aan onverantwoordelijk gedrag, omdat ze hun kinderen blootstellen aan risico’s die zeer bekend zijn bij het grote publiek. De grens tussen Mexico en de VS ligt namelijk in een moeilijk doordringbaar woestijngebied. Mensensmokkelaars staan ervoor bekend om hun “klanten” te verkrachten of te bestelen en daarna voor dood in de wildernis achter te laten. Allemaal verdedigbare argumenten, die echter weinig veranderen aan het trauma van de betroffen kinderen, die in geen geval verantwoordelijk zijn voor hun situatie en wiens leed door een scheiding van hun ouders enkel verergerd wordt. Ook lijkt het onwaarschijnlijk dat mensenhandelaars door het gescheiden hanteren van migrantenkinderen afgeschrikt zullen worden. 

Katholieke bisschoppen reageren

De Katholieke bisschoppen van de VS hebben de nultolerantie-politiek van Donald Trump inzake illegale migratie scherp veroordeeld: “De laatste ontwikkelingen zijn consistent met de hartsclerose in ons land, dat allerlei levensdomeinen beïnvloedt”, verklaarde Joseph  Kardinaal Tobin van Newark, New Jersey, aan de national Catholic Reporter. Hij stelde voor om een bisschoppendelegatie naar de grens te sturen, “als een teken van pastorale bezorgdheid en protest tegen de verharding van Amerikaanse harten”. Ook de voorzitter van Amerikaanse bisschoppenconferentie, Daniel Kardinaal DiNardo benadrukte het belang van een migratiepolitiek die families bij elkaar houdt en “kinderen niet blootstelt aan onherstelbare schade en trauma”. “Hoewel de bescherming van onze grenzen belangrijk is, kunnen en moeten we het beter doen als overheid en als samenleving, om die veiligheid te waarborgen. Baby’s scheiden van hun moeders is niet het antwoord en is immoreel, “ aldus Kardinaal DiNardo. 

President Trump grijpt in, maar legale context blijft wazig

Illegale migranten in detentiecentrum Foto: BBC

President Trump heeft ondertussen een “executive order” uitgevaardigd om kinderen in detentiecentra niet langer van hun ouders te scheiden. De nul-tolerantiepolitiek tegen illegale migratie blijft echter bestaan. Men vermoedt dat het samen opsluiten van ouders en kinderen tot juridische problemen zal leiden. Nu mogen kinderen nog maar tijdelijk in gesloten centra ondergebracht worden, wat moeilijkheden brengt voor de verwerking van de dossiers van hun ouders. Dit probleem stelt zich trouwens ook in België, waar het onderbrengen van illegale migrantengezinnen in gesloten centra een controversieel onderwerp blijft. Vluchtelingenorganisaties zouden illegale migrantengezinnen het liefst in open voorzieningen willen zien. Of dit nog realistisch is in de huidige context, is ten zeerste de vraag.

* In een later interview verklaarde de vader van het meisje, dat ze op geen enkel moment van haar moeder gescheiden werd. De vrouw had haar man en andere kinderen verlaten om haar geluk te zoeken in de VS. Het beeld van Time Magazine werd het doelwit van heel wat pastiches, onder andere door de bekende Youtube commentator Paul Joseph Watson. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

14 commentaren op “VS: kinderen van hun illegale ouders gescheiden: het hartverscheurende dichtdraaien van de migratiekraan

 1. Kinderen mogen daar nooit het slachtoffer van worden, wel is het zo dat de migratie zowel in de VS als in de EU uit te hand aan het lopen is!!

 2. In nederland loopt de jeugd op straat ,geen woningen zelfredzaamheid noemen ze dat ,het ziet er netjes uit op de foto ,als je dakloos bent is alle hulp welkom .
  blanke genocide

 3. theJonathanKleck
  Gepubliceerd op 24 jun. 2018

  Oh Yeah!!!!!!
  Ik ga helemaal uit mijn dak ,begrijpt dan niemand dat Jezus enorm mystiek is om mee om te gaan .

 4. Hier sta ik van te kijken?!… Dat Katharina Gabriëls die anders goede artikels schrijft, nu plots kritiekloos meeheulen met de schreeuwerige westerse pers die Trump altijd in het verdomhoekje trappen… De cover van Time is fake, zoals zo veel. Maatregelen tegen massale massa-immigratie mogen om menslievende redenen niet genomen worden (?), maar wie neemt het op om dezelfde menslievende redenen voor rechtvaardige burgers die al jarenlang gewoon belasting betalen en die nu hun eigen land zien kapotgaan “uit menslievendheid” door een illegale invasie… Ik had een ander geluid hier verwacht.
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/06/Vertwijfelde-Duitse-moeder-schrijft-brief-aan-Trump-Help-ons-immigratie-te-stoppen

  1. Wanneer u naar onder scrolt, staat de rest van het verhaal rond de cover van Time Magazine (er stond een asterisk aan het onderschrift). Als moeder kan ik me niet scharen achter het scheiden van kinderen en hun ouders. Dat wil daarom nog niet zeggen, dat ik voor een open grenzen-politiek ben.

   1. Voor Katharina Gabriëls. Ik ben ook moeder en grootmoeder, en kan me dus in principe ook niet vinden in het scheiden van ouders en kinderen. Maar als alle illegalen die hun kinderen bij hebben, niet mogen worden opgesloten omwille van die kinderen, heb je al gauw voorwendsels in handen, om niet te kùnnen worden opgesloten… En daar gaan we dan… Zijn die ouders dan niet verantwoordelijk voor het lot dat hun eigen kinderen gaan ondergaan, als zij illegaal een land binnenkomen?… Je zal maar politieker zijn en je eigen land willen beschermen tegen een illegale massa-invasie

    1. Het klopt dat we met allerlei organisaties te maken hebben, die gezinnen het liefst in open voorzieningen zouden willen zien. Dit is uiteraard geen goed idee, aangezien afgewezen migranten dan gaan onderduiken. Het plaatsen van de kinderen in de pleegzorg vind ik echter een stap te ver. Er moet een gulden middenweg zijn, waarbij illegale migranten samen met hun kinderen in gesloten centra geplaatst kunnen worden tot hun uiteindelijke uitwijzing.

 5. Lees Xandernieuws (Media liegen opnieuw: Scheiden migrantenkinderen gebeurde juist onder Obama), waarin wordt uitgelegd dat deze ellende de erfenis is van de wetten en regels die Obama heeft uitgevaardigd. Ze hebben weer een stok gevonden om mee te slaan. Er zijn ook hemeltergende toestanden met mensensmokkelaars van de migranten die naar Europa gaan. Met een simpele klik kunnen migranten in spe advertenties van mensenhandelaars vinden die hun diensten aanbieden voor een exodus vanaf de Turkse kust naar Europa. Allerlei soorten boten tegen elke conditie en prijs, met soms kortingen voor kinderen. Het geliefde medium: “Facebook”. De corrupte smokkelaars (mensenhandelaars, contrabandeurs van mensen) hebben niets gemeen met kinderen van de lieve God. Maar aangetrokken door de hallucinante eenvoud van het systeem en zijn totale straffeloosheid kunnen ze hun gang blijven gaan. Jaarlijkse omzet 1 miljard Euro cash met een nettowinst van 850 miljoen, die ongehinderd bij banken kan worden geparkeerd. Het is big business en een schande voor ons bestuurlijk apparaat dat belieft de andere kant op te kijken. Zie artikel Paris Match “L’Exile en Smartphone” (7/13 juni 2018)

 6. … Men moet zoeken hoe men op een verantwoorde manier met migratie kan omgaan. Gelukzoekers moet men buiten houden. En waarom sommige mensen in nood geen tijdelijk onderdak bieden, tot de toestand in hun land opgeklaard is, en dan terugkeren ? Zo maar blijven lijkt me te gemakkelijk. En waarom ook niets doen in de turbulente landen zelf ?
  … Vóór Maria en Jozef Jezus in de tempel vonden, waren ze ook al een tijdje bewust gescheiden. Dit geeft misschien te denken. Maar het moet toch allemaal menselijk blijven.

 7. ‘Satan’ (S) herkent men onder andere aan zijn uiterst slimme taalgebruik.
  S namelijk, is volgens mij, een geestelijke entiteit die door middel van de geest de mensen probeert te manipuleren. En die geest is (onder andere) talig.

  Kijk eens naar de eerste zonde: S neemt Eva in het ootje door middel van de taal. Hij stelt een tamelijk open vraag aan Eva: “God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enigen boom in het hof?”.

  Eva wordt op deze manier op een geraffineerde manier door middel van taal aangevallen. In haar onschuld zegt ze: “Van de vrucht van het geboomte in het hof mogen wij eten, maar van de de boom, die midden in het hof staat, heeft God gezegd: “Gij zult daarvan niet eten noch aanraken; anders zult gij sterven.”

  Zij verteld nu dus (1) dat God iets gezegd heeft en dan zegt ze ook nog (2) waarvan ze mogen eten (Ze verteld dus ook nog dat ze er (3) beiden (Adam én Eva) van mogen eten), (4) wáár de boom staat (in het midden van het hof) waarvan zij niet mogen eten en waarom (5) zij daar niet van mogen eten.

  Eerst vraagt hij verborgen of God soms iets gezegd heeft wat betreft het hof. God heeft zeker wel . . . )
  Daarbij stelt hij (S) een negatieve vraag (Gij zult niet eten van enigen boom in het hof. )

  En arme Eva, de schat vertelt gewoon alles wat ze weet en wat ze erbij invult. Ze vraagt zich niet eens af wie de vrager is en waarom hij iets vraagt. Ze vertelt en vult in en weidt uit. In haar onschuld.

  De eerste zonde wordt dus ingeleid met . . . taal.
  Taal is volgens mij het vehikel waarmee de mens geestelijk contact kan maken met een ander mens en met de Hoogste. Taal is ook -volgens mij weer- de bron van het zelfbewustzijn. (Maar dit terzijde.)

  Dáárom, beste mensen, lijkt het mij een goede zaak zeer zorgvuldig met de taal om te gaan. En zeker ook zeer arglistig te zijn als de taal tegen u gebruikt wordt. Denk aan de media, die niets liever doen dan u met de taal te manipuleren. Slechte mensen (door S ‘bezeten’) gebruiken de taal namelijk tegen u. S lijkt mij een geestelijke entiteit en kan alleen maar door de geest werken. Daarom waarschuwde Jezus ook om een Heilige (Zuivere, gezonde, geheelde) geest te hebben, meen ik.

  Kortom, mensen, wees bewust van dit fenomeen, welke tekst u ook leest, welke film men ook bekijkt, welke radio en tv men ook bekijkt of beluistert.

  Want dit hele stuk hierboven is talig. Het stikt van de vooronderstellingen, gevoelens (bijv. hartverscheurend) foto’s (doen het ook erg goed) en andere geestelijke aspecten. Politiek is een vorm van taalkunst die (mis-) gebruik maakt van de taal, beelden, gevoelens en andere geestelijke aspecten.

  Dáárom zegt de Heer (denk ik): waakt voor mooipraters, huichelaars, schriftgeleerden en andere types. Maakt u geen zorgen voor de dag van morgen. Zie de natuur. God zal u kleden, u zult geen gebrek hebben, mits u maar vertrouwt op Hem en laat anderen maak kwaken. Bidt en u zal gegeven worden.

  Laat de mensen maar doen. Laten de manipulatoren hun zaakjes maar doen, ook al nemen de zonden megalomane proporties aan.
  Vrij van zonde is vrij zijn van de stompzinnige verleidingen, gemaakt door andere mensen die een geest hebben die de ruime baan verkiest. Kies de smalle weg. Laat u enkel leiden door . . . de Liefde.

 8. Hopelijk leest u door mijn taal- en schrijffouten (!) heen.
  anders zult gij sterven.”
  moet zijn
  anders zult gij sterven””

  Zij verteld
  moet zijn
  Zij vertelt

  God heeft zeker wel . . . )
  moet zijn
  ( God heeft zeker wel . . . )

  Ten slotte:
  Ik hoop dat u nadenkt over hetgeen ik schrijf en u zo ziet wát er nu zoal precies staat in dat gedeelte van Genesis 3:1-3
  Want, dat denk ik wel, het is óók te lezen als wijze les: Hoe en waarom werd de mens de eerste maal verleid tot de eerste ongehoorzaamheid. Want, dat denk ik ook, de tijden veranderen wel, maar de mens blijft steeds in wezen dezelfde.

  Met vriendelijke groet.

 9. Dit is FAKE news! De kinderen waren reeds van hun ouders gescheiden door child trafficking en zouden verkocht worden voor seks, orgaanhandel, huishoudelijke hulp, medische experimenten,… Ze zijn dus gered door Trump. Iets nader verhaal maar ja fakestream media he, moet hem onderuit halen zodat ze mee kunnen werken aan de smerige praktijken van de elite.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht