Toch een commisie om Humanae Vitae te herinterpreteren?

Foto: Lifesitenews

Een ambtenaar van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft in een interview toegegeven dat er een pauselijke commissie bestaat om een ​​historisch onderzoek van de pauselijke Encycliek Humanae Vitae uit te voeren.

Kathpress meldt dat het een bevestiging heeft ontvangen van het bestaan ​​van de pauselijke commissie van Mgr. Alejandro Cifres, die lang de archieven van de Congegratie heeft overzien.

“Het is niet zeker of er binnenkort een herinterpretatie van de ‘Encycliek van de pil’ (Humanae Vitae) uit het Vaticaan zal komen,” verklaarde Kathpress vorige week. “Het feit dat een commissie namens de Paus het ontstaan ​​van Humanae vitae onderzoekt, werd onlangs bevestigd aan het persbureau Kathpress door het hoofd van het Archief van de Congregatie voor de Geloofsleer, Mgr. Alejandro Cifres.”

Humanae Vitae, een encycliek die in 1968 werd uitgegeven door Paus Paulus VI, bevestigde op beroemde wijze de eeuwige veroordeling door de Katholieke Kerk van kunstmatige anticonceptie.

De geschriften van Paus Franciscus zorgen er echter voor dat sommige theologen van het Vaticaan de leer van de Encycliek betwisten, en Franciscus zelf leek de lering van de Encycliek over het intrinsieke kwaad van anticonceptie tijdens een persconferentie tijdens een vlucht in 2016 te ontkennen.

Toen de Italiaanse journalist Marco Tosatti het verhaal naar buiten bracht van het bestaan ​​van de commissie in mei vorig jaar, gevolgd door artikelen die het bevestigden van Maike Hickson en Roberto de Mattei, zei het Vaticaan gedurende een maand niets over de zaak en antwoordde dan door het bestaan van de commissie te ontkennen.

Aartsbisschop Vincenzo Paglia, de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, vertelde het Spaans-katholieke weekblad Alfa y Omega dat “er geen commissie is. Dat is volledig verzonnen.”

In een interview met Catholic News Agency (CNA) herhaalde Paglia zijn ontkenning door te beweren dat “er geen pauselijke opdracht is om Humanae Vitae te herlezen of opnieuw te interpreteren”, maar hij voegde eraan toe dat “we positief moeten kijken naar al die initiatieven, zoals die van professor Marengo van het Johannes Paulus II Instituut, die gericht zijn op het bestuderen en verdiepen van dit document met het oog op de 50ste verjaardag van haar publicatie.”

Br. Gilfredo Marengo, die werd geïdentificeerd als het hoofd van de commissie door Roberto de Mattei, publiceerde ook een ontkenning, met de bewering dat het verhaal van een commissie om Humanae Vitae te herzien een “fantasierijk rapport” is.

Marengo vertelde de Katholieke nieuwsdienst dat de geleerden lid waren van een “studiegroep” dat als doel had “een werk van historisch-kritisch onderzoek uit te voeren zonder enig ander doel dan zo goed mogelijk het hele proces van het samenstellen van de Encycliek te reconstrueren.”

“Historisch-kritische” methoden proberen teksten te begrijpen door middel van de processen die ze hebben voortgebracht, evenals de sociale en culturele context waarin ze zijn geschreven. Met betrekking tot de H. Schrift zijn ze soms op doctrinair orthodoxe wijze gebruikt, maar ze zijn ook gebruikt om revisionistische interpretatievormen te rechtvaardigen die traditionele interpretaties van Schriftteksten ontkennen.

Bovendien heeft Marengo toegegeven dat zijn “studiegroep” een ongekende toegang heeft gekregen tot de archieven van het Vaticaan voor de periode van de samenstelling van Humanae Vitae, dat wil zeggen halverwege de jaren zestig. De archieven uit die periode zijn strikt gesloten voor wetenschappers en zullen volgens hen niet voor vele jaren geopend worden.

Marengo heeft geprobeerd de bezorgdheid weg te nemen dat hij Humanae Vitae zou proberen te verzoenen met  de verwarde apostolische aansporing Amoris Laetitia van Franciscus, maar dat is precies wat zijn recente studie lijkt te doen. Vorig jaar schreef Marengo een artikel voor Vaticaan Insider genaamd Humanae Vitae en Amoris Laetitia, waarin hij de veroordeling door de Kerk van geboortebeperking bagatelliseert.

In hetzelfde artikel herhaalt Marengo de redenering van Amoris Laetitia die tracht het Katholieke morele dogma te verlagen tot een vaak onbereikbaar en puur abstract ideaal. “Telkens wanneer de christelijke gemeenschap fouten maakt en modellen voorstelt van het leven die zijn afgeleid van te abstracte en kunstmatig geconstrueerde theologische idealen, beschouwt het zijn pastorale actie als de schematische toepassing van een doctrinair paradigma,” zei Marengo, en citeert daarbij Amoris Laetitia door te beweren: “We hebben een te abstract theologisch ideaal over het huwelijk gepresenteerd, bijna kunstmatig geconstrueerd, ver van de concrete situatie en de effectieve mogelijkheden van gezinnen zoals ze werkelijk zijn. Deze buitensporige idealisering, vooral wanneer we het vertrouwen in genade hebben doen herleven, heeft het huwelijk niet aantrekkelijker en aantrekkelijker gemaakt, maar juist het tegenovergestelde.”

 

Artikel van Matthew Cullinan Hoffman voor Lifesitenews: “Vatican denied, now admits papal commission is re-examining Humanae Vitae”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

 

 

 

 

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

5 commentaren op “Toch een commisie om Humanae Vitae te herinterpreteren?

  1. Leven volgens het “katholieke morele dogma” zoals dat misschien wat zwaar klinkt, is in deze wereld niet de moeilijkste maar de gemakkelijkste weg. Humanae Vitae is een licht in deze donkere tijden maar voor hen die de duisternis beminnen schijnt ze te fel blijkbaar. H.V. aanvaarden is een kwestie van geloof en vertrouwen en van de wil. Beweren dat leven volgens deze leer een ideaal is dat slechts met moeite of niet eens te bereiken is, is het zelfde als wat de slang doet die Eva er van probeert te overtuigen hoe vreselijk zwaar het is om Gods gebod te volgen (“moogt ge echt van geen énkele boom eten?”). Zij die kritiek leveren op Humanae Vitae spreken dus niet vanuit God, maar vanuit de duivel die hun vader is.

  2. IKheb het onlangs ook gelezen op kerknet, en deze huidige paus zou het toch van plan zijn . Dus men zou het willen aanpassen aan de moderne tijd !

  3. … Volgens mij zal de Kerk blijven “Humanae Vitae” verdedigen, want wat paus Paulus VI schreef lag in de lijn van wat zijn voorgangers vertelden, en achteraf heeft de heilige paus Johannes-Paulus II H.V. nog verder uitgediept en bevestigd.

    … Ondertussen is Paulus VI zalig, en in de toekomst mogelijk heilig. Een teken dat hij het bij het rechte eind had.

  4. Het is duidelijk dat het Vaticaan niet meer behoort tot het bestuursorgaan van de R.K.
    Na het overlijden van de enige wettelijk Paus (Paus Benediktus) moet er een nieuwe Paus gekozen worden.

  5. In zijn Memorandum van Krakau heeft de H. Johannes Paulus II reeds die hele historiek blootgelegd door te verwijzen naar de diverse lekken destijds en het werk van Paupert (de visie van de meerderheid), dat hij grondig afbreekt. Bovendien heeft ook Germain Grisez enkele jaren geleden heel zijn archief online gezet. Dus veel geheim is er niet meer, want zelfs de brieven van Paulus VI aan Suenens zijn bekend (zie het recente boek van Daniël Maes: Hoe een paus gelijk kreeg)… Dat betekent dat die historisch-kritische methode tot de vaststelling zal en moet komen dat anticonceptie wel degelijk intrinsiek kwaad is en blijft.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht