Aartsbisschop van Bamberg spreekt duidelijke taal!

Vele kerkleiders( kijk maar naar onze bisschoppen) beschouwen de massale immigrantenstroom als een manna uit de hemel en zetten  volgzame en goedgelovige katholieken aan om al deze “vluchtelingen” met open armen te verwelkomen .Zij zijn blind voor de vele negatieve aspecten en om hun boodschap te verspreiden maken zij soms zelfs misbruik van de evangelische teksten, door ze volledig uit hun verband te rukken.Zo wordt het verhaal van de “vlucht naar Egypte” gereïnterpreteerd naar de huidige situatie van de “migranten”.Jozef en Maria waren op de vlucht voor de vervolging van koning Herodes, die alle eerstgeborenen wou laten vermoorden.Eens het gevaar geweken, keerden zij naar hun land terug.De migranten van nu, slechts voor een klein deel echte vluchtelingen, hebben integendeel als doel zich hier definitief te vestigen en ons op termijn te vervangen.Het een heeft dus niets met het ander te maken.

In feite steunt dat soort Kerk, dat overigens volledig gefaald heeft in het doorgeven van het katholieke geloof,  een “open grenzen ” beleid, een ideologie die ook door onze progressistische en vrijzinnige media met gulle teugen wordt verspreid, uit een soort post-marxistische reflex..De strategie is daarbij over bepaalde feiten en gebeurtenissen, die afbreuk doen aan de opgedrongen boodschap, doelbewust niet te spreken.Zo komt het dat wij bijvoorbeeld heel weinig horen over wat er zich in Duitsland afspeelt als gevolg van de niet ophoudende immigratie van maandelijks tienduizenden clandestiene immigranten., meestal van culturen die haaks staan op de onze.

Niet iedereen legt zich echter neer bij deze collectieve waanzin. Ook in de Kerk zien bisschoppen en priesters in dat de identiteit van de Europese volkeren en van hen die nog katholiek zijn, bedreigd wordt.Zo heeft de aartsbisschop van de Duitse stad  Bamberg in scherpe bewoordingen het geweld van de islamisten in Duitsland veroordeeld.Hij stelt daarbij dat de “hoogste graad van waakzaamheid” geboden is  .Hij gaf deze waarschuwing naar aanleiding van een rapport dat gepubliceerd werd door de Duitse regering en waaruit blijkt dat vorig jaar 100 christenen in Duitsland het slachtoffer werden van geweld ingegeven door religieuze motieven.Daarbij werd zelfs een bekeerling vermoord.

Mgr Schick refereert expliciet naar de pas toegekomen migranten en stelt dat bepaalde asielzoekers ”  de maatschappelijke ordening, de zeden en gewoonten van ons land niet begrijpen en niet aanvaarden”.Hij voegde er aan toe “dat sommigen die hier binnenkomen geen vluchtelingen, maar terroristen zijn”.“Dat zijn feiten, waarop wij een antwoord moeten geven”, zo stelt hij.En verder :”U hebt in onze maatschappij niets te zoeken ,indien u onze waarden niet erkent”!”Alle mensen met gezond verstand en die het goed menen, moeten zich kordaat opstellen tegenover al diegenen die ,ongeacht hun godsdienst of ideologie, geen respect hebben voor hun medeburgers.Zonder duidelijk getrokken krijtlijnen, stevenen wij af op een fiasco”.

Duidelijke taal van een aartsbisschop! Iets anders dan het misleidende gekwaak van de  kerk(mis)leiders in ons land!

 

Auteur:Veroon ter Zee

6 commentaren op “Aartsbisschop van Bamberg spreekt duidelijke taal!

  1. Een open grenzen beleid is nooit goed , en ook de kerk gaat hier in de fout, ze baseren zich op teksten in het OT , die een heel andere interpretatie hebben. De taal van de kardinaal is duidelijk !

  2. Het Coudenhove Kalergiplan zit achter de migratie, om zodoende te ” omvolken ” . De grote massa wordt voor de gek gehouden met het verhaaltje dat die migranten zo zielig zijn. Als de alleen al het boek ” undercover in de Schilderswijk ” van Maarten Zeegers leest dan zie je hoe m.n de soennieten zich niet willen aanpassen aan de democratie maar hun eigen shariawetgeving willen en hun eigen normen en waarden volgens de islam. Heel gevaarlijke ontwikkeling. Hoe ziet de toekomst eruit over 10 jaar ? Ook het feit dat er nauwelijks nog discussie mogelijk is alleen maar linkse ideeën welkom zijn en anders….racist,xenofoob,islamofoob,etc. Al die indoctrinatie van de media. Inderdaad ” Gekaufte Journalisten ” . Het zijn barre tijden . Er wordt voor je gedacht en Overheid zorgt dat het volk dom blijft door censuur, brood en spelen ( Facebook,selfies, instagram , onnozele tv programma’s, in de ban van geld etc).

  3. ☩JMJ☩

    Een gebrek aan vaderlandsliefde is een zonde tegen het Vierde Gebod, hetgeen ons gebiedt om vader en moeder te eren. Het vaderland eren en beminnen valt daar ongetwijfeld onder. De moderne mens is echter ontworteld, en werd geconditioneerd om zichzelf als een ‘wereldburger’ te identificeren, los van alle trouw en loyaliteit jegens de bodem die de graven van zijn voorvaderen vergadert, en jegens het bloed dat hij gemeen heeft met nageslachten die op die bodem wandelen. Los van trouw aan de overgeleverde legitieme tradities, gewoonten en cultuur. Maar wat nog het meest lamentabele is; gescheiden van dat Geloof dat eertijds als een lichtbaken de regionen van dat vaderland verlichtte, en dat heden bespot, veracht en vervolgd wordt in datzelfde ancestraal land.

  4. Goed dat de kardinaal dat eens zegt. Eindelijk. Werd wel eens tijd. Nu het Vaticaan c.s. nog. De islam is intolerant, geweldoproepend en haat jegens de Joden, christenen en de niet moslim. Dat al 1400jr en het is nog steeds gaande. Christenen zijn de grootste groep dat wordt vernederd,vervolgd en vermoord door islamterroristen/-fastisten. Gebaseerd ol de islam. Vele moslims stssn achter de ideeen van sharia of isis. Al zijn ze niet geweldadig ze is een gevaar voor het Joods, Christelijk humanistisch erfgoed en ONZE vrijheden. Mensen moeten weten dat de quran een oorlogzuchtig boek is. Opgesteld in de 9e en 10e eeuw door 6 sektarische stammen.250-300jr na de dood van de perverse psychopatische moham.d.Dus geen ooggetuigen. Terwijl de Bijbel 20-50 jr na de dood van Jezus is gekomen. Dus met ooggetuigen enz.Een quran die rammelt, verzen zijn weggelaten, gewijzigd, toegevoegd.Een warrig boek. Geen zin loopt door. Herhalend,onderwerpend,liefdeloos,niet chronologisch,geweldoproepend,hatend. Beledigend voor het intellect. Dus waarom zoveel aandacht voor de islam? Ze hoort, zeker door de kerken in dialoog gaan maar vooral bekritiseren.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht