Is de claim van Franciscus dat hij nooit iets heeft gehoord van het slachtoffer van seksueel misbruik in de zaak in Chili vals?

Bisshop Juan Barros (Foto: Lifesitenews)

De recente bewering van Paus Franciscus dat hij nooit een getuigenverklaring van het slachtoffer heeft ontvangen over de medeplichtigheid van de Chileense Bisschop Juan Barros aan seksueel misbruik van kinderen, wordt in twijfel getrokken na de melding van Associated Press dat de Paus effectief een brief over Barros van een slachtoffer had ontvangen.

Bovendien werd de brief door niemand minder dan Sean Kardinaal O’Malley, Aartsbisschop van Boston, bezorgd aan Paus Franciscus, aldus AP.

AP meldt dat zowel de auteur van de brief als sommige leden van de door Franciscus opgerichte commissie met betrekking tot seksueel misbruik van clerici gezegd hebben dat “Paus Franciscus in 2015 een slachtofferbrief ontvangen heeft waarin gedetailleerd werd beschreven hoe een priester hem seksueel misbruikte en hoe andere Chileense geestelijken het voorval negeerden. Dit is in tegenspraak met de recente beweringen van de Paus dat er geen slachtoffers naar voren zijn gekomen om de doofpot aan te klagen.

De brief van het slachtoffer werd, volgens AP, door Kardinaal O’Malley bezorgd aan Franciscus, nadat de Commissie voor de bescherming van minderjarigen van het Vaticaan O’Malley bezorgd had gemaakt over de benoeming van Barros door de brief aan O’Malley te overhandigen. Het bureau beweert ook een kopie van de brief te hebben.

AP zegt dat het kantoor van Kardinaal O’Malley heeft geweigerd commentaar te leveren op het huidige verhaal, waarbij hij vragen over de zaak doorverwijst naar het Vaticaan.

De controverse over de brief is ontstaan naar aanleiding van de recente reis van de Paus naar Chili, waar een verslaggever Franciscus vroeg over Barros, die door de Paus werd aangesteld om het Bisdom Osorno in 2015 te leiden, ondanks aantijgingen van een aantal personen die beweerden dat Barros kennis had van het feit dat een andere priester seksueel misbruik pleegde en er zelfs getuige van was geweest.

De priester in kwestie, Fernando Karadima, werd naar een gedwongen pensionering gestuurd nadat het Vaticaan de beschuldigingen van de slachtoffers tegen hem had onderzocht en vond dat ze geloofwaardig waren. Hij blijft zijn onschuld handhaven, net als Barros en andere geestelijken waarvan de slachtoffers zeggen dat ze wisten van het misbruik.

Franciscus wekte verontwaardiging in Chili toen hij de verslaggever die hem ondervroeg vertelde over de zaak: “De dag dat ze me bewijs leveren tegen Bisschop Barros, dan zal ik spreken. Er is geen enkel bewijs tegen hem. Het is allemaal laster. Is dat duidelijk?”

De verklaring van Paus Franciscus werd zowel in de Chileense media als door Kardinaal O’Malley aan de kaak gesteld, die zei: “Het is begrijpelijk dat de uitspraken van Paus Franciscus gisteren in Santiago, Chili een bron van pijn waren voor overlevenden van seksueel misbruik door geestelijken of door een andere dader.”

Op een persconferentie tijdens de terugvlucht naar Rome op 21 januari verontschuldigde Franciscus zich gedeeltelijk voor het ontkennen van het bewijs geleverd door de getuigenis van slachtoffers, maar beweerde hij dat hij zelf geen dergelijk getuigenis van hen had ontvangen. Hij herhaalde dat dergelijke niet-onderbouwde beschuldigingen ‘lasterlijk’ zijn.

“Laster is het, inderdaad, als je onbetrouwbaar zegt, zonder enig bewijs, dat iemand iets heeft gedaan…” zei Franciscus.

“Maar het zijn de slachtoffers die het zeggen”, reageerde een verslaggever.

“Ik heb niets gehoord van slachtoffers van Barros,” antwoordde Franciscus.

“Er zijn slachtoffers van Karadima (de priester beschuldigd van het misbruik) die zegt dat Barros daar was,” zei de verslaggever.

“Ze zijn niet gekomen, ze hebben geen bewijs voor de rechtszaak gegeven. Dit is een beetje vaag, het is iets dat niet kan worden opgenomen,” zei Francis, en voegde eraan toe: “U vertelt me met goede wil dat er een aantal slachtoffers zijn, maar ik heb ze niet gezien omdat ze zichzelf niet presenteerden.”

De Paus is doorgegaan met het uitvoeren van schadebeheersing na zijn terugkeer in Rome en verklaarde zijn voornemen om de aartsbisschop van Malta, Charles J. Scicluna, naar Chili te sturen om verder onderzoek te doen.

Tot nu toe heeft de persdienst van de Heilige Stoel geen verklaring over het verhaal van AP vrijgegeven.

 

Artikel van Matthew Cullinan Hoffman voor Lifesitenews: “Pope Francis’ claim he never heard from abuse victims regarding Chilean bishop is false, AP reports”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

 

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

4 commentaren op “Is de claim van Franciscus dat hij nooit iets heeft gehoord van het slachtoffer van seksueel misbruik in de zaak in Chili vals?

 1. Ook deze paus verspreid fake nieuws ! Hij weet van niets , hij heeft nooit iets gezien, hij is doof en blind. En in feite toen hij aan zijn pontificaat begon zou hij de stal eens flink gaan uitmesten en resultaat? Alles blijft bij het oude!

 2. Wat is erger: vermeende slachtoffers van seksueel misbruik die hun aanklacht na jaren niet meer met bewijs kunnen onderbouwen of een heilige VADER(!) die hun smeekbede bij voorbaat als kwalijke laster afdoet en die bovendien – in strijd met wat wél objectief vaststaat – ontkent eerder van hen vernomen te hebben. Mgr Barros moet toch wel zéér globalminded zijn dat Rome hem zozeer in bescherming neemt..

  1. ☩JMJ☩

   Het dient opgemerkt te worden dat slachtoffers eenvoudigweg getuigenis afleggen van hetgeen hen overkomen is. Zij zijn geen onderzoeksrechters die bewijs moeten vergaren vooraleer iemand te kunnen beschuldigen, maar zijn als slachtoffers getuigen van de gebeurtenissen zelf.

   Bij slachtoffers behoort men dus aan de personen zelf te onderzoeken (bijvoorbeeld doormiddel van psychologen) of zij waarheidsgetrouw zijn of liegen, maar er mag van hen geenszins geëist worden dat zij de zaak bewijzen. Dat is hun plicht niet.

 3. ☩JMJ☩

  Zoals er vuur is daar waar rook is, zo is er ook de antikatholieke vrijmetselarij, daar waar er pedofilie is. Indien men op de hoogte is van hoe Franciscus tot de Troon van Sint Petrus opgeklommen is, door wiens instrumentaliteit, zal men zich dan verwonderen over het feit dat deze Paus de judeo-maçonnieke pedofilie-maffia beschermt? Stelt niemand zich de vraag waarom uitgerekend Godfried Danneels op het balkon van de Sixtijnse Kapel verscheen bij de pauskeuze van Franciscus in 2013? Herinnert iemand hier zich het gejubel van diezelfde Danneels omwille van die pauskeuze?

  Betreffende een gedwongen ‘op rust’ gaan… Indien een priester, bisschop of kardinaal met zekerheid schuldig bevonden wordt van het schenden van kinderen, dan is het aan de wettige kerkelijke overste om hem te laïciseren, en vervolgens aan het burgerlijk gerecht om hem ter dood te veroordelen. Helaas laat men tegenwoordig pedofilie als ‘passageritus’ fungeren voor corrupte figuren die politieke functies willen bekleden of hoog willen opklimmen in de financiële wereld. In dergelijk systeem, men kan het raden, worden gelaïciseerde pedofiele priesters, zelf agenten van dat maçonniek systeem, totaal niet gestraft. Dikwijls worden zij door de kerkelijke gezagdragers zelfs niet gelaïciseerd, maar laat men hen ‘op rust’ gaan, alsof dat een straf zou moeten constitueren!

  Paus Franciscus heeft ondertussen door eigen domheid zijn reputatie aan scherven geslagen, en krijgt nu zelfs kritiek van zijn persoonlijke adulateurs. Men kan zich afvragen of daar geen binnen-Vaticaanse manoeuvres achter zitten, gezien er al een tijd geruchten bestaan dat bepaalde figuren van de factie die hem eertijds op de Troon gezet heeft hem beu zijn vanwege zijn talrijke uitschuivers. Dat blijft voorlopig echter een kwestie die in het duister ligt, en waar wij nog geen zekerheid over hebben.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht