Ondervoorzitter Duitse Bisschoppenconferentie staat open voor zegenen van homoseksuele relaties

Mgr. Franz-Josef Bode van Osnabrück, ondervoorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, heeft zich open verklaard voor het zegenen van homoseksuele relaties door de Katholieke Kerk. Sinds augustus zijn burgerlijke huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht in Duitsland toegelaten. Daarom vond Mgr. Bode dat ook de Kerk moest nadenken over de pastorale opvolging van homoseksuele koppels. Hoewel het ‘huwelijk voor allen’ verschilt van de kerkelijke visie, is het nu “een politieke realiteit geworden”, zei Mgr. Bode in een interview voor de Osnabrucker Zeitung. “We moeten ons dus afvragen hoe we omgaan met mensen in zo’n relaties, hoe zij zich verhouden tot de Kerk, en hoe we hen pastoraal en liturgisch kunnen begeleiden.” Hoewel de Katholieke bisschoppen in Duitsland deze zomer nog het burgerlijke huwelijk voor homoseksuelen veroordeelden, vond Mgr. Bode een zegening van homoseksuele relaties bespreekbaar. “Zou dit geen eerlijkere houding zijn, gezien er hier ook veel positiefs en goeds in zit? Kunnen we, bijvoorbeeld, niet nadenken over een zegening, iets dat niet met een huwelijksceremonie verward kan worden? “

Wanneer men overal “iets goeds” in ziet….

Het is opvallend hoe heel wat progressief georiënteerde clerici “iets goeds” zien in allerlei levenskeuzes, die de Kerk traditioneel als zondig beschouwt. Geconfronteerd met een krimpend aantal volgelingen, willen progressieve Katholieken namelijk zo inclusief mogelijk blijven, ook wanneer levensstijlen almaar verder afwijken van het Christelijk ideaal. Men kan zich echter afvragen, hoe lang de Westerse Kerk dit hellend vlak van moreel relativisme zal kunnen uithouden. De Christelijke moraal is namelijk geen multiple choice toets, waar alle antwoorden juist zijn, of “iets goeds” bevatten. Ooit beseft men dat er ook “iets fouts” zit in heel wat levensstijlen en verliest men als organisatie alle krediet. Ik denk dat de Westerse Kerk dit stadium al lang voorbij is.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

10 commentaren op “Ondervoorzitter Duitse Bisschoppenconferentie staat open voor zegenen van homoseksuele relaties

 1. Deze levenskeuze is niet door God ingesteld , en de kerk moet deze dan ook niet goedkeuren, maar hypocrisie moet men ook mijden. De leer van de kerk is hierin duidelijk!

 2. … De katholieke Kerk moet zich niets aantrekken van de “politieke realiteit”, want dan moet ze ook euthanasie en abortus goedkeuren. Ze moet daarentegen proberen alle mensen op het spoor van Christus te brengen.
  … Mgr. Franz-Josef Bode zit verkeerd. Want als men zijn zegen geeft aan homoseksuele relaties, geeft men meteen zijn goedkeuring aan homoseks. Die deugt niet en is niet volgens Gods plan.
  … Men moet homoseksuelen liefde betonen en begrip hebben voor deze mensen hun problemen, maar niet meegaan in concreet samenwonen van homo’s met daarbij homoseksuele seksualiteit.
  … Het absolute “recht op seksuele betrekkingen” bestaat niet, ook niet bij heteroseksuelen.
  … De Bijbel veroordeelt sterk homoseksuele betrekkingen.

 3. Oorlog is vrede (war is peace)
  Vrijheid is slavernij (freedom is slavery)
  Onwetendheid is kracht (ignorance is strength)
  George Orwell weet dit met een heel heldere argumentering een kern van waarheid mee te geven. Verder zijn er de verschillende ministeries met hun opvallende namen: het Ministerie van Vrede houdt zich bezig met oorlogvoering, het Ministerie van Waarheid verricht geschiedvervalsing in de staatsarchieven om te zorgen dat de Partij altijd perfecte voorspellingen doet, het Ministerie van Overvloed (Engels: “plenty”) distribueert levensmiddelen en draagt zorg voor een laag levenspeil en het Ministerie van Liefde houdt zich bezig met totalitaire controle, straffen en martelen zodat alle onderdanen toegewijde volgelingen van Grote Broer (Engels: “Big Brother”) worden (als ze dat al niet zijn).

 4. ☩JMJ☩

  De sodomitische maffia die de kerkelijke structuren geïnfiltreerd heeft is een judeo-maçonnieke arm. Door sodomie en pedofilie gecorrumpeerde prelaten zijn gemakkelijk af te persen en zijn buigzaam voor de dictaten van de esoterische schaduwoligarchieën. Daarbij komt dat die oligarchen eenvoudigweg de goyim zo corrupt mogelijk willen maken, opdat zij dociel blijven gehoorzamen aan de internationale geldmacht, terwijl de grond steeds meer van onder hun voeten weggesleept wordt. Ook willen zij de wereldbevolking drastisch inperken door de mensen ziek te maken, hun kinderen te doden, hun vruchtbaarheid te verdorren en door sodomie procreatie te verhinderen; dit alles onder de vervloekte banieren van de democratie. Ook de technocratie willen zij hanteren om de bevolking uit te roeien; er wordt reeds gesproken over het vervangen van legitieme procreatie met ‘relaties’ tussen mensen en robots.

  Bij de boze drang naar robotisering moet men in gedachten houden dat satanische druïden (de onofficiële ‘priesters’ van de revolutionaire democratieën) objecten vervloeken zodat de objecten onder demonische infestatie komen te staan (demonische infestatie is zoals bezetenheid, maar het gaat dan om een voorwerp in plaats van een menselijk slachtoffer). Ik hoef niet uit te leggen wat voor apocalyptische toestanden er zich kunnen produceren indien wetenschappers (die dikwijls satanisten zijn) bezweringen laten uitspreken door druïden of heksen over robots. De ‘golem’ van het Joods kabbalisme (moeder van het gnosticisme en de maçonnieke sekten) komt dan ter gedachte…

 5. Duidelijk, geen discussie over nodig, deze Bisschop moet ontslagen worden en terug gezet worden in de lekenstand.

 6. De kerk is een ruïne geworden, in plaats van deze te restaureren wordt zij beter tot op de grond afgebroken, zelfs de fundamenten zijn aangetast. Dus alles afbreken en opnieuw vanaf de basis terug opbouwen is de enige optie.

 7. We lezen Gods Woord, de bijbel…
  1 Joh 2:18,19 de antichrist is in de kerk als instituut, MAAR heeft niets met het lichaam van Jezus Christus, halleluja.
  Dit is 2000 jaar geleden gezegd en geprofeteerd en is NU zichtbaar in de eindtijd 2018.
  Maar Onze Vader ABBA de is geduldig. BEKERING gaat voor Eeuwige REDDING

  1. ☩JMJ☩

   Niet-institutioneel christianisme of transcendentalisme is een valse leer, ontworpen door de vrijmetselarij om de Heilige Kerk van Rome te ondermijnen.

   De Heer Jezus Christus gaf de Sleutels van het Rijk aan Sint Petrus, en verhief hem tot Stadhouder om in Zijn Naam de schaapskudde te hoeden tot aan Zijn Wederkomst. Zie Mt. 16, 18-19.
   Het is een monument van de geschiedenis dat Petrus naar Rome gegaan is en daar als Bisschop geregeerd heeft tot aan zijn marteldood. De Pausen van Rome zijn dus de Opvolgers van St. Petrus en de houders van zijn soevereine Apostolische Macht.

  2. Beste Abe de Jong,
   Eigenaardig! De Katholieke H. Schrift (Petrus Canisius) vermeldt dit:
   “1Jn 2:18 Kinderkens, het laatste uur is daar! En zoals gij gehoord hebt, komt dan de Antichrist. Ook nu is er menig Antichrist opgestaan; daaruit weten we, dat het laatste uur daar is.
   1Jn 2:19 Uit ons midden kwamen ze voort, maar toch, ze maakten geen deel van ons uit. Want hadden ze tot ons behoord, dan zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar dit is geschied, opdat door hen het duidelijk zou worden, dat niet allen deel uitmaken van ons. ”
   Vreemd nietwaar? Hebt u uw bovenstaande zinnetjes zelf bedacht en geschreven?
   Deze brief van de H. Johannes (Evangelist) is geschreven tegen het einde van de eerste eeuw en is gericht tot de kerken van Klein Azië.
   Het doel van deze brief is heel duidelijk, namelijk de leerstellige waarheden, in het Evangelie meegedeeld worden praktisch toegepast in deze brief.
   Nergens kan men uw uitdrukking “de antichrist is in de kerk als instituut” vinden. Waar haalt u dat vandaan?
   Zou het nu zijn dat de schrijver van deze brief, H Johannes Evangelist, het gezag dat Christus aan Petrus heeft toevertrouwd, niet erkennen?
   Hoe durft u te beweren dat uw: “de antichrist is in de kerk als instituut” in de H. Schrift vermeld staat?
   Onzin!

 8. Het zijn vooral katholieken die behalve de Katechismus ook de Bijbel zouden moeten leren lezen. Want velen weten niets hierover, ze hebben er geen boodschap aan. En weet u waarom? Onder andere deze dingen worden gezegd; “Vroeger hoefden we het ook niet te lezen.”; “Zo zijn we niet grootgebracht, we hebben het niet geleerd en ik begin er ook niet aan.” en “Dat zijn we niet gewend”. Smoesjes! Drogredenen om nu ook de Bijbel niet te hoeven lezen. Terwijl soms dezelfde mensen het de Kerk nog verweten hebben en nog verwijten dat ze dom werden gehouden. Tja, het is maar hoe de vlag staat. En de vlag waait met alle winden mee.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht