Syrisch klooster van Mar Yakub is gereed om groepen te ontvangen

Christelijk huwelijk in Midden-Oosterse traditie. Bron

Pater Daniel was in België en daarom zou er vorige week geen nieuwsbrief zijn. Achteraf blijkt die er toch te zijn. Hierbij met lichte vertraging zijn wekelijkse bericht met onder meer een verslag van het huwelijksfeest.

Vrijdag 3 november 2017

Goede Vrienden,

Ditmaal slechts een klein berichtje van de twee dagen dat ik nog in
Qâra was. Nu ben ik tot eind volgende week in België. Vrienden blijven
me wel trouw hun informatie sturen en ik geef die ook graag door,
zodat je nog ruimschoots informatie krijgt over de situatie in
Syrië. We mochten inmiddels ons oorlogsdagboek over Syrië voorstellen
op de boekenbeurs en voor het nationalistisch studentenverbond (NSV)
te Antwerpen, waar we met een open geest ontvangen werden. De avond
met de studenten was erg aangenaam en boeiend. Er zijn de volgende
dagen nog enkele interviews en voorstellingen voorzien. Van schrijven
wordt het dus praten. Hierbij denk ik aan de wijze woorden van de
grote Engelse econoom E.F. Schumacher: Als God zulke praatzieke wezens
geschapen heeft als u en mij, zou Hij dan zelf ook niet iets te zeggen
hebben?

’t Is gelukt

De organisatie van het huwelijksfeest zaterdag 28 oktober was voor ons tevens bedoeld als oefening. We willen ons klaar maken om groepen te ontvangen. En we hebben gemerkt dat het mogelijk is. Het is allemaal wel anders verlopen dan we voorzien hadden. Vooreerst was de groep groter dan verwacht, zodat we bij hun aankomst nog een aantal bedden moesten voorzien. Vervolgens kwam de groep vrijdagavond vanuit Libanon ook veel later toe dan voorzien, zodat na het eten en de kamers toewijzen er geen tijd meer was voor een geestelijke bezinning.

Zaterdagmorgen bij het ontbijt werden vrijwilligers gevraagd: een groep om de kerk te versieren, een groep om de zalen te versieren, een groep om in de keuken te helpen. En zo gebeurde het. Omdat een byzantijnse huwelijksviering zonder eucharistie verloopt, heb ik ’s avonds eerst de eucharistie gevierd – voorafgegaan door biechtgelegenheid – en daarna volgde de byzantijnse huwelijksinzegening. De kerk was rijkelijk versierd en de kinderen strooiden overvloedig bloemen. Ook de feestzaal was prachtig met opzij een groot tapijt voor de kleine kinderen, die zich met elkaar wel amuseerden. De grotere kinderen hadden meer zin in voetbal op de grote koer. Kortom, we hebben voor het eerst weer een grote groep opgevangen en ervaren dat het mogelijk is, nog met de nodige aanpassingen.

Omdat ik zondagmorgen met deze groep mee naar Beiroet rijd om naar België te komen voor een twaalftal dagen, wil ik nog een grondig onderzoek van mijn ogen. Ik heb een nieuwe bril nodig. Daarvoor moest deze keer in het ziekhuis betaald worden: omgerekend één euro! Toen mijn medebroeder aan de doctores zei dat ik naar België vertrek, vroeg ze spontaan: “Kun je me niet meenemen?” Mijn medebroeder hielp me door te antwoorden dat ik wel chocolade kan meebrengen. Dit bevestigde ik en zei dat ik voor haar chocolade zal meebrengen, waarop zij weer: “Ik vraag het niet, hij zegt het.” Bij welzijn en leven zal zij Belgische chocolade krijgen.

Aanbevolen

Van harte willen we de voordracht aanbevelen van dr. L. Kiebooms op vrijdag 10 november in Brugge over de seksualisering in een pornografische wereld en van Kathy Lamoral over het Sensiplan, het nieuwe denken over anticonceptie, op 1 december in Brugge: http://www.tegenstroom.eu/source_agenda/Kiebooms-Lamoral.pdf

En dit nog:

P. Daniel


Bron: Nieuwsbrief Pater Daniel Maes XII/44, vrijdag 3 november 2017.

DISCLAIMER: De ‘Werkgroep Levant’ van het Katholiek Forum wil zich ertoe lenen om een platform aan te bieden voor de nieuwsbrieven van de Eerwaarde Pater Daniel Maes. De inhoud van de teksten zijn dan ook de volledige verantwoordelijkheid van Pater Daniel. Daarom verzoeken we alle lezers om bij vragen en opmerkingen zich niet te richten tot ons – wij zijn slechts de boodschapper – maar tot de bron van deze berichtgevingen over Syrië en geopolitiek, namelijk Pater Maes zélf, die u per e-post kunt bereiken op: ma*********@gm***.com.
Hierbij willen we echter van harte benadrukken dat wij zonder meer de tomeloze heldhaftigheid van Pater Daniel voor het Syrische volk bewonderen. De wekelijkse nieuwsbrief van Pater Daniel past dan ook volledig binnen de editoriale doelstellingen van onze ‘Werkgroep Levant’ (www.katholiekforum.net/levant). Als correspondent ter plaatse durft Pater Daniel het ook aan om te berichten over de grimmige schaduwmachten die de gebeurtenissen in het Nabije Oosten sterk beïnvloeden (zo niet sturen). Hierin laten we dus alle verantwoordelijkheid voor Pater Daniel, dit hoewel met een diep vertrouwen in de integriteit van zijn persoon, gecombineerd met een zeker “voordeel van de twijfel”, want als de berichtgevingen over welbepaalde schaduwpolitiek kloppen, dan is dit een zeer sinistere situatie voor de Oosterse Christenen, waarmee wij ons onvoorwaardelijk solidair weten. Ondanks mogelijke controverses wil Katholiekforum.net in dat geval de allerlaatste zijn om u deze feiten te verzwijgen!

Auteur:Vladimir Van Kralingen