Amerika heeft ISIS zelf gemaakt

ISIS, een proxy-leger van Amerika cum suis

Deze week was Pater Daniel eventjes terug in België. Hij heeft veel interessante mensen ontmoet en zijn boeken onder de aandacht van het publiek gebracht. En als vanouds laat hij niet na te vertellen wie er nu werkelijk achter de problemen in Syrië zit.

Vrijdag 10 november 2017

Goede Vrienden,

Ons kort verblijf in België, dat nu ten einde loopt, heeft ons geleerd
dat er in de openbare opinie toch wel een en ander aan het veranderen
is. Voorheen werd met groot misprijzen neergekeken op iemand die de
soevereiniteit van Syrië en zijn wettige regering steunde en
misprijzend te schande gezet als een “fan van Assad”, “een apologeet
van het Syrische regime”… Nu zien velen in dat onze journalisten zelf,
door niets anders dan deze ene man geobsedeerd, geïndoctrineerd zijn
door een mediamanipulatie om de oorlogsindustrie te steunen.
Ideologieën storten in, de werkelijkheid blijft. Vooral bij de jeugd
zagen we een oprecht verlangen naar waarheid en werkelijkheid. Syrië
als schande is overgegaan naar Syrië als eer. En terecht. Het wordt
een voorbeeld van weerstand tegen een vernietigende westerse
overheersing. Dank zij de eenheid van het volk met het leger en de
regering (en de steun van geallieerden) zal Syrië uiteindelijk over
het buitenlands terrorisme zegevieren en geen slaaf worden van de
westerse belangen. Deze fierheid en eenheid van het volk werd tot
heden door westerse politici danig onderschat. Vandaar hun
nachtmerrie: Syrië, weliswaar flink uitgemoord en grotendeels
verwoest, blijft toch onafhankelijk, bouwt zichzelf weer op, werkt aan
onderlinge verzoening en dit alles onder leiding van zijn president,
die de monsterleugens én zijn aanklagers glorierijk overleeft. Met
goede moed keren we terug naar Syrië, de bakermat van de mensheid en
de wieg van het joods-christelijk geloof. We zullen trachten vanuit de
gemeenschap Mar Yakub mee te helpen aan de materiele en geestelijke
heropbouw van dit land, tot heil van het volk en tot eer van God. We
zijn zeer dankbaar om de vele weldoeners die ons hierbij steunen. Moge
de Heer Jezus jullie hierbij overvloedig zegenen.

Boeiende vakantieweek

Naast aangename contacten met familie en vrienden hadden we al enkele interessante gesprekken en interviews. Zo was er in Antwerpen een bezielde ontmoeting met VOS, de vereniging van oud-strijders die inmiddels VOS – Vlaamse Vredesvereniging geworden is met jong en oud. Ze is in principe apolitiek maar ijvert wel voor een “ministerie van vrede” in de Vlaamse en uiteindelijk ook in de nationale regering. Moge hun inzet voor vrede en Vlaanderen vele goede vruchten dragen.

Vervolgens heeft een man een uitgebreid interview met mij gerealiseerd. Zodra ik de link krijg geef ik deze door. Hij wil zelf onbekend blijven, er geen naam of geld mee verwerven. Hij wil enkel de waarheid, de rechtvaardigheid en de vrede dienen. Moslim van Afghaanse oorsprong, is hij in Nederland opgegroeid, en nu wonend in Londen. Vandaar kwam hij over om in de abdij een opname te realiseren. Uit een onverwachte hoek komt soms een verrassend idealisme.

Verder had ik een gesprek met een voormalige medewerkster van een Nederlandse openbare omroep, die nu het ware nieuws wil vertellen dat verborgen bleef. Het worden drie boeken. Het eerste is een kanjer van meer dan 600 blz. met zeer vele foto’s, die ik graag aanprijs:

Janneke Monshouwer, Ander nieuws. Wat het Journaal niet uitzond. Deel I, 2016 (ISBN/EAN: 978-90-822571-0-6).

En precies deze Nederlandse omroep wilde de volgende avond een interview realiseren. Ik had de indruk dat ook deze omroep stilaan afstand neemt van de medialeugens omtrent Syrië. In elk geval kon ik vrij mijn bevindingen uitspreken in een aangenaam interview. Je vindt de link hier onder.

Tenslotte was er nog een aangenaam interview met de oprichter van Doorbraak, gegroeid uit de Vlaamse beweging. Wanneer ik de link krijg, zal ik ook deze doorgeven. En van de uitgever van De Blauwe Tijger vernam ik dat het boek Poetin en Assad hebben ons leven gered op de boekenbeurs zijn best verkochte boek is, hoewel ons boek Hoe een paus gelijk kreeg, een stuk levenswerk, mij veel meer ter harte gaat!

 

En dit nog:

P. Daniel


Bron: Nieuwsbrief Pater Daniel Maes XII/45, vrijdag 10 november 2017.

DISCLAIMER: De ‘Werkgroep Levant’ van het Katholiek Forum wil zich ertoe lenen om een platform aan te bieden voor de nieuwsbrieven van de Eerwaarde Pater Daniel Maes. De inhoud van de teksten zijn dan ook de volledige verantwoordelijkheid van Pater Daniel. Daarom verzoeken we alle lezers om bij vragen en opmerkingen zich niet te richten tot ons – wij zijn slechts de boodschapper – maar tot de bron van deze berichtgevingen over Syrië en geopolitiek, namelijk Pater Maes zélf, die u per e-post kunt bereiken op: ma*********@gm***.com.
Hierbij willen we echter van harte benadrukken dat wij zonder meer de tomeloze heldhaftigheid van Pater Daniel voor het Syrische volk bewonderen. De wekelijkse nieuwsbrief van Pater Daniel past dan ook volledig binnen de editoriale doelstellingen van onze ‘Werkgroep Levant’ (www.katholiekforum.net/levant). Als correspondent ter plaatse durft Pater Daniel het ook aan om te berichten over de grimmige schaduwmachten die de gebeurtenissen in het Nabije Oosten sterk beïnvloeden (zo niet sturen). Hierin laten we dus alle verantwoordelijkheid voor Pater Daniel, dit hoewel met een diep vertrouwen in de integriteit van zijn persoon, gecombineerd met een zeker “voordeel van de twijfel”, want als de berichtgevingen over welbepaalde schaduwpolitiek kloppen, dan is dit een zeer sinistere situatie voor de Oosterse Christenen, waarmee wij ons onvoorwaardelijk solidair weten. Ondanks mogelijke controverses wil Katholiekforum.net in dat geval de allerlaatste zijn om u deze feiten te verzwijgen!

Auteur:Vladimir Van Kralingen

3 commentaren op “Amerika heeft ISIS zelf gemaakt

  1. Willy, Volgens mij stamt ISIS al van eerder dan Obama. De wapenhandel komt ook van de USA en Europa vandaan. Veel wapens worden verkocht aan… juist deze groeperingen. Dit is al tientallen jaren aan de gang.

   Inmiddels circuleren er meerdere You Tube-filmpjes rond die Barack Obama zelfs aanduiden als de (mogelijke) Antichrist. Het valt wel op dat Obama goed lijkt te weten wat hij wil. Heeft deze man een bepaald doel op het oog?? Zelf kreeg ik al eerder de indruk dat hij aan een comeback is als president.
   Paus Franciscus de Valse Profeet?? En Barack Obama, straks weer president en dan ook als de Antichrist??
   De meest recente you tube filmpjes m.b.t. de Eindtijd en president Barack Obama is die van James Mighty 2 op 1 november 2017 en op 8 november 2017. Ook worden sommige (Bijbelse) nummers uitgelegd. Het kan ook te ver gezocht zijn allemaal.

   Men refereerde verspreid over deze twee video’s aan Daniel 7:25 en later nog aan Openbaring 13:5. Exodus 33:20 en later ook aan de tien plagen in Egypte (Exodus 7 tot 12).

  2. Zijn moeder Ann Dunham is een jodin, dus wat denk je dat Obama is? Waarom denk je dat hij helemaal door de elite is omarmd?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht