Thuisblijvende moeders zijn geen laagopgeleide kneusjes die “geëmancipeerd” moeten worden, Mevr. Rutten!

Deze twee dames staan klaar om uw gezin zo snel mogelijk te ontmantelen. Foto: gwendolynrutten.be

Open Vld wil de fiscale voordelen voor gehuwden afschaffen, omdat dit vrouwen zou aanzetten om thuis te blijven voor de kinderen. Momenteel kan je een deel van je inkomen naar je partner verschuiven zodat je minder belastingen betaalt. “Maar daardoor blijven vrouwen te vaak thuis, terwijl wij hen willen emanciperen”, zegt Open Vld Voorzitter Gwendolyn Rutten in Het Belang van Limburg. “We willen dat ze werken, dat ze opgeleid worden. Want de opleidingsgraad van de moeder is zeer bepalend voor een kind. Als je moeder laag is opgeleid, dan heb je een grote kans dat je zelf de school verlaat zonder diploma.” 

Als Katholieke ouder sta ik versteld over de betuttelende toon van G. Rutten. Alsof alle thuisblijvende moeders laagopgeleide sukkels zijn, die “geëmancipeerd” moeten worden van hun macho echtgenoot. Niets is minder waar. Ook in hoogopgeleide kringen kiezen steeds meer vrouwen om voorrang  te geven aan het moederschap en voor hun kinderen thuis te blijven. We mogen ons in geen geval laten inpakken door  de vrouw- en gezinsonvriendelijke politiek van Open Vld, een partij die we ook al kennen van bv euthanasie voor minderjarigen en seksprogramma’s op Ketnet voor kinderen van 9 tot 12 jaar (Dr. Bea)…

Mijn antwoord aan Mevrouw Rutten: 

Vrouwen hoeven helemaal niet “gered” worden van het huismoederschap, Mevrouw Rutten. Zij moeten vooral geëmancipeerd  worden van de dictatuur van partijen en politici die hun levenskeuzes aan de rest van de bevolking willen opdringen. Laten we niet vergeten, dat u als moeder ook niet bepaald een succesverhaal bent. Zelfs uw eigen kinderen verkiezen het internaat boven uw “moederlijk” gezelschap. Is dat het model, dat u wil veralgemenen voor de rest van de maatschappij?

Gezinnen zijn geen bedrijven die hun activiteiten kunnen outsourcen, Mevrouw Rutten. Een moeder kan niet zomaar vervangen worden door professionals in een internaat of kinderopvang. Indien u het geboortecijfer in ons land nog verder wil doen kelderen, moet u dat maar doen, Mevrouw Rutten. Dan zal onze bevolking nog sneller vervangen worden door groepen mensen, die weinig boodschap hebben aan UW carrière en die van andere vrouwen als u. Schaam u Open Vld, schaam u, Rutten!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

22 commentaren op “Thuisblijvende moeders zijn geen laagopgeleide kneusjes die “geëmancipeerd” moeten worden, Mevr. Rutten!

 1. Deze personen laten graag aan andere het schrobben over van het sanitair dat zij bevuilden. Ook gaan ze voor de broodjes die in de kantines van hun onrechtvaardige bedrijven en overheidsinstellingen
  door onderbetaalden worden gesmeerd.

  Duivels en demonisch.

 2. Hoeveel echt gehuwden zijn er nog. De meeste jongeren wonen gewoon samen en hebben het boterbriefje niet meer nodig. Een thuiswerkende moeder is zeker geen sukkels, vroeger bleven vele moeders gewoon thuis om voor de kinderen te zorgen , nu moeten de kinderen maar hun plan trekken want de ouders? Druk , druk, druk !!!

 3. – Dit getuigt van minachting van arrogante Gwendolyn Rutten voor de thuiswerkende vrouw. Die “rendeert” allicht niet genoeg volgens haar.

  – In de Open VLD zit er veel morele rottigheid. Denk ook aan Alexander Decroo met zijn ijver voor “veilige abortussen”. Of denk aan Jean-Jacques de Gucht, de droevige “visionair” als het over euthanasie gaat. Daarmee zeg ik niet dat in deze partij geen fatsoenlijke mensen kunnen zitten.

  – Dank, Katharina Gabriels, voor dit artikel.

 4. Een niet werkende moeder bestaat niet. Moeders aan de haard bewerken een fundamentele investering voor een gezonde samenleving. Maar onze politruc is alleen geïnteresseerd in winst op korte termijn. Vld kijkt niet verder dan de neus lang is.

 5. Die mw Rutten vindt het egoïstisch om haar kinderen thuis te willen houden als ze perse naar een internaat willen. Dit is de omgekeerde wereld ! Lijkt me eerder egoïstisch om je kinderen uit te besteden aan crèches, kinderopvang ,internaten zodat jij je ding kan doen. Juist in de pubertijd is het belangrijk om je kinderen bij te staan ! Dat moet je niet aan een internaat overlaten. De geloofsopvoeding vooral ,gaat naar de gallemiesen ,ook moraal wat kan wel wat kan niet met name op sexueel gebied. Als ik zag wat mijn kinderen zagen op tv ! Daar kon ik gelukkig bijsturen met veel humor ! Denk je dat ze in een internaat de vinger aan de pols houden ?? Welnee ! Gaat gewoon om geld. En het argument dat ze het zelf zo graag willen is ook flauwekul. Snoepen vinden ze ook leuk en drugs ook maar moet je dan maar toegeven omdat ze het zo leuk vinden ?

 6. Thuiswerkende moeders zijn geen belasting-opbrengend-melkvee. Dát is de bedoeling van => iedereen aan het werk en iedereen als consument.

  Maar Babylon zál vállen.

  1. Inderdaad. It’s all about the money. Babylon zal vallen. En dan nog door een Vrouw!

  2. @Hendrik @Bart : Babylon zal vallen omdat we haar hopelijk zullen vervangen door iets beters. Bouwen aan het Rijk Gods is niet wachten op Armageddon, maar de ranken van de wijngaard zijn, de delen van het Lichaam, de arbeiders in de wijngaard, en de mannen die de talenten ontvingen. En het laatste wat we moeten doen, is ons talent begraven, omdat het “toch slecht zal aflopen”.

   1. Woorden naar mijn hart! Als christenen zijn we geroepen het zout der aarde te zijn. Jammer genoeg wordt er hier veel gekankerd. Over de slechtheid van de maatschappij. Over problemen binnen de Kerk. Heilzamer is het, voor onze ziel als ons gemoed, om met vereende krachten naar het goede te streven.

    1. @Jan : “Kankeren”, m.a.w. de problemen benoemen, is de eerste stap. De tweede stap is te bekijken wat we eraan kunnen doen. De derde is actie.

     1. Beste Katharina,
      Het is niet door woorden als “kankeren” die hier, almede vele andere woorden die, door een onwil, geuit worden om de zaken te zien zoals ze zijn. Ik zou deze woorden betitelen als “uitvluchtwoorden, manco aan doorzicht en argumenten ”
      wat geen enkele inhoud heeft.
      Die twee vouwen hier in het artikel van een politieke partij (zoals alle anderen partijen uiteraard) hebben niets gemeen met de wijze woorden van het Geloof en zijn daar ook niet in geïnteresseerd. Die partijen dringen geen wetten op maar afschuw regels (want ‘wet’ betekend onveranderlijke regel). Trouwens ze zien wel in dat ze als moeder tekort geschoten zijn in de opvoeding van hun kinderen (evenals onlangs Lorette Onkelinckx in haar afscheidsspeech) daar ze steeds hun moederlijke taak hun geweten komt aanspreken.
      Alleen al het feit als we zeggen dat God de wetgever is en dat ALLE schepselen hieraan onderhevig zijn indien ze vrede willen, is een uitspraak die “staatsgevaarlijk” is. Geen enkele mens is bevoegd om wetten te maken, alleen God. De positieve regels die voor de publieke orde zijn, moeten direct onderhevig zijn aan de 10 geboden. Al het andere is niet van God. Alle ‘menselijke zogenaamde wetten van heden, antwoorden op geen enkele wijze aan de wet van God, maar geen één enkele. Bekijk ze maar en vergelijk.
      Die vrouw van deze politieke partij is hoogmoedig en alleen uit op aanzien en schaamt zich totaal niet om leugens te verkondigen die de zielen schaden en de verkeerde weg doen opgaan.
      De leugen aanklagen, is een christelijke deugd, en vandaar dan ook mijn “gekanker” naar de leugen.
      Mat. 5 – 6 : “Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen worden verzadigd .
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

      Jezus Christus de wetgever is mens geworden om ons dat alles te verklaren, niet om het te veranderen, en om ons te verlossen door Zijn Heilig Kruisoffer.
      Nu al, kan de naam van Jezus Christus niet vermeld worden in parlement, politieke discours, scholen, instituties, rechtbanken enz…

   2. Wees gerust, het is niet omdat ik hier af en toe commentaar geef dat ik mijn talenten maar begraaf “omdat het toch slecht afloopt”. Ze kennen me in de parochie.

   3. @ Katharina, goed gezegd. We bidden al gelovend en hopend in liefde door en voort. En planten appelboompjes.

 7. Huisvrouw is het mooiste en edelste beroep die ik ken, een goede moeder vormt de hoeksteen van het gezin, in het onzalige goddeloze westen wordt de huismoeder juist gediscrimineerd door feministisch ingestelde vrouwen die de naam van moeder onwaardig zijn !

 8. Fundamenteel: de meest opgeleide moeders zijn daarom niet de beste moeders. Dat staat nergens bevestigd.

  1. @ Buys Christiana, maar deze opgeleiden moeders (en vaders) zijn voorAL belastingbetalers, die degenen via dat belastinggeld in leven houden & de tijd geven om allerlei (on)nuttige regels en wetten te bedenken.

   Dat is óók in NL het geval. Onverschilligheid alom in Den Haag.

 9. ☩JMJ☩

  En opnieuw wordt er arrogant neergekeken op ‘laag opgeleide’ vrouwen die de adel van de huiselijke haard erkennen en koesteren, en die hun van nature bepaalde taken blijmoedig vervullen. Er is niets mis met ‘laag opgeleid’ zijn, voor mannen, en zeker voor vrouwen. Trouwens, men moet maar eens een doorsnee academicus van de 21ste eeuw een minuut lang horen brabbelen om te weten hoe veel betekenis de woorden ‘opleiding’ en ‘diploma’ nog hebben in deze tijd van verval.

  Terug naar het land, om de aarde te bewerken. Daar krijgt men veel meer gezond verstand van dan door zich te laten hersenspoelen in één of andere hedendaagse universiteit. Er is zware nood aan een agrarische contra-revolutie om de financiële wurggreep van de Rothschilds te doorbreken, en om de traditionele autonomie te herwinnen. Heden is men geknecht aan de zogenaamde ‘zorgstaat’ en aan de woekeroligarchie van de dikke bankiers, met als gevolg dat man en vrouw uit hun natuurlijke maatschappelijke rollen getrokken worden. Een agrarisch gerichte samenleving brengt stabiliteit, gezien die gegrond staat op landsbezit, terwijl de huidige samenleving door elkaar geslingerd wordt door fluctuerende geldstromen die arbitrair bepaald worden door een kleine groep van Joodse satanisten. En in een maatschappij waar er stabiliteit is zal de vrouw veel minder snel proberen om haar natuurlijke neiging te verstikken naar de zorg voor haar kinderen en haar huiselijke taken om ergens op een kantoor te gaan zitten.

  1. Benjamin, hoe hebt u in uw eigen leven die oproep “terug naar het land om de aarde te bewerken” concreet ingevuld?

   1. Mensen als Benjamin wonen in een open en wijds geestelijk paleis met mooie voorhoven en een prachtige grote kapel en waar de kleine zielen uit de omgeving graag verwijlen, terwijl anderen eerder in een versterkt geestelijk fort huizen met duistere kerkers eronder en een onderstroom in hun ziel, en de zielen in de omgeving onder druk zetten.

 10. Hoogopgeleid? de drie herderskinderen van Fatima alleszins niet. Bernadette van Lourdes ook niet. De pastoor van Ars? Met heel veel moeite. Nochtans de patroonheilige van de priesters vandaag. God vraagt geen hoogopgeleiden. Hij vraagt kleine, nederige zielen. Maar dat snap zo’n Rutten of De Block niet, blind door hun eigen grote god, ‘Economie’…

  1. Beste Kurt, vergeef het me a.u.b. als ik weer eens van ‘andere’ profeten uitga, maar zielen als Katharina van Sienna, de Pastoor an Ars, de kinderen van Fatima, Bernadette, enz. bezitten een geestelijke intelligentie die niet van deze wereld is en men kan hen daarom gerust beschouwen als geestelijk hoog opgeleid. De nog erg werelds gebonden zielen kan men beschouwen als nog maar pas begonnen aan die geestelijke opleiding.

   1. Helemaal met je eens Eric, maar het is niet die ‘geestelijke hoge opleiding’ waar Rutten en Co het over heeft, toch?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht