Vrouwen moeten hun man gehoorzamen, en andere politieke incorrectheden….

Bron: Pro Familia

Vrouwen moeten gehoorzaam zijn aan hun man, zichzelf wegcijferen en er steeds goed uitzien, volgens een reeks aanbevelingen uit de jaren 60.  Toen deze aanbevelingen, bedoeld voor schoolmeisjes uit de richting huishoudkunde (zie illustratie boven), enkele dagen geleden op de Facebookpagina van Pro Familia gepost werden, lokte dit nogal wat reacties uit van vrouwelijke leden. En dat is zeer begrijpelijk. Onder de invloed van het feminisme zijn vrouwen vandaag veel mondiger geworden en bewust van hun sterktes en talenten. Ze willen als autonome mensen gezien worden met dezelfde rechten en opportuniteiten als mannen. En dat is ook goed zo. Waar het schoentje wringt, is dat het feminisme vooral een individualistische ideologie is met weinig waardering voor de zorgende rol van de vrouw. Echtgenotes die thuis blijven om voor de kinderen te zorgen, worden tegenwoordig raar bekeken. Hedendaagse vrouwen worden aangemoedigd om vooral met zichzelf bezig te zijn en zich zoals mannen op hun carrière te focussen.  Niet meteen bevorderlijk voor een langdurig huwelijk, de opvoeding van de kinderen of de kwaliteit van het sociale weefsel.

Traditionele rolpatronen en levenswijzen kunnen op een oubollige, vaak afstotende manier gepresenteerd worden, waardoor vele mensen ze gaan afwijzen.  Maar eigenlijk zijn ze tijdloos. Hier volgen enkele aanbevelingen voor gehuwde vrouwen, maar dan in 21ste eeuwse taal:

Bron: Americangallery.wordpress.com

Betrek God in je relatie

Het huwelijk is de fundering van de familie en gemeenschap. Deze fundering wordt best niet op de zanderige grond van de liberale consumptiemaatschappij gebouwd, maar op de stevige rots van het Christelijke geloof. Geef Christus dus een centrale plaats in je leven als echtpaar. Plaats religieuze symbolen, zoals kruisen en heiligenbeelden, in je huis. Bid dagelijks samen met je man en kinderen en ga samen naar de zondagsmis. Vaak zal je hier als vrouw de trekkende rol moeten spelen, maar geef het nooit op. Zelfs de lauwste gelovige, zal hierin groeien wanneer zijn vrouw passie toont voor Christus.

Volgens de Bijbel verlaten mannen hun ouders om één vlees te worden met hun vrouw. Dit is niet enkel beeldspraak, maar de psychologische realiteit voor veel gehuwde mannen, die zich werkelijk binden aan hun vrouw en de waarden die zij vertegenwoordigt. Een bewijs hiervan: probeer een vrouw en/of haar waarden als buitenstaander aan te vallen en je zal zien hoe de echtgenoot reageert. Mannen hebben inderdaad de behoefte om zich verbonden te voelen met het vrouwelijke en verdedigen dit met hand en tand. Dit verklaart ook hun bijzondere devotie voor Maria, die vaak dieper gaat dan bij vrouwen.

Persoonlijke ontwikkeling

Je leven als individu stopt niet bij het huwelijk. Veel koppels beweren dat ze elkaar niets meer te zeggen hebben en dit is vaak omdat er niets meer in hun leven gebeurt. Belangrijk is om te blijven groeien als mens en je talenten te ontwikkelen. Jouw gezin komt uiteraard op de eerste plaats, maar probeer toch wat tijd te reserveren voor eigen interessen of diensten aan de gemeenschap. Toon ook belangstelling voor de hobby’s van je partner, en gebruik deze om tijd samen te spenderen en niet uit elkaar te groeien.

Bron: prioryhistory.wordpress.com

Bij het thuiskomen

Wanneer mannen thuiskomen na een stresserende dagtaak is hun hoofd vol en willen ze het liefst met rust gelaten worden. Ook wanneer mannen met andere problemen geconfronteerd worden, willen ze deze bij voorkeur in stilte verwerken. Wanneer je man (eventueel na jou) thuiskomt, overval hem dus niet onmiddellijk met allerlei trivialiteiten. Er is dan een grote kans dat hij je afwimpelt en dit is niet bepaald goed voor jouw gemoedsrust. Geef hem minstens een half uurtje om zijn dagtaak en eventuele andere stress te laten bezinken. Dan zal hij ook receptiever zijn als je hem over jouw bekommernissen aanspreekt.

Wees geen control freak

Een beetje jaloezie kan aantrekkelijk zijn en gezonde spanning creëren: het kan zeker niet de bedoeling zijn dat het huwelijk een gevangenis wordt. Bespioneer je partner dus niet en doe ook niet aan micro-management van al zijn activiteiten en gewoonten. Laat je partner genoeg ademruimte om zichzelf te zijn. Belangrijk zijn transparantie, wederzijdse communicatie en goede afspraken waaraan men zich houdt.

Rust

Goed uitgeruste mensen zijn beter te genieten dan vermoeide. Rust is heel belangrijk, vooral wanneer kinderen nog klein zijn of wanneer er veel wordt geëist op het werk. Respecteer de rust van je partner. Valt mijnheer ’s avonds in slaap in de zetel? Maak hem niet wakker. Wil je in het weekend uitslapen? Doe dat dan gerust. Het leven is niet bedoeld om tot op elke second opgevuld te worden. Je thuis is een haven, geen werkkamp.

Bron: Playbuzz.com

In het openbaar

Wanneer je je in het openbaar begeeft, maak geen kleinerende of denigrerende opmerkingen over je partner voor zijn familie, collega’s of vrienden. Mannen hebben hun fierheid en zullen dit gedrag niet snel vergeten. Je zal hiermee ook geen punten scoren bij het entourage van je man.  Heb je kritiek op manlief, uit deze dan wanneer jullie alleen zijn.

Wees ook niet zo’n vrouw die in het gezelschap van vriendinnen steeds opnieuw klaagt over die “klunzen van mannen”. Vergeet niet dat een grootste deel van het comfort dat je als vanzelfsprekend beschouwt – je huis, je meubelen, technologie en utiliteiten voor een groot deel door mannen bedacht en gemaakt zijn. De wereld zou er heel anders uitzien zonder hen.

Kleding en verzorging

Draag niet elke dag diezelfde oude kamerjas of training. Vergeet niet dat je partner de dames op kantoor nooit in een onverzorgde toestand ziet.  Je hebt uiteraard het recht om je thuis ontspannen te voelen, maar dit betekent niet dat je je volledig moet laten gaan. Een flatterende outfit en een regelmatig bezoek aan de kapper dragen bovendien bij tot een beter zelfbeeld. Ga ook in op de subtiele hints van je man, als het over je uiterlijk gaat en zie deze niet onmiddellijk als een belediging. Vergeet niet dat jij jezelf niet ziet en dat een externe mening ook positieve effecten kan hebben.

In de slaapkamer

Bron: Pinterest

Een neen is een neen, zowel voor mijnheer als mevrouw. Respect binnen het huwelijk is een must en seks  (of het weigeren hiervan) mag in geen geval gebruikt worden in een context van chantage, beloning of machtsmisbruik, maar moet uitsluitend een uitdrukking zijn van echtelijke liefde. Vergeet echter niet dat jullie elkaar trouw in goede en kwade dagen beloofd hebben, en dat het weigeren van intimiteit door je partner als een verwerping gezien kan worden. Laat je partner voldoende beseffen, dat je van hem houdt. Wees bereid om compromissen te maken, ook als je libido die dag wat laag staat. Communiceer met je partner over je behoeften en verras hem af en toe met een onverwacht moment van intimiteit. Zo blijft de spanning erin!

Ruzie

Soms kan het binnen een relatie eens fout lopen en zijn er onenigheden. Vergeet echter niet dat er verschillen zijn tussen jou en je partner op gebied van fysieke kracht. Laat je ruzie dus niet onnodig escaleren. Voel je dat je je zelfbeheersing aan het verliezen bent, ga even naar buiten om een luchtje te scheppen of maak een korte wandeling. Wedden dat de gemoederen al flink bedaard zijn als je terugkomt. Vergeet het niet goed te maken voor jullie gaan slapen.

Bron: stepfordwife.com

Quality time  en privacy

Met opgroeiende kinderen is het voor een echtpaar soms moeilijk om nog van privacy te genieten. Reserveer dus een paar uurtjes per week enkel voor je partner. Stuur je kinderen bijvoorbeeld naar de jeugdbeweging of een andere gezamenlijke activiteit en geef je partner je volledige aandacht.

Conclusie

Een goede relatie is niet alleen gebaseerd op de juiste waarden, respect, communicatie en compromissen. Het is ook belangrijk om jezelf af en toe in vraag te stellen en je gedrag,  indien nodig, aan te passen. Een gezin bouwen is een levenswerk en levenskunst.  Indien je het juist aanpakt vormt het ook een grote verrijking voor jou, je partner en je kinderen. Wees in het bijzonder dankbaar voor het geschenk van de echtelijke liefde en beschouw de loyauteit van je man niet als vanzelfsprekend. Het is een geschenk dat je door veel stormen van het leven zal loodsen.  Bid voor je man, je kinderen en je huwelijk. Gods essentie is liefde en Christus vond het huwelijk zeer belangrijk. Vertrouw er dus op dat je gebeden verhoord zullen worden.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

35 commentaren op “Vrouwen moeten hun man gehoorzamen, en andere politieke incorrectheden….

 1. Vrouwen moeten hun man gehoorzamen, maar mannen zijn verantwoordelijk voor hun vrouw en voor het gezin. Mannen moeten hun gezin alles geven om gelukkig te kunnen worden. Het gaat om de rolverdeling tussen man en vrouw, maar het gaat er niet om wie de baas in huis is.
  Wat veel mannen en vrouwen vergeten zijn, is de reden dat ze met elkaar in liefde wilden verder leven en een gezin wilden stichten.
  De kern van een gelukig huwelijk is dat de man er alles aan doet om zijn vrouw gelukkig te maken en dat de vrouw er alles aan doet om haar man gelukkig te maken en dat ze beiden er alles aan doen om de uit hun huwelijk geboren kinderen gelukkig te maken. Hierbij heeft geluk een andere betekenis dan materialisme.

 2. Die vraag wie (ultimo) wie moet gehoorzamen, bestaat als gevolg van de noodzaak dat iemand (!) uiteindelijk aan een geschil een eind moet maken. Dit is een juridisch dogma: lites finiri oportet. Op samenlevingsniveau is dat de rechter, maar in een huwelijk is dat 1 van de echtgenoten. In een matriarchaat zal dat de vrouw zijn, in een patriarchaat de man. Het probleem met een matriarchaat is dat een dergelijke cultuur op het subsistentie-niveau blijft steken (wortels opgraven om te eten, ongetrouwde vrouwen met kinderen van diverse vaders, armoede, misdaad, technologisch achterlijk, ontmoedigde mannen die de hele dag dronken op de patio zitten , onverdedigde grenzen etc.). Daar komt nog wat bij. Want hoe meer vrouwen ingeschakeld worden bij het werk, des te minder kinderen ze krijgt. En als gevolg daarvan het geboortecijfer beneden de 2.1 daalt, is een samenleving ten dode opgeschreven. Over de defaitistische effecten op de man voor wie geen rol als kostwinner meer is weggelegd nog maar gezwegen. Kortom: feminisme = liberalisme + hyperindividualisme leidt onafwendbaar tot de ondergang van het Westen. Zoals James Brown al zong: ‘It’s a man’s man’s world ………….but it would be nothing without a women or a girl.

  1. U draait er wat om heen, beste Yukio, U mag het best zeggen, het feminisme heeft veel kwaad veroorzaakt, door de opgedrongen tegennatuurlijkheid. Ondanks alles, de meeste mannen en vrouwen weten en voelen dat aan, ondanks de niet aflatende feministische propaganda, de vrouw zoekt natuurlijkerwijs bescherming van een liefhebbende schouder, en de man wil natuurlijkerwijs zijn verantwoordelijkheid nemen voor haar en de kinderen.
   Meisjes zijn geen jongens !
   Voor alle duidelijkheid, de Apostel Paulus onderstreept de natuurlijke orde !
   Hij draait er niet om heen, noch zweemt hij met het feminisme.
   In zijn brief aan de Ephesiërs (5 : 22-33) schrijft hij, “” Broeders, de vrouw moet onderdanig zijn aan haar man, als aan de Heer ; want de man is het Hoofd van de vrouw, zoals Christus het Hoofd is van de Kerk, zijn lichaam, waarvan Hij ook de Zaligmaker is. Maar zoals de Kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw dat zijn aan de man in alles. Gij mannen, bemint uw vrouw, zoals Christus de Kerk beminde en Zichzelf voor haar overleverde, om haar te reinigen in het bad des waters met het woord des levens en daardoor te heiligen, om aldus de Kerk naast Zich te stellen in volle heerlijkheid, zonder vlek of rimpel of iets van die aard, maar zo, dat zij heilig is en zonder smet. Zo moet ook de man de vrouw beminnen als zijn eigen lichaam. Want wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Immers nog nooit heeft iemand een afkeer gehad van zijn lichaam ; integendeel, hij voedt en verzorgt het, zoals Christus dat ook doet met de Kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam, uit zijn vlees en uit zijn gebeente. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zich binden aan zijn vrouw en die twee zullen zijn één vlees. Dit geheim is groot — ik bedoel : in zijn verhouding tot Christus en zijn Kerk. Maar hoe dat ook zij, ook ieder van U moet zijn vrouw liefhebben als zichzelf ; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.””
   Welke gelukkig getrouwde man, gezegend met kinderen, heeft niet ervaren, dat de liefde voor zijn vrouw, dubbel en dwars door haar wordt terugbetaald ? Het komt aan op die eerste stap, de keus in de jonge jaren, die een heel leven bepalen.

 3. Sint Paulus zegt dat het o.a. (het huwelijk) is om ontucht bij de Korinthiërs te voorkomen.

  1 Kr. 7 >> Nu kom ik aan de punten waarover gij geschreven hebt. “Het is goed voor een man geen omgang te hebben met een vrouw.”

  2Ja, maar met het oog op de vele gevallen van ontucht is het beter, dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man.

  3Man en vrouw moeten elkaar datgene geven waarop zij recht hebben.

  4Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man; evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw.

  5Weigert elkaar de gemeenschap niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd om u aan het gebed te wijden; en komt daarna weer samen. Anders zou de satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden.<<

  ==================VRAAG 1
  Celibaat: voor 'geestelijken' maar ook voor gehuwden
  die wel de brand voelen, maar niet in de positie verkeren om (wederom) ouders te worden: wat moeten die doen volgens Paulus? Wat moeten die doen volgens Humanae Vitae en Persona Humana (Kard Sepers)?
  =================VRAAG 2
  Geboorteregeling (wat als Natural Family Planning naar gevoel van de vrouw niet kan / wil / geschikt is) moeten zulke mensen maar stoppen met zich aan elkaar geven? En is dan gevaar ontucht voorbij en opgelost?
  ==============VRAAG 3
  kan Auteur: Katharina Gabriels zélf hier iets op zeggen?

  m.v.g.

  1. Beste Hendrik,

   De Katholieke Kerk verlangt dat de gehuwden open staan voor kinderen en de seksualiteit niet scheiden van procreatie. Anderzijds is het aan het echtpaar om onderling overeen te komen over de frequentie en het moment dat ze samen intiem wensen te zijn. De bedoeling is dat de seksualiteit de liefdesrelatie tussen de gehuwden versterkt. Daar horen naar mijn mening geen druk, dwang, liefdeloosheid of verwerping bij, maar begrip, liefde en vrijgevigheid.

   K. Gabriels

   1. @ Katharina,
    ja, zó zou het prachtig zijn. Overigens was het wsch JP2 die HV schreef.
    Maar…
    dan nog ‘even’ deze vragen

    ==================VRAAG 1
    Celibaat: voor ‘geestelijken’ maar ook voor gehuwden
    die wel de brand voelen, maar niet in de positie verkeren om (wederom) ouders te worden: wat moeten die doen volgens Paulus? Wat moeten die doen volgens Humanae Vitae en Persona Humana (Kard Sepers)?

    =================VRAAG 2
    Geboorteregeling (wat als Natural Family Planning naar gevoel van de vrouw niet kan / wil / geschikt is) moeten zulke mensen maar stoppen met zich aan elkaar geven? En is dan gevaar ontucht voorbij en opgelost?
    =======================

    Een man moet/kan niets afdwingen. Niet bij een angstige vrouw, ook niet bij een onverschillige echtgenote die zou zeggen: “ga daarvoor maar ergens anders…….”

    Kijk dán loopt men met den kop tegen de (pastorale en curiale) muur.

    In die zin heeft de moraal-theologie ook een keiharde kant. Hoe zou Sint Paulus het voor ons begrijpelijk doorgeven? Hij was niet onverschillig hoor. Een deel van de moderne katholieken wel. En een groter deel van de ‘geslaagden’ katholiek gehuwden ook.

    Misschien dat Paus Franciscus iets dieper van dit alles (pastoraal) kaas heeft gegeten?! Wat vindt u? Wat kunt ú doen. m.v.g. Hendrik

    1. Beste Hendrik,

     Ik denk dat de officiële antwoorden op deze vragen u al bekend zijn. Uiteraard is er een verschil tussen de theorie en de praktijk. De realiteit van het leven kan complex zijn met vele nuances die niet altijd in regels om te zetten zijn. Niet dat dit de bedoeling is. Ik denk dat gelovigen zelf de maturiteit moeten ontwikkelen om hun leven te leiden naar hun beste vermogen.

     Om “pastorale redenen” wordt er bij de Katholieke clerus in ons land vaak een oogje dichtgeknepen, wanneer gelovigen morele regels wat minder streng in acht nemen. Het probleem bij Paus Franciscus, is dat hij dit wil institutionaliseren. Dit opent de sluizen voor de “moderne maatschappij”, die mensen onder het mom van de vrijheid nog meer onderdrukt, deze keer aan de afgoden van seks, consumptie en materialisme. Is dit beter? Ik denk het niet. Kan ik er als leek iets aan doen? Ja, maar slechts in beperkte mate. Mijn doelstelling in dit forum is lezers tot nadenken aan te zetten. Hopelijk kunnen ze zo zelf hun conclusies trekken.

     K Gabriels

     1. Uitstekend antwoord van Katharina.
      Waar het om gaat is dat de mensen de Wetten van God willen verdunnen (Franciscus voorop). Dit is hetzelfde als het verdunnen van welke wet dan ook, bijvoorbeeld de strafwet, bijvoorbeeld het verbod op diefstal. Dan breekt de chaos uit. Wat wel altijd verdisconteerd moet worden, zowel in de Goddelijke Wetten als de gewone strafwetten, is dat de er overmachtstoestanden en strafuitsluitingsgronden bestaan en dat er disculpatie mogelijk is van schuld. Etc. Maar nogmaals, men moet de wetten niet gaan verdunnen.

     2. @ Katharina
      veel dank voor de genomen moeite.
      Uw man heeft geluk

      Na ons contact blijft helaas:
      >>Kijk dán loopt men met den kop tegen de (pastorale en curiale) muur.<<

      1. >>Kijk dán loopt men met den kop tegen de (pastorale en curiale) muur.<<

       Jammer genoeg is de kwaliteit van huidige clerus niet wat ze geweest is. Ik vind dit ook vaak frustrerend. Vermoedelijk heeft dit veel te maken met hun opleiding en latere omkadering. In andere landen produceert men wel priesters met inhoud. Dus loopt het bij ons wel degelijk fout. Ook de Romeinse curie is een "systeem" waar carrière en politieke spelletjes soms belangrijker lijken te zijn dan het geloof zelf. Dit kan en moet anders, maar als leken kunnen we enkel toekijken en geduld beoefenen. Wel kunnen we ons als lekenbeweging wederzijdse steun bieden.

 4. Het groot gevaar in deze dagen is dat de satan het gezin en familie wil vernietigen dit zal de beslissende strijd worden tussen de Heer en het rijk van de satan. Maar het huidig idee over gezin is modernisme waar men niet meer trouwt en maar bij elkaar gaat wonen, trouwen is dan niet meer nodig !

 5. @ Katharina,
  o, ik ben door een zeer goed pastoor zg opgevoed. Hij is er niet meer. Zijn opvolger is nog veel beter. Daaraan ligt het niet. Ik wil alleen zeggen
  a) ik denk dat Paulus héél pastoraal sprak in 2 Kor
  b) in onze rkk is het al dan niet moraal-theologisch leven in het huwelijk een questie van hel of hemel (nu en hier-na-maal)
  c) de correcte leken die ik over het probleem van zwangerschapsangst en/of onwilligheid sprak hadden het zelf best, maar konden het ook (net als dd priester) niet oplossen.

  => men mag niet te communie in staat van doodzonde
  => men kan in het huwelijk ook de sacramentele hel van de ander krijgen

  Geestelijke en leken staan erbij en kijken er naar
  drinken een glas en doen een plas en alles blijft zoals het was

  Tot de dood.

  Paulus verbond huwelijk m.i. niet op de rk wijze aan ‘de staat van genade’.
  Dat doen HV en PH wél.
  >>Kijk dán loopt men met den kop tegen de kerk muur.<<

 6. Het Christelijke gezin op aarde is en moet een afspiegeling zijn van het Goddelijke vooropgestelde plan, denk hierbij aan de Heilige familie waarin Maria de volmaakte heilsboodschap als moeder van God in alle nederigheid zich steeds uiterst gehoorzaam aan de vader opstelde en zo een voorbeeld was hoe alle moeders zich zouden moeten gedragen opdezelfde wereld. Dit us zoals God het wil en heeft niets te maken dat de vrouw minder zou zijn als een man, maar dit is gewoon de taak van de vrouw die God haar heeft toebedeeldom haar plaats te kennen en uit te voeren in liefde en nederigheid tot meerdere eer en glorie van God en dat geld natuurlijk voor ieder van ons zowel man als vrouw. Het begint echter mis te lopen wanneer men afwijkt van dit Goddelijk plan zoals wij nu overal om ons heen zien. God heeft ons helemaal niet geschapen om carrière te maken maar om het eeuwige geluk te ontvangen in het paradijs daar gaat het over.

 7. @ Allemaal, wat hebben we met zijn allen mooie en nuttige dingen alhier geschreven. Maar wie heeft er iets aan? Ik twijfel er aan.
  Christenen worden door de buitenwereld ontdekt aan hun onderlinge liefde. Maar kunnen we op dit forum of in de rooms-katholieke parochie iets voor elkaar betekenen?
  Ik kan niemand opnoemen die in de praktijk enig nut van mij(n liefde) heeft gehad voor wat betreft geloof en leven.

  Ik op mijn beurt ontmoette in de ‘echt rk gezinnen in de vaders en moeders van die gezinnen alleen maar succes-stories; het onderschrijven van de traditionele leerstellingen & indien het zo uitkwam marchanderen daarmee.

  Zelfs een moraal-theoloog die toen nog bisschop was kwam met de oplossing: “gebruik dan maar tijdelijk een condoom’ ach, wee ons rooms-katholieken.

  Luisteren we nog een keer naar Paulus in 2 Kor 7 en reageren jullie daar eens op. PLEASE
  Of is dit als probleem niet op te lossen omdat het rk Magisterium hier spreek waar ze niets te zeggen heeft?…..

  ————-

  1 Kr. 7 >> Nu kom ik aan de punten waarover gij geschreven hebt. “Het is goed voor een man geen omgang te hebben met een vrouw.”
  2Ja, maar met het oog op de vele gevallen van ontucht is het beter, dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man.
  3Man en vrouw moeten elkaar datgene geven waarop zij recht hebben.
  4Niet de vrouw heeft de beschikking over haar eigen lichaam, maar haar man; evenmin heeft de man te beschikken over zijn eigen lichaam, maar zijn vrouw.
  5Weigert elkaar de gemeenschap niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd om u aan het gebed te wijden; en komt daarna weer samen. Anders zou de satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden.<<

 8. Beste vrienden, het begint allemaal met het “non serviam” van Lucifer voordat hij uit de hemel werd verjaagd en op de aarde werd neergeworpen. Eva onderging eveneens hetzelfde en werd samen met Adam uit het aards paradijs gezet.
  Dat Satan eerst naar de vrouw ging om haar te bekoren om Gods geboden in twijfel te trekken en nadien ongehoorzaam te zijn en daardoor ook Adam bekoorde, gaat nog steeds verder en heeft in deze ontaarde wereld veel succes.
  Zoals reeds hier i.v.m. dit artikel werd vermeld, heeft God een specifieke taak gegeven aan de vrouw alsook aan de man om het beeld van God in Zijn schepsel, de mens’ tot uiting te laten komen en daardoor hun zaligheid te verwezenlijken.
  Deze fout van Adam en Eva, waardoor de mensen en zonen en dochters van Adam en Eva, van de zaligheid werden beroofd, is door het onovertroffen voorbeeld van Dochter, Moeder en Bruid, van God, de Onbevlekte Ontvangen Maagd en Moeder van God, hersteld.
  Zij was het die niet twijfelde aan de Boodschap van de H. Aartsengel Gabriël, zonder vooraf te hebben geweten dat Zij de Moeder van Jezus – de Heiland – zou worden.
  – De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
  En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
  Nadien herstelt zij de ongehoorzaamheid van Eva in totale nederigheid met:
  – Zie de Dienstmaagd des Heren,
  Mij geschiede naar Uw woord.
  Dan werd het mogelijk om het Allerheiligst Lichaam en Ziel te doen ontvangen in het Allerheiligst en Onbevlekt Tabernakel van Maria onafscheidelijk verbonden met de Godheid van Jezus – de Heiland, en het Heil van de mensen, dat door God beloofd was, te verwezenlijken met:
  – En het Woord is vlees geworden;
  En Het heeft onder ons gewoond.
  De zonde is een oneindige bovennatuurlijk misdrijf tegen de Goddelijke Liefde en kan alleen hersteld worden door een oneindig bovennatuurlijk herstel – de gaven van Jezus Christus verdiend door het H. Kruisoffer (de H. Sacramenten).
  De Allerheiligste Moeder Maria was de nederigste van alle vrouwen en het is daarom dat over Haar niet veel is geschreven in de H. Evangeliën. Zij heeft opdracht gegeven aan de Evangelisten om het zo te schrijven in de H. Evangeliën om Haar Goddelijke Zoon alle eer te laten.
  Ook was het ZIj die onberispelijk gehoorzaam was aan Haar zeer zuivere Bruidegom Heilige Jozef.
  Gans Haar aardse leven en dit van de H. Jozef zou een voorbeeld moeten zijn voor de gezinnen, daar het God is die dat gezin gesticht heeft om de procreatie te verwezenlijken. De mens ontving de gave van God, om als het ware, een medeschepper naar het lichaam te zijn van zijn nakomelingen, waardoor Satan zo jaloers werd op de mens en dat de H. Engelen voordien onbekend was. Vandaar de grote haat van Satan t.o.v. het huwelijk.
  Het huwelijk dat één van de twee pijlers is (de tweede is het priesterschap), waarop de H. Kerk van Jezus gevestigd is en door Hem zo gewild.
  Het eerste wonder dat Jezus verrichte was, uiteraard bij de bruiloft te Cana, water (het leven)te veranderen in zijn beste wijn (“Jezus: “Ik ben het Levend Water.”), juist om eveneens de belangrijkheid van het Christelijk gezin te benadrukken.
  Als we nu dit alles aanschouwen, krijgen we de mooie driehoeksverhouding, bovenaan God, onderaan de man en de vrouw. In deze driehoek moet de liefde tot God en tot de naaste aanwezig zijn om een goed Sacrament van het huwelijk te kunnen verwezenlijken dat man en vrouw en kinderen naar de eeuwige zaligheid leidt.
  God heeft ieder van ons een mannelijke of vrouwelijke taak gegeven. Indien men God lief heeft, heeft men ook de man lief en indien men God lief heeft heeft men ook de vrouw lief en zal men de kinderen, die er nog niet zijn, ook lief hebben. De man en de vrouw moeten beminnen en barmhartig zijn, zoals God barmhartig is en lief heeft, onvoorwaardelijk.
  Dat is het beeld waarvan sprake in Gen. 1 – 26 – 27. “En God schiep de mens als ZIjn Beeld, Als het beeld van God schiep Hij hem; Man en vrouw. schiep Hij hen.” Dat beeld is zozeer tegenwoordig in de Heilige Familie.
  Voordat een Katholiek huwelijk zou mogen voltrokken worden, is het een noodzaak voor de twee verloofden om een waar gebed te richten tot de Heer om een verloofde te worden toegewezen door Hem die bij hen past en niet diegene kiezen “waarop wij verliefd zijn”, gedreven door de éne of andere list van de duivel.
  Eveneens moet er een ware kennis zijn voor de verdere levensjaren tot op het einde.
  Een waar onderzoek van de parochiepriester dat wel diepgang in het vorige leven van de verloofden moet hebben, zal noodzakelijk zijn om de goedkeuring van de bisschop te bekomen en de zegening van de Kerk.
  Indien dit alles niet wordt aanschouwd, is het koren op de molen van de duivel.
  Ik hoop dat men verstaat waarom het is dat Satan zo vermetelt is om dit heilig instituut van het Katholiek huwelijk af te breken zodat er van deze bron ook geen goede priesters zouden kunnen komen.
  De instrumenten van Satan zijn talrijk, zoals homohuwelijk, homo relaties, genderveranderingen, ontucht, sexonderwijs op school, ontuchtfilmen, sexisme, ongehoorzaamheid, carrièrezucht, ontwrichting van het gezin, weelde, lux, egoïsme, hebzucht, en gans in het bijzonder de leer hierover te veranderen en de ware leer belachelijk te maken.
  Wanneer er geen goede gezinnen meer zijn is de Kerk dood, vandaar het belang van Satan voor Amoris Laeatitie op te dringen.
  Wat een strijd!
  O Heer, die voor ons zovele gaven heeft verdiend door Uw H. Leiden en H. Kruisdood, wees ons barmhartig en genadig! O God de Heilige Geest, wakker de vlam van Uw liefde aan in de harten van onze kinderen, opdat zij goede gezinnen, volgens Uw H. Wil, mogen vormen en Uw H. Kerk opnieuw mogen doen leven!
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. “Dan werd het mogelijk om het Allerheiligst Lichaam en Ziel te doen ontvangen in het Allerheiligst en Onbevlekt Tabernakel van Maria onafscheidelijk verbonden met de Godheid van Jezus – de Heiland, en het Heil van de mensen, dat door God beloofd was…”

   U beweert hier dat Jezus’ lichaam en ziel neerdaalde in Maria. Volledig in tegenspraak met de geloofsbelijdenis die leert dat Jezus “het vlees aannam door de H. Geest uit de maagd Maria”. Ook uw uitspraak dat Maria “onafscheidelijk verbonden is met de godheid van Jezus” is niet te verzoenen met het katholiek geloof. Maria wordt naar het vlees de moeder van Gods Zoon, maar in haar natuur werd ze helemaal niet “onafscheidelijk verbonden met de goddelijke natuur”.

 9. De wetten verdunnen is gekomen omdat de oudere generatie geen besef had wat er in de bijbel stond. En dat oubollig artikel zegt al genoeg hoe slecht de oude generatie de bijbel kende. Sterk geïnterpreteerd in het voordeel van mannen. Er moet dringend een nieuwe evangelisatie komen van het huwelijk en heel helder uitgelegd worden binnen en buiten de kerk wat God verwacht tussen een relatie van man en vrouw. Jouw artikel is mooi omschreven Katharina, maar lezen ze het ook? Blijven de opstandelingen binnen de kerk niet steken in de titel en het oud artikel? Misschien, volgende keer onmiddellijk de nieuwe evangelisatie woorden gebruiken als je nog over het katholiek huwelijk wil schrijven. En wat Paus Franciscus betreft, ik denk niet dat hij de wetten gaat verdunnen. Ik heb lange tijd met gezinnen gewerkt buiten de kerk en het evangeliseren moet mondjesmaat gebeuren, want onze maatschappij pikt het niet meer dat er over God gesproken wordt. En binnen de kerk zijn er ook heel veel onwetende en dat hebben we te danken aan lauwe priesters, religieuzen, broeders en leken die maar al te graag te regel van kuisheid overboord gooide, omdat ze meer hun lusten, genot en geilheid liefhadden dan Jezus Christus liefdes-boodschap aan de mensheid. De kerk heeft eigenlijk die rijke katholieke leer eerst vergooit door toe te geven aan hun zware zonde naar de mensheid. En dan is het niet meer zo moeilijk dat de rest in de zieke maatschappij deze dwaling maar al te graag wil volgen. Want, we leven nu eenmaal in een dodencultuur – die meer de zonde van de vernietiging van de mens bemind, dan de volle overgave in liefde naar alle volken. De oudere generatie binnen de kerk hebben het verknoeid doordat ze oppervlakkig in hun geloof bleven staan en niet naar hun eigen diepte wilde neerdalen. Het zal misschien nog vele jaren duren in onze landen dat de rijk gevulde boodschap over het huwelijk terug te 100 % zal mogen neerdalen in de harten van de kleine en de jongeren. Maar, ooit zal Godswil geschieden. Daar ben ik wel zeker van!

 10. @Peter en Katharine,

  Dag Peter, u slaat de spijker op zijn kop
  en duidt correct
  ->-> diegene kiezen “waarop wij verliefd zijn”, gedreven door de éne of andere list van de duivel.<-<-

  Zo is het gegaan. Pas bij het sterven zal dat gedaan zijn. Jammer dat de zeer goede priester het ook niet wist (te duiden).

 11. Als gehuwde man heb ik dit artikel tot drie maal toe moeten lezen om zeker te zijn wat hier staat… Ik kan niet zeggen dat ik me hier op enige wijze goed bij voel. Alsof enkel vrouwen plichten zouden hebben in een huwelijk. Alsof mannen hun lusten en ‘goestingskes’ niet onder controle zouden kunnen houden. Alsof het enkel de vrouw is die ‘de kerk in ’t midden moet houden’. Als ik dit artikel lees krijg ik de indruk dat het enkel de vrouw is die het huwelijk goed moet houden. Na meer dan 25 jaar huwelijk is er één ding dat ik niet terugvind in dit artikel, en dat in mijn ogen het belangrijkste is. Praten. En luisteren. Naar mekaar. Geen eenrichtingsverkeer. Alsof mannen niet in staat zouden zijn om een periode met minder seks, of een periode waarin vrouwlief het moeilijk heeft te kunnen overbruggen… Het zijn niet de patatjes die niet klaar staan om 5 uur, of de woonkamer die niet perfect gepoetst is die relaties laat stuklopen hoor. Het is het gebrek aan wederzijdse ware liefde, respect, begrip én luisterbereidheid. En dit komt NIET alleen van de vrouw. Dit artikel laat uitschijnen dat een vrouw meer plichten zou hebben om haar huwelijk te laten slagen als een man. Ik vind het als man ferm laatdunkend naar alle mannen toe. En denegrerend voor de vrouwen ook. Laat ons misschien eens beginnen om jongens terug respect te laten tonen voor een meisje, een vrouw, en haar lichaam en eigen wil ten allen tijden te laten respecteren. Zeker in een tijd waarin de meest gore porno slechts een paar muisklikken weg is. En waarbij een hele generatie jongeren denk dat dit het ware seksleven is. “Een vrouw heeft altijd zin, ook in de meest perverse dingen, zelfs met meerdere mannen tegelijk.” Met dit beeld groeit momenteel een hele pornogeneratie op. Daar gaan we met dit soort cliché-artikels weinig aan veranderen…

  1. Heel terecht merk je op dat de tekst een sterk eenrichtingsverkeer beschrijft. Veel evenwichtiger zijn de woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs: “De man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En ook de man heeft niet de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.” Er wordt vaak beweerd dat Paulus vrouwonvriendelijk zou zijn, maar uit zijn geschriften blijkt juist hoe hij, wars van het toenmalig Joodse en Grieks-Romeinse denken, heel duidelijk de gelijkheid van man en vrouw in dit soort zaken leert.

   1. @Jan, dank voor de aandacht voor de tekst van Paulus in 2 Kor 7
    Dan komt er nog een vraag op
    – als de man van de vrouw & de vrouw van de man is; zal het nooit fout kunnen aflopen. Men heeft dan de ander lief zoals men zichzelf liefheeft
    MAAR
    dat (seksuele) liefhebben kan héél veel kindjes voortbrengen. En elke tijd zal weer andere eisen en restricties opleggen willen er geen brokken voor die kindjes en de echtelieden optreden.

    Hoe zou Paulus daarover verder spreken in ONZE tijd.
    We zwijgen als top-katholieken daar maar over en schuilen achter het Magisterium
    Ja
    schuilen weg
    en laten elkaar liefdeloos in het eigen sop gaar koken,

    Lieve mensen, wat een leed is er geweest en nog doordat aan dat liefhebben het openstaan voor nieuw leven werd verbonden. Dat werkt niet bij
    arme
    zieke
    bange
    zoekende
    en zelfs niet bij sterken
    op die manier toch?!

    Ik verneem het graag. Spreekt allen dóór.

    1. Hendrik, bedoel je dat er uit angst voor een mogelijk kind ernstige problemen zijn ontstaan in jullie intieme relatie? Moet ik het op die manier begrijpen?

     1. @Jan, goed begrepen. Reeds 16 jaar geleden. Dus ook 16 jaar ervaring met pogen het op te lossen via de pastoraal (t/m bisdom niveau moraal theologen).

      @Yukio, precies zo komen de antwoorden vanuit de RKK ook over. Van geestelijke en leken.
      Maar ik denk dat Paus Franciscus degene is die er wel oog voor en oor naar heeft. Maar ja, die wordt als liefdeloze ketter gezien door degenen die recht in de leer zijn.

      **** voor onze/mijn situatie is het te laat. En iedereen liet en laat me stikken. Soi.

     2. @Jan, en na zulke problemen hebben priesters, bisschoppen, specialisten in de RKK en ‘mede’gelovigen alleen maar dooddoeners in de aanbieding. En daarmede wordt dezelfde RKK dan ongeloofwaardig. Maar, dát gevoelen is maar subjectief, natuurlijk.

  2. Kurt je opmerking is heel terecht! Ik heb het artikel blijkbaar niet zo goed gelezen. Het huwelijk valt of staat door beide en niet alleen door de vrouw. Het niet slagen van een huwelijk is ook grotendeels het gebrek aan wederzijdse ware liefde, respect, begrip én luisterbereidheid. Nu ik het terug lees, vind ik het ( als vrouw dan ) ook wel laatdunkend naar alle mannen toe en denigrerend voor de vrouwen. Ik had niet goed door dat het alleen over de vrouw ging.

  3. Best Kurt,

   Mijn artikel is geschreven vanuit het perspectief van de vrouw, aangezien het een reactie was op het Pro Familia stukje. U hebt gelijk dat er naar elkaar geluisterd moet worden. Opmerkelijk genoeg, wordt er de laatste decennia, onder invloed van het feminisme, vaak meer “geluisterd” naar de behoeften van de vrouw, dan deze van de man of zelfs van het gezin.

   Ondanks alle “emancipatie”, zijn vrouwen er niet gelukkiger op geworden. Integendeel, er zijn steeds meer scheidingen, vaak op initiatief van de echtgenote. Ondertussen worden romans met dominante mannelijke hoofdpersonages à la “50 tinten grijs” als zoete broodjes verkocht. Blijkbaar zijn luisterende, gevoelige softies van mannen dan toch niet zo aantrekkelijk (meer)? Misschien wordt het tijd dat vrouwen eens in eigen boezem kijken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun geluk? En ja, dat gaat ook gepaard met plichten, en zeker geen betutteling!

   K Gabriels

   1. Weet u wat opvalt? Het boek “Vijftig tinten grijs” wordt massaal gedumpt. Op tweedehands.be vind je bijna honderd zoekertjes. In het VK komt het boek in ongelooflijk grote aantallen in kringloopwinkels terecht. Blijkbaar vinden vrouwen het toch niet zo’n aantrekkelijk verhaal waarin een wispelturig en op seks beluste man een vrouw volledig gaat domineren en naar de ontwrichting van haar persoonlijkheid duwt.

 12. @ Kurt, inderdaad is het een (geloofs)[wereld]vreemd artikel dat een persiflage lijkt op de echte instructies van weleer.

  Maar wat me opvalt aan alle reacties is (nogmaals)
  * men schermt met de orthodox katholieke leer als ideaal (en eventueel is het leven iets anders) en echte reacties op de problemen op het seksuele in het huwelijk komen er hier niet
  ** ook zie ik nog geen reactie op de bedoeling van Sint Paulus van Tarsus die we aflezen in 2 Kor 7
  *** de rk leer sprak (voorheen) steeds over DE STAAT VAN GENADE en dat men die kan verliezen en in staat van ONgenade lag de weg naar de communie niet open. Kortom, alleen wie in zijn/haar natuur de sacramentele genade medewerking verleent en niet doodzondigt is zeker van de hemel.
  **** zijn we elkaar (hier) tot steun of in de parochies / in de wereldkerk / op het forum?
  NEEN

  1. Beste Hendrik. Wat niet kan, gaat niet. En als dat de situatie is, moet een mens gewoon veel versterven.

  2. Hendrik,

   Ik denk dat we hier allemaal begrip hebben voor je problemen, maar deze zijn net iets te persoonlijk of te complex om hier op dit platform gedetailleerd uit de doeken te doen. Mijn advies is om contact op te nemen met een Christelijk geïnspireerde (relatie)therapeut om je vragen ten gronde te analyseren. Veel sterkte!

   K Gabriels

   1. Katharina, die problemen zijn ook (te) complex. Niet alleen voor mij. Maar ook voor het magisterium dat zich geroepen voelt om via de encycliek HV richtlijnen voor communicanten te geven.
    Ik ontdekte dat ze het verder ook niet (willen) weten.
    Dus voor mij hebben ze hun onmacht/onwil wel bewezen.

    Maar met een kluitje in het riet sta ik.
    Ook als gewezen melkkoe van geïnspireerde therapeuten in en buiten de RKK.

    Ik hoop dat alle lezers hier verder kijken dan de mooie aankleding van onze RKK.

   2. @Hendrik,
    Toen je op deze website kwam, kwam je reeds in contact met mij. Beloofd had je mij mijn reacties in het verleden eens door te lezen. Daar zitten hele opmerkelijke zaken bij, die je misschien uit je problemen kunnen trekken. Of misschien ook niet. In dat geval mag je mijn e-mailadres opvragen bij de redactie (of zo) van deze website; mag die hier niet zomaar noteren. Sterkte!

 13. @ Een Jongen, há daar ben je weer. Fijn. Ik heb geprobeerd om bijdragen van jou te zoeken hier, maar lukt me niet goed. Ik zal mijn mail aan de webmaster geven voor jou.

 14. Q
  Ever heard of “the state of grace”?
  Catholics are in that state
  after pedo-baptism & confession.
  Only than
  are they allowed to receive communion.
  Within marriage,
  in order to be allowed to receive communion,
  one must follow Humanae Vitae

  Reaction:
  Catholicism has much to account for in the way that it has ruined and damaged so many lives and marriages.
  God did not intend for husband and wife to live without sexual intimacy. It is not healthy or conducive to marital faithfulness.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht