Noord-Amerika: karikaturale wetten over taal- en toiletgebruik maken kritiek op transseksualiteit monddood

 

gender-neutraal toilet
gender-neutraal toilet

Federale en regionale regeringen in Noord-Amerika, zoals in Californië of Ontario, zijn nieuwe wetten aan het stemmen om elke kritiek tegen transseksualiteit illegaal te maken. Op basis van deze wetten zouden transseksuelen, of personen met genderdysforie (het gevoel om gevangen te zijn in een lichaam van het verkeerde geslacht),  onder andere vrij gebruik mogen maken van de sanitaire voorzieningen, douches en kleedkamers van het geslacht van hun keuze. Deze wetten zouden ook de “foutieve” keuze van persoonlijke voornaamwoorden, bijvoorbeeld het gebruik van “he” (hij), wanneer de persoon zich als een “she” (zij) of een ander geslacht, “ze/zir” (hen/hun) percipieert,  strafbaar maken. In Ontario, Canada,  kunnen ouders het hoederecht van hun kinderen verliezen, indien zij zich verzetten tegen de geslachtstransitie van hun zoon of dochter. Ook psychotherapie, bedoeld om genderdysforie te “genezen”, is in Ontario verboden. Tenslotte zijn de concepten van “vader” en “moeder” sinds december 2016 uit het wetboek van Ontario geschrapt, en zijn er pre-conceptie akkoorden mogelijk, waarbij maximum 4 niet-verwante volwassenen samen ouder kunnen worden van éénzelfde kind. U hebt het goed gelezen: progressieve wetgevers schuwen geen enkel middel om hun absurd wereldbeeld door de strot van de burger te rammen. 

Noord-Amerikaanse universiteiten geobsedeerd door transseksualiteit

De controverse betreffende  transgenderrechten loopt al een tijd in Noord-Amerika, vooral in academische kringen, waar de erkenning van transseksualiteit of genderdysforie al langer door activisten wordt gepromoot. Dit heeft als gevolg dat studenten aan sommige universiteiten hun gewenste persoonlijke voornaamwoorden kunnen bekendmaken. Deze  persoonlijke voornaamwoorden worden dan ook gebruikt, zelfs wanneer zij niet overeenstemmen met de uiterlijke verschijning van de student. Een mannelijk uitziende student van 1m90 met brede schouders en baard, kan er bijvoorbeeld voor kiezen om met “zij” en “haar” aangesproken te worden. Om pijnlijke “vergissingen” te vermijden, introduceerde de Universiteit van Kansas bijvoorbeeld badges, zodat er zeker geen misverstanden kunnen optreden met betrekking tot het gebruik van voornaamwoorden.

Omdat niet alle Noord-Amerikaanse professoren en studenten met deze gekte opgezet zijn, stuurde de Universiteit van Toronto onlangs een verwittiging naar zijn personeel dat denigrerende uitspraken of handelingen aan het adres van “bepaalde groepen” niet getolereerd zouden worden.  Dit gebeurde, nadat één van hun psychologieprofessoren, de op Youtube zeer bekende Dr. Jordan Peterson, openlijk had verklaard dat hij zich niet door anderen zou laten dwingen tot het gebruik van bepaalde voornaamwoorden en andere vormen van taalverminking. Dr. Peterson, een specialist in psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen,  was ook een openlijke tegenstander van een Canadees wetsvoorstel tegen discriminatie op basis van genderidentiteit en -expressie, vooral omdat hij vreesde voor het wettelijk vastleggen van gendertheorieën waarover geen wetenschappelijke consensus bestaat.

Transgenderkinderen als modeverschijnsel

Niet alleen studenten en academici zijn actief bezig met genderdysforie. Terwijl transgender kinderen vroeger een onbestaand fenomeen waren, lijken ze nu plots overal op te duiken in tv-programma’s, tijdschriften of het internet. Zelfs kinderen van beroemdheden, zoals Shiloh, de dochter van Brad Pitt en Angelina Jolie zijn momenteel in transitie. Kinderen met genderdysforie krijgen tegenwoordig in klinieken puberteitsblokkers en hormonen in afwachting van hun geslachtsoperatie. Medische professionals die deze praktijken in vraag stellen moeten dit vaak bekopen met hun carrière. Toch zijn er nog artsen die het risico durven nemen om deze waanzin in vraag te stellen.

Shiloh Jolie Pitt, nu bekend als “John”

Ongecontroleerde experimenten op kinderen

In een opinie-artikel voor the Daily Signal, uitte Dr. Michelle Cretella, voorzitster van het Amerikaanse College voor Pediaters, haar bezorgdheid over de ethische ommekeer rond genderdysforie in medische kringen. Terwijl geslachtsbehandelingen bij kinderen vroeger helemaal niet bespreekbaar waren, worden ze nu opgenomen in de vormingen van nieuwe kinderartsen, ondanks de vele onzekerheden inzake de gevolgen van de behandelingen op lange termijn.  Kinderen die vroeger met de jaren hun genderdysforie op natuurlijke wijze ontgroeid zouden zijn, worden nu door de medische wereld en heersende ideologieën in hun transseksuele gevoelens versterkt. Toch zijn de risico’s niet te onderschatten, volgens Dr. Cretellla. De nefaste gevolgen van hormonenbehandelingen (kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, slechte beenderontwikkeling), zijn al langer gedocumenteerd. Ook zijn er nog heel wat vragen rond de cognitieve en psychologische gevolgen van puberteitsremmers en hormonenbehandelingen bij kinderen. Er wordt momenteel op onethische en ongecontroleerde wijze geëxperimenteerd op minderjarigen, aldus Dr. Cretella. Het wordt volgens haar tijd dat artsen stoppen met zwijgen en dat de politiek de gender-indoctrinatie, o.a. in scholen, stopzet.

Waar komt de openheid voor genderdysforie plots vandaan?

De promotie van genderdysforie is een gevolg van de genderideologie, die zelf een bijproduct is van het feminisme uit de jaren 60. Terwijl sekse biologisch bepaald is, verwijst gender naar het socio-culturele aspect van onze identiteit als man of vrouw. Feministen gebruikten het begrip gender om de maatschappelijke rol van vrouwen te kunnen beïnvloeden: de genderideologie was geboren.  Volgens de genderideologie is onze identiteit als man en vrouw een zuiver cultureel en dus aanpasbaar gegeven. Het liefst zouden de genderideologen alle maatschappelijke verschillen tussen de seksen afschaffen en de geslachtsidentiteit tot een persoonlijke keuze reduceren. De steun die de genderideologen verlenen aan holebi’s en transseksuelen is gestoeld op hun visie op de gender identiteit als een maakbaar gegeven, dat los staat van biologische beperkingen.

Bron: Vice.com

Waarom is de genderideologie een probleem?

Niet alleen leidt de genderideologie tot de aanvaarding van transseksualiteit en lichaamsmodificatie of verminking van gezonde personen. Het relativeert ook de heteroseksuele relatie als enige gezonde weg naar gezinsvorming en voortplanting. Indien heteroseksuele koppels “gelijk” worden gesteld met “alternatieve samenlevingsvormen”, leidt dit onvermijdelijk tot het “recht” op ouderschap voor alleenstaanden, homoseksuelen, transseksuelen, etc. Dit “recht” is enkel mogelijk via artificiële voortplantingsmethoden (artificiële inseminatie, IVF, draagmoederschap). Kinderrechten worden zo onderworpen aan de emotionele behoeften van volwassenen. Dit is onaanvaardbaar binnen een Christelijk geïnspireerde visie op familie en moraal.

Wat nu? 

Zowel internationale, nationale als regionale instanties zijn momenteel op weg naar het wegwerken van traditionele visies op gender en seksuele identiteit. Hoewel discriminatie op basis van geslacht in geen geval te verdedigen is, zijn traditionele familiale structuren wel nodig om ons nageslacht een degelijke omgeving te bieden om op te groeien. Ook moet de lichamelijke integriteit van mensen beschermd worden tegen modetrends en ideologieën die aanzetten tot onomkeerbare verminkingen. Gezien bepaalde taken in de maatschappij, zoals die van moeder of vader, specifieke persoonlijkheidskenmerken en specialisatie vereisen, zijn een absolute genderneutraliteit en ontkenning van de verschillen tussen mannen en vrouwen nefast voor een gezonde samenleving. De genderideologie is bijgevolg meer dan een marginaal fenomeen met karikaturale wetten rond het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden en toiletten, maar een diepgaande vorm van “social engineering”, die in het belang van onze toekomst bestreden moet worden.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

5 commentaren op “Noord-Amerika: karikaturale wetten over taal- en toiletgebruik maken kritiek op transseksualiteit monddood

  1. Ja, als je op een dergelijke website (bijv. IPPF Vision 2020 op you tube), een unlike thumb down/duim omlaag geeft, dan geeft hij het eerst staan, maar het getal gaat later weer omlaag, maar je ziet dan nog wel dat jouw unlike donkerder gekleurd is. Ze vinken daar aan zeker, wat wij niet kunnen zien, hoe je stemt. Sneaky gedrag door wie? door wat? Je kan wel reageren , maar je ziet weinig tot geen reacties.

  2. – Ziekelijke ideologie, gans dat transgendergedoe. Nog niet zo lang geleden zou men het belachelijk, misdadig en wansmakelijk gevonden hebben. Nu wil men ons door de strot duwen dat het allemaal normaal is.

    – Maar de dokters staan klaar, om “de mensen te helpen”, en er een mooie cent aan te verdienen natuurlijk.

  3. Op het Katholiek Nieuwsblad staat dat Paus breekt lans voor traditioneel huwelijk. Staat de paus nu zelf nog achter de exhortatie Amoris Laetitia? Of gaat hij alsnog op de traditionele manier te werk?

  4. Transgender is een ideologie die in strijd is met het geloof. Het is de mens zelf die zijn geslacht kiest en dat is in strijd met de natuurwet. God heeft maar twee seksen geschapen omdat ze één zouden worden !!

  5. Zie Vlissingen ,het regenboog pad feestelijk geopend ,de wethouder staat naast een persoon verkleed als lul ,je weet niet wat je ziet ,toen applaus ,zag ook een politie agent meeklappen ,wat een monster samenleving ,je verlangt echt naar God toorn .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht