Wat is de rol van Ivanka Trump bij het ontslag van Steve Bannon?

Steve Bannon (Foto: G. Skidmore, Flickr)

Een artikel uit Daily Mail citeert bronnen waaruit zou blijken dat Ivanka Trump ervoor gezorgd heeft dat Steve Bannon het Witte Huis moest verlaten.

In het artikel wordt verwezen naar “bronnen uit Washington” die gezegd zouden hebben dat Trumps dochter Ivanka Bannon weggewerkt heeft heeft vanwege diens “extreem-rechtse visies”, die botsen met haar Joodse geloof.

De Daily Mail schrijft dat Bannon is moeten vertrekken “om het presidentschap te redden”. Dit zou blijken uit een bron dicht bij Ivanka Trump, die beweert dat het vertrek van Bannon “alles verandert” aan het presidentschap van Trump.

Maar volgens een bericht van de journalist Jonathan Swan van Axios had Bannon “de president niet echt geadviseerd over zijn reactie op Charlottesville”, hoewel ze elkaar in het weekend telefonisch gesproken hebben.

Trump verdedigde zijn opmerkingen [over de gebeurtenissen in Charlottesville] tijdens een persconferentie dinsdag: hij zei dat er “goede mensen aan beide zijden” van de protesten waren en hij veroordeelde de radicale groeperingen die aanwezig waren.

Na de persconferentie van Trump prees Bannon de prestaties van de president om zich zich te verzetten tegen de “kakelende bende journalisten”, volgens Axios.

Bannon heeft tijdens een interview met The American Prospect ook de witte nationalisten, neo-nazi’s en KKK-leden veroordeeld als “verliezers … een randelement” dat “verpletterd” moet worden.

“Deze jongens zijn een verzameling clowns,” heeft Bannon nog gezegd en hij verwijt het de media dat ze hun profiel verhogen.

Ivanka Trump blijft een krachtige kracht in het Witte Huis als adviseur van de president, hoewel zij en haar man Jared Kushner zich van Trumps opmerkingen over de protesten hebben gedistantieerd.

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag waren ze in Vermont op een “vooraf geplande tweedaagse vakantie,” volgens de berichten.

Artikel van Charlie Spiering voor Breitbart: “Report: Ivanka Trump Helped Push Steve Bannon out of the White House”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

3 commentaren op “Wat is de rol van Ivanka Trump bij het ontslag van Steve Bannon?

 1. Het joods geloof heeft zeer slechte ervaringen met extreem rechts dat bij het nazisme aanleuning heeft dus het zou me geenszins verwonderen dat Trumps dochter achter dit ontslag zit.

  1. Je kent de geschiedenis niet, beste Willy. Neem me niet kwalijk, maar aan “gutmenschen” hebben we niets op deze voortreffelijke webstek. Het gaat hier om man en paard. “Joods geloof” bestaat niet, beste Willy, het gaat om een deplorabele sekte van racisten, “vijanden van alle volken”(…) en hysterici, wier “vader de duivel is” (Joh.8:44-59), volgers van hen die voor Zijn kruisiging, geroepen hebben, “En Zijn bloed kome over ons en onze kinderen” (Mt.27:25). Eén die blijft hangen aan de wetten van Mozes, ongeveer 10%, en de tweede groep, die van de Talmoed, de grootste, tegenwoordig de zionisten, ziet zichzelf als de Messias, de geroepene om te heersen over de gehele wereld, alle volken en naties, met alle toegeëigende rechten van dien. Beiden zien niet-joden als onmensen, als tweede rang burgers ; en de tweede groep van de Talmoed ziet niet-joden zelfs als dieren, “wier geld, bezit is zonder meester, en dus aan de joden toebehoort”, en ze zien, “niet-joodse vrouwen als prostituees”. De wreedste republiek ooit tegen Christenen en de geestelijkheid was de Sovjet Unie, een joods imperium van terreur, geleid oor joden, 79 jr lang, met geschat 50 tot 60 miljoen slachtoffers. Communisme is judaïsme, beste Willy. Bannon moest weg omdat hij de joden in de weg stond. De VS worden niet geregeerd worden door de gekozenen, maar door de joodse elite van het grote geld, die iedere president, iedere afgevaardigde, iedere burgemeester, iedere sherrif en iedere rechter, met geld iedere gekozene als een puppet in hun zak steken. Het is rampzalig dat zelfs Trump, de Amerikaanse versie v an Pim Fortuyn, diegene die het systeem wil veranderen om de belangen van de gewone burgers te dienen, de gekozene van de witte middenklasse Amerikaan, de bedreigde mensensoort in de VS, (vooral door Obama), onder dwang zijn kiezers in de steek moet laten. Dit besef breekt door in de VS, gezien de optocht van witte demonstranten die scandeerden dat de “Jews”, hen niet konden verplaatsen, zoals dat gebeurd is met de Amerikaanse industrie, met vernietiging van miljoenen banen in de maak industrie. Op TV, enkele dagen terug deed de NL verslaggever hierover een boekje open en bevestigde hij dat de VS een joods gedomineerd imperium is. We moeten afwachten, maar kennelijk lukt het Trump niet om het systeem te doorbreken. Voor de toekomst is dat niet best, want in de geschiedenis zijn alle joodse “imperia” en joodse dominanties, slecht afgelopen.

 2. Wel, het is beter joden, die het criminele spel beu waren, aan het woord te laten. Het waren niet de minste maar een voormalige vooraanstaande joden, zoals Benjamin Friedman, die aanwezig was bij de vergaderingen voor het verdrag van Versailles en één was van de 177 joden die daar de geallieerden bevolen hoe dit verdrag er moest uitzien.
  Hoor maar op https://www.youtube.com/watch?v=lnLdAYvmSZE
  Een andere is de voormalige jood Harold Wallace Rosenthal in 1976 en die 30 dagen na zijn interview werd vermoord.
  Zie maar: https://www.youtube.com/watch?v=D4zMVZ8HnFI

  De joden hebben gezworen de Katholieke Kerk en al de herinneringen eraan te doen verdwijnen. Zij hebben alle oorlogen gestart, ik zeg wel alle en gefinancierd. Ze hebben alle monarchieën doen verdwijnen, liberalisme, communisme, de Franse Revolutie enz…
  Het Concilie Vaticanum II is hun werk, in inbegrip van Bergoglio en vieren ieder jaar Nostra Aetate (voorbereid door Kardinaal Bea – Jood en vrijmetselaar – november1961 -Decretum de Iudaeis (“Decree on the Jews”).
  Zonder hen geen vrijmetselarij en geheime criminele organisaties, geen criminele banken, geen torenhoge staatsschulden die hard op onze schouders rusten, geen financiële crisis, en ik kan zo nog uren doorgaan. Lees ook de Protocollen van de wijzen van Sion, het is hun plan sinds 1890 en is bijna afgewerkt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht