De Judaskus, verblinding of cynisme van Paus Franciscus?


In Egypte knuffelt Paus Franciscus de fundamentalistische groot-imam al-Tayyeb, die zelfmoordaanslagen goedkeurt

Is het verblinding of cynisme van Paus Franciscus? Dat is de vraag die wij ons stellen, wanneer wij de boodschap van de Paus van 21 augustus jl., door het Vaticaan gepubliceerd ter gelegenheid van de werelddag van de migrant en de vluchteling in januari 2018, wat van naderbij bekijken. De Paus pleit daarin voor een brede opvang van migranten en vluchtelingen. Hij onderstreept dat hun “persoonlijke veiligheid” voorrang heeft op de “nationale veiligheid”.

Franciscus doet er nog een schepje bovenop; hij roept op tot “een aangepaste en waardige” opvang en vraagt een “uitbreiding en vereenvoudiging van de afgifte van humanitaire visa”. Hij pleit daarbij ook voor de”gezinshereniging” (die bv in ons land geleid heeft tot een explosieve toename van de moslimbevolking).Hij vraagt aan de Staten aan alle minderjarigen een erkenning te verlenen en is voorstander van integratie, tegen “assimilatie”, die volgens hem leidt tot de” vernietiging van de eigen culturele identiteit “. Hij houdt echter geen rekening met de culturele identiteit van de Europese volkeren en pleit voor een grenzeloze instroom van alle bevolkingsgroepen , zonder rekening te houden met de culturele kloof die velen van hen van de Europese, op christelijke leest geschoeide cultuur, scheidt. Met name de onoverbrugbare kloof met de agressieve islamitische cultuur, wil hij niet zien, integendeel… Waar Bergoglio toe oproept, is dus eigenlijk het einde van het historische Europa.

In plaats van de Katholieken te verdedigen, wat zijn plicht is, koestert hij hun beulen, die talrijk binnensluipen tussen die migranten, waar hij zo’n voorliefde voor heeft! Verblinding of cynisme, wat te denken van de opvolger van Petrus, die zijn radeloze gelovigen vergeet en hen allerlei kritiek naar het hoofd slingert, in plaats van hen op te beuren en te verdedigen. Hij praat liever de Europese staatshoofden na, die zich gedwee als knechten van het apatride mondialisme gedragen, waarvan de macht alleen nog maar afgeremd wordt door de groeiende bewustwording van de Europese volkeren van hun door de eeuwen geboetseerde identiteit.

Zou Franciscus verkozen geworden zijn om eens en voorgoed af te rekenen met het Europese Katholicisme, dat samen met de Grieks-Romeinse erfenis het culturele fundament van Europa vormt, terwijl het in het Midden-Oosten, zijn bakermat, aan het doodbloeden is?

Het discours van deze Paus verzwakt nog meer het Katholicisme, dat reeds aangevreten is door de mokerslagen van een agressief atheïsme zonder enige nuancering in maatschappij en media, voor wie de Kerk het kwaad is en de islam het heil. In bredere zin brengt hij de veiligheid van alle Europeanen in gevaar, vermits het islamitisch terrorisme alle ongelovigen zonder onderscheid treft.

Dit lijkt op een verraad tegenover een continent dat het slachtoffer is van een oorlogszuchtige islam, wiens haat zich vooral richt tegen de christenen, die zich schuldig maken aan associationnisme of “shirk”, een Arabische term, die gebruikt wordt voor het feit een wezen met God gelijk te stellen, dus de vader met de Zoon, waarvan sinds het concilie van Nicea in 325 aanvaard is dat de Eerste een in wezen is met de Tweede, dus dat zij eenzelfde natuur hebben, wat zij trouwens met de Heilige Geest gemeen hebben.

Om terug te komen tot Franciscus, geeft hij ons met dergelijk discours de Judaskus of niet? De vraag mag terecht gesteld worden.

Auteur:Veroon ter Zee

13 commentaren op “De Judaskus, verblinding of cynisme van Paus Franciscus?

 1. Deze Paus heeft een haat op het Westen en de Europese katholieke kerk hij wil ze in feite kapot hebben een lugubere gedachte van deze Paus . Wie met mensen zoals jihadisme steunt heeft eigenlijk voor de verkeerde god gekozen het is het werk van satan de mensenmoordenaar van in het begin . Hopelijk komt er einde aan zijn duivelse pontificaat !!

 2. Deze paus zou satan zelf nog kussen, maar daar geloofd hij waarschijnlijk niet in

 3. Nationale veiligheid zou van ondergeschikt belang zijn volgens de paus😡 die man is gek 😡paus of niet
  Die man leeft in een bubbel. Ernstig 😡

 4. Paus Franciscus 1: moslims aanbidden de ware God.
  Er gaan steeds meer stemmen op om de Tempel van Salomo te herbouwen als symbool voor de samenvoeging van alle grote wereldreligies, die één en dezelfde God (god) zouden aanbidden.

  Tijdens zijn toespraak afgelopen woensdag 27 maart 2013 voor afgevaardigden van verschillende religies blijkt de nieuwe paus Franciscus letterlijk te hebben uitgesproken dat de moslims de ware ‘levende en genadige’ God aanbidden. Op de avond van zijn verkiezing heeft de paus zich naar Franciscus van Assisi vernoemd, omdat, volgens Bergoglio, deze katholieke heilige toenadering zocht tot de islam en één van de eersten was die zei dat moslims dezelfde God aanbidden als de christenen, wat een monstrueuze leugen is.

  ‘Ik groet u en dank u allen hartelijk, beste vrienden van andere religieuze tradities: ten eerste de moslims, die de enige levende en genadige God aanbidden en Hem aanroepen in gebed,’ begon de paus zijn toespraak. ‘Ik zie een tastbaar signaal van de wil om te groeien in wederzijdse achting en samenwerking, voor het algemene welzijn van de mensheid.’
  ‘De Katholieke Kerk is zich bewust van het belang van het bevorderen van vriendschap en respect tussen mannen en vrouwen van verschillende religieuze tradities… Het getuigt tevens van het waardevolle werk dat de Pontificale Raad voor interreligieuze dialoog verricht. Ze beseft ook de verantwoordelijkheid die wij allemaal voor onze wereld hebben, voor de hele Schepping, die we zouden moeten liefhebben en beschermen.’

 5. De leer van Christus is duidelijk deze artikelschrijver niet gekend… Barmhartigheid, liefde,… Is duidelijk enkel bedoeld voor dexeigen ‘gelovigen’. Daarom alleen al ben ik niet meer gelovig. Deze agressieve haatartikels jegens de eigen kerk vanbinnen het geloof, die een kleine – maar inderdaad onmenselijk grove – groep ‘gelovigen’ ( in mijn ogen zijn dat geen gelovigen) van de islam als de leidende groep beschouwd, waardoor de anderen ook enorm geviseerd worden werkt haat in de hand. Voor een ‘god is liefde’ – religie toch heel beschamend! Laat ons de ‘christianisering’ in vorige eeuwen niet vergeten… Zo ‘katholiek’ waren die ook niet! Jullie helpen niet, jullie maken het probleem nog groter! #shame

 6. Dialoog is hoe dan ook noodzakelijk, hoe controversieel dat soms ook lijkt. Wij mogen ons als Kerk niet opsluiten in onszelf en de rest van daaruit verketteren. Alleen door zichtbaar respect voor elkaar helpen we de goede zaak vooruit. Wanneer de Kerk luidop zou zeggen of minstens insinueren dat de islam des duivels is (wat het volgens mij ook is maar God weet het en Hij heeft er Zijn bedoeling mee) worden alle goede bedoelingen van wederzijde teniet gedaan. Blijven dialogeren dus, met respect voor de ander zijn religieuze gevoelens, in de stille hoop dat de ander uit zijn geestelijke gevangenis bevrijd wordt.

  1. Is het dan nu niet meer noodzakelijk om de waarheid te verkondigen? Is het niet meer zo dat er maar één ware God is? Is het niet meer zo dat Jezus Zijn Allerheiligst Offer nog steeds aanbiedt aan Zijn Almachtige Vader door middel van de Priester, in het dagelijks H. Misoffer, voor de ontelbare onvoorstelbare zonden, die dagelijks bedreven worden ? Is het niet meer zo, dat als de waarheid aan een ongelovige wordt verkondigd, waardoor hij kan gered worden, dat dat de ultieme liefde is die een Katholiek kan geven? Is het niet meer zo dat een Katholiek zijn geloof moet verdedigen?
   Een dialoog is uit den boze met iemand die buiten de K. Kerk staat. Hij zal je proberen te overtuigen dat hij ook de waarheid in pand heeft, wat niet kan.
   Waar is je liefde tot God en tot tot de naaste uit liefde tot God? T.t.z. Gods ziel die Hij geschapen heeft met al Zijn Liefde, aan Hem terugbrengen.
   De waarheid verkondigen is geen haat, in tegendeel, het is alleen door de waarheid dat iemand kan gered worden.
   Ik raad je aan de levens van de Heiligen die God ons geschonken heeft nauwkeurig te lezen. Die Heiligen en Martelaren hebben voor de waarheid hun leven gegeven in navolging van hun Meester en God Jezus Christus.
   Ja, als we dan ‘haatpredikers’ zijn en je denkt dat er iets anders is dat op het einde van je leven een eeuwig geluk kan verschaffen, vergis je je erg.
   Leer van je Meester die door de Farizeeërs zo zeer gehaat is (en nu nog) omdat Hij de Waarheid is en die kwam (en nu nog) verkondigen.

  2. Deze paus Franciscus, ja, hij blijft paus beste Bart, ook al is hij wederrechtelijk op de Stoel van Petrus geklommen, is een logisch gevolg van alle V2 pausen voor hem. De joodse poolse paus kuste de koran, hij was de favoriet van de communisten in Polen als bisschop van Krakau, hij heeft het communisme niet bestreden zoals zijn collega’s en kard. Wyszinski, hij zat toen niet in het verzet, en later als paus liep hij rond met een indianen tooi. Maar aan de andere kant, hij was als paus de hoofdoorzaak van het vallen van de Berlijnse muur en het inzakken van het communisme, met steun van de toenmalige Amerikaanse president Reagan. De paus en de president, waren een instrument van de hemel. Soms bedient die zich van de voor ons meest onbegrijpelijke figuren en situaties, om satan en zijn werktuig, de “Synagoge van satan” (Ap. 2:9,3:9), te neutraliseren. In dat licht moet ook het Hitler Duitsland gezien worden, vernietiger van Stalin en het joodse imperium USSR met het toenmalige grootste leger ter wereld (12 miljoen man troepen, 25.000 tanks en 23.000 vliegtuigen) in 1941 en 1942. Zonder Duitsland had Stalin geheel West-Europa overgelopen, tot aan Brest. En wij, katholieken van de Traditie en het Heilig Misoffer van altijd, moeten de V2 pausen uitzitten, ter uitzuivering en ter vernietiging van de agenten der Synagoge, op de hoogste niveau’s in de Kerk. Er zit niets anders op. Maar de tegenkrachten zijn allang in wording. Die vindt U, beste Bart, bij de Pius X Priesterbroederschap en de priesters van de Petrus Priesterbroederschap en andere traditionele groeperingen, fantastische priesters, zij zijn de toekomst. Nog een laatste retorische vraag over de corruptie op het niveau van bisschoppen, nu in Fatima. De PX bedevaart van 10.000 pelgrims deze maand, werd niet toegestaan zich en masse op het grote plein voor de basiliek te manifesteren. Had de bisschop ook een groep hooligans of een groep islamieten een gebiedsverbod gegeven ? De afgelopen 40 jr. hebben we toch ook gezien hoe de bisschoppen op het altaar alles tolereerden, van voetbal missen tot paashaas missen en beat missen, maar “am strengsten verboten” was het Heilig Misoffer van altijd en het Gregoriaans. Daar is nu sinds juli 2007, dankzij Benedictus XVI, een eind aan gekomen. Het heilig Misoffer heeft officieel een plek. De V2 revolutie loopt op z’n eind. Het is afwachten met FR I, met hem gaan we door het putje, maar zijn opvolger wordt de grote monarch, de hersteller van de Kerk van altijd.

 7. Ik denk dat het gebaar van de paus op zich niet verkeerd is (als katholiek moet je met iedereen kunnen omgaan ; een omhelzing betekent nog niet dat je zegt dat de andere gelijk heeft).

  Maar die omhelzing kan wel aanleiding geven tot veel misverstanden bij de katholieke gelovigen. Verzint eer ge begint, luidt het in Vlaanderen.

  1. A(u)G(u)Stinus,
   Heb je ooit een goede Paus in het verleden iemand van die bedriegers en vijanden van het Geloof zien omhelzen? Nooit! Een omhelzing, het kussen van dat duivelsboek (koran), zeggen veel, heel veel. Het is een erkenning van een gelijke, het is een teken van éénheid, zoals God ons en Zijn ware Kerk omhelst. Hoe zou God dan een afgodsdienaar kunnen omhelzen als hij zich niet tot God bekeert en hoe zouden wij dan diezelfde persoon dan ook kunnen omhelzen?
   Wij moeten bidden voor deze verdwaalden en bidden is de eerste plicht van liefde en barmhartigheid waardoor wij de Allerhoogste vragen om hen tot Zich te trekken. Het hangt natuurlijk nog van hun wil af of zij het gaan aanvaarden of niet.

 8. Blijkbaar ben je alleen een goede Katholiek als je zoals de muzikanten op de Titanic lustig blijft spelen of er niets aan de hand is, in een slotklooster zou ik dat Kunnen maar niet als je met beide voeten in de wereld staat

 9. Je zou ook kunnen stellen dat de paus hier een daad van barmhartigheid stelt “bemin u vijanden, als iemand u iets afneemd vraag het dan niet terug, zegen hen die u vervloeken enz,,, ik hoop het en soms is het heel verwarrend. Maar de stellingname dat wij allen dezelfde God aanbidden en Islam en christen beiden tot zaligheid leiden ? Zij Jezus niet wie de zoon ontkent ontkent ook de vader, of ik ben de deur waardoor de schapen naar de hemel gaan en alle anderen zijn bedriegers, ik ben de ware wijnstok, wie mijn vlees en bloed niet drinkt zal niet ten leven worden geroepen enz…. ontkent de Islam niet staalhard de Goddelijkheid van Jezus soms ?? Wat wil deze Paus bereiken ?

 10. Hallo Peter,
  – Als paus Fr. de Koran kust is dat inderdaad helemaal fout.
  – Er wordt te dikwijls gezegd dat islam en christendom “wel ongeveer hetzelfde zijn”. Daar klopt niets van.
  – Dikwijls wordt gezegd dat godsdienst in het algemeen niet deugt, want “kijk eens naar de fouten van de islam”. De mensen die godsdiensten in het algemeen veroordelen zijn intellectueel oneerlijk, want ze veroordelen dan het christendom op basis van de fouten in de islam.
  Vriendelijke groeten, Au.G.St.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht