Paus Franciscus benoemt abortusvoorstander tot lid van de Pontificale Adacemie voor het Leven

Foto: J. Bruno, Flickr

Onder de 45 nieuwe leden die Paus Franciscus heeft aangeduid aan de Pontificale Academie voor het Leven is een Anglicaanse minister die de stelling heeft verdedigd dat abortus toegestaan moet zijn tot 18 weken na de conceptie.

Nigel Biggar, professor van de Universiteit van Oxford, is voor een periode van vijf jaar aangesteld aan de Academie. Hij heeft in 2011 tijdens een dialoog met de ethicus Peter Singer, die vindt dat abortus na de geboorte toegestaan moet zijn, verklaard dat een ongeboren baby “niet … hetzelfde is als een volwassene of een volgroeide mens” en daarom niet “exact dezelfde behandeling” verdiend.

Hij heeft gezegd: “Ik zou geneigd zijn om de lijn voor abortus te trekken op 18 weken na de bevruchting, wat ongeveer het vroegste moment is dat er een bewijs is van hersenactiviteit en dus van bewustzijn”. Dit is gerapporteerd door Standpoint magazine.

Een jaar later, toen hij de hoofdspreker was voor een evenement op de Mayo Clinic in Minnesota, zei hij: “het is niet waar dat alle abortussen gelijkwaardig zijn aan moord.”

Toen LifeSiteNews aan Biggar vroeg of zijn aanstelling aan de Academie een aanduiding was dat de Kerk onder Franciscus zijn standpunt over abortus aan het veranderen is, zei hij dat hij zichzelf als iemand die niet Rooms-Katholiek is, niet geschikt achtte commentaar te geven op de positie van de Kerk.

“Het spijt me heel erg om je te teleurstellen, maar de kwestie van abortus is een waarover ik een standpunt heb, maar het is niet een waar ik heel lang over heb gedacht”, zei hij.

“Ik geloof dat de reden voor mijn recente aanduiding ligt in mijn werk over de kwesties van vrijwillige euthanasie en zelfmoord. In deze kwesties zijn mijn conclusies in overeenstemming met de Kerk”, voegde hij eraan toe.

In Oxford werkt Biggar als Hoogleraar in Moraal- en Pastorale Theologie, en is hij directeur van het McDonald Centrum voor Theologie, Ethiek en het Publieke Leven. Hij is ook een kanunnik van de Christ Church Cathedral.

De aanstelling van een wetenschapper die wettelijk toegestane abortus ondersteunt aan de Academie komt als een schok, vooral gezien het feit dat het hoofd van de Academie, Aartsbisschop Vincenzo Paglia, onlangs verzekerde dat de nieuwe leden “echte vertegenwoordigers zouden zijn van al wie het leven waardeert in alle stadia.”

“Daarmee verbonden is mijn hoop dat, wanneer de Heilige Vader de nieuwe en vernieuwde leden van de Academie aankondigt, de leden niet alleen als getalenteerd en deskundig zullen worden gezien, maar ook als echte vertegenwoordigers van iedereen die het leven in alle fasen waardeert, die de vreugden, het verdriet en de uitdagingen van het leven begrijpt en die zich inzetten voor de verwezenlijking van de grote doeleinden waarvoor onze Heer God het leven zelf in de wereld heeft gebracht”, verklaarde Paglia in een interview op 6 juni met National Catholic Register.

Ondanks de selectie van Biggar heeft Paglia vandaag getweet dat de gekozen leden “toegewijd zijn aan de heiligheid en bevordering van het leven.”

Paus Francis begon zijn herstructurering van de Academie vorig jaar door nieuwe statuten te creëren, waardoor het onder andere niet meer nodig is dat leden een verklaring ondertekenen om de kerkelijke pro-life leer te onderhouden. De volgende zet van de Paus was om alle leden te verwijderen, met de belofte om zelf nieuwe benoemingen te maken.

Het voormalig lid van de Academie Judie Brown schreef  in een artikel dit jaar dat ze geschokt was door wat zij de beweging van Francis noemde om de Academie te ‘deconstrueren’, die ooit als een bastion van orthodoxie werd beschouwd.

“De Pontificale Academie voor het Leven ondergaat een overname van Paus Franciscus en zijn politieke bondgenoten in de hiërarchie van het Vaticaan en het is een van de meest hartverscheurende gebeurtenissen die ik in mijn leven heb gezien. Maar gezien de politiek van het Vaticaan, is het niet verwonderlijk”, schreef ze destijds.

Artikel van Pete Baklinski voor Lifesitenews: “Pope Francis appoints abortion supporter to Vatican pro-life academy”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

13 commentaren op “Paus Franciscus benoemt abortusvoorstander tot lid van de Pontificale Adacemie voor het Leven

 1. Weet deze Paus eigenlijk wel wat hij aanricht in de kerk? Hij is de kerk aan het opdelen en een schisma lijkt nog steeds mogelijk hopelijk duurt zijn Pontificaat niet te lang .

 2. Ik geloof dat de reden voor mijn recente aanduiding ligt in mijn werk over de kwesties van vrijwillige euthanasie en zelfmoord. In deze kwesties zijn mijn conclusies in overeenstemming met de Kerk”, voegde hij eraan toe. Ik vraag mij af of dit wel in overstemming is met de kerk. Het blijft moord.

 3. Als de zaken zo liggen, zoals ze door de Rest Kerk wordt voorgesteld, waarom dan nog in de R.K. Kerk blijven zitten? Is dit dan nog wel de Kerk van Christus? Kun je Christus nog langer vereenzelvigen met de huidige stand van zaken binnen de Kerk? Krijgen dan toch de vele Bijbelstudies van meer protestantse zijde gelijk? Dat de R.K. Kerk het huidige Babylon is, dat een bolwerk lijkt te worden met vele heidense elementen, inclusief Kerstbomen op het Sint Pietersplein met Kerstmis? Ik heb op de website van Restkerk al veel voorbij zien gaan op dat vlak.

  Ik had alles verwacht, maar dit niet. Sinds Benedictus XVI officieel geen paus meer is, is er wel heel veel veranderd en m.i. ook niet ten goede. Waar dit allemaal naar toe moet of gaat, ik weet het niet.

  Voordat het schisma goed en wel een feit is, kan er nog van alles gebeuren.

  Mijn tante zuster zei ooit het volgende: “Gods molens malen langzaam!” We kunnen wel stellen, zeer langzaam. Maar God zal ook daar Zijn redenen wel voor hebben.

 4. Subtiele christenvervolging, dit zeg ik al diverse jaren over Nederland. En dát komt NIET door de Islam.

 5. het is duidelijk dat het doen en laten van Bergoglio gedicteerd wordt. Hij voert uit wat een welbepaalde groep ‘denkers’ beslissen.

 6. De Kerk bestaat nog uitsluitend als vervolgde Kerk.
  In veruit de meeste voormalig Katholieke instituten is het licht al decennia geleden uitgeblazen.

 7. Duidelijk: de leugen regeert. Hij praat over hersenactiviteit en bewustzijn; kenmerken van het materialisme. Hij heeft het niet over een schepsel uit de Geestelijke Wereld die hier geboren wil worden. Lichaam,ziel en geest daar gaat het om. Er wordt hier ingegaan tegen God’ s wetten en dat kan niet ongestraft blijven. Eerbied voor het leven is ver te zoeken ! Weten zulke lieden wel hoe een kind uit elkaar wordt getrokken ? Hoe wreed. We zijn er klaar mee met deze ketterse paus. Hij zou het voorbeeld moeten geven en het veroordelen maar blijkbaar veroordeelt hij alleen zaken die hem niet te pas komen.

 8. Waarom zou ik me nog moeten ergeren aan al deze afschuwelijke uitspraken, beslissingen enz… van “deze Paus” die al sinds zijn aanstelling, mijn Paus niet is? Is daarover niet genoeg te lezen al die jaren, om tot de conclusie te komen dat deze man geen man van God is? Is het niet eerder de kerk van de vijanden van God die Jezus iedere dag een Judaskus geven? Ik span mij in om te helpen om spoedig Jezus Koningschap of aarde te brengen samen met de overwinning van het Onbevlekt Hart van Maria. Al de andere wereldse dingen, nieuws enz … evenals die “zaken” die in Rome beslist of niet beslist worden interesseren mij niet en werken maar alleen storend op het doel dat ik nastreef en hierboven heb verduidelijkt.

 9. Ik troost me met de volgende gedachten: 1) in het verleden waren er pausen die nog veel ergere dingen uitgestoken hebben, en de katholieke Kerk bestaat nog altijd 2) een volgende paus kan de zaken rechttrekken. Hetzelfde en meer geldt voor sommige stukken uit Amoris Laetitia.

 10. ach Vader
  ziet toch hoeveel mensen verlangen
  ja smachten naar een nieuwe paus
  laat het toch gedaan zijn met deze paus
  die Uw heilige Naam onder de volken ontwijdt
  gemeenschap heeft met het kwaad door boze lieden de hand te schudden
  de nieuwe paus zal hen allen niet verwelkomen
  noch naar hen allen afreizen
  maar in teruggetrokkenheid en beslotenheid verblijven in het Vaticaan
  als hij iemand ontvangt zijn het wel de kinderen
  al die kleinen die al tweeduizend jaar over het hoofd gezien worden
  een draaimolen zal hij gereed laten zetten op het Sint Pietersplein tot een teken
  en zich voor hen allen inzetten
  niet alleen voor al die misdeelden in de derde wereld
  maar ook voor hen die op de scholen door de overheid gehersenspoeld worden
  niet meer mogen vernemen wat een normaal gezin is
  een groot gezin met een vader en moeder
  wiens voorbeeld zij later moeten navolgen
  ja Vader
  sterk toch deze nieuwe paus
  die zich geenszins paus – papa – zal laten noemen
  want wij hebben slechts één Vader
  en dat bent U
  op Wie wij ons allen verlaten
  laat door hem een nieuwe blijde boodschap de wereld rondtrekken
  die van het gezonde en grote gezin
  en fel tekeer gaan tegen allen
  die het geslachtelijke dat U elke mens geschonken heeft ontwijden
  laten de pleinen weer gevuld worden met zingende en fluitende kinderen
  die daar het ware spel spelen
  zo heeft toch Uw Zoon dat gewild
  Die het kind plaatste temidden van volwassenen
  Die ons vrijkocht van de vloek van de wet
  door voor ons een vloek te worden
  gelijk Paulus dat in zijn brief aan de Galaten aangeeft
  opdat de zegen van Abraham in Hem tot ons zou komen
  ja Vader
  gedenk toch Uw verbond met Abraham, Izak en Jakob
  en gedenk toch Uw heilige Naam
  die voortdurend door deze huidige paus ontwijd wordt
  al die heidenen die met leedvermaak de potsierlijke fratsen van deze man aanschouwen
  laat er dus met spoed een nieuwe paus aangesteld worden
  die volgens de statuten van het Vaticaan ook een leek mag zijn
  en volgens deze statuten op een andere wijze dan gebruikelijk gekozen kan worden
  laat hij wezen tot een voortstormende gesel
  waarover in Jesaja is gesproken
  maak dan het recht tot meetsnoer
  en de gerechtigheid tot paslood
  de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen
  het water de toevlucht wegspoelen
  wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal
  zal hij hem grijpen en vertrappen
  morgen aan morgen zal hij doortrekken
  bij dag en bij nacht
  en het verstaan van openbaring zal louter verschrikking zijn
  want God de Almachtige zal opstaan en in beweging komen
  om Zijn werk te doen
  – vreemd zal Zijn werk zijn
  en om Zijn daad te verrichten
  – ongewoon zal Zijn daad zijn
  in de voetsporen van de Christus zal de paus voorttreden
  de schapen van zijn Heer bijeenvergaderen en weiden gelijk Petrus
  de Schrift zal voortdurend in zijn hand wezen
  alles rechtzetten wat de afgelopen millennia verworden is geraakt
  terugkeren naar de oorsprong waar het bij Hem om draait
  een tent zal hij op het Sint Pietersplein laten neerzetten
  en daarin een maand rouw bedrijven over al de misstappen van de Kerk
  daarna zal hij met zijn werkelijke taak beginnen
  bijgestaan door de twaalf en de zeven
  naar de diepste krochten van de duisternis zal hij afdalen
  om daar een einde te maken aan kindoffers en mishandeling dezer kleinen
  hen allen de weg openen naar de troon van zijn en hun Vader
  op Zijn troon zullen zij allen gezeten zijn
  de maaltijd houden met de Vader en Zijn Zoon
  ja Vader
  laat het aldus geschieden met spoed
  delg mij anders uit uit het boek dat Gij geschreven hebt
  gedenk toch Uw heilige naam
  en Uw verbond met Abraham, Izak en Jakob
  en schouw op al degenen
  die smachten en hunkeren naar deze nieuwe paus
  die voor U een ware troost zal wezen
  ach Heer
  vertoef toch niet

 11. beste Marian
  met alle respect paus benedictus is nog steeds de ware paus hij is er alleen op slinkse wijze afgezet en in een hoekje geduwd deze paus is helaas niet de ware .
  een paus is gekozen voor het leven en blijft aan tot zijn dood.
  kijk maar eens op de site van de waarschuwing

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht