De Paus heeft elk lid van de Pauselijke Academie voor het Leven uit zijn functie ontzet

Foto: OnePeterFive “The Pontifical Academy for Life Currently Has No Members”

De Pauselijke Academie voor het leven, lang een bastion van orthodoxie binnen het Vaticaan, heeft op dit moment geen leden en is effectief buiten werking gezet na de recente hervorming van Paus Franciscus in dit instituut.

De Paus heeft nieuwe statuten voor de Academie uitgevaardigd op 18 oktober en al haar leden verwijderd.

“De termijnen van alle leden zijn  geëindigd op 31 december 2016; momenteel wacht de Academie op nieuwe benoemingen,” vertelde Br. Andrea Ciucci, een lid van de Pauselijke Raad voor het Gezin, aan LifeSiteNews.

“We verwachten dat er nieuwe leden zullen genomineerd worden door een benoeming van de Heilige Vader binnen de komende weken,” verklaarde Ciucci. Zij verwachten dat er 75 gewone leden benoemd zullen worden”, zei hij. Samen met de gewone benoemingen lanceert de Paus een subgroep genaamd ‘College van Jonge Geleerden’, bestaande uit jonge onderzoekers in de gegeven gebieden. Het aantal nieuwe aangestelden zal niet meer zijn dan 100 leden.

Christine de Marcellus Vollmer, een lid van de Academie sinds haar oprichting door Johannes Paulus II in 1994, zond LifeSiteNews de kerstkaart van de Academie waarin richtlijnen gegeven werden en de recente veranderingen uitgelegd werden.

De brief, die gericht was aan alle leden, kondigde aan dat Aartsbisschop Vincenzo Paglia genomineerd werd als voorzitter en dat statuten  herbekeken zullen worden. Op hetzelfde moment kondigde de brief aan dat de jaarlijks terugkerende vergaderingen geschorst zouden worden, en zou werden de uitnodiging van de leden aan een toekomstige vergadering geannuleerd.

Vollmer legde uit dat de leden van de Academie in mei waren uitgenodigd voor een algemene vergadering in maart 2017 die vervolgens “uitgesteld”  werd voor onbepaalde tijd. Deze melding van vertraging werd gevolgd door een document waarin uitgelegd werd dat alle leden “geschorst” waren. Pas onlangs dook er nieuws op dat de volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op oktober 2017.

Bijeenkomsten van de Academie brengen specialisten van over de hele wereld samen om te discussiëren over een bepaald onderwerp en een interdisciplinaire uitwisseling van deskundigheid te hebben.

Een ander lid van de Academie, die anoniem wenste te blijven uit “angst om zijn herbenoeming in gevaar te brengen”, bevestigde deze ontwikkelingen.

“Ik heb inderdaad een brief gekregen,” vertelde de bron via e-mail aan LifeSiteNews. “Ze zeiden dat ze de Academie aan het herinrichten waren. Ze zeiden dat we op de hoogte zouden worden gebracht over een eventuele herbenoeming. Ik heb niets gehoord tot nu toe maar toen ik ernaar vroeg [zeiden ze] dat we konden verwachten iets te horen hierover in april of mei. De bijeenkomst is in oktober.”

Op de website van de Academie is de lijst van huidige leden momenteel genoteerd als geen, terwijl alle vorige 172 leden geregistreerd staan met hun benoeming die eindigde op 31 December 2016. Er staat dat het “centrale bureau” bestaat uit Aartsbisschop Paglia en zijn team van zeven personen.

Vorig jaar heeft Paus Franciscus het hoofd van de Academie vervangen en de statuten gewijzigd. Zijn hervormingen omvatten de verwijdering van de vereiste voor leden om een pro-life-verklaring te ondertekenen.

Vollmer heeft gereageerd met bezorgdheid, met de woorden: “oorspronkelijk moesten we allemaal een eed afleggen bij de nuntius van ons land dat wij dienaren van leven zouden zijn en de leer over het leven van het Leergezag zouden verdedigen. We hebben het nieuwe ‘engagement’ natuurlijk niet gezien, maar de formulering over de nieuwe statuten klinkt zachter, en zoals de Academie nu open staat voor mensen van elke godsdienst of zonder godsdienst, is het twijfelachtig dat zij zich zeer serieus zouden verplichten tot Humanae Vitae!”

De verschuiving van de aandacht van morele vragen naar een louter wetenschappelijke benadering is een andere stijgende bezorgdheid.

“Het andere punt dat mij somber stemt, is dat [de Academie], schijnbaar, alleen nog geïnteresseerd is in wetenschap. De Pauselijke Academie van Wetenschappen gaat hier al over, met wetenschappers van alle religies of zonder religie, en ze is vol met Nobelprijswinnaars. De Pauselijke Academie voor het Leven is opgericht met een lijst van specialisten in verschillende domeinen, waaronder advocaten, artsen, journalisten, pro-life leiders, psychiaters, activisten voor de familie, priesters, leraren,… De bedoeling van de oprichters bestond erin de oorzaken van tendensen tegen het leven te kunnen bestuderen en manieren te kunnen vinden om hiertegen te strijden. Ik kende de oprichters, vooral Jerome Lejeune, zeer goed. Dit was de taak, en helaas werd het discours na zijn dood steeds meer gericht op ‘harde wetenschap’ in plaats van pro-life wetenschap'”, verklaarde Vollmer.

Journalist Maike Hickson van OnePeterFive wees erop dat veel van de ontslagen leden, waaronder Kardinaal Caffarra en Kardinaal Willem Eijk, evenals Professor  Josef Seifert en Professor Robert Spaemann, één ding gemeen hebben: hun openbaar bezwaar tegen Amoris Laetitia en de liberalisering van de morele leer van de kerk, dat hiermee samengaat.

Aartsbisschop Paglia is bekend om zijn steun voor de uitdeling van de Communie voor “hertrouwde” gescheidenen. Paus Franciscus benoemde hem ook tot grootkanselier van het Pontificaal Johannes Paulus II-Instituut voor Studies over huwelijk en gezin, traditioneel een bolwerk van correcte morele leer gebaseerd op de geschriften en leerstellingen H. Johannes Paulus II.

Aartsbisschop Paglia heeft een boek gepubliceerd in de periode tussen de twee synodes waarin hij de deur leek open te zetten voor de Communie voor “hertrouwde” gescheidenen. Het droeg de titel “familie en kerk: een onlosmakelijke band.” Hij heeft ook homoseksuele paren uitgenodigd op de Wereldontmoeting van Families in Philadelphia in 2015.

“Als voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven, verzoek ik u te werken aan de nieuwe uitdagingen over de waarde van het leven,” schreef de Paus Paglia in zijn aanstellingsbrief . Hier wees Paus Francis er ook op dat de ‘menselijke ecologie’ meer nadruk moet en dat het “helpt het oorspronkelijke evenwicht van de schepping tussen de mens en het hele universum te herstellen.”

De herbevolking van Vaticaanse dicasteries is niets nieuws in het pontificaat van Paus Franciscus. Recent ontving kardinaal Sarah van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst een onderhoud, en kardinaal Müller werd opgedragen om drie priesters uit zijn congregatie voor de Geloofsleer te ontslaan.

Artikel van Jan Bentz voor LifeSiteNews: Pope Francis has removed every single member of the Vatican pro-life academy
V
ertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

2 commentaren op “De Paus heeft elk lid van de Pauselijke Academie voor het Leven uit zijn functie ontzet

  1. Sedert 1972 ben ik bevriend geweest met Professor Jérôme Lejeune, omdat wij toen samen en met enkele andere Europese artsen de strijd voor de bescherming van het menselijk leven vanaf de bevruchting tot de natuurlijke dood aangingen.

    De laatste maanden van zijn leven had ik regelmatig telefonisch contact met hem over de stichting van de Pauselijke Academie voor het Leven, die in 1995 het daglicht zag. Toen werd ik, net als Christine Vollmer, en als enige Belg stichtend lid van bewuste academie. Professor Lejeune overleed helaas heel kort daarna.

    Hierbij kan ik volledige beamen wat Christine Vollmer in het artikel hierboven schreef.

    Professor Lejeune wilde samen met Paus Johannes-Paulus II een katholieke organisatie van experts stichten die een wetenschappelijke basis zou geven bestemd voor alle mensen en organisaties in de wereld die voor het Leven opkomen, om hen bij te staan in hun dagelijks werk.
    Helaas werd de academie een wetenschappelijk bolwerk van en voor geleerden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht