Vervolg(ing) in Malta: seminaristen geïntimideerd om de progressistische interpretatie van Amoris Laetitia te steunen

Aartsbisschop Charles Scicluna (YouTube)

De Aartsbisschop van Malta heeft eerder deze maand aan de seminaristen van Malta gezegd dat “de poort van het seminarie open staan” als er iemand onder hen is die het niet eens is met Paus Franciscus. Dit betekent dat ze vrij zijn om te vertrekken.

De opmerkingen van Aartsbisschop Charles Scicluna zijn een vervolg op wat kerkbronnen in Malta benoemen als een hardhandig optreden tegen elke geestelijke die niet bereid is om zich te scharen achter de interpretatie van de Bisschoppen van Malta over de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia een interpretatie die volgens de bisschoppen identiek is aan degene van de Heilige Vader.

Vorige maand hebben Aartsbisschop Scicluna en Bisschop Mario Grech Gozo — de twee enige bisschoppen van het episcopaat —” Criteria ” gepubliceerd om hoofdstuk 8 van de Apostolische Exhortatie van de Paus over het gezin te interpreteren. Hierin lijken ze de stelling te verdedigen dat het geweten zou primeren boven de objectieve morele waarheid.

Volgens de richtsnoeren mogen sommige hertrouwde gescheidenen de heilige Communie ontvangen na een periode van onderscheiding, met een goed geïnformeerd en verlichte geweten, en als zij “in vrede met God” zijn.

Hun interpretatie veroorzaakte een internationale verontwaardiging onder theologen, canonisten en anderen die argumenteerden dat dit vroeger pauselijke onderricht  tegensprak, en tegengesteld was aan het canoniek recht en aan de catechismus. Aartsbisschop Scicluna heeft de richtsnoeren verdedigd en gezegd dat ze “in lijn zijn met Amoris Laetitia” en “de interpretatie die de paus goedkeurt volgen.”

Vanaf het moment dat de Criteria gepubliceerd waren op 13 januari, hebben een aantal bronnen in Malta contact opgenomen met de nieuwssite National Catholic Register om te zeggen dat de bisschoppen geen geestelijken tolereren die een andere interpretatie van Amoris Laetitia hebben dan degene die zij in de Criteria hebben voorgehouden aan de geestelijkheid.

Volgens deze bronnen zijn er drie priesters die iedereen zouden intimideren die het niet eens zijn met de Criteria. De drie waren tegenstanders van de vorige bisschop, Aartsbisschop Paul Cremona, maar zijn nu de bondgenoten van de huidige bisschoppen geworden. Een van hen zou priesters aanvallen die kritische verhalen op het Internet delen.

“Deze groep van priesters, met nog een paar anderen, hebben gedurende decennia het gesprek afgeschermd” zei een Maltese priester op voorwaarde van anonimiteit. “Niemand anders lijkt te worden toegestaan om bij te dragen aan het debat en ze hebben onnoemelijke schade aan de eenheid gebracht aangezien zij geen oppositie verdragen.”

Hij zei dat ze “vallen op een afwijkende mening als een ton bakstenen” en dat “geen andere priesters kans krijgen om bij te dragen aan het gesprek” met uitzondering van de priesters die “gelijkgezind” zijn.

Bij zijn benoeming tot Aartsbisschop van Malta in 2015, waren veel geestelijken van het eiland aanvankelijk hoopvol dat Aartsbisschop Scicluna de theologische en pastorale agenda een nieuw leven zou inblazen, maar nu voelen ze dat deze priesters de lokale kerk volledig hebben “gekaapt”.

“Er is een heleboel onvrede onder de geestelijken, want zij zien dat het episcopaat van Scicluna, dat zo hoopvol was in het begin, uitgegroeid is tot een van pesterijen en verraad,” zei de priester.

Tijdens een bijeenkomst van de priesters van Malta op 14 februari heeft Aartsbisschop Scicluna gepleit voor begrip en heeft hij gezegd dat hij geen andere keuze had dan de richtlijnen mee te ondertekenen. Volgens bronnen die daarbij aanwezig waren zei dat hij in zijn geweten niet kon ingaan tegen de wens van de paus. Hij gaf toe dat het een fout was om de geestelijken van het land niet te raadplegen over de Criteria voordat ze gepubliceerd werden, waarmee hij zinspeelde op het feit dat ze de eerste bisschoppenconferentie wilde zijn die dit deed.

Hij heeft echter ook “zijn ontzetting uitgesproken” over het feit dat negen kardinalen vonden dat ze hun trouw en volledige steun voor de Paus moesten uitspreken. Hij beweerde dat Katholiek zijn betekent één zijn met de Paus. Hij bekritiseerde ook het feit dat mensen vraagtekens zetten bij de barmhartigheid van de Paus. Deze kritiek kwam tot een hoogtepunt eerder deze maand toen er 200 posters in heel Rome verschenen die kritisch waren ten aanzien van wat zij als onbarmhartige acties van de Heilige Vader zagen.

De Aartsbisschop gaf ook de indruk dat de begeleiding van hertrouwd gescheidenen in hun onderscheidingsproces moet plaatsvinden over een aanzienlijk aantal bijeenkomst en hij vond tien bijeenkomsten te weinig. Hij “sloot het volledig uit” toestemming te geven om de Sacramenten te ontvangen na één bijeenkomst, na een vergadering of na een korte Biecht, bijvoorbeeld voor een begrafenis.

Aartsbisschop Scicluna weigerde commentaar op de inhoud van zijn ontmoeting met de priesters te geven.

De Maltese prelaat, die vroeger hoofdaanklager van het Vaticaan was en goed gerespecteerd werd voor zijn behandeling van de gevallen van het kindermisbruik door geestelijken tijdens het pontificaat van Paus Benedictus XVI, zei met betrekking tot de vraag van de Communie voor hertrouwde gescheiden dat het voor sommige mensen onmogelijk is om in kuisheid te leven als broer en zus (leven in seksuele onthouding was een vereiste, gebaseerd op de Heilige Schrift en de Traditie die duidelijk bepaald was door Johannes Paulus II in zijn Apostolische Exhortatie Familiaris Consortio). Hij benadrukte echter dat dit een verwijzing is naar menselijke onmogelijkheid en dat het niet uitsluiten is dat genade deze mensen kan komen helpen.

Naast de vermeende intimidatie, zijn sommige geestelijken van Malta ook bezorgd over het feit dat het land momenteel zonder een apostolisch nuntius zit. Aartsbisschop Mario Cassari, 73 jaar, was niet langer in staat om zijn functie uit te oefenen door langdurige gezondheidsproblemen. Alhoewel een hoofd van de missie zijn plaats tijdelijk inneemt, voelt de geestelijkheid zich “totaal geïsoleerd” bij gebrek aan een nuntius als hij in conflict zou komen met de Bisschop of bedreigd zou worden door hem.

Artikel van Edward Pentin voor National Catholic Register: Malta’s Archbishop: Seminarians Can Leave if They Don’t Agree With Pope Francis
Vertaling door Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

1 commentaar op “Vervolg(ing) in Malta: seminaristen geïntimideerd om de progressistische interpretatie van Amoris Laetitia te steunen

  1. Als priester moet je het leergezag volgen maar ook je geweten en als men gedwongen word toch iets te aanvaarden dat tegen je geweten ingaat moet men God meer gehoorzamen dan mensen. We geloven in Jezus en niet in mensen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht