Vluchtelingen bekeren zich tot Christendom in Berlijn

Steeds meer vluchtelingen laten zich in Duitsland dopen
Steeds meer vluchtelingen laten zich in Duitsland dopen

Een groeiend aantal vluchtelingen uit Moslimlanden bekeren zich tot het Christendom in de Duitse hoofdstad Berlijn. Voor sommigen is het Christendom een nieuwe ontdekking.  Voor anderen vormt migratie een manier om een eerdere bekering in het thuisland in vrijheid te kunnen beleven. 

 

Christendom als symbool van vrijheid

“Velen komen naar Duitsland en denken: hier kan ik mijn geloof kiezen en ik wil kiezen voor een religie van vrijheid”, vertelde de Evangelisch-Protestantse Dominee Matthias Linke aan AFP news na een doopviering in Berlijn. “Vele Iraniërs, die ik gedoopt heb, beschouwen het Christendom als een religie van vrijheid.” Volgens Dominee Linke wensen heel wat ex-Moslims zich af te zetten tegen de religie van hun voorouders.

Vrees voor negatieve impact op interreligieuze dialoog

Er bestaan geen officiële cijfers over het aantal bekeringen van Moslims tot het Christendom in Berlijn of Duitsland. Kerkelijke autoriteiten blijven hierover liever discreet uit vrees voor een negatieve impact op de dialoog met de Islam, volgens de Berliner Tagespost. “In de lokale Kerk is er zelfs een zekere terughoudendheid om het doopsel aan te bieden aan mensen in een situatie van nood,” benadrukt Christoph Heil, woordvoerder van de Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO). Men wil Moslims vooral niet afschrikken om de sociale hulpverlening, die door de Christelijke gemeenschappen wordt aangeboden, te aanvaarden.

Het fenomeen van de bekeringen werd echter bekend in 2013, toen de Evangelische Kerk (EKD) een handboek uitgaf over het dopen van asielzoekers.“In de laatste jaren, heeft een groeiend aantal asielzoekers, individueel of in familieverband, zich bekeerd tot het Christelijk geloof en kerkgemeenschappen om het doopsel gevraagd”, leest men in de introductie van de handleiding.“Dit vormt een bijzondere uitdaging, niet alleen voor de asielzoekers zelf, maar ook voor dominees, gemeenschappen en hun leden, die de doopkandidaten vele uren begeleiden met de nodige fijngevoeligheid en verantwoordelijkheid. “

Ook bekeringen in de Katholieke Kerk

Bekeringen zijn vooral een sterk fenomeen in Evangelische gemeenschappen, maar ook de Katholieke Kerk in Duitsland wordt benaderd door personen die zich willen laten dopen.  “Men kan niet meteen spreken van een massafenomeen, maar er is een groeiende interesse bij vluchtelingen”, bevestigde Christoph Soyer, verantwoordelijke voor een informatiepunt voor religieus zoekenden van het Aartsbisdom Berlijn, aan de Berliner Tagespost. Pater Felix Goldinger, een Katholieke priester, verklaarde dat ook hij vele vluchtelingen had gedoopt, voornamelijk uit Iran en Afghanistan, maar eveneens uit Syrië of Eritrea.

Christelijke bekeerlingen vrezen voor hun leven

Zelfs in asielcentra worden Christenen nog vaak bedreigd
Zelfs in asielcentra worden Christenen nog vaak bedreigd

Sommige bekeerlingen kwamen pas in Duitsland in contact met het Christendom, terwijl anderen het Christelijk geloof leerden kennen in hun thuisland of tijdens hun reis naar Europa. Zij die het Christendom in het thuisland leerden kennen, moesten daar vrezen voor vervolging, o.a.  in landen als Iran, Saudi Arabië en Afghanistan. Christelijke bekeerlingen zijn ook vaak het slachtoffer van Jihadisten in Syrië en Irak. Zelfs als vluchteling in Europa, zijn bekeerlingen uit het Midden-Oosten nog steeds niet veilig. Zowel onderweg als in centra voor asielzoekers worden ze vaak door Moslimvluchtelingen bedreigd. De Katholieke Aartsbisschop van Berlijn, Mgr. Heiner Koch, heeft vorig jaar al beloofd om zich in te zetten voor de bescherming van Christelijke vluchtelingen. Ook Emmanuel Sfiatkos, voorzitter van de Oecumenische Raad van Berlijn-Brandburg heeft benadrukt dat “het probleem van discriminatie en bedreigingen tegen Christelijke vluchtelingen in asielcentra dringend aangepakt moet worden, ook indien het slechts om een paar uitzonderlijke gevallen zou gaan. “

Onder druk gezet door familie, bespuwd door andere asielzoekers

Adel, een 25-jaar-oude Irakese bekeerling, leerde het Christendom in Baghdad al kennen. Zijn familie was niet onder de indruk en verbood hem om contact te houden met zijn Christelijke vrienden. Een explosie tijdens een kerkbezoek in Baghdad was de laatste druppel voor Adel, die kort daarna naar Duitsland vluchtte. Tijdens zijn reis naar Europa werd hij door andere vluchtelingen bespuwd en bedreigd, zodra zij merkten dat hij een kruis droeg. In een interview met de Berliner Morgenpost, beschreef hij zijn doopsel in Spandau (bij Berlijn) in januari als “de gelukkigste dag van mijn leven”.

Overheid vreest voor schijnbekeringen

Bijna 900,000 asielzoekers uit Syrië, Irak en Afghanistan werden vorig jaar in Duitsland toegelaten door Bondskanselier Angela Merkel. Bij de Duitse overheid bestaat onder andere de vrees voor schijnbekeringen door personen die hopen op deze manier gemakkelijker toegang te krijgen tot een verblijfsvergunning.

Bronnen: Independent, Berliner TagesPost en AFP

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

1 commentaar op “Vluchtelingen bekeren zich tot Christendom in Berlijn

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht