Openlijke steun voor de Dubia van de ‘International Confraternities of Catholic Clergy’

Foto: Logo van ‘Confraternity of Catholic Clergy’

De ‘Internationale Confraterniteiten van Katholieke Geestelijken’ (‘International Confraternities of Catholic Clergy’) hebben een open brief geschreven ter verdediging van de Dubia, die vier kardinalen hebben geschreven. Dit alles kadert in de context van de groeiende onenigheid en verwarring die er is over de interpretatie van Amoris Laetitia, in het bijzonder over de vraag of gescheiden en hertrouwde mensen die niet in onthouding willen leven toegelaten mogen worden tot de Communie ondanks het feit dat ze volgens de leer van de Kerk in een situatie van voortdurend en publiek bekend overspel leven.

De Bisschoppen van Malta hebben al, tegen de leer van de Kerk in, geleerd dat dit kan, zich baserende op Amoris Laetitia. Ze zeggen dat ze de volle steun hebben van de paus. Volgens Katholiek Nieuwsblad hebben ze het volgende gezegd: “Deze bisschoppen die de paus heel goed kennen, niet alleen persoonlijk maar ook zijn hoofd en hart, publiceerden hun richtlijnen in september en stuurden die naar de paus. De paus stuurde een brief, door hem ondertekend, waarin hij zei: ‘Ik verwelkom en dank jullie voor de interpretatie die jullie bieden… er is geen andere interpretatie.’ En met die brief wilde de paus een indicatie geven hoe wij bisschoppen moeten handelen als wij richtlijnen opstellen.” (lees hier)

Ook de Duitse Bisschoppenconferentie heeft Amoris Laetitia op de onkatholieke manier geïnterpreteerd. Zoals u hier kunt lezen, heeft Gerhard Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, hiertegen gereageerd. Volgens hem moet het document in leer met de Kerk worden geïnterpreteerd en hebben de Bisschoppen niet het recht het document op eigen houtje te verdedigen. Hij zegt: “Het kan bijvoorbeeld niet gezegd worden dat er omstandigheden zijn volgens welke een daad van overspel geen doodzonde inhoudt. Voor de Katholieke leer is het onmogelijk voor doodzonde om te co-existeren met heiligmakende genade.”

Het is dus duidelijk dat er een erg verwarrende situatie is ontstaan. Daarom hebben vier Kardinalen de Dubia geschreven om te vragen voor verduidelijking in deze verwarrende situatie. Deze Dubia zijn geschreven uit liefde voor de Kerk. Nu heeft de  ‘International Confraternities of Catholic Clergy’ dus een open brief geschreven waarin ze de Dubia steunen. De volledige brief staat hieronder. Het is duidelijk dat hier een ware clash aan de gang is. De onduidelijkheid van Amoris Laetitia over deze vraag doet zeker geen goed aan de eenheid van de Kerk (en nog minder aan de Waarheid). Het valt dus te hopen dat hier een autoriteitsvol antwoord op mag komen dat de eeuwige leer van de Kerk bevestigt.

Verklaring van de ‘International Confraternities of Catholic Clergy’

Als leden van de International Confraternities of Catholic Clergy’ zijn we ervan overtuigd dat er grote nood is aan een gezaghebbende interpretatie van de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia in overeenstemming met de constante leer en praxis van de Kerk. Deze verklaring komt in het licht van steeds verdergaande verschillen in interpretatie en een groeiende verdeeldheid in de praktijk. Een verduidelijking is duidelijk nodig om het misbruik van de Apostolische Exhortatie te corrigeren dat de heilige Traditie ondermijnt. Wij danken dan ook de vier eminente Kardinalen die onlangs hun dubia bij de Heilige stoel hebben ingediend met de vraag voor zo’n verduidelijking. De Confraterniteiten erkennen dat deze actie genomen is uit liefde voor de Kerk en uit bezorgdheid voor de redding  van de zielen. Zoals de Kardinalen zelf hebben duidelijk gemaakt, hebben ze deze stap genomen met diep respect voor onze Heilige Vader, Paus Franciscus, en moet ze niet gebruikt worden om verdelingen in de Kerk te maken. Het ernstige gevaar voor de eenheid van de Kerk als gevolg van toenemend moreel relativisme moet eerlijk worden geconfronteerd en duidelijk verholpen.

Als predikanten van zielen zijn wij ons terdege bewust van de vele uitdagingen waarvoor de mannen en vrouwen van vandaag staan. Wij streven ernaar om onze gelovigen, die vaak in complexe situaties leven, te helpen om de roep van Christus en zijn Evangelie te horen. Deze taak wordt vergemakkelijkt wanneer de Kerk haar leer moedig en duidelijk verkondigt. Het is ook essentieel dat de discipline van de Kerk altijd haar dogmatisch onderwijs volgt. In het bijzonder –  want hier is op dit moment veel verwarring over–  is het noodzakelijk om duidelijk te maken dat de Heilige Communie niet kan worden gegeven aan iemand die ervoor kiest om te leven in een seksuele relatie met iemand anders dan zijn geldig getrouwde man of vrouw. Degenen die zich in zo’n  situatie bevinden moeten natuurlijk pastorale steun krijgen en moeten geholpen worden om een zo volledig mogelijke rol te spelen in het leven van de Kerk als de omstandigheden toelaten. In verband hiermee is het belangrijk te vermelden dat het geweten geen wet op zichzelf is die de heilige Wet van God zou kunnen vervangen met een privé-oordeel, maar eerder een echo van de stem van de Schepper. De waardigheid van geweten moet worden bijgestaan om alle onwetendheid te overwinnen en ze moet worden beschermd om niet “praktisch blind als gevolg van de gewoonte van de zonde” (Gaudium et Spes, 16) te worden.

Vragen om een dergelijke verduidelijking, die de eeuwige leer van de Kerk moet herhalen, is een daad van kinderlijke liefde gedaan door trouwe zonen van de kerk die zich wenden tot onze Opperste Herder op zoek naar zijn vaderlijke begeleiding. Het is ons verlangen dat deze opheldering ons en andere Katholieke priesters en diakens zal helpen om onze dienst te verrichten op een manier die trouw en effectief is. Wij hopen dat dit verzoek om verduidelijking een gelegenheid voor de Heilige Vader mag zijn om de kudde, die aan hem is toevertrouwd door de Heer, te voeden en te weiden en om ons, zijn geestelijken, te steunen om hetzelfde te doen.

Originele tekst van de verklaring:
http://www.confraternityccb.org.uk/CCCB/News/Entries/2017/2/1_Statement_of_the_Confraternities_of_Catholic_Clergy.html

Artikel voor het Katholiek Forum door Hiëronymus Saepinus

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)