NIEUW SCHANDAAL: Conferentie in het Vaticaan vol pro-abortus wetenschappers

 

Op een evenement van het Vaticaan komt een hele reek geboortecontrole-voorvechters spreken –en, het lijkt dat er geen expert is om hen tegen te gaan.

[Eind februari organiseren de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen een symposium over “biologisch uitsterven”. De sprekerslijst blijkt vol te staan met dubieuze figuren, die tot de grootste voorvechters van geboortecontrole behoren (dit houdt in contraceptiva, abortus,…). Ook in de reclame voor het evenement komt de visie van de cultuur van de dood sterk naar voren. In het artikel hieronder kunt u meer lezen over de anti-Katholieke achtergrond van de verschillende sprekers.

Dit evenement is zeer problematisch: hoe valt dit te rijmen met de strijd die de Kerk altijd heeft gevoerd tegen de cultuur van de dood, in het bijzonder tegen abortus, het vermoorden van onschuldige kinderen in de moederschoot? Hoe kan het Vaticaan dan nu de grote voorvechters hiervan zo in de kijker zetten en zo’n gezag aanmeten? We hopen dan ook dat dit evenement nog mag afgeschaft worden, of dat er tenminste iets mag komen waardoor het niet doorgaat, en dat het Vaticaan zich de belangrijke strijd mag herinneren waarvoor ze altijd heeft gestreden en zich hier ook in deze tijd vol op toeleggen: de strijd tegen de cultuur van de dood, niet de strijd tegen bepaalde mythen door progressieve “wetenschappers” de wereld ingestuurd.]

De internationale verontwaardiging groeit nadat het Vaticaan een uitnodiging heeft gestuurd naar de voorvechter van bevolkingscontrole, Paul Ehrlich, om te spreken tijdens een workshop van 27 februari  tot 1 maart over “Biologisch uitsterven”. Ehrlich, een voorstander van gedwongen sterilisatie en gedwongen abortus, heeft gedurende decennia de “ecologische” positie belichaamd in zijn apocalyptische (en foutieve) voorspellingen over de gevolgen van de bevolkingsgroei.

Op de driedaagse conferentie, die gesponsord en georganiseerd wordt door de Pauselijke Academie van Wetenschappen en de Pauselijke Academie van sociale wetenschappen, zullen ook andere controversiële sprekers spreken naast Ehrlich, de auteur van het boek Population Bomb’.

Verschillende sprekers hebben een soortgelijke, zij het minder bekende, achtergrond als voorstander van de bevolkingscontrole of als verdedigers van het idee dat de mens de grootste vijand van de natuur zou zijn.

Des te opmerkelijker is het feit dat geen openlijk Katholieke denker of commentator die in staat zou zijn de agenda van de bevolkingscontrole tegen te gaan, op de planning lijkt te staan, behalve dan bisschop Marcelo Sánchez Sorondo, kanselier van de Pauselijke Academie van Wetenschappen, en kardinaal Peter Turkson, die een slotwoord zal geven.

Sorondo is eenvoudigweg gepland om enkele welkomstwoorden aan de conferentie te geven. Kardinaal Turkson, hoofd van de nieuwe dicasterie, gemaakt door Paus Franciscus, voor de “Bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling” zal op het symposium spreken over het thema “Het effect van verliezen in biodiversiteit op mensen: morele en ethische dimensies.”

De ware morele en ethische dimensie van het debat over “duurzaamheid” is nergens te vinden in de agenda of in de marketingmaterialen voor het evenement.

Het presentatieboekje voor de workshop geeft een puur evolutionistische geschiedenis van de aarde en van de mensheid, met inbegrip van de waarschuwing dat “niet duurzame” exploitatie van natuurlijke hulpbronnen door de mens zo’n 500 jaar geleden begon.

Naast Ehrlich, zal professor economie Sir Partha Dasgupta van Cambridge University spreken over “oorzaken en wegen van verliezen in biodiversiteit: consumptievoorkeuren, bevolkingsaantallen, technologie, ecosysteemproductiviteit.”

Dasgupta heeft uitgebreid geschreven tegen de groei van de wereldbevolking, waarin hij een parallel trekt tussen verminderde vruchtbaarheid en meer rijkdom en welzijn. Hij is een spreker bij de Wereldbank geweest, waar hij in 2003 gepraat heeft over “landbouwwetenschappers” die ” gewezen hebben op het feit dat de toekomstige vooruitzichten voor beschikbaarheid van voedsel voor de armste inwoners van de wereld erg afhangen van ons vermogen om de menselijke aantallen en natuurlijke rijkdommen te beheren.”

Beheer van menselijke aantallen is niet meer en niet minder dan bevolkingscontrole. Zijn paper prees de Human Development Index van China. Het brute eenkindbeleid van dat land heeft de bevolkingsgrootte in toom gehouden ten koste van miljoenen ongeboren levens, en vandaag is de regerende communistische partij wanhopig aan het proberen om de vruchtbaarheid op te schroeven, aangezien de beroepsbevolking snel aan het slinken is.

Een paar jaar daarvoor heeft Dasgupta zijn analyse gegeven over de kwestie in “Population Problem: Theory and Evidence” , een paper gepubliceerd door het tijdschrift Journal of Economic Literature’ . In een lange discussie over manieren om de mens ertoe aan te zetten minder kinderen te willen om zo de vruchtbaarheidscijfers neer te halen, concludeerde hij, “wanneer een kind wordt gezien als duur, kunnen we eindelijk hoop hebben om los te komen van de roofzuchtig hoge geboortecijfers.”

Dasgupta is ook een beschermer van ‘Population Matters’, voorheen bekend als de ‘Optimum Population Trust’, die voor een “duurzame bevolkingsgrootte” lobbyt  met inbegrip van de “omkering van de bevolkingsgroei” in veel landen.

Vooral vervelend is het feit dat Dasgupta de Vaticaanse workshop zal samenvatten en afsluiten op 1 maart, en het laatste woord zal krijgen samen met Peter Raven, een bioloog die gespecialiseerd is in planten, vlinders en evolutie.

Een van de drie dochters van Dasgupta, Aisha, is een manager van Marie Stopes International, een van de grootste aanbieders van abortus ter wereld. Ze is een leidende demograaf, vooral geïnteresseerd in het verband tussen ontwikkeling, milieu, bevolking en gezinsplanning.

Er is een verbinding met vroegere workshops georganiseerd op het Vaticaan en Aisha Dasgupta. Ze heeft gewerkt met Jeffrey Sachs (en zijn vrouw Sonia) bij het Earth Institute. Sachs heeft een conferentie over klimaatverandering, georganiseerd door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen, gemodereerd en mee voorgezeten.

Een andere spreker op het Vaticaans symposium is Lord Martin Rees van de Universiteit van Cambridge. De wetenschapper verkondigt “helemaal geen religieuze overtuigingen “, maar heeft wel in 2011 de jaarlijkse Templetonprijs ontvangen voor “vooruitgang naar onderzoek of ontdekkingen over spirituele realiteiten” voor inzichten die hij gebracht heeft in de perceptie van de mens op de dimensie van de fysieke werkelijkheid. Rees is gericht op de “verstoring” die de mens heeft gebracht aan de aarde door de enorme bevolkingsaantallen en geeft slechts een “50-50” kans dat de beschaving de 21ste eeuw zal overleven.

Dan is er Mathis Wackernagel, wiens lezing de sobere titel draagt: “globale voetafdruk”. Samen met Professor William Rees van de University of British Columbia bedacht deze Zwitsers-Amerikaanse voorvechter van de “duurzaamheid” het concept van “ecologische voetafdruk” van de mens, die elke mens beschouwt als een schadelijke roofdier waarvan het effect op de natuur kan worden gekwantificeerd en moet worden verlaagd.

Wackernagel is verdergegaan door het Global Footprint Network. Hij heeft ook de notie van “Overschrijding”  bedacht, wanneer een bevolking groter is dan de draagkracht op lange termijn van de omgeving. In een interview met The New Scientist in 2007, hij zei dat “overschrijding uiteindelijk de ecologische activa van de planeet zal liquideren.”

Ook een omstreden figuur en misschien wel een van de meest schandalige op het Vaticaans symposium, is John Bongaarts, vice-voorzitter van ‘Population Council’. Zijn onderwerp zal zijn: “bevolking: huidige toestand en toekomstperspectieven.”

Population Council is een in New York gevestigde niet-gouvernementele organisatie opgericht door John D. Rockefeller III in 1952. Diep geworteld in de eugenetica-beweging , heeft deze organisatie de koperen IUD gefinancierd en ontwikkeld, die functioneert als een vroeg abortusapparaat en is ze door de jaren heen verdergegaan met het bevorderen en onderzoeken van voorbehoedsmiddelen op lange termijn zoals Norplant, Jadelle en Mirena.

In 1982 is het Franse laboratorium dat de abortuspil RU 486 ontwikkeld heeft een samenwerkingsverband aangegaan met Population Council om deel te nemen aan preklinische tests in de VS. In 1993 heeft Roussel-Uclaf, de eigenaar van de abortuspil, een licentie gegeven aan Population Council voor wat de Franse professor Jerome Lejeune de “anti-mens pesticide” genoemd heeft, en in 1994 heeft hij hen alle patentrechten gegeven.

In een recent artikel in Nature, heeft Bongaarts fel betoogd tegen “traditionele genderrollen” en ook tegen het verzet van de Katholieke Kerk tegen anticonceptie. Hij schreef ook dat “indien legaal, veilige abortusdiensten beschikbaar moeten worden gesteld.”

De natuur behouden ten koste van de mens, “biodiversiteit” afzetten tegen het recht door God aan de mens gegeven om te ontwikkelen en te gedijen op de aarde die hij vanaf het begin gekregen heeft, en planten en dieren boven de mensheid plaatsen: dit zijn claims die de “duurzaamheidsagenda” vaak maakt . Haat voor het menselijk leven staat in het midden van de cultuur van de dood, en Paul Ehrlich is in het hart van de bevolkingscontrole-ideologie geweest, die menselijke wetten, internationale instellingen en tirannieke regeringen heeft beïnvloed.

Is het mogelijk dat God verkeerd is geweest toen hij de mensheid verordende om “vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen”, zoals in zijn eerste gebod aan Adam en Eva in de Hof van Eden, waar Hij de eerste man en de eerste vrouw als meesters van de schepping heeft geplaatst? Bevolkingscontrole betekent de verwerping van de traditionele religieuze veroordeling van contraceptie, abortus en euthanasie.

Dat is waarom de ontwikkeling van een nieuwe spiritualiteit en wereldreligie onderdeel zijn van veel voorstanders van de New Age “duurzame ontwikkeling”. De ware strekking van “duurzaamheid” is de bevordering van een soort van aanbidding van de natuur, zoals het zo duidelijk tot uiting is gekomen in de show “Fiat Lux”, geprojecteerd op de Sint-Pietersbasiliek in Rome in 2015 ter gelegenheid van de ecologische encycliek Laudato’ si en de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering en over de vermindering van de uitstoot van koolstof.

Artikel door: Jeanne Smits, van Lifesitenews: Vatican event featurarray of population controllers – and, it seems, no expert to counter them
Vertaling door: Hiëronymus Saepinus, voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

1 commentaar op “NIEUW SCHANDAAL: Conferentie in het Vaticaan vol pro-abortus wetenschappers

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht