Hoe 20ste-eeuwse trauma’s onze Europese identiteit nog steeds bedreigen en zelfs kunnen uitwissen
Werkgroep Volksverlichting / 15 september 2017

In onze geglobaliseerde wereld, worden we meer dan ooit geconfronteerd met het vraagstuk van onze identiteit als Europeaan. Wie zijn we? Wat maakt ons uniek en hoe verhouden we ons tot anderen?  De wereldoorlogen en de dekolonisatie hebben ons zelf-respect als Europeanen voor een groot deel gebroken. Plots waren we niet meer het Europa van de machtige staten, kunst, cultuur en wetenschap, maar het Europa van oorlog, verwoesting en genocide. Dit heeft zware littekens achtergelaten. We zijn ons geloof en vertrouwen in onze religie, onze cultuur, onze waarden, onze beschaving verloren. Voor de eerste keer in onze geschiedenis zien we niet langer de anderen, maar onszelf als de barbaren, de geweldenaars en de racisten, die “heropgevoed” moeten worden in het belang van de wereldvrede en het milieu. Zelfs kinderen krijgen, geeft ons schuldgevoelens. Het liefst zouden we niet meer willen bestaan, want we vervuilen onze wereld. Europeanen bevinden zich sinds WO II en de Holocaust in een staat van perpetuele boetedoening. We hebben ons afgekeerd van onszelf, van onze geschiedenis, van ons cultureel erfgoed. Onze identitaire vertwijfeling is in bijna alle aspecten van onze beschaving te herkennen: in onze perceptie van kunst, in de Europese constructie, maar ook in de…

“Synode van de Jeugd” een nieuwe “pauselijke aanslag” op het Katholiek Geloof?

Jeugdsynode dreiging voor de Kerk (Voice of the Family) Eerder dit jaar gaf het Secretariaat van de Synode een voorbereidend document vrij, vergezeld van een vragenlijst voor alle bisschoppen van de wereld, voor de Synode van oktober 2018 genaamd “Jonge Mensen, het Geloof en Onderscheiding van de Roeping”. Het is nu al duidelijk dat – zoals uiteraard te verwachten was – de volgende ‘Synode van de Jeugd’ opnieuw een aanval op het Katholiek Geloof wordt. Stichting ‘Voice of the Family’ heeft het voorbereidend document bestudeerd en de bevindingen in een artikel gegoten. Objectieve waarnemers zijn het erover eens dat de twee “gezinssynodes”, gehouden in 2015 en 2016, van het begin ervan erop gericht waren te proberen veranderingen door te drukken in de Katholieke Leer rond huwelijk en gezin. Het proces bereikte zijn toppunt in de apostolische exhortatie Amoris Laetitia, door Paus Franciscus gepromulgeerd in april 2016 met daarin talrijke ketterse voorstellen. In 2018 komt er een nieuwe Synode. Dit keer één die gericht is op de jeugd en de roepingen. Het synodesecretariaat wordt nog steeds geleid door dezelfde mannen die leiding gaven aan de manipulatie van de synodes in 2015 en 2016. De voorzitter blijft Paus Franciscus, de secretaris-generaal blijft Lorenzo K en de bijzonder secretaris…

Facebook censureert ook Vlaamse pagina’s op “homofobie”

Choqueert deze afbeelding? Of vertelt het niks nieuws onder de zon? De aanhangers van politieke correctheid kunnen tevreden zijn. Omwille van de publicatie van bovenstaande “meme” (op de Facebook-pagina van Pro Familia) werd het Facebook-profiel van uw dienaar maar liefst voor 30 dagen geblokkeerd. Geen nood een back-up-account werd al aangemaak (voor de vrienden: deze link). Lees ook: Een Katholieke zuivering? Facebook verwijdert wereldwijd grote Katholieke Facebook-pagina’s Toch is het maar weer eens bewezen dat het zelfverklaarde “neutrale social network” van globalist Zuckerberg zich prostitueert als vehikel voor cultuur-marxistische propaganda. Allerminst kan deze meme worden beschouwd tot het aanzetten van haat, integendeel, dit is een barmhartige boodschap om mensen te behoeden van een “lifestyle” die alleen maar leidt tot zelfvernietiging en in deze prent is geen enkele stelling overdreven. Laten we dit schandaal vooral benutten om datgene wat men wil verbergen extra in de verf te zetten: Homo’s: dragers van SOA’s Homo’s: alcoholisten Homo’s: zelfmoordenaars Homo’s: verkeersslachtoffers Homo’s: sterven jong Ongeloofwaardig? “Fake news”? Graag nodigen we u uit om zelf op research te gaan. Meer nog, de werkelijkheid hierover puilt zodanig uit, waardoor ze zelfs door een gemanipuleerde academische wereld én mainstream media in het Westen niet meer onder de mat…

Kiezen voor het huwelijk: omdat niet alle “samenlevingsvormen” gelijk zijn….

De liefde van Jezus voor zijn Kerk, wordt in het Nieuwe Testament vaak vergeleken met de liefde van een Bruidegom voor zijn Bruid.  Er is dan ook geen groter bewijs van liefde dan het huwelijk, dat door de Katholieke Kerk als een sacrament wordt beschouwd. In the jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw, besloten de babyboomers  echter niet alleen te besparen op kappers en hygiëne, maar ook het instituut van het huwelijk als achterhaald opzij te schuiven. In de plaats kwam de vrije liefde, maar deze “vrijheid” veranderde al gauw in vanzelfsprekendheid en verplichting. Mensen met traditionele waarden werden weggelachen als “abnormaal” en “verkrampt”.  Men moest en zou het eigen plezier en “geluk” vinden, ook als dit ten koste was van het geluk van anderen, inclusief de eigen (ex-)partner en kinderen.  Ongehuwd samenwonen en voorhuwelijkse seks nu ook algemeen aanvaard door Katholieke structuren Enkele decennia na de seksuele revolutie van de jaren ’60 zijn de “vrije” liefde en ongehuwd samenwonen zo “normaal” geworden, dat de Kerk in Vlaanderen er bij huwelijkskandidaten vaak van uitgaat, dat ze al geruime tijd samenwonen. Ook het Katholiek onderwijs heeft het schijnbaar opgegeven om de traditionele Christelijke moraal te promoten. Seksuele voorlichting wordt er…

Enkele leugens van de seksuele revolutie ontmaskerd

De seksuele revolutie is gebouwd op leugens. Enkele daarvan verdienen een bijzondere vermelding vanwege hun alomtegenwoordigheid en pertinentheid. De leugen van de seksuele revolutie lijkt een beetje op de leugen van de slang aan onze voorouders. Net zoals de slang zei tot de vrouw: ‘U zult helemaal niet sterven!’, zo zegt de wereld in de zelfde trend ook: ‘Gij zult helemaal niet uw geluk verspelen als gij van de kelk van de seksuele revolutie drinkt!’ Helaas… De leugens: “Porno is niet verslavend. Seks is niet verslavend. Porno- en seksverslaving zijn concepten uit de populaire psychologie die betekenisvol schijnen, echter geen legitieme wetenschappelijke basis bezitten.”[1] “[Om seksuele integriteit te ontwikkelen moet je] meer porno bekijken: Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. Ze worden een grotere voorstander van algemene gelijkheid. Ze ondersteunen meer een progressieve rolverdeling tussen mannen en vrouwen en ze aanvaarden minder discriminatie op basis van gender. Ze worden ook minder religieus, en kunnen meer geloofscrisissen doormaken. Genieten van porno zorgt ervoor dat mensen hun overtuigingen over seks en gender veranderen, en in sommige gevallen de dogmatisch rigide seks/gender-waarden verwerpen die in de kerk geleerd worden. Onze samenleving wordt minder dogmatisch over seks, meer egalitair en…