#Metoo : is de seksuele revolutie zichzelf aan het neutraliseren?

Foto: medium.com

De #metoo Twitter campagne tegen ongewenste intimiteiten heeft internationaal heel wat stof doen oplaaien. Oude lijken werden in allerlei landen uit de kast gehaald. Ook in België, waar TV-persoonlijkheid Bart De Pauw (49) door de VRT op staande voet werd ontslagen, na beschuldigingen van ongepast SMS-gedrag aan het adres van vrouwen waarmee hij had samenwerkt. Er werd in de pers heel wat gespeculeerd naar de achterliggende redenen van dit soort gedrag. Waarom doet een man zoiets, en vooral, waarom wachten de slachtoffers zo lang om te reageren? Ligt de reden bij een seksistische bedrijfscultuur, een tekort aan assertiviteit bij vrouwen, de ontsporing van het politiek correcte denken? Is onze maatschappij intolerant en preuts geworden, zoals sommige menen? 

Laatste taboe: de ravages van de seksuele revolutie

Het enige wat men niet in vraag durft te stellen, lijkt de seksuele revolutie zelf wel te zijn. Onze samenleving is namelijk helemaal niet preuts. Integendeel, grenzen worden op gebied van seksualiteit voortdurend overschreden en verlegd. We worden al decennia lang overspoeld door expliciete beelden, in de media, reclame en kunst. Zelfs kinderen vanaf 9 jaar krijgen tegenwoordig hun eigen seksprogramma’s en -gidsen. Naakt verkoopt en men moet hier steeds verder in gaan, om de aandacht van een seksueel vermoeid publiek nog te kunnen trekken. Het gaat zelfs zo ver dat de seksuele interesse bij jongeren en volwassenen afneemt. Het gebruik van de sociale media verhoogt ook steeds meer de drempel naar “live” vriendschappen, terwijl er bij de (vaak anonieme) elektronische contacten vergeten wordt dat er aan de andere kant een persoon van vlees en bloed zit, die wel degelijk emotioneel kan reageren op je mails en sms-jes.

Van “seks mag” naar “seks moet”

De seksuele revolutie van mei ’68 heeft komaf gemaakt met veel van de tradities rond hofmakerij, wegens te stijf en burgerlijk. In de plaats daarvan kwam een

Foto: nrc.nl

sfeer van normloosheid, waar alles leek te kunnen en vaak zelfs “moest” om niet “frigide” over te komen. Seks als vrijheid werd seks als plicht, omdat het bij een relatie “hoort”, of in bepaalde industrieën zelfs gezien wordt als logische “carrièrezet”. Wanneer je als actrice of danseres naakt of schaars gekleed moet optreden, is de weg naar seks met de collega’s of regisseur op z’n minst gezegd zeer kort. Jonge actrices die onder elkaar moeten wedijveren voor elke schaarse rol die vrijkomt, worden zo makkelijke prooien voor libertijnse mediabonzen, die de prille ambitie van al dat schoon volk maar al te graag uitbuiten. Dit was onder andere het geval bij de recente seksschandalen in Hollywood. 

Van “alles mag” naar “mag er eigenlijk nog iets?” 

Maar vooral in gewone kringen, heerst er veel vertwijfeling. Wat past en wat niet? In principe “mag” in onze maatschappij alles, maar aangezien elke foute inschatting ook kan leiden tot vervolging of ontslag, heerst er een klimaat van wantrouwen tussen de geslachten. Vele vrouwen vinden dat er te weinig respect is en andere klagen dan weer dat er helemaal geen interesse of de foute interesse voor hen wordt getoond.  Vele mannen voelen zich onterecht geviseerd als potentieel seksueel roofdier. Anderen krijgen de indruk dat hun gewoon flirtgedrag gecriminaliseerd wordt, wat leidt tot moeilijkheden met het starten van relaties.  Op deze manier verstoort de seksuele revolutie het ganse proces van de hofmakerij. Hoe moet je tegenwoordig een vrouw aanspreken? Mag je een deur voor haar openhouden? Een liefdesmail, mag dat nog, of is dit nu ook al grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je dan verder in je relatie? Welke aanrakingen mogen en welke niet? U hebt het begrepen: de cocktail van mei ’68, de seksuele revolutie, het feminisme en de politieke correctheid, die onze maatschappij doordrenkt, remt onze voortplantingsdrift en ondermijnt onze relaties. De ironie hiervan, is dat we mogelijk zullen terugkeren naar de “preutse” en “kleinburgerlijke” samenleving, waar de generatie van  mei ’68 zich net tegen heeft verzet.

Foto: ted.com

Nood aan een consensus

Misschien wordt het tijd om een nieuw debat te voeren over wat wel of niet wenselijk is in het kader van de relaties tussen mannen en vrouwen? Zonder algemene consensus over wat wel of niet mag, blijven we geconfronteerd met misverstanden en/of ongepast gedrag, waardoor de hofmakerij uiteindelijk onmogelijk wordt. Waar menselijke relaties zo verkrampt worden, dat niemand nog weet hoe zich gepast te gedragen, kan er ook geen vrijheid meer zijn. De seksuele “vrijheid” neutraliseert bijgevolg zichzelf, zoals de libertijnen in onze samenleving snel genoeg zullen begrijpen, wanneer ze zoals de Bart De Pauwen van deze wereld, begraven worden onder de beschuldigingen en rechtszaken voor grensoverschrijdend gedrag. Dan komt er hopelijk opnieuw erkenning voor traditionele vormen van moraal. Men moet er in durven geloven!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

15 commentaren op “#Metoo : is de seksuele revolutie zichzelf aan het neutraliseren?

  1. Suenens stamt uit een ander tijdperk. Zou hij onze huidige uitdagingen zelfs begrijpen? Hetzelfde geldt voor onze huidige bisschoppen. Hopeloos passé en voorbijgestreefd. Hun frustraties zijn niet langer de onze…

    1. Dit artikel gaat toch helemaal niet over grensoverschrijdend gedrag of the seksuele revolutie? Ik zie het verband niet?

     1. De Kerk heeft een onderwijzende taak: Akte van Geloof: “…….ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert, …………….”
      dit wilde ik haken aan de laatste zin van het artikel:
      Citaat: >>Dan komt er hopelijk opnieuw erkenning voor traditionele vormen van moraal. Men moet er in durven geloven!<<

      Maar dan moeten we wel goede spreekbuizen vinden IN de Kerk. Suenens z.g. ging tenminste de diepte in. Afwezigheid van zulke specialisten levert problemen als #metoo op.

      Ziet u het verband nu ook? En een taak? m.v.g.

    2. Beste Hendrik,
     Suenens ging helemaal niet de diepte in en was dat ook niet van plan.
     Suenens was een zeer gevaarlijk man met een fijne neus en een scherp oog. Hij wist heel precies hoe hij iedereen met een kluitje in het riet kon drijven.

     http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/leo-kardinaal-suenens-was-een.html
     DONDERDAG 11 APRIL 2013

     Leo ‘Kardinaal’ Suenens was een vrijmetselaar… Initiatie in de vrijmetselarij: 15-6-1967; Code: # 21-64. Code-naam: “LESU.”

 1. … Het is zeer storend dat er in de huidige maatschappij een soort stilzwijgend gebod komt van : “Gij moet seks hebben”. Dan is het niet verwonderlijk dat er figuren als Bart De Pauw rondlopen. Gesubsidieerde organisaties zoals Sensoa hebben ook een nefaste invloed. Die zien seksualiteit vooral als een technisch middel om plezier te maken.

  … Een triest voorbeeld van De Pauw : hij zit niet alleen vrouwen achterna op een ontoelaatbare manier, maar bedriegt ook zijn vrouw, en is een slecht voorbeeld voor zijn kinderen en in feite iedereen.

  … Het wordt tijd dat men inziet dat seksualiteit bij liefde hoort, en intieme seksuele betrekkingen enkel thuishoren in een huwelijk.

  1. Citaat: “… Het wordt tijd dat men inziet dat seksualiteit bij liefde hoort, en intieme seksuele betrekkingen enkel thuishoren in een huwelijk.”
   Reactie: klopt volgens mij, maar daarmee is de complexiteit daarvan en de invulling ervan binnen het rooms-katholieke geloof nog geenszins uit de doeken gedaan om vorm te geven.
   Quo Vadis ?

   1. Quo vadis? Ik denk dat koppels zelf verantwoordelijkheid moeten opnemen voor hun seksualiteit. Priesters zijn geen seksuologen en ik verwacht ook niet van hen dat ze me slaapkamertips gaan geven. Ik zou dat trouwens bijzonder ongepast en grensoverschrijdend vinden.

    1. @ Katharina,

     Ik stop er mee, want kan wsch. niet helemaal juist / juist helemaal niet overbrengen wat ik bedoel. Dank voor de moeite”
     ———-
     De Kerk heeft een onderwijzende taak: Akte van Geloof: “…….ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert, …………….”
     dit wilde ik haken aan de laatste zin van het artikel:
     Citaat: >>Dan komt er hopelijk opnieuw erkenning voor traditionele vormen van moraal. Men moet er in durven geloven!<<

     Maar dan moeten we wel goede spreekbuizen vinden IN de Kerk. Suenens z.g. ging tenminste de diepte in. Afwezigheid van zulke specialisten levert problemen als #metoo op.

     Ziet u het verband nu ook? En een taak? m.v.g.

     1. Dag Hendrik,

      Het klopt dat de Kerk onvoldoende proactief is in het promoten van de traditionele moraal. Integendeel, de traditionele moraal wordt zelfs gerelativeerd in de naam van pastorale belangen. Het feit dat Sensoa in het katholiek onderwijs vrij spel krijgt, is hiervan een belangrijk symptoom. Jongeren krijgen alle mogelijke “volwassen” sekstips, maar men leert ze niet hoe men gepast met elkaar omgaat. Nochtans is dat net waar ze de meeste vragen rond hebben. Wat is echte vriendschap, wat is echte liefde? Hoe maak ik vrienden? Hoe benader ik een potentieel lief? etc.Ik vind de huidige gang van zaken triestig en een gemiste kans…

      Katharina

 2. Ik geloof niet dat de seksuele revolutie voorbij is , het moet in feite nog beginnen. De regering moet steeds maar nieuwe wetten uitvinden om te kunnen zorgen dat het niet uit te hand loopt , bekijk de gevechten door jongeren ( lees islam ) in Brussel en dit heeft ook met drugs te maken,de jongeren willen de politie uit hun straten!! ik geloof dat de normvervaging nog zal toenemen met alle gevolgen.

 3. #Metoo zelfs St. Augustinus! Hij schrijft in zijn Confessiones 8.7.17:
  “da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo”

  In vertaling en context:
  “Maar ik, die als jongeling zeer ellendig was, en nog ellendiger juist in het begin van mij jongelingsjaren, had U ook om kuisheid gebeden en gezegd: “Geef mij kuisheid en zelfbeheersing, maar nu nog niet.” Want ik vreesde, dat U mij terstond zou verhoren en terstond zou genezen van de ziekte van de begeerte en ik wilde liever dat die verzadigd werd dan uitgedoofd.” ( Augustinus’ Belijdenissen , vertaling: A Sizoo, 6e herziene druk, bladzijde 111)

 4. Niet alleen Suenens maar ook bepaalde pausen wisten zeer goed wat de traditie van het Woord inhoudt.
  Het Vaticaan is niet voor niets een vesting, een burcht dat voortdurend onder aanval ligt van veel duistere machten, ook van binnen in!

  En ik beroep me hierbij ook op bepaalde profeten die door te veel mensen worden ontzien.

  +++++++
  Het doel van het huwelijk is in de allereerste plaats dat twee gelijkgestemde zielen, die vooral een voldoende rijpe en zuivere geestelijke beleving moeten hebben, alles doen wat in hun vermogen ligt om zielen — de eigen kinderen en andere zielen — in alles en zonder onderbrekeing op de weg naar God te begeleiden en te onderrichten.
  Sex en maatschappij moeten daar volledig aan ondergeschikt zijn.
  Sterker zelfs, sex moet volkomen genegeerd worden totdat een engel het koppel meldt dat een zuiver zieltje kan worden opgewekt en dan is een eenmalige lichamelijke daad voldoende.
  Omdat men dat al bij voorbaat niet wil weten, want jong en innerlijk niet volwassen — men kan hoooguit spreken van maatschappelijke volwassenheid — komt de apostel er toe te zeggen dat men elkaar in liefde moeten kunnen verdragen en tegemoetkomen want ook het huwelijk zou een roeping moeten zijn, en ook het huwelijk kan niet ontsnappen aan Efezen hoofdstukken 4 en 5.
  +++++++

  Het voordeel van veel profeten trachten te overzien is dat men niet steeds het risico loopt naar believen uit de eigen duim te zuigen wat men als goedaardig meent te mogen verkondigen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht