Frankrijk: kerken verdwijnen, moskeeën ontspringen
Actualiteit & Opinie , Islam / 8 augustus 2017

In de afgelopen 30 jaar werden er meer moskeeën en moslimgebedscentra gebouwd in Frankrijk dan alle Katholieke kerken samen die in de vorige eeuw werden gebouwd. De kerk van Santa Rita stond vroeger in het vijftiende arrondissement van Parijs. Een paar weken nadat E.H. Hamel door islamitische terroristen vermoord werd, heeft de Franse politie de kerk leeggemaakt. Het is nu een parkeerplaats. De politie sleepte de priesters aan hun benen naar buiten terwijl een Mis gecelebreerd werd. In Frankrijk zijn er wetten die oude bomen beschermen. Maar de staat is vrij om oude christelijke kerken met de grond gelijk te maken. De leegtes die in het Franse landschap werden gecreëerd, worden nu al gevuld door de bloeiende moskeeën. De laffe Franse autoriteiten zouden de islam nooit behandelen, zoals ze het christendom nu behandelen. “Frankrijk is geen willekeurige plaats.. vijftien eeuwen geschiedenis en aardrijkskunde bepalen haar persoonlijkheid. In de diepten van haar landschap bepalen de kerken, kathedralen en andere pelgrimsoorden betekenis en vorm aan haar patriottisme. Laten we aan onze civiele autoriteiten eisen om dit te respecteren.” Zo presenteerde twee jaar geleden de Franse journalist Denis Tillinac zijn protest, ondertekend door tientallen Franse prominenten, nadat sommige Franse imams de ombouwing van…

Verjaardag van de moord op priester Jacques Hamel
Actualiteit & Opinie , Islam / 27 juli 2017

Gelovigen en hoogwaardigheidsbekleders verzamelden gisteren in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray om de eerste verjaardag te herdenken van de brutale moord van père Jacques Hamel door de handen van islamitische terroristen. Aartsbisschop van Rouen, Dominique Lebrun, ging voor in de Mis in de kerk waar de priester het leven liet. Opmerkelijk detail: Père Hamel zette zich sinds 2015 in voor de interreligieuze oecumene met moslims. Een jaar geleden, op 26 juli, werd priester Jacques Hamel samen met enkele gelovigen tijdens de Mis gegijzeld. Eén parochiaan werd zwaargewond en een andere kon vluchten, maar père Hamel werd vóór het altaar op zijn knieën gedwongen en de keel overgesneden. Zijn laatste woorden waren naar verluidt “Ga weg, Satan!”. Opmerkelijk detail: Père Hamel zette zich sinds begin 2015 in voor een interreligieus comité, samen met de lokale imam Mohammed Karabila, president van de regionale raad van moslims van Normandië. En Paus Franciscus’ eerste reactie was: “Hij is een martelaar!” Het proces voor zijn zaligverklaring is reeds aan de gang. De lokale moslimgemeenschap veroordeelde de “barbaarse daad” en ze zeiden dat deze daad “tegen het geloof van de Islam” ingaat en weigerde dan ook de doodgeschoten terroristen te begraven. Een plaatselijke imam omschreef de Islam als “een religie van…

Franse Aartsbisschop over ‘De Grote Vervanging’: “Moslims vertellen kalmweg dat Frankrijk op een dag van hen zal zijn.”
Actualiteit & Opinie , Islam / 14 juli 2017

Massa-immigratie brengt een on-Europese cultuur naar Europa die de autochtone Europese cultuur haat en wenst te vernietigen. Zo worden er doorheen Europa overal symbolen van onze cultuur vernielt of beklad. Zo ook in Bordeaux waar het “Monument aux Girondins” met Arabische woorden werd beklad. Het woord ‘Koufr’ (ook gespeld als kaffer, kafir of kufar) betekent “ongelovige”. Tevens hebben enkele getuigen verklaard dat ze de daders “Allahu Akbar” hoorden roepen. Echter zijn dergelijke wandaden in de ogen van de pers steeds “gewoon” vandalisme van “jongeren”. Bron: Nationalisme en traditionalisme De Rooms-Katholieke Aartsbisschop van Straatsburg, Luc Ravel, vestigt de aandacht op de demografische verschuiving in Frankrijk, erop wijzend dat moslims veel meer kinderen hebben dan inheems-Franse burgers en daarnaast fulmineert hij tegen de wijdverspreide “promotie” van abortus. De Aartsbisschop van Straatsburg strijkt tegen de haren in bij Kerkleiders in Frankrijk die grotendeels politiek-correct gebleven zijn op het gebied van demografische veranderingen die zich voordoen in het land. Hij zei dat het stijgende geboortepercentage van moslims in Frankrijk leidde tot wat de productieve Franse schrijver Renaud Camus heeft aangeduid als “Le Grand Remplacement”, bericht het Franse conservatieve tijdschrift Valeurs Actuelles. “Moslimgelovigen kennen hun geboortecijfer zodanig goed dat ze het vandaag de dag noemen……

Amsterdam financierde lessen bij salafistische moskeeën
Actualiteit & Opinie , Islam / 4 juli 2017

Jonge Amsterdammers konden tot voor kort lessen volgen bij een reeks omstreden moskeeën in Amsterdam, op kosten van de gemeente. Gezinnen met lage inkomens hadden recht op een scholierenvergoeding, die ook aan salafisme-lessen kon worden besteed. In Amsterdam bestond tot voor kort een “scholierenvergoeding”, waar mensen met een laag inkomen een beroep op konden doen. Naast danslessen, schoolspullen en sportkleding werden de afgelopen jaren in totaal ook tonnen uitgekeerd aan ouders voor “godsdienstlessen”. Uit onderzoek van SP-wethouder Arjan Vliegenthart naar het vergoedingsbeleid blijkt dat koran- en godsdienstlessen bij bekende salafistische bolwerken konden worden gedeclareerd. Tienduizenden euro’s voor omstreden moskeeën VVD-raadslid Marianne Poot zegt tegen dat er aan godsdienstlessen in totaal 320.000 euro is uitgekeerd. In de meeste gevallen gaat het om koranlessen of godsdienstlessen bij moskeeën. “Dat betekent dat er bij een aantal omstreden moskeeën voor tienduizenden euro’s aan koranlessen zijn gevolgd. Dat is kwalijk.” Poot hekelt ook het feit dat Vliegenthart eigenlijk niet wilde luisteren naar de gemeenteraad. “Hij vond dat we ons er niet mee moesten bemoeien.” Het VVD-raadslid heeft vragen gesteld. “Ik wil het naadje van de kous weten,” zegt Poot. Nader onderzoek moet preciezer uitwijzen bij welke moskeeën de lessen door de gemeente zijn gefinancierd. Moskeeën…

Rome islamiseert: In de hoofdstad van het Katholicisme staat ook de grootste moskee van Europa
Actualiteit & Opinie , Islam / 4 juli 2017

Hoe de hoofdstad van het Katholicisme razendsnel islamiseert. Rome heeft tegenwoordig de grootste moskee van Europa. In Rome leven zo’n 50.000 tot 70.000 moslims, de illegale Noord-Afrikanen nog niet meegerekend. Na het Katholicisme is de islam de grootste godsdienst, ruim vóór het protestantisme en het jodendom. De moskee – annex islamitisch cultureel centrum – verrees reeds in 1995 in de groene zone van Monte Antenne in het noorden van Rome. Het idee dateert echter al van 1973. Geheel in de “oecumenische geest” van het Tweede Vaticaans Concilie ging Paus Paulus VI er snel mee akkoord. Na lang touwtrekken stelde de gemeente de grond zelfs gratis(!) beschikbaar. Sommige Katholieken noemden de bouw van de moskee een belediging voor de Christenen. Wat het uiteraard ook is. De Italiaanse regering vond het echter “cultuurverrijkend”. De moslims eisten dat eigen architecten het gebouw zouden ontwerpen. Maar de Italiaanse regering dreef door dat er meerdere projecten zouden worden ingediend. Het resultaat was uiteindelijk een gruwel van een mengeling van prachtige Romeinse barok- en renaissancestijl gecombineerd met Arabische stijlen. Deze vermenging staat immers symbool voor de vermenging van Europa met de islam, iets “goeds” in de ogen van de betrokken politici. De moskee is zwaar gesponsord…

Woedende Spaanse Katholieken organiseren massaal ‘gebedsprotest’ na grootschalige Moslim-gebedsbijeenkomst aan Mariabeeld
Actualiteit & Opinie / 16 juni 2017

Katholieken in de Spaanse stad Granada sloegen terug naar wat zij omschreven als een “provocerende” beslissing om een Ramandan-vastenonderbreking te houden vóór een beeld van de Maagd Maria, door een grootschalige publieke gebedsbijeenkomst te organiseren op dezelfde plaats. “We zijn hier omdat we niet kunnen toestaan dat dit gebeurt. Ze kunnen dit niet doen in Granada. Ze kunnen dat doen in hun plaats, maar niet in de Jardines del Triunfo, dat zo lang van ons is geweest,” zo vertelde een Katholiek op de bijeenkomst aan het Ruptly videoagentschap van RT. De hedendaagse ‘Jardines del Triunfo’ kende zijn oorsprong als een 13de-eeuwse Moslim-begraafplaats tijdens de Islamitische bezetting van Spanje, maar het wordt nu gedomineerd door een 17de-eeuws beeld van de Onbevlekte Ontvangenis, staande op de top van een hoge zuil. De beslissing om een gebedsbijeenkomst te organiseren om de Ramadan te onderbreken op 10 juni, werd gezamenlijk genomen door het socialistische stadsbestuur en een Islamitische groep, de Euroarab Foundation. De socialistische burgemeester zei dat de ceremonie bewees dat “Granade een stad van samenleven en tolerantie” was en dat de “mensen van alle geloofsovertuigingen uitgenodigd waren om deel te nemen” in een ritueel dat zou dienen als “een uitnodiging tot een andere…

Bijlessen en halalmaaltijden om meer moslims op de universiteiten te krijgen
Actualiteit & Opinie / 3 mei 2017

De universiteiten van Antwerpen en Leuven plannen extra inspanningen om islamitische jongeren in hun aula’s te krijgen. De rectoren van de universiteiten zijn het erover eens: de aula’s zijn “te wit” (blank in gewoon Nederlands, maar dit terzijde). Daarom is diversiteit één van de speerpunten in de kersverse beleidsnota van de Antwerpse rector Herman Van Goethem. “Antwerpen is bij uitstek een multiculturele stad”, zegt hij. “Maar dat zie je niet weerspiegeld in onze auditoria.” Hij wil meer moslims krijgen door hen te stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven, door ze vrijwillige bijles te geven en door halalmaaltijden aan te bieden in onze studentenrestaurants. Wel beste rectoren, het feit dat ze blijkbaar “bijles” nodig hebben in vergelijking tot de door jullie minder gewenste blanke autochtone leerlingen suggereert feitelijk dat jullie niet langer voor de best geschikte leerling gaan maar voor diegene met het naar jullie ideale geloof of de juiste huidskleur, alles behalve blank dus. Daarnaast geven de rectoren aan dat het in werkelijkheid niet echt om meer diversiteit gaat maar gewoon om meer moslims. Waarom wordt er immers niet ingezet op meer diversiteit door te proberen meer chinezen naar de universiteiten te halen (zij hebben gemiddeld het hoogste IQ…

Londonistan: 500 kerken gesloten, 423 nieuwe moskeeën
Actualiteit & Opinie / 6 april 2017

De stad Londen – door de uitgesproken journalist Melanie Philllips bijgenaamd Londonistan – heeft nu 423 nieuwe moskeeën die “gebouwd werden op de droevige ruïnes van het Engelse Christendom”, zo schreef de Italiaanse journalist, schrijver en columinst bij Arutz Sheva, Giulio Meotti in een artikel voor het Gatestone Instituut. De Islamitische prediker Maulana Syed Raza Rizvi zei dat “Londen meer Islamitsich is dan vele Moslimlanden tezamen.” De Verendigde Hyatt Kerk, bijvoorbeeld, langs Hamilton Road, werd gekocht door de Egyptische gemeenschap, en wordt nu in een moskee veranderd. De St-Pieterskerk is nu de Madina Moskee, en de Brick Lane Moskee was vroeger een Methodistenkerk. Er worden niet enkel gebouwen omgevormd, zo schrijft Meotti, maar ook mensen: “Het aantal bekeerlingen tot de Islam (in Londen) is verdubbeld; vaak omarmen ze de radicale Islam, zoals Khalid Masood, de terrorist die toesloeg in Westminster.” “Gegeven de huidige trend,” zo voorspelt hij, “wordt het Christendom in Engeland een relikwie, terwijl Islam de religie van de toekomst zal zijn.” Er wordt geschat dat tegen 2020, het aantal Moslims dat gebedsdiensten bijwoont het aantal Christenen zal overstijgen die wekelijks naar de kerk gaan, 683.000 tegenover 679.000. Binnen een generatie zal het aantal kerkgangers drie keer lager zijn…