Het visioen van Johannes-Paulus II: “Islam zal Europa overspoelen”

In de “Nuova Bussola Quotidiana” verscheen een uiterst belangrijk artikel, waarover in de media en de Kerk het grootste stilzwijgen wordt bewaard: het buitengewone profetische visioen van de heilige Johannes-Paulus II in 1993 , dat enkele dagen geleden door een persoonlijke vriend van deze Paus,  Mgr Mauro Longhi van de Prelatuur van het Opus Dei,  werd bekendgemaakt .In dat visioen voorspelt de Paus dat de Islam Europa zal overspoelen.

Mgr Longi werd als priester enorm gewaardeerd,zowel door Johannes-Paulus II als door Benedictus XVI, zodanig zelfs dat hij in 1997 lid werd van het Vaticaanse dicasterie van de Congregatie van de Clerus.Tijdens talrijke ontmoetingen en gesprekken met Johannes-Paulus II, maakte Mgr Longhi kennis met de mystieke Karol Wojtyla.Weinigen kennen deze mystieke kant van deze Paus, die zich geregeld terugtrok in een kluizenaarshut in Bienno  ,een plaats in de Abruzzen .Daar kruiste Mgr Longhi ’s nachts dikwijls Karol Wojtyla,  geknield op de harde houten banken voor het tabernakel.De bewoners van het huis van de Abruzzen hoorden  daarbij dikwijls hoe de Paus, soms in heftige  bewoordingen, een dialoog voerde met de Heer en met de Maagd Maria, zijn geliefde moeder.

Mgr Longhi vertelt ook dat De Poolse kardinaal Deskur hem toevertrouwde dat Paus Johannes -Paulus de “gave van het visioen ” had.”Hij spreekt met de vleesgeworden God, hij ziet zijn gelaat en ook dat van zijn heilige moeder”, zo zegt hij.Mgr Deskur vertrouwde hem nog het geheim mee dat” de ogen van God op Karol Wojtyla gericht waren telkenmale hij de kelk en de hostie tijdens de consecratie omhoog hief”.”Mijn ogen hebben zich vastgezet op de hostie en op de kelk ,waarin tijd en ruimte als het ware “versmolten” zijn en waarin het drama van Golgotha zichzelf  levend voorstelt en daarmee zijn mysterieuze aanwezigheid in het heden uitdrukt”.

Het is bij een van de ontmoetingen  met Mgr Longhi dat de Paus hem het buitengewone visioen toevertrouwde, dat nu openbaar werd gemaakt. De prelaat verhaalt:

Ineens veranderde de toon en de stem van Karl Wojtyla en hij maakte mij deelgenoot van een van zijn nachtelijke visioenen; hij zei: “zeg het aan degenen die je zult ontmoeten in de Kerk van het derde millenium.Ik zie de Kerk die een dodelijke wonde heeft opgelopen, dieper en pijnlijker dan deze van dit millenium” -waarin hij verwees naar de wonden van het communisme en van het nazisme- ” deze wonde heet islamisme.Zij zullen Europa overspoelen.Ik heb de horden zien trekken van het Westen naar het Oosten”, en hij beschreef mij in detail de landen: van Marokko tot Libië, langs Egypte, en zo verder naar het oosten. De Heilige vader voegde eraan toe: “Europa zal nog slechts een kelder zijn, met oude relieken, duisternis, spinnewebben, familieherinneringen.Jullie,Kerk van het derde millenium, zult deze invasie moeten tegenhouden. Maar niet met wapens, wapens zullen niet volstaan, maar met  met een integraal beleefd geloof”.

“De Islam zal ons overspoelen “… Is deze invasie niet reeds bezig, terwijl een na een de lichten doven boven het christelijke Europa, dat nog slechts een kelder is vol oude relieken en spinnewebben? “Karol de Grote” heeft gesproken.Vandaag  meer nog dan gisteren roept hij ons op weerstand te bieden aan de invasie door de kracht van een geloof dat in zijn geheel en authentiek beleefd wordt.

 

Auteur:Veroon ter Zee

11 commentaren op “Het visioen van Johannes-Paulus II: “Islam zal Europa overspoelen”

 1. In 1987 vertelde oude pastoor die nog prof. Frans op groot-seminarie was geweest dat hij niet uit kon sluiten, en zelfs verwachtte, dat katholieken als martelaren zouden sterven door geweld.
  Híj stierf wél in zijn bed.
  Maar …….

 2. islamisme is inderdaad het grootste gevaar van deze tijd, zie maar naar de jongerenopstanden lees moslims in Brussel dan weet je genoeg . Het visioen van Johannes Paulus II is nu werkelijkheid aan het worden, alleen het Vaticaan zwijgt in alle talen omdat de huidige paus een transreligieus is en alle godsdiensten op één hoop gooit !!

 3. “weerstand te bieden aan de invasie door de kracht van een geloof dat in zijn geheel en authentiek beleefd wordt”

  Het huidige westen heeft enkel oog voor zijn smartphone en zijn bankrekening…

  “Authentiek”… Voor een groot deel van de clerus is dat een vies woord. het moet “vernieuwend”…

  Laat ons echter niet doemdenken, maar laat dit een reden zijn voor nog vuriger gebed, opwaardering van de rozenkrans en ons geloof zonder schroom uit te dragen! Ook al levert ons dat hoongelach op. We mogen vertrouwen op de belofte van Jezus bij zijn terugkomst. Laat ons waakzaam blijven en zorgen dat we niet met de rest in slaap sukkelen…

 4. Nu de clerus nog wakker schudden. Zal niet gemakkelijk zijn, ze liggen precies in coma.

 5. De cleris is niet in coma! Ze zijn zo vervuld van barmhartigheid naar kardinaal Danneels dat ze zelf dement zijn geworden. Laat ons vooral bidden..

  1. Ik kan er niks aan doen, maar instinctief kan ik deze joodse paus niet serieus nemen. Wie herinnert zich nog de Indianentooi op zijn hoofd tijdens een bezoek aan Afrika, Guinée Bissau 1980, of wie kent nog de schandalige foto’s van de honderden danseressen in niets verhullende kleding in de St. Pieter, gekoppeld daaraan zijn “theologie van het lichaam”, of de satanische inhuldiging Shiva in Madras, India, 1986, door een priesteres van Brahaman, of zijn vriendschappelijke oecumenisch overleg met de loge grootmeester Giulano Di Bernardo, in het Vaticaan, of zijn knuffel overleg met de Dalai Lama, 1986, 1996, of zijn bezoek aan de boudisten leider Vassana Tara, Thailand, 1984, gezeten op zijn troon, of zijn overbodige en omstreden ” pardon” voor de daden der katholieke gelovigen in 2000 jr geschiedenis, in weerwil van de feiten bedreven door Satan’s Synagoge, of …..en zo kunnen we doorgaan. Tenslotte zijn schandalige, oecumenische Assisie bijeenkomst, en de hindouisten heiligschennis rituelen bedreven toen in een bekende kathedraal (Lateranen), het eerste oecumenische fundament van de gewilde wereldreligie, door deze joodse profeet van de VN.

   1. Ja, beste Jules, en dan is er nog het feit dat JP II de koran KUSTE. Ook niet vergeten dat de B’nai en B’rit (allerhoogste joodse loge van de vrijmetselarij) ultieme vijand van de Katholieke Kerk, door hem werd ontvangen in het Vaticaan.
    Van collaboratie met de vijand gesproken.

   2. Beste Jules en anderen,
    In verband met de waarheid over JP II, en al zijn reizen en daden, kunt u op de website kunt u de waarheid lezen over de handelingen van de vijanden van de Katholieke Kerk, in slecht deze die de Kerk aanvallen van buiten uit maar eveneens van binnen in, wat nog heimelijker en gevaarlijker is.
    de E.H. Luigi Villa is, zoals u zult kunnen lezen op deze website, aangesteld door Pater Pio, die hij heel goed kende, om deze vijanden te ontmaskeren. Het is echt de moeite waart om de ganse website eens door te nemen om een klare kijk te hebben en alzo er minder dwalingen zullen voorkomen voor velen, hier en elders.
    http://www.padrepioandchiesaviva.com/
    Eveneens zult u allen hier op dit forum de volledig gedetailleerde handelingen van JP II kunnen vinden in het boek (ook aldaar in PDF formaat) Karol Wojtyla Beatified?- Never!
    http://www.padrepioandchiesaviva.com/Karol_Wojtyla_Beatified_.html
    Ik zou iedereen eerst aanraden om te lezen over wie de E.H. Luigi Villa is en wat zijn betrekkingen waren met Pater Pio.
    Ik zou eveneens de redactie de link naar deze website te willen invoegen in deze website, indien u toch de waarheid wilt verkondigen.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

 6. Paus,
  vader in de storm,
  ondanks de storm,
  omwille van de storm,
  boegbeeld van het Schip,
  altijd blootgesteld aan wind en ontij,
  steeds gekwetst, doch aangezien,
  doelwit van alle vijanden,
  half mens, half god, meegesleurd door beide,
  vertrapt en verheven,
  verwaaiende en verzandende middenweg,
  geen rust, geen kluis, vastgenageld,
  aan de meedogenloze boeg,
  want hij bestuurt het zelve niet,
  maar een Ander.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht