Eindtijd-profetieën: een fenomeen van alle tijden

We zijn een kleine 20 jaar geleden met een nieuw millennium gestart, een tijd van constante verandering. Onze technologie heeft zich in enkele decennia zo sterk ontwikkeld dat we niet alleen levens kunnen redden, maar ook massaal kunnen vernietigen. Staten gaan op in superstructuren of worden dan weer in kleinere entiteiten opgedeeld. Geloof en moraal zijn in het Westen in verval, terwijl religies in andere landen en culturen dan weer overgaan tot fanatisme en geweld. Er zijn problemen met het klimaat en het milieu. We hebben, in het Westen althans, genoeg te eten, maar onze levensstijl is stresserend en vaak ongezond. 

Zoeken naar tekenen van de Eindtijd

Er heerst heel wat ontevredenheid en onzekerheid over de toekomst. Dit doet vele mensen denken dat we misschien aan de Eindtijd gekomen zijn. Heel wat Christenen grijpen hiervoor naar het Bijbelse Openbaring van Johannes of oude profetieën. Men leest, men interpreteert, men probeert een link te leggen met de huidige tijd. En dat is niet moeilijk, want met wat goede wil en vooral veel verbeelding is het altijd wel mogelijk om een link te leggen tussen de vaak breed interpreteerbare profetieën en hedendaagse feiten. Het is niet de eerste keer, dat gelovigen denken dat de eindtijd nabij is. Ronde jaartallen, epidemies, natuurrampen, politiek of moreel verval en oorlog zijn doorheen de laatste 2000 jaar wel vaker een reden geweest voor apocalyptische paniekaanvallen. Ik vernoem er hier een paar:

634 v C. : In de pre-Christelijke periode geloofden de Romeinen, dat hun stad in zijn 120ste jaar vernietigd zou worden. Er was namelijk een mythe dat Romulus, één van de stichters van Rome, 12 adelaars zou gezien hebben, die de levenslengte van de stad zouden symboliseren. 

1ste eeuw n. C. : De eerste generatie Christenen geloofde dat zij de terugkeer van Christus nog zouden meemaken. 

3de eeuw : De vervolgingen van Christenen in het Romeinse rijk escaleren zo sterk, dat ze denken dat de Eindtijd niet ver kan zijn. 

365 : Datum van het einde der tijden volgens de H. Hilarius van Poitiers. Ook zijn leerling, de H. Maarten van Tours, deelde zijn mening dat het einde nabij was. 

500 :  Dit ronde jaartal leidde tot Apocalypstische angst, onder andere bij de antipaus Hippolytus 

968 : Een eclips onder de Duitser keizer Otto III leidde volgens zijn leger het einde der tijden in.

992 : Goede Vrijdag viel dat jaar op dezelfde dag als het feest van de Annunciatie. Men dacht toen dat deze dag de geboorte van de Antichrist zou inleiden. In Duitsland werden er ook vreemde fenomenen aan de hemel, zoals extra hemellichamen, gerapporteerd.

1000 : Opnieuw een rond jaartal en een nieuw millennium. Vele gelovigen geven hun bezittingen weg aan de Kerk omdat ze denken dat het einde eraan komt. De overleden Karel de Grote wordt uit zijn graf gehaald, omdat hij volgens profetieën zou opstaan om tegen de Antichrist te strijden.  Er wordt ook oorlog gevoerd in Scandinavië om deze laatste heidenen in Europa nog snel te bekeren, voor de terugkeer van Christus. In de jaren na het millennium breekt er bovendien een hongersnood uit, die velen doet denken dat het einde nabij is. 

1033: 1000ste verjaardag van de kruisiging. De angst voor het einde steekt opnieuw de kop op. 

1284: Paus Innocentius III berekende deze datum door 666 toe voegen aan de ontstaansdatum van de Islam.

1346 en latere jaren : De pest doodt een derde van de Europese bevolking. Velen denken zien dit als het einde.

1496: Sommige mystici zagen deze datum als het einde, 1500 jaren na de geboorte van Christus.

1783: Vulkaanuitbarsting in Ijsland. Giftige gaswolken doden duizenden landarbeiders op de Britse eilanden en elders in Europa. Schepen kunnen een tijd niet uitvaren uit angst voor gifwolken. De angst is groot en velen denken aan het einde der tijden. De klimatologische problemen en misoogsten, veroorzaakt door de uitbarsting van 1783, hebben mogelijk ook geleid tot de Franse Revolutie. 

18-19de eeuw: grote migratiegolven naar Amerika. Het Apocalyptische denken is zeer levendig o.a. bij Protestantse sekten en Mormonen.

1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 en 1994: verschillende data voor het einde der tijden, verkondigd door de Jehovah’s Getuigen

1945: atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki door het Amerikaanse leger. Sinds de uitvinding van de atoombom, kan de mens zich voor het eerst zelf vernietigen. 

1947: uitvinding van de doemsdagklok door wetenschappers van de universiteit van Chicago. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zelf veroorzaakte wereldwijde ramp zou bevinden.

Jaren ’80: De koude oorlog leidt tot een internationale wapenwedloop. Er worden grote betogingen gehouden tegen het plaatsen van kernwapens in ons land. Hollywoodproducties spelen in op angst voor een atoomoorlog met blockbusters, zoals “The Day After” (1983) 

Jaren ’90: opkomst van het Internet. Eindtijdprofeten kunnen hun verhaal nu makkelijk kwijt aan de massa. De angst voor Y2K bug bij computers doet vrezen voor een “technologische” ramp and bedrijven geven miljoenen uit aan informatica-experts. Auteurs en filmmakers laten zich steeds meer inspireren door het post-apocalyptische genre. 

2000: Opnieuw ronde datum en angst voor het einde der tijden. Door de opkomst van de nul risico maatschappij wordt alles een reden voor angst: de Y2K computer bug, Sars, de vogelgriep, pedofielenringen etc. 

2001: De terroristische aanslagen in New York en het Pentagon op 11 september doen velen denken dat WO III eraan komt. 

2012: Einde van de Maya kalender

Begin 21ste eeuw: Apocalyptisch denken is niet alleen present in het Westen, maar in het Midden-Oosten, waar de IS het einde wil versnellen door een algemene oorlog. 

Eindtijd: een oproep tot bekering

U hebt het begrepen… de angst voor de Eindtijd is er één van alle tijden. Men kan zich hierbij echter de vraag stellen, of het apocalyptische denken van vandaag niet eerder een manier is om weg te vluchten voor de ondraaglijkheid en onzekerheid van ons kwetsbare 21ste eeuwse bestaan? Zijn we bang voor het Einde met de grote E, of hebben we vooral een afkeer voor onze huidige levensstijl? Mogelijk zijn we gewoon vermoeid en zouden we morgen het liefst niet op het werk willen verschijnen of steeds opnieuw geconfronteerd worden met onze dagelijkse problemen?  Of misschien verlangen we gewoon naar een eenvoudiger, vrijer leven? Een maatschappijvorm waar we meer vat op hebben, waar we niet langer een nummer zijn of de speelbal van internationale belangen? Misschien moeten we dan maar onmiddellijk de handen uit de mouwen steken en ons te laten inspireren door de Maria-verschijningen van Fatima, Akita en Garabandal. Deze laatsten waren in de eerste plaats een oproep tot bekering, want bekering is een sterk schild tegen wereldrampen en vooral een goede motivatie voor positieve vernieuwing.  Of die bekering nu al begint, hebben we volledig zelf in de hand.

Deel dit artikel:Share on Facebook8Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Katharina Gabriels Author

Katharina Gabriels is 48, gehuwd en moeder van twee kinderen. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

Comments

  A. G. Stinus

  (13 april 2018 - 16:18)

  … Zeer verstandig artikel van Katharina G., waarin alle wilde speculaties over de eindtijd gerelativeerd worden. Als zelfs Jezus zegt dat alleen zijn goddelijke Vader weet wanneer het einde van de wereld er aankomt, kunnen we onze tijd beter aan iets anders besteden dan aan speculaties over die fameuze eindtijd.

  … De belangrijkste “eindtijd” is onze eigen dood, en die kan er onverwacht komen. Laat ons beter maken dat we daar goed op voorbereid zijn.

  Jeanine Gilis

  (13 april 2018 - 23:16)

  Als ik hier Israël bij betrek ga ik waarschijnlijk weer een stortvloed van typisch katholiek antisemitisme of antizionisme of anti-Israël over me heen krijgen, maar ik ben het aan de waarheid verplicht het toch te doen… Het artikel gaat over “eindtijd-profetieën”, maar er wordt geen enkele concreet wordt genoemd, behalve een paar apocalytische toestanden die van alle tijden zijn. Je kan niet over de eindtijd spreken, zonder tenminste een synthese te geven van de vele eindtijdprofetieën, die in de Bijbel (O.T.) zelf aan bod komen, en dat is jammer genoeg aan katholieken niet besteed, omdat Sint-Augustinus de toon heeft gezet om die allemaal af te voeren. Jammer, want net als de andere kerkvaders, geloofde hij oorspronkelijk nl. wél in het 1000-jarig rijk (o.a. in Apocalyps), maar het in zijn laatste geschriften is hij daar niet meer op terug gekomen, en vanaf toen heeft de Kerk alle Bijbelse eindtijd-profetieën afgevoerd in haar eschatologische theologie… Ga maar na in de liturgie (A-B-C-jaar) en het Getijdenboek: daar komen slechts enkele eindtijdvisioenen aan bod, o.a. de dode beenderen van Ezechiël 37, het verschijnen van de Mensenzoon in Daniël 7, het visioen van koe en berin van Jesaja 11, en die worden dan ook nog altijd metaforisch uitgelegd. De rest – en dat is meer dan de helft!- van heel de Bijbelse eindtijdprofetie is door katholieken dus niet gekend en indien wel dan worden ze naar het rijk van de oudtestamentische mythologie verwezen. Iedereen die daaraan twijfelt, moet eens de moeite doen om in de profeten van het O.T. – zowel de grote als de kleine – alles bij elkaar te zetten wat gaat over de “Dag van de Heer”: dat begrip verwijst niet naar de zondag (!) maar zijn allemaal visioenen over wat er gaat gebeuren in de eindtijd, vlak voor de Messias gaat komen. En dan ga je zien dat “Israël” daar een prominente rol in speelt – o.a. ook in de eindtijdpsalm 83 , die trouwens de enige psalm van de 150 is die in het Katholiek Getijdenboek zelfs is weggelaten (!), waarin letterlijk staat dat in de eindtijd al de omliggende landen – de Arabieren, de islam… – gaan samenspannen om Israël van de kaart te vegen (“4 Hun listig beraad geldt ùw volk 5 hun kreet is ‘vooruit uitroeien dat volk! Dat niemand meer noemt de naam “Israël!” [hun leiders] 13 die riepen: “Wij trekken aan òns, die weidegebieden van God”)… Al die hierboven aangehaalde historische “vergissingen” ivm de eindtijd hadden kunnen vermeden worden, als ze niet alleen naar zgn. apocalyptische toestanden – die idd van alle tijden zijn – hadden gekeken, maar ALLE Bijbelse eindtijdprofetieën hadden gelezen van AL de profeten uit het O.T. Israël moest na bijna 2000 jaar eerst terug op de kaart staan, voor die eindtijd kon aanbreken. En dat is ondertussen 70 jaar geleden… m.a.w. de eindtijd is zeker NU, maar zoals Jezus idd zei: niemand kent dag noch uur. Jammer genoeg wordt dit laatste vaak als drogreden aangevoerd om van die eindtijd weg te kijken en er vooral niet mee bezig te zijn. Jezus heeft echter ook gezegd dat we moeten letten op de tekenen van de tijd, en dat we dus alle kans hebben om klaar te zijn zoals de wijze maagden, en niet moeten vaststellen dat er geen olie in onze lamp zit, omdat we dachten dat de Bruidegom nog wel op zich zou laten wachten.

  edwin vissers

  (14 april 2018 - 06:41)

  Syria news today – syria.liveuamap.com – Syrian Civil War

  u kunt het live volgen

   Franciscus

   (14 april 2018 - 13:31)

   Beste Jeanine,

   Die wijze ‘MAAGDEN’ zijn nu ‘meisjes’ geworden…

  Sergeant Yves

  (14 april 2018 - 06:57)

  Akkoord maar nu is het dan zover de alliantie van leugenaars hebben Syrie aangevallen, als Poetin nu niet reageerd zal men hem beschouwen als een sul waarmee men kan doen wat men wil ?!? Dus zou ik zeggen beste gelovigen houd u vast aan uw paternoster want het zou wel eens kunnen dat DE EINDTIJD aangebroken is.

  willy

  (14 april 2018 - 10:23)

  De eindtijd is reeds begonnen bij Jezus eerste komst en daarom vergissen zich velen! We leven dus in de eindtijd en de vele problemen in het M.O. zijn een teken dat we waakzaam moeten zijn en blijven!

  Piet

  (14 april 2018 - 13:13)

  Aan Jeanine Gilis….

  Kan ik veronderstellen dat je (waarschijnlijk) geen katholiek bent??
  In ieder geval moet ik je op een aantal punten weerspreken en weerleggen.

  ..Dan zou je moeten weten dat Israël is: 10+2 stammen.
  De zionisten haten de echte Judeërs Joden.
  De illuminati/vrijmetselaars bezitten het Israël van de Judeërs/Joden.
  Jeruzalem staat “vol” van de vrijmetselaars symbolen..dus waar heb je het dan over??

  Dus ik moet je terechtwijzen…Jezus en zijn Moeder verschijnen over de gehele wereld en spreken over de eindtijd en wijzen naar Bijbelse passages..en 6e zegel (Vassula Ryden).

  En daarom ga ik je de krijger in Zacharia 2 voorstellen, een man en jongeling genoemd, hij is de held in Jesaja 28:2….de katholieke eindtijd Cyrus de grote Monarch uit Zacharia 6:12…ja die uitspraak steekt de protest-anten maak ook veel katholieken…zelfs zijn eigen ouders…zijn hele omgeving.

  ..want er staat geschreven: ::de dag der gerechtigheid is aangebroken (betreft de afdaling van zijn ziel in de hel, 1Samuel 2:6). Ik zie in het aanschijn van degene die door iedereen werd ontkend de wereld bezwijken en instorten. Een vrouw heeft hem gered, een vrouw volgt hem. Een dienaar van de Allerhoogste ondersteunt hem. Deze dienaar werd onlangs (de volgorde is andersom)..met de heilige olie gezalfd. God is met hen (dus 2 koningen)..Ziehier uw koning (Jeremia 33:15:16)..hij verschijnt te midden van de verwarring van het onweer, wat een afschuwelijk moment!! De goeden, de slechten vallen, Babylon (Parijs) wordt in de as gelegd, wee u vervloekte stad..enz.(profetie van een zuster uit Lyon,in 1810).

  Marie Julie Jahenny zegt zelfs dat hij eerst op het net komt..dus internet. Maar ook tevergeefs..(want hij wordt door iedereen ontkend).

  Dus het Bijbelse Israël van Abraham, Isaac en Jacob moet juist van zionisten ontnomen worden ..gewonnen worden en daarom zal de kroonprins aan de hand van Michaël en het Hemelse hof strijden tezamen met het leger van uitverkorenen om de vervloekte NWO “elite” te overwinnen met zijn voltooiing en afronding in het 6e zegel..de geboorte van “1000”jarig rijk en de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn éérste fase zoals Jesaja 65:20 ons leert..daar waar de mensheid nog onderhevig is aan de dood.

  Dus..wat beweer je nog meer opdat we elkaar testen.. pleiten tegen elkaar.

  En

  Rinze

  (14 april 2018 - 15:27)

  Dank Katharina voor je evenwichtige artikel. Uiteraard zijn er ook voor allerlei tussenliggende jaren voorspellingen gedaan. Luther bijv. deed geen voorspellingen, maar zijn reformatie (re-formatie in de zin van terugkeer (“re”) naar de bron van de Kerk, had alleszins te maken met de gedachte nu echt in het laatst der dagen te leven, de antichrist had zich immers geopenbaard en wel in Rome zelf.
  Allerlei vreeswekkende waarschuwingen voor het snel naderende oordeel komen we zeker sinds de 19e eeuw in allerlei ketterse vormen tegen, inmiddels ook binnen de katholieke gelederen, of zij die menen daartoe te behoren. Ik zie daar niet meer in dan invloed van ketterse secten van voornamelijk Amerikaanse oorsprong.

  Merkwaardige pseudo-katholieke praat van Piet die n.b. een “autoriteit” als Vassula Ryden voor zijn karretje spant, kunnen we gevoegelijk terzijde schuiven. We hebben de Kerk dan aan onze zijde.

  Jeanines argumenten voor de eindtijd wat betreft Israel, onderschrijf ik. Wanneer de vijgenboom uitbot, nietwaar? De gedachte aan een 1000-jarig rijk dat nog zou moeten komen, is inderdaad door Augustinus allegorisch opgevat en de Kerk heeft dat standpunt tot het hare gemaakt. De katholieke Kerk ziet in de chiliastische idee inderdaad beeldspraak. De Apocalyps kan dus zeker niet gezien worden als een profetisch scenario.

  Dat men in de tijd van Christus dacht dat de voltooiing van de eindtijd aanstaande was, is evident. De Kerk leert dat de eindtijd met de komst van Christus is begonnen. En inderdaad, blinden zien, doven horen, kreupelen lopen en doden komen tot leven. Bij de dood van Christus zijn er zelfs verscheidene doden die tot leven komen.

  En zeker, het duurde toen al lang. St. Petrus heeft het erover dat sommigen menen dat God talmt met zijn belofte, en haalt dan het OT aan: Gods tijdrekening is niet de onze. (Het symbolische 1000 jaar vergeleken met een menselijke dag.) Nu zijn we zo’n twee millenna verder en dat geeft te denken. Meende Jezus zelf niet dat hij nog tijdens zijn generatie zou terugkeren? Een aardig boek over de vragen die dit oproept is van Ds. A.F Troost “Dat koninkrijk van U”. De titel daarvan, de goede verstaander wist dit al, is ontleend aan het slot van gedicht van Gerard Reve: “Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?”

  Piet

  (14 april 2018 - 21:10)

  Aan Rinze,

  Nu je het toch over de “autoriteit” van Vassula hebt wil ik je herinneren aan die andere autoriteit in haar geschriften, want soms moet je iets herhalen opdat het alsnog wortel kan schieten.

  Jezus Christus zelf getuigt van hem op 7 Augustus 1994 met het volgende: de man van Vrede zal Mijn Boodschap van Vrede begrijpen; Ik heb in Mijn Boodschappen passages die goed verborgen zijn en moeilijk te begrijpen, enz.

  De man van Vrede is dus die autoriteit die het een en ander zal begrijpen..begrijp je?!
  Op 3 januari 1996 wordt er gezegd (getuigd) door Jezus::ik zeg je: “als de onderdrukking eenmaal voorbij is en de vorst van de onderwereld is geketend ..en zij die het offer van Mijn Zoon treden zijn weggegaan, zal er een man met een gunstig Voorteken vanuit jouw huis opstaan, vlammend als een toorts, om Mijn Heiligdom en Mijn Driewerf Heilige Naam in ere te herstellen…en het koninkrijk van de rebel zal vallen..

  De verwijzing naar de vorst van de onderwereld en zijn ketening staat dus letterlijke in Openb.20:1-3 ..dus zeg ik weer: “begrijp je”?!
  ..””En het koninkrijk van de rebel zal vallen”” ..heb je dat dan ondertussen al begrepen?! …maar nee, want dat is je niet gegeven.

  Wat ik wil zeggen is: schoenmaker blijf bij je leest.

  In Openb.20:4 zie je het oordeel van het 6e zegel, wat dus ook de voorzegde Waarschuwing inhoudt ..met in vers 5 het “1000”jarig rijk van vrede …dus die knappe koppen in het Vaticaan die Jezus en Maria
  meenden te moeten en te kunnen weerstaan om niet te voldoen om Hun Boodschappen over de eindtijd aan de gelovigen te verkondigen…hebben gefaald..in hoogmoed.

  Zelfs de Duitse paus meende het satansteken te kunnen maken, ook de Pool met zijn vrijmetselaars tekenen …vanaf Pius XII hebben ze allen ketterse leringen verkondigd..
  Kijk maar op de volgende site…het is in het Engels en men kan eventueel via google translate voor bv. Babylon online kiezen omdat je daar alles kunt plakken en in gedeeltes van 5000 tekens toch opvolgend door vertaald.
  In het kort heb ik een enkel punt van jouw “argumenten” ontkracht…

  Piet

  (14 april 2018 - 21:20)

  Aan Rinze….

  Bij deze de site dewelke ik in mijn vorige reactie vergeten heb te plaatsen.

  De site is: http://prophecyfilm.blogspot.nl/2015/03/the-whole-truth-about-vatican-ii-2.html?m=1#15-The-Heresies-of-John-Paul-I

  Eric

  (15 april 2018 - 02:58)

  Als naar gewoonte verzuimt men het leven meer geestelijk te bekijken, of beter: bekijk het leven a.u.b. van binnen uit, want “leven” refereert naar de oorsprong: Geestelijk Leven, het Leven in God.

  “Eindtijd” kan dus niets anders betekenen dan relativering van tijd, een sterk verminderen van de waarde van tijd ten voordele van Geestelijk Leven. Want Geestelijk Leven vindt plaats in God en dus verheven boven tijd. Zoals een vizioen of een heldere droom een kortstondig loskoppelen van tijd en wereld betekent.

  Eindtijd betekent dus een persoonlijke beleving waarbij de ziel door Jezus inniger omhelst wordt en de wereld in waarde aan haar einde komt, enkel voor die ziel zelf.

  De persoonlijke beleving sluit niet uit dat ganse volksgroepen tot een dergelijke beleving kunnen komen en dit gebeurt zeer dikwijls op kleine of grote schaal, dikwijls gepaard met veel lijden dat niet nodig is want men hechtte zich te sterk aan de wereld. De wereld moet immers door ons zelf overwonnen worden.

  Het relativeren van de eindtijd betekent eigenlijk dat men liever met de wereld wil verbonden blijven. Dat juist deze mensen riskeren weggevaagd te worden lijkt in tegenspraak met de eindtijd maar is dat in de kern niet. Fysiek en/of geestelijk sterven, oorlog, vervolging, armoede en lijden zijn geen vormen van eindtijdbeleving maar kunnen daar wel naar leiden.

  Tijd werd ons gegeven als een scheppingsdaad waaruit de onmetelijke liefde van God de Vader blijkt. Het loont de moeite dit te overwegen want dat is wat de Vader met eindeloos geduld van ons verwacht.

   Rinze

   (15 april 2018 - 19:39)

   Vassula Ryden is geen katholiek, ook nooit geweest. Gaat wel soms te communie! De Orthodoxe Kerk waartoe ze behoorde, heeft haar veroordeeld en een ieder die haar steunt, geëxcommuniceerd.
   De officiële verklaring is hier te vinden: https://www.johnsanidopoulos.com/2011/03/announcement-on-vassula-ryden-by.html

   Ze is een promotor van valse oecumene en indifferentisme. De Jezus in haar werk is een andere Jezus dan die van de Kerk. Vassula verkondigt “een ander evangelie”.

   Het chiliasme behoort niet tot de katholieke geloofsschat. Zie hiervoor o.a. de KKK #676.
   Ter ondersteuning verwijst de Catechismus naar het decreet van Heilig Officie van 19 juli 1944:
   “In recent times on several occasions this Supreme Sacred Congregation of the Holy Office has been asked what must be thought of a system of mitigated millenarianism, which teaches, for example, that Christ the Lord before the final judgment, whether or not preceded by the resurrection of the many just, will come visibly to rule over this world. The answer is: The system of mitigated millenarianism cannot be taught safely.”

   Dat de eindtijd al aardig vordert, blijkt uit al je vreemde beweringen, Piet. De tijd is blijkbaar daar dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen.
   (2 Timotheus 4)
   “3 Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, 4 maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.”

    Eric

    (17 april 2018 - 03:24)

    Beste Rinze,
    de mystiek door Vassula aan ons doorgegeven komt recht van onze Heer Jezus Christus en deze teksten zijn heerlijk om in zich op te nemen. Het moet ook heerlijk zijn zulk een persoon als Vassula als zus of kennis of als familielid te heben en haar persoonlijk te horen spreken.
    Geen enkele ziel kan zonder die zuiverste Christelijke mystiek.

     Rinze

     (17 april 2018 - 09:53)

     Mystiek is een bron van tal van ketterijen en dwaalleren. Onderscheiding der geesten laat een katholiek over aan de Kerk.

  MVM

  (16 april 2018 - 08:50)

  Omdat we niet in staat zijn om de gevaren van deze tijd met ons verstand in beeld te brengen, aangezien we beperkte mensen zijn, heeft God ons de gave van profetie gegeven. Dat is geen luxe maar een bittere noodzaak, gezien de ernstige dwaling in de huidige tijd. Een tijd waarin wordt geknoeid met de waarheid uit De Bujbel. Het laatste onderwerp voor de eindtujd is het gezin en alles wat daarbij komt kijken (trouw, kinderen…) God is onze liefhebbende en bezorgde Vader. Hij waarschiwt Zijn kinderen (met eigenwijze en ook hoogmoedige ideeen) om ze opnieuw te verwijzen naar Christus, de waarheid en Zijn Woord van Leven. Dit alles om ons thuis te kunnen brengen bij Hem. Mensen hebben de neiging om de eigen wil te doen en vergeten dan te makkelijk Gods Wil. Hij die het beste weet wat goed voor ons is. Lees De Waarschuwing (MDM):2013 nr 744 !

   Rinze

   (17 april 2018 - 10:09)

   MVM, je schrijft: “Mensen hebben de neiging om de eigen wil te doen en vergeten dan te makkelijk Gods Wil.” Dat is een waar woord. Ook u heeft dus die neiging. Dat de devotie die u blijkbaar huldigt niet in overeenstemming is met de leer van de katholieke Kerk deert u blijkbaar niet. Het chiliasme van MDM is bijv. al niet katholiek.

   What is the official Church position on her messages?

   Normally the seer’s Ordinary or the Congregation of Faith and Doctrine gives opinion on alleged private revelations. Her Archbishop, who is also the Maria Divine Mercy’s Ordinary, found her writings to be in contradiction with Catholic theology and forbade the use of MDM messages within Catholic associations. In addition, many other Bishops have also given negative opinions on her messages.

   Overigens is het levensgevaarlijk dingen te willen weten die niet onze zaken zijn maar louter die van God. De aloude Lucifer heeft er geen moeite mee zich voor te doen als een engel des lichts.

   Argumenten tegen MDV kunt u vinden op bijv. http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.nl/
   Het bovenstaande citaat is ontleend aan de FAQ aldaar.

  Herman Boon

  (17 april 2018 - 09:55)

  Jezus spreekt niet voor niets over de uitbottende vijgenboom. Rampen als in Lucas 21:10-11 zijn er volop, de grote afval van 2Tess. 2:3 is in Europa al ver voortgeschreden. Alleen de tempel Gods, waarvan in het opvolgende vers sprake is, zou nog herbouwd moeten worden. Ook Ezechiël 8:16 heeft het over een groep mensen die zich met de rug naar de tempel naar het Oosten buigen. Met Babylon in de woestijn (Openb. 17:3-5) zou Mekka bedoeld zijn, dat misschien door een kernbom verwoest zal worden (profetie van Jesaja 34:9-10 over Edom, dat voor altijd ontoegankelijk zal worden). In 21:1 wordt het Zuiderland genoemd, dat aangevallen wordt door Elam en Medië (=Iran, dat werkt aan een kernbom). De verwoesting in één uur (Openb. 18) Er wordt nu gesproken over afschaffing van contant geld, wat in Openbaring 13:16-17 voorspeld wordt. Dissidenten zullen niets meer kunnen kopen of verkopen en lopen het risico te verhongeren of zij zullen door de Antichrist en zijn helper onthoofd worden (Openb. 20:4), tegenwoordig een typisch islamitische straf. Deze en meer voorbeelden geven veel te denken. Zie http://www.wimjongman.nl/artikelen/docu-islam-antichrist/islamitische%20antichrist-boek.html

  Cecile De Coninck

  (17 april 2018 - 15:43)

  Wat te denken hiervan : onlangs las ik een artikel waarin men beweert dan de apocalyps geen toekomstbeeld is maar de werkelijkheid waar we nu in leven !

   Peter

   (18 april 2018 - 13:05)

   Wel beste Cecile, dat zult u binnenkort allemaal in levenden lijnen ondervinden. Als u het verval van de Kerk hebt kunnen vaststellen, waarin wij leven, dan zult u de andere tekenen, die het gevolg van dit verval, in de goddeloze wereld ook kunnen vaststellen, als de levenden de doden zullen benijden.
   Lees Matheus Hdst 23 en 24.

   Rinze

   (19 april 2018 - 11:37)

   Beste Cecile, de Apocalyps is een boek om christenen van alle tijden moed in te spreken. Niet in het bijzonder voor nu. We verkeren sinds Christus komst in de eindtijd. Wanneer die haar voltooiing krijgt, daarvan weten wij dag noch uur.

   Het oordeel over de wereld valt zelf buiten de tijd.
   “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure KOMT, en is NU, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.” (Joh. 5:25; SV)

  Piet

  (17 april 2018 - 21:03)

  Aan Rinze ..

  Paus Johannes XXIII was net als Paulus VI vrijmetselaar, hopelijk hebben ze voor hun dood hun verraad ingezien, de Duitse paus is gezien met het satansteken en de fratsen van de Pool zijn ook bekend..die ook met een vrijmetselaars teken is gefotografeerd…over welke kerk heb jij het dan.

  Een kerk die de boodschappen uit de hemel saboteert.
  Wat betreft het chiliasme..daar heeft de kerk ongelijk in.
  De gegevens die Vassula aanbiedt komen overeen met andere betrouwbare profetieën van begenadigden…ook zij heeft het over een koning die de grote Monarch blijkt te zijn ..de redder van de kerk ..door Gods genaden…maar wat moet ik nog meer zeggen als het zaad niet op de goede grond valt?!

  Eric

  (19 april 2018 - 07:44)

  @ Rinze.
  Het ambtelijke deel van de Kerk beantwoordt aan een grote noodzaak en is bovendien door God gewild en ingesteld. Degene die er in zou slagen om aan de wet perfect te voldoen schiet nochtans tekort tegenover Jezus, Mensenzoon, Zoon van God, God Zelf, want Hij verlangt van je dat je vanuit volledige vrije wil tot de Zuiverste Liefde nadert. Betekent dit dat God zichzelf tegenspreekt? Neen hoor! Want de ware liefde kan nooit onder dwang ontstaan.

  Vassula en MDM zijn engelachtige mensen en laat a.u.b. eerst de zuiverste plekjes van je hart naar de oppervlakte komen want dan zul je zien dat het geestelijk vuur dat stilletjes begint te gloeien de onzuiverheden beetje bij beetje zal louteren… voordat je riskeert engelen te veroordelen.

  Als MDM en Vassula, en vele anderen, gezanten zouden zijn van de duisternis dan is de duisternis zichzelf aan het bestrijden. Dat kan niet en zal nooit!

   Rinze

   (19 april 2018 - 11:23)

   @ Eric
   Islamieten vertellen mij dat Gabriël de Koran aan Mohammed heeft gedicteerd. Ik geloof dat niet, daarom ben ik geen islamiet. De boodschapper moet iemand zijn die zich voordeed als Gabriël.

   Mormonen vertellen mij dat een engel Joseph Smith naar de gouden platen heeft geleid die het boek van Mormon bevatten. Zij zeggen dat je de innerlijke overtuiging zult krijgen dat dit boek van God komt als je het maar biddend leest Dat bleek bij mij niet het geval. Ik meen dan dat ook hier van geen engel sprake is.

   Maar stel dat er nu wel een engel ons iets boodschapt. We moeten dan wel de zekerheid hebben dat het dan een engel Gods betreft. Ook de Satan heeft namelijk zijn engelen.
   St. Paulus schrijft in Galaten 1:8: “Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!”
   En in 1 korinthe 6:3a:
   “Weet gij niet, dat wij engelen zullen richten?”

   Beproef dus de geesten of zij uit God zijn. Een Katholiek laat dat aan de Kerk over. We riskeren dan niet dat we engelen veroordelen. Ook al is er veel mis in de huidige Kerk, ze is nog wel degelijk de Kerk. Paus Francisus bekleedt het hoogste ambt daarin. We moeten respect hebben en houden voor dit ambt en degene die dat bekleedt.

  A. G. Stinus

  (19 april 2018 - 16:28)

  Mensenlief. De zogenaamde vrijmetselaars-pausen vliegen hier weer in het rond. Realiteitszin is hier dringend nodig.

  – Een paus werd met een “vrijmetselaarsteken” gefotografeerd, en “dus” zal hij wel een vrijmetselaar geweest zijn. Jongens toch. Ik heb zelf in het verleden nogal wat gewerkt met een passer (en werd er allicht ook mee gefotografeerd), maar een vrijmetselaar ben ik aan geen kanten.
  – Paus Paulus VI zou een vrijmetselaar geweest zijn … Jongens toch. Vrijmetselaars schrijven geen hooggestemde teksten zoals Humanae Vitae, die van de wil van God doordrongen zijn. En vrijmetselaars klagen niet dat de rook van Satan de Kerk is binnengedrongen.

  Piet

  (19 april 2018 - 18:26)

  Aan A. G. Stinus en Rinze,

  Betreffende de Goede Engelen in de hemel ..die zijn na de val van de engelen door God bevestigd zodat zij niet meer kunnen zondigen (zie A.K.Emm.).. zoals de Heilige Engel Gabriël in de Bijbel aangaande de Zoon van God spreekt zo kan hij dus niet twee heren dienen, dat zou hij doen als hij die engel gabriël in de Koran zou zijn geweest.

  De Engel Gabriël is in zijn wezen consistent ..on-verdeeld en ook onze God is een consistente God, de koran komt van de goden en dat zijn gevallen engelen, gabriël uit de koran was satan of een van zijn hiërarchische gevallen engel.

  Wat de pausen betreft heb ik hierboven in een van mijn reacties verwezen naar een site die het een en ander verduidelijken.
  Ook de huidige usurpator paus en ketter blijkt het satansteken te maken evenzo paus Benedictus…dus onze enige hoop is de voorzegde grote Paus uit Frankrijk en die voor zijn komst een grote martelaar is..nooit was er een Paus die zo zal lijden..volgens M.J.Jahenny.

  Piet

  (19 april 2018 - 18:53)

  Aan A. G. Stinus …

  Wat ik ooit heb gelezen over paus Paulus VI is, dat hij op zijn schreden was teruggekeerd ..voor het einde van zijn leven; en hoe het was met die andere vrijmetselaar, Johannes XXIII..het oordeel is natuurlijk aan God.

  Piet

  (19 april 2018 - 19:42)

  Aan A.G.Stinus,

  Wat Humanae Vitae betreft..en in bijzonder de periodieke onthouding als geboorteregeling… in het oude Testament staat dat je geen omgang met je vrouw mag hebben als ze in de on-vruchtbare periode is … als ik tenminste het betreffende goed begrijp (als??) ..maar dan is Humanae Vitae op dat punt on-juist.

  Eric

  (20 april 2018 - 02:38)

  Aan Rinze,
  Aan A.G.Stinus, (over vrijmetselaars)

  Pater Pio wijst in deze de weg: “Kijk goed naar wat zich op de kalvarieberg afspeelt”.

  Deze woorden van P.Pio helpen u het onderscheid te maken.

  Iedere christen zou deze belangrijkste aller wetenschappen levendig in het hart moeten koesteren. Die niet aan dit koesteren werkt loopt verloren. Degene die de waarheid liefheeft wordt ook geestelijk gesteund, zelfs in de donkerste tijden.

  Want vrijmetselaars klagen wel degelijk dat de rook van de duivel in de Kerk is binnengedrongen. Ga maar eens na wie de mars voor het leven in Brussel inricht: dat ben je aan jezelf verplicht!

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *