Eindtijd-profetieën: een fenomeen van alle tijden

We zijn een kleine 20 jaar geleden met een nieuw millennium gestart, een tijd van constante verandering. Onze technologie heeft zich in enkele decennia zo sterk ontwikkeld dat we niet alleen levens kunnen redden, maar ook massaal kunnen vernietigen. Staten gaan op in superstructuren of worden dan weer in kleinere entiteiten opgedeeld. Geloof en moraal zijn in het Westen in verval, terwijl religies in andere landen en culturen dan weer overgaan tot fanatisme en geweld. Er zijn problemen met het klimaat en het milieu. We hebben, in het Westen althans, genoeg te eten, maar onze levensstijl is stresserend en vaak ongezond. 

Zoeken naar tekenen van de Eindtijd

Er heerst heel wat ontevredenheid en onzekerheid over de toekomst. Dit doet vele mensen denken dat we misschien aan de Eindtijd gekomen zijn. Heel wat Christenen grijpen hiervoor naar het Bijbelse Openbaring van Johannes of oude profetieën. Men leest, men interpreteert, men probeert een link te leggen met de huidige tijd. En dat is niet moeilijk, want met wat goede wil en vooral veel verbeelding is het altijd wel mogelijk om een link te leggen tussen de vaak breed interpreteerbare profetieën en hedendaagse feiten. Het is niet de eerste keer, dat gelovigen denken dat de eindtijd nabij is. Ronde jaartallen, epidemies, natuurrampen, politiek of moreel verval en oorlog zijn doorheen de laatste 2000 jaar wel vaker een reden geweest voor apocalyptische paniekaanvallen. Ik vernoem er hier een paar:

634 v C. : In de pre-Christelijke periode geloofden de Romeinen, dat hun stad in zijn 120ste jaar vernietigd zou worden. Er was namelijk een mythe dat Romulus, één van de stichters van Rome, 12 adelaars zou gezien hebben, die de levenslengte van de stad zouden symboliseren. 

1ste eeuw n. C. : De eerste generatie Christenen geloofde dat zij de terugkeer van Christus nog zouden meemaken. 

3de eeuw : De vervolgingen van Christenen in het Romeinse rijk escaleren zo sterk, dat ze denken dat de Eindtijd niet ver kan zijn. 

365 : Datum van het einde der tijden volgens de H. Hilarius van Poitiers. Ook zijn leerling, de H. Maarten van Tours, deelde zijn mening dat het einde nabij was. 

500 :  Dit ronde jaartal leidde tot Apocalypstische angst, onder andere bij de antipaus Hippolytus 

968 : Een eclips onder de Duitser keizer Otto III leidde volgens zijn leger het einde der tijden in.

992 : Goede Vrijdag viel dat jaar op dezelfde dag als het feest van de Annunciatie. Men dacht toen dat deze dag de geboorte van de Antichrist zou inleiden. In Duitsland werden er ook vreemde fenomenen aan de hemel, zoals extra hemellichamen, gerapporteerd.

1000 : Opnieuw een rond jaartal en een nieuw millennium. Vele gelovigen geven hun bezittingen weg aan de Kerk omdat ze denken dat het einde eraan komt. De overleden Karel de Grote wordt uit zijn graf gehaald, omdat hij volgens profetieën zou opstaan om tegen de Antichrist te strijden.  Er wordt ook oorlog gevoerd in Scandinavië om deze laatste heidenen in Europa nog snel te bekeren, voor de terugkeer van Christus. In de jaren na het millennium breekt er bovendien een hongersnood uit, die velen doet denken dat het einde nabij is. 

1033: 1000ste verjaardag van de kruisiging. De angst voor het einde steekt opnieuw de kop op. 

1284: Paus Innocentius III berekende deze datum door 666 toe voegen aan de ontstaansdatum van de Islam.

1346 en latere jaren : De pest doodt een derde van de Europese bevolking. Velen denken zien dit als het einde.

1496: Sommige mystici zagen deze datum als het einde, 1500 jaren na de geboorte van Christus.

1783: Vulkaanuitbarsting in Ijsland. Giftige gaswolken doden duizenden landarbeiders op de Britse eilanden en elders in Europa. Schepen kunnen een tijd niet uitvaren uit angst voor gifwolken. De angst is groot en velen denken aan het einde der tijden. De klimatologische problemen en misoogsten, veroorzaakt door de uitbarsting van 1783, hebben mogelijk ook geleid tot de Franse Revolutie. 

18-19de eeuw: grote migratiegolven naar Amerika. Het Apocalyptische denken is zeer levendig o.a. bij Protestantse sekten en Mormonen.

1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 en 1994: verschillende data voor het einde der tijden, verkondigd door de Jehovah’s Getuigen

1945: atoomaanval op Hiroshima en Nagasaki door het Amerikaanse leger. Sinds de uitvinding van de atoombom, kan de mens zich voor het eerst zelf vernietigen. 

1947: uitvinding van de doemsdagklok door wetenschappers van de universiteit van Chicago. De klok geeft aan hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zelf veroorzaakte wereldwijde ramp zou bevinden.

Jaren ’80: De koude oorlog leidt tot een internationale wapenwedloop. Er worden grote betogingen gehouden tegen het plaatsen van kernwapens in ons land. Hollywoodproducties spelen in op angst voor een atoomoorlog met blockbusters, zoals “The Day After” (1983) 

Jaren ’90: opkomst van het Internet. Eindtijdprofeten kunnen hun verhaal nu makkelijk kwijt aan de massa. De angst voor Y2K bug bij computers doet vrezen voor een “technologische” ramp and bedrijven geven miljoenen uit aan informatica-experts. Auteurs en filmmakers laten zich steeds meer inspireren door het post-apocalyptische genre. 

2000: Opnieuw ronde datum en angst voor het einde der tijden. Door de opkomst van de nul risico maatschappij wordt alles een reden voor angst: de Y2K computer bug, Sars, de vogelgriep, pedofielenringen etc. 

2001: De terroristische aanslagen in New York en het Pentagon op 11 september doen velen denken dat WO III eraan komt. 

2012: Einde van de Maya kalender

Begin 21ste eeuw: Apocalyptisch denken is niet alleen present in het Westen, maar in het Midden-Oosten, waar de IS het einde wil versnellen door een algemene oorlog. 

Eindtijd: een oproep tot bekering

U hebt het begrepen… de angst voor de Eindtijd is er één van alle tijden. Men kan zich hierbij echter de vraag stellen, of het apocalyptische denken van vandaag niet eerder een manier is om weg te vluchten voor de ondraaglijkheid en onzekerheid van ons kwetsbare 21ste eeuwse bestaan? Zijn we bang voor het Einde met de grote E, of hebben we vooral een afkeer voor onze huidige levensstijl? Mogelijk zijn we gewoon vermoeid en zouden we morgen het liefst niet op het werk willen verschijnen of steeds opnieuw geconfronteerd worden met onze dagelijkse problemen?  Of misschien verlangen we gewoon naar een eenvoudiger, vrijer leven? Een maatschappijvorm waar we meer vat op hebben, waar we niet langer een nummer zijn of de speelbal van internationale belangen? Misschien moeten we dan maar onmiddellijk de handen uit de mouwen steken en ons te laten inspireren door de Maria-verschijningen van Fatima, Akita en Garabandal. Deze laatsten waren in de eerste plaats een oproep tot bekering, want bekering is een sterk schild tegen wereldrampen en vooral een goede motivatie voor positieve vernieuwing.  Of die bekering nu al begint, hebben we volledig zelf in de hand.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

49 commentaren op “Eindtijd-profetieën: een fenomeen van alle tijden

 1. … Zeer verstandig artikel van Katharina G., waarin alle wilde speculaties over de eindtijd gerelativeerd worden. Als zelfs Jezus zegt dat alleen zijn goddelijke Vader weet wanneer het einde van de wereld er aankomt, kunnen we onze tijd beter aan iets anders besteden dan aan speculaties over die fameuze eindtijd.

  … De belangrijkste “eindtijd” is onze eigen dood, en die kan er onverwacht komen. Laat ons beter maken dat we daar goed op voorbereid zijn.

 2. Als ik hier Israël bij betrek ga ik waarschijnlijk weer een stortvloed van typisch katholiek antisemitisme of antizionisme of anti-Israël over me heen krijgen, maar ik ben het aan de waarheid verplicht het toch te doen… Het artikel gaat over “eindtijd-profetieën”, maar er wordt geen enkele concreet wordt genoemd, behalve een paar apocalytische toestanden die van alle tijden zijn. Je kan niet over de eindtijd spreken, zonder tenminste een synthese te geven van de vele eindtijdprofetieën, die in de Bijbel (O.T.) zelf aan bod komen, en dat is jammer genoeg aan katholieken niet besteed, omdat Sint-Augustinus de toon heeft gezet om die allemaal af te voeren. Jammer, want net als de andere kerkvaders, geloofde hij oorspronkelijk nl. wél in het 1000-jarig rijk (o.a. in Apocalyps), maar het in zijn laatste geschriften is hij daar niet meer op terug gekomen, en vanaf toen heeft de Kerk alle Bijbelse eindtijd-profetieën afgevoerd in haar eschatologische theologie… Ga maar na in de liturgie (A-B-C-jaar) en het Getijdenboek: daar komen slechts enkele eindtijdvisioenen aan bod, o.a. de dode beenderen van Ezechiël 37, het verschijnen van de Mensenzoon in Daniël 7, het visioen van koe en berin van Jesaja 11, en die worden dan ook nog altijd metaforisch uitgelegd. De rest – en dat is meer dan de helft!- van heel de Bijbelse eindtijdprofetie is door katholieken dus niet gekend en indien wel dan worden ze naar het rijk van de oudtestamentische mythologie verwezen. Iedereen die daaraan twijfelt, moet eens de moeite doen om in de profeten van het O.T. – zowel de grote als de kleine – alles bij elkaar te zetten wat gaat over de “Dag van de Heer”: dat begrip verwijst niet naar de zondag (!) maar zijn allemaal visioenen over wat er gaat gebeuren in de eindtijd, vlak voor de Messias gaat komen. En dan ga je zien dat “Israël” daar een prominente rol in speelt – o.a. ook in de eindtijdpsalm 83 , die trouwens de enige psalm van de 150 is die in het Katholiek Getijdenboek zelfs is weggelaten (!), waarin letterlijk staat dat in de eindtijd al de omliggende landen – de Arabieren, de islam… – gaan samenspannen om Israël van de kaart te vegen (“4 Hun listig beraad geldt ùw volk 5 hun kreet is ‘vooruit uitroeien dat volk! Dat niemand meer noemt de naam “Israël!” [hun leiders] 13 die riepen: “Wij trekken aan òns, die weidegebieden van God”)… Al die hierboven aangehaalde historische “vergissingen” ivm de eindtijd hadden kunnen vermeden worden, als ze niet alleen naar zgn. apocalyptische toestanden – die idd van alle tijden zijn – hadden gekeken, maar ALLE Bijbelse eindtijdprofetieën hadden gelezen van AL de profeten uit het O.T. Israël moest na bijna 2000 jaar eerst terug op de kaart staan, voor die eindtijd kon aanbreken. En dat is ondertussen 70 jaar geleden… m.a.w. de eindtijd is zeker NU, maar zoals Jezus idd zei: niemand kent dag noch uur. Jammer genoeg wordt dit laatste vaak als drogreden aangevoerd om van die eindtijd weg te kijken en er vooral niet mee bezig te zijn. Jezus heeft echter ook gezegd dat we moeten letten op de tekenen van de tijd, en dat we dus alle kans hebben om klaar te zijn zoals de wijze maagden, en niet moeten vaststellen dat er geen olie in onze lamp zit, omdat we dachten dat de Bruidegom nog wel op zich zou laten wachten.

 3. Syria news today – syria.liveuamap.com – Syrian Civil War

  u kunt het live volgen

  1. Beste Jeanine,

   Die wijze ‘MAAGDEN’ zijn nu ‘meisjes’ geworden…

 4. Akkoord maar nu is het dan zover de alliantie van leugenaars hebben Syrie aangevallen, als Poetin nu niet reageerd zal men hem beschouwen als een sul waarmee men kan doen wat men wil ?!? Dus zou ik zeggen beste gelovigen houd u vast aan uw paternoster want het zou wel eens kunnen dat DE EINDTIJD aangebroken is.

 5. De eindtijd is reeds begonnen bij Jezus eerste komst en daarom vergissen zich velen! We leven dus in de eindtijd en de vele problemen in het M.O. zijn een teken dat we waakzaam moeten zijn en blijven!

 6. Aan Jeanine Gilis….

  Kan ik veronderstellen dat je (waarschijnlijk) geen katholiek bent??
  In ieder geval moet ik je op een aantal punten weerspreken en weerleggen.

  ..Dan zou je moeten weten dat Israël is: 10+2 stammen.
  De zionisten haten de echte Judeërs Joden.
  De illuminati/vrijmetselaars bezitten het Israël van de Judeërs/Joden.
  Jeruzalem staat “vol” van de vrijmetselaars symbolen..dus waar heb je het dan over??

  Dus ik moet je terechtwijzen…Jezus en zijn Moeder verschijnen over de gehele wereld en spreken over de eindtijd en wijzen naar Bijbelse passages..en 6e zegel (Vassula Ryden).

  En daarom ga ik je de krijger in Zacharia 2 voorstellen, een man en jongeling genoemd, hij is de held in Jesaja 28:2….de katholieke eindtijd Cyrus de grote Monarch uit Zacharia 6:12…ja die uitspraak steekt de protest-anten maak ook veel katholieken…zelfs zijn eigen ouders…zijn hele omgeving.

  ..want er staat geschreven: ::de dag der gerechtigheid is aangebroken (betreft de afdaling van zijn ziel in de hel, 1Samuel 2:6). Ik zie in het aanschijn van degene die door iedereen werd ontkend de wereld bezwijken en instorten. Een vrouw heeft hem gered, een vrouw volgt hem. Een dienaar van de Allerhoogste ondersteunt hem. Deze dienaar werd onlangs (de volgorde is andersom)..met de heilige olie gezalfd. God is met hen (dus 2 koningen)..Ziehier uw koning (Jeremia 33:15:16)..hij verschijnt te midden van de verwarring van het onweer, wat een afschuwelijk moment!! De goeden, de slechten vallen, Babylon (Parijs) wordt in de as gelegd, wee u vervloekte stad..enz.(profetie van een zuster uit Lyon,in 1810).

  Marie Julie Jahenny zegt zelfs dat hij eerst op het net komt..dus internet. Maar ook tevergeefs..(want hij wordt door iedereen ontkend).

  Dus het Bijbelse Israël van Abraham, Isaac en Jacob moet juist van zionisten ontnomen worden ..gewonnen worden en daarom zal de kroonprins aan de hand van Michaël en het Hemelse hof strijden tezamen met het leger van uitverkorenen om de vervloekte NWO “elite” te overwinnen met zijn voltooiing en afronding in het 6e zegel..de geboorte van “1000”jarig rijk en de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn éérste fase zoals Jesaja 65:20 ons leert..daar waar de mensheid nog onderhevig is aan de dood.

  Dus..wat beweer je nog meer opdat we elkaar testen.. pleiten tegen elkaar.

  En

 7. Dank Katharina voor je evenwichtige artikel. Uiteraard zijn er ook voor allerlei tussenliggende jaren voorspellingen gedaan. Luther bijv. deed geen voorspellingen, maar zijn reformatie (re-formatie in de zin van terugkeer (“re”) naar de bron van de Kerk, had alleszins te maken met de gedachte nu echt in het laatst der dagen te leven, de antichrist had zich immers geopenbaard en wel in Rome zelf.
  Allerlei vreeswekkende waarschuwingen voor het snel naderende oordeel komen we zeker sinds de 19e eeuw in allerlei ketterse vormen tegen, inmiddels ook binnen de katholieke gelederen, of zij die menen daartoe te behoren. Ik zie daar niet meer in dan invloed van ketterse secten van voornamelijk Amerikaanse oorsprong.

  Merkwaardige pseudo-katholieke praat van Piet die n.b. een “autoriteit” als Vassula Ryden voor zijn karretje spant, kunnen we gevoegelijk terzijde schuiven. We hebben de Kerk dan aan onze zijde.

  Jeanines argumenten voor de eindtijd wat betreft Israel, onderschrijf ik. Wanneer de vijgenboom uitbot, nietwaar? De gedachte aan een 1000-jarig rijk dat nog zou moeten komen, is inderdaad door Augustinus allegorisch opgevat en de Kerk heeft dat standpunt tot het hare gemaakt. De katholieke Kerk ziet in de chiliastische idee inderdaad beeldspraak. De Apocalyps kan dus zeker niet gezien worden als een profetisch scenario.

  Dat men in de tijd van Christus dacht dat de voltooiing van de eindtijd aanstaande was, is evident. De Kerk leert dat de eindtijd met de komst van Christus is begonnen. En inderdaad, blinden zien, doven horen, kreupelen lopen en doden komen tot leven. Bij de dood van Christus zijn er zelfs verscheidene doden die tot leven komen.

  En zeker, het duurde toen al lang. St. Petrus heeft het erover dat sommigen menen dat God talmt met zijn belofte, en haalt dan het OT aan: Gods tijdrekening is niet de onze. (Het symbolische 1000 jaar vergeleken met een menselijke dag.) Nu zijn we zo’n twee millenna verder en dat geeft te denken. Meende Jezus zelf niet dat hij nog tijdens zijn generatie zou terugkeren? Een aardig boek over de vragen die dit oproept is van Ds. A.F Troost “Dat koninkrijk van U”. De titel daarvan, de goede verstaander wist dit al, is ontleend aan het slot van gedicht van Gerard Reve: “Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?”

 8. Aan Rinze,

  Nu je het toch over de “autoriteit” van Vassula hebt wil ik je herinneren aan die andere autoriteit in haar geschriften, want soms moet je iets herhalen opdat het alsnog wortel kan schieten.

  Jezus Christus zelf getuigt van hem op 7 Augustus 1994 met het volgende: de man van Vrede zal Mijn Boodschap van Vrede begrijpen; Ik heb in Mijn Boodschappen passages die goed verborgen zijn en moeilijk te begrijpen, enz.

  De man van Vrede is dus die autoriteit die het een en ander zal begrijpen..begrijp je?!
  Op 3 januari 1996 wordt er gezegd (getuigd) door Jezus::ik zeg je: “als de onderdrukking eenmaal voorbij is en de vorst van de onderwereld is geketend ..en zij die het offer van Mijn Zoon treden zijn weggegaan, zal er een man met een gunstig Voorteken vanuit jouw huis opstaan, vlammend als een toorts, om Mijn Heiligdom en Mijn Driewerf Heilige Naam in ere te herstellen…en het koninkrijk van de rebel zal vallen..

  De verwijzing naar de vorst van de onderwereld en zijn ketening staat dus letterlijke in Openb.20:1-3 ..dus zeg ik weer: “begrijp je”?!
  ..””En het koninkrijk van de rebel zal vallen”” ..heb je dat dan ondertussen al begrepen?! …maar nee, want dat is je niet gegeven.

  Wat ik wil zeggen is: schoenmaker blijf bij je leest.

  In Openb.20:4 zie je het oordeel van het 6e zegel, wat dus ook de voorzegde Waarschuwing inhoudt ..met in vers 5 het “1000”jarig rijk van vrede …dus die knappe koppen in het Vaticaan die Jezus en Maria
  meenden te moeten en te kunnen weerstaan om niet te voldoen om Hun Boodschappen over de eindtijd aan de gelovigen te verkondigen…hebben gefaald..in hoogmoed.

  Zelfs de Duitse paus meende het satansteken te kunnen maken, ook de Pool met zijn vrijmetselaars tekenen …vanaf Pius XII hebben ze allen ketterse leringen verkondigd..
  Kijk maar op de volgende site…het is in het Engels en men kan eventueel via google translate voor bv. Babylon online kiezen omdat je daar alles kunt plakken en in gedeeltes van 5000 tekens toch opvolgend door vertaald.
  In het kort heb ik een enkel punt van jouw “argumenten” ontkracht…

 9. Als naar gewoonte verzuimt men het leven meer geestelijk te bekijken, of beter: bekijk het leven a.u.b. van binnen uit, want “leven” refereert naar de oorsprong: Geestelijk Leven, het Leven in God.

  “Eindtijd” kan dus niets anders betekenen dan relativering van tijd, een sterk verminderen van de waarde van tijd ten voordele van Geestelijk Leven. Want Geestelijk Leven vindt plaats in God en dus verheven boven tijd. Zoals een vizioen of een heldere droom een kortstondig loskoppelen van tijd en wereld betekent.

  Eindtijd betekent dus een persoonlijke beleving waarbij de ziel door Jezus inniger omhelst wordt en de wereld in waarde aan haar einde komt, enkel voor die ziel zelf.

  De persoonlijke beleving sluit niet uit dat ganse volksgroepen tot een dergelijke beleving kunnen komen en dit gebeurt zeer dikwijls op kleine of grote schaal, dikwijls gepaard met veel lijden dat niet nodig is want men hechtte zich te sterk aan de wereld. De wereld moet immers door ons zelf overwonnen worden.

  Het relativeren van de eindtijd betekent eigenlijk dat men liever met de wereld wil verbonden blijven. Dat juist deze mensen riskeren weggevaagd te worden lijkt in tegenspraak met de eindtijd maar is dat in de kern niet. Fysiek en/of geestelijk sterven, oorlog, vervolging, armoede en lijden zijn geen vormen van eindtijdbeleving maar kunnen daar wel naar leiden.

  Tijd werd ons gegeven als een scheppingsdaad waaruit de onmetelijke liefde van God de Vader blijkt. Het loont de moeite dit te overwegen want dat is wat de Vader met eindeloos geduld van ons verwacht.

  1. Vassula Ryden is geen katholiek, ook nooit geweest. Gaat wel soms te communie! De Orthodoxe Kerk waartoe ze behoorde, heeft haar veroordeeld en een ieder die haar steunt, geëxcommuniceerd.
   De officiële verklaring is hier te vinden: https://www.johnsanidopoulos.com/2011/03/announcement-on-vassula-ryden-by.html

   Ze is een promotor van valse oecumene en indifferentisme. De Jezus in haar werk is een andere Jezus dan die van de Kerk. Vassula verkondigt “een ander evangelie”.

   Het chiliasme behoort niet tot de katholieke geloofsschat. Zie hiervoor o.a. de KKK #676.
   Ter ondersteuning verwijst de Catechismus naar het decreet van Heilig Officie van 19 juli 1944:
   “In recent times on several occasions this Supreme Sacred Congregation of the Holy Office has been asked what must be thought of a system of mitigated millenarianism, which teaches, for example, that Christ the Lord before the final judgment, whether or not preceded by the resurrection of the many just, will come visibly to rule over this world. The answer is: The system of mitigated millenarianism cannot be taught safely.”

   Dat de eindtijd al aardig vordert, blijkt uit al je vreemde beweringen, Piet. De tijd is blijkbaar daar dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen.
   (2 Timotheus 4)
   “3 Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen, 4 maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.”

   1. Beste Rinze,
    de mystiek door Vassula aan ons doorgegeven komt recht van onze Heer Jezus Christus en deze teksten zijn heerlijk om in zich op te nemen. Het moet ook heerlijk zijn zulk een persoon als Vassula als zus of kennis of als familielid te heben en haar persoonlijk te horen spreken.
    Geen enkele ziel kan zonder die zuiverste Christelijke mystiek.

    1. Mystiek is een bron van tal van ketterijen en dwaalleren. Onderscheiding der geesten laat een katholiek over aan de Kerk.

 10. Omdat we niet in staat zijn om de gevaren van deze tijd met ons verstand in beeld te brengen, aangezien we beperkte mensen zijn, heeft God ons de gave van profetie gegeven. Dat is geen luxe maar een bittere noodzaak, gezien de ernstige dwaling in de huidige tijd. Een tijd waarin wordt geknoeid met de waarheid uit De Bujbel. Het laatste onderwerp voor de eindtujd is het gezin en alles wat daarbij komt kijken (trouw, kinderen…) God is onze liefhebbende en bezorgde Vader. Hij waarschiwt Zijn kinderen (met eigenwijze en ook hoogmoedige ideeen) om ze opnieuw te verwijzen naar Christus, de waarheid en Zijn Woord van Leven. Dit alles om ons thuis te kunnen brengen bij Hem. Mensen hebben de neiging om de eigen wil te doen en vergeten dan te makkelijk Gods Wil. Hij die het beste weet wat goed voor ons is. Lees De Waarschuwing (MDM):2013 nr 744 !

  1. MVM, je schrijft: “Mensen hebben de neiging om de eigen wil te doen en vergeten dan te makkelijk Gods Wil.” Dat is een waar woord. Ook u heeft dus die neiging. Dat de devotie die u blijkbaar huldigt niet in overeenstemming is met de leer van de katholieke Kerk deert u blijkbaar niet. Het chiliasme van MDM is bijv. al niet katholiek.

   What is the official Church position on her messages?

   Normally the seer’s Ordinary or the Congregation of Faith and Doctrine gives opinion on alleged private revelations. Her Archbishop, who is also the Maria Divine Mercy’s Ordinary, found her writings to be in contradiction with Catholic theology and forbade the use of MDM messages within Catholic associations. In addition, many other Bishops have also given negative opinions on her messages.

   Overigens is het levensgevaarlijk dingen te willen weten die niet onze zaken zijn maar louter die van God. De aloude Lucifer heeft er geen moeite mee zich voor te doen als een engel des lichts.

   Argumenten tegen MDV kunt u vinden op bijv. http://mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.nl/
   Het bovenstaande citaat is ontleend aan de FAQ aldaar.

 11. Jezus spreekt niet voor niets over de uitbottende vijgenboom. Rampen als in Lucas 21:10-11 zijn er volop, de grote afval van 2Tess. 2:3 is in Europa al ver voortgeschreden. Alleen de tempel Gods, waarvan in het opvolgende vers sprake is, zou nog herbouwd moeten worden. Ook Ezechiël 8:16 heeft het over een groep mensen die zich met de rug naar de tempel naar het Oosten buigen. Met Babylon in de woestijn (Openb. 17:3-5) zou Mekka bedoeld zijn, dat misschien door een kernbom verwoest zal worden (profetie van Jesaja 34:9-10 over Edom, dat voor altijd ontoegankelijk zal worden). In 21:1 wordt het Zuiderland genoemd, dat aangevallen wordt door Elam en Medië (=Iran, dat werkt aan een kernbom). De verwoesting in één uur (Openb. 18) Er wordt nu gesproken over afschaffing van contant geld, wat in Openbaring 13:16-17 voorspeld wordt. Dissidenten zullen niets meer kunnen kopen of verkopen en lopen het risico te verhongeren of zij zullen door de Antichrist en zijn helper onthoofd worden (Openb. 20:4), tegenwoordig een typisch islamitische straf. Deze en meer voorbeelden geven veel te denken. Zie http://www.wimjongman.nl/artikelen/docu-islam-antichrist/islamitische%20antichrist-boek.html

 12. Wat te denken hiervan : onlangs las ik een artikel waarin men beweert dan de apocalyps geen toekomstbeeld is maar de werkelijkheid waar we nu in leven !

  1. Wel beste Cecile, dat zult u binnenkort allemaal in levenden lijnen ondervinden. Als u het verval van de Kerk hebt kunnen vaststellen, waarin wij leven, dan zult u de andere tekenen, die het gevolg van dit verval, in de goddeloze wereld ook kunnen vaststellen, als de levenden de doden zullen benijden.
   Lees Matheus Hdst 23 en 24.

  2. Beste Cecile, de Apocalyps is een boek om christenen van alle tijden moed in te spreken. Niet in het bijzonder voor nu. We verkeren sinds Christus komst in de eindtijd. Wanneer die haar voltooiing krijgt, daarvan weten wij dag noch uur.

   Het oordeel over de wereld valt zelf buiten de tijd.
   “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure KOMT, en is NU, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.” (Joh. 5:25; SV)

 13. Aan Rinze ..

  Paus Johannes XXIII was net als Paulus VI vrijmetselaar, hopelijk hebben ze voor hun dood hun verraad ingezien, de Duitse paus is gezien met het satansteken en de fratsen van de Pool zijn ook bekend..die ook met een vrijmetselaars teken is gefotografeerd…over welke kerk heb jij het dan.

  Een kerk die de boodschappen uit de hemel saboteert.
  Wat betreft het chiliasme..daar heeft de kerk ongelijk in.
  De gegevens die Vassula aanbiedt komen overeen met andere betrouwbare profetieën van begenadigden…ook zij heeft het over een koning die de grote Monarch blijkt te zijn ..de redder van de kerk ..door Gods genaden…maar wat moet ik nog meer zeggen als het zaad niet op de goede grond valt?!

 14. @ Rinze.
  Het ambtelijke deel van de Kerk beantwoordt aan een grote noodzaak en is bovendien door God gewild en ingesteld. Degene die er in zou slagen om aan de wet perfect te voldoen schiet nochtans tekort tegenover Jezus, Mensenzoon, Zoon van God, God Zelf, want Hij verlangt van je dat je vanuit volledige vrije wil tot de Zuiverste Liefde nadert. Betekent dit dat God zichzelf tegenspreekt? Neen hoor! Want de ware liefde kan nooit onder dwang ontstaan.

  Vassula en MDM zijn engelachtige mensen en laat a.u.b. eerst de zuiverste plekjes van je hart naar de oppervlakte komen want dan zul je zien dat het geestelijk vuur dat stilletjes begint te gloeien de onzuiverheden beetje bij beetje zal louteren… voordat je riskeert engelen te veroordelen.

  Als MDM en Vassula, en vele anderen, gezanten zouden zijn van de duisternis dan is de duisternis zichzelf aan het bestrijden. Dat kan niet en zal nooit!

  1. @ Eric
   Islamieten vertellen mij dat Gabriël de Koran aan Mohammed heeft gedicteerd. Ik geloof dat niet, daarom ben ik geen islamiet. De boodschapper moet iemand zijn die zich voordeed als Gabriël.

   Mormonen vertellen mij dat een engel Joseph Smith naar de gouden platen heeft geleid die het boek van Mormon bevatten. Zij zeggen dat je de innerlijke overtuiging zult krijgen dat dit boek van God komt als je het maar biddend leest Dat bleek bij mij niet het geval. Ik meen dan dat ook hier van geen engel sprake is.

   Maar stel dat er nu wel een engel ons iets boodschapt. We moeten dan wel de zekerheid hebben dat het dan een engel Gods betreft. Ook de Satan heeft namelijk zijn engelen.
   St. Paulus schrijft in Galaten 1:8: “Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!”
   En in 1 korinthe 6:3a:
   “Weet gij niet, dat wij engelen zullen richten?”

   Beproef dus de geesten of zij uit God zijn. Een Katholiek laat dat aan de Kerk over. We riskeren dan niet dat we engelen veroordelen. Ook al is er veel mis in de huidige Kerk, ze is nog wel degelijk de Kerk. Paus Francisus bekleedt het hoogste ambt daarin. We moeten respect hebben en houden voor dit ambt en degene die dat bekleedt.

 15. Mensenlief. De zogenaamde vrijmetselaars-pausen vliegen hier weer in het rond. Realiteitszin is hier dringend nodig.

  – Een paus werd met een “vrijmetselaarsteken” gefotografeerd, en “dus” zal hij wel een vrijmetselaar geweest zijn. Jongens toch. Ik heb zelf in het verleden nogal wat gewerkt met een passer (en werd er allicht ook mee gefotografeerd), maar een vrijmetselaar ben ik aan geen kanten.
  – Paus Paulus VI zou een vrijmetselaar geweest zijn … Jongens toch. Vrijmetselaars schrijven geen hooggestemde teksten zoals Humanae Vitae, die van de wil van God doordrongen zijn. En vrijmetselaars klagen niet dat de rook van Satan de Kerk is binnengedrongen.

 16. Aan A. G. Stinus en Rinze,

  Betreffende de Goede Engelen in de hemel ..die zijn na de val van de engelen door God bevestigd zodat zij niet meer kunnen zondigen (zie A.K.Emm.).. zoals de Heilige Engel Gabriël in de Bijbel aangaande de Zoon van God spreekt zo kan hij dus niet twee heren dienen, dat zou hij doen als hij die engel gabriël in de Koran zou zijn geweest.

  De Engel Gabriël is in zijn wezen consistent ..on-verdeeld en ook onze God is een consistente God, de koran komt van de goden en dat zijn gevallen engelen, gabriël uit de koran was satan of een van zijn hiërarchische gevallen engel.

  Wat de pausen betreft heb ik hierboven in een van mijn reacties verwezen naar een site die het een en ander verduidelijken.
  Ook de huidige usurpator paus en ketter blijkt het satansteken te maken evenzo paus Benedictus…dus onze enige hoop is de voorzegde grote Paus uit Frankrijk en die voor zijn komst een grote martelaar is..nooit was er een Paus die zo zal lijden..volgens M.J.Jahenny.

 17. Aan A. G. Stinus …

  Wat ik ooit heb gelezen over paus Paulus VI is, dat hij op zijn schreden was teruggekeerd ..voor het einde van zijn leven; en hoe het was met die andere vrijmetselaar, Johannes XXIII..het oordeel is natuurlijk aan God.

 18. Aan A.G.Stinus,

  Wat Humanae Vitae betreft..en in bijzonder de periodieke onthouding als geboorteregeling… in het oude Testament staat dat je geen omgang met je vrouw mag hebben als ze in de on-vruchtbare periode is … als ik tenminste het betreffende goed begrijp (als??) ..maar dan is Humanae Vitae op dat punt on-juist.

 19. Aan Rinze,
  Aan A.G.Stinus, (over vrijmetselaars)

  Pater Pio wijst in deze de weg: “Kijk goed naar wat zich op de kalvarieberg afspeelt”.

  Deze woorden van P.Pio helpen u het onderscheid te maken.

  Iedere christen zou deze belangrijkste aller wetenschappen levendig in het hart moeten koesteren. Die niet aan dit koesteren werkt loopt verloren. Degene die de waarheid liefheeft wordt ook geestelijk gesteund, zelfs in de donkerste tijden.

  Want vrijmetselaars klagen wel degelijk dat de rook van de duivel in de Kerk is binnengedrongen. Ga maar eens na wie de mars voor het leven in Brussel inricht: dat ben je aan jezelf verplicht!

 20. Hallo Piet (19 april 2018 – 19:42),
  – In verband met Humanae Vitae is het Oude Testament soms een slechte leidraad. Het O.T. bereidt voor op het N.T. , waarin de openbaring pas volledig wordt. In het O.T. is het nog toegelaten te scheiden, volgens de wet van Mozes, maar Jezus herroept dit. Dus … er is iets veranderd.
  – De zalige (bijna heilige) Paus Paulus VI heeft Humanae Vitae gebaseerd op de natuurwet, in combinatie met de openbaring. Zo kwam hij tot periodieke onthouding om het aantal kinderen op een verantwoorde manier te beperken. In zijn lijvige boek “De theologie van het lichaam” komt de heilige paus Johannes-Paulus II tot dezelfde conclusie als Humanae Vitae, maar op een andere manier.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

 21. Sedert Trump zijn ware aard toonde zou het toch iedereen duidelijk moeten worden dat men dubbelzinnig inspeelt op de geboorteproblematiek: men speelt met de publieke opinie en het publiek laat zich met gesloten ogen misleiden. Dat geldt helaas ook voor het Vaticaan: misleiding en waarheid wandelen uitdagend hand in hand.

  Alleen de talrijke christelijke profeten en zieners varen openlijk een rechte koers!
  Zijn zijn goddelijke boodschappers.

  Pausen en kerkheren allerhande zitten gevangen in een streng vormelijk keurslijf dat hen dwingt, overheerst en vertraagt.
  Christelijke profeten en zieners staan dus dichter bij de Bron waar Jezus en Maria u persoonlijk naar verwijzen!!! Is dat dan niet voldoende???

  Tegen de tijd dat de vormelijke ambtenaren al die profeten en zieners al of niet heben goedgekeurd zijn de crisisjaren al lang voorbij!

 22. Aan A.G.Stinus,

  Betreffende de periodieke onthouding in het O.T. is te zeggen dat ze juist daar dan milder geweest moeten zijn ten opzichte van het N.T.

  Thomas van Aquino zou zeker die praktijk afgekeurd hebben.
  Iedereen kan weten dat je dan bij de vrouw moet weg blijven…uit eerbied voor het natuurlijk proces ..kuisheid en zeden.
  Daarbij leerde Thomas van Aquino dat je omgang met je vrouw ten doel moest hebben om kinderen te krijgen en in ieder geval dit niet te verhinderen.. Tobias 6:16-22.
  Ook al is dit (“streng”) ..zoals heiligen handelen en zouden handelen.
  De liefde voor elkaar kan dan inder-daad de “consequentie” hebben dat je het kind (toch) met vreugde ontvangt.
  Maar die liefde tezamen met de liefde voor God dan kom je uit bij de volmaakte liefde van de Vader en Moeder van Maria.

 23. Hallo Piet,
  … Je schrijft : “Daarbij leerde Thomas van Aquino dat je omgang met je vrouw ten doel moest hebben om kinderen te krijgen en in ieder geval dit niet te verhinderen.. Tobias 6:16-22.”
  … De leer van Humanae Vitae is daar niet mee in tegenspraak. Bij periodieke onthouding heeft men seksuele gemeenschap op sommige dagen waarbij zeker niet verhinderd wordt dat het natuurlijk proces zijn gang gaat en een kind tot stand zou kunnen komen. Paulus VI toont in zijn encycliek aan dat bij periodieke onthouding niets gebeurt dat in strijd is met Gods wil. Wel wordt er op gewezen dat de echtgenoten vruchtbaarheid niet mogen afwijzen, en ze dus geen kinderen mogen afwijzen.

  1. Allemaal goed en wel, maar het belangrijke aspect om de moraliteit te boordelen bij een handeling is de intentie. Bij periodieke onthouding is die intentie in eerste instantie (en in de praktijk) wel degelijk het voorkomen van een bevruchting.

  2. Humanae vitae – goed of slecht?
   Waarom Paulus VI deze encycliek in 1968 uitbracht en één jaar later de liturgie van het H. Misoffer veranderde en de Kerk de Novus Orde Missae gaf ?
   Wel, dat is voor velen een raadsel.
   Nu zullen er velen zeggen dat deze encycliek de juiste vorm heeft en dat Paulus VI een ‘halt’ wou toeroepen aan de seksuele revolutie en de artificiële contraceptie, die toen aan de gang was.
   Op het eerste zicht zien velen het zo, maar echter als men dieper gaat graven vallen er bepaalde vragen op.
   Waarom zou hij zich hierover bekommeren, terwijl hij even later de basis van de onveranderbare waarheden, die God aan de mens geopenbaard heeft, en die opgesomd zijn in het H. Misoffer van altijd? Waarom zou hij zonder blikken of blozen het H. Missoffer durven veranderen, dat in de geschiedenis van 2000 jaar, geen enkele gedurfd heeft deze allerheiligste basis van de K. Kerk te ondermijnen? Waarom zou hij zich nu dan bekommeren om de integriteit van de zeden te bewaren, door Humanae vitae?
   Juist daarvoor, als de Kerk Het H. Misoffer kan veranderen, dan kan ze ook haar identiteit veranderen. Hoe ook deze twee, Humanea vitea en de Novus Ordo Missae, van elkaar verschillen, ze komen voort uit de zelfde mentaliteit – breken met de Katholieke Kerk van het verleden. Deze Encycliek had niet moeten uitgebracht worden, daar de volledige leer vervat staat in de encycliek Casti connubii van Paus Pius IX van 31 december 1930.
   Waarom dan deze nieuwe encycliek?
   De twee, Humanae vitae en de Novus Ordo Missae, zijn gebaseerd op het subjectivisme en houden objectief intact “het enige noodzakelijke ding”, de officiële leer van de Kerk i.v.m. de contraceptie en de Transsubstantiatie – deze vertegenwoordigen substantieel een nieuwe manier van denken, die de vorige leer ondermijnen.
   Als je Humanae vitae leest, raak je ervan overtuigd dat de paus – om zijn critici te plezieren – toegeeft dat het hebben van baby’s eerder een ‘probleem’ dan een zegen is, in tegendeel tot Casti connubii. Daarom moet volgens hem de hele benadering van de Kerk met de tijd mee veranderen om het nieuwe denken van de moderne mens te ontmoeten, namelijk het vrij denken en interpreteren van de leer van de Kerk en alzo een nieuwe identiteit van de K. Kerk te vestigen.
   Het subjectivisme; de geest van vernieuwing (lees afbraak) van het Vat II concilie.
   Wanneer de basis voor gehoorzaamheid aan de zedelijkheid subjectivisme is in plaats van een objectieve norm, opent het de deur voor losse interpretaties van “ernstige noodzaak” als het gaat om “verantwoordelijk ouderschap” zoals toegepast op geboorteregeling. Vandaar dat in Humanae vitae de acceptatie van het “verantwoordelijke ouderschap” – vandaag noemen we het natuurlijke gezinsplanning – als een norm voor het bepalen van de grootte van gezinnen, in feite de bevestiging is dat men nieuwe geboorten niet aan de discretie van Goddelijke Voorzienigheid mag overlaten.
   Verre van de “moderne mens” te helpen om de kerkelijke moraal te omarmen, veroorzaakte het subjectivisme van de encycliek een ramp: meer dan 80% van de katholieke getrouwde stellen gingen voort of begonnen kunstmatige bevruchting te gebruiken.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 24. Indien we werkelijk berouwvol konden leven zouden Jezus en Maria vergezeld van engelen met grote regelmaat aan ganse volksgroepen verschijnen en zieners en profeten zouden dan overbodig zijn. Het maatschappelijk leven zou veel eenvoudiger verlopen en alle daden slechts afgestemd op het geestelijk leven van alle kinderen. Woorden als wetenschappen, techniek, rechtsgeldig, positie, streven, oorlog, eindtijd en aanverwante zouden niet eens bestaan.

  De Hopi indianen, of wat voorlopig van hen rest, bevestigen onbewust de Nieuwe Openbaringen, zij hadden genoeg aan enkele oude wijzen en waren overgelukkig telkens Jezus hen in groep ontmoette. Tevens bewezen de oorspronkelijke Egyptenaren, een leefwereld dat volledig werd vernield, welke hoge geestelijke cultuur men kon bereiken. Dit nog apart van de reuzen waarvan sprake in het O.T.

  Woorden, verloren in de wind van aardse razernij.

 25. Hallo Yukio (23 april 2018 – 11:38),

  … Een mens moet inzien 1) dat het niet te doen is als er per huisgezin nog zo een 15 kinderen geboren worden (geeft ze maar de kost, overbevolking, …) 2) dat het voor de echtgenoten een te zware opdracht is continu intiem contact te mijden, tenzij men een kind erbij wil (dat zou toch geen evenwichtig huwelijk opleveren).
  … Die “intentie” waarover je spreekt levert geen probleem op. Lees er de encycliek zelf op na. Sedert de zalige (bijna heilige) Paulus VI is Humanae Vitae al verschillende keren door de Kerk bevestigd, en deze encycliek ligt ook in het verlengde van vroegere encyclieken. We kunnen het maar best niet beter weten dan de paus zelf en de Kerk. Wil je voor jezelf strenger zijn, dan mag dat natuurlijk ook.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Beste Stinus,
   Het gaat bij de beoordeling van de moraliteit van een handeling altijd allereerst om de ‘intentie’ van de handeling. Daarom zijn je eerste twee ‘praktische’ opmerkingen niet zo relevant. [Het volbrengen van een hoge moraal – i.c. het opbrengen van beheersing – is altijd zeer moeilijk, of ‘niet te doen.’]
   Wat Hum.Vit. doet is precies wat het zegt te willen doen, namelijk ” to review the moral norms in force till now.” Zij doet dit door de intentie per daad te doen opgaan in de ’totaliteit’ van het (gehuwde) leven. Zo kan je dus elke daad relativeren (de gesel van deze tijd). Aldoende verdun je de Wet. Het is precies wat deze goddelijk tijd heeft gedaan met zo’n beetje alle morelen wetten. Wat je beter kunt doen is de Wet handhaven en de straf- en schulduitsluiting gronden benutten. Want dat de intentie bij natuurlijke geboortebeperking gericht is op het voorkomen van een bevruchting.

  2. Beste Stinus, je schrijft: “Wil je voor jezelf strenger zijn, dan mag dat natuurlijk ook.” Ik vraag me sterk af of dat dan wel op godsdienstige gronden toegestaan is. Zo kun je als katholiek best vegetariër zijn, maar toch niet op godsdienstige gronden.

 26. Aan Yukio..

  Hetgeen je daar schreef was een goede formulering in al zijn nuchterheid.

 27. Aan Peter..

  Met je reactie over Humanae vitae laat je zien dat je een juist inzicht hebt over de gebeurtenissen inzake.

  De consistentie in je reactie doet deugd, geeft vreugde (dan wil ik niet overdrijven) ..waarvoor dank.
  Piet..

 28. Hallo Rinze (24 april 2018 – 13:47) en Yukio,
  – Als Yukio gehuwd wil zijn, maar zelfs geen periodieke onthouding wil gebruiken en toch kinderen wil (zoals dat bij een katholiek huwelijk moet), dan mag hij dat gerust. Hij is dan met God in orde. Maar zoiets kan men toch niet aan iedereen gaan opleggen. Dat staat ook in Humanae Vitae. Zo een handelwijze wordt daar een zware last genoemd.
  – Dan wordt in H.V. nagegaan of periodieke onthouding in overeenstemming is met Gods wil (terwijl men toch niet permanent aan PO doet en dus op zeker ogenblik kinderen krijgt). De conclusie is dat dit conform is aan Gods wil, en men komt tot dat besluit op basis van de natuurwet. Geen bezwaar dus. Lees het na.
  – Ook de heilige paus Johannes-Paulus II kwam tot dezelfde conclusie als HV, maar langs een andere weg. “Heiliger” zijn dan de paus hoeft echt niet, maar het mag dus.
  – Nog recent heeft de bisschoppenconferentie in Rome de inhoud van HV bevestigd. Geen probleem dus, en zoek ook geen probleem.

  1. Waar het in de moraaltheologie/filosofie ten diepste om gaat is de vraag of seksualiteit op procreatie gericht moet zijn, of niet. [De rest is bijzaak.] Miljarden en miljarden katholieken hebben dit tot Vaticanum II geloofd, en wel doorheen de eeuwen. En opeens is de procreatie geen doel meer maar is het doel de ‘wederzijdse zelfschenking in liefde,’ dus precies het programma van onze geseculariseerde cultuur. [ All you need is love.] Dit alles op basis van een redenering van niks waarmee alle te relativeren en te ondermijnen is..
   Deze knieval voor deze goddeloze tijd beperkt zich niet tot het doel van de seksualiteit binnen het huwelijk. Het gaat ook om de dreigende aanvaarding van de homoseksualiteit, de de-sacralisering van het huwelijk, de relativering van de verschillen met andere geloven (met negatie van realiteiten), het meehuilen met de groene lobby inzoverre men denkt op macroschaal het klimaat van de aarde meent te kunnen beïnvloeden, het breken met tradities in de liturgie etcetera etcetera).
   Kijk, God en de Kerk zijn een (1), maar als de Kerk de katholieke Leer niet meer verkondigt, hoeft men niet naar haar dwalingen te luisteren. Dit is de les van Jeanne d’Arc. Want als zulks het geval is, moet men God meer gehoorzamen dan de mensen (zie bijbel).

  2. Beste Stinus,
   Ik meen dat er geen graden van heiligheid zijn, zo van (een beetje) heilig – heiliger – heiligst. Bovendien wordt van ons gevraagd zelfs volmaakt te zijn.
   “Weest dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.”
   (Mattheüs 5:48)
   De rijke jongeling had zich aan de hele wet gehouden, van jongs af aan. Dat moet toch voldoende zijn om het eeuwige leven te beërven, zou je denken.
   “Jesus zeide hem: Zo ge volmaakt wilt zijn, ga dan verkopen wat ge bezit, geef het aan de armen, en ge zult een schat in de hemel bezitten. Kom dan, en volg Mij.”
   (Mattheüs 19:21)
   Het christendom is dus wars van compromissen. Vaticanum II is een vat vol compromissen, dus…

 29. Beste Yukio,
  – Seksualiteit (en ook erotiek) is een gave van God, die goed is (zolang ze in een huwelijk tussen een man en een vrouw plaatsvindt), en het is niet alleen een puur middel om zich voort te planten. Reeds in het aards paradijs is Adam blij als hij Eva ziet, ook als die twee nog niet aan voortplanting beginnen. Dat staat symbool voor de door God gewilde aantrekking tussen man en vrouw die we nu nog kennen.
  – In een huwelijk moet je dan op volgende zaken letten : 1) het moet vruchtbaar zijn (of men moet toch de intentie hebben voor kinderen open te staan) 2) de lichamelijke eenwording mag niet afgezonderd worden van open staan voor vruchtbaarheid (dus geen kunstmatige contraceptie). Maar periodieke onthouding (natuurlijk niet altijd) voldoet aan deze voorwaarden. Geen probleem, en je hebt de goedkeuring van de zalige Paulus VI, de heilige Johannes Paulus II, en de Kerk.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  1. Beste Stinus. Mijn advies aan u is dat u zich minder belerend uitdrukt. Niets van wat u vertelt is mij onbekend, en waarschijnlijk niemand op dit forum. Het is het verhaal van Vaticanum II waarin afstand genomen werd van de katholieke Kerk zoals die 2000 jaar door de wereld pelgrimeerde. Een Kerk die door Vaticanisten werd en wordt aangeduid als een ‘bunker kerk’ waarvan men afscheid moest nemen.
   PS. U moet doel en middel niet met elkaar verwarren en moet niet proberen te ontkennen dat de intentie van natuurlijke geboorteregeling hierin bestaat de bevruchting te voorkomen.

 30. In deze tijd wordt van Gods kinderen ware heiligheid verwacht. Houd je aan de 10 geboden. Maria vraagt ons ook immers telkens weer om te gaan bidden, bidden en nog eens te bidden!!! Zo kan God door ons heen werken aan Zijn Heilsplan. Hij heeft onze medewerking hard nodig. God roept ons ook op om met klem te luisteren naar deze Mariale boodschappen en profetieën. Ze zijn vandaag de dag werkelijkheid. Kijk naar de verwarring in de huidige roomse kerk. Hoe meer we gaan leven vanuit ons hart gericht op Jezus, hoe beter we in staat zijn te bidden voor onszelf, onze naasten en vele andere mensen. Bid omdat je weet hoe belangrijk dat voor jezelf en je medemens is ! Omdat je weet dat Christus ons wil redden, en daarvoor veel geleden heeft. Hoe nederiger we zijn, als vertrouwende kinderen Gods, hoe meer God ons hart en ons verstand kan bereiken. Zo blijven ee ook eaakzaam. Sluit uzelf niet af van deze Waarschuwing doorgegeven via MDM. Alles wat daar in staat komt overeen met alle andere Mariale voorspraken. Het is duidelijk dat we in deze tijd te maken hebben met gevaarlijke verwarringen en dwalingen in de kerk. Alleen al dat er 2 pausen zijn moet toch te denken geven ?! 1 Heilige paus en … vul maar in. Als je logisch nadenkt weet je immers dat een paus tot zijn dood paus blijft. Lieve mensen loop eenvoudig en veilig achter Christus aan, onze ware Herder. Hij zal je van dag tot dag gidsen. Doof verder de profetieën niet. Want dan ben je een gewaarschuwd- en ook een waakzaam mens. Dat lees je zo vaak in Het Nieuwe Testament, en dat staat er niet voor niks. Profetie en onderscheidingsvermogen is een gave van God. Neem dat serieus.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht