Steeds meer euthanasie onder kankerpatiënten

Foto: LifesiteNews

Uit een enquête over beslissingen omtrent het levenseinde bij Vlaamse kankerpatiënten is gebleken dat meer dan één op de tien sterfgevallen (10,4%) het gevolg was van euthanasie of zelfdoding bijgestaan door een arts.

De studie, gepubliceerd in The British Journal of Cancer, was gebaseerd op een vragenlijst die naar Vlaamse artsen was gestuurd die een representatieve staal van alle sterfgevallen in Vlaanderen hadden gecertificeerd. De artsen werd gevraagd of zij, in het geval van een niet-plotselinge of onverwachte dood, ofwel een levensverlengende medische behandeling hadden achtergehouden of ingetrokken, ofwel de verlichting van pijn en/of andere symptomen met geneesmiddelen hadden geïntensiveerd met de mogelijkheid om de dood te bespoedigen, ofwel geneesmiddelen hadden toegediend, verstrekt of voorgeschreven met de uitdrukkelijke bedoeling om de dood te bespoedigen.

Groot aantal euthanasiegevallen

Het rapport zegt dat “meer dan één op de 10 sterfgevallen (10,4%) het gevolg was van euthanasie of door een arts geassisteerde zelfmoord, wat een aanzienlijke toename is van de 5,6% van alle sterfgevallen door kanker in 2007 en aanzienlijk hoger dan het algemene percentage van 4,6% opgenomen in 2013.” Het stelt ook vast dat “dit hoge percentage van geassisteerde sterfte consequent opvalt in alle kankergroepen” (variërend van 8,7% voor genito-urinaire kanker tot 12,6% voor de luchtwegen), en dat het niet significant verschilt tussen kankertypes.

Doden zonder toestemming

Misschien wel het meest verontrustende aspect van het rapport is de bevinding dat “het toedienen van medicijnen met de expliciete bedoeling om de dood te versnellen (levensverkortende handelingen) zonder het uitdrukkelijke verzoek van de patiënt zich voordeed in 1,8% (1,0-3,4%) van de sterfgevallen door kanker tijdens de bestudeerde periode.” De auteurs van het rapport verwerpen het idee van de ‘slippery slope’[1] met betrekking tot dit bewijs van patiënten die zonder toestemming zijn gedood en zeggen: “Er is geen duidelijk bewijs gevonden om deze angst te ondersteunen.” In België en Nederland, waar euthanasie al vele jaren legaal is, is het aandeel van sterfgevallen waarbij levensbeëindigende drugs zonder expliciet verzoek van de patiënt werden gebruikt, sinds de legalisatie niet gestegen.”

Wat is er aan de hand?

Ze suggereren ook dat bij veel gevallen van levensverkortende handelingen uitgevoerd zonder toestemming van de patiënt het in feite over het geven van opioïden voor pijn- en symptoombeheer kan gaan en niet over opzettelijke euthanasie – ondanks de verwijzing naar de expliciete bedoeling om de dood te bespoedigen. “De praktijk van het gebruik van levensbeëindigende geneesmiddelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt kan dus in werkelijkheid meer lijken op intensieve pijnverlichting met een ‘dubbel effect’ dan op niet-vrijwillige beëindiging van het leven.” Dit is echter op zijn best verwarrend, wanneer de studie een aparte categorie had voor pijnmedicatie die de dood versnelde. Bovendien zeggen de auteurs verder dat “de besluitvorming [bij alle levensbesparende beslissingen] in bijna 20% van de gevallen plaatsvond zonder de inbreng van de patiënt.” Ze geven toe dat dit onethisch is en zeggen: “volgens het ethische principe van autonomie van de patiënt, moeten alle mogelijk levensverkortende beslissingen met de patiënt worden besproken, tenzij hij of zij expliciet anders heeft gezegd.”

 

 

Artikel van LifesiteNews: “10% of cancer patients killed by euthanasia, some without consent: Belgian study
vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

 

[1] [d.i. het idee dat het openzetten van bvb. euthanasie in zeer beperkte gevallen zal lijden tot een steeds grotere uitbreiding van het aantal gevallen waarin het is toegestaan en tot een steeds groter misbruik van de regels. Dit idee blijkt in de praktijk waar te zijn.]

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

8 commentaren op “Steeds meer euthanasie onder kankerpatiënten

 1. Dat is een teken van deze tijd, de mens die zelf zijn einde kiest, en kanker is wel een vreselijke ziekte die hopelijk ooit overwonnen kan worden, laat ons dat hopen, goed artikel!

 2. Het absolute respect voor het leven daalt gestadig, zowel bij gewone mensen als bij medisch personeel. Een zeer droevige ontwikkeling, die het gevolg is van geloofsafval en het steeds meer “materialiseren” van de samenleving.

 3. Zag graag een onderscheid. Namelijk actieve euthanasie. D.w.z. middelen via een infuus toedienen met direct en acuut overlijden van de patient. Daarnaast heb je passieve euthanasie. Waar de patient bijv medicijnen tegen de pijn toegediend krijgt waarbij na herhalingen om de pijn te bestrijden uiteindelijk de lethale of dodelijke dosis wordt overschreden. Dat is in zieken-en verpleeghuizen het meest voorkomend. De bisschoppen hebben daar geen bezwaar tegen.Staan daar achter.Ik ook. Ik werkte tot voor kort vanwege vervroegd pensioen in ziekenhuizen en had daarmee te maken. Men hoeft de patient met een terminale ziekte niet onnodig met erge pijn te laten lijden. Ook is er ee palliatieve sedatie. Waarbij de patient vlak of tijdens sterven naast een infuus met pijnstilling uiteindelijk een slaapmiddel ook via een infuuspomp. De familie dient vooraf afscheid te nemen. Ik sta niet achter actieve euthanasie (Net als kerk).Dat is mijn c.s. de grens. Gelukkig heb ik daar niet mee te maken gehad. Anders zou ik daar niet aan mee werken.

 4. Beste Gert,
  … Je hebt gelijk. Maar met euthanasie wordt hier gewoonlijk actieve euthanasie bedoeld. De Kerk keurt trouwens “medische hardnekkigheid” af, waarbij het leven alleen maar gerekt wordt.
  … Palliatieve sedatie wordt door de Kerk ook niet veroordeeld, mits goed toegepast, en onder de voorwaarde dat het leven niet ingekort wordt, maar dat enkel de pijn (en het bewustzijn) weggenomen worden.

  Vriendelijke groet, AGSt.

 5. Hallo Peter,
  Je laatste reactie mist elke serieuze inhoud.
  AGSt.

 6. ☩JMJ☩

  Bid voor Alfie Evans en zijn familie; zijn situatie heeft een climax bereikt, en de wereld staat stomverbaasd over de helse moordzucht van de corrupte rechter, Anthony Hayden, en de dokters van het Alder Hey ziekenhuis jegens dit onschuldig kind. Van Alder Hey was reeds bekend dat het een geschiedenis had van organenroof, en over Hayden werd aangetoond dat hij betrokken is bij een sodomitisch netwerk. Organenhandel en georganiseerd sodomisme zijn echter internationale netwerken en dienen beiden dezelfde meesters (ge-weet-wel-wie).

  De Paus heeft er letterlijk voor gezorgd dat er vervoer bij het ziekenhuis staat om het gegijzeld kind over te vliegen naar het buitenland, in geval van vrijlating, opdat het dan behandeld zou kunnen worden in het Bambino Gesù ziekenhuis in Rome. Het ziek, corrupt krapuul laat hem echter nog steeds niet gaan en blijft zijn afgebeulde ouders folteren met hun arrogant machtsvertoon.

  Wanneer gaan de mensen eens inzien dat gewapende opstand nodig is om hun natiën te verdedigen tegen het internationaal terreur-regime? Er wordt in Engeland voor de neus van de gehele wereld een ziek kind gegijzeld, met een contingent van politieagenten om te voorkomen dat zijn ouders hem komen bevrijden; hoe erger moet het allemaal nog worden vooraleer men de lethargische verwijfdheid overwint? Ze hebben dat kind van nog geen twee jaar zitten uithongeren 24 uren lang! Normale mensen dragen meer zorg voor hun honden dan dat.

  1. Dat is juist, beste Benjamin.
   En de hersendode maatschappij, met het gehele politie en (on)rechtssysteem, kijkt zich erop suf zonder enige reactie. Hoe kan nu een politieagent gehoorzamen aan zo’n onuitspreekbare ongerechtigheid? Hoe kan iemand die deze onrechtvaardige uitspraken van rechters, gaat uitvoeren, ’s avonds niet gaan kijken naar zijn kinderen en denken dat het hem misschien ook binnenkort te wachten staat?
   Het steeds maar door gaan met deze moordzuchtige bende (je-weet-wel) te verdedigen, die zonder enig gevoel in het lijf en alleen maar uit zijn op dominantie, zelfs al kost het miljoenen het leven, is ondenkbaar.
   Hartverscheurende taferelen die niet in de corrupte en misdadige media komen, maar wel de voortdurende pleidooi voor de “slachtofferrol” te verdedigen van deze misdadige joodse-vrijmetselarij, die dit leed teweeg brengen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht