1 Christen op 12 wereldwijd is het slachtoffer van vervolging

Gelovige bidt in de ruïnes van een kerk in Al-Hasakah vernietigd door de IS – Foto: beginningandend.com

Niet minder dan 215 miljoen Christenen, of 1 gelovige op 12, is het slachtoffer van vervolging, volgens de wereldindex van de Christenvervolging, bijgehouden door Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, is een Protestantse internationale organisatie die al 25 jaar de vervolging van Christenen bijhoudt en hierover ook als expert wordt erkend door het Europese Parlement en de Raad van Europa. Onder vervolging verstaat Portes Ouvertes zowel collectieve discriminatie/geweld (bv aanslag op een kerk of verbod op het bouwen van kerken), als individuele discriminatie/geweld (mishandeld worden in de gevangenis of zijn job verliezen omdat men Christen is).

Portes Ouvertes identificeert 6 stadia van religieuze vervolging:

 • Stadium 1: Een zeer actieve minderheidsgroep begint haar religieuze of ideologische overtuigingen te verspreiden ten koste van andere groepen.
 • Stadium 2: De fanatieke minderheidsgroep groeit, gaat zich isoleren en begint druk uit te oefenen op de regering en maatschappij aan de hand van de media of aanslagen.
 • Stadium 3: Het geweld van de fanatieke groep verstoort de maatschappij, maar de regering treedt niet op. Integendeel: de vervolgde groepen krijgen de schuld van het geweld en de sociale onrust die ze ondergaan.
 • Stadium 4: De fanatieke groep wordt almaar sterker en breidt zich verder uit. De druk op de overheid wordt zo groot, dat deze moet plooien voor de ideologie van de fanatieke groep.
 • Stadium 5: De maatschappij, de regering, het rechtssysteem en de politie gaan de onderdrukte groepen steeds verder lastigvallen, tot ze maatschappelijk volledig uitgesloten worden.
 • Stadium 6: Het fanatieke groepje van stap 1 gaat de ganse cultuur doordringen en haar ideologie wordt de norm.

Hoe zit het met Christenvervolging vandaag? Voor 2018 trok Portes Ouvertes de volgende conclusies :

 • De vervolging van Christenen bleef de laatste 5 jaar stijgen. 
 • Het terugdringen van extremistische organisaties zoals de Islamitische Staat of Boko Haram betekent niet dat de vervolging van Christenen in de getroffen regio’s afneemt. Integendeel, iedere golf van extremisme laat een geradicaliseerde maatschappij achter. 
 • Afrika blijft het gevaarlijkste continent voor Christenen. Niet minder dan 1 Christen op 7 wordt er vervolgd. 8 van de 10 landen waar Christenen het meest vervolgd worden, liggen op het Afrikaanse continent: Nigeria, Congo (Dem Rep), Egypte, Kameroen, Kenia, Somalië en Libië. 2 436 Christenen werden er vermoord tijdens het laatste onderzoekstermijn van Portes Ouvertes. 
 • Religieus nationalisme is in opmars in Azië, wat leidt tot een verhoogde intoleratie tegenover Christenen. In India vormen vooral de Hindoe-nationalisten een bedreiging voor Christenen. 
 • Landen waar het meeste Christenen worden vervolgd (in volgorde):  1. Noord-Korea 2. Afghanistan 3. Somalië 4: Soedan 5: Pakistan

Wat moeten we hierover denken?

Ook in ons land, zijn er extremistische groeperingen (zie stadia hierboven), die druk oefenen op de regering en geweld plegen om hun agenda door te voeren. Hierbij is het tekort aan slagkracht van onze overheid en het verplichte mea culpa nummer van de geviseerde meerderheidsbevolking zeer opvallend. Is onze religieuze vrijheid dan in gevaar? Niet onmiddellijk, maar we moeten waakzaam blijven….

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

99 commentaren op “1 Christen op 12 wereldwijd is het slachtoffer van vervolging

 1. Inderdaad christenen worden het meest vervolgd in deze wereld, en ook in Noord-Korea waar velen in de gevangenis of in heropvoedingsinstellingen zitten , we moeten ze zeker in gebed meedragen! Goed artikel vooral voor de aandacht!

 2. het hele sint pieterplein dient vernietigd te worden ,het is een satanische occulte vrijmetselaar bende .dan heet het geen christenvervolging maar gerechtigheid .

  1. Sommigen zijn daar te goeder trouw op het sint Pietersplein. Waarom hebben sommige mensen soms toch zo de neiging mensen allemaal onder één kam te scheren?

 3. Eindelijk nog eens een bericht over Christenvervolgingen op dit Forum. Iedereen die Kerk in nood, Open Doors, Martyrs of the world en vele andere organisaties volgt, die zich actief inzetten voor vervolgde christenen, weet dat dit een gigantisch probleem is. Ze zijn dan niet allemaal ‘Katholiek’, maar het blijven wel onze ‘broeders in Christus’.

  Sommigen op dit forum beweren dan wel dat Katholiek Nieuwsblad zijn identiteit zou verkocht hebben aan de duivel, (je reinste onzin, iedereen die zowel Kerk en Leven als KN in huis heeft zal het torenhoge verschil in kwaliteitsvolle artikels én in begeestering merken, en dissidente stemmen i.v.m. onze huidige Paus krijgen nog steeds aandacht), zij brengen wél bijna wekelijks artikels over vervolgde Christenen en wat dat aanricht met hun leven. Het zijn verhalen met een dubbele boodschap. Enerzijds verhalen over zwaar lijden op alle mogelijke manieren. Anderzijds verhalen over een ontembaar geloof en de kracht tot vergeving.

  Voor al degenen die vast zitten in hun mystieke wolk, kom even met je twee voetjes op de grond, en verdiep je een beetje in dit onderwerp. Er zijn legio verhalen te vinden op het net en in de boekhandel, en ze houden ons, westerse salonchristenen, heel dikwijls een serieuze spiegel voor. Wij kunnen hier wel heel vroom doen, maar zouden ook wij in staat zijn ons geloof niet te verloochenen, ondanks soms jarenlange martelingen, eenzame opsluitingen in gruwelijke omstandigheden en nog meer van dat fraais? Het zet me aan het denken en het maakt me vooral heel nederig, in het besef dat er christenen zijn, overal ter wereld, die veel dapperder zijn dan ik.

  Nog een oproep: Kerk in Nood, Open Doors, Stichting de verdrukte kerk (en al hun internationale zusterorganisaties) etc… Steunen die organisaties!! Niet alleen met artikels op een forum, maar door je geldbeugel boven te halen! Ze doen ontzettend dapper en mooi werk, en krijgen zo goed als nooit aandacht in de mainstream media. Doen!

 4. Hallo edwin vissers,

  – Je schrijft : “het hele sint pieterplein dient vernietigd te worden ,het is een satanische occulte vrijmetselaar bende .dan heet het geen christenvervolging maar gerechtigheid” .
  – Dat lijkt me toch niet de juiste taal voor een christen/katholiek, want die horen vreedzaam te zijn.
  – Sommige mensen zien nu eens werkelijk óveral vrijmetselaars opduiken. Niet de vrijmetselaars maar de zonde in het algemeen en het gebrek aan geloof zijn de belangrijkste oorzaken van miserie in de wereld.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

 5. Beste Stinus, komt u hier weer eens de vrijmetselaars verdedigen?
  Ofwel bent u niet goed op de hoogte van deze criminele bende die de ganse Katholieke Kerk afbreekt en die het Vat II concilie heeft georganiseerd, dat ontelbare zielen heeft verwoest, ofwel verdedigt u deze satanische sekte.
  Wie heeft sinds 1789 (de Franse moorddadige revolutie, die duizenden Katholieke onthoofd hebben) deze wereld in de perversie gestort, en is de oorzaak van zovele oorlogen in de wereld, incluis WO I en II?
  In beide gevallen is het misdadig, daar de zonden van deze vervloekte organisatie altijd opnieuw probeert goed te spreken. De perverse samenleving, zoals wij die op heden kunnen waarnemen, (holibi, abortus, euthanasie, kindermoord, satanisme, samenzweringen, financiële criminele acties, verwaarlozing van het gezin, verrotte scholen, seksonderwijs, migratie van illegalen, afbraak van de christelijke samenleving, communisme, EU criminelen en zovele anderen) is voor u niets dan.
  U hebt wel veel kritiek op de lauwe Bisschoppen en Clerus, maar u ziet niet in wie daarvoor de oorzaak is geweest, met de samenzweringen van het Vat II geknoei.
  Vele malen bent u hierop gewezen, niet alleen door mij, maar ook door anderen, en dan start u iedere maal weet uw blind verhaal? De vijand nummer één van de Katholieke Kerk is de joodse-vrijmetselaarsbende.
  U beweert steeds dat u geen vrijmetselaar bent, maar diegenen die dit niet willen inzien hebben hun geest aanvaard, en dat is een grote misdaad tegen de Kerk in het algemeen.
  Ook de vervolging binnen de Katholieke Kerk is de grootste vervolging in de wereld, maar dat is niet zo voor u.
  Deze die u ‘heilig’ prijst, Johannes XXIII, Paulus VI, J.P. II en de anderen, die de vele dwalingen en ketterijen in de VAT II geschriften, niet willen rechtzetten en openbaar willen verklaren dat het ganse VAT II een grote misleiding is, en aan hun taak verzuimen om het geloof te verdedigen en te bewaren en hun broeders erin te bevestigen.
  Zijn dat misschien de zonden waarover u het hebt?
  U schrijft: “– Dat lijkt me toch niet de juiste taal voor een christen/katholiek, want die horen vreedzaam te zijn.”
  Salonkatholieken schrijven zoiets, maar iemand die het geloof verdedigt niet, en die valt u altijd in de rede.
  U ziet niet in wie de oorzaak is van de onvrede. Was er geen vrede dan in de Katholieke Kerk alvorens dat modernistisch gezever deze vrede heeft verstoord? Lees de geschriften van de Laatste goede echte Katholieke Traditionele Pauzen tot aan Paus Pius XII dan, dan zult u opmerken hoezeer deze tegen die misdadige bende hebben gevochten en iedereen binnen de Kerk hebben gewaarschuwd voor dit gevaar. Maar dat is allemaal niets voor u, nietwaar?
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 6. A. G. Stinus
  Het is een gave van God om diep in het occulte te kijken ,ik zie alleen maar de serpent uit de tuin van Eden op duiken ,de kennis van goed en kwaad ,het is bekend dat je met het boek genesis al je hele leven bezig kunt zijn .

  even een begin ,waar het vaticaan werkelijk over gaat

  VATICAAN BETEKENT ‘VERGODDELIJKTE-/AANBEDEN SLANG’…
  Het woord ‘vaticaan’ is afkomstig uit het Latijn en het betreft een samentrekking van twee woorden en wel de volgende op de navolgende wijze: ‘Vatis’ = aanbeden/goddelijke/vergoddelijkt, ‘Can’ = serpent/slang. Samengenomen betekent dit dus: ‘aanbeden slang’ of ‘goddelijke slang’ of misschien duidelijker… ‘slang die als een god aanbeden wil worden…!’ En aangezien ‘het Vaticaan’ nu een plaats/rijkje in Rome is, zou je simpelweg kunnen stellen, dat de betekenis van het ‘Vaticaan’ is: plaats waar de slang als een god aanbeden wil worden’.

  Misschien vind je het niet te geloven! Je dacht altijd dat de Rooms-Katholieke kerk ging over waarheid, gerechtigheid, GOD en Jezus… Maar in werkelijkheid gaat dit instituut over drie-ene-zonnegod-aanbidding van de zonnegod ‘Marduk’ die bekend staat onder de namen: Astarte, Baal of Bel en hun zoon Tammuz of ‘IHS’ van Isis, Horus en Seth.
  Wil je weten wie die ‘drie-ene-zonnegod’ -die zondag-aanbidding wil- in werkelijkheid is? Nou, bekijk maar even en het wapenschild van het Vaticaan. Dit wapen is het oudste- en meest waardevolle stuk in het Vaticaan-museum – het is … de ‘draak-slang’ met vleugels.
  en het gaat maar door en door !!!!

 7. Zelfs het plein voor de St.Pieter in Rome heeft een occulte betekenis.
  Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken.
  In het midden hiervan is een cirkel- het vrouwelijke element- en daarin staat een obelisk- het mannelijke (geslachts)element.
  De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het Boeddhisme.

 8. De Babylonische afgoderij herkenbaar in de Rooms-Katholieke kerk
  Bekende occulte symbolen zijn:

  *De slang-in-cirkel met de staart in de mond
  *Het oog van Horus (symbool van de Jezuieten) met ; een oog in een pyramide, op de muur van verscheidene RK-kerken terug te vinden (zie plaatje).
  *Het oog van Isis: de rode punt
  *De Egyptische zonnegod-pilaren; de ‘Joachin & Boaz’ samen ‘Kether’ (=oog in pyramide) genoemd (symbolen van de Vrijmetselarij)
  *Maria wordt aanbeden als ‘Koningin der Hemelen’= Astarte
  *Maria wordt aanbeden als ‘eeuwige maagd’ = Astarte
  *Celibaat: de priesters van Cybele schoren hun hoofd en hielden ‘celibaat’ voor haar = Astarte
  *Het ‘zonnewiel’ (rond raam met spaken) en de letters ‘IHS’, een bord met zonnevoorstelling waarin de hostie vaak wordt opgediend.
  *Voorstellingen van Moloch in kerkaltaren, etc.

  Alle afgodische zonnegod-aanbiddingssymbolen kan men terugvinden in de Rooms-Katholieke kerken en niet alleen in die kerken! Ook komen veel van dezelfde symbolen en namen weer terug in Boeddhisme, Hindoeisme, New Age, Vrijmetselarij. Hoewel de afgodische religies over andere goden en levenswijzen lijken te gaan: het betreft telkens weer dezelfde tekens, symbolen, afbeeldingen en verhalen…
  De Bijbel vertelt ons echter duidelijk, dat GOD -de GOD van Abraham, Isaak and Jakob- niet wil dat we afgoden aanbidden.

 9. Ik ben het zat

  Paus Johannes Paulus II ontving regelmatig Hindoe-goeroes, .Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en christenen van allerlei pluimage. Tijdens een gezamenlijke dienst in een RK-kerk met de Dalai Lama, stond hij toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RK-klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel.

  De theosofie en antroposofie van Rudolf Steiner staan eveneens in de belangstelling van diverse RK – groeperingen. Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van satan. De RK-kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte.

  Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt.
  Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met satan.

 10. Ik word vervolgd ,dus ik schreeuw de heleboel bijelkaar ,WAKKER WORDEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. ALARM SOS HELP

  Hij komt 18 mei. De paus komt dichter bij huis dan ooit tevoren. Deze keer wil paus Franciscus naar je toe komen op 18 mei. In deze provocatieve video staat je op het punt de Vaticaanse propaganda op zijn best te zien! Alle wegen leiden naar Pauselijk Rome! Elke dag domineert de paus de media! De hele wereld lijkt gebiologeerd door de nieuwste berichten en activiteiten van de Romeinse paus! De eindtijden zijn hier! De wederkomst van Jezus Christus is nabij! Dit zijn de laatste dagen!

 12. Geachte heer Vissers,
  De bedoeling van deze site is niet om over het katholicisme te discussiëren. Wel om als katholieken onderling over Kerk en geloof te praten.

  Uw kennis van het latijn blijkt nihil en u weet blijkbaar niet dat het woord Vaticaan helemaal niet uit het Latijn komt en slechts een geografische betekenis heeft.

  Pausen zijn net zoals u en ik gewone en zondige mensen, die dus regelmatig ernstig in de fout gaan. De leer van de Kerk is echter boven elke twijfel verheven. De RKK is een goddelijke instelling.

  Ik weet niet wat u bedoeld met “Ik word vevolgd”. U komt mij verward over, terwijl christenen dat niet moeten zijn. Wees nuchter!
  “Het einde nadert van alle dingen! Beheerst dus uzelf en weest bezonnen, opdat gij kunt bidden.”
  (1 Petrus 4:7)

 13. … Beste Edwin Vissers. Keep calm, jongen. Een goede raad : hou je niet bezig met occultisme en stop met overal occultisme te zien. Heb vertrouwen in de katholieke Kerk, en zoek je desnoods een katholiek die betrouwbaar is en je wat kan begeleiden.

  … Beste Peter. Ik verdedig helemaal niet de vrijmetselarij (en evenmin ben ik zelf een vrijmetselaar zoals soms beweerd). Wel wijs ik er graag op dat men alles wat verkeerd gaat in de wereld niet moet gaan toeschrijven aan die boeven van vrijmetselaars. Ik heb de indruk dat je absoluut niet wil weten van Vaticanum II (en ik zou niet weten wat er aan de teksten van dit concilie verkeerd is), en bijgevolg moet je dan maar de recente pausen allemaal verketteren, desnoods op een manier die kant noch wal raakt. Niet zo verstandig, lijkt me. Als je katholiek wil zijn moet je toch een paus hebben, en wie is dat dan ? Een dode of afgetreden paus heeft geen zeggenschap meer.

  Vriendelijke groeten, Au. Gu. Stinus

  1. Er is wel degelijk iets mis met enkele teksten van Vaticanum II, met name met Nostra Aetate. Hier wordt namelijk gebroken met een staande traditie van eeuwen, in het bijzonder wat betreft de beoordeling van het joodse en het islamitische geloof. Wat betreft de laatste kan men er de dwaze zin lezen dat we de afgelopen geschiedenis met de islam maar moeten ‘vergeten.’
   In het algemeen zijn de teksten van Vaticanum II ook nodeloos omvangrijk.

   1. Beste Rinze,
    U schrijft: ” Ik heb de indruk dat je absoluut niet wil weten van Vaticanum II (en ik zou niet weten wat er aan de teksten van dit concilie verkeerd is), en bijgevolg moet je dan maar de recente pausen allemaal verketteren, desnoods op een manier die kant noch wal raakt.”
    Dit raakt wel kant en wal !!!!!!!!!
    Men behoeft slechts te letten op de 806 citaten van Vaticanum II, een aantal dat neerkomt op gemiddeld één citaat op iedere drieëneenhalve paragraaf door alle 2865 paragrafen van de catechismus heen.

    De nieuwigheden van Vaticanum II komen in het bijzonder naar voren in de volgende paragrafen:

    – een dweperij met de waardigheid van de mens (§§ 225, 369, 1700, 1929 …,
    – zodat wij mogen hopen op het heil van alle gedoopten: §§ 1782 e.v.,
    – zelfs op het heil van niet katholieken ( § 818),
    – of op dat van hen die zelfmoord bedrijven: § 2283,
    – en het heil van alle niet gedoopten, of het nu volwassenen (§ 847)
    – of kinderen betreft (§ 1261);
    – dat de basis is van alle rechten (§§1738, 1930, 1935), daarbij inbegrepen het recht op vrijheid van godsdienst (§§ 2106 e.v.),
    – en het motief van alle moraliteit (§§ 1706, 1881, 2354, 2402, 2407 enz.),
    – een engagement met het oecumenisme (§§ 820 e.v., 1399, 1401), omdat alle godsdiensten instrumenten tot heil zijn (§§ 819, 838-843, 2104),
    – collegialiteit (§§ 879-885),
    – overmatige nadruk op het priesterschap van de gelovigen (§873, 1547, 1140 e.v., enz.).

    Welnu, precies zoals hij die ook maar één dogma ontkent, het geloof verliest (Principe 7), zo bewijst een leraar die slechts op één punt dwaalt dat hij feilbaar is, en, maakt daarmee alles wat hij leert twijfelachtig.

    Het Tweede Vaticaans Concilie is geen autoriteit om te citeren, omdat het zelfs het voorgelegde katholieke leerstof niet onfeilbaar en helder en duidelijk uitlegt. Dezelfde beoordeling treft de Catechismus van de Katholieke Kerk. Om reden van de moderne afwijkingen waarvan hij is doortrokken, kan hij geen autoriteit voor katholiek geloof zijn.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 14. Rinze ,ze hebben de profeet Henoch uit de bijbel gelaten ,ze willen niet dat je waarheid weet ,gedachten controle heet dat ,niet mogelijk bij mij .
  alle pausen gebruiken de illuminatie hand gebaren ,maar dan moet je die eerst kennen .

 15. halleluja
  Dames en Heren.

  De jezuïeten behoren tot de hoogste regionen van de sekte van het alziend oog. Alles bij de Jezuïeten heeft een dubbele bodem. Zij staan heel hoog in de afgetopte piramide. Zij hebben een hele grote hand in wat er momenteel gaande is. De jezuïeten zijn een grote kracht achter de islamitisering van Europa, de rassenvermenging, kortom de hele Nieuwe WereldOrde. De jezuïeten zijn duivelaanbidders !!! En paus Franciscus dus ook !!! Hij is de zwarte paus, die een witte jurk draagt !!! Hij draagt een grote steen bij aan de uitvoering van het satanische plan van het “alziend oog” !!!

  Het “alziend oog” is NIET het oog van God. Onder “God” verstaan we “de Schepper”, oftewel “het Al”, oftewel “de Almacht”, oftewel “de Eeuwige”. De “god” van het “alziend oog” is een afgod, oftewel een valse god.

  Heel heel heel lang geleden, ver in de prehistorie ergens tussen 40.000 en 400,000 jaar geleden kwamen buitenaardse wezens met hun vliegtoestellen (ufo’s) uit de lucht vallen. De mensheid dacht destijds dat het engelen waren (gevallen engelen). Hoe bedrogen kwam de mensheid uit. Deze ufonauten hadden waarschijnlijk hun eigen planeet vernield. Zij vestigden zich op aarde, maar ondervonden enkele problemen. Ze hadden erg veel moeite met de typische aardse omstandigheden als aardse zwaartekracht, aardse luchtdruk, aardse samenstelling van de lucht, aardse temperatuur, aardse lichtsterkte etc. etc. etc. Maar ze konden nergens anders heen. Naast de aarde hadden ze geen ander alternatief. Hun eigen planeet was vernield, of onbewoonbaar geworden (???).

  Toen de gevallen engelen op aarde landden, wilden ze over de aarde heersen en de aarde exploiteren. Dat konden ze zelf niet. Daarom probeerden ze de mensheid te onderwerpen, om het zware werk te doen. Het merendeel van de mensheid protesteerde, maar er waren uiteraard ook enkele collaborateurs. Deze collaborateurs verenigden zich in broederschappen (te vergelijken met NSB-ers) en verkregen van de “engelen” de leiding over de mensheid. Ze werden de eerste priesters en koningen. (Menig hedendaags koningshuis heeft nog een bloedlijn, die daar vanaf stamt.) De “gevallen engelen” matigden zich aan, dat zij “goden” waren en wensten als zodanig aanbeden te worden. De koningen werden de heersers, oftewel de slavendrijvers. En de priesters zorgden ervoor dat de mensheid de “gevallen engelen” zouden gaan aanbidden als “goden”. Maar de mensheid ging de “gevallen engelen” al snel “duivels” noemen.

  Deze zogenaamde “goden”, oftewel “gevallen engelen”, oftewel “duivels” waren dus buitenaardse wezen, oftewel “ufonauten” hadden mogelijk wel een humanoïde verschijningsvorm, maar waren beslist GEEN mensen. Ze beschikten niet over een aantal typisch menselijke eigenschappen. Ze kenden geen emoties en hadden geen gevoelens. Derhalve hadden ze geen geweten en kenden ze geen vrees, geen verantwoordelijkheid, geen empathie, geen sympathie, geen esthetiek en ga zo maar door. Daarentegen beschikten ze wel over een aantal eigenschappen, die de mens niet of nauwelijks heeft. Dat zijn hoofdzakelijk eigenschappen, die wij als paranormaal betitelen, zoals helderziendheid, telepathie, shape shifting, hypnose, mind control, dematerialisatie, displacement, time travelling, (zwarte)magie en nog zo wat van dit soort zaken.

  Deze zogenaamde “goden” waren dus NIET menselijk, maar wel sterfelijk. Zij konden een hele hoge leeftijd bereiken (ze konden letterlijk zo oud worden als Methusalem). Ze beschikten ook over een enorme fysieke kracht. Als we de mythologie er op naslaan, zien we, dat deze “goden” beslist geen lieverdjes waren. Ze waren voortdurend met elkaar aan het vechten. Ze vermoordden elkaar. Ze deden letterlijk van alles wat de tien geboden NIET toestaan. Ze zijn zo’n 12.000 jaar geleden zelfs met atoombommen in de weer geweest. (Een toen al heel oud verhaal dat 7000 jaar geleden in de Soemerische Gilgamesj is opgetekend.)

  Deze zogenaamde “goden” hadden veelal een soort menselijke gedaante. Maar ze hadden ook vele andere gedaantes, zoals reptielen, slangen (de slang, die Eva verleidde in het paradijs) (de slang van de esculaap) jakhals, havik, rat, demonen, trollen, gnomen, reuzen, dwergen, grey ET’s, en nog vele andere.

  Deze zogenaamde “goden” hebben getracht het menselijk DNA te manipuleren. In een poging een mens naar hun beeld en gelijkenis te creëren, zijn ze gaan knoeien met de menselijke voortplanting (volgens de bijbel schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis). Ze zijn zich met de mens gaan kruisen. De resultaten waren onbevredigend. Niettemin zit de mensheid nog steeds met de gevolgen hiervan. Van de Engelse queen Elisabeth wordt bijvoorbeeld beweerd, dat zij een niet-menselijke bloedlijn heeft naar een “reptiel-achtige god” (ze schijnt nogal eens te shape shiften) en dat zou dan tevens haar hoge leeftijd kunnen verklaren.

  Deze zogenaamde “goden” functioneerden hoofdzakelijk vanuit hun driften, instincten en obsessies. Dat wil zeggen dat ze handelen vanuit hun onderbewustzijn en hun onbewustzijn. Ik heb nergens aanwijzingen gevonden, dat deze “goden” over een ontwikkeld bovenbewustzijn, (psychisch en/of sociaal niveau) beschikken. En al helemaal niet over een spiritueel bewustzijn. Het mentale bewustzijn lijkt erg beperkt te zijn. Een en ander komt tot uitdrukking in de grote zwakte van de “goden”, dat ze niet al te goed kunnen organiseren. Daarvoor hebben ze namelijk de hulp van de mens nodig. Ik verwijs hierbij naar bijvoorbeeld Adam Weishaupt en Albert Pike die het organisatorisch raamwerk vorm hebben gegeven (de afgetopte 3-dimensionele piramide met de daarboven zwevende 2-dimensionele driehoek van het stalende alziende oog). En Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi die de Nieuwe WereldOrde vorm heeft gegeven.

  Door deze organisatie lijkt het erop, dat de “goden”, oftewel de duivels, oftewel satan, buiten spel zijn gezet en dat de illuminati de dienst uitmaken. Niets is echter minder waar. De “goden”, of althans hun nakomelingen, zijn nog steeds op aarde aanwezig en voeren de heerschappij. Ze blijven alleen buiten schot voor het gewone volk. De illuminati, oftewel de collaborateurs faciliteren slechts de heerschappij van de goden. De oude broederschappen zijn in de loop der millennia uitgegroeid tot wat wij nu kennen als, vrijmetselaars, rozenkruisers, bilderbergers, jezuïeten, skull and bones, de chazaren en dat soort volk. Illuminati betekent: “de verlichtten”, zij die het licht hebben gezien.

  De leden van deze broederschappen, de illuminatis, worden in hun initiaties behoorlijk blootgesteld aan mind control en brainwashing. Daarbij worden emoties en gevoelens geblokkeerd en/of uitgeschakeld en worden obsessies aangebracht. Tevens zweren ze trouw, onderwerping en gehoorzaamheid aan de “satanische godheid”, oftewel satan en zij beloven deze “satanische god” te aanbidden. In ruil daarvoor wordt hen de hemel op aarde in het vooruitzicht gesteld. De leden van deze broederschappen moeten ook af en toe een proeve van bekwaamheid afleggen. Dat wil zeggen een satanische daad verrichten. Daarbij moet je denken aan plengoffers, aanslagen, rituele moorden en dergelijke. Dergelijke moorden en offers worden al duizenden jaren in praktijk gebracht. Voor illuminati, die zich “misdragen” geldt dat de hemel op aarde verandert in een ware hel. Wie met satan scheep gaat, zal met satan over moeten. De illuminati’s hebben hun ziel en zaligheid aan satan verkocht.

  We treffen de illuminati niet alleen aan onder politici, maar ook bij bankiers, artiesten, bedrijfsleven, justitie en noem maar op. Ieder lid van de diverse broederschappen heeft in het grote netwerk zijn eigen taak en opdracht. Zij allen zijn slechts pionnen in het grote schaakspel. Je kunt ze ook marionetten van de grote poppenkast noemen. En uiteindelijk heeft de “satanische godheid” alle touwtjes in handen. Artiesten, die zich niet tot de illuminati bekeren, zullen het niet ver schoppen. Dat geldt ook voor pilitici, bankiers, MSM journalisten, rechters, topambtenaren bij justitie en ga zo maar door.

  Met deze feiten en gegevens in uw achterhoofd zal het u duidelijk zijn, waarom bepaalde mensen als Mark Rutte, Frans Timmermans, Martin Schulz, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jean Claude Juncker, Hillary Clinton, Donald Trump. Barak Obama, George Soros, Theresa May, Alexander Pechtold, prinses Beatrix, Paus Franciscus en vele vele anderen zonder blikken of blozen, zonder enige uiting van gevoelens of emoties, maar zeer geobsedeerd een plan uitvoeren. Dat zijn dus de “hogere belangen” waar zij steeds naar verwijzen. Daarom heersen zij over en niet met de gewone burgers. Daarom accepteren zij geen inspraak. Daarom funktioneren zij als dictators.

  Dit verhaal is beslist GEEN onzin. Het is slechts een korte samenvatting van wat er achter de schermen speelt. Het is gebaseerd op de zogenaamde geheime kennis. Die is hele lange tijd voor de gewone mensheid verborgen is gehouden. Maar met de opkomst van de moderne communicatiemiddelen lukt dat niet meer zo goed. Voor degenen, die zich in deze kennis verdiepen, gaat er een hele nieuwe wereld open.

  Aanbevolen auteurs:
  Zacharia Sitchin
  Graham Hancock
  Erich von Däniken
  Immanuel Velikovsky
  David Wilcock
  Laurence Gardner
  David Icke
  en vele anderen

  http://pieterstuurman.blogspot.nl/2009/09/de-architectuur-van-de-macht-volgens.html

  http://www.ellaster.nl/2016/03/27/de-geschiedenis-van-de-illuminati/

  https://eventnl.wordpress.com/2017/07/07/het-kalergi-plan-het-genocidale-plan-om-de-autochtone-naties-en-mensen-van-europa-te-vernietigen-juli-2017/

 16. Ik steun Open Doors en Kerk in Nood. Als ik verslagen lees van christenen die daar mee te maken hebben voel ik mij bij (ook) machteloosheid, verdriet en pijn. Erg dat ze beperkt worden in hun doen en laten door kwaadaardige lui, meestal aanhagers van het islamfascisme, macht over hen wil hebben. Geen aandacht door de main stream media daarvoor. Ergelijk vind ik dat ik nauwelijks iets over christenvervolging in bijv voorbeden of in de preek in de kerk (ook in de vooorgaande kerken voor verhuizingen) hoor. In een kerk kon ik achterin voor de voorbeden daar aandacht voor maken. Maar het mag wel meer in de kerk naar voren worden gebracht. Anders laten ze nota bene hun broeders en zusters erg in de kou staan. Als de media geen aandacht daarvoor heeft dient de kerk dat zeker wel te doen in het Westen. Steun en bid voor hen.

 17. Hallo Yukio (23 april 2018 – 11:46),

  … Ik kan er volledig inkomen dat de Kerk positief staat tegenover godsdienstvrijheid (binnen zekere perken, bv. geen criminele actie zoals door moslims, soms), maar dat men anderzijds moet aannemen dat alleen wij (RK godsdienst) de ware godsdienst met de volledige genademiddelen bezitten, en dat we daarbij missionair moet zijn.
  … Men moet er ook aan denken dat er mensen zijn die nooit van Christus gehoord hebben, en dus niet bij de Kerk kunnen gehoord hebben. Ook voor hen is Christus gekomen.
  Mogelijk hebben een aantal van hen toch het heil verworven, door hun rechtvaardig gedrag en hun zoeken naar God.
  … Ook de mensen uit het O.T. kunnen het heil verworven hebben, hoewel ze Christus nooit gekend hebben.
  … Als katholiek moet je de teksten van Vaticanum II gewoon aannemen, anders dwaal je gewoon af, en begin je uitzichtloos sektegedrag te vertonen.
  … Ik heb geen problemen met de conclusies van Vaticanum II. Die teksten moet men samen zien met die uit vroegere concilies.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

  1. Beste Stinus, als u toch geen probleem hebt met de teksten van Vat II en die men samen moet zien met die uit vroegere concilies, antwoord dan (maar dan met teksten en argumenten) op wat ik aan Rinze heb geschreven:

   Peter
   (23 april 2018 – 15:46)

   Beste Rinze,
   U schrijft: ” Ik heb de indruk dat je absoluut niet wil weten van Vaticanum II (en ik zou niet weten wat er aan de teksten van dit concilie verkeerd is), en bijgevolg moet je dan maar de recente pausen allemaal verketteren, desnoods op een manier die kant noch wal raakt.”
   Dit raakt wel kant en wal !!!!!!!!!
   Men behoeft slechts te letten op de 806 citaten van Vaticanum II, een aantal dat neerkomt op gemiddeld één citaat op iedere drieëneenhalve paragraaf door alle 2865 paragrafen van de catechismus heen.

   De nieuwigheden van Vaticanum II komen in het bijzonder naar voren in de volgende paragrafen:

   – een dweperij met de waardigheid van de mens (§§ 225, 369, 1700, 1929 …,
   – zodat wij mogen hopen op het heil van alle gedoopten: §§ 1782 e.v.,
   – zelfs op het heil van niet katholieken ( § 818),
   – of op dat van hen die zelfmoord bedrijven: § 2283,
   – en het heil van alle niet gedoopten, of het nu volwassenen (§ 847)
   – of kinderen betreft (§ 1261);
   – dat de basis is van alle rechten (§§1738, 1930, 1935), daarbij inbegrepen het recht op vrijheid van godsdienst (§§ 2106 e.v.),
   – en het motief van alle moraliteit (§§ 1706, 1881, 2354, 2402, 2407 enz.),
   – een engagement met het oecumenisme (§§ 820 e.v., 1399, 1401), omdat alle godsdiensten instrumenten tot heil zijn (§§ 819, 838-843, 2104),
   – collegialiteit (§§ 879-885),
   – overmatige nadruk op het priesterschap van de gelovigen (§873, 1547, 1140 e.v., enz.).

   Welnu, precies zoals hij die ook maar één dogma ontkent, het geloof verliest (Principe 7), zo bewijst een leraar die slechts op één punt dwaalt dat hij feilbaar is, en, maakt daarmee alles wat hij leert twijfelachtig.

   Het Tweede Vaticaans Concilie is geen autoriteit om te citeren, omdat het zelfs het voorgelegde katholieke leerstof niet onfeilbaar en helder en duidelijk uitlegt. Dezelfde beoordeling treft de Catechismus van de Katholieke Kerk. Om reden van de moderne afwijkingen waarvan hij is doortrokken, kan hij geen autoriteit voor katholiek geloof zijn.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Beste Peter, je citeert Stinus en niet mij. Zelf meen ik dat dat Vaticanum II een merkwaardig meevaren was met een inmiddels alweer achterhaalde tijdgeest. Het slaat zeker haaks op de eenwenlang door de Kerk betrachte prudentie, toch een van de kardinale deugden. Hetzelfde zie ik in de overhaaste zalig- en heiligverklaringen van de laatste tijd.

    De teksten van Vatianum II hebben een sterke ambiguïteit, wat tot de huidige verwarring heeft geleid. Er is dus duidelijk veel mee mis. Op zijn best kunnen we (ironisch) stellen dat ook daarin “vonken van waarheid” zijn te vinden. Uiteraard is dat eveneens vaag, want die vinden we ook in de vrijmetselarij, het communisme etc. Misschien bedoelde het concilie dat wel…

  2. Je draait om de hete brij heen, beste Stinus. Als eeuwenlang iets traditie is geweest – en het katholieke geloof is een traditie! – en als deze opeens op bepaalde, essentiële punten 180 graden draait, dan kan men niet meer spreken van waarheid. Waarheid is immers onverdeeld en eeuwig. Of hebben miljarden katholieken eeuwenlang het verkeerde geloofd en was het pas tijdens Vaticanum II dat het licht opging (maar niet bij allen)? Gelukkig is Vaticanum II geen dogmatisch concilie geweest en kunnen de gemaakte fouten gecorrigeerd worden.

   1. Beste Yukio,
    Het is inderdaad zo dat Stinus altijd rond de hete brij draait. Dit ook i.v.m. de “godsdienstvrijheid” en het misdadig concilie van Vat II. Zo schrijft hij op:
    Hallo Yukio (23 april 2018 – 11:46),
    “… Ik kan er volledig inkomen dat de Kerk positief staat tegenover godsdienstvrijheid (binnen zekere perken, bv. geen criminele actie zoals door moslims, soms), maar dat men anderzijds moet aannemen dat alleen wij (RK godsdienst) de ware godsdienst met de volledige genademiddelen bezitten, en dat we daarbij missionair moet zijn.”
    Echter van de werkelijke criminele acties, die werkelijk in deze geschriften en acties van de misdadigheid van alle pausen van Vat II, zal ik hieronder aan onze “missionaris” Stinus nog een staaltje van misdadigheid geven.

    Mgr. Lefebvre
    juni 1987:
    “Ze hebben hem onttroond “. Wie? “Zij”? Welnu, dames en heren: de mannen van de Kerk. De mannen van de Kerk hebben Onze Heer Jezus Christus onttroond! En dat is zeer erg. En dat is van kapitaal belang.
    – ONTKERSTENING VAN DE CHRISTELIJKE MAATSCHAPPIJ.
    .Tijdens het laatste bezoek aan Kardinaal Ratzinger op 14 juli 1985. “Gij (toen Prefect van de geloofsleer onder JPII) sedert het concilie van Vaticanum II, gij zijt voor verandering van het sociaal rijk van Onze Heer Jezus Christus. Gij wilt de burgerlijke samenleving ontkerstenen, de Staat ontkerstenen …”
    “De H. Stoel zelf, heeft aan de Italiaanse regering gevraagd om niet meer katholiek te zijn, maar neutraal i.v.m. godsdienst.” … “Het ergste van al, deze actie is gevraagd geworden door de H. Stoel! Dit moet men zich goed in het hoofd prenten. Het is een zaak die door de H. Stoel en niet door de Italiaanse staat gevraagd is geworden.”…
    “Dit geld ook voor Spanje, voor de Katholieke Staten in Zuid Amerika, zo ook Ierland, zo ook voor de Katholieke kantons van Zwitserland, die tot de confederatie van Zwitserland behoren, die grondwetten hebben. Het is de H. Stoel die aan de regeringen gevraagd heeft niet langer aan te nemen dat staten/regeringen nog nog katholiek zouden zijn…!”
    “Ik heb de gelegenheid gehad tijdens een audiëntie met Johannes Paulus II, 8 jaar geleden – en zelfs 9 jaar vermits hij verkozen is in oktober 1978 en dat door hem ontvangen ben in 1978. Ik heb hem gezegd: “Heilige Vader, ik ben echt verbaasd vast te stellen dat de Kerk niet meer het Rijk van Onze Heer Jezus Christus zoekt in de gemeenschappen.””
    “Ik heb hem het geval geciteerd van het gesprek dat ik had met de nuntius in Bern. De nuntius in Bern heeft mij te kennen gegeven, dat de paus er bij de Zwitserse bisschoppen heeft aangedrongen om te vragen dat er in de katholieke kantons een “volksraadpleging” zou worden gedaan om in de constituties van de katholieke kantons de tekst te supprimeren die zegt: “in het kanton Wallis/Valais, het kanton Freiburg, wordt de Katholieke godsdienst als enige godsdienst in deze staten erkend.” Deze tekst moest dus gesupprimeerd worden. Dit is dus de gemeenschappen ontkerstenen.”
    “Ik heb de H. Vader gezegd: Zie in de protestantse kantons hebben ze helemaal niets veranderd. Ze hebben altijd de formules behouden: “deze staat erkent als publieke godsdienst de protestantse godsdienst.” Ze hebben niets veranderd!”

    Zo ook is er niets veranderd in Nederland, Engeland, Zweden en Denemarken en is het protestantisme de enige godsdienst in deze staten.
    Evenzo haalt Mgr Levebvre aan dat in de Zuid Amerikaanse staten hetzelfde is gebeurd. Hij geeft als voorbeeld, dat Colombia onder druk van de bisschoppen vereniging, overgestapt is naar de neutraliteit en dit onder druk van de H. Stoel.

    Zo gaat Mgr. Lefebvre verder:
    “ En dit is het ook dan nog wat Kardinaal Ratzinger de 14de juli verdedigd heeft. Het is het eerste wat hij mij gezegd heeft: “Maar Monseigneur, de landen moeten geen godsdienst hebben.”
    Geen godsdienst…? zijn het geen schepselen van de Goede God? Is de burgerlijke gemeenschap niet geschapen door de Goede God, zoals de familie, die door de Goede God geschapen is? Moet er dan geen godsdienst meer zijn? “
    “ Neen, neen, de gemeenschap is onbekwaam wat de godsdienst betreft.” Dit heeft hij mij gezegd. Ik zeg u, dat is nogal wat! “

    “En denk een aan al de wijdingen van priesters, de religieuze ceremoniën die voor de koningen bestemd waren. Prins Juan Carlos van Spanje is gezalfd. Hij heeft de kroon ontvangen uit de handen van de Kerk. Dit mag men zeggen. En denk aan al de gebeden, al de oraties die tot zjn persoon gericht waren om aan de koning te vragen om trouw te zijn aan de Katholieke kerk. Het geloof te bewaren. Welnu k heb dit alles gezegd aan Kardinaal Ratzinger…”
    “”Wat betekent dit alles?” “Ach ja, maar dit waren maar particuliere gebruiken. Nu verwijzen wij naar het Evangelie.” Alsof het Evangelie in tegenspraak zou zijn met het sociale rijk van Onze Heer Jezus Christus …?”
    “Het is ongelooflijk! Ze willen de ontkerstening van de gemeenschappen, maar dat is vrijmetselarij, dat zijn de principes van de vrijmetselaars. Want de vrijmetselarij heet altijd tot doel gehad, de ontkerstening van de maatschappij.”
    Einde citaat.

    Zo, dat is nu niet van mij, Peter, maar van een moedige Aartsbisschop, beste Stinus. Dus deze die heiligverklaard zijn/worden, zijn deze die dit bewerken.
    Nog niet overtuigd van de misdadigheid van de ganse Vat II kliek?

    1. Het is allemaal nog veel kwalijker, beste Peter. Mgr. Levèbvre kende nog niet het complot van de twee vrijmetselaar pausen J XXIII, tevens communist, en P VI, deze laatste tevens joods. Beiden waren dus agenten van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9). Zo hebben beiden ook geageerd met dat vervloekte V2 concilie.
     Nostra Aetate is het duivelse kern document. De Kerk van Christus wordt van haar voetstuk gestoten, en in een vergelijkbare positie gedrongen met joden, islamieten enz.. Daarmee wordt ze ontdaan van haar Goddelijke status en roeping. Hieruit vloeit voort, het ons katholieken van nu en toen, opgedrongen oecumenisme. De dialoog staat centraal, niet meer de verkondiging en verdediging van de waarheid van Christus. De Kerk wordt één onder velen. Daaruit vloeit voort de protestantisering van de liturgie, Luthers. Daaruit vloeit voort, de afschaffing van de anti-modernisten eed opgelegd door de H. Pius X, evenals de afschaffing van de katholieke staten.
     De kardinaal Ratzinger (“le serpent”, Mgr. Levèbvre) heeft dit denken verinnerlijkt, en als Paus was hij niet de hervormer voor terug naar af, terug naar de Traditie.
     In het katholieke Spanje indertijd, na de burgeroorlog (1936-1939), begreep de overwinnaar van anarchisten, communisten, vrijmetselaars en atheïsten, de katholieke president Franco, die dagelijks het Heilig Misoffer van altijd bijwoonde, niets van de Vaticaanse houding na het V2 concilie (1965).
     Vanaf toen is alles erop gericht, conform de doelstelling van de vrijmetselarij, om de heilige katholieke uniciteit te vernietigen. Zodra dat bereikt is, gaat het nog enkel om een kerk onder velen, zonder claim op wat dan ook, en vooral geen claim op de waarheid.
     Paus Franciscus is, helaas, het symptoom van de degeneratie. Hij representeert de Romeinse tandeloze tijger, die geen heiligen meer voortbrengt, maar zwalkt onder leiding van clerici, verwereldlijkte dominees met col.
     Zij vormen geen bedreiging voor de duivelse agenda der vrijmetselarij, met één agenda punt, wereld overheersing ten dienste van het talmud wereld jodendom. Na het op touw zetten van twee vreselijke Wereldoorlogen en het wereldwijd verspreiden van het 20ste eeuwse communisme, is de Kerk aan de beurt sinds de jaren 1960. Zij was het laatste obstakel dat moest worden opgeruimd. Maar daarbij rekenen ze buiten de hemelse waard. Wij houden vast aan Christus belofte, dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.

     1. Ja, beste Jules. Velen ontkennen dit hier nog, hetgeen ons tot droefheid aanzet. Men zou zo’n reactie als de uwe met dankbaarheid moeten verwelkomen, daar u en anderen uit naastenliefde, hen de valkuilen aanwijst. Maar helaas, er zijn er zeer weinigen die deze weg bewandelen. Tenslotte heeft Jezus ons dat alles geleerd, maar zoals u aanhaalt zullen de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Dat is onze houvast.

 18. Vreemd toch,
  dat ook katholieken toch nog een of andere liefhebberij bezigen.

  – voor de ene is het een verering voor vaticanum2,
  – zeer velen die ‘het modernisme’ relativeren,
  – voor de andere lijkt occulte geschiedenis belangrijker dan Jezus zelf,
  – voor gesofisticeerde heldere intellectuele hoofden is plaatsing van het traditionele gedachtengoed in een scheeftrekkende wereld uiterst belangrijk en dit gaat dikwijls gepaard met liefde voor antieke koperen en gouden vaten en ambachtelijk vervaardigde meubelen zelfs wanneer ze niet meer te herstellen zijn en net deze mensen verlangen zo sterk dat oude kerkvaders in vergaderingen voorheen ook werkelijk door de H.Geest begenadigd waren zelfs wanneer daar totaal geen tekens voor te vinden zijn,
  – en dan zijn er ook nog de katholieke profeten van de nieuwe openbaringen.

  Profeten spreken voortdurend over Jezus en Maria en zij bereiden ons voor op niet te ontkomen vervolging en sporen dus aan tot een zuivere geestelijke beleving.
  Lijkt me toch een ernstige liefheberij… Niet ?

  1. Beste Eric,
   – Een katholiek hoort de conclusies aan te nemen van de concilies, en dus ook van het 2e Vaticaans concilie. Doet die dat niet, dan zit hij/zij op sommige punten verkeerd. Men kan dan hopen dat ie ooit tot betere inzichten komt.
   – Het zogenaamde modernisme (dat niets te maken heeft met moderne vaatwassers enz …) verkondigde inderdaad een heel foute visie. Maar dat de antimodernisme-eed ondertussen afgeschaft is, betekent natuurlijk niet dat men als katholiek dat modernisme nu moet aannemen. Het modernisme blijft even slecht als vroeger.

   Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

 19. voor de andere lijkt occulte geschiedenis belangrijker dan Jezus zelf,

  Ik heb het van Jezus ,het heet ontmaskering van het kwade ,het onderscheiden van geesten .

 20. – Wat komt Mgr. Lefebvre hier doen ? Dit is een forum voor katholieken en niet voor afgescheurde katholieken. Spijtig dat Mgr. Lefebvre de conclusies van Vaticanum II niet wilde aannemen, en zo aanleiding gaf tot een kerkscheuring. Hopelijk zijn er nog brokken te lijmen, maar goed ziet het er niet uit. Sedert de dood van Mgr. Lefebvre kunnen er daar geen geldige priesterwijdingen meer plaatsvinden ; de apostolische opvolging is er verbroken.
  – Wie Vaticanum II verkettert moet eens bij wijze van voorbeeld een belangrijk stukje tekst van dit concilie weergeven, en dan (zonder bombast en zonder er van alles bij te slepen dat er niet bijhoort) aantonen dat dit inhoudelijk grondig verkeerd is.
  – Wie katholiek wil zijn moet niet denken het beter te weten dan de gezagsdragers van de katholieke Kerk verenigd in een concilie. Wie zich dus van de Kerk verwijdert om die reden, plaatst zichzelf ergens bij de duizenden protestantse kerken en kerkjes die er al zijn, en vormt misschien zelfs een éénmanskerkje. Misschien moeten die mensen toch eens wat beter gaan nadenken over de inhoud van de christelijke openbaring.

  1. Het is heel eenvoudig. God en de Kerk zijn een (1), maar als de Kerk de katholieke Leer niet meer verkondigt, hoeft men niet naar haar dwalingen te luisteren. Dit is de les van Jeanne d’Arc. Want als zulks het geval is, moet men God meer gehoorzamen dan de mensen (zie bijbel). Wat Stinus voorstaat is blinde kadaverdiscipline.

  2. De SSPX bevindt zich wel degelijk binnen de “officiële” RKK. Ook zijn de priesterwijdingen “officieel” geldig, anders zou bijv. Paus Franciscus het biechthoren daar niet hebben toegestaan. De apostolische successie is er dus wel degelijk. Die is er zelfs bij de oud-katholieken en de theosofische vrij-katholieken.

   Wie katholiek wil zijn, kan concilie-uitspraken die haaks staan op de Traditie niet aannemen. “Gezagsdragers van de katholieke Kerk” hebben geen gezag wanneer ze “buiten hun boekje” gaan.

 21. A. G. Stinus

  ‘Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden, Matth. 7:13,14.’

  éénmanskerkje heerlijk ,heb geen nep priesters nodig . ,ga maar selfies met de paus maken .

 22. Stinus, met wie zijn voeten ben je nu eigenlijk aan het spelen, vrijmetselaar?
  Uw citaat: “– Wie Vaticanum II verkettert moet eens bij wijze van voorbeeld een belangrijk stukje tekst van dit concilie weergeven, en dan (zonder bombast en zonder er van alles bij te slepen dat er niet bijhoort) aantonen dat dit inhoudelijk grondig verkeerd is.”
  Wij doen niets anders als feiten aanbrengen vanuit deze vervloekte teksten, maar NOOIT brengt u een antwoord erop. Omdat u dat niet kunt. Ik daag u uit deze te weerleggen, die Mgr. Lefebvre aangehaald heeft.
  U bent te laf daarvoor! U hebt de geest van een vrijmetselaar en het is daarom dat ik u vrijmetselaar noem.
  Want wie die satanische sekte verdedigd die het Vaticaan bezet is even schuldig als zij die de H. R. K. Kerk afbreken.
  Het is niet bij het verdedigen van de waarheid die Onze Heer Jezus Christus aan Zijn H. Kerk heeft toevertrouwd dat Mgr. Lefebvre zich afgescheurd heeft van de Kerk, maar juist zij die deze H. Kerk misdadig afbreken.
  Over de ontkerstening van de Katholieke Staten opgedrongen, juist door deze die op de H. Stoel van Petrus zitten, die Mgr. Lefebvre tegenover deze vrijmetselaarspausen moedig aanklaagt, daar zijgt u misdadig over in alle talen!!!!!!!
  Ik daag u uit slechts EEN van de onderstaande afschuwelijkheden te weerleggen (die niet bombastisch zijn) en herhaal:
  Men behoeft slechts te letten op de 806 citaten van Vaticanum II, een aantal dat neerkomt op gemiddeld één citaat op iedere drieënhalve paragraaf door alle 2865 paragrafen van de catechismus heen.

  De nieuwigheden van Vaticanum II komen in het bijzonder naar voren in de volgende paragrafen:

  – een dweperij met de waardigheid van de mens (§§ 225, 369, 1700, 1929 …,
  – zodat wij mogen hopen op het heil van alle gedoopten: §§ 1782 e.v.,
  – zelfs op het heil van niet katholieken ( § 818),
  – of op dat van hen die zelfmoord bedrijven: § 2283,
  – en het heil van alle niet gedoopten, of het nu volwassenen (§ 847)
  – of kinderen betreft (§ 1261);
  – dat de basis is van alle rechten (§§1738, 1930, 1935), daarbij inbegrepen het recht op vrijheid van godsdienst (§§ 2106 e.v.),
  – en het motief van alle moraliteit (§§ 1706, 1881, 2354, 2402, 2407 enz.),
  – een engagement met het oecumenisme (§§ 820 e.v., 1399, 1401), omdat alle godsdiensten instrumenten tot heil zijn (§§ 819, 838-843, 2104),
  – collegialiteit (§§ 879-885),
  – overmatige nadruk op het priesterschap van de gelovigen (§873, 1547, 1140 e.v., enz.).

  Pik er maar slecht EEN ENKELE uit Stinus en begin er maar aan!
  Als u dat niet doet dan toont u uw zwakke kant en onmacht en onwil.

  Trouwens, dit forum is geen forum voor vrijmetselaars maar voor echte Katholieken.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 23. In Nederland worden tientallen uit Syrie geboren en getogen,gevluchte armeens christelijke families sinds voorjaar 2016 door de IND bedreigt met acuute uitzetting naar Armenie…Op de inburgeringscursus kregen ze in het begin te horen van moslimmedecursisten, dat ze moslim moesten worden..zoniet dan zouden de christenen worden teruggestuurd en zij[de moslims] zouden blijven om Europa tot de Islam te bekeren.
  Deze profetie blijkt dus in vervulling te gaan….de christen vluchtelingen uit Syrie staan achter Assad en hebben altijd zijn bescherming genoten.
  Minister Koenders verklaarde enige maanden geleden letterlijk dat alle vluchtelingen uit Syrie hier welkom waren behalve zij die achter Assad stonden.
  De Nederlandse politiek weet hiervan ook de christelijke partijen in de tweede kamer..zoals CDA Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert.

  1. Ja, beste Hein de Bruijn, de dwerg Koenders is verdwenen, maar zijn geestverwanten niet. De Christen vervolgingen zijn van alle tijden. Tijdens WO II, werden de 2 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki gegooid op twee katholieke steden in Japan. Nagasaki was de enige stad met een kathedraal. De militaire staf ha

   1. Vervolg :
    De militaire staf had twee militaire doelen in Japan uitgezocht. Maar de Amerikaanse minister van Defensie Stimson, een Skull and Bones vrijmetselaar uit de hoogste toplaag en dus de maçonnieke meerdere van zijn vrijmetselaar baas president Truman (graad 32) (en daarvoor Roosevelt, graad 33, schoot zichzelf door het hoofd met jachtgeweer voorjaar 1945 ), had een “beter” idee. Stimson verving de militaire doelen door de twee katholieke steden die, begin augustus 1945, werden verwoest. Truman werd daarop bevorderd tot graad 33. Daarvoor, al in februari 1945, had Japan willen capituleren en om vredesbesprekingen gevraagd in Washington. Maar de atoombommen waren nog niet klaar !! En die moesten worden uitgeprobeerd op dicht bevolkte steden, teneinde het effect te vergroten en om de wereld te imponeren. In diezelfde periode, februari 1945, werd Dresden gebombardeerd met brandbommen en diep in de grond bommen, enkele maanden voor het eind van de oorlog, mei 1945. Dresden had geen enkele militaire betekenis. De Barokstad was het Venetië van het noorden. De bedoeling was terreur zaaien onder de honderdduizenden vluchtelingen uit Polen en Ukraïne, veelaop de vlucht voor de opstomende Russen van het Rode Leger, die zich als beesten gedroegen op de weerloze burgerbevolking

    1. Vervolg 2.
     De eerste RAF aanvalsgolf was in de ochtend, ter vernietiging en verbranding van de stad Dresden. De tweede RAF aanvalsgolf kwam op de middag, toen ambulances en brandweer in actie waren gekomen, teneinde de hulp aan de katholieke vluchtelingen en aan de lokale burgerbevolking, ook te kunnen vernietigen. Naast fosfor bommen en explosieven werden ook diep de grond ingaande bommen gebruikt om de waterleidingen te vernietigen. Ten slotte, de Amerikaanse derde USAF aanvalsgolf in de namiddag, richtte zich op de stroom voornamelijk katholieke vluchtelingen die de brandende stad verlieten. Zij werden bestookt met bommen en mitrailleurs. Dit zijn twee moderne voorbeelden van het “geallieerde” leidende talmud heidendom en vrijmetselarij, op katholieken. Er veraMen stelt zich dat voor in de begintijd van het Christendom, in Rome en in Noord-Afrika, op de eerste Christenen. Zoals in Palestina, toen hetzelfde Farizeese rabbinaat de Perzen gebruikten voor de eerste massamoord op +/- 90.000 katholieke Christenen in de eerste eeuwen.

     1. Vervolg 3.
      Je ziet, beste Hein de Bruijn, dat Christen vervolgingen van alle tijden zijn ; ik kan zelfs stellen dat er weinig praktizerende katholieken zullen zijn, die niet een variant van vervolging hebben meegemaakt. Dat is niet beperkt tot exotische landen. In Frankrijk werd een katholieke burgemeester bespot tijdens een groot burgemeester diner, door de landelijke voorzitter, omdat hij een kruisteken maakte alvorens te eten. Die voorzitter is een vrijmetselaar. Als je dat niet bent in FR. maak je geen kans op een “politieke carrière”. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord of gelezen, “te katholiek”. Het betreft meestal achterstelling, discriminatie, degradatie, of zelfs uitsluiting. In de politieke wereld, zie de lotgevallen van de bekende CDA coryfee Omtzicht, in weerwil van het protestante partijbestuur. Hij redt het door zijn eigen katholieke achterban van ongeveer 100.000 stemmen. Het protestantisme is een afschuwelijk sekte, die veel leed heeft veroorzaakt. Zij haten de katholieke Kerk, ondanks dat vervloekte V2 oecumenisme. Zonder Luther (1546) en iets later, de joodse Calvijn, geen Franse revolutie met alle ellende van dien, de afgelopen 2 eeuwen. Als de beschermende arm van de katholieke Kerk in de samenleving wegvalt, stroomt het kwaad binnen en krijgen de kwaadwilligen van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9) de overhand. Dat zijn communicerende vaten. Lees de Tractus van de eerste zondag van de vasten.
      In de militaire wereld van indertijd, heb ik dat persoonlijk ook meegemaakt, door toedoen van vrijmetselaars, maar dat had ik toen niet in de gaten. In de top van het bedrijfsleven en bij de overheid, zie je nauwelijks katholieken, wel atheïsten, agnosten, protestanten en vrijmetselaars.

     2. Mr Van Rooyen :
      U ziet klaar. De vernietiging van Duitsland maar ook van Europa gaat verder. Deze van Europa is de facto begonnen op 08.05.1945. Een bron met een analyse :
      http://new.euro-med.dk/page/3
      met titel :
      Die Geschichte einer muslimischen Attacke auf jüdische Kippa, die Pharisäer/Talmudisten als Herrenvolk – und uns als Nicht-Existenzen enthüllte
      en met citaat, alhoewel de ganse tekst van belang is :
      “Aber jetzt hat ein Angriff auf einen nichtjüdischen Aktivisten, der in Berlin eine Kippa trug, die ganze jüdisch-freimaurerische Gesellschaft mit Entsetzen und Empörung mobilisiert: Weiße Sklaven sollen schweigend mißhandelt werden – aber wenn die gleiche Behandlung die Herrenrasse trifft, die Herrscher des Universums, ist es eine Katastrophe, die weltweit verbreitet wird, so dass wir Goyim (Vieh) den Juden mehr Schutz geben können, während wir unsere eigene Bevölkerung leiden lassen und sowohl leiden als auch die Herrenrasse zahlen, die des Leidens schuldig ist!
      Diese Mächte haben den Bumerang geworfen, haben uns tödlich getroffen – werden jetzt vom zurückkehrenden Bumerang getroffen – und bejammern Ungerechtigkeit! Es ist kindisch. …”
      In dit citaat wordt m.i. de essentie van de ganse problematiek weergegeven.

 24. “de inhoud van de christelijke openbaring”
  (AGStinus, 24 april 2018 – 19:09)

  Mgr. Lefebvre is een heilige, toch zeker vergeleken met gevaarlijke types als Suenens, Danneels, de huidige bisschoppen en velen van hun socialistische parochiepriesters.

  Zijn er ooit waarneembare tekens geweest dat de H.Geest aanwezig was op belangrijke vergaderingen van kerkvaders, dan toch absoluut niet bij Vat2.

 25. ☩JMJ☩

  Lefebvre werd geëxcommuniceerd omwille van zijn creatie van een schisma met de bisschopswijdingen als voltrekkingspunt dat de kerkelijke communio verbrak tussen Rome en hem, en niet omwille van zijn kritiek jegens Vaticanum II. In Rome besefte men goed dat Vaticanum II een nieuw paradigma aanbood, en dat Katholieken dus geenszins veroordeeld konden worden voor het verwerpen van de stukken die afdwaalden van de overgeleverde Leer. Er werd openlijk gepretendeerd dat het in continuïteit stond met de Traditie, maar zij wisten wel dat zulks niet waar was. Had Lefebvre slechts door woord en schrift de Vaticanum II-dwalingen weerlegd zonder een parallel-kerk te construeren, dan zou men het nooit aangedurfd hebben om hem excommunicatus te laten declareren.

  A. G. Stinus; u lijkt er van overtuigd dat het nieuw paradigma perfect Katholiek is, maar dat is het niet. Het zou goed voor u zijn indien u zich eens in de geschiedenis van de dogmatiek en van het Kerkelijk Magisterium zou verdiepen om de contrasten te zien. De intrinsieke Leer van de Kerk evolueert niet, maar blijft steeds dezelfde; vandaar dat brengers van heresieën in de Christelijke Oudheid steeds “novatores” (“vernieuwers”) genoemd werden.

  Betreffende Apostolische Successie; de Opvolging van de Apostelen is alleen formeel binnen de zichtbare Katholieke Kerk, en bij de Oosters-Orthodoxen, Sedevacantisten, Piusbroederschap etc. is zij niet formeel maar slechts potentieel omdat dezen, ofschoon zij sacramenteel geldige wijdingen hebben, geen kerkelijk officie met jurisdictie bezitten, hetgeen alleen geconfereerd wordt door de Sleutels van Petrus, hetzij op directe wijze of via de Heilige Canons. De bisschoppen en priesters van die groeperingen zijn in feite leken met een geldig sacramenteel merkteken van de H. Wijdingen, en hebben geenszins het recht om priesterlijke bediening uit te oefenen. Er moet dus onderscheid gemaakt worden tussen de louter sacramenteel geldige wijding, en het episcopaat en priesterschap in actu, waarvan de geldige wijding slechts de materia is. In de bisschop in actu is de wijding dus de materia, en de jurisdictie de forma.

  Wat ik hier kort uiteenzet is de traditionele Roomse theologie; er kan eenvoudigweg geen legitiem episcopaat bestaan dat zichzelf opricht en in stand houdt tegen de expliciete wil van de Paus in. De Kerk is een monarchie, en geen democratie, en de Paus is geen “constitutionele monarch”. Het is onder andere omdat het Pausdom de universaliteit van jurisdictie van Godswege bezit dat het zo rampzalig is dat die sleutelmacht onder de controle komen te staan is van de vijanden van dat Pausdom en van de H. Kerk. God zal echter Zijn Kerk uit haar benarde toestand redden.

  Op basis van wat iemand tegen mij gezegd heeft zou het blijkbaar in bepaalde priesterlijke kringen gekend zijn dat Lefebvre op zijn sterfbed zich afgekeerd zou hebben van zijn schisma en zijn excommunicaties zou hebben laten opheffen. Of dat waar is weet ik niet, maar ik hoop het.

 26. Beste Yukio (25 april 2018 – 09:27),
  … Je schrijft : “Het is heel eenvoudig. God en de Kerk zijn een (1), maar als de Kerk de katholieke Leer niet meer verkondigt, hoeft men niet naar haar dwalingen te luisteren. Dit is de les van Jeanne d’Arc. Want als zulks het geval is, moet men God meer gehoorzamen dan de mensen (zie bijbel). ”
  … Bedenk dat de Heilige Geest de Kerk leidt, in het bijzonder bij het tot stand komen van de inhoud van concilieteksten. Wil je een goed katholiek zijn die recht in de leer is, dan moet je die concilieteksten aannemen. Neem je die niet aan, dan verkeer je in de illusie dat jijzelf op je eentje het beter weet dan de vergadering van alle bisschoppen bijeen, met de paus erbij, waar de H. Geest werkzaam is.
  … NB1 : Dat de H. Geest de Kerk leidt betekent niet dat de paus en de bisschoppen altijd juist spreken of handelen. Die kunnen zich zwaar vergissen, maar daarom is een concilie nog geen dwaling.
  … NB2 : Na Vaticanum II zijn er inderdaad veel misbruiken, misverstanden enzovoorts de Kerk binnen geslopen. Maar die werden niet veroorzaakt door het concilie zelf. De oorzaken liggen elders, en de grote ontkerkelijking was al bezig nog vóór het concilie.
  … NB3 : Het is een illusie dat één gewone gelovige onfeilbaar juist zou kunnen weten dat de Kerk in dwaling verkeert. Slechts één persoon kan een onfeilbare uitspraak doen in de Kerk, en dat is de paus, op (de zeer strenge) voorwaarde dat hij “ex cathedra” spreekt inzake geloof en zeden. Dat ex cathedra spreken gebeurt zeer zelden.

  Vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus.

  1. ☩JMJ☩

   De H. Geest beschermt de Kerk tegen dwaling, maar dat wil niet zeggen er geen dwalingen de Kerk kunnen binnendringen en een geloofsstrijd ontketenen. Vaticanum II heeft geen enkele dogmatieke uitspraak gemaakt, en geen enkele van de dwalingen in de concilieteksten werd universeel door alle bisschoppen aanvaard. De onfeilbaarheid van Paus en Kerk moeten hier dus niet ter sprake komen; alleen die gedeelten van de teksten die overeenkomen met de Traditie en het Algemeen Goed van de H. Kerk moeten aangenomen worden. De heterodoxe gedeelten moeten verworpen worden en geanathematiseerd door de Heilige Vader.

   St. Paulus zegt: “Sed licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit.” (Gal. 1,8) – “Maar ook al mochten wij of een engel van de hemel u iets evangeliseren buiten hetgeen wij u geëvangeliseerd hebben, hij zij anathema.”

   Ik vraag mij verder af waar u het zou halen dat louter één gelovige het Vaticanum II-paradigma zou betwisten; in werkelijkheid bestond er strijd over van in het begin.

   Bekijk eens, om één van de kapitale afwijkingen van het Concilie te illustreren, de klassieke tekst van de Laudes Regiae of de ritus van de Koningszalving in Frankrijk, om te zien hoe onkatholiek de valse notie van een “lekenstaat” is. Koningskroningen en koningszalvingen waren diep geïncorporeerd in de Liturgie van de Kerk zelf ter uitdrukking van de harmonieuze band die er moet bestaan tussen Kerk en Staat. De Christelijke Vorst kreeg de opdracht om Chevalier van de Roomse Kerk te zijn, haar te beschermen, en de heresie te extirperen in zijn domeinen. Het concept van een “atheïstische staat” is revolutionair, libertijns en onchristelijk.

   “Karolo excellentissimo et a Deo coronato atque magno et pacifico regi Francorum et Longobardorum ac patricio Romanorum, vita et victoria!” – “Aan Karel de meest uitstekende en door God gekroonde, zowel als de grote en vreedzame Koning van de Franken en Longobarden, en Patriciër van de Romeinen, leven en overwinning!” (Laudes Regiae.)

   1. Correctie reactie 26 april 2018 – 17:46 :

    “maar dat wil niet zeggen dat er geen dwalingen” etc.

  2. ☩JMJ☩

   Er bestaat iets dat de sensus fidelium genoemd wordt, A. G. Stinus; uw fideïstische benadering op het kerkelijk gezag is een verontrustend symptoom van de verwarring die er vooral sinds de jaren zestig onder de gelovigen bestaat op gebied van ecclesiologie. Het Geloof schakelt de menselijke Ratio niet uit die tegenstrijdigheden kan zien waar zij bestaan, maar verlicht haar.

  3. Beste Stinus, je zegt het zelf al: de H.Geest kan niet voorkomen dat bisschoppen zich zwaar kunnen vergissen. Als zij hun vergissingen het gelovige volk voorhouden, worden deze laatste in dwaling geleid. Dit laatste gebeurt zeker wanneer de geloofsschat met inconsistenties wordt bezwaard (zoals op bepaalde punten in de schemata van Vaticanum II).. En dat is er iets heel ernstigs. Want de waarheid is (1) een eeuwig en kan niet worden aangetast door inconsistenties. De Kerk heeft slechts tot taak het geloof te verbreiden en toe te passen (de pastoraal). Ze heeft niet tot taak de Overlevering/het geloof te veranderen of aan te passen omdat ze af is. De inhoud van het geloof is bekend en objectief. Discrepanties kunnen met het gezonde verstand vastgesteld worden. Daar heb je de H.Geest niet bij nodig. Katholieken moeten eerste de natuur uitputten voordat zij de bovennatuur te hulp roepen. Ook dit laatste is oerkatholiek.

   1. Beste Yukio,
    … De H. Geest belet dat er dwalingen in de leer tot stand komen INDIEN de bisschoppen samen verenigd zijn in een concilie, onder aanwezigheid van de paus. De H. Geest belet niet dat een individuele bisschop of priester fouten maakt bij een uitspraak. Enkel indien de paus ex cathedra spreekt (d.i. onder strenge voorwaarden) over geloof en zeden, is hij onfeilbaar.
    … In een bepaald concilie kunnen vroegere zaken van het geloof hernomen en verder uitgediept worden.

    1. ☩JMJ☩

     De positieve onfeilbaarheid van de H. Kerk werkt in een Concilie wanneer het een dogmatieke uitspraak maakt, hetgeen niet is gebeurd tijdens Vaticanum II. Een anomalie in de Kerkgeschiedenis, maar zo was het met alles in de jaren zestig van droevige gedachtenis.

     De passieve onfeilbaarheid van de H. Kerk werkt in een Concilie wanneer alle bisschoppen ordinarii van de wereld de besluiten van dat Concilie ondertekenen. Geen enkele van de dwalingen tijdens Vaticanum II werd ondertekend door alle bisschoppen. Alle bisschoppen konden zelfs niet aanwezig zijn bij Vaticanum II vanwege de Communistische vervolgingen achter het Ijzeren Gordijn. Kardinaal Mindszenty, de Hongaarse Christenheld, was trouwens tegen de revolutie van Vaticanum II.

     Katholieken zijn geenszins verplicht om de vrijzinnigheid van Vaticanum II aan te nemen, maar zijn integendeel verplicht om die vrijzinnigheid te verwerpen in afwachting dat een Paus die zal anathematiseren. Niemand kan het Gezag van God overschrijden op basis van concilieteksten of wat dan ook. Het Eerste Vaticanum toonde duidelijk aan dat de Paus gebonden is aan de Traditie, en dat zijn ambt niet dient om nieuwe, vreemde leringen in de Schaapskudde Christi te introduceren.

 27. Beste Stinus, er is genoeg bewijs geleverd, dat de H. Geest volledig afwezig is in gans de Vat II komedie. U brengt geen enkel argument tegen de opmerkingen die ik u (en anderen) hebben voorgelegd.
  Het is juist daarom dat op deze wijze aantoont dat u heel weinig kennis hebt van de onveranderde leer van de K. Kerk.
  U brengt verwarring daar waar men zoekt naar de waarheid.
  Als dat niet het geval voor u is, weerleg dan slecht één enkel van de opgesomde dwaasheden en leugens.
  Men is maar slechts Katholiek als men de onveranderde en onveranderbare ware leer van de K. Kerk tot voor 1965 beleeft.
  Het zijn geen misbruiken, misverstanden, of vergissingen, die het concilie heeft ontwikkeld en verspreid, maar regelrechte leugens en misleiding. Het is daarom dat men Gods wil moet doen en niet de wil van een bende roofzuchtige wolven die gekleed zijn in schapenvachten, m.a.w. die zich voordoen als herders van Gods kudde maar die het niet zijn. Dat is het grote gevecht tussen de waarheid en de leugen, tussen de Traditie en de Kerk van altijd en het vervloekte Vat II concilie. Maar de waarheid en de Traditie zullen overwinnen.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 28. Ten tijde van de apostelen verscheen Jezus tastbaar, met Pinksteren was de aanwezigheid van de H.Geest onmiskenbaar.

  Zieners en profeten krijgen visioenen midden in het publiek: men kan het waarnemen. Dikwijls aanschouwt het publiek zelf wondere verschijnselen.

  Hoe weet men dat de H.Geest aanwezig is wanneer er geen waarneembare verschijnselen zijn?

  Ik heb veeleer de indruk dat mensen slechts als kleutertjes zijn en de H.Geest ons naargelang overheerst en er dus geen noodzakelijk verband is met eender welke vergaderingen indien er geen waarneembare verschijnselen zijn.

 29. Ik zie engelen omhoogschieten ,maar ook duistere schaduwen die mij omringen ,elke gedachte van mij word gemeten ,ik wil dan ook offeren ,Hostie ziel offer ziel ,als de graankorrel maar sterft ,ik weet niet of het gaat lukken ,stigmata .

 30. … Sommige mensen vragen zich af : was er een teken dat de H. Geest aanwezig was op Vaticanum II ? Zo een vraag is natuurlijk te gek voor woorden : een gelovige katholiek neemt de conclusies van concilies gewoon aan, en gaat niet vragen naar een of ander wondertje dat de H. Geest daar zou verricht hebben. Men moet God niet uitdagen en verplichten van iets te doen.
  … Een mooi en evenwichtig overzicht van de katholieke leer (na Vaticanum II) vind je in de Catechismus van de katholieke Kerk. Deze morgen heb ik daar nog eens gekeken naar het (korte) stukje over oecumene, en ik zie daar helemaal geen graten in.
  … Jezus heeft altijd verlangd naar eenheid onder zijn leerlingen, dus waarom zouden wij daar niet kunnen naar streven, OP VOORWAARDE DAT WE NIETS TOEGEVEN AAN DE AUTHENTIEKE KATHOLIEKE LEER ? Zo zie ik er bv. geen graten in dat hulpacties aan mensen in nood door katholieken samen met protestanten opgezet worden.
  … Wie Vaticanum II afwijst blijft eigenlijk verweesd achter, want alle recente pausen nemen de conclusies van het 2e Vaticaans concilie aan. En de neergang van de Kerk IN ONZE STREKEN moet men niet wijten aan dat concilie ; die heeft andere oorzaken.

  1. Neen beste Stinus, het is omgekeerd: u stelt een vermetel vertrouwen in de H. Geest. Iedereen weet dat men aan de vruchten de H.Geest kan herkennen, en de H.Geest spreekt zich niet tegen en zaait geen verdeeldheid (zoals wel Vaticanum II.) Nogmaals, de Kerk moet het geloof verbreiden en toepassen. En in die toepassing is alleen plaats voor opheldering, verfijning en concretisering. Er is geen plaats voor ‘aanpassingen aan de tijd’ (al helemaal niet wanneer die inconsistenties met zich meebrengt) . Want de Waarheid is een (1) en eeuwig. En de Openbaring van die Waarheid was volledig en perfect. Zou het anders zijn, dus zou Vaticanum II de geloofsschat verder hebben moeten ontwikkelen en vervolmaken, dan zou de Waarheid niet Goddelijk en dus niet perfect zijn geweest. En dan zouden we dus met menselijke categorieën te maken hebben. Maar dan loont het niet de moeite om katholiek te zijn en de ‘onmogelijke’ Tien Geboden te onderhouden.

   1. Heel juist geformuleerd, beste Yokio. Maar meneer Stinus kan en wil het niet inzien, daar hij de door mij (enkele) aangehaalde ernstige dwalingen in de modernistische Catechismus van de katholieke Kerk, niet weerlegt (onbekwaam of onwil?).
    Hij vindt dat b.v.
    – en het heil van alle niet gedoopten, of het nu volwassenen (§ 847), en
    – een engagement met het oecumenisme (§§ 820 e.v., 1399, 1401), omdat alle godsdiensten instrumenten tot heil zijn (§§ 819, 838-843, 2104),
    daar hij schrijft: “Deze morgen heb ik daar nog eens gekeken naar het (korte) stukje over oecumene, en ik zie daar helemaal geen graten in.”
    Ook al zou er maar slechts één blunder van formaat, zoals b.v. de bovenstaande, in deze modernistische catechismus staan, maar er staan er een hoop in, dan is die goed om door het vuur verteerd te worden.
    Dat zou dan volgens hem de weg naar het heil zijn??????
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

 31. Eucharistische mirakelen zijn ontelbaar en onontkoombaar. Belangrijke waarneembare Geestelijke bevestiging van de RKK!

  Mariaverschijningen, wereldwijd en aan heidenen waardoor zij zich bekeren.

  Maar geen Geestelijke bevestigingen tijdens of na vergaderingen van kerkvaders?

  M.a.w. het zijn de Hemelse Machten die de RKK bevestigen maar tevens met grote tegemoetkomingen aan vergaderingen van aardse schepselen. Net zoals in kleuterschool of lager onderwijs de leraars geen al te zware eisen kunnen stellen. Men stelt zich tevreden met een positieve inzet, of zelfs met gewoon het op zich staande feit dat men zich inzet.

  Want verder zijn er immers de heiligen en de profeten die de Hemelse Geestelijke Taal weergeven. Maar juist de kerkvaders en zelfs pausen laten het bevestigen van die Geestelijke Taal van profeten eindeloos uitstellen in de tijd. Niet dat dit noodzakerlijkerwijze onwijs zou zijn, zoals bijvoorbeeld kardinaal Burke heel voorzichtig de tijd neemt vooraleer verdere stappen te zetten. Toch is het pijnlijk dat de afstand tussen hemel en aarde zo groot mogelijk gehouden wordt!

  Is het niet juist daardoor dat zoveel christenen vervolgd worden?

 32. Beste Yukio,
  – Je schrijft in verband met Vaticanum II, waar je blijkbaar (tot nu toe) niet moet van weten : “… de H.Geest spreekt zich niet tegen en zaait geen verdeeldheid (zoals wel Vaticanum II.)”. Welnu : heb je dan nog nooit van de duivel gehoord ? En heb je er al ooit van gehoord dat er atheïsten zijn die God afwijzen ? En heb je er al van gehoord dat er zeer flauwe katholieken zijn, die na hun doopsel en vormsel niets meer aan hun godsdienst doen ? En heb je al gehoord van het alles overwoekerend materialisme in de westerse wereld ? Dat alles tezamen vormt de oorzaak van de kerkneergang in het Westen, en niet de conciliebesluiten zelf. De duivel en zijn menselijke assistenten hebben gebruik gemaakt van de verwarring na het concilie om te Kerk te treffen. De H. Geest met zijn concilie kan niets als wij niet meewerken.
  – Je moet “de Kerk” niet identificeren met de slabakkende Kerk in het Westen. In sommige gebieden van de wereld gaat het de Kerk wel degelijk voor de wind, niettegenstaande het 2e Vaticaans concilie. Dus kijk ver genoeg a.u.b. In blaadjes van Oostpriesterhulp zie je regelmatig foto’s van goedgevulde seminaries, Vaticanum II of niet.
  – In Vaticanum II wordt niets verteld dat strijdig is met vroegere concilies ; alleen kunnen sommige zaken verder uitgediept of toegelicht worden. Waarom zou bv. de H. Mis niet in de volkstaal mogen gedaan worden (zonder natuurlijk het latijn uit te sluiten) ? In de tijd van kerkvader Augustinus werd de H. Mis ook in de volkstaal opgedragen, en die taal was toen toevallig latijn … De eerste H. Mis, door Jezus opgedragen, zal ook in de volkstaal plaatsgevonden hebben, en zeker niet in het latijn. Als de H. Mis in de volkstaal opgedragen wordt kan tenminste iedereen volgen wat er gezegd wordt, en kan iedereen zich beter aansluiten met zijn eigen gebed bij het gebed van de priester en de Kerk.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  1. Beste Stinus, van alle zaken die u in uw eerste alinea opsomt, heb ik inderdaad weleens ‘gehoord,’ maar dat zijn geen oorzaken van wat dan ook nu deze doorheen alle eeuwen altijd en overal hebben gespeeld (en nog steeds spelen). Mijn bezwaar tegen bepaalde onderdelen van Vaticanum II (niet alle schemata zijn slecht!) is dat de schemata (a) veel te uitgebreid, wollig en ambigue zijn, en (b) hier en daar (o.i.v de tijdgeest) contrair de leer van bijna 2000 jr gaan. Dit is gewoon een feit. Zie bijvoorbeeld het afstand nemen van procreatie als doel en van de seksualiteit, en zie bijvoorbeeld bijvoorbeeld Nostra Aetate [waarin ook nog eens een dwaasheid staat (nl dat we de geschiedenis met de moslims maar moeten ‘vergeten’]. Aangezien de Waarheid een (1) en eeuwig is, kan het niet zo zijn dat opeens een onderdeel van het geloof 180 graden draait. In de Islam komt dat niet voor en in het Jodendom evenmin. Wel kan het zo zijn dat de Waarheid in de tijd verder ‘ontsluiert’ wordt omdat de hersentjes van de mens te beperkt zijn om alles in 1x te snappen. Maar dan nog kan de leer niet met inconsistenties en ommezwaaien van 180 graden verontreinigd worden. Want dan is er geen sprake meer van een Goddelijke Waarheid en loont het niet de moeite om katholiek te zijn. [Die conclusie hebben dan ook velen getrokken!]
   PS. U bent bent niet de enige die zich in de leer en de liturgie van de Kerk verdiept. En dan heb ik het nog niet eens over mijzelf maar over bijvoorbeeld een figuur als Magister Van der Ploeg (om eens in het verleden te duiken en een criticaster te noemen die zich zeer grondig verdiept heeft in Vaticanum II). Misschien dat u dat even wil meenemen in uw verdere reacties die mijn net even te verwaand zijn.

  2. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “In Vaticanum II wordt niets verteld dat strijdig is met vroegere concilies ; alleen kunnen sommige zaken verder uitgediept of toegelicht worden.”

   In Vaticanum II staan wel zaken die tegenstrijdig zijn met de traditionele Leer. Heeft u zich al eens verdiept in de oude Leer? Wat tijdens het Concilie geschied is was een tour de force van het liberaalkatholicisme waartegen de Pausen vroeger strijd voerden. Indien u de geest van die concilieteksten vergelijkt met oudere pauselijke uitspraken, dan zou u het verschil wel zien. De bewering bijvoorbeeld dat Katholieken en mohammedanen dezelfde God aanbidden is syncretistisch en blasfemisch. Katholieken aanbidden Drie Personen Die Eén God zijn, terwijl de mohammedanen een fictieve één-persoonlijke god aanbidden en de H. Drievuldigheid als dwaalleer verwerpen. Dan is er ook Dignitatis Humanae dat temporale regeerders pretendeert te ontslaan van het uitroeien van ketterij in hun domeinen; één van de bronnen van de totale ontbinding van het Geloof en de moraal in Europa en de Amerika’s, gezien de maçonnieke wereldmachten dat document nu kunnen gebruiken als kerkelijke “stempel van goedkeuring” om Katholieken de mond mee proberen te snoeren die de Rechten van God over de maatschappij verdedigen.

   Citaat A. G. Stinus: “In de tijd van kerkvader Augustinus werd de H. Mis ook in de volkstaal opgedragen, en die taal was toen toevallig latijn … De eerste H. Mis, door Jezus opgedragen, zal ook in de volkstaal plaatsgevonden hebben, en zeker niet in het latijn.”

   Christus sprak Aramees buiten de Liturgie maar Hebreeuws binnen liturgische context zoals het constant gebruik was in de cultus van Juda zoals ingericht door St. Mozes. Waarom Hebreeuws? Omdat die gewijde taal aan Heber gegeven werd om zijn kroost af te zonderen van de andere volkeren als wegbereider van het volk Israël en als progenitor van Jezus Christus de Verlosser. Gezien het Hebreeuws liturgisch gebruik van toen is het sterk mogelijk dat het eerste H. Misoffer door Christus in het Hebreeuws opgedragen werd; het Aramees is echter ook een gewijde taal omdat die door het dagdagelijks gebruik door Christus geheiligd werd. Dat het vroeger volkstalen waren is dus irrelevant; het gaat er om dat het speciaal door Christus geheiligde talen zijn.

   Aan het H. Kruis werden het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws gewijd in het Bloed van Christus; Latijn en Grieks zijn dus ook gewijde talen.

   De Misritus kan door indult van de Paus van Rome toegestaan worden in volkstalen die niet op speciale wijze door Christus geheiligd werden, maar alleen plaatselijk op specifieke locaties/regio’s of beperkt tot bepaalde groepen en NIET als standaard Romeins gebruik doorheen de Latijnse Kerk en ZONDER de oude, traditionele Ritus te vervangen met een Bugniniaans in elkaar geknutselde novus ordo ritus. De Germaanse volkstalen moeten dan ook een hiëratische vorm krijgen in de Liturgie, en niet een vorm volgens, bijvoorbeeld, een infantiele versie van het Nederlands zoals het AN. In Rome zelf moeten de Germaanse volkstalen volledig geweerd worden.

   Citaat A. G. Stinus: “Als de H. Mis in de volkstaal opgedragen wordt kan tenminste iedereen volgen wat er gezegd wordt, en kan iedereen zich beter aansluiten met zijn eigen gebed bij het gebed van de priester en de Kerk.”

   Als iemand een missaal bij de hand heeft met vertaling kan hij ook “volgen wat er gezegd wordt”; dat is wat er gedaan werd vóór de lancering van de novus ordo ramp. Het is echter niet nodig dat de aanwezige congregatie elk woord verstaat dat er gezegd wordt; het is de plicht van de priester om de gebeden te verstaan die hij opdraagt tot God. De taak van de gelovigen is dat zij zich geestelijk verenigen met het H. Sacrificie dat aanwezig komt op het altaar en met de gebeden van de priester, vastgelegd in de Ritus. Zo aanbad Sinte Bernadette van Lourdes, zonder Latijn te verstaan, en zij is er een gecanoniseerde Heilige door geworden. De priester staat dan ook naar God gericht, in plaats van met het gelaat naar de mensen en met de rug naar God zoals in de novus ordo ritus. De Liturgie is geen toneelvoorstelling maar een ontzagwekkend heilige daad, en door tot in de puntjes de machinale en geforceerde turnoefeningen van de novus ordo ritus te voltooien gaat men geenszins tot een volmaaktere participatie in het Sacrificie komen. Mensen die van de novus ordo ritus overstappen naar de Romeinse Ritus zijn opgelucht dat zij eindelijk tijd hebben om te bidden tijdens het H. Misoffer, in plaats van zich constant gelijk een robot door een choreografie te wroeten.

 33. Beste Stinus,
  Uw koppigheid is uniek. Ik heb u al verschillende malen gevraagd om mijn argumenten te weerleggen, maar daar hebt u geen oren naar.
  Wel nu, in uw halsstarrigheid en leugens verteld u nu weer een monumentale flater, zoals:
  “– In Vaticanum II wordt niets verteld dat strijdig is met vroegere concilies ; alleen kunnen sommige zaken verder uitgediept of toegelicht worden. ”
  Ik ga u dan weer eens de heer Stinus (Vm) voor zijn eigen halsstarrige leugens plaatsen.
  De nieuwigheden van Vaticanum II komen in het bijzonder naar voren in de volgende paragrafen:

  – een dweperij met de waardigheid van de mens (§§ 225, 369, 1700, 1929 …,
  – zodat wij mogen hopen op het heil van alle gedoopten: §§ 1782 e.v.,
  – zelfs op het heil van niet katholieken ( § 818),
  – of op dat van hen die zelfmoord bedrijven: § 2283,
  – en het heil van alle niet gedoopten, of het nu volwassenen (§ 847)
  – of kinderen betreft (§ 1261);
  – dat de basis is van alle rechten (§§1738, 1930, 1935), daarbij inbegrepen het recht op vrijheid van godsdienst (§§ 2106 e.v.),
  – en het motief van alle moraliteit (§§ 1706, 1881, 2354, 2402, 2407 enz.),
  – een engagement met het oecumenisme (§§ 820 e.v., 1399, 1401), omdat alle godsdiensten instrumenten tot heil zijn (§§ 819, 838-843, 2104),
  – collegialiteit (§§ 879-885),
  – overmatige nadruk op het priesterschap van de gelovigen (§873, 1547, 1140 e.v., enz.).
  Uw leugen: “– In Vaticanum II wordt niets verteld dat strijdig is met vroegere concilies”
  De enkele, ja slecht dit klein lijstje van afschuwelijkheden, zijn volgens u dan NIET strijdig met de vroegere concilies???????
  U breekt het geloof van anderen af! U bent een vrijmetselaar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

  1. Hallo Peter,
   – Met uw opsomming van paragrafen die u niet aanstaan (i.v.m. Vaticanum II) zijn we niets. U weerlegt helemaal niets op een ernstige manier, maar je roept en tiert bij wijze van spreken des te meer.
   – Door Vaticanum II af te wijzen maak je jezelf tot een soort wees, die buiten de katholieke Kerk staat. Een eenmanskerkje opgericht ? Zoiets heeft toch geen zin. Een Kerk moet altijd een gemeenschap zijn, mensen die bijeen komen rond Christus en een correct benoemd priester die Jezus vertegenwoordigt.
   – Vaticanum II afwijzen kan een teken van hoogmoed zijn, het beter willen weten dan de verenigde Kerk (bisschoppen + paus, verenigd in een concilie).
   – Hier rondspoken op een katholieke website en oprechte katholieken proberen van hun vertrouwen in de Kerk af te brengen, vind ik zeker niet verantwoord. Wie Vaticanum II afwijst kan ook geen vertrouwen meer hebben in alle recente pausen, want die hebben allemaal de conclusies van dat concilie aangenomen. Dus jij probeert mensen van hun geloof af te brengen ; fraai is anders.

   Vriendelijke groet, AGSt.

   1. Beste Stinus, hoe was uw laatste bezoek in de loge? Hebben ze u daar raad gegeven hoe u een moeilijk argument moet ontwijken, want dat leren ze de “politici” daar ook.

    1. Hallo Peter,
     … Iemand met een beetje verstand in zijn hoofd, die hier regelmatig dit forum raadpleegt, moet lachen met je bewering dat ik een vrijmetselaar zou zijn. Hier thuis hebben we al goed moeten lachen met die bewering van je.
     … De katholieke leer staat goed uitgelegd in de Catechismus van de katholieke Kerk. Daarin staan talrijke citaten uit de conclusies van veel concilies, en niet alleen van het 2e Vaticaans concilie. Voorts is die Catechismus ook gebaseerd op de Bijbel, de traditie en uitspraken van kerkvaders enz. Als jij nu beweert dat die leer niet deugt, moet je CITATEN geven uit die catechismus, en dan duidelijk aantonen dat de inhoud ervan fout is. Luid toeteren en zotte verwijten rondslingeren helpen je daarbij niet.

     Met vriendelijke groet, AGSt.

   2. ☩JMJ☩

    Het is een doodzonde om te pretenderen dat Katholieken zich buiten de Kerk zetten omdat zij de dwalingen in de concilieteksten van Vaticanum II verwerpen. Er werd reeds herhaaldelijk gewezen op uw gebrekkige en ronduit foute begrippen betreffende ecclesiologie, maar u blijft weigeren om uzelf op dat gebied te corrigeren. Het kerkelijk gezag en de goddelijke beloften over de H. Kerk zijn uiterst serieuze onderwerpen, en het is dus van uiterst belang dat men er niet zomaar n’importe quoi over rondbazuint, want er zijn mensen die apostasiëren door een foute kijk op ecclesiale onfeilbaarheid wanneer zij geconfronteerd worden met de moderne dwalingen die verwoesting aanrichten doorheen het kerkelijk landschap. Ze denken dan dat de goddelijke beloften van Christus weerlegd zijn door de feiten en worden dan atheïst, Grieks schismatiek of wat dan ook; in werkelijkheid hadden zij zaken toegevoegd aan de goddelijke beloften die er in feite nooit deel van uitgemaakt hadden. Uw ongegronde beweringen kunnen dus grote rampen veroorzaken in mensen; in de jaren zestig hebben ik weet niet hoeveel priesters en kloosterlingen hun roepingen en hun Godsdienst verloochend door de valse bewering dat de valse leer van Vat. II de onfeilbaarheid van de H. Kerk als onbestaand zou aangetoond hebben als vals voorwendsel op te stellen om de Kerk de rug toe te keren en om als nihilistische, libertijnse dwazen te gaan leven. We zijn AD 2018 nu, en nog steeds zijn er Ratzingerianen die met een strak gelaat blijven beweren dat de concilieteksten volledig in overeenstemming zouden zijn met de H. Traditie, terwijl de grond van onder hun voeten weggesleept wordt temidden van het cataclysmisch kabaal van de revolutionaire sloophamer die zoveel mogelijk schade wil aanrichten vooraleer zichzelf stuk te slaan op de onverwoestbare barrière van de goddelijke beloften over de H. Kerk.

    De Kerk is onfeilbaar, maar het is nodig te leren wanneer de onfeilbare stem van de Kerk spreekt en wanneer het slechts menselijk, destructief gebrabbel van corrupte prelaten is dat men hoort.

    Het is niet omdat iemand wijdverbreide dwalingen verwerpt, A. G. Stinus, dat zo iemand de kerkelijke gemeenschap met Katholieken verbreekt wier denken door die dwalingen geïnfecteerd is. Zolang een dwalende Katholiek niet als hereticus verklaard is door het kerkelijk gezag, moet men hem als een lid van de Katholieke Kerk blijven beschouwen maar tegelijkertijd ook zijn dwalingen verwerpen. Uw bewering, trouwens, dat de Katholieke orthodoxie een persoon buiten de kerkelijke gemeenschap zet is absurd, gezien de kerkelijke gemeenschap juist gebaseerd moet zijn op die Katholieke orthodoxie.

    1. Beste Benjamin. Met Stinus in debat gaan is precies hetzelfde als met Jehova-getuigen praten. Je kunt ze voor voor de meest harde feiten stellen zoveel als je wilt, je kunt ze niet overtuigen. Het is gewoon een kwestie van (blind) geloof. Zeker is dat de initiatoren van Vaticanum II – volgens hun eigen verklaringen – een Andere Kerk wilden (en dus in een Andere Kerk willen geloven). Dit verklaart waarom ze zelf altijd neerbuigend spreken over de ‘Bunker Kerk’ wanneer ze over de Kerk voor Vaticanum II spreken. Miljarden mensen hebben dus eeuwenlang in een inferieure vorm van Kerk geloofd en talloze Heiligen van de Kerk (van voor Vaticanum II) hebben voor de katholieke moraalleer en liturgische sacraliteit hun leven gegeven (lex orandi = lex credendi !). Ja, en als vele priesters , monniken en leken opeens te horen dat het allemaal anders zit (of anders begrepen moet worden – en dat het allemaal wel minder sacraal mag), ja dan taaien af. Hetgeen of zichzelf heel goed te begrijpen is.
     Sinds kort hebben kerkleiders in Ned en Belgie in hun ‘wijsheid’ besloten het Onze Vader in tekst aan te passen. [Alsof ze vroeger niets van het onderliggend probleem en het vertalen ervan afwisten!] Het gevolg is nu dat bepaalde woorden in het Credo niet overeenstemmen met de nieuwe vertaling van het Onze Vader en dat Nederlandstaligen op het punt van de ’temptation’ iets anders bidden dan miljoenen en miljoenen Engelstaligen. De chaos wordt hiermee alleen maar nodeloos vergroot.
     Feitelijk is de katholieke Kerk nu opgedeeld in: (1) de Orthodox katholieke vleugel, (2) Vaticanum II katholieken (met bewegingen als het Neo-catechumenaat (dat randje ketters opereert)), en (3) (post)modernisme tout court (de Duitse Bisschoppen conferentie (bijvoorbeeld).
     Toekomst: Een rijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten onder (Christus). Uit de as verrijst het onverwoestbare katholieke Geloof van Altijd (dus de onverdeelde Waarheid die Onveranderd en voor de poorten van hel weggesleept zal worden).

     1. Ja, beste Yokio, uw citaat: “Met Stinus in debat gaan is precies hetzelfde als met Jehova-getuigen praten. Je kunt ze voor voor de meest harde feiten stellen zoveel als je wilt, je kunt ze niet overtuigen.”
      Het getuigd gewoon van hoogmoed. Iemand die wil weten hoe hij de Heer kan behagen, zoekt en zoekt tot hij het vindt, alleen uit liefde tot de Heer Jezus. Dat is juist het probleem wanneer hij iedereen de les wil spellen en steeds wat hij zich zelf wijs maakt, aan anderen wil opdringen, zonder het onderwerp aan te kaarten uit gebrek aan kennis en hoogmoed.
      We kunnen dan ook in zekere zin spreken van een ‘Bunker Vat II Stinus’, nietwaar? Voor hem kan 1 + 1 soms 3 of 2,5 zijn volgens zijn bevlogen ideeën.
      Zinloos met hem in discutie te gaan. Zulke mensen graven hun eigen graf.

     2. ☩JMJ☩

      Citaat Yukio: “Je kunt ze voor de meest harde feiten stellen zoveel als je wilt, je kunt ze niet overtuigen.”

      Het is moeilijk om de zeepbel bij Katholieken van het Ratzingeriaans denksysteem te doorprikken, hetgeen deels te wijten is aan het feit dat priesters hun parochianen in de jaren zeventig en tachtig schrik probeerden aan te jagen met de leugen dat zij zonden tegen het Geloof zouden plegen indien zij de besluiten van Vaticanum II of de novus ordo ritus zouden bekritiseren. De grootste boosdoener echter die de irrationaliteit bevorderd heeft onder de gelovigen is de valse filosofie van het modernisme dat de wet van “tertium non datur” wil teniet doen. Eén van de luidruchtigste en meest flagrante uitingen van die moderne absurditeit in de recente geschiedenis was de bewering, met een potsierlijk strak gelaat, van de Wormtongue-achtige, corrupte Jezuïet, Antonio Spadaro, op Twitter, dat in de theologie in feite twee plus twee vijf kan zijn. Hij heeft toen op een harde wijze de limieten van de effecten van hersenspoeling op de bevolking moeten ondervinden, want hij werd openlijk en bulderend uitgelachen door degenen die zijn “wapenfeit” met opgetrokken wenkbrauwen gelezen hadden, terwijl men zich spottend afvroeg waar die man zijn academische opleiding gekregen had. Waar anders, natuurlijk, dan bij moderne Jezuïeten? Feit is dat het uitgerekend op de schouders van mensen gelijk “2 + 2 = 5” Spadaro geweest is dat de academische opleiding in het libertijnse Westen reeds veel te lang gelegd werd. Dat heeft desastreuze gevolgen gehad voor de samenleving.

      Citaat Yukio: “Zeker is dat de initiatoren van Vaticanum II – volgens hun eigen verklaringen – een Andere Kerk wilden (en dus in een Andere Kerk willen geloven). Dit verklaart waarom ze zelf altijd neerbuigend spreken over de ‘Bunker Kerk’ wanneer ze over de Kerk voor Vaticanum II spreken.”

      Voor sommigen was de tijd van het Concilie nog steeds de grote “lentetijd” voor de Kerk, maar we weten dat de maçonnieke hand vernietigende revolutie bedoelt wanneer zij het woord “lente” hanteert; men hoeft maar naar de “Arabische Lente” te kijken om te zien wat ik bedoel. Kardinaal Ratzinger beweerde dat het nodig geweest was om de “bastions” van de H. Kerk neer te maaien en dat een terugkeer naar de Syllabus van de Gelukzalige Pius IX geen optie was; een ondubbelzinnige affirmatie dat de concilieteksten afweken van de traditionele Leer. Bij het lezen van dergelijk serpentijns gif kan men met weemoed terugdenken aan de geharnaste Kardinaal Richelieu, wiens kanonnen bulderden tegen de subversieve Hugenoten die Kerk en Staat wilden omver werpen om de satanische heerschappij op poten te zetten die de Kerk heden kwelt. Ratzinger vertegenwoordigt sinds zijn kardinalaat de “conservatieve” vleugel van de revolutie, en tijdens zijn pontificaat had hij daar nog steeds geen afstand van gedaan. Modernisme met Latijn en wierook als hegeliaanse synthese voor de tumultueuze loop van de geschiedenis sinds het Concilie.

      Door snerend te spreken over een “Bunker Kerk” loochent men impliciet de aard van de Kerk op Aarde als de Ecclesia militans, de strijdende Kerk. “Conservatieve” liberaalkatholieken zoals A. G. Stinus willen wel dat de Kerk strijd voert, maar zij minimaliseren het aantal van principes waarvoor zij moet strijden. Dat de H. Kerk moet strijden voor het exclusief bestaansrecht van de ware Godsdienst in de maatschappij is hem bijvoorbeeld vreemd, ofschoon dit in de pre-conciliaire tijden één van de voornaamste twistpunten was in de oorlogen tussen het Pausdom en de goddeloze maçonnerie.

      Citaat Yukio: “Ja, en als vele priesters, monniken en leken opeens te horen [krijgen] dat het allemaal anders zit (of anders begrepen moet worden – en dat het allemaal wel minder sacraal mag), ja dan taaien [zij] af. Hetgeen op zichzelf heel goed te begrijpen is.”

      De deserteurs zijn niet te verontschuldigen van kwade wil, want het valse dilemma tussen de revolutie van Vat. II en de valse noties betreffende kerkelijke onfeilbaarheid werd slechts als vals voorwendsel gehanteerd tot dekmantel om de wereldsheid mee in te kleden die reeds in hun binnenste genesteld zat in hun harten, en die als antwoord op de revolutie zich ontplooide tot openbare apostasie. Atheïst worden is trouwens zo absurd dat het onmogelijk is voor iemand om in goede trouw tot dergelijke monstrueuze dwaling te vervallen. Ik ben terecht zeer hard voor de geëmasculeerde Boomers die op de graftomben van de Heiligen aan het spuwen waren terwijl de wereld in brand stond. De post-wereldoorlogse tijd, begonnen in de jaren veertig tot op heden, is een walgelijke periode geweest van misselijkmakende onverschilligheid en wereldsheid, waaruit onder andere de opeenvolgende ontaarde jongerenculturen ontsproten zijn die alles wat lelijk en verderfelijk was extolleerden; hoog tijd dat het schandelijk hoofdstuk in de geschiedenis afgesloten wordt door een religieus réveil. Het is niet voldoende dat bepaalde punten hier en daar rechtgezet worden; het antropocentrisme moet in haar geheel aan stukken geslagen worden en opnieuw plaats maken voor het volledig intact theocentrisme.

      Citaat Yukio: “Toekomst: Een rijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten onder (Christus). Uit de as verrijst het onverwoestbare katholieke Geloof van Altijd”.

      De inherente uniteit, apostoliciteit en katholiciteit van de H. Kerk zijn nog steeds intact, en de chaos die raast, raast op het oppervlak en faalt keer op keer om de bovennatuurlijke barrière te doorbreken waarmee God de perken gesteld heeft van hoe ver de woeste leviathan kan gaan met zijn stormrammen. Het geraas en getier zal woeden tot dat de Hemel een eucatastrofale wending zal bewerkstelligen, en ik ben er van overtuigd dat die zal beginnen in Rome, waar de Aposteltroon staat. Wanneer de mensen denken dat alles verloren is, dat zij na lange strijd gaan verzwolgen worden in de overweldigende draaikolken en golven van de infernale razernij, wanneer zij denken dat de roekeloze, zwarte haat van de vijand op het punt staat van op een totale wijze de ultieme citadel van verzet onder de puinen te bedelven van hetgeen haar heilig en dierbaar geweest is, dan is het dat God Zijn strijdhelm zal schragen en de lans van Zijn toorn zal richten jegens de dreigende revolutionaire hydra en hem de vele koppen zal afhakken die Zijn Rijk op Aarde geterroriseerd hebben.

      Er zijn jonge seminaristen en priesters die een hekel hebben aan de revolutie van Vat. II, en in Rome werd steeds, sinds de publicatie van de novus ordo ritus, de traditionele Mis opgedragen in private context; seminaristen leren ook dikwijls gewoon zélf op eigen initiatief hoe zij het H. Sacrificie volgens Katholieke Misritus moeten opdragen. Er komt een moment wanneer een gedeelte van de clerus in Rome, waar we nu niet veel van horen, zal opstaan om de wantoestanden te extirperen. Kardinaal Stella heeft geklaagd over neigingen tot de Katholieke Godsdienst in seminaristen, maar hij zal er geenszins in slagen om dat uit te doven. Seminaristen en priesters moeten, het is waar, de moed hebben om ongeveinsd te weigeren de novus ordo te praktiseren; maar zij praktiseren het in feite met tegenzin en zullen het op een gegeven moment van zich wegduwen en in de vergetelheid laten liggen.

     3. Correctie van mijn reactie van 2 mei 2018 – 13:04:

      … “hoe zij het H. Sacrificie volgens de Katholieke Misritus moeten opdragen.”

     4. Beste Yukio,
      … Ik ben het met je eens dat de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen echt geen gelukkige actie gevoerd hebben i.v.m. de tekst van het Onze Vader. Persoonlijk bid ik een iets andere versie dan die voorgesteld door de bisschoppen.
      … Toch moet men zich altijd realiseren dat we met een (al dan niet geslaagde) vertaling te doen hebben.

      Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

 34. Beste Benjamin Van Dyck (28 april 2018 – 17:45),
  … Je gaat het toch echt veel te ver zoeken met je taalproblemen in de liturgie. God verstaat alle talen, en Hij verlangt niet beter dan dat jij tot Hem bidt en Hem gehoorzaamt. En wel zo spontaan mogelijk. En dan doe je dat best in je eigen taal.
  … Het latijn kan passen in de liturgie bv. bij grote plechtigheden waar allerlei mensen bij elkaar zijn, enz. Maar op een gewone (zon)dag is het toch veruit het best dat iedereen verstaat wat daar gebeurt en wat daar gezegd wordt. Mensen verstaan en spreken geen latijn meer ; het is een dode taal.
  … Maria sprak geen latijn tegen Bernadette ; in de hemel hebben ze geen taalprobleem. Dus spreek God maar spontaan aan in je eigen taal, ook op zondag. Maar het spreekt vanzelf : als jij graag missen in het latijn bijwoont, is dat geen enkel probleem.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

 35. Bernadette werd aangesproken in geestelijke taal, zoals in alle verschijningen, visioenen en heldere dromen. Want dat is geen klank in de oren en geen zicht in de ogen — maar recht in de ziel — en soms moet bij wijze van nadruk een woord letterlijk naar voren komen om de boodschap goed duidelijk te maken.

  Door de geestelijke inwwerking recht in de ziel kan een mens van uit de ziel naar buiten stralen en zelfs vreemde talen spreken.

  Niet slechts het vormelijk bidden, maar vooral ook de H.Mis volgen, in een andere taal dan de eigen volkstaal biedt de Geest meer ruimte om je innerlijk aan te spreken. Waarom dan niet het oude Latijn handhaven? Indien niet die verschrikkelijke onderbreking van ‘het modernisme’ zich had laten gelden zou iedere Katholiek nog steeds sedert zijn jeugd de meest voorkomende Latijnse teksten vers in het hoofd hebben.

  AGStinus, Jij wil doelbewust de Geestelijke werking ontkennen, negeren en zelfs tegenwerken.

 36. Beste Eric,
  … Bernadette werd door Maria aangesproken, zó dat ze Maria kon verstaan in haar lokaal Baskisch dialect (een patois in het Frans). Maria heeft haar daar o.a. gezegd : “Que soy era immaculada councepciou”. Dat betekent in het Nederlands : “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Bernadette begreep die uitdrukking niet, maar herhaalde ze steeds, zodat ze ze niet zou vergeten, en repte zich naar haar pastoor. Daar herhaalde ze de woorden van Maria tegen haar pastoor. Deze begreep natuurlijk onmiddellijk waar het over ging, want enkele jaren daarvoor had de Kerk geleerd dat Maria “onbevlekt ontvangen” was (= niet door de erfzonde bezwaard).
  … Dus op dat moment werd Bernadette helemaal niet aangesproken in een geestelijke taal. Deze was op dat moment vooral boodschapper, en ze begreep zelf de boodschap niet eens. Later heeft ze dat allemaal moeten doorgronden.
  … Dat Bernadette met deze boodschap afkwam bij haar pastoor overtuigde de pastoor van haar oprechtheid, en overtuigt ons van de juistheid van de uitspraak van de Kerk over het “onbevlekt ontvangen” zijn van Maria.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

 37. Men begrijpt over het algemeen de werking van de Geest niet. Alles wat vanuit de geestelijke wereld aangereikt wordt doet de ziel meetrillen, het is een inductie, als een magnetisatie, en de ziel kan niet anders dan hetgeen zij waarneemt vertalen naar wat zij kent en herkent en dat is de eigen taalbeleving, onbewust of bewust, en daarom kan de Geest niet anders dan als het nodig is een begrip met grotere nadruk aanreiken.

  Meerdere keren werd ik vroeger met een schok gewekt uit een heldere droom waarin de Geest me iets meedeelde en ik het niet goed kon her-inneren bij het ‘wakker’ worden en uiteindelijk meer dan vermoedelijk mijn engelbewaarder me hielp om bij het overgaan van de lichamelijke slaperigheid naar het lichamelijk wakker zijn ook werkelijk woorden vast te houden, woorden die een veel groter begrip inhielden dan enkel die woorden zelf. Het klonk dan in de aard van “… de ware dagen van de ware kerk binnentreden …”, dus niet enkel letterlijk te nemen want de Geest spreekt erg ‘ruimtelijk’, met geestelijke ‘diepte’.

  Zo is ook de betekenis van “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis” veel ruimer dan enkel de enge fysieke betekenis want van toepassing op alles wat een ziel beleven kan. Zelfs een erg zondige en verduisterde ziel kan “onbevlekt” worden door doelbewust naar innerlijke zuiverheid te streven in alles. Dat is een belangrijke vorm van gebed waarbij men God voortdurend en berouwvol moet danken. De Geest beperkt zich nooit tot enge taal.

 38. Beste Eric,
  … Je laatste betoog is toch vaag, en het doet denken aan 19e-eeuwse fantasten die beweerden allerlei godsdienstige- en andere waarheden te “ontvangen”.
  … Dat Maria onbevlekt ontvangen was betekent dat zij vanaf het begin van haar bestaan gevrijwaard was van de erfzonde. Zij is de enige mens bij wie dat voorgekomen is. Bij andere mensen wordt de erfzonde uitgewist door het doopsel. Dat Maria onbevlekt ontvangen was houdt ook in dat zij geen enkele neiging tot zonde had. Zij is compleet zondeloos gebleven. Door haar bijzondere gave leefde ze ook heel fel mee met Jezus.

  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. Wel meneer Stinus, u hebt nog geen enkel van de onderwerpen, die ik u heb aangehaald, i.v.m. de afschuwelijke leer van het modernistisch vervloekt Vat II geantwoord. Waarom niet? Kunt u niet, of durft u niet?
   Nu we toch hier de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods Maria aanhalen, kan ik u ook het volgende aanhalen;
   – – zelfs op het heil van niet katholieken ( § 818), (één van mijn aan u voorgelegde punten).
   Wat heeft dit Dogma van de Onbevlekte Onvangenis te maken met ( § 818) uit de modernistische catechismus, zult u zeggen?
   Maar eerst dit. De Lumen Gentium onzin leert; “Maar het heilsplan strekt zich ook uit tot hen, die de Schepper erkennen, onder wie vooral de mohammedanen, die belijden, het geloof van Abraham te bezitten, en die samen met ons de éne en barmhartige God aanbidden, die de mensen op de laatste dag zal oordelen. (Lumen Gentium – 8 – De niet-christenen en hun weg naar het heil)”
   1 – Geen één enkele die niet in de Katholieke Kerk van altijd is heeft het geloof van Abraham.
   2 – De Mohammedaanse leer is een afschuw die Jezus als waarachtig God en waarachtig mens en als de Zoon van de Eeuwige Vader verwerpt. Dus zij erkennen ook niet het Woord. (meer daarover te vinden in Joh. 1,1 tot 1,14) dat op het einde van het H. Misoffer wordt opgezegd door de Priester.
   ‘Joh 1:1 In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God;
   Joh 1:2 Het was bij God in het begin.
   Joh 1:3 Alles is door Hem ontstaan; En zonder Hem is niets ontstaan. ‘
   U verwerpt ook dat laatste, daar u, ik weet niet hoeveel malen op dit forum, de evolutietheorie aankaart. (Dit maal niet tussen de lintjes lezen, maar goed de lijntjes lezen die er staan, a.u.b.)
   Indien u hier het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria toch aanhaalt, dan is dat tegenstrijdig met uw evolutie gebrabbel, daar Zij niet uit een lager schepsel (een dier) kan voortkomen.
   Dus men moet de Schepper erkennen zoals Hij is en zoals Hij het ons geopenbaard heeft in de leer van de Katholieke Kerk.
   Een ander iets is dat Katharina Gabriels in haar relaas hierboven verschillende malen de naam “christenen ” aanhaalt.
   Nu zijn Christenen uitsluitend Rooms Katholieke van voor Vat II.
   Bewijs?
   De Orthodoxen zeggen in hun credo dat de H. Geest voorkomt uit de Vader alleen. Welke God aanbidden ze dan? Er kan dan geen sprake zijn van de Drieëenheid. Ook erkennen ze de erfzonde niet en zeggen dat een ongedoopt kind in de jaren van onschuld, niet naar de limbo gaat, en deze laatste verwerpen. Ze dopen alleen om toegang tot de kerk te verkrijgen.
   Ook dat de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria vandaar niet kan bestaan. Het gezag van de Paus en de onfeilbaarheid wordt verworpen. Dus buiten de Kerk en alzo geen heil voor hen.
   De Protestanten erkennen eveneens niet het gezag van een paus en verwerpen de opvolging van de Apostelen.
   Eveneens erkennen de meesten van hen de Onbevlekte Ontvangenis niet. Ze verwerpen de 7 sacramenten zoals de Kerk deze voorschrijft. enz…
   Ziet u welk een afschuw en misleiding de infiltratie van uw vriendjes de (VM) hebben teweeg gebracht? Allen die hun afschuw verkondigen zullen het heil niet kennen.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

   1. Hallo Peter,
    – Ik wacht nog altijd op uw citaten uit de Catechismus van de katholieke Kerk, en de sluitende weerlegging die u daarvoor in petto zou hebben.
    – De Kerk, in concilie verenigd, met de paus erbij, is onfeilbaar in haar besluiten over geloofszaken. Als jij er niet akkoord mee gaat, moet je nederig bestuderen waarom je verkeerd bent.
    – Kunt u eens wat andere fabeltjes verzinnen dan dat ik vrijmetselaar zou zijn ? Het begint eentonig te worden. De grap is er al af, hoor.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  2. Hiermee bevestig je voor de tweede maal dat je de Geestelijke werking wil ontkennen, negeren en zelfs tegenwerken.
   Jezus en Maria waren en zijn, tijdeloos want zuiver geestelijk, innerlijk met elkaar verbonden, zoals dat ook bij veel aardse moeders met hun kinderen het geval is, en voor velen een publiek geheim dat door sommigen doelbewust wordt uitgebuit om een onderhuidse vorm van misbruik te cultiveren, namelijk de aloude hekserij, de godsdienst van de slang, het meest duivelse ‘gebed’.
   Niet alleen daarom hebben Maria’s woorden “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis” een veel ruimere betekenis dan enkel de direct lichamelijke.
   Jij wil samen met Vat2 de geestelijke beleving doen vergeten, verdoezelen.

 39. Beste Eric,
  Wat bedoel je eigenlijk met het “lichamelijk aspect” van de onbevlekte ontvangenis van Maria ?
  Vriendelijke groet, AGSt.

  1. @ AGStinus.
   1. Bij Maria is de lichamelijke onbevlekte ontvangenis uiteraard van het grootste belang, al kan dat bij gewone mensen ook op verfijnde wijze benaderd worden volgens Katarina Emmerick in haar beschrijving van de ontvangenis van sinte Anna. Om dit zo dicht mogelijk te benaderen moet men in de eerste plaats innerlijk -dus geestelijk- op zuiverheid ingesteld zijn. Daarvoor is niet alleen gebed en boete nodig maar een voortdurende waakzaamheid om zich niet te laten misleiden door influisteringen van de boze.

   2. De zuiverheid van de ziel is een be-leving, een onophoudende strijd tegen de duistere machten en dagdagelijkse banale heksen.

   3. Tijdens schooljaar 1962-63 werd in college Bilzen reeds de moderne mis ‘gedaan’ in het college zelf. De directeur kwam trots melden dat hij de eerste wilde zijn. Ik was de enige die het missaal bij had en de directeur kwam me vertellen dat ik dat wel mocht gebruiken (!) maar dat het niet meer bruikbaar was. Vreemd genoeg kwam ik dan ook nog pal voor de tafel te zitten dat als altaar fungeerde. Het was erg verwarrend en tenslotte greep ik dan naar dat troosteloze rode boekje, dat bleek een nog veel grotere teleurstelling. Nu nog steeds denk ik met veel pijn in het hart aan die dag! De 13 jaren die daarop volgden waren voor mij een geestelijke afgang naar bittere duisternis waaruit ik werd gered door hippieprotestanten die me een bijbel uit 1950 schonken! Pas in 2012 begon ik terug Katholiek te worden en dat kwam door de ontdekking van de Mariaverschijningen in Medjugorje.

   4. Conclusie: weg met Vat2, het is duivelswwerk!

   1. Beste Eric,
    … Ik begrijp nog altijd niet wat je met “de lichamelijke onbevlekte ontvangenis” van Maria bedoelt.
    … Gelukkig dat je weer het katholicisme ontdekt hebt. Gelukgewenst daarmee, alvast.
    … Vaticanum II niet aanvaarden deugt niet, en het is niet consequent. Je moet proberen de uitspraken van dit concilie te verstaan. Als je jezelf als katholiek van vóór Vaticanum II beschouwt, ben je niet consequent, want toen werd er wel degelijk gezegd dat je de conclusies van een concilie (met de paus erbij) moet aanvaarden als goede gelovige. Maar je aanvaardt juist niet de conclusies van Vaticanum II , dus … Oplossing van dit probleem ? Vaticanum II aanvaarden en proberen in te zien waarom dit goed is.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

    1. @ AGStimus.
     1. Mijn moeder was zeer godsdienstig en had een reeks katholieke tijdschriftjes die ik ook las. Dat daar in begin jaren 60 al heel wat vreemde dingen in voorkwamen zag ik heel goed maar ik wist niet wat het betekende en mijn moeder vond dat ik het te ver ging zoeken.

     2. Vanaf 1976, door lezen in een protestantse bijbel, kreeg ik weer talrijke heldere dromen en lichte maar onmiskenbare geestelijke ervaringen. Helaas, naar de moderne mis gaan was werkelijk niet te doen. Altijd wekte het afkeer bij me op. Ook andere katholieken kwamen tot de conclusie dat de RKK sterk achteruitboerde en sommigen ontdekten de nieuwe openbaringen die wel grote troost en waarheid boden.

     3. In 1986 stierf mijn moeder en ik nam haar tijdschriftjes over. Dit leide er toe dat mijn afkeer voor katholicisme sterk vergrootte. Ondertussen had ik ook enkele sterke geestelijke ervaringen gekregen. Dat kwam doordat ik vanwege de ongelukkige profeet Leon Theunis van Mortsel eindelijk Mariaboeken begon te lezen.

     4. De ontdekking in 2012 dat Maria al sedert 1981 in Medjugorje verscheen leidde ertoe dat ik terug katholiek werd maar ik wist niet hoe dat moest met die moderne mis, totdat iemand me vertelde dat op een bepaalde plaats men nog steeds de Tridentijnse H.Mis opdroeg. In die H.Missen heb ik dikwijls zeer ontroerd staan wenen en ik heb dergelijke diepe ontroering ook bij anderen waargenomen. Al gaat het niet om de emoties maar wel doordat de ziel diep geraakt wordt door waarheid en zuivere teksten. En door Vlaamse Marialiederen!

     5. Eens te meer moet ik je de raad geven te trachten meer geestelijk te leven, volgens mij ben je ofwel veel te oppervlakkig, ofwel heb je onzuivere bedoelingen, ofwel je bent erg oud en dan vind ik dat je dat mag zeggen want dan kan het je vergeven worden.

     1. Beste Eric,
      – Ik ga al gans mijn leven naar de gewone Eucharistieviering op zondag, en zou deze wekelijkse ontmoeting met God niet meer kunnen missen. Het geeft je geestelijk voedsel. Ik voel daarbij absoluut geen afkeer van die dienst, wel integendeel.
      – Als jij liever een Tridentijnse H. Mis bijwoont is daar uiteraard niets op tegen.
      – Geestelijk leven is goed en mooi, maar wie volop christen wil zijn moet ook oog hebben voor zijn omgeving, en bv. anderen helpen waar nodig. Anders kom je zelfs in een ketterij terecht.
      – Ik ben persoonlijk verschillende keren naar Fatima (Portugal) geweest, en heb veel over de gebeurtenissen aldaar, in 1917, gelezen. Zeer inspirerend. Ik raad je de studie ervan aan.

      Vriendelijke groet, A. G. Stinus.

 40. ☩JMJ☩

  Citaat uit het artikel “Guest Article ― The Council’s Constitution on the Liturgy: Reform or Revolution?”, gepubliceerd door Prof. Peter Kwasniewski op het Amerikaans Rorate-Caeli blog (3 mei 2018) [De woorden zijn van Wolfram Schrems tijdens een lezing in Wenen op 2 april 2017.]:

  “After this experience I went, angry and agitated, to an appointment for dinner with a priest. I told him about what I had just seen. We became engrossed in the topic of the liturgy. However, I didn’t emerge from my state of astonishment. For he, a member of a Catholic organization of fraternities of students and university graduates, told me of an event at one of their member fraternities. A high-ranking freemason had been invited. According to the priest, the guest stated at the event that the liturgical reform was “their” (the freemasons’) work. I was amazed that this member of a secret society had said this so openly―and that the priest passed it on so matter-of-factly. “The liturgical reform is our work.” That still reverberates in my hearing. Of course, I already couldn’t help but suspect this. It’s often been said that the architect of the Novus Ordo, Annibale Bugnini, had been transferred as pro nuncio to Teheran because his membership in the lodge had been accidently discovered. But it is at minimum still noteworthy that a freemason would claim the liturgical reform for his organization in front of a fraternity of Catholic students and university graduates.”

  Dat Bugnini een vrijmetselaar was is zonder twijfel, gezien er brieven gevonden geweest zijn in de brieventas van Bugnini vanwege de Italiaanse vrijmetselarij die hem adresseerden als zijnde een logelid. De Pecorelli Lijst gaf zijn logenaam “Buan” weer, en de authenticiteit van de gegevens in die lijst werd zodanig serieus genomen door Johannes Paulus I (Paus Luciani) dat deze Paus vermoord werd om zijn verzet, aan de hand van de informatie in de lijst, tegen de logemachinaties in Rome. Mino Pecorelli zelf is ook vermoord geweest.

  Merk de chronologie op: In september 1978 werd de lijst gepubliceerd in de Osservatorio Politico Internazionale; later in dezelfde maand in datzelfde jaar werd Paus Johannes Paulus I vermoord door de loge; in het daaropvolgend jaar, maart 1979, werd Pecorelli vermoord.

 41. ☩JMJ☩

  A. G. Stinus,

  U bent op deze pagina bezig geweest over de Mariaverschijning aan Sinte Bernadette, maar ik heb haar op deze pagina oorspronkelijk vernoemd in de context van de manier waarop zij de H. Mis bijwoonde. Dat O. L. Vrouw niet in het Latijn sprak tot Bernadette weet iedereen; daar had ik het niet over.

  Leest u misschien niet aandachtig iemand zijn argument vooraleer er op te antwoorden?

  Sinte Bernadette verstond de Latijnse woorden niet die door de priester geëxprimeerd werden aan het altaar, maar zij verstond de theologie van het H. Sacrificie van de Mis en verenigde zich er geestelijk mee. Het is dus niet nodig voor een gelovige om de teksten van de Liturgie te verstaan; men kan met diepe godsvrucht participeren in het Kruisoffer zonder de betekenis te kennen van elk woord dat de priester in het sanctuarium tot God richt. Het is de priester die de Mis in Persona Christi opdraagt, niet de aanwezige congregatie. In de Oosterse traditie, wanneer de officiërende priester de iconostasis binnengaat, zijn zelfs de liturgische rituelen uit het zicht verwijderd van de aanwezige gelovigen.

  De gewijde taal moet altijd de norm blijven in de goddelijke cultus. Maar het aan de kant schuiven van het Latijn is natuurlijk niet het enige euvel betreffende de novus ordo, want die nieuwe ritus kan volledig in het Latijn gereciteerd worden; de kern van de zaak is dat men een Apostolische Liturgie vervangen heeft met een tussen de soep en de patatten ineengeknutselde, protestants-humanistische liturgie met een vrijmetselaar, Bugnini, als auteur.

  1. Beste Benjamin,
   … Dat de H. Mis thans in het Nederlands opgedragen wordt vind ik prima, want ik versta wat er gezegd wordt, en ik kan meebidden. Het is ook geen onzin wat er gezegd wordt, ik vind de teksten OK.
   … Ik zou het een absolute achteruitgang vinden als ik voortaan weer (voor mij onverstaanbaar) latijn zou te horen krijgen. Al zouden ze in het latijn de grofste beledigingen aan Christus zitten debiteren, ik zou het niet eens weten …
   … Maar geen probleem als jij het graag in het latijn aanhoort, uiteraard.
   Vriendelijke groet, AGSt.

 42. Meneer Stinus,
  Op 2 mei 2018 – 19:37 heb ik u slechts één onderwerp (ketterij) van Vat II ter weerlegging aangehaald. Echter kaatst u de bal terug naar mij, door te schrijven: “– Ik wacht nog altijd op uw citaten uit de Catechismus van de katholieke Kerk, en de sluitende weerlegging die u daarvoor in petto zou hebben.”

  Wel lees dan goed deze keer, niet tussen de lijntjes maar wel wat er staat.
  – zelfs op het heil van niet katholieken ( Modernistische catechismus § 818), (één van mijn aan u voorgelegde punten).
  De Lumen Gentium onzin leert; “Maar het heilsplan strekt zich ook uit tot hen, die de Schepper erkennen, onder wie vooral de mohammedanen, die belijden, het geloof van Abraham te bezitten, en die samen met ons de éne en barmhartige God aanbidden, die de mensen op de laatste dag zal oordelen. (Lumen Gentium – 8 – De niet-christenen en hun weg naar het heil)”

  Concilie van Florence (A.D. 1438-1445) – Uit de Pauselijke Bul ‘Cantate Domino’ Ex cathedra .
  “It firmly believes, professes, and proclaims that those not living within the Catholic Church, not only pagans, but also Jews and heretics and schismatics cannot become participants in eternal life, but will depart “into everlasting fire which was prepared for the devil and his angels” [Matt. 25:41], unless before the end of life the same have been added to the flock; and that the unity of the ecclesiastical body is so strong that only to those remaining in it are the sacraments of the Church of benefit for salvation, and do fastings, almsgiving, and other functions of piety and exercises of Christian service produce eternal reward, and that no one, whatever almsgiving he has practiced, even if he has shed blood for the name of Christ, can be saved, unless he has remained in the bosom and unity of the Catholic Church.”

  Ook de “heilig verklaarde” Moeder Theresa is niet Katholiek:
  In het boek “A Simple Path” 1995 – p 31 – worden haar woorden aangehaald:
  “Ik heb altijd gezegd dat we een Hindoe moeten helpen om een beter Hindoe te worden, een Moslim om een beter Moslim te worden, een Katholiek om een beter Katholiek te worden. »
  De verklaring van Pater Kolodiejchuk, MC, postulator voor het dossier van de heiligverklaring van Moeder Theresa, was o.a. “… Zij eerbiedigde ieder persoon, met inbegrip van atheïsten en agnosten en had eerbied voor hun geloof of zelfs voor dat ze het niet hadden. … Wanneer ik haar vroeg of iemand bekeerde, antwoordde ze mij; “Ja, ik bekeer u, Ik bekeer u om een beter Hindoe te worden, om een beter Moslim te worden, of een peter Protestant, of een beter Katholiek, of een beter Parsee, of een beter Sikh, of een beter Boedist.”
  Dat is pure ketterij en afvalligheid !!!!!!!!!!!!!

  Paus Gregorius XVI – in ‘Mirari Vos’ (# 13) 15 aug. 1832.
  « Om die rede, en zonder enige twijfel, zullen zij voor altijd verloren gaan, tenzij zij het Katholiek geloof hebben, geheel en ongeschonden.”

  Voor wat betreft dat het Vat II concilie was “onfeilbaar” lees dit eens, indien u hiervoor de moeite zou getroosten.
  http://www.mostholyfamilymonastery.com/catholicchurch/vatican-ii-infallible/

  En kom hier weer niet zeuren over dat het allemaal onzin is.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 43. Hallo Peter,
  … Onder nr. 818 van de Catechismus vind ik je tekst niet terug. Misschien gaf je een verkeerd nummer.
  … Waarom zou het heilsplan van Christus zich niet mogen uitstrekken tot moslims bv. ? Daarmee is zeker niet gezegd dat een vrome moslim het heil verwerft. Het betekent alleen dat door God te herkennen men mogelijk op het spoor van de christelijke God is, en men misschien door onwetendheid of door een achterlijke omgeving niet verder geraakt. Alleen God kan daarover tenslotte oordelen. Overigens heeft Mohammed gezegd geen nieuwe godsdienst te willen stichten. Hij beweerde alleen dat de joden en de christenen hun godsdienst niet op de correcte manier beleefden ; volgens hem moesten ze het op zijn manier doen. Dramatisch bedrog natuurlijk, en een dramatische vergissing voor allen die M. volgen.
  … De eigenschappen van de christelijke en de moslim-god zijn natuurlijk hemelsbreed verschillend van elkaar. En moslims geloven ook niet dat Jezus de Zoon van God is, en verrezen is. Uiteraard maken ze ook geen gebruik van de genademiddelen ons door Christus geschonken (doopsel en andere sacramenten).
  … Ik vrees dus dat de gemiddelde moslim maar een heel kleine kans heeft het heil te verwerven (hemel). Maar iemand die gedoopt is en zich verder van zijn geloof niets aantrekt, ziet ook het heil aan zich voorbijgaan.
  … Je moet bedenken dat Christus voor álle mensen gekomen is, ook diegene die de katholiek Kerk nooit gekend hebben. Denk bv. aan de mensen die nooit van Christus gehoord hebben. Die worden/werden geoordeeld op de vraag of zij rechtvaardig gehandeld hebben, en probeerden op Gods spoor te komen.
  … De uitsprak van Moeder Theresa (we moeten van een Hindoe een betere Hindoe maken enz.) vind ik onzin. Maar Moeder Theresa heeft geen leergezag in de Kerk. Heilig verklaard worden betekent niet dat alles wat je gezegd hebt onfeilbaar is. Het betekent vooral dat je zeer goed je best gedaan hebt om Christus na te volgen. Je moet onzin van Moeder Theresa niet aanrekenen aan de Kerk.

  Met vriendelijke groet, A. G. Stinus.

  1. Man man man, Stinus, wat een hoop onzin vertelt u weer. Echt niet de moeite om u nog enigen reactie te sturen !!!!!!

  2. Meneer Stinus, in uw CCK van JPII;
   REDDING OMVAT OOK DE MOSLIMS
   841 De betrekkingen van de kerk met de moslims.
   ‘Het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims, die
   in hun belijdenis aan het geloof van Abraham vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de mensen zal oordelen.
   De Lumen Gentium onzin leert; “Maar het heilsplan strekt zich ook uit tot hen, die de Schepper erkennen, onder wie vooral de mohammedanen, die belijden, het geloof van Abraham te bezitten, en die samen met ons de éne en barmhartige God aanbidden, die de mensen op de laatste dag zal oordelen. (Lumen Gentium – 8 – De niet-christenen en hun weg naar het heil)”
   Wat een ketterij, man, opgesteld door een “heilige????”. Hahaha!
   Moeder Theresa “Zalig verklaard???” hahaha!
   Misschien binnenkort ook Mohammed zalig of heilig verklaard?

 44. Hallo Peter,
  – Niet de moeite om op te reageren, zeg je, terwijl je vrij snel wél begint te reageren …
  – Spijtig dat je reactie inhoudelijk nergens staat. Het is er een van laag niveau.
  – Mogelijk heb je niet door wat ik over moeder Theresa’s uitspraak schreef.
  – In nr. 841 van de catechismus op het einde staat er waarom de moslims “op weg zijn” naar waarheid, bv. belijdenis aan het geloof van Abraham.
  – Volgens mij interpreteer je de inhoud van de concilieteksten en die van de catechismus helemaal fout. “Het heilsplan strekt zich uit tot …” betekent niet dat zij zo maar het heil verwerven. (Hun kansen zijn namelijk veel kleiner dan de onze.) Christus roept ze en heeft een plan voor hen, betekent dat. Als je zegt “Het heilsplan strekt zich zeker uit tot de christenen” betekent dat niet dat alle christenen zomaar het heil zullen verwerven. Dat is analoog.
  – Je bent niet eerlijk door je onvolledigheid, zodat er geen evenwicht komt in de teksten van de catechismus. In nr. 843 staat bv. “De kerk erkent dat de andere godsdiensten nog “in afschaduwingen en beelden” God zoeken, die onbekend is, … ” Dus ze zoeken God, maar hebben Hem (nog) niet gevonden. Verder onder deze paragraaf : zo beschouwt de kerk al wat men in de godsdiensten aan goeds en aan waarheid kan vinden “ALS EEN VOORBEREIDING OP HET EVANGELIE …”. Ze zijn dus in VOORBEREIDING, maar hebben het juiste geloof en het evangelie nog niet gevonden. Als de moslims iets goed doen voor de evennaaste kun je dat als christen toch niet afkeuren. Maar ze zijn er nog niet …
  – Conclusie : je verwringt, je zit fout als je Vaticanum II afwijst, en je zet jezelf daardoor vast (zie mijn commentaar bij het nieuwe artikel van Katharina Gabriels). Dus : bescheidener zijn, niet beter willen weten dan de ganse Kerk bijeen, Vaticanum II aanvaarden, en nagaan waarom. Wie het beter wil weten dan de Kerk ziet allicht dat heil zelf aan zijn neus voorbij gaan.

  AGSt.

  1. Onzin, Stinus, de Moslims en al diegenen die buiten de K. Kerk zijn zijn niet “op weg” naar God.
   Ze weigeren de waarheid, net zoals u.

   1. Hallo Peter,

    Mijn algemene conclusie : de teksten uit de katholieke catechismus i.v.m. moslims hebt u inhoudelijk helemaal niet weerlegd, zoals u dacht te doen. Dat is normaal, want het zijn correcte teksten, in de Geest van het Evangelie en Christus.

    Toch vriendelijke groeten, en nog zonnige dagen. A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht