Stappen voor het Leven…mag dat nog?

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze mainstream media mag u het niet vernemen…hun ideologische obsessies vervalsen dagelijks wat belangrijk nieuws zou moeten zijn.Alleen wanneer het in hun kraam past, zoals het verdedigen van de massale invasie van niet-Europese(en hoofdzakelijk illegale  moslim-migranten), tegen de democratische wil van de eigen bevolking, of over enkele duizenden (betaalde?…)betogers die de verkiezingsoverwinning van Victor 0rban in Hongarije niet kunnen verkroppen, worden feiten en aantallen betogers opgeblazen en worden er onnodig vele camera-teams ter plaatse gestuurd. Gewoon fake-news, in een ietwat subtielere vorm…

Zo werd over de negende Mars voor het leven ,vorige zondag te Brussel,  met geen woord gerept, tenzij hier en daar enkele lijntjes over een klein groepje (een twintigtal) gefanatiseerde extreem-linkse tegenbetogers van het collectief “l’Haricot rouge”(de Rode boon…) die de betoging wilden verstoren, zonder succes trouwens….Want de Mars werd een succes!Meer dan tweeduizend mannen,vrouwen en kinderen, waaronder vele jonge gezinnen, stapten vreedzaam en ingetogen ,onder een stralende zon, van de Kunstberg naar het Justitiepaleis.Ik zag ook vele priesters  in soutane en een grote groep zusters in blauw-wit gewaad.In tegenstelling tot vorige edities van de Mars, waar  aartsbisschop Leonard zijn steun kwam betuigen, dit jaar geen bisschop of officiële vertegenwoordiger van kardinaal De Kesel: Is het lafheid, mee-heulen met de politiek correcte opgedrongen norm, of erger nog het beamen van wat niet meer genoemd mag worden :het gelegaliseerde ter dood brengen van een onschuldig wezen…?Dit getuigt eens temeer van de totale neergang van de Belgische katholieke Kerk.

Inzet van de Mars: de verdediging van het recht op Leven, dat in dit land door de meest partijen betwist wordt.Zij willen abortus zelfs uit de strafwet halen.Straffeloosheid dus voor het doden van een onschuldig kind in wording…, terwijl dezelfde partijen en organisaties, zoals Amnesty international alle hens aan dek schreeuwen wanneer de doodstraf in bepaalde landen voor de zwaarste misdaden  wordt uitgesproken.Surrealistisch!..

Aan het begin van de Mars,aan de Kunstberg,  en bij de afsluiting aan het Justitiepaleis, kwamen heel wat jonge vrouwen getuigen.Wij zullen er maar enkele vernoemen: de woordvoerster van de manifestatie, Constance du Bus, die heel bezield de feiten in hun juist perspectief zette, Chantal Kortmann, in Vlaanderen welbekend , die sprak over het belang van de Controlecommissie waarin zij zetelt: het is belangrijk de aantallen abortussen en de redenen ervoor te kennen! Door de sprekers werd benadrukt dat de ontwikkeling van het menselijk leven een geleidelijk proces is. Het embryo en de foetus hebben des te meer nood aan bescherming , daar zij afhangen van de moederschoot om te groeien.

Ook de kinderen met het syndroom van Down(mongolisme) verdienen alle respect.Hun leven verrijkt de maatschappij.Een spreekster kwam getuigen van het voorrecht te leven met een broer die mongool is.Zij verklaarde dat inderdaad het Down syndroom haar aanvankelijk angst inboezemde, maar dat het daarna een bron werd van intense vreugde.

De Mars voor het leven is evenzeer bezorgd om de eerbied voor het levenseinde van de mens. Ook hier is de vrijzinnige lobby het enige aanspreekpunt van de media, die van dit thema een strijdpunt maken en daarom elk objectief debat weigeren.De mensen op het einde van hun leven, dikwijls eenzaam,  hebben nood aan liefde en begeleiding.Hun dood uitlokken kwetst de hele maatschappij.

Deze geslaagde Mars voor het Leven sloot af met het neerleggen voor de treden van het Justitiepaleis, van de ontelbare rozen die meegedragen werden door de deelnemers aan de Mars.

Volgende afspraak op eenendertig maart 2019!

Auteur:Veroon ter Zee

9 commentaren op “Stappen voor het Leven…mag dat nog?

 1. Ik heb er ook niets van gelezen, schandalig eigenlijk en dat de kerkleiders afwezig waren is nog een grotere schande !

 2. Waarom zouden kerkleiders aanwezig zijn, zij hebben immers met de publieke afwijzing van Humanae Vitae in 1968, God de rug toegekeerd. Hun oorverdovend zwijgen bij de 50ste verjaardag van deze encycliek bewijst dat ze nog steeds te laf zijn om rechtuit voor de waarheid uit te komen en te erkennen dat Paulus VI hierin zéér juist was. Al meer dan een halve eeuw wordt het episcopaat gekenmerkt door lafheid.

 3. … Schande dat dit niet in de media komt. Het past natuurlijk weer niet in hun antigodsdienstige kraampje, waarin de mens zijn eigen godje geworden is.

  … Schande ook dat de huidige bisschoppen weer uitblonken door hun afwezigheid. Dat de lokale kerk een bijna marginaal bestaan begint te lijden, is voor een groot deel aan hen te wijten. Ze kruipen zo graag in een hoekje weg, vooral als ze aan wat kritiek van de goddeloze media zouden kunnen blootgesteld worden. Zwijgen is gemakkelijker, denken ze. In Frankrijk is het toch anders.

  1. @ AGStinus.
   Misschien wil je ook even overwegen dat bisschop Johan Bonny dit vorig jaar op zijn eigen manier probeerde? En wat er toen gebeurde!

 4. Paus Francis verkoopt Chemtrails als de “Eindoplossing”

  Vatican 100 Lire Coin 1985 Paus Johannes Paulus
  Vaticaan 1985 Herdenkingsmunt (catalogus pdf)

  De chemtrailmunt van dit Vaticaan werd in 1985 geslagen net toen de NASA schoolkinderen begon te indoctrineren in het accepteren van chemtrails als normale wolken. Een clip uit Rosalind Peterson’s uitstekende discussie in 2010 bevestigt dat de opzettelijke wetenschappelijke fraude en hersenspoeling van schoolkinderen nu plaatsvindt met gedwongen vaccinaties naast de agenda van NWO. VIDEO: Peterson’s complete presentatie
  .
  Chemtrails Kruisiging van Christus
  Complete video – Frederick Wust Jr.

  FOTOSHOPALARM: De “wolken” in de afbeelding die Fredeick Wust in de video presenteert,lijkt te zijn ” gefotoshopped ” met “chemtrails” . Vergelijk de afbeelding van Wust met de gedocumenteerde afbeelding die op Wiki is geplaatst.

  Zie Documentatie van de originele schilderij: “Ecce homo” door Antonio Ciseri. Circa 1860 – 1880 (PDF) (HIER) (HIER)
  Het Vaticaan wil de mensheid vernietigen ,daarom hoor je ze nooit ?

 5. samen stappen voor het leven ?

  “Op 18 juni publiceerde paus Franciscus zijn langverwachte encycliek over het milieu, een document van 192 pagina’s dat mondiale actie tegen klimaatverandering en aantasting van het milieu een morele verplichting voor alle mensen noemt.”

  “De paus viel het consumentisme en verspilling van het moderne leven aan, en koppelde rentmeesterschap van de natuurlijke wereld aan gerechtigheid voor” de armste en meest kwetsbare mensen “en riep op tot een transformatie van economische systemen en politiek beleid om milieurampen te voorkomen.”

  “De release was getimed om wereldwijde aandacht aan te trekken voorafgaand aan VN klimaatonderhandelingen in Parijs later dit jaar en de aanstaande toespraken van de paus aan de VN en het Amerikaanse Congres.” (Yale)

  NPR: “Paus Francis zal de eerste paus zijn die een gezamenlijke vergadering van het Congres zal toespreken, zei House Speaker John Boehner donderdag. Francis zal wetgevers toespreken op 24 september, zei Boehner, als onderdeel van zijn eerste pauselijke bezoek aan de Verenigde Staten. “We zijn nederig dat de Heilige Vader onze uitnodiging heeft aanvaard en we zien ernaar uit om zijn boodschap namens het Amerikaanse volk te ontvangen,” vertelde de Republikein van Ohio aan verslaggevers. (NPR)

  (Opmerkingen: De gevoelens door de paus uitgesproken over “ consumentisme en verspilling van het moderne leven” zijn niet in tegenstelling tot de opmerkingen van islamitische fundamentalisten die ook de losbandigheid van de Amerikaanse levensstijl onder de formule of de groei van het kapitalisme onder de Federal Reserve systeem protesteren. (Bron) .

  Waarom zou een afbeelding van een 4-motorig straalvliegtuig met ongewone motoremissies verschijnen op de keerzijde van een 100 Lire herdenkingsmunt geslagen door het Vaticaan in 1985?

  Er moet rekening worden gehouden met het feit dat ijskristallen contrails geen noodzakelijke “visuele” consequentie zijn van militaire of civiele vliegtuigen tijdens de vlucht, maar de afbeelding van motoremissies werd op de een of andere manier noodzakelijk geacht om de symboliek en “intentie” op deze munt over te brengen. Een aanwijzing is het afgekapte uiterlijk van de chemtrail die zich het dichtst bij het staartgedeelte bevindt, wat impliceert dat het spuiten abrupt werd beëindigd, zoals tegenwoordig zo vaak wordt waargenomen door waarnemers. Nog een aanwijzingis het ongelijkmatige en niet-overeenkomende uiterlijk van het pad achter het midden van het punt – een element dat sterk doet denken aan een chemische samenstelling in plaats van dat van ijskristallen (H2O) waarvan verwacht wordt dat het een uniforme dampspoor zal produceren zonder de onnatuurlijke verschijning van golvende lijnen gezien in verschillende segmenten van elk spoor. In plaats daarvan kan het artistieke resultaat van deze functie worden geïnterpreteerd als meer een “waarschuwing” voor de enthousiaste toeschouwer.

  Vatican Commemorative Coin Chemtrail 100 Lire

  Meer waarschijnlijk een chemtrail dan een contrail

  Tegen 1985 was de ontwikkeling van de bypass-turbofanmotor een militaire en luchtvaartindustrie-standaard en het vliegtuig op deze munt lijkt in overeenstemming te zijn met dat luchtvaarttijdperk.

  In vergelijking met de vorige low-by-pass motorontwerptechnologie, verlaagt de hoge bypass-turbofan de kans dat een contrail van ijskristallen zich zou vormen om het ongewone en gekunstelde beeld te verschaffen dat zorgvuldig is gepland voor plaatsing op deze munt.

  De beschikbaarheid van waterdamp voor de vorming van contrails uit ijskristallen wordt aanzienlijk verminderd, aangezien meer dan 80% van de stuwkracht van de motor wordt ontwikkeld zonder door een verbrandingskamer te gaan – met verbranding als exclusieve bron van de waterdamp die nodig is om een ​​zichtbare contrail te genereren in de eerste plaats. (Meer)

  Het vliegtuig is merkwaardig afgebeeld als kop van oost naar west (Europa naar Amerika) en gepositioneerd over de noordpool boven Groenland en een volledige wereldkaart van de aarde alsof de uitstoot van de motor van groot belang is omdat ze de zon blokkeren en afdalen om alle commercie, volksgezondheid en verschillende andere levensvormen op de planeet tot stand te brengen.

  De Global Warming “religieuze beweging” werd op bijna dezelfde tijdlijn geïnitieerd als VN Agenda-21 die begon tegen het einde van de toenemende twijfelachtig bemande maanlanding tijdens het Apollo-programma in 1972 . De zaden van Agenda-21 werden in 1971 geplant met de Ramsar Convention on Wetlands , een verdrag dat later in 1975 van kracht werd en in 1987 door de Verenigde Staten werd aangenomen .

  De geheime wereldwijde aanval op aërosolstortplaatsen begon rond 1990 samen met de eerste publicatie door de Air Force Academy van de “Chemtrails Manual” voor nieuwe piloten.

  Chemtrails werden in eerste instantie gedumpt over de meest geïndustrialiseerde landen, namelijk: VS, Canada, EU, Australië en Nieuw-Zeeland. Tegenwoordig laten satellietbeelden enorme aerosoldeeltjes zien over de hele planeet, inclusief alle oceanen en poolgebieden en zelfs onze vermeende tegenstanders, Rusland en Iran – en meest recent China. Dit feit kan alleen op iets betekenen …

  Ze zijn er allemaal samen in!
  Topgeheime en ganzelstap-ontkenning voor alle agentschappen van alle landen, beweren dat chemtrails een ‘samenzweringstheorie’ is, is de hoogste prioriteit van de kerk van de griezelige Nieuwe Wereldorde.

  Bepaalde waarnemers kunnen gemakkelijk satellietbeelden vinden die elke dag chemtrails en aërosoldumps laten zien over alle landen, oceanen en territoria. Terwijl de NAVO en Rusland / China beweren economische oorlogen te voeren, is het de chemtrais die de onmiskenbare lakmoesproef en -conclusie vormen voor de ultieme valse vlag van de nieuwe wereldorde, terwijl ze andere sensationele valse berichten gebruiken als WMD (Weapons of Mass Distraction).

  Conclusie: alomtegenwoordige bespuiting van chemtrails in alle landen, territoria en oceanen op de planeet tonen overtuigend aan dat ” ze allemaal samen zijn” in een geheim wereldwijd contract dat meer bindend en onomkeerbaar is dan nucleaire verdragen of toegang tot pijpleidingen en olieboringen.

  Chemtrails domineren de ultieme agenda. Al het andere is een zogenaamde ‘beperkte ontmoetingsplaats’ .

  Satelliet Chemtrails

  bronnen:

  Golnet munten catalogus – 1985 100 Lire munt beschrijving
  NASA “S’COOL” is in tegenspraak met wetenschapsfraude in de klas
  Does The 1985 Vaticaanstad 100 Lire Show A Plane spuit een aerosolsleep over de wereld?
  Een korte geschiedenis en beschrijving van Agenda 21
  Agenda-21 WIKI
  De nieuwe encycliek van paus Franciscus is niet wat u vindt dat conservatieven de encycliek van paus Franciscus moeten zien als een gelegenheid om na te denken over de immer dringende noodzaak om te reageren op de ontmenselijkende druk van de moderne wereld.
  Paus Franciscus en het milieu: – Yale onderzoekt de historische klimaatencyclus. Experts van Yale zeggen dat de encycliek van Paus Franciscus over het milieu het wereldwijde klimaatdebat voor zowel katholieken als niet-katholieken zou kunnen veranderen. Bekijk de video
  Contrails minder waarschijnlijk in hoge bypass-turbofanengine
  Chemtrails ontstaan ​​binnen de Turbofan Bypass-fase
  NASA Satellte Imaging Show Chemtrails overal, dagelijks
  http://1.usa.gov/1fyjus7
  http://1.usa.gov/1fyjQ1L
  http://1.usa.gov/1O24T3m
  http: //1.usa. gov / 1fyiqnS
  http://1.usa.gov/1O252Uu
  http://1.usa.gov/1fyiUdK

 6. je de serie ‘De Borgias’ bekijkt, zou je de criminele oorsprong van de rooms-katholieke kerk begrijpen. Deze specifieke HBO-serie is gebaseerd op een bepaalde geschiedenis en ik weet zeker dat de schrijvers hun eigen kleur toevoegen. Je kunt de Peetvader III ook bekijken en de corruptie binnen de Rooms-Katholieke Kerk zien. In de oudheid waren er twee stromingen in religie. De oude Egyptische priester voerde rituelen uit die alleen aan hen bekend waren en deelde een andere “religie” voor de mensen.

  Ik geloof dat dit is wat er gebeurt op het hoogste niveau van de rooms-katholieke kerk. We hoeven ons niet te bemoeien met de nooit aflatende aanrandingszaken tegen kinderen of de internationale beschuldigingen tegen de voormalige en huidige paus. We zijn hier om symbolen en voorwerpen te identificeren die opvallend verborgen zijn en die eer bewijzen aan hun respectieve god. We kunnen ook de semantiek bestuderen van woorden die nagelaten zijn aan deze structuren zoals de Basiliek van het Vaticaan.

  Openbaring 3: 9
  Ik zal degenen die van de synagoge zijn van Satan maken, die beweren Joden te zijn, hoewel zij dat niet zijn, maar leugenaars zijn – Ik zal ze laten komen en aan uw voeten vallen en erkennen dat ik u heb liefgehad.
  Voordat we ons verdiepen in dit onderwerp, bespreken we de video die je gaat bekijken. Het is een andere video van Jonathan Kleck die hoewel ik het niet eens ben met al zijn conclusies; Ik vind hem toegewijd, hard werkend en een fenomenale onderzoeker. Zijn analyse van het woord basiliek vormt een verbinding met de slang en zijn topografische afbeelding van de basiliek is fascinerend. We moeten niet vergeten dat het occulte niet alleen met symbolen werkt, maar hun goden ook eerbiedig eren.

  Ingang van Basiliek luidt:
  1540s, van Latijnse basiliek “bouw van een gerechtshof”, en, bij uitbreiding, kerk gebouwd op het plan van een, van het Grieks (stoa) basilike “koninklijke (portal),” de portiek van de archon basileus, de ambtenaar die verleende gerechtigheid in Athene, van basileus “koning” (zie Basilicum). In Rome, specifiek toegepast op de zeven belangrijkste kerken gesticht door Constantijn.
  Wikipedia’s inzendingen voor basilisk en basilica bevestigen de koninklijke connectie die de twee woorden delen. De eerste bevat een uittreksel uit de bovengenoemde encyclopedie van Pliny gepubliceerd in ~ 79CE:
  Er is dezelfde macht ook in de slang die de basilisk wordt genoemd. Het wordt geproduceerd in de provincie Cyrene, met niet meer dan twaalf vingers lang. Het heeft een witte vlek op het hoofd, sterk lijkend op een soort diadeem.
  Zoals je de Sint-Pietersbasiliek kunt zien, heeft Vaticaanstad een eigenaardige naamgevingsconventie voor het meest gerenommeerde werk uit de Renaissance-architectuur. Let wel, deze kerk wordt beschouwd als een van de heiligste katholieke sites, maar door de naam is het gekoppeld aan een slang. We moeten niet verrast zijn omdat het Vaticaan ook een miljoen dollar telescoop met de naam LUCIFER bezit. Waarom eert het Vaticaan vaak de slang of de bijbelse namen van de slang?

  De luchtfoto van de Sint-Pietersbasiliek is een andere link daarin. Het lijkt erop dat het is ontworpen om een ​​gevleugelde slang afgebeeld met een kroon te illustreren. Keurig passend in de uitgebreide definitie van de basilica entomologie. Ik weet zeker dat veel mensen zich tegen de analyse zullen keren. . . vooral de leden van de kerk. Ze lijken te zijn verblind door het feit dat de katholieke kerk in tegenspraak is met vele geschriften zoals het maken van gesneden beelden, enz.

  Degenen die de gekroonde gevleugelde slang zien, zullen beseffen dat het een ander aardse structuur is die hulde brengt aan Satan. Deze kerk is waarschijnlijk de synagoge van Satan zoals vermeld in het boek Openbaring. Hoe is het mogelijk dat een bouwconstructie inclusief het landschap per ongeluk verschijnt als een gekroonde slang uit de lucht? Alles wat ik kan zeggen is goed werk Jonathan Kleck omdat het bewijs in de architectuur zit.

 7. Bedankt voor het naar buiten brengen van de WAARHEID. Er zijn veel van hen die ervoor kiezen om het pad van de duisternis te volgen, ook al is het Woord van God de heldere lamp die de waarheid verlicht, maar ze zien het niet. De goede schapen horen de herderstem en volgen Hem. De rest is gewoon doof, dom en blind, zoals de dode afgoden en de mammon die ze aanbidden. De Schepper is de God van ALLE menselijke wezens die Hij innig liefheeft, het bewijs is in Johannes 3:16.

  [Hosea 4: 6 – Mijn mensen worden vernietigd wegens gebrek aan kennis; omdat je kennis hebt verworpen, wijs ik je af priester voor mij te zijn. En omdat u de wet van uw God bent vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten.]

  Sue Starasinich heeft ook gelijk: in Openbaring 17 wordt de RCC beschreven als Babylon, de ‘grote hoer van Babylon, moeder van alle hoeren’ die in één uur zal worden vernietigd met vuur vanwege haar verdorvenheid. [Openb.18: 10 – Van verre staan ​​voor de angst voor haar kwelling, zeggende: Wee, wee, de grote stad, Babylon, de sterke stad! want in één uur is uw oordeel gekomen. / Jeremia 51; 55 / Isaiah Ch.47:]
  Gezegend worden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht