Naar een derde wereldoorlog?

De oorlogsrethoriek van de Amerikaanse president Trump en zijn Franse collega Macron voorspelt niets goeds.Op basis van nooit bewezen feiten, de aanvallen met gifgas , die zogezegd zouden gepleegd zouden zijn door het Syrische regeringsleger, wordt een verwoestende aanval voorbereid op doelwitten in Syriê, zonder enige goedkeuring door de Verenigde naties, juist zoals ook voor Irak het geval was.Nu is er echter Rusland, de bondgenoot van president Assad, die dit blijkbaar niet zomaar zal laten begaan                                                                                                                                                                  .

Dit alles doet mij denken aan wat de aanleiding was voor de twee voorgaande wereldoorlogen.Ook deze wereldoorlogen werden voorafgegaan door handelsoorlogen.

Wereldoorlog I:Engeland kon niet verdragen dat ook Duitsland koloniën  wou en economisch steeds sterker werd.Frankrijk koesterde een nooit geziene haat tegen Duitsland omdat Elzas-Lotharingen na het conflict van 1870 in Duitse handen was gevallen.Als vrijzinnige republiek haatte het ook de katholieke Oostenrijkse Donau-Monarchie.Met het spel van de allianties en een kruidvat zoals de Balkan was een uitbarsting onvermijdelijk.

Wereldoorlog II:na het onbillijke vredesverdrag van Versailles, was Duitsland op revanche uit.De Duitse nationaal-socialisten wilden echter meer:zij wilden Duitsland losweken van het  Amerikaanse kapitalistische stelsel en een eigen economisch stelsel uitbouwen, dat heel Europa, van de Atlantische oceaan tot aan de Oeral, zou omvatten, zodat Wall Street het niet meer voor het zeggen zou hebben.Hier ook allianties met en tegen Duitsland, en een kruidvat, Polen en Tsjecho-Slowakije.De uitbarsting bleef niet uit.

Nu: Amerika wil de wereldhegemonie behouden, kost wat kost.President Trump, die aanvankelijk een toenadering leek te willen tot Rusland, om zo ook de oorlog in Syrië te kunnen beëindigen, nam een bocht van 180 graden .Waarom?Waarschijnlijk is hij bezweken onder de enorme druk van de Amerikaanse financiële machten (en Israël?) Ook hij is uit op een handelsoorlog en is tot alles in staat .De Franse president Macron wil de kleine Napoleon spelen, om de enorme problemen in Frankrijk zelf te verdoezelen en Engeland volgt slaafs de Verenigde Staten.Het nefaste spel van de allianties woedt heviger dan ooit: VS-Navo-Saoudi-Arabië  tegen Rusland -Iran-China.Juist zoals in het verleden, zorgen de lokale conflicthaarden voor de directe aanleiding en het voorwendsel:  Syrië, Irak, Kourdistan , Jemen…

Het kruidvat is er ,de lont is aangestoken…kan en wil iemand ze nog blussen?

De Heilige Maagd Maria heeft in Fatima gewaarschuwd. Naar die waarschuwingen werd en wordt niet geluisterd, ook niet door de Kerk, die met de nieuwe koers van paus Bergoglio steeds verder afdwaalt van het katholieke geloof, zoals het sinds tweeduizend jaar werd overgeleverd.Ook onze medewerker in Syrië waarschuwt reeds lang voor het scenario dat zich nu aan het voltrekken is :een wereldconflict is in de maak!

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Naar een derde wereldoorlog?

 1. Voordat de 3e wereldoorlog uitbreekt moeten eerst nog andere zaken gestalte krijgen en zover is het nog niet.

 2. 28 juni
  Oorlog
  1389 – Het Servische leger wordt door de Turken verpletterend verslagen in de Slag op het Merelveld (Kosovo Polje); dit betekende het einde van het Servische rijk en het begin van de 500 jaar durende Ottomaanse overheersing van grote delen van zuidoost Europa.
  1914 – Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk wordt doodgeschoten in Sarajevo door Gavrilo Princip. Deze gebeurtenis vormt de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog.
  1919 – Ondertekening van het Verdrag van Versailles.
  1967 – Israël annexeert Oost-Jeruzalem.
  1976 – De PLO kaapt een toestel van Air France onderweg van vliegveld Ben Gurion in Tel Aviv (Israël) naar Parijs (Frankrijk). Na een korte tussenstop in Libië wordt het toestel gedwongen door te vliegen naar Entebbe in Oeganda. Op 4 juli zal de bevrijding, Operatie Entebbe, door het Israëlische leger volgen.
  1992 – De Franse president François Mitterrand bezoekt de belegerde stad Sarajevo.
  2006 – Israëlische troepen vallen de Gazastrook binnen.

 3. ☩JMJ☩

  Er wordt reeds lang aan Albert Pike toegeschreven dat hij over drie wereldoorlogen gesproken zou hebben, en dat hij de derde als een oorlog beschreef tussen Zionisten en Mohammedanen. Gezien Donald Trump de oorlogen van de Zionisten voert, en Putin geallieerd is met de Mohammedaanse Assad en Iran, zou het kunnen zijn dat dergelijke wereldoorlog in de plannen voor de nabije toekomst ligt van de Rothschilds. Iemand die begrip heeft van hoe de wereldpolitiek werkt weet dat de aanslag op de spion Sergej Skripal en de beweerde chemische aanval in Syrië maçonnieke manoeuvres zijn, manoeuvres die wel eens hetzelfde doel zouden kunnen hebben als eertijds de moord op Franz Ferdinand door loge-agent Gavrilo Princip: Het ontketenen van een wereldoorlog voor de doeleinden van de Rothschilds.

  Er moet constant en intensief gebeden worden; God weet wat de nabije toekomst zal brengen. Moge Hij Zich erbarmen over deze goddeloze mensheid die Hem vergeten is om als slachtvee van pathologische geesten te leven die zat zijn van het bloed dat zij onophoudelijk vergieten. Moge het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria de zoveelste ramp afwenden die de wereld bedreigt vanwege de zonden van het menselijk geslacht.

  1. Ja, we volgen het spoorweg boekje van de joodse top vrijmetselaar Albert Pike, beste Benjamin. De tweede Dertig jarige oorlog van 1914 – 1945, past naadloos in het plan. De WO I werd al voorspeld door de joodse vrijmetselaar Mandell House in 1912, de assistent en éminence grise van VS president Wilson. Vlak daarop werd, ter verplichte financiering van de regering, de private Federale Bank opgericht in 1913, door de top der joodse bankiers op het eiland Yekkil. Na de oorlog in 1918, tijdens de “vredesconferentie” in Versailles (1919/1920) zaten enkel joodse zionisten en vrijmetselaars aan tafel, onder leiding van de joodse Baruch, leider van de Amerikaanse delegatie bestaande uit ongeveer 120 joodse zionisten. Zij plaveiden de weg naar WO II. De Franse Maarschalk Foch constateerde, “een wapenstilstand van 20 jaar”.
   In 1929, tijdens het presidentschap van Hoover, klapte, op commando, de economisch opgepompte luchtballon van de Wallstreet beurs die alle wereldbeurzen meesleepte, ter vernietiging van de Amerikaanse economie en de oorzaak van de diepste economische crisis ooit, wereldwijd. Dit, ter voorbereiding van het geplande, communistisch geïnspireerde New Deal programma van de joodse vrijmetselaar (graad 33) bankier Roosevelt, bij zijn aantreden in 1933. Hij was een vriend en bewonderaar van Stalin, alias Uncle Joe. Intussen hadden diezelfde joodse bankiers zich, tijdens de crisis, vanaf 1922 met de super inflatie in Duitsland, zich spotgoedkoop ingekocht in de grootste Duitse bedrijven (AEG, IG Farben, Vereinigte Stahmlwerke, enz) , met oog op de komende WO II. Bankiers verdienen geld aan alle oorlogen en revoluties, maakt niet uit wie tegen wie. Die crisis en de enorme werkeloosheid in Duitsland, stimuleerde de opkomst van Hitler in 1933, gefinancierd met (naar huidige waarde) 1 miljard dollar, door dezelfde Amerikaanse joodse bankiers. Hun loopjongen was een lid van de joodse bankiers familie Warburg, Duits van oorsprong.
   De Engelse premier Chamberlain waarschuwde al in 1938, dat, “Amerika en het Wereld jodendom zullen Engeland verplichten tot oorlog met Duitsland”. Op 16 maart 1938, schreef Roosevelt een dreigbrief aan Chamberlain dat hij moest stoppen met het Eng. Duits diplomatiek overleg (München), om een oorlog te vermijden. In 1939, heeft de VS ambassadeur in Parijs, de vrijmetselaar William Bullit, tevens bankier van Koehn – Loeb, dat “de komende oorlog 6 jr. zal duren, Europa zal vernietigen, en de zegen van het (joodse) communisme zal brengen”. Na de oorlog heeft de katholieke VS minister van Defensie, James Forrestal, de waarschuwing van Chamberlain in 1938, bevestigd. Na zijn aftreden op 10 mei 1940, is Chamberlain enkele maanden later overleden, waarschijnlijk vermoord door de Churchill kliek, evenals andere Engelse prominenten die ook tegen de oorlog waren. James Forrestal is later vermoord in een Amerikaans ziekenhuis van de marine, onder de joodse vrijmetselaar (graad 32) president Harry Truman. Na de Truman / Stimson (Skull and Bones man) atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945, werd Truman beloond en bevorderd tot vrijmetselaar graad 33.

   1. Nog een nabrander :
    Chamberlain werd op 10 mei 1940, afgezet door de joodse bankiers van de City, middels een media campagne. De MSM media zijn al vanaf 1900, middels de Rothschild aankoop indertijd van de belangrijkste persbureaus Reuters en Havas, zijn de MAS media al in handen gekomen van het internationale centrale banken kartel, dat de wereld regeert.
    VS minister van defensie Woodring voelde de zionisten zweep op 20 juni 1940, toen hij van zijn post werd weggejaagd, net zoals Chamberlain op 10 mei 1940, en daarvoor, in 1916, tijdens WO I, premier Asquith, die zich verzette tegen de plannen voor de oprichting van een joodse staat in Palestina. Asquith werd opgevolgd door de joodse premier Lloyd George, Chamberlain door de joodse zionist Churchill.
    VS defensie minister Woodring wilde niet meewerken met zijn joodse bankiers baas Roosevelt : “….een kleine kliek internationale bankiers wil dat de VS de oorlog verklaart aan Duitsland, met alles dat we bezitten. Zij willen dat we onze mannen in de Europese chaos storten, 3000 mijl vederop. Ik ben daar op tegen”.
    Hij verdween van het toneel.
    Nu, bijna 80 jaar later wordt de huidige VS president Trump, tot hetzelfde pad van oorlog gedwongen in Syrië, door het joodse bankiers kartel dat de VS regeert, ten bate van de zionisten staat Israël. De vraag is hoe lang hij het nog vol houdt op zijn post, want “ze” willen hem weg krijgen, ondanks de schijnaanval met subsonische raketten op schijndoelen in Syrië.
    Aan de voorzichtigheid van Putin hebben we het te danken dat er geen confrontatie, noch escalatie heeft plaats gevonden. Putin trapt niet in de val die op 10 mei 1940, voor Hitler gespannen werd.
    Churchill’s eerste regering daad was, dezelfde avond, een bombardement op Noord Duitse doelen.

 4. ☩JMJ☩

  “De katholieke dubbel-monarchie, onder de oer-katholieke Habsburgers, moest verwoest worden, dat was het doel, hetwelk de Fransche en Praagsche vrijmetselarij zich gesteld had en dat toen op radicale wijze kon verwezenlijkt worden.” – Prof. Dr. Damiaan Vargha S. O. C. over het uiteen trekken van Hongarije na de Eerste Wereldoorlog door de grootmachten.

  1. Mr Van Rooyen,
   U heeft volledig gelijk. Ik voeg nog een link toe :
   https://www.resist.com/Onlinebooks/TheNamelessWar.pdf
   met als titel :
   THE NAMELESS WAR
   by Captain Achibald.H.Maule Ramsay
   Het gaat hier om een Britse oorlogsveteraan en invalide, die tijdens WO II gedurende 4 jaar, als Labour parlementslid opgesloten werd in gevangenis, zonder vorm van proces, op bevel van Churchill.

   1. Ik weet het, beste Robrecht, dat boek “The nameless war” heb ik gelezen !
    Er is zoveel verborgen gebleven van de Churchill kliek misdaden. Er zijn getuigenissen die spreken van 2000 tot 3000 slachtoffers onder de Eng. anti-oorlog elite. Wat is er niet gebeurd met de in een Messerschmidt overgevlogen Hess, tweede man van het D. regime ?
    Nog sterker, de daders en medeplichtigen van de aanslag op Hitler, 20 juli 1944, in Oost Pruisen, werden snel opgepakt, wo. generaal Rommel. Waarom zo snel, hoe kon dat ? De aanslag plegers waren uitermate naïef. Zij dachten te kunnen onderhandelen met de geallieerden, als Hitler verdwenen zou zijn. Maar dat was niet de Eng. bedoeling. Duitsland moest hoe dan ook, vernietigd worden, zoals in 1918. Vandaar ook de vernietiging van “Dresden”, later, in feb. ’45.
    Daarom maakte de Eng. radio Calais, bestemd voor de strijdende Duitse soldaten, de namen bekend van de aanslag complotteurs, juli ’44. Ter eliminatie van hoge Duitse patriotten, die trachtten te redden wat er nog te redden viel, en Duitsland trachtten te beschermen tegen nog meer verwoesting. Het is afschuwelijk, het oorlog– en na-oorlogse leed van de Duitse bevolking en de soldaten die geen keus hadden.

 5. Rusland wist en heeft verschillende malen erop gewezen dat de Jihadisten een valse chemische aanval zouden opzetten, om alzo een voorwendsel te hebben voor een aanval op Syrië. Op 04 april l.l. waarschuwde de FSB (Veiligheidsdiensten van Rusland) dat er een reorganisatie was doorgevoerd van ISIS en AL-Qaeda, met de mogelijkheid om chemische wapens te produceren, echte en/of nep.
  https://www.rt.com/news/423136-isis-alqaeda-chemical-weapons/
  Eveneens, maanden voordien heeft Rusland hiervoor gewaarschuwd dat er eveneens een geplande chemische aanval (al dan niet echt) zich aan het voorbereiden was om Assad en Rusland ervan te beschuldigen.
  Echter vergeet men vlug al deze waarschuwingen, overspoeld door nepnieuws en leugens, om de massa-hysterie uit te lokken.
  Alle oorlogen zijn zo door leugens door dezelfde duistere criminelen uitgelokt geweest en de list is lang en nog veel langer het aantal slachtoffers doorheen de geschiedenis.
  Echter weten we al wie uiteindelijk gaat overwinnen en een eeuwig koningschap op aarde zoals in de hemel zal vestigen: Jezus Christus!
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 6. laat ons hopen van niet. En oorlog is een straatje zonder einde en tot hiertoe heeft de VS nog niets gedaan dus laat ons hopen dat het zo blijft !

 7. Volgens mij is het voorbarig om al bunkers gaan te bouwen om ons te beschermen tegen die derde wereldoorlog die er zou aankomen. 🙂

 8. Resultaat van de derde wereldoorlog : vernietiging van enkele installaties in verband met de ontwikkeling en opslag van chemische wapens. Dat valt mee, als je het me vraagt.

 9. Mooi, dat ook hier de leugens van de mainstream media (MSM) aan de kaak gesteld worden.
  We worden massaal gehersenspoeld door onze media. De leugens rond de berichtgeving over Syrië zijn tenenkrommend. Gelukkig zijn er ook nog lichtpuntjes.

  Seymour M Hersh is een van de meest gelauwerde publicisten ( o.a. pulizerprijs winnaar). Hij heeft keihard de regering Obama ontmaskerd als de stichter, financier en bevoorrader van IS .

  John Pilger gelauwerd documentaire filmer doet hetzelfde.
  Oliver Stone beroemd cineast laat ons een hele andere Poetin zien.

  De waarheid is nog wel te vinden, maar je moet er naar opzoek.

  Net als bij de vorige wereldoorlogen zijn de tegenstellingen tussen de betreffende partijen , kunstmatig opgeklopt.
  Het scenario zoals dat zich nu aan onze ogen voltrekt, komt wel exact overeen met de plannen van Albert Pike.

  Bij de vorige dreigende escalatie van het Syrië conflict in 2013 , riep de paus op tot een dag van gebed en vasten. Het gevaar leek in ieder geval tijdelijk afgewend.

  Bij de aankondiging van Trump om Syrië opnieuw met raketten te bestoken, werd er direct een internationaal gebedsoffensief gelanceerd via de sociale media en opnieuw lijkt de schade beperkt.

  De strijd die nu gevoerd wordt is een strijd der Geesten.

  Laten we onze toevlucht nemen tot het gebed. laten we ons bekleden met de Hemelse wapenuitrusting van gebed, versterving en boete en de hemel zal ons altijd bijstaan.

  1. Die MSM media hersenspoeling, beste René, is al in 1900, begonnen met Rothschilds aankoop van de persbureaus Havas en Reuters. Die machtigste familie ter wereld, begreep dat de media het wapen zijn om de massa’s te manipuleren. Maar nu er internet is, lukt dat veel minder goed dan de generaties van onze ouders, grootouders, over -overgrootouders, die twee gemanipuleerde wereldoorlogen moesten ondergaan. Zie verder hierboven.

   1. Geachte heer van Rooijen,
    U heeft gelijk. Het historisch overzicht van de monopolisering van de media loopt via JP Morgan, Council on Foreign Relations, Edward Bernays e.a.. Ik heb uw voortreffelijke boek; ‘Sluiproute van de Macht’ gelezen, een aanrader voor alle deelnemers aan dit forum.

 10. ☩JMJ☩

  Mr. Van Rooyen,

  Helaas is Putin zelf ook een vrijmetselaar, net zoals Trump, Merkel, Macron etc. Hij zou zelfs in dezelfde ur-loge zitten als Merkel, namelijk “Golden Eurasia”. Hij zou gehersenspoeld geweest zijn in de Royal Arch Freemasonry. Alle hoogste posities in het huidig geopolitiek landschap zijn in handen van topmasonnen, en die hebben boze plannen met de mensheid. Bashar al-Assad is zelf een product van de democratieën die de Angelsakser eertijds in de Oriënt geconstrueerd had met de brokstukken van het Ottomaans Rijk.

  Het is omdat de grootmachten in maçonnieke handen zijn dat de niet-maçonnieke clerus in Rome al decennia lang met zijn rug tegen de muur staat, zodat de maçonnieke factie in de clerus kan handelen zonder veel weerstand van anti-maçonnieke clerici. Alle grootmachten staan met de loop van hun geweren op hen gericht, en zij durven daarom niets ondernemen. Daar komt het eveneens door dat de loge de pauselijke conclaven manipuleert sinds de dood van Pius XII; er is geen Charlemagne om dergelijke bemoeienissen te verhinderen bij zwaardpunt.

  “Franci, Romani atque cuncti creduli
  luctu punguntur et magna molestia.
  Infantes, senes, gloriosi praesules,
  matronae plangunt detrimentum Karoli.
  Heu mihi misero!

  Vae tibi, Roma, Romanoque populo
  amisso summo glorioso Karolo.
  Vae tibi, sola formosa Italia
  Cuntisque tuis tam honestis urbibus.
  Heu me dolens, plango!”

  (Planctus de obitu Karoli.)

  1. Ben zeer benieuwd, beste Benjamin, waar je dat vandaan hebt, dat loge lidmaatschap van Putin ?
   Zijn daar harde gegevens over ? De overigen zijn me bekend.
   Maar gelukkig, Putin loopt niet in de val zoals Hitler, op 10 mei 1940, toen de oorlogshitser Churchill, de macht overnam van de afgezette Chamberlain, die nu gelijk heeft gekregen. Hitler wilde geen oorlog met het Westen. Enkel de Sovjet Unie vernietigen en het joodse communisme.

   1. ☩JMJ☩

    Putin en Kyrill zijn ex-KGB agenten. Volgens Richard Tomlinson was de KGB Royal Arch vrijmetselarij (wat voor soort ook, de KGB, zoals intel-organisaties van andere landen, was ongetwijfeld maçonniek) en werd Putin daar in gehersenspoeld. Er staat minstens één afbeelding op het internet waarop hij het piramide-symbool met zijn handen maakt, net zoals Merkel. Volgens Gioele Magaldi zitten zij beiden in de “Golden Eurasia” ur-loge. Ur-loges, volgens Magaldi, zijn opperloges waarin wereldleiders zich verzamelen. Die opperloges voeren strijd tegen elkander op basis van meningsverschillen, maar zij dienen allemaal de Rothschilds en niemand wordt er lid van tenzij met toelating van die Rothschilds. Tomlinson was een Royal Arch vrijmetselaar, en we kunnen, denk ik, niet zeker weten of hij dat niet nog steeds is. Magaldi is eveneens een vrijmetselaar. Er is dus onderscheiding nodig bij het lezen van hetgeen zij zeggen, maar de samenhang laat voor mij geen twijfel dat Putin een logeman is. Indien Putin uit de vrijmetselarij gestapt zou zijn, dan zou hoogstwaarschijnlijk zijn dood gedecreteerd worden in de ur-loges, gezien hij aan het hoofd staat van een landkolos als Rusland; het zou hem onmogelijk zijn om zijn hoofd te laten zien bij, bijvoorbeeld, de VN. Vorig jaar, echter, liep hij nog ongestoord te praten met Macron in Frankrijk. Ook is er het duidelijk feit dat hij de vrijmetselarij nog steeds niet verbannen heeft uit Rusland; degenen in Europa die opkijken naar Putin zullen daar waarschijnlijk allerlei tegenwerpingen voor klaarliggen hebben, maar mijn standpunt is dat de loges buitenstampen bij de eerste zaken hoort die een wereldleider uitvoert wanneer hij de vrijmetselarij de rug wil toekeren en wil tegenwerken.

    Assad wordt in afbeeldingen gezien makende het numeriek handgebaar van Antichrist, hetgeen de Westerse politici ook hanteren.

    Citaat Jules van Rooyen: “Hitler wilde geen oorlog met het Westen. Enkel de Sovjet Unie vernietigen en het joodse communisme.”

    En oostwaarts land veroveren, zoals dat van de Katholieke Polen. Waarschijnlijk wilde hij inderdaad geen oorlog met de Westerse landen, maar hij was, als telg van het Joodse geslacht Rothschild, een moordenaar van Heiligen zoals St. Maximiliaan Kolbe en Ste. Teresa Benedicta van het Kruis, terwijl Himmler in het kasteel Wewelsburg mensen in dezelfde satanische rituelen aan het molesteren was als diegenen waarin de huidige toppolitici en bankiers dat heden doen. Op hun eigen manier vervullen zij allemaal de rol die zij zich in de loges opgelegd hebben.

    AD 2016 is heeft Kyrill een bezoek gebracht aan Antarctica, net toen het er wemelde van maçonnieke regeringsagenten van Amerika. Hoe zou hij dat kunnen doen hebben zonder geassassineerd te worden indien hij geen loge-agent zou zijn; zeer bezorgd zag hij er in het officieel beeldmateriaal niet uit daar tussen die pinguïns. Antarctica wordt bewaakt door de maçonnieke krachten om de valse cosmologie van NASA in stand te houden in de gemanipuleerde geesten van de bevolking. Er sterven of verdwijnen voortdurend mensen die er naartoe proberen te reizen; en, neen, dan heb ik het niet over toeristenuitstapjes naar de “Ceremoniële Zuidpool”. Wat er met Jarle Andhøy en zijn kameraden gebeurd is toont aan wat voor een stinkende zaak het is.

    Het zit gelijk een doolhof in elkaar. Viktor Orban wordt bijvoorbeeld zwaar geprezen vanwege zijn afkeer van de Joodse vrijmetselaar Soros, maar in de Joodse media wordt er openlijk uitgekraamd dat diezelfde Orban ondersteuning daarvoor gekregen heeft van Likoed elementen vanuit de Joodse Staat in het Heilig Land, gezien er tussen Likoed en Soros blijkbaar strijd is. Liberaalnationalisten maken zich daar niet druk om, gezien zij dikwijls zionistisch gezind zijn en onverschillig betreffende de maçonnieke kanker; maar anti-maçonnieke Katholieken gaan, wanneer zij zoiets weten, Orban natuurlijk voor geen haar vertrouwen. Het is uitermate spijtig dat de sekte zo wijdverspreid is in de wereldpolitiek, maar we moeten nu eenmaal goed beseffen dat de verbrijzeling van de beerputmetsers geenszins door democratische verkiezingen behaald gaat worden.

    Volgens mij zal de val van de vrijmetselarij beginnen in Rome, omdat daar de Petrijnse Aposteltroon staat. Wanneer een heilige, reactionaire Paus gekozen wordt zal het, denk ik, pas beginnen. Ik denk aan het oude spreekwoord; “Qui mange le pape, meurt.” Tegen een Paus die goddelijke bescherming krijgt zijn de loges niet opgewassen, zoals noch Attila opgewassen was tegen de eerbiedwaardige grijsaard, St. Leo de Grote.

    1. ☩JMJ☩

     Correctie:

     “Hoe zou hij dat kunnen doen hebben zonder geassassineerd te worden indien hij geen loge-agent zou zijn? Zeer bezorgd zag hij er in het officieel beeldmateriaal niet uit daar tussen die pinguïns.”

     (Moest als een retorische vraag geformuleerd worden.)

   2. Ja beste Jules, zoals Hitler geen oorlog wou met het Westen, zo wil Putin dat ook niet. Beiden hadden/hebben nog een plaats in hun hart om hun volk te beschermen tegen de criminelen die hen willen vernietigen. Ik zie niet goed in hoe Trump b.v. zich gaat opofferen om te voorkomen dat honderdduizenden jongen mensen zich nutteloos op de slachtbank van de zion-oorlogen gaan werpen, in tegendeel. Dit geld ook voor de anderen “leiders” zoals Merkel en konsoorten.
    Wel aan de vruchten herkent men dan toch ook de boom, niet?
    Putin kent de klappen van de zweep van hen die de wereld geselen, door zijn KGB ervaring in het verleden. Moest hij dat niet gehad hebben, dan zou hij nu ook niet geestelijk gewapend zijn om hun oorlogszucht te doorgronden en te bekampen. U weet beslist hoe een VMer te herkennen, door naar zijn gedachtegoed te luisteren of te lezen, want waar zijn schat is, daar is ook zijn hart.
    Er wordt nu veel geschreven om de VM te ontmaskeren, maar de vijand is zo listig om websites, boeken en dergelijke te publiceren, om valse info te verspreiden teneinde de zoekenden op een vals spoor te brengen, evenals de zovele valse hemelse boodschappers om van de ene leugen in de andere te vallen.
    Er wordt ook beweert dat Putin van joodse komaf is, en/of dat hij tot zijn veertiende door een orthodox joodse stiefmoeder zou zijn grootgebracht. Maar ik weet vanuit een betrouwbare bron, die niet op het openbaar internet te vinden is en ik ook nooit zal onthullen, dat dit alles giswerk en opstokerij is, zoals ‘gifgas’ zich verspreidt over het internet. Van daaruit weet ik ook dat tijdens zijn laatste ontmoeting met Netanyahu in Moskou, in een gesloten vertrek, er heftig werd gediscuteerd en zelfs heel harde woorden zijn gewisseld, zeg maar eerder een oververhit gesprek (beleefd uitgedrukt).
    Luister naar zijn talrijke toespraken voor internationale journalisten, regeringsleiders, top bijeenkomsten enz…, en beleefdheid tegenover andere regeringsleiders, ondanks alles, en vergelijk die met de zoutloze onzinnige toespraken van alle andere (mis)leiders, dan zult u het verschil opmerken van zijn scherpzinnigheid en rechtvaardigheid.
    Hitler wou niet alleen de Sovjet Unie en het joodse communisme vernietigen, maar ook hun corrupt banksysteem gebaseerd op woekerinteresten-slavernij, dat met de “bevrijding” weer is teruggebracht, de oorsprong van alle oorlogen en ellende. Dat had J.F. Kennedy doorgrond en wou eveneens een renteloos staatsbanksysteem toepassen in de VS, met het gekende resultaat. Zo ook weet Putin dat dit criminele financiële en daaraan gekoppeld economisch (sic sancties) systeem de oorzaak is van de honderden miljoenen moorden in de ganse wereld. Men kan ook eveneens op bepaalde sites vinden dat Kennedy een VMer was. Ik zeg van niet.
    Welke VMer zou dit doen????
    Mat 24:24 Want er zal menig valse-christus opstaan en tal van valse profeten. Ze zullen grote tekenen en wonderen verrichten, zodat, als het mogelijk was, ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.
    Laus tibi Christe +
    Ave Maria +

    1. ☩JMJ☩

     Hitler, discipel van de satanistische Helena Blavatsky, was naar woord en daad een zoon van de bloedige Franse Revolutie, en het religieus pluralisme (met een specifieke voorkeur voor het Photiaans schisma en de Mohammedismus) van Putin is typisch maçonniek. Dus als we louter op basis van zijn uitspraken zouden moeten analyseren, dan zou hij evenmin goede punten scoren.

     Pro-hitlerse propaganda op het internet is een psy-op van de loges om mensen op dwaalsporen te brengen. De dikke, donkere wolk van heidendom die errond te zien valt (occultistische symbolen zoals swastika’s en odin-aanbidding) is geen toeval; het is de duistere erfenis van de ur-loge Parsifal. Waar denkt men dat de obsessie van het Na-So regime eertijds met de Hyperboreanen, in een specifiek kader van esoterisch paganisme, van komt? Van occultisten uit de gedachtenwereld van Blavatsky. Dergelijke figuren zeiden bijvoorbeeld dat, hoe meer zuidwaarts men als volk woonde, hoe meer men tot apen (ze bedoelde daar zwarten mee) degenereerde, verliezende het genetisch type van de Hyperboreanen van het Noorden. Klinkt bekend? Het darwinisme van Hitler’s regime komt rechtstreeks uit Blavatsky’s Parsifal.

 11. Aan Benjamin Van Dyck,

  Wat Blavatsky betreft (en die andere madam): ..vanuit die hoek kennen we de Bijbelse valse profeet, zijn naam is maitreya, zichzelf de Christus noemende.
  Ofschoon door MDM de huidige usurpator paus betiteld wordt als dé valse profeet is hij “alleenmaar” een antipaus.. en voldoet hij niet aan in wat in Openb.13:11-17..het 2e beest is, in de valse profeet gepersonaliseerd.
  De huidige valse paus is feitelijk een type van de valse profeet en dat is aannemelijker want anders zijn sommige zieners valse zieners.

  De satanische illuminati zetten voor de komst van de antichrist en vóór het 6e zegel de pion van de valse profeet in, of beter gezegd is dat zij samen werken want maitreya is van voor de geboorte van Jezus Christus..zoals Benjamin Crème aangeeft.
  In 2Tess.2:3-4 zien we dan ook niet de antichrist verschijnen maar de valse profeet maitreya.
  Vers 5-7 toont ons taalkundig feitelijk een toe-lichting met op het einde: “Eerst als deze verdwenen zal zijn.. betekent als het ware het gevolg van vers 4.
  Dus als de valse profeet in vers 3 en 4 verdwenen (door de grote Waarschuwing als oordeel in het 6e zegel) is. komt daarna in vers 8 de antichrist…het gaat hier dus om 2 personen en niet om maar één persoon te weten de antichrist.
  Die in vers 7 moet verdwijnen is dan ook de valse profeet en niet ..de een die (het) tegenhoudt.

  De persoon in vers 7 die het (het kwade) tegenhoudt is de prins-monarch die eerst komt als de Malakias 3:1 Bode, de eindtijd Cyrus.
  Bij M.J.Jahenny is te lezen dat die grote Monarch niet afstamt van Lodewijk XVI en XVII en blijkt het type personage van de grote Monarch 2 personen te vertegenwoordigen zoals ook enkele andere profetieën verklaren. Ik denk dat de éérste Monarch de Zerach is die door Hubert Luns wordt beschreven.. de 2e is dan die zijn taak heeft ten tijde van de antichrist en die dan de laatste Keizer zal zijn want hij is het die voor het laatst Oordeel op de Olijfberg zijn kroon aflegt, zoals sommige profetieën beweren.

  Dat de grote prins/monarch óók de eindtijd Cyrus in Jesaja 46:11 tweede versregel is (geen paralleltekst) .. blijkt uit het éérste versregel over de roofvogel uit het Oosten die dus maitreya is en die ook gesitueerd wordt in Jesaja 66:17.

  –maitreya treedt dus op in de tijd van de eindtijd Cyrus en is dan zijn tegen-stander en moet dus de eindtijd-Cyrusmonarch op maitreya, die alle valse leringen in persoon vertegenwoordigd, de overwinning behalen.
  Je kunt dus zeggen dat de trotse kroon in Jesaja 28:1 ..van Efraïms drinkers, maitreya is ..in hem wordt de illuminati/vrijmetselarij verlamd tot aan de komst van de antichrist zelf.. dewelke genas van de dodelijke wonde (Openb.13:3)) ..de tegen-slag door de dood van de valse profeet maitreya en het 6e zegel oordeel.. in Openb.19:20 wordt dan ook alvast de dood van de antichrist aangekondigd ofschoon dat in een later tijdstip plaatsvindt. Dat Openb.19:11 in het 6e zegel plaatsvindt dat kunnen we weten door Vassula Ryden, evenzo Zacharia 12:10.

  Het tijdperk van Vrede komt door de Waarschuwing (Openb.20:4 >> Jesaja 24:1-22,23) ..waarvan de duur symbolische wordt uitgedrukt met de duizend jarig Vrede Rijk voor de gemeente/kerk.
  Wat ik dus met zovele woorden zeg is dat het vaticaan ongelijk heeft met haar visie over het “1000”jarig Vrede Rijk en wat dus meespeelt in hun beoordeling over de geschriften van Vassula Ryden.

 12. In de vorige reactie verwees ik naar Jesaja 28:1-2.
  Maar in vers 5 kunnen we zien dat God de overwinning behaalt waar de illuminati meenden hun NWO te kunnen stichten.

  In vers 4 wordt de vijg, al rijp vóór de oogst opgeslokt door de grote Monarch, want hij is het die het ziet, want hij is het die in vers 6 op de rechterstoel zetelt..met een geest van gerechtigheid ..enz.

  Dat de prins Monarch ook de eindtijd Cyrus is blijkt ook o.a. uit Jesaja 48:14-15.. Ik heb hem geroepen; Ik heb hem doen komen en zijn plannen doen slagen en ook in dat hoofdstuk is vers 20 gerelateerd aan hoofdstuk 52 waar hij in vers 7 de Vreugdebode is en met vers 11 de oproep krijgt om uit Babel in de eindtijd te vertrekken.

  De EU met Brussel is de dochter van Babel hetgeen te zien is in Zacharia 2:11(7) en de jongeman in vers 8 is de Monarch die in vers 12-13- door God is gezonden.
  In vers 11 is het Sion die bij de dochter van Babel woont en is in vers 14 dan ook de dochter van Sion genoemd en dat is Zabulon in Nederland, Jesaja 9:1-6 .. bevestigd in de profetie van St.Hilarion.
  Nederland moet dus uit de EU ..en God gaat en zal dat bewerken.

  Als ik M.J.Jahenny via Google translate goed heb begrepen zou de prins zich te kennen geven op het net, dus het internet, zoals de Monarch in zijn omgeving spreekt, zo schrijf ik..vandaar Jesaja 48:15 >> “en zijn plannen doen slagen” ..getuigend van zijn (“zijn”) plannen (gepast inzicht)>..vooraf.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht