Van wereldse en hemelse goden

In alle geledingen van het maatschappelijk leven kan men goden onderscheiden. Meest opvallend zijn misschien de sportgoden en diverse soorten muzikale goden en kunstenaars. Grote bedrijfsleiders en andere zakenlieden vallen misschien minder op en dat geldt ook voor mensen die men ‘wetenschappers’ pleegt te noemen. Sommige wereldse goden kunnen ook in de sfeer van misleiding en zelfs van misdaad vertoeven maar zijn daarom niet minder aanwezig. Dat ligt moeilijk, vooral indien zij werken in afspraak met belanghebbenden. Niet alleen politici maar zelfs sommige geestelijken vallen onder die categorie, vooral sommige modernisten. Een aparte groep onder hen zijn sommige occultisten en heksen die diverse vormen van esoterie en geheimzinnige goddeloze inwijdingen omhelzen.

De uitzonderlijke goden vallen wel erg op zoals Mgr. Lefebvre en Mgr. Leonard die toch ook hun positie te danken hadden aan de loges maar de moed hadden om de waarheid getrouw te blijven en zodoende door de media erg vernederd werden, bij ons vooral door de BRT, en bijzondere mensen die openlijk de waarheid durven vertellen over misdadigers in kerk, politiek en handel en dan riskeren levenslang in een gevangenis terecht te komen zonder ooit te buigen voor de valsaards.

Maar ook onder het gewone volk kan men goden onderscheiden. Het is moeilijk hen te omschrijven maar zij zijn meestal zeer geliefd en gedragen zich onopvallend. Het kan gaan om mensen in onderwijs of verpleging, ook vaklieden en gewone huisvaders en moeders.

De laatste groep goden maar niet de laatsten zijn sommige christenen die werkelijk naar heiliging streven en sommigen bereiken dat ook daadwerkelijk. De Katholieke heiligen zijn goed gekend en hun gedachtenis wordt gekoesterd door goedaardige geestelijken en ten zeerste betrouwbaar aan het volk onderwezen binnen het bestel van de Traditionele Katholieke Kerk. Men kan om hun bemiddeling vragen.
Het is spijtig dat protestanten en modernisten zo versplinterd zijn en veel minder werk maken van behoud en onderricht over hun minder goed gekende bijzondere christenen waarvan, het moet gezegd, er enkelen banden hadden met esoterie.

Sedert een aantal jaren werden diverse soorten overlevingsbunkers gebouwd door minder betrouwbare wereldse goden omdat zij zeer goed weten hoe erg WW3 zal zijn. Sommige bunkers bevinden zich in ver verwijderde oorden zoals eilanden, anderen lieten tot zelfs een vierde kelderverdieping bouwen onder hun villa, dus van -1 tot -4. Ook overheidsdiensten en militairen zouden gebruik kunnen maken van goed verborgen gehouden ondergrondse bunkers. Het is een belangrijke aanwijzing dat de agressie inderdaad zeer erg zal worden.

Alleen het kleine Restvolk van God blijft gewoon vertrouwen op Jezus en Maria. Sommigen zullen zelfs onder hoge bescherming van Maria kunnen vluchten “naar de woestijn” om daar in grote soberheid en voortdurend gebed te overleven om daarna de Kerk weer tot bloei te brengen. Deze groep zal kort voor het uitbreken van de wereldwijde woeste agressie door een Engel worden opgehaald en dus niet meer vindbaar zijn totdat de wereld verlost zal zijn van de overtalrijke goddeloze agressors.

Ondertussen willen geheel verdoofde en moderne Eva en Adam nog even in een open relatie leven en samen experimenteren en zelfs “alles tegen elkaar vertellen”, omdat zij niet in staat lijken vooruit te zien. Zolang het nog kan blijft het leven slechts een leuk spel en kan men zich ook nog engageren in een rave party die dan door een overmachtige politie meteen wordt afgestopt. En nog steeds begrijpen zij niet wat hen drijft noch wat hen overkomt! De ID-chip-inplant zal hen pakken!

Hoeveel wereldse goden zouden zich niet aan die ID-chip onderwerpen? Daar ontstaan dus mogelijkheden tot verzet. De antichristelijke wereldheerser weet dat al lang op voorhand. Maar die kennis zal hem niet baten en wellicht zullen de goede wereldse goden en de hemelse goden — de heiligen — samenwerken.

Geduld!
Alles op zijn tijd.

Auteur:Hypoliet

47 commentaren op “Van wereldse en hemelse goden

 1. Oorlogen hebben altijd een geestelijke dimensie.
  Het is belangrijk dit goed te beseffen.

  1. @Eric

   Nou leer dan eens wakker te worden en ga naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning voor u be-/oordeelt! Leer uw valse nederigheid een te onderwerpen

   1. Henk,
    wat hebt u te maken met andermans innerlijk leven? Moet ik daarmee te koop lopen zoals u nu al maandenlang doet?
    u bent een missionaris waarvan iedereen wegloopt.
    zo bereikt u alleen maar afkeer.

    en houdt vooral op esoterische taal te gebruiken op een katholiek forum.
    niemand zal u ooit tegemoetkomen.

    1. @Eric

     Lees nu eens aandachtig en als je niet begrijpt stel dan vragen!

     “wat hebt u te maken met andermans innerlijk leven?”

     waarom staat er geschreven in de Bijbel:

     17 ‘Mensenkind, Ik stel u aan als wachter voor het volk van Israël. Telkens als ge uit mijn mond een woord hoort, moet ge hen namens Mij waarschuwen. 18 Als Ik tot de boosdoener zegt: Ge zult zeker sterven, en gij waarschuwt hem niet, en laat na hem op zijn slecht gedrag te wijzen om zijn leven te redden, dan zal die boosdoener weliswaar om zijn eigen schuld sterven, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 19 Maar als ge de boosdoener gewaarschuwd hebt en hij betert zijn leven niet, dan zal hij wel sterven om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw eigen leven gered. 20 Als een rechtvaardige zich gaat misdragen en verkeerde dingen doet, en Ik laat hem struikelen, dan zal hij sterven; hij sterft omdat gij hem niet op zijn zonde gewezen hebt; zijn goede daden tellen dan niet meer mee, maar u zal Ik rekenschap vragen van zijn bloed. 21 Maar als ge de rechtvaardige waarschuwt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt ook niet, dan zal hij beslist in leven blijven, omdat hij uw waarschuwing ter harte heeft genomen, en gij hebt uw eigen leven gered.'(Ezechiel 3)

     en zo kan ik door gaan met citeren uit de Bijbel met als laatste: wie is mijn naaste?

     Het probleem met u is dat ik niks snapt van God, De Wet En de Profeten, en verantwoording! Kijk eens in de wereld: een hek om een balkon, een vangrail tussen de snelweg…het schoonhouden van de straat…., hoezo en waarom verantwoording?

     ik heb hier geschreven dat in elke 7e kamer van de ziel van een mens of natuurling, die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan, is Eén en Al-Eén, God is Eén met elkaar verbonden en wonen bij elkaar in de 7e kamer van de ziel, met God en alle hemelingen!!!!!
     Dat betekent dat niet één Goed werk zonder de Ander Die daar Woont Gedaan Wordt en dat elke vrucht van Goed en kwaad daar geleden wordt en elk kwaad ook! Daarom wijst God Ezechiel op diens verantwoordelijkheid, daarom ging Jona na Ninivé, Daarom braken er plagen onder heel Egypte uit en stierven alle eerstgeborene! En zo kan ik doorgaan!

     “u bent een missionaris waarvan iedereen wegloopt.”

     Ik vraag ook geen volgelingen aan mij, geen eigen kerk, ik ben daar niet in geïnteresseerd! Ik wens dat iedereen naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning gaat want als enige zo kan men goed door de hel komen door Van Die Verschijning te leren Goed te Onderscheiden en Scheiden en Volmaakte Werken Te Doen. Ik zeg niet dat men geen Geheiligde compromissen mag en kan doen op aarde, ik zeg dat men uiteindelijk al die compromis werken moet afleggen! Dat als enige Volmaakte Werkenden door de Hemelpoort komen!
     Bij Die Ene Volmaakte Christus Verschijning liep ook iedereen, op die men de H.Maagd Maria en alle 7e kamer van de ziel van hen die de zonde tegen de H.Geest NIET hadden begaan, weg! Zelfs de Apostelen:

     12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.(John 16)

     Zeker, hun weglopen was niet alomvattend definitief, dat is pas bij het begaan van de zonde tegen de H.Geest!

     U bent zo vol van Garabandal! En dat is niet slecht, u vergeet dat het verbeelde verschijningen zijn want die zagen zagen menselijke vormen en zo is het ook met de Boodschap. Ik zeg helemaal niet dat er niks zal gebeuren, Ik zeg dat nog lang niet alles Openbaar is en ook het geopenbaarde niet overal in alles Volmaakt Is!
     Het is goed er naar te luisteren en dan naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan voor uitleg! Precies zoals men ook met de Bijbel hoort te doen! Precies zoals men met iedereen hoort te doen want we zijn voor elkaar en onszelf verantwoordelijk! U bent meer dan mijn broeder/naaste! Dat geldt voor iedereen waar dan ook, wanneer dan ook, dus ook die al gestorven zijn en die nog in de wereld komen!

     Dat men mij niet wil laat mij koud al is er bedroefdheid, niet om mijzelf wel om die Ene Volmaakte Christusverschijning Die men niet wilt Kennen!
     Ik loop mijn weg en hoop(misschien wel tegen beter weten in) dat ik niet één van Die Twee Ben, al houdt ik er liefdevol gepast rekening mee! Want waarom zou ik schrijven naar u en hier, om er voor te waarschuwen? Wat voor een nut heeft het?
     Ik wens niet anders dan de laatste plaats in de Hemel! Ik waarschuw opdat men niet verrast wordt, dat men Hen kan Herkennen, dat men Hen met open armen zal ontvangen, Hen, niet mij! Ik ben een “dwaas” want al Ken Ik Die Verschijning, ik loop niet Diens Weg zoals het zou horen! Ik ben een rijke, een welgestelde die eens alles heeft afgegooid en Gevonden heeft en weer naar diens oude leven is teruggekeerd en wacht!

     Ik schreef u al dat een boek schrijven geen zin heeft! Kijk naar de Innerlijke Burcht! dat zou een bestseller moeten zijn en is niet! Menselijke woorden schieten te kort tav Die Ene Verschijning, een boek kan men kwijt raken, verloren gaan, Die Ene Volmaakte Verschijning is er altijd en overal en in alles! Men heeft geen zak of rugzak nodig om in te stoppen en geen hand om vast te houden. Geen menselijke sleutel op open te doen zoals bij het tabernakel, of kerk. Die is in elke Ziel, die de zonde tegen de H.Geest NIET heeft begaan, Aanwezig !

     Men zou zich eens moeten afvragen: Hoezo wijst die Gadellaa elke keer naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning? Waarom is Die zo belangrijk, ja zelfs zo belangrijk dat Die boven al het andere uitstijgt! Hoezo is die tot Die Conclusie gekomen?

     En dan vergelijken met diens eigen gedachten en geleerde!

     Weet u: ik heb de Tijd, u en hen niet! Iedereen komt op diens sterfbed! DAN GA ZO GOED MOGELIJK VOORBEREIDT,WANT NIET, DAN KOMT DIE ALS EEN DIEF IN DE NACHT EN IS DE WEG DOOR DE HEL OOK EEN DIEF IN DE NACHT! EN HOE HARD U OOK HEER, HEER ROEPT, DIE KOMT NIET EERDER DAN UW CHRISTUSGELIJK NEDERIG BENT GEWORDEN!

     HET IS AAN U OM TE ONDERZOEKEN!

      1. @Eric

       Vooral niet doen, Eric, ga maar naar Die ene Christusverschijning! Helaas weet je de Weg daarheen ook niet te vinden!

    2. @eric-b-l,
     @Henk Gadellaa is waarschijnlijk wakker geworden in een gesticht. Vroeger noemde men zo’n gesticht: ’n gekkenhuis,
     Tegenwoordig heeft men een netter klinkend woord daarvoor bedacht: psychiatrische inrichting.

     1. @ P.J.T. Derks,
      niet te begrijpen hoe iemand zo koppig kan doordrammen.

      1. @Eric

       Men herkent aan zichzelf: koppig doordrammen. Dieven herkennen dieven die hebben geen oog voor Gods Rechtmatig

       Als je een gelovige wil vangen moet je Vol-Profeet worden! Daarom zei Christus op het laatste avondmaal: ik heb jullie nog veel te vertellen maar jullie kunnen het niet verdragen, als de H.Geest komt zal die naar de Volle waarheid leiden: Die Ene Volmaakte Christusverschijning en daar getuigen en verwijzen jullei naar, of toch niet?

       1. Henk,
        Heb je je wel eens verdiept in zelf-realisatie? Heb je de Oosterse literatuur enigszins geroken en snap je iets van non-dualisme en van de ‘vijand’ van de mens: het ego? Heb je de Heilige Geest wel eens vergeleken met een verlichte menselijke geest, een mens dat zijn eigen geest heeft schoongeveegd van de rommel van bijgeloof en indoctrinatie en zichzelf heeft heropgevoed in waarheid? Het harde geestelijke werken, in eenzaamheid en onbegrip, door de wereld gehaat gemaakt wegens onnozelheid en domme hersenspoeling? Laten we toch eerst wat meer Vol-Mens proberen te zijn? Het lijkt dat de Heiligheid dichterbij is dan gedacht? Het is denk ik eenvoudiger dan vaak gedacht wordt.

        1. @Raphael

         Je kan Christus niet vinden als je niet een goed zelf onderzoek doet:
         in de Filokalia staat dat als je een Verschijning van de Hemel verliest dat je dan een pijnlijk zelf onderzoek moet doen want er is een reden waarom je verliest!
         Waarom denk je dat ik over Die Ene Volmaakte Christusverschijning schrijf en verwijs? Omdat als je Die Verkrijgt en naar Handelt je nooit meer verliest! Hoe denk ja dat ik gevonden heb: met pijnlijk zelf onderzoek en de leer en traditie controleren want het is toch gek dat zoveel geestelijke helemaal geen Verschijningen krijgen want het is Loon naar Werken! En dat is een vies gezegde bij protestantse farizeïsche katholieken! Bij hun is het: “de mens wikt God beschikt” en “alles is gratis om niks” en”geen mens kan Godgelijk worden”, dat staat in de Bijbel over Satan…. dan een mens ook niet…. en geen één van hen gaat die uitspraak controleren door naar de Val van degene die Satan werd te gaan en te gaan Zien waarom die Satan werd, viel! Ja terug in de Tijd Reizen! Dat kan een mens Met Die Ene Volmaakte Christusverschijning en diens 7e kamer van diens Ziel! Dan leert men ook gelijk hoe oud diens Ziel is!

         en ja Heiligheid is dichterbij dan lucht op je huid! Er is echte Liefdevolle Nederigheid en Deemoed voor nodig om Die te Vinden! Daarom is het makkelijker voor een kind dan een volwassene!! Daarom zette Christus een kind in het Midden ipv een van de apostelen toen er gestreden werd wie de grootste was onder hun!

         ja ik ken het ego en “non-dualisme” en de H.Geest is nog een stap verder dan een verlichte menselijke geest! Een Geest van een Mens in de Tuin van Eden is Geheel Vol van de H.Geest zonder dat er nog iets menselijks over is! Daar is geen één enkele neiging naar het kwade En dat geldt voor Lichaam, daar is geen menselijke misvorming en Ziel geen één sluier Ook!

         en maak dat een blinde nu eens duidelijk! Die niet genoeg liefdevolle nederigheid heeft kan zo niet verstaan en die daar niet in naar toe wil werken kan er ook niet komen! Het is als een lift: men moet er wel naar toe willen gaan en er in willen stappen of naar toe en er in gedragen worden en als de lift omhoog gaat er in willen verblijven!

         Velen gedragen beter wetend en lopen weg en velen gedragen zich lam die niet lam zijn! Daar kan je niks mee dan wachten tot ongeluk door eigen schuld hun leven treft en hun lijden hen er toe brengt er vanaf te willen komen. Dat zie je bij stervenden in hun lijden dan gaan ze uiteindelijk naar binnen om op zoek te gaan naar die plek waar geen pijn is!

         Maar ja, ik ben volgens Derks een psychopaat ontsnapt uit een psychiatrisch gesticht… en volgens Eric een gnosticus en eso huppeldepup! Kan er als enige droevig mijn hoofd om schudden! Zoals Christus Droevig over Jeruzalem! Hoe waar is dat Christus Diens Handen Uitsteekt en Hoevaak wordt Die weggeslagen……., en maar brallen en zwetsen en ze weten niks van Het Echte Christendom, gehersenspoeld door hun ouders, leraren en kerk! Farizeïsche zombies zijn het!

     2. Ik las ergens dat de ‘artsen’ die in zo’n inrichting hele enge nare en ook nog gevaarlijke mensen zouden zijn die dus ook hele nare dingen zouden doen die, als je die dingen zou weten, en als je over ook maar enig rechtvaardigheidsgevoel zou beschikken en wat verstand uiteraard, je terstond vreselijk boos en misselijk van ontzetting zou worden. Maar het is me toch ook wel wat om zó vreselijk gehersenspoeld te zijn met woorden uit boeken, want wie schrijft die blijft en wie wetenschap schrijft, die kan zich wetenschapper noemen, schriftgeleerde en advocaat van de boze zelf! Dat kán toch helemaal niet waar zijn, dat ziet een beginneling die ook wat van de geperverteerde ‘his-storie’ heeft gelezen toch zó! Wát een fantasten zeg! Zulke hersenpriesters kunnen dan wel met verdovende middelen de geesten in slaap brengen en zodoende de toch al zwakke geesten verleiden als waren het pasgeboren baby’s tot het aannemen van de grootst mogelijke onzin.
      Het schijnt trouwens dat de maatschappij ook een soort open inrichting is waar de patiënten vrij menen vrij zijn, maar ondertussen onder de doem worden gehouden van angstpredikers, lijzige betweters en verraders die onderwijl hun smartelijke onheil over de aarde uitwerpen waar het bestaat dat de ernstigst verdoemden het gif aannemen als ware het snoepjes van de jamin zelf en als je daar wat van zegt staren ze je aan met lege oogjes waar stompzinnig onverstand uit straalt; verdoemde leeuwen, getemd en en vertrapt en ondertussen zingend dat ze mooie elfjes zijn maar ondertussen verleid met waanideeën waar de honden geen brood van lusten. Maar laat hen maar in koren zingen over de rechtvaardigheid waar zij die de juiste keuze gemaakt hebben onder leven. Koren met het hoogste woord van de hoogste imbeciel. En maar zingen blij van hart.

 2. Limburgse love hotels: “We verdienen meer met zes kamers dan met ons restaurant”
  Hasselt – Dertien love hotels zijn er nog in Limburg, van Lummen tot Leopoldsburg. “Iedereen denkt: dat zijn vieze vuile kamertjes. Wat gebeurt daar allemaal?”, zegt Frank Dirmeier (58) van La Vie est Belle. Slapen – meestal – niet. Wat wel, dat vertellen vier zaakvoerders een week lang.

  https://www.hbvl.be/cnt/dmf20240407_97238153

  Zo ver is het gekomen in ons landje.
  Het einde is zo in zicht, het is vlakbij.
  Nog hooguit twee jaren en dan het godsoordeel.

  1. @Eric
   droom maar lekker verder in uw eigen fata morgana!

   Dat heb je met mensen die de Bijbel niet kunnen lezen! Hoevaak hebben de Jehova getuigen niet het einde van de wereld voorspeld?

   1. Gebeurt dat niet straks – ’t is toch 8 april – met die algehele zonsverduistering? Ja toch?

     1. Met dergelijke onzin heeft de Katholieke Kerk echt geen externe vijanden meer nodig.
      U degradeert uzelf tot een soort magiër met spirituele visioenen, terwijl u eigenlijk ook maar een simpele, goedgelovige charlatan bent. U gaf andere mensen al de raad om een eigen website te starten of om een boek te schrijven. Overweeg dat ook eens voor uzelf.
      Tenzij u, wat ik vermoed, het Katholiek Forum nu al als uw eigenste stek beschouwt.
      Een stukje warrigheid schrijven, en er dan meteen zélf commentaar bij geven om de boel wat te animeren… Hoe zielig is dat.

      1. Frank,
       de Kerk staat voor GEESTELIJK LEVEN, niet voor werelds leven.
       De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest.
       De ziel behoeft geestelijk voedsel, niet te verwarren met de beperkte verstandelijke dingen die u zo ondoordacht nastreeft.
       Door de ziel te voeden (bidden en vasten) kan de geest ontvankelijk worden voor de Heilige Geest van God.
       Waarom zich beperken tot de wereldse werken van de dood en dan de geestelijke rijkdom moeten missen? U beseft niet eens wat u mist, dat is zeer erg!
       En dan te bedenken dat zelfs goddeloze mensen op valse wijze hun uiterste best doen geestelijke kracht en macht te verwerven via occultisme.
       Zonder Jezus is er slechts hoogmoed en misdaad.

       1. Ik blijf bij mijn advies: Schrijf een boek en overtuig de zondige wereld. Sterkte daarbij!

        1. Wanneer het Woord van God in de bijbel en de vele mirakels niet voldoende zijn voor u dan bent u niet te helpen.

         1. @Eric

          God heeft meer mogelijkheden dan de Bijbel als enige want hoe anders kan die analphabeten en stervende bevruchte eicellen die sterven redden? Hoe kan die mensen op het sterfbed redden van een verkeerde leer en traditie of andere religie?

          Gelukkig is God slimmer dan u en was u nu al verloren door uw krom antwoord

      2. @Frank Dierickx,
       U spreekt zélf van ‘warrigheid’. Iemand moet zeer ‘warrig’ moet zijn, om zeer welbewust z’n eigen vijanden op te zoeken met het doel om die vijandschap nog eens flink aan te wakkeren.

 3. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat een aantal forumdeelnemers lijden aan godsdienstwaarzin (het einde der tijden en andere fantasieën…) . Allerhande complottheoriën doen er nog een schepe bovenop.

  1. @ rené,
   iedere oorlog, groot of klein, betekent het einde van een zekere periode waarin de menselijke trots veel te hoog werd.
   Dat dit zich voortdurend herhaalt komt doordat men niets leert van de geschiedenis.
   Het aantal eindtijden is bijgevolg niet te overzien, men kan ze onmogelijk tellen. Het wordt telkens gevolgd door vernietiging en moord op grote of kleine schaal.

   Daarna begint men weer van vooraf aan alsof men niets leerde van de vorige grote of kleine eindtijd.

   De menselijke koppigheid in goddeloosheid en eigenzinnigheid is evenmin te overzien.

   Men kan geen complottheorie fantaseren, maar men kan wel de ogen scherp open houden en waakzaam blijven. Wie de moed heeft om dat effectief te doen zal zeer veel dingen zien die verschrikkelijk zijn. Maar de meeste mensen willen niets zien.

   1. @Eric

    gelezen of niet

    het sterfbed is de laatste oorlog en wie van hen lukt het om te worden weggenomen?

    1. @Henk Gadellaa,
     Het juiste antwoord op Uw ‘vraag’: Dit is twee mensen gelukt: Jezus en ons aller Moeder Maria.

     1. @Derks

      uw antwoord is te kort door de bocht:

      Henoch, Mozes, Elia en de ouders van die men de H.Maagd Maria noemt, zijn ook weggenomen! En de Twee Getuigen in de laatste periode van de eindtijd zal het ook overkomen en die Bij Christus “Terugkomst” Christus Levend Zijn OOK!

      Ga maar naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Vraag Die

  2. @rené,
   Ik kan mij niet van de indruk ontdoen, dat U ’n homofiel bent, die niet meer ter kerke gaat en die hier op deze site probeert om allerhande complottheorieën om uw ziekelijke afwijking wat extra voeding te geven.

   1. @Derks

    Het gaat niet als eerst om de buitenkant van de beker! het gaat als eerste om de binnen kant en een ziel is niet heterofiel! Die is Homogeen Goddelijk!

    U als heterofiel heeft geen kind zonder erfzonde op de wereld gezet, ook priesters die niet gehuwd zijn doen niet ook niet als enige volmaakte vruchten en hun leer, als enige mannelijke priesters, is krom en ziek want het mannelijk/vrouwelijk is een gevolg van de zondeval in de Tuin van Eden: Als je volmaakt verwekt/vermenigvuldigt dan “Kloon” je Volmaakt: En de vermenigvuldiging in de Tuin van Eden was zonder zonden Volmaakt dat was het kind van de laatste Volmaakten in alles en overal Volmaakt Identiek aan de Ouder(s)!

    Dan moet de ketel de pot niet verwijten dat die zwart is! De ketel mag minder zwart zijn, die is niet Volmaakt Schoon en moet ook Geheiligd worden! en waar komen andere dan heteroseksuelen dan vandaan? Wie hebben die kinderen verwekt? En waarom zijn kinderen zo geworden? want kinderen zijn onschuldig aan de fouten van hun ouders? En wie waren die ouders van die kinderen? dacht u dat als een kind verwekt wordt dit als enige door die twee genetische ouder gedaan werd?
    Arme die u bent, want hoezo is men dan ieders broeder/zuster ’s hoeder? dat gezwets van dat zijn mijn kinderen en die van mijn naaste zijn niet mijn kinderen?

   2. Niets van aantrekken hoor René. P.J.T. Derks, gewezen kerkmeester en politieman, is er heilig van overtuigd dat iemand ‘homofiel’ noemen zowat het allerergste en grofste verwijt is dat je iemand kunt toesturen, vandaar. Een beetje zoals ‘Jouw moeder is een hoer’, in bepaalde culturen. Veel ’ter kerke gaan’ verfijnt blijkbaar niet altijd de zeden en het gedrag.

    1. @Frank Dierickx,
     Blijkbaar moet ik U ergens geraakt hebben: ik ben inderdaad kerkmeester en politieman geweest.
     Nog méér om te onthouden van mijn vele baantjes in de kerk:
     lid zangkoor + schoonmaker + voorbidder + metselaar + tuinman + misdienaar + Mariadrager + bedelaar + verzin ’n beroep en ik heb ’t ooit gedaan.
     Het veel ter kerke gaan is ongeveer het ergste voor de heer (???) @Frank Dierickx.

     Een ‘heer’ woont niet altijd in de fraaiste buurten. Ik heb ooit een loemeleboer gekend die in de fraaiste bungalowpark woonde met een publieke vrouw aan z’n zijde.

 4. @Henk Gadellaa
  Ik heb U al ‘ns eerder gemeld om een eigen website te beginnen Sindsdien is die mogelijkheid nóg ‘ns uitgebreid(!!!) hier aan bod geweest.
  U echter probeert om die paar overgebleven kerkgangers uit de kerk weg te jagen.
  Mocht U dat ook maar éénmaal lukken, denkt U dat U daarvoor beloond zult worden in de hemel????

  1. @Dhr Derks

   Ik zoek niet anders dan de laatste plaats in de Hemel! Ik wens dat iedereen in de Hemel komt en iedereen die in de Hemel komt mag van mij hoger zitten! U ook! Mij interesseert een andere plaats niet! ik vraag ook niet meer dan het minste van een ander waar ik Gods Recht op heb: liefdevol gepast wantrouwend onderzoek zoals de Bijbel Zegt hoe je hoort te doen, naar mij, en geen blind geloof aan mij zoals u wel doet met uw schrijven doet!

   en als zou ik “Groot” zijn, dan nog zijn er velen die pas na hun dood herkend, en erkent worden: kijk naar H.Teresia van Avila, hoelang moest zij wachten tot zij tot kerklerares werd benoemt en geëerd?
   Zeker ik zou een eigen webside kunnen openen en dan? Een mens Groot geacht in de Hemel is één die klein naar de wereld is en meestal ongezien door de wereld gaat: Kijk naar God wie ken Die van Aangezicht tot Aangezicht?
   U verwijst naar Christus? En de H.Maagd Maria dan? de enige die H.Maagd Maria zag was Christus Johannes waarbij Johannes ook niet alles zag van H.Maagd Maria!
   en Christus, Die zegt: 12 Ik heb u nog veel te vertellen maar u kan het niet verdragen(John 16)

   En Christus had ook geen wereldse webside! Die Communiceerde en Communiceert in en via de 7e kamer van de Ziel! Die doet niet aan wereldse taal en vruchten van Goed en kwaad! Het is genoeg dat ik hier schrijf en ook Die moet Geheiligd worden! Dat ik onder christenen schrijf want zij hebben Eerstrecht, Tot de Tijd komt dat Christus anders beslist, als de Maat van Barmhartigheid Vol Is!

   Beloning? Christus mag mij alles op de laatste plaats in de Hemel afnemen en gebruiken om zielen te redden! ik ken de hel, ik wens dat iedereen daar aan ontsnapt, ook u! en als dat betekent dat men mij afserveert en uiteindelijk hen red, heb ik geen probleem mee!

  2. @Henk Gadellaa,
   God heeft één Zoon: Jezus Christus.
   Jezus Christus heeft Zijn eigen Leven op een gruwelijke manier aan het Kruis gegeven om ÓNS te redden van de duivel.
   Intussen hebben wij Vaticanum II al ’n 50 jaar geleden gehad. Dat Vaticanum II had tot gevolg: vele kerkverlaters + vele priesters en broeders en zusters die de kerk verlieten.
   U – @Henk Gadellaa – sluit zich bij dat rijtje kerkverlaters aan.

   Ik stel U nógmaals de vraag:
   U echter probeert om die paar overgebleven kerkgangers uit de kerk weg te jagen.
   Mocht U dat ook maar éénmaal lukken, denkt U dat U daarvoor beloond zult worden in de hemel????

   1. @Dhr Derks

    “God heeft één Zoon: Jezus Christus.”
    Ga eerst eens naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning en Getuig dan zoals Die Verschijning Zegt! daarom schrijf ik Christus naar Goddelijke Definitie! en Die Is meer dan u schrijft!

    en lees de Bijbel eens beter:
    Psalm 82

    Een psalm van Asaf.
    1 In de godenschare, onwrikbaar, staat God, houdt temidden der goden het recht hoog.
    6 Ik was het die sprak: ‘gij zijt goden, zonen des Allerhoogsten gij allen.’

    en probeer die vers nu eens in volmaakte harmonie zonder tegenspraak, met Christus te laten zijn!

    Daarom verwijs ik naar Die Ene Volmaakte Christusvershijning! U kunt geen goede exegese doen zonder Die ene Verschijning

 5. Derks,
  Vaticanum II is niet de oorzaak van kerkverlating. De redenen voor kerkverlating zijn onder meer geen (goede) antwoorden op levensvragen, te weinig ruimte voor vernieuwing, teleurstelling in de kerkleiders, te weinig ruimte voor dialoog, teleurstelling hoe de Kerk omgaat met persoonlijke omstandigheden, het seksueel mishruik door geestelijken en de discrimatie van de vrouw.
  Uw katholiek zijn heeft geen enkele toekomst zal niemand naar God brengen.. Als ik Uw Godsbeeld meen te kennen uit Uw bijdragen op deze site denk ik dat U dit dringend moet bijschaven in plaats van anderen te les te moeten spellen.

 6. @rené,
  Heel in het kort: U bent dus homofiel + U gaat niet meer ter kerke + U probeert hier op deze site om allerhande complottheorieën om uw ziekelijke afwijking wat extra voeding te geven.

  Nóg eens in ’t kort: ik verafschuw letterlijk Uw levensstijl + ik verafschuw letterlijk dat U Uw zieke levensstijl probeert te promoten.

 7. @rené,
  God = levend + levenverwekkend.
  Letterlijk ÁLLES wat tegen levenverwekkend ingaat, gaat tegen Gods Wil in.

  Homofiel gedrag schept geen enkele levensverwekking en is DUS 100% TÉGEN Gods Wil.

  1. @Derks

   elke verwekking van een kind met erfzonde gaat tegen de wil van God in want zo staat er geschreven:

   22 Maar Samuël sprak: `Zouden brand – en slachtoffers Jahwe even lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?’ Neen, gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken. 23 Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij, ongezeglijkheid met afgodendienst.(1Sam 15)

   Dat het alsnog Geheiligd kan worden is omdat er nog Goed in is!

   Daarbij gaat u totaal voorbij aan hoe en waarom er een andere geslachts aantrekking ontstaat! er komen ook kinderen met een andere geslachts aantrekking voor in katholieke gezinnen, ondanks de doop!

   24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid; 25 maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. 26 Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. 27 Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat? 28 Hij antwoordde hun: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tot hem: Wilt ge dan dat we het bijeengaren? 29 Maar hij zei: Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. 30 Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en met de oogsttijd zal ik maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur.” (Math 13)

   En daarbij een katholieke priester mag niet huwen en moet celibatair leven, die dwingt diens zaadcellen te sterven in diens teelballen, maar ja dat deed Christus ook…………..of toch niet?

   Nee, Christus deed zo niet want die was Volmaakt Zonder Zonden! Dat is het verschil: Christus Leefde Volmaakt Heilig in Christus was er geen laten sterven! En ook geen energie verbruik en ook zuurstof nodig om in leven te blijven! dat is het verschil tussen Geheel Volmaakt Leven In de Tuin van Eden op aarde en als nog steeds zondige mens leven op aarde!

   Maar ja u bent ook nooit gedurende uw leven op aarde in de Tuin van Eden geweest!!!!

   1. Aanvulling

    En ook niet in de hel en ook niet in het vagevuur en ook niet in de hemel! Op al die plekken is het niet mogelijk adem te halen zoals op aarde! En ook geen energie te verbruiken om in leven te blijven!

    Gek hé dat iemand die sterft diens laatste adem uit ademt en dood is niet meer ademt……

    Helaas, als je al politieagent die geen dossiers kan lezen, geen sporen kan lezen noch echte feiten kan verzamelen dan maak je zulke flaters!

    Droevig, droevig, droevig!

 8. Derks, in twaalf lidstaten (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Letland, Nederland, Portugal, Roemenië en Zweden) én Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk, is het aanzetten tot haat, geweld of discriminatie op grond van seksuele geaardheid strafbaar. Als oud-politieman zou U dat moeten weten. In plaats van anderen te veroordelen zou U beter kijken naar Uw eigen situatie.

  1. @Michiel

   zoals een staat wettelijk vast legt heet het nog niet dat die wet naar de Volle Waarheid Is!

   Het is niet zo dat iedereen zomaar gelijk is en ook niet dat elk geslacht zomaar gelijk is er staat en gelijke omstandigheden is nog niet zomaar gelijk!
   er is zeker gelijk en verschil tussen man en vrouw en zeker gelijk en verschil tussen hetero en homoseksueel, of welke andere geaardheid. De vraag is hoe meet je dat correct dat er geen discriminatie is! Te makkelijk wordt er geroepen discriminatie en me-too en te makkelijk wordt er gelijk recht gegeven waar geen gelijkheid is! En omgekeerd ook!!!!!
   Het probleem zit in het menselijke en de weigering om naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning te gaan om Volmaakt Te Weten Hoe er Gemeten, Gewogen, Geteld en Berekend Hoor Te Worden! en de grootste schuldige zijn de Christenen zelf! Zij wensen geen Vol-Profeten, Zij vermoorden Vol-Profeten en Vol-Profetie!
   Kijk hier: wie gaat naar Die Ene Volmaakte Christusverschijning? Nog harder: wie leest 1Kor 4 en geeft er hier gevolg aan?

   Derks? echt niet. Eric? echt niet. Frank? echt niet Die hier artikelen schrijven? Echt niet? Daarom is het hier ook zoveel zooi en gezwets!

   Voor men kan be-/oordelen kan men niet om Die Ene Volmaakte Christusverschijning Heen! Zonder Schoon Oog is men slecht ziend/blind! en vertel dat nu eens die ziende blinden….! er zal pas stilte en Volle waarheid zijn als de Twee Getuigen opstaan want die binden iedereen die zwetst aan hun kwaad, iedereen die niet met de Volle Waarheid komt krijgt diens kwaad zelf te dragen! Tot die tijd kan men zogoed als vrij zwetsen!

  2. @homofiel michiel,
   Denkt U nu écht dat ik mij daardoor op MIJN leeftijd laat beïnvloeden?
   Ik ben zwaar (!) gehandicapt; Ik heb GEEN eigen huis; heb precies genoeg geld om financieel rond te komen en heb zelfs geen auto.
   HOE DÚRFT U!!!
   U moet zich écht een grote jongen vinden.

   1. Mijnheer Derks, u klinkt als een verbitterde oude pilaarbijter, die dan ook nog graag eens flink om zich heen bijt.
    Veel mensen worden milder, begripsvoller en vergevingsgezinder naarmate ze ouder worden.
    U niet. U slaagt er blijkbaar nog altijd niet in om wat rust en vrede in uzelf te vinden. Ondanks uw geloof van hoop en liefde.
    Straks moet u dat allemaal loslaten.
    U heeft niet veel om los te laten, schrijft u. Geen huizen, geen geld, geen flamboyante carrière.
    Maar het belangrijkste, de mensen rondom u, de mensen die mee jouw leven gevuld en ingekleurd hebben, die ga je ook moeten loslaten.
    Heb je met hen ondertussen al een beetje vrede gesloten?
    Of wil je graag eenzaam en boos sterven?
    Dàt bedoelt Michiel met ‘kijken naar uw eigen situatie’.

    1. @Frank Dierickx,
     U bent nu écht – wat ik noem – een nep psycholoog:
     VÓL begrip voor asocialen en tegelijkertijd VÓL ONbegrip jegens gelovigen.
     Uw houding is écht psychologisch ONJUIST.
     Ga nog maar eens naar school en leer daar Uw vak opnieuw.

    2. @Frank Dierickx,
     Hier had ik volledig overheen gekeken:
     U schrijft:
     U heeft niet veel om los te laten, schrijft u. Geen huizen, geen geld, geen flamboyante carrière.
     Laat ik ervan maken: Ik heb niet veel wat geldgerelateerd is. Dreigen naar mij – zoals @homofiel michiel – heeft dus weinig tot geen enkel nut.
     Ik heb wél veel levenservaring opgedaan, waardoor ik gemakkelijk van hoog tot laag spring.
     Zo ga ik zeer eenvoudig om met zich hoog voelende mensen tm mensen die zich zeer minnetjes voelen.
     Ik noem dat: ’n zeer rijk leven. En tja, sterven moet men – of men dat wenst of niet – geheel(!) alleen doen.

   2. Derks,
    Eerlijk, ik vind het ook naar voor dat u zo aangevallen wordt, zwak als u nu bent. Maar, dat zie ik ook; u vraagt er zelf wél een beetje om door zo een grote mond tegen de mensen die u niet bevallen te hebben.

    Maak er toch niet zo een punt van als mensen van de verkeerde kant zijn. Iedereen moet lekker zelf weten wat ze doen in de slaapkamer, maar de mensen moeten niet zo vreselijk ordinair zijn om met hun seksuele voorkeuren te koop te lopen.

    Dat te koop lopen met iemands eigenaardigheid of voorkeur en de andere mensen dat opdringen heeft vaak niet met seks van doen, maar eerder met innerlijke beschaving. Maar ook die homo’s worden gebruikt door de centenschrapers van deze wereld; die vervelende mensen die die homo’s en zo opjutten zijn natuurlijk wel bekend; alle mensen die het uitkomt om hieraan te verdienen, macht kunnen hebben, hun eigen wellust te verbergen etcetera.

    Dus die jongens en meiden van de verkeerde kant worden ook maar uitgespeeld tegen andere mensen in het politieke veld. Het is niet voor niks dat ze oversteekplaatsen in ‘gestolen kleuren’ verven! Het symbool van de regenboog wordt dus misbruikt daarvoor. De kinderen worden wijs gemaakt dat die regenboog heel goed is voor de samenleving, maar ondertussen is het gewoon een vorm van politiek uitvoeren. Politici gebruiken nu eenmaal beelden en symbolen om te manipuleren. Die kunnen het niks schelen als ze maar macht houden. Soms gebruiken ze vrouwen daarvoor, dan weer de kerk, dan weer homo’s enzovoorts.

    Het zijn dus uiterst slimme en doortrapte wezens aan de top. Laten we dat niet vergeten. Dus ik zou zeggen, man maak je niet druk. Sommigen hebben liever dit en anderen dat. Verder is het niks. Laat die mensen toch lekker genieten. Als ze het maar beschaafd houden.

    Veel homo’s zijn het helemaal niet eens met zo een ordinaire parade bijvoorbeeld. Zij zien wel in dat dat eigenlijk te belachelijk voor woorden is en het hun zaak geen goed doet. En ze zien soms in dat die mensen misbruikt worden voor politieke doeleinden. Maar dat zijn dan de iets slimmere en meer ontwikkelde types en die zijn er nu eenmaal niet veel.

    Ik begrijp dat u nog steeds lijdt onder wat u allemaal overkomen is. Vreselijk is dat, zo een gebeurtenis, dat snap ik wel. Daarom vind ik het zo naar voor u.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht