Vlaanderen verdampt omdat het God en Waarheid de rug toekeert

Beroering om politieke standpunten zijn schering en inslag en we zijn het eigenlijk zo gewoon dat het alleen nog voor politici zelf belangrijk lijkt en voor al of niet betrekkelijke narcisten die allerlei profijt of persoonlijke belangen nastreven, ongeacht of het om niet meer bestaande dorpse belangen gaat want we werden ongevraagd in wijken gedeponeerd, of dat het integendeel om wereldbelangen gaat waarbij alle natuurlijke menselijkheid compleet verdampt en vrije godsdienstige beleving eveneens van alle belang ontdaan werd.

Veel woorden hoeven daar eigenlijk niet meer voor gebruikt te worden. Daarom volgt nu een selectie citaten over Waarheid.

Het meest bekende en meest belangrijke citaat komt uiteraard uit de bijbel.
Johannes 18:33-40
33 Nu ging Pilatus weer het rechthuis binnen, riep Jesus, en sprak tot Hem: Zijt Gij de koning der Joden? 34 Jesus antwoordde: Zegt ge dit uit uzelf, of hebben anderen u dit van Mij gezegd? 35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw volk en de opperpriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan? 36 Jesus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaars zich te weer hebben gesteld, opdat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd; maar mijn koninkrijk is niet van hier. 37 Pilatus zei Hem: Gij zijt dan toch koning? Jezus antwoordde: Gij zegt het; Ik ben koning. Ik ben geboren en in de wereld gekomen, juist om te getuigen voor de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. 38 Pilatus zei Hem: Wat is waarheid? Na deze woorden ging hij naar de Joden terug, en sprak tot hen: Ik vind volstrekt geen schuld in Hem. 39 Maar gij hebt een gewoonterecht, dat ik u iemand vrijlaat bij gelegenheid van het paasfeest. Wilt gij dus, dat ik u den koning der Joden vrijlaat? 40 Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen, en riepen: Niet Hem, maar Barabbas. Barabbas nu was een rover.

Zoals al meerdere keren eerder in de geschiedenis laat ook heden God een onoverzichtelijke bende Barabbassen los, deze keer over alle volkeren tegelijkertijd.

https://citaten.net/quotes/met-waarheid.html
( niet alle daar vermelde citaten over waarheid zijn zuiver op de graat )

Het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarbij we in ons hele leven kind mogen blijven.
Origineel:
The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives.
Bron: toegeschreven
― Albert Einstein
Duits – Amerikaans natuurkundige 1879-1955

Albert Einstein is de man die al lang op voorhand begreep waar de nieuwste ontdekkingen zouden toe leiden. Daarom trok hij zich terug van bepaalde ontwikkeling, weerhield de kennis over bepaalde dingen. Maar toen hij de jongere genie Robert Oppenheimer zag groeien in kennis wist hij dat deze gewetenloze en hypocriete man zou doorzetten en trots op zichzelf de wereldse heersers de machtigste genoegdoening zou schenken. Nadat echter atoombommen hun efficientie bewezen werd Oppenheimer voor aanklagers gedaagd en als een misdadiger en landverrader afgeschilderd. Alles draaide nochtans ‘alleen maar’ om zijn eigenwaarde.


Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.
Origineel:
Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit.
Bron: Brief aan Jost Winteler (1901)
― Albert Einstein
Duits – Amerikaans natuurkundige 1879-1955


Het onware kan nooit tot waarheid worden door in macht toe te nemen.
Bron: Zwervende vogels
― Rabindranath Tagore
Indiaas mysticus, dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1913) 1861-1941


Mensen struikelen zo nu en dan over de waarheid, maar de meesten krabbelen haastig overeind en lopen snel door alsof er niets is gebeurd.
Origineel:
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
Bron: Reader’s Digest April 1942
― Winston Churchill
Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur (1953) 1874-1965
( Opgelet: men kan nooit voorzichtig genoeg zijn met uitspraken van hooggeplaatste politici )De waarheid klinkt als haar tegendeel.
― Lao-Tse
Chinees filosoof +/- 600 v.C.


Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken.
Origineel:
Es ist schwer, es zugleich der Wahrheit und den Leuten recht zu machen.
― Thomas Mann
Duits auteur, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1929) 1875-1955


De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens
― Boeddha
Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. – ca. 370 vC


Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Origineel:
Die Weisheit ist nur in der Wahrheit.
Bron: Maximen und Reflexionen (1840) Aus Kunst und Altertum
― Johann Wolfgang von Goethe
Duits schrijver en dichter 1749-1832


De heldere weg lijkt donker, de vlakke weg lijkt hobbelig, eenvoudige waarheid lijkt onzuiver.
― Lao-Tse
Chinees filosoof +/- 600 v.C.


Men mijde de serieuzen, want zij missen de ernst. Zij zijn zo lichtzinnig, dat zij hun mening voor de enige waarheid houden.
― Godfried Bomans
Nederlands schrijver 1913-1971


De mens zal eraan moeten wennen te leven in een wereld zonder vrijheid, goedheid en waarheid. Het zal binnenkort op de lagere school worden onderwezen! Deze oorlog is nog maar een voorproefje van de wereld die komt!
Bron: De donkere kamer van Damokles (1958)
― Willem Frederik Hermans
Nederlands schrijver 1921-1995


Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de massa in de meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.
Origineel:
È prova di una mente semplice e molto primitiva che uno desideri di pensare come le masse o la maggioranza, semplicemente perché la maggioranza è maggioranza. La verità non cambia perché è, o non è, creduta dalla maggioranza delle persone.
Bron: toegeschreven, n.a.v. toespraak op 25-05-1588
― Giordano Bruno
Italiaans filosoof en priester 1548-1600  ( BIJVOEGSEL uit wikipedia 26 nov. 2023 ; was een Italiaanse filosoof, priester, vrijdenker en kosmoloog. Op wetenschappelijk vlak was hij een aanhanger van de heliocentrische theorie van Copernicus. Bruno kwam – overigens niet als eerste – met het idee van een oneindig heelal, met de zon als een ster tussen de andere die ook planeten hebben. Op religieus en filosofisch vlak was hij een aanhanger van het docetisme en het pantheïsme. Hiervoor werd hij in 1600 door de Inquisitie in Rome tot de brandstapel veroordeeld.[1] Het is onzeker of, of in hoeverre, opvattingen over de oneindigheid van het heelal hierbij een rol speelden. Hij wordt door de vrijmetselarij, gnostici, theosofen en vrijdenkers beschouwd als een martelaar voor de vrije gedachte. Hij nam de naam Giordano aan toen hij met vijftien jaar toetrad tot de orde van Dominicanen. In 1572 werd hij tot priester gewijd. Hij bleek een bijzonder goed geheugen te hebben en schreef enkele boeken over mnemotechniek. Bruno werd naar Rome ontboden om zijn geheugenkunsten aan de paus te vertonen.
Een voorbeeld van misleiding ! 

Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid.
Origineel:
The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became the truth.
Bron: 1984 (1949)
― George Orwell
Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


In de democratie zit een absurditeit en dat is dat de waarheid tenslotte kwantitatief wordt bepaald.
― Godfried Bomans
Nederlands schrijver 1913-1971


Als je twijfelt, vertel dan de waarheid.
― Mark Twain
Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) 1835-1910


Alleen de waarheid kan het onrecht tarten; de waarheid óf de liefde.
Origineel:
Seule la vérité peut affronter l’injustice. La vérité ou bien l’amour.
Bron: Requiem pour une nonne
― Albert Camus
Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) 1913-1960


Ga niet uit je zelf vandaan; richt je naar het binnenste, want in de innerlijke mens huist de waarheid.
― Augustinus
Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430


Het is beter te zwijgen, dan de waarheid te zeggen op een onaangename manier en zodoende een heerlijk gerecht te bederven door een slechte saus.
― Franciscus van Sales
Katholiek heilige, mysticus en Bisschop van Genève 1567-1622
Auteur:Hypoliet

57 commentaren op “Vlaanderen verdampt omdat het God en Waarheid de rug toekeert

 1. Absolute waarheid bestaat niet. Het is een amalgaam van subjectieve interpretaties over bepaalde zaken. De waarheid is geen statisch gegeven, er zit een dynamiek in de interpretatie en het feitenmaterieel. Er bestaat alleen 99,9% aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. De rest is een mening. Of een geloof.

  1. @frank dierickx,
   Uw eigen gezegde: Absolute waarheid bestaat niet.
   Anders gezegd: U liegt (bijna) altijd.

 2. Albert Einstein kwam tot de volgende conclusie: “Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

  De getuigenis van Einstein over Jezus

  Het volgende is deel van een onderhoud dat jaren geleden met de
  wereldberoemde wetenschapper, Albert Einstein, gevoerd werd en in de
  Saturday Evening Post gepubliceerd werd:
  Vraag: In welke mate is u door het Christendom beïnvloed?
  Antwoord: Als kind heb ik onderricht ontvangen in zowel de Bijbel als de
  Talmoed. Ik ben een Jood, maar ik ben bekoord door de schitterende Persoon
  van de Nazarener.
  Vraag: Hebt u Emil Ludwigs boek over Jezus gelezen?
  Antwoord: Emil Ludwig zijn Jezus is vlak. Jezus is té majestueus voor de pen
  van praatjesmakers, hoe kundig zij ook mogen wezen. Niemand kan het
  Christendom met een kwinkslag (Fr. bon mot) omschrijven.
  Vraag: Aanvaard u het historische bestaan van Jezus?
  Antwoord: Ongetwijfeld! Niemand kan de Evangeliën lezen zonder de werkelijke
  tegenwoordigheid van Jezus te ervaren. Zijn persoonlijkheid is de polsslag
  van elk woord. Geen mythe is met zulk een leven gevuld.
  Wat is waar geloof?
  De verscherpte aanslag die in de afgelopen tijd uit de academische
  (theologische) wereld op de Jezus van geloof gemaakt wordt, onderstreept een
  feit erg duidelijk, nl. de rol van het geloof in de mens zijn begrip van en
  verhouding tot Jezus Christus als Heer en Zoon van God. Zonder geloof kan
  Hij niet ten volle gekend worden.
  De hele wereld wordt geestelijk gesproken in louter twee groepen ingedeeld,
  nl. gelovigen en ongelovigen. In de groep van ongelovigen zijn er ook vele
  kerkgangers die de Heer met hun lippen dienen, maar hun hart is ver van Hem
  verwijderd. Zij associëren zich op verstandelijke vlak (op grond van
  familie- of volkstradities) met het Christendom, maar hun hart is niet door
  de wedergeboorte nieuw gemaakt. Zulke mensen worden schijnheiligen of
  vormgodsdienstigen genoemd omdat zij slechts een uiterlijke gedaante van
  godzaligheid hebben. Zij hebben nog geen geloofsverhouding met Jezus en
  houden zich bezig met opinies over Jezus. Zij kunnen dus niet in genade en
  kennis van Jezus toenemen.
  Geloofsaanvaarding
  Geloof is niet een functie van het menselijke brein, maar een gave die God
  door de Heilige Geest aan mensen verleent. De zintuigen en het brein van de
  mens spelen wel een belangrijke rol in het verkrijgen van geloof, maar deze
  kunnen niet het geloof zèlf voortbrengen:
  “Want een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe
  zullen zij dan [Hem] aanroepen, in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe
  zullen zij [in Hem] geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen
  zij horen, zonder die [hun] predikt? … Zo is dan het geloof uit het
  gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 10:13-14, 17).
  Het is dus duidelijk dat de mens eerst op een verstandelijk vlak van de
  basisfeiten omtrent zijn zondigheid en verloren toestand, alsook van de
  genade van God en het verzoeningswerk van Jezus Christus aan het kruis, moet
  kennis nemen vooralleer hij gered kan worden. Hij moet aan evangelische
  prediking blootgesteld worden. Het woord van God moet in gesproken (of
  geschreven) vorm aan hem geopenbaard worden. Het is eerst op dit punt dat
  het ware geloof ter sprake komt.
  De feiten omtrent de evangelieboodschap worden niet slechts tot het verstand
  van de mens gericht maar ook tot zijn hart [of geest]. Het verstand kan
  slechts aanvaarden wat binnen het raamwerk van de logica redelijk klinkt.
  Het hart functioneert echter op een dieper, geestelijk vlak en is van geloof
  afhankelijk om de waarheid te aanvaarden. Er moet dus een geloofsaanvaarding
  van bepaalde feiten tot stand komen. Wanneer het evangelie zo aanvaard
  wordt, wordt een ongelovige tot een gelovige herschapen; doodsheid verandert
  in leven en de duisternis gaat over in licht.

 3. Giordano Bruno was een hermeticist, een cultist van de demoon Toth, en één van de hoofdmannen van de moderne introductie van de gnostische kosmologie in het Westen (het kader waarin het gnostisch darwinisme staat); reeds in zijn tijd verkondigde hij een multipliciteit van werelden. Op de Engelstalige “Wikipedia” staat hij gecategoriseerd bij het hermetisme, wat aantoont dat zelfs het “mainstream”-discours niet ontkent dat hij uit die hoek kwam, en hij was een voorloper van de hedendaagse vrijmetselaars die hem prijzen.

  Hij was dus een vijand van Christus.

  De huidige sciëntistische invloedstructuren werden gebouwd door de hermeticisten; het “Invisible College” van de rozenkruisers, dat later de “Royal Society” werd, was hermetistisch, Newton en Kepler waren hermeticisten etc. Ook latere “uitvinders” waren bij die nepreligie; Nikola Tesla werd beïnvloed door het hermetisme en oosters esoterisme en zei dat hij met entiteiten communiceerde die hij niet kon zien, en Thomas Edison was bij het “Theosofisch Genootschap” en probeerde een “geest-telefoon” te maken; de geheimen van het hanteren van elektriciteit werden dus niet ontdekt door mensen zelf maar werden aan mensen geleerd door donkere geesten, praeternatuurlijke dienaren van Belial, zoals Azazel in de Oude Dagen metallurgie leerde en het maken van wapens aan de zonen van Kaïn (hoofdstuk 8 van de Ethiopische Enoch).

  1. Het boek “Somnium” van Kepler wordt het eerste science fiction-boek genoemd; het gaat over het concept van “ruimtevaart”, en de context is duidelijk occultistisch. Dat komt omdat “ruimtevaart” niet echt is maar symboliek is van het concept van “astraal reizen”, “astrale projectie”; hermeticisten beweren dat de hemellichamen “hogere bewustzijnsniveaus” zijn (in het kabbalisme wordt dat de “sefirot”-leer genoemd) en dat de maan het gebied van Thoth is, de demoon over wie de oude Egyptenaren beweerden dat hij een maangod was. Het was geen toeval dat één van de hoofdfiguren achter de nepmaanlandingen, Jack Parsons, lid was bij de “Ordo Templi Orientis”.

   Wanneer dus iemand zoals Haim Eshed, die voor het bewind in Tel Aviv gewerkt heeft, spreekt over een “galactische federatie”, dan betreft het een codewoord voor donkere geesten die in het gebied van de sterren huizen, en dat gebied is niet buitenaards maar binnen het aardrijk; “de ruimte” bestaat niet.

   De moderne samenleving staat gebouwd op leugens, en weinigen beseffen hoe vergaand de leugens zijn.

   1. Nota bene, ik geloof niet aan “astrale projectie” en esoteristische “hogere bewustzijnsniveaus”; een mens heeft een ziel en een lichaam, maar geen “astraal lichaam”. Wat ik zei is dat de esoteristen die onzin geloven, en de mensen die de geopolitiek, de academische wereld etc. in hun greep hebben zijn esoteristen. Het volksatheïsme hebben ze aan mensen gegeven om hen weg te houden van het Christendom, maar zelf zijn zij pantheïsten en zij noemen hen “profanen” en zichzelf “geïnitieerden”.

 4. Algemene relativiteitstheorie

  Nou die kun je niet weerleggen ?

  Driehoekige UFO verschijnt in de lucht boven Amsterdam
  https://youtu.be/aTIzsMLRQjY?si=Eow5ur2pJ9iDNgwF

  De TR-3B is een nucleair aangedreven vliegende driehoek, in staat tot fenomenale snelheden. Het toestel kan door reactieve elektrische stimulatie van kleur en van uiterlijk veranderen en een andere vorm aannemen of onzichtbaar worden voor het menselijk oog. De TR-3B Astra bevat een plasmaveld versneller annex magnetisch veld verstoorder (‘disruptor’) , waardoor de massa van het toestel incl. inzittenden met 90% verkleind zou kunnen worden, zodat de zwaartekracht nauwelijks invloed heeft op de prestaties van het toestel.

  Mede hierdoor zou de snelheid boven Mach 50 uit komen, ter vergelijking: de meeste gevechtsvliegtuigen hebben Mach 2. (Mach 1 is gelijk aan de snelheid van het geluid). Daarnaast zou de Astra uitgerust zijn met een deeltjesversneller/pulselasers, ‘scalaire’ wapens (waardoor de vijand zo verward wordt, dat men vrijwillig de wapens neerlegt) en tevens 40 neutronenbommen.

  Maar, nu wordt het echt interessant, want de afgelopen dagen is er via een aantal UFO onderzoekers een patentregistratie naar voren gekomen uit 2004, wat in feite precies dit TR-3B anti zwaartekracht toestel beschrijft.

  De samenvatting van de Amerikaanse patentaanvraag US 20060145019 A1 luidt als volgt:

  A spacecraft having a triangular hull with vertical electrostatic line charges on each corner that produce a horizontal electric field parallel to the sides of the hull. This field, interacting with a plane wave emitted by antennas on the side of the hull, generates a force per volume combining both lift and propulsion.

  Wie de hele aanvraag wil bekijken, kan dat hier doen. Het begint al vrij snel heel technisch te worden, maar wat hier wordt beschreven is een ruimtevaartuig zoals de TR-3B.

  De aanvraag staat op naam van John St. Clair, op wiens naam nog talloze patenten zijn aangevraagd. Wie of wat John St. Clair is, is niet duidelijk, waarschijnlijk een pseudoniem voor het militair-industrieel complex.

  Ze werken samen met de gevallen engelen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. Isaac Newton (1642-1727) – Ontdekker van de zwaartekracht

  De Engelse geleerde Isaac Newton werd geboren op eerste kerstdag van het jaar 1642

  25 december was de verjaardag van Nimrod

  De komende Apocalyps en het einde der dagen volgens Sir Isaac Newton
  https://youtu.be/nLYC-VhXZE8?si=YTQTE6UnvKwsjE3v

  2060 ——–maak er maar 2030 van

  en de antichrist is allang bekend, die vond ik met twee vingers in mijn neus .

  1. correctie he wat stom van me

   Tammuz werd op 25 december geboren
   Tammuz (Ezech. 8:14)

   http://www.gerardlenting.nl › kerstfeest › kerstgeschiedenis › Degeschiedenisvankerst(voordegeboortevanjezus).html
   De geschiedenis van kerst (voor de geboorte van Jezus) – Gerard Lenting
   Nimrod stierf, waarschijnlijk doordat hij verscheurd werd door wilde dieren, of door vijanden in stukken werd gehakt. Zijn vrouw Semirames, merkte dat ze door zijn dood invloed begon te verliezen in het Babylonische rijk. Semirames stimuleerde de mensen de zon te aanbidden als eerbetoon aan haar

 6. +++ HEDEN TOEGEVOEGD aan de publicatie : +++
  +++ informatie over Giordano Bruno +++

  Een voorbeeld van misleiding, hoe men leugen als waarheid tracht te brengen.
  Met dank aan Waramund ( 25 november 2023 om 12:43 )

  1. 200 Moslims in Gaza ontmoeten Jezus in een heldere droom en weten nu zonder nog te twijfelen Wie Hij is.

 7. Magisch denken is een manier van denken waarbij een kind fantasie en werkelijkheid niet kan onderscheiden. Het kind denkt dat alles mogelijk is, net als in sprookjes. Het kind denkt ook dat hij met zijn gedachten dingen kan beïnvloeden. Magisch denken is een normale fase in de ontwikkeling van een kind. Het begint meestal rond de leeftijd van 3 jaar en neemt af rond de leeftijd van 6 jaar. Magisch denken helpt een kind om tot fantasiespel te komen, wat goed is voor zijn inlevingsvermogen en creativiteit. Magisch denken kan ook leiden tot angsten of misverstanden bij een kind, die je als ouder kan helpen oplossen door uitleg te geven over de werkelijkheid, bv. bij angsten rond Sinterklaas.
  Te lang magisch denken (fixatie, regressie) kan verschillende gevolgen hebben, afhankelijk van de leeftijd en de persoonlijkheid van de persoon die het doet. Te veel magisch denken kan leiden tot persoonlijkheidsstoornissen en gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld, iemand die denkt dat hij door zijn gedachten de werkelijkheid kan beïnvloeden, kan zichzelf of anderen in gevaar brengen. Ook kan iemand die te lang magisch denkt, moeite hebben om de realiteit te accepteren en zich aan te passen aan veranderingen. Magisch denken kan gepaard gaan met andere klachten, zoals stemmingswisselingen, wanen, hallucinaties, angst of dwanghandelingen. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken als magisch denken het dagelijks functioneren belemmert of leidt tot psychisch lijden.
  Magisch denken is niet altijd negatief of schadelijk. Het kan ook een bron zijn van creativiteit, fantasie en plezier. Sommige mensen gebruiken magisch denken om hun emoties te uiten of om te gaan met stress. Magisch denken kan ook een rol spelen in religie, spiritualiteit of kunst. Het is dus niet nodig om magisch denken helemaal uit te bannen, zolang het maar in balans is met rationeel denken.

  1. Ik denk wel dat ik u zeer goed begrijp maar ik kan u verzekeren dat de talrijke ontmoetingen vanwege mijn Engelbewaarder met mij in telkens zeer heldere dromen realistisch en niet te omzeilen waren en werkelijk tot uitwerking kwamen over de jaren heen. Vanaf de VaticaanII epidemie zich liet gelden tot aan het moment van diepste wanhoop over 15 jaren geen Engel meer te zien. Aan de Children of God hippies met de bijbel in de hand heb ik te danken dat de Engelbewaarder me plots weer bezocht in zeer heldere dromen en ik was toen echt geen kind meer. Niets magie maar realiteit die met de jaren bij gelegenheid hard kon zijn. Uw ziel slaapt omdat uw gebedsleven ofwel te formalistisch en wellicht onoprecht is maar het lijkt me eerder dat u geen gebedsleven kent en u zich beperkt tot och arme alleen maar uw erg grijze hersencelletjes. Het is weliswaar uw eigen vrijheid waar u mee knoeit totdat uw leven voorbij is en u niet meer kan herstellen wat u vernielde: uw ziele-leven is kostbaarder dan goud of edelstenen, en ook veel kostbaarder dan maatschappelijke erkenning. Werp het niet weg, ontwaard het niet, koester het nu het nog kan, want anders komt u met een lege ziel voor Rechter Jezus te staan en zal Hij u moeten wegzenden omdat Hij u nooit kende in door u gezochte ontmoeting op de wijze de Traditionele Kerk dat voorschrijft voor iedereen zonder uitzondering.
   Zeer gelukkig mogen de 200 Moslims in Gaza zich prijzen, en de toekomst van hun ziel is verzekerd want zij zullen Jezus nog meerdere keren ontmoeten, daar twijfel ik niet aan.

   1. Dat is nu precies wat sommige ouders – gelukkig almaar minder – doen met hun kinderen rond Sinterklaas en de vermaledijde Piet: via angst proberen te manipuleren.
    Beseft u zelf, Eric, hoe vaak u probeert te manipuleren met ‘angst’ voor het hiernamaals?
    Beseft u wel dat de enige slachtoffers van die vaak overdreven aangestuurde angst net binnen uw eigen groep van gelovigen zitten? Geloven uit angst is even waardeloos als bekennen onder angst en dwang. Nihil.
    Beseft u dat uw methodes meteen alle kracht verliezen voor al wie niet meegaat in uw imaginaire wereld?
    En als er dan nog enige troost, enige schoonheid en enig soelaas van zou uitgaan… Ik merk hier alleen maar verkrampte bitterheid over het eigen verleden, de kinderen en kleinkinderen die niet meer willen luisteren, de mis van Pastoor Munte uit de vorige eeuw die verdwenen is, de troosteloze pijn van mensen die het allemaal niet meer kunnen volgen…
    Maar echte hulp, of troost, of enig mededogen, dat merk ik hier zelden of nooit.
    En dat heet dan de Blijde Boodschap.

    1. De 200 Moslims ontvingen de Blijde Boodschap.
     Zij zijn Blij.
     Ik eveneens voor hen en voor de Kerk.
     Mijn Engelbewaarder liet mij tweemaal de hel proeven en eenmaal de hemel. Men moet niet beginnen bidden uit angst voor de hel, dat belooft niets goeds, maar in uw eigen vrijheid uit diep innerlijk medeleven met de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij zijn uw enige Blijde toekomst. Neutraal is niet mogelijk. De hel is ten zeerste angstaanjagend, maar u ‘moet’ naar boven kijken, d.w.z. diep in uw ziel om dan uw Engelbewaarder te MOGEN ontmoeten. Uw persoonlijke Engel wacht met groot geduld op uw zuivere en geestelijke activiteit, zoals de Kerk al meer dan tweeduizend jaren voorschrijft.

     1. Bron: Wikipedia.
      “Hallucinatie met gesloten ogen en visuele illusie perceptie door gesloten ogen zijn aparte vormen van hallucinatie. Dit type hallucinaties komt meestal alleen voor als de ogen gesloten zijn of als men zich in een verduisterde ruimte bevindt. Deze vorm van hallucinatie kan voorkomen in de vorm van een fosfeen (Een fosfeen is een nawerkingsvlek die op het netvlies ontstaat nadat men in een lichtbron heeft gekeken.) Sommige mensen melden deze hallucinaties als ze onder invloed zijn van bewustzijnverruimende drugs. Deze zijn naar verluidt van een andere aard dan hallucinaties met open ogen. Soortgelijke hallucinaties die optreden als gevolg van verlies van gezichtsvermogen worden hallucinaties als gevolg van het Charles Bonnet-syndroom genoemd.

      Het syndroom van Charles Bonnet (CBS) is een aandoening waarbij verstandelijk gezonde mensen last hebben van hallucinaties, het waarnemen van dingen die er in werkelijkheid niet zijn. Deze beelden kunnen zich vermengen met de door de ogen waargenomen visie, waardoor realiteit en ‘hersenschimmen’ door elkaar lopen.

      Het syndroom

      Het syndroom is vernoemd naar de Zwitserse natuurwetenschapper Charrles Bonnet (1720-1793), die de aandoening in 1769 voor het eerst beschreef bij zijn grootvader. Het komt onder meer voor bij mensen die op latere leeftijd (vaak 65+) slechtziend worden. Een groot verschil met een psychose is dat deze hallucinaties geen onderdeel zijn van een waansysteem en dat diegene die de hallucinaties ondergaat zich ervan bewust is dat de beelden niet echt zijn.
      Geregeld zijn de beelden ook qua verhoudingen anders dan in de ‘normaal’ waargenomen werkelijkheid. Objecten, dieren of personen kunnen bijvoorbeeld (veel) te groot of klein zijn, of ongewoon van kleur of helderheid. Gewoonlijk verdwijnt een hallucinatie na verloop van seconden tot minuten.”

      Opmerking van de reageerder:
      Eenieder die dromen of droombeelden voor waarheid aanziet vervoege zich daarom allereerst bij een oogarts/psychiater/hersenwetenschapper alvorens zijn/haar vermeende waarneming aan medemensen te verkopen als realiteit of geloofswaarheid, want meestal gebruikt men dromen om anderen te imponeren en status, aanzien, macht te verwerven. Op oneigenlijke gronden dus! Het is gezichtsbedrog. Men passe dus op voor dergelijke lieden. De rk kerk onderzoekt mystiek enz. daarom ook altijd grondig alvorens ze als waarheid en richtinggevend te erkennen.

      1. Boeddha kon doelgericht mediteren, in de betekenis van het lichaam te vergeten en alleen vanuit de ziel te leven. Had iemand hem over Jezus kunnen inlichten dan zou hij direct Jezus gaan aanspreken en zou hij heel zeker christen geworden zijn. Wat Boeddha deed hoeft niemand te doen want dat is niet wat God van Zijn schepselen verlangt, het is trouwens zeer gevaarlijk in contact te komen met onbekende geesten. Boeddha bleek dat aan te kunnen en maakte dus onderscheid tussen goede geesten, kwade geesten en diverse soorten heksen.
       Wat gewone dromen aangaat: dat is zonder bijzondere betekenis, men kan desnoods terecht bij een psycholoog of therapeut.
       Maar iedere goedmenende christen weet of zou toch moeten kennen het belang van het vers Mattheus 17:21. Dat is van zeer grote betekenis en het is dan ook geen toeval dat het in de minder goede bijbels niet eens is afgedrukt. Want alles in het leven staat of valt bij het al dan niet beleven van gebed samen met boete met mate naargelang men aankan, want daarin overdrijven leidt nooit tot ontmoeting met de Engelbewaarder. Wat de zeer heldere dromen aangaat: het initiatief gaat altijd uit van ofwel de eigen Engelbewaarder of van Jezus of Maria of bij gelegenheid een overleden heilige.
       Maar u wil slechts doelbewust God en de hemelse machten ontkennen en uw rug naar hen keren. Vermoedelijk bent u jaloers. Verneder u voor God en Hij zal u verhogen. De vreze van de Heer is het begin van de wijsheid. Maar u staart zich blind op de altijd geringe wereldse kennis die u dan voor wijsheid houdt. Dat is bij voorbaat niet wijs want de overmatige verheerlijking van wereldse ‘wetenschap’ stelt niets voor tegenover de geestelijke ware wetenschap die u ten alle prijze wil ontkennen en misschien zelfs vernietigen, maar dat is onmogelijk. U riskeert zich op te stellen tegenover de Schepper van hemel en aarde als een vijand. Waarom ?

       1. Graag objectief blijven, Eric, en geen oordelen vellen over mijn geloven waar U niets van weet!

        Terug dus naar de tekst van U op 27 november om 08:28.

        Vertaling van uw brontekst (op westernjournal.com ) door ‘Google Translate’:

        ‘Meer dan 200 moslimmannen in Gaza hebben zich tot het christendom bekeerd nadat ze naar verluidt Jezus in hun dromen hadden gezien, zei de christelijke professor Michael Licona.
        Licona doceert Nieuwe Testamentstudies aan de Houston Christian University en heeft ook een aantal boeken geschreven, waaronder ‘The Case for the Resurrection of Jesus’ en ‘Paul Meets Muhammad’.
        In een recent Facebook-bericht zei Licona dat hij een rapport had ontvangen van ‘ondergrondse christelijke ministeries’ in het Midden-Oosten waarin de wonderbaarlijke bekeringen gedetailleerd werden beschreven.
        “God werkt midden in de oorlog!” zijn post begon.
        Vervolgens citeerde hij het rapport van de ministeries.
        ‘De afgelopen twee dagen hebben we honderden vaders geholpen die de meeste, zo niet alle, kinderen in de oorlog hebben verloren. Terwijl we deze mannen in veiligheid brachten, gaven we ze te eten, wasten ze hun kleren en begonnen we te lezen. de Bijbel aan hen – door de weg van de vrede door Jezus te delen.
        “Toen gebeurde er een groot wonder. Gisteravond verscheen Jezus aan meer dan 200 van hen in hun dromen! Ze zijn bij ons teruggekomen om meer uit Gods Woord te leren en vragen hoe ze Jezus kunnen volgen”, aldus het rapport.
        Licona uitte vervolgens zijn eigen standpunt over het conflict tussen Israël en Hamas.
        “Ik kies de kant van Israël in deze oorlog; niet noodzakelijkerwijs om theologische redenen, maar omdat Hamas en degenen die het steunen puur kwaadaardig zijn”, zei Locona.
        Toch weet ik dat niet alle Palestijnen Hamas steunen. Sterker nog, ze zullen zwaar gestraft worden als ze er zelfs maar van verdacht worden Hamas niet te steunen. Laten we bidden dat deze oorlog snel voorbij kan zijn en dat Israël Hamas kan uitroeien, zodat de Palestijnen vrij kunnen zijn. ..van Hamas!”

        Dit is niet het eerste bericht dat dergelijke dromen moslims treffen.

        Ongeveer een maand vóór de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober meldde Assemblies of God News dat moslims over de hele wereld in een ongekend tempo van Jezus droomden en zich tot het christendom bekeerden.

        “Ik zou zelfs zeggen dat het de normale ervaring is”, zegt Dick Brogden, een missionaris voor de Assemblies of God, een christelijke pinksterorganisatie. “Het zou juist zijn om te zeggen dat moslims op Jezus reageren op een niveau dat we nog nooit eerder hebben gezien, niet in 1400 jaar!”

        Brogden merkte ook het belang op van dromen voor evangelisatie.

        “Dromen dragen bij aan openbaring … het proces van evangelisatie en bekering”, zei Brogden.

        “Zoveel moslims verwerpen de islam, maar weten dat het volgen van Jezus hen alles zal kosten. Dromen over Jezus bemoedigen hen onderweg en geven hen de troost dat Jezus bij hen zal zijn – ook al heeft het hen alles gekost om Hem te volgen.’ (Einde citaat)

        U, Eric, U vertaalt wel erg snel en vrij, en suggereert daardoor dingen (oorzaak en gevolg) ver voorbij de draagwijdte van de tekst die U raadpleegde. Zo negeerde U de realiteit dat de droominterpretatie niet door de Palestijnen zelf werd gedaan, maar door (citaat) o.a. “Dick Brogden, een missionaris voor de Assemblies of God, een christelijke pinksterorganisatie.”

        Mensen dus met een eigen ideologie (geheel van ‘beelden’ en ideeën die niet-r.-k. zijn!) waarmee ze de werkelijkheid verklaren aan mensen / hier Palestijnen in psychische en fysieke NOOD..

        Bovendien (citaat) “Brogden merkte ook het belang op van dromen voor evangelisatie. “Dromen dragen bij aan openbaring … het proces van evangelisatie en bekering, zei Brogden.”
        Hoe weet die Brogden dat? Het is namelijk onzin. Men kan dromen gebruiken bij mensen in psychische en of fysieke nood, maar of ze bijdragen aan openbaring en bekering is op geen enkele wijze bewezen.

        Niks spontane bekering op grond van dromen dus. De dromen waren slechts aanleiding om om raad te gaan bij de predikanten van de ‘Assemblies of God’. De Palestijnen waren in NOOD. En mensen in bestaansangst doen/geloven alles om maar te overleven. Christendom is echter heel iets anders dan Cargo Cult!

        De genoemde missionarissen rekenden zich rijk nog vóór er maar de schijn van oorzakelijk verband is tussen dromen en de echte waarheid / werkelijkheid van God of mensen.

        En U neemt dat zondermeer over omdat het U uitkomt. Voortaan toch maar eerst een goede vertaler raadplegen of Google Translate, maar ook Wikipedia of een andere encyclopedie, wil ik U aanraden. Dan kunt U zich commentaar van mij en anderen besparen.

        Heeft U al een aanvraag gedaan voor het Nihil Obstat en Imprimatur van de r.-k. kerk?

        1. De toekomst zal het uitwijzen want het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.
         Want Jezus zegt: Laat uw ja ook ja wezen en uw neen echt neen.
         Men spreekt erg weinig over de christenen in Gaza en tegelijkertijd is het erg moeilijk spreken over de zionistische loges overal ter wereld. Denk aan de handelingen van Lenin en Trotsky bijvoorbeeld in het jaar van Maria in Fatima en het dus op voorhand bekende wereld-communisme. Het erg socialistische ontstaan van een ‘nieuw’ Israel dat toch al veel eerder bestond is eveneens moeilijk bespreekbaar. Eigenlijk blijven alleen duidelijk overeind de veel besproken interpretaties van het boek Openbaringen en de mogelijke opkomst van een machtige Moslim-heerser die vooreerst zich zou gedwongen voelen zich als Jezus voor te doen maar al spoedig zowel joden als christenen op grote schaal zou gaan vervolgen. Dat u me eigenlijk dwingt de heer Michael R. Licona op wikipedia op te zoeken lijkt wel een beetje in die richting te gaan. Niet alleen sommige ‘oude’ protestanten, maar ook sommige erg slaperige ‘nieuwe’ protestanten, namelijk de door het VaticaanII misleide voormalige katholieken, lazen wel eens de boeken Daniel en Openbaringen en beseffen min of meer alert wat er aan de horizon opdaagt. Indien u de Ware Jezus Christus wil relativeren kan u voorlopig nog op rozen slapen en werelds succes oogsten bij Bergolio en zijn vrindjes, maar niet voor lang want de Ware Christus Koning heeft al zeer vele zielen voorbereid op Zijn Geestelijke werderkomst, op de wolken, en niet op een wereldse troon in de derde tempel van Jeruzalem.

         1. Eric: “want de Ware Christus Koning heeft al zeer vele zielen voorbereid op Zijn Geestelijke werderkomst, op de wolken, en niet op een wereldse troon in de derde tempel van Jeruzalem.”

          Christus zal fysiek wederkeren; dat ontkennen is modernistische ketterij. Indien sommigen denken dat ik paranoïde ben door zo veel te waarschuwen tegen gnostici kunnen zij hier zien hoe breed de gnostische invloeden zijn; gnostici beweren dat stoffelijkheid kwaadaardig is* en zij probeerden dus reeds in de oudheid christenen weg te trekken van de leringen van de fysieke Verrijzenis van Christus, de algemene fysieke opstanding van de mensen en de fysieke Wederkomst van Christus. Sint Thomas van Aquino zei in zijn Summa dat christenen naar het Oosten gericht baden omdat de Messias uit het Oosten zal terugkeren; ziedaar de betekenis van het liturgisch oosten, de positionering van het katholiek altaar.

          Het letterlijk Millennium onderricht door de heilige apostel Johannes was een sterke muur tegen het gnosticisme, want het betreft een Rijk op aarde, voor het Laatste Oordeel, waarin de Heer Jezus fysiek aanwezig zal zijn met fysiek verrezen heiligen, met overvloedige oogsten van graan en druiven voor wijn etc., en waarbij de paradijselijke toestand van Gan-Eden in Sion zal bestaan; de anatomie van roofdieren zal daar door God aangepast worden zodat zij in Sion vreedzaam zullen leven en zonder vlees nodig te hebben. Volgens de heilige Papias van Hiërapolis, die over het letterlijk Millennium leerde van de leerlingen van Johannes, was het Judas de verrader die het niet geloofde.

          Het is dan ook niet goed geweest dat het letterlijk Millennium reeds sinds lang geleden een minderheidsstandpunt werd, en ik acht een terugkeer naar die doctrine noodzakelijk. Het is ook de enige exegese die de sequentie van gebeurtenissen in het boek Apocalyps niet door elkaar haalt.

          * Oude traditie zegt dat de satan voor zijn verdrijving door Mikaël weigerde eer te brengen aan Adam omdat hij het beneden zich oordeelde om dat aan een stoffelijk wezen te doen. Hij veracht dus de stoffelijke schepping en het is dan ook geen toeval dat hij in het gnosticisme, de nepreligie die hij aan zijn menselijke knechten gegeven heeft, een haat jegens het stoffelijke meegegeven heeft. Sommige katharen hongerden zich tot de dood toe uit, uit haat jegens hun lichamen. Anderen wierpen zich in een poel van ontucht, zuipen en gulzigheid, ook uit haat tot hun lichamen, om hen te mishandelen.

  2. je kan nog altijd bisschop worden Frank

   De Heer en Zijn Gezegende Moeder verschenen verschillende keren aan haar en op 5 april 1697, Goede Vrijdag, terwijl ze een novice minnares was, werden de stigmata van Christus op haar handen, voeten en zij gedrukt. Er werden exorcismen op haar uitgevoerd en de bisschop bestempelde haar als een “heks”

   Heilige Veronica Giuliani

 8. De priester blaast dan driemaal in het water in de vorm van een kruis en zegent het met zijn hand die hij driemaal onderdompelt, terwijl hij zegt: “Laat door het teken van Uw kostbaar Kruis alle vijandige krachten worden vernietigd!”

  Veel christenen zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk dragers zijn van één of meer demonen. Zij kunnen zich niet voorstellen dat een lichamelijke of psychische ziekte waaraan zij lijden, veroorzaakt zou kunnen zijn door boze geesten die zich in hen hebben gevestigd. Veel emotionele problemen, neurosen, instortingen, ongefundeerde angsten, verontrusting, migraine, hoofdpijnen, astma, allergieën en andere psychosomatische aandoeningen, worden dikwijls veroorzaakt door een demon die zijn verblijf heeft genomen in de ziel en het lichaam van een persoon. Als iemand hen tegenwoordig op zoiets zou wijzen, zouden ze lachen over het idee een dergelijke demon in zich te hebben, of ze zullen gewoon denken dat je middeleeuwse denkbeelden hebt en ouderwets of bijgelovig bent. Zo’n demon te laten zitten of zelfs te negeren zal eenvoudig meer schade veroorzaken omdat het een uitnodiging is aan deze boze geest om permanent in ons te blijven.

 9. Eén van de redenen waarom God de mens heeft geschapen was om aan Satan te tonen dat het niet enkel in Zijn natuur lag om Zijn glorie mee te delen aan de geschapen wezens, maar dat Hij ze “zoals de Allerhoogste” zou vergoddelijken uit het stof van de aarde. Dit schepsel zou verrijzen uit het slijk van vergankelijk stof en worden verheven tot de hoogten van goddelijkheid, een god worden door deelname. Daarom staat de mens in zijn herstelde en geheiligde status zelfs boven de rangen van de engelen. In de Orthodoxe verering wordt onze Heilige Moeder “de zoetheid van de engelen” genoemd, “hoger dan de hemelen”, en “meer verheven dan de cherubijnen en zonder vergelijk, glorierijker dan de serafijnen”.

   1. Door middel van de pijnappelklier heer Derks

    “Als je maar de pracht van de 3, 6 en 9 zou kennen, dan zou je de sleutel tot het universum hebben.” – Nikola Tesla

    https://gezondcelpotentiaal.nl › solfeggio
    Solfeggio frequenties – Genezen met Geluidsgolven – Gezond Celpotentiaal
    963 Hz = 9 + 6 + 3 = 18 (18-9 = 9) Guido van Arezzo Guido van Arezzo was een benedictijnse monnik en muziektheoreticus geboren rond 991 of 992. Hij zette zich in om een efficiëntere manier te ontwikkelen waarmee hij liederen aan andere monniken kon leren. In die tijd gebruikten muzikanten hexachords of

    1. @Edwin vissers,
     in antwoord op Uw ‘antwoord’ van 28 november 2023 om 07:29:
     Op welke ‘universiteit’ heeft U die onzin geleerd?

     1. 10 Laat je ook niet ‘leraar’ noemen. Want jullie hebben maar één leraar, de Messias. 11 De belangrijkste van jullie is degene die de anderen dient. 12 God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. Maar mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’

      Ik ben een steentje die de bouwers hebben verworpen

      Ik mag u erg graag heer Derks

      1. @Edwin vissers,
       Nógmaals mijn vraag aan U:
       Op welke ‘universiteit’ heeft U die onzin geleerd (vermeld in Uw antwoord op 28 november 2023 om 07:29)?

       1. Lomp school

        mijn ouders gooide mij in een gesticht ,

        Bleekneusje
        Bleekneusje was de term die tussen 1883 en 1970 gebruikt werd voor een kind dat door de gevolgen van armoede, ondervoeding, tuberculose of andere gezondheidsproblemen in een zogenaamde vakantie- of gezondheidskolonie werd gehuisvest om lichamelijk aan te sterken en ook psychisch meer op krachten te komen.

        https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fmedia.s-bol.com%2FR4z1VnQvpqK%2F550x550.jpg&f=1&nofb=1&ipt=734faf82da7d2746577787910c4fdd7eed5facbfcee7d3539b0a351f062a76b6&ipo=images

        het was trouwens erg leerzaam,

        ik zou zo terug willen

        1. Zielig voor Uw ouders + vooral uiterst zielig voor Ú.
         Knap, dat U – zelfs nú nog – meldt, dat U ‘zo terug zou willen’.

         1. Ik ben niet zielig ,alleen het word al ,heeft u enig idee hoe ik u om de oren kan slaan met kennis

          1. @Edwin vissers,
           Overmoed zult U NÓÓIT op de school geleerd hebben.
           Wat zult U daar wél geleerd hebben?: bedachtzaamheid +
           betrouwbaarheid + eerlijkheid.
           Juist dié dingen heeft U intussen overboord gegooid.

 10. Er is niet één eenduidige term voor het fenomeen dat iemand figuurlijke beeldspraak alleen maar letterlijk kan nemen (Cfr. Waramund), maar er zijn wel verschillende mogelijke oorzaken of stoornissen die daarmee te maken kunnen hebben. Een paar voorbeelden zijn:
  Autisme: Mensen met autisme hebben vaak moeite met het begrijpen van figuurlijke taal, omdat ze de taal meestal letterlijk interpreteren. Ze kunnen bijvoorbeeld de uitdrukking “het regent pijpenstelen” niet begrijpen, omdat ze niet snappen dat het een vergelijking is met iets dat niet echt gebeurt.
  Afasie: Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenbeschadiging, bijvoorbeeld door een beroerte of een ongeluk. Mensen met afasie kunnen problemen hebben met het spreken, het begrijpen, het lezen of het schrijven van taal. Sommige mensen met afasie kunnen ook moeite hebben met het herkennen of gebruiken van figuurlijke taal, omdat ze de letterlijke betekenis van de woorden niet kunnen loslaten.
  Schizofrenie: Schizofrenie is een ernstige psychische aandoening die gekenmerkt wordt door wanen, hallucinaties, verward denken en verstoord gedrag. Mensen met schizofrenie kunnen soms figuurlijke taal letterlijk nemen, omdat ze de context of de bedoeling van de spreker niet goed kunnen inschatten. Ze kunnen bijvoorbeeld denken dat iemand die zegt “ik ben doodop” echt dood is of wil zijn.

  Tot zover een kleine poging om de bizarre reacties hier een beetje te kaderen en enigszins begripsvol en empathisch te benaderen.

  1. Over Schriftexegese kunt u niet meepraten want daar bent u te onwetend voor. En tegenstanders mentaal gestoord noemen is een oude Sovjet-tactiek van marxistische intellectuele ondermijning. Ik weet hoe psychologische oorlogvoering werkt, Dierickx, en die van u staat op een laag-intelligent niveau; ik heb al veel complexere varianten gezien dan de stompzinnige van oude acht-en-zestigaardse straatactivisten die u hier etaleert.

   1. Er zijn verschillende takken in de moderne Schrift-exegese die nog uitgaan van een letterlijke interpretatie van de teksten, althans gedeeltelijk of in bepaalde opzichten. Een paar voorbeelden zijn:
    De historisch-kritische methode: Deze methode probeert de oorspronkelijke betekenis van de tekst te reconstrueren op basis van historische, literaire, linguïstische en theologische criteria. De historisch-kritische methode gaat ervan uit dat de tekst een getuigenis is van een bepaalde tijd, plaats, cultuur en geloofsgemeenschap, en dat de tekst daarom in zijn eigen context moet worden begrepen. De letterlijke betekenis van de tekst is het uitgangspunt voor verdere interpretatie, maar niet het eindpunt. De historisch-kritische methode staat ook open voor andere betekenisniveaus, zoals de symbolische, de allegorische, de typologische of de canonieke betekenis.
    De grammaticaal-historische methode: Deze methode is vergelijkbaar met de historisch-kritische methode, maar legt meer nadruk op de grammaticale en syntactische analyse van de tekst. De grammaticaal-historische methode gaat ervan uit dat de tekst een objectieve en eenduidige boodschap heeft, die door de auteur bedoeld was en door de oorspronkelijke lezers begrepen kon worden. De grammaticaal-historische methode probeert de tekst zo letterlijk mogelijk te interpreteren, zonder rekening te houden met latere ontwikkelingen of tradities. De grammaticaal-historische methode wordt vooral gebruikt door protestantse en evangelische exegeten.
    De fundamentele of letterlijke methode: Deze methode gaat ervan uit dat de tekst de directe en onfeilbare openbaring van God is, die geen menselijke tussenkomst of interpretatie nodig heeft. De fundamentele of letterlijke methode neemt de tekst zo letterlijk mogelijk, zonder rekening te houden met de historische, culturele, literaire of theologische context. De fundamentele of letterlijke methode verwerpt elke vorm van symbolische, allegorische, typologische of canonieke betekenis, tenzij die expliciet in de tekst wordt aangegeven. De fundamentele of letterlijke methode wordt vooral gebruikt door conservatieve of fundamentalistische exegeten.
    Dit zijn slechts enkele voorbeelden van moderne takken van Schrift-exegese die nog uitgaan van een letterlijke interpretatie van de teksten. Er zijn ook andere methoden en benaderingen die meer of minder aandacht besteden aan de letterlijke betekenis van de tekst, zoals de narratieve, de retorische, de sociologische, de feministische, de bevrijdingstheologische, de ecologische, de interculturele of de interreligieuze methode.
    Ik meen te weten in welke categorie u zichzelf positioneert.
    Tot dusver de reactie van een onwetende overjaarse straatactivist.

    1. De modernistische “historisch-kritische methode” is niet gebaseerd op objectieve constataties, maar gaat uit van irreligieuze sektarische motivaties, met valse dateringen en interpretaties zonder enige grond, zonder enig bewijs. De beweringen veelvuldig herhalen maakt hen niet waar. Reeds Pius X veroordeelde terecht die sofisterijen. Zijn encycliek “Pascendi Dominici Gregis” betrof het modernisme.

     Verder, de bewering dat de letterlijke betekenis geen interpretatie vereist is onzin; de interpretaties komen tot ons van de kerkvaders die hen van de apostelen leerden en worden uiteengezet door het leergezag. De H. Schrift is onderdeel van de Goddelijke Openbaring, maar dat betekent niet dat mensen de teksten niet verkeerd kunnen begrijpen. Ook sluit de letterlijke exegese geen authentieke exegese van andere aard uit (allegorisch etc.); de verschillende zijn in harmonie en bestaan samen, maar wat ik veroordeel is de pretentie de letterlijke te moeten afwijzen alsof de H. Schrift alleen symbolisch zou zijn. De letterlijke betekenis is ook in harmonie met authentieke contexten zoals de authentieke historische en sluit die geenszins uit, maar modernisten hebben valse contexten geconstrueerd door pseudogeschiedenis om de letterlijke exegese aan te vallen, en die zijn uiteraard wel uitgesloten. De grote modernistische leugen is de bewering dat objectieve geschiedenis, tekst-studie en archeologie aantonen dat de letterlijke exegese niet waar kan zijn.

     Feministische, “bevrijdingstheologische” en “interreligieuze” (syncretisme en oecumenicalisme) benaderingen zijn uiteraard absurd; u toont weer uw marxistisch-subversieve aard.

     Dat u de grote schare van kerkvaders, heiligen, prelaten en theologen doorheen de eeuwen mentaal gestoord noemt, terwijl zij veel intelligenter waren en mentaal sterker dan u die een geruïneerd wrak bent vergeleken met hen, is absurd. Mentaal gestoord zijn mensen die denken dat de wereld gaat vergaan door koeienprotten in de wei en dat zij krekels en meelwormen moeten eten om “het klimaat” te redden, degenen die beweren dat venten vrouwen kunnen zijn en vrouwen venten.

     U bent geconditioneerd ter ontkenning van het bovennatuurlijke. U bent zozeer geconditioneerd dat u begint te lopen gelijk een kieken zonder kop van zodra de media het startschot geven. U volgt ieder narratief dat die media aan het publiek presenteren, en zo een mentaal ontwrichte schertsfiguur denkt hier dan de juiste man te zijn om te beoordelen wie mentaal gezond is en wie niet.

     1. Rustig, Waramund. U vindt blijkbaar niet echt rust en vrede in uw heilige overtuiging. Hoe kan een ‘wrak’ als ik u zo onwezenlijk uit uw krammen laten schieten? Heb ik iets geraakt? Alle mensen hadden vroeger ‘andere’ ideeën, en als we nu nog zouden moeten voort doen met al die ideeën van vroeger, tja, dan zaten we nu nog in vroeger. Niet dus. De wereld evolueert nu eenmaal. En voor sommigen is dat lastig, héél lastig. Dat begrijp ik.
      Voorts wou ik maar aantonen dat er zo ongeveer evenveel groepen, groepjes en groupuscules aan exegeten bestaan, als er groepen, groepjes en groupuscules van gelovigen bestaan. En iedereen vecht voor zijn eigen grote gelijk. Vroeger en nu.
      Dat op zich is voor mij al het duidelijkste bewijs dat er niet zoiets bestaat als DE waarheid.
      En dat een Kerkvader zich niet uitsprak over de problemen van de eenentwintigste eeuw, dat zal ik hem (bestaan er Kerkmoeders?) nooit kwalijk nemen, en al zeker geen diagnose uit onze eeuw opspelden. Zoals ik het Jezus nooit kwalijk zal nemen dat hij het toen ook allemaal nog niet kon voorzien, al die nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen. Maar bon. Ik laat het hierbij.

      1. Mijn harde taal was berekend en rationeel gestuurd, Dierickx, en niet een uitbarsting van blinde emotie. Dat zou u kunnen zien indien u aandachtig leest. Katholieken zijn geen boeddhisten; harde woorden zijn op hun plaats in het spreken tegen de arroganten en hypocrieten, en Christus de Heer gaf het voorbeeld. Het is komisch dat een zwakke geest die dingen zoals het klimaatalarmisme onderschrijft zich in zijn arrogantie probeert te verheffen boven de besten, de elite van het mensenras doorheen de geschiedenis. Geen serieuze mens ligt wakker van de waangedachten en stokpaarden die hedendaagse cultuur-marxisten en hysterici “problemen van de eenentwintigste eeuw” noemen. Waar serieuze mensen tegen strijden is de griezelige toestand die uw meesters in hoge plaatsen aan het opbouwen zijn wier valse narratieven u napraat.

       Alleen de katholieke Kerk kan de ongebroken historische continuatie van de apostelen aantonen, en in haar wordt de ware kennis van de Schrift door goddelijke hand bewaard, ook nu in een tijd van ketterse revolutie; geen enkele protestantse sekte kan dat van zich zeggen.

       Argumenten heeft u niet. Semi-geleerden zoals u zijn bij machte om dingen uit hun hoofd te leren en na te praten maar logica, inzicht, consistentie en echte bewijsvoering begrijpen ze niet. U lijkt te denken dat wat jargon napraten u slim maakt maar dat is niet zo.

 11. Nog even aan de heer Derks die Engels als chinees omschrijft, hij onderzoekt helemaal niks, daar heeft gewoon het vermogen niet voor ,trollen blijft dan over

  hier het bewijs dat de ware Israëlieten in Europa wonen , vandaar die massa immigratie,

  ENGELS IS VAN HEBREEUWS
  https://youtu.be/_h-EOcEXKoU?si=eujQMjrWYW31mBLi

  1. @Edwin vissers,
   Onderzoek, naar het ware geloof heb ik reeds ’n ruime 40 jaar geleden afgerond.
   U bent blijkbaar nét bezig een en ander te onderzoeken. Ik wens U veel succes + Gods Zegen met Uw geloofsonderzoek.

  2. @Edwin vissers, naschrift:
   Israëliërs wonen al in grote getalen hier vóór WOII. Vooral Amsterdam kent een welbekende Jodenbuurt. Bovendien weet ik, dat hier in de buurt een stiekeme synagoge stond (of staat).
   Zo zijn er 107.000 Joden tijdens WOII vanuit Nederland in Duitsland naar concentratiekampen weggevoerd.

   U bent dus verkeerd geïnformeerd over Uw zogenaamde massa – immigratie.

   1. Ik heb het over joden die in Jezus geloven

    Christenen hebben – op basis van Romeinen 11 – de opdracht joden tot jaloersheid te wekken

    ik heb nog veel meer maar u begrijpt het niet

    1. @Edwin Vissers,
     U verkoopt (probéért te verkopen) pure onzin over de bijbel.
     Behoort U tot de Jehovahs Getuigen?

 12. Factcheckers.

  Met andere woorden: Sint-Corona is niet de officieel aangewezen patroonheilige van de plagen.

  altijd de 180 graden gouden regel gebruiken bij deze gaslighters

 13. DE HALS VAN PFIZER-CEO ALBERT BOURLA KRIMPT EN ZWELT ALS EEN KIKKER TIJDENS INTERVIEW

  https://www.bitchute.com/video/ChybNNbjEEOd/

  Pfizer in Jewish Gematria equals: 660

  660. epheh

  Strong’s Concordance
  epheh: (a kind of) viper
  Original Word: אֶפְעֶה
  Part of Speech: Noun Masculine
  Transliteration: epheh
  Phonetic Spelling: (ef-eh’)
  Definition: (a kind of) viper
  Englishman’s Concordance
  Job 20:16
  HEB: תַּֽ֝הַרְגֵ֗הוּ לְשׁ֣וֹן אֶפְעֶֽה׃
  NAS: of cobras; The viper’s tongue
  KJV: of asps: the viper’s tongue
  INT: slays tongue the viper’s
  Isaiah 30:6
  HEB: וָלַ֣יִשׁ מֵהֶ֗ם אֶפְעֶה֙ וְשָׂרָ֣ף מְעוֹפֵ֔ף
  NAS: and lion, viper and flying
  KJV: and old lion, the viper and fiery
  INT: and lion where viper serpent and flying
  Isaiah 59:5
  HEB: וְהַזּוּרֶ֖ה תִּבָּקַ֥ע אֶפְעֶֽה׃
  NAS: And [from] that which is crushed a snake breaks forth.
  KJV: breaketh out into a viper.
  INT: is crushed breaks A snake
  3 Occurrences
  Holy Dragon in Jewish Gematria equals: 660:

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-2024358612418769114&th=18bcc85b3cbbf22b&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_o25ELhPfQLrD7xPLb0zlQNZh0wY5MNqLDb6jWQh0mn1nWYzXwPlwRlzAzoZfpSuRx03kVP8cg80AoKznHgI7GTDXBn4sVaUfeom3mXmhM8K1RHdKpVgFdPrk&disp=emb&realattid=ii_ky2lwdyn0

  Vintage Pfizer Pharmaceuticals advertising ashtray, with the old dragon logo!

 14. https://niburu.co/het-complot/19185-texas-sleept-pfizer-voor-de-rechter

  zo moet er dus volgens de ijdele bedenker van de hemelse rechtbanken geprocedeerd worden in de hemelse rechtbank voor o.a. doorbraken, bevrijding, het vrijzetten van bestemmingen, het reinigen van bloedlijnen, het verbreken van bloedbanden en generatievloeken, voor welvaart en om aardse

  ‘Christelijk’ beleid en de dag van vergelding

  Stond er toen niet een ‘christelijke’ minister aan het roer, een man die iedere zondag met zijn gezin in de kerk zit? En die nu verder door het leven zal moeten in de wetenschap indirect tankwagens vol met bloed aan zijn handen te hebben? Grootouders van zoveel andere Nederlanders, waaronder veel van zijn medegelovigen, die dankzij zijn beleid niet meer in leven zijn en vaak zelfs een vreselijk eenzame dood moesten sterven, omdat hun familie geen afscheid mocht nemen?

  Bij het schrijven van dit artikel welde er niet alleen boosheid in mij op over zoveel onrecht, zoveel misleidingen en leugens, zoveel opzettelijk toegebracht leed, maar wederom ook een tekst uit Openbaring, die in mijn gevoel heel toepasselijk is, zeker met het oog op de vermeende religie van de genoemde minister (die deze tekst dus zou moeten kennen):

  ‘… zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?’ (Opb.6:9-10)

 15. Ik heb hem even een email teruggestuurd en alles weerlegt ,maar nooit nooit geven ze een reactie terug

  Ik laat nu de dwaas aan het woord

  Met nog een maand te gaan voor we weer het nieuwe leven van het Jezus-kind mogen vieren en een nieuw jaar openen, voel ik – als ik eerlijk ben – weinig vreugde. De oorlog in Oekraïne blijft maar voortduren, de gevechten tussen Israël en Hamas hebben meer weg van menselijke slachtpartijen dan van enige gerichtheid op waarachtig streven naar vrede.

  Door: abt Denis Hendrickx

  Van 30 november tot 12 december vindt in Dubai de VN-klimaattop plaats – COP28 – en het is maar de vraag of daar echt noodzakelijke besluiten genomen worden. En tenslotte voel ik grote verslagenheid na de verkiezingsuitslag van 22 november. Verslagenheid als diep neerslachtige stemming, en als bittere politieke realiteit. Verslagen door Geert Wilders: de man die democratisch gekozen collega’s jarenlang voor landverraders en nepparlement heeft uitgemaakt. Die de rechtsstraat ‘corrupt ‘noemde, na zijn vervolging en veroordeling wegens groepsbelediging. Die jarenlang hele bevolkingsgroepen haatdragend heeft gekrenkt, vanwege hun geloof (islam) of herkomst (Marokko, Oost-Europa, etc.). Die de godsdienstvrijheid wil afschaffen, uit de Europese Unie wil, de gulden terug wil, wapens terug uit Oekraïne, soldaten aan de grens, een hoofddoekjesverbod en stoppen met klimaatbeleid en energietransitie. Die de koninklijke excuses voor het slavernijverleden wil terugnemen, en ga zo maar door. Maar liefst 37 zetels leverde dat op. Het is iets om in de beste godsdienstige traditie van ‘ons Nederlanders‘ een dag van vasten en verootmoediging voor te houden.

  Vandaag verkeren honderdduizenden landgenoten – hun kinderen het meest – in acute onzekerheid over hun toekomst in Nederland. Een in zichzelf gekeerd landje dat massaal stemt voor een nationalist die hen – oorlogsvluchtelingen, asielzoekers en statushouders, arbeidsmigranten, de tweede en derde generatie kinderen van gastarbeiders – tot tweederangsburger bestempelt.

  Verkiezingen gaan altijd over in wat voor gemeente, provincie, land, Europa wij willen leven. Wat dat betreft past een respecteren van een uitslag van een democratisch gebeuren. Dat laat onverlet dat je het zeer moeilijk kunt hebben met een definitieve uitkomst.

  Op de eerste zondag van december opent de adventsperiode. Advent is bij uitstek een tijd van verwachting met heel veel inspirerende gedachten van profeten zoals Jesaja. Verwachten is meer dan afwachten wat er gebeuren gaat. Verwachting is actief. Verwachten is verlangen, hopen, actief voorbereiden. Dezer dagen zijn woorden bij mij opgekomen van Vaclav Havel, dissident en later president van het huidige Tsjechië, toen nog een land met Slowakije. “Er is een verlangen dat zin heeft, omdat het gevoed wordt door de hoop en niet door de wanhoop, door vertrouwen en niet door wantrouwen, door nederigheid tegenover de tijd van deze wereld en niet door vrees. Dat wachten leidt niet tot verveling of cynisme, maar zit vol spanning. Een dergelijke verwachting is méér dan alleen maar wachten. Het is leven: het leven als vreugdevolle deelname aan het wonder van bestaan”.

  Waakzaam zijn betekent ook oog hebben voor onrecht en speuren naar bevrijding. Het een kan niet zonder het ander. Alleen oog hebben voor onrecht kan vastlopen in doemdenken. Alleen speuren naar hoop kan wegglijden in wensdenken. Waakzaam zijn is te midden van het onrecht de belofte niet opgeven. Waakzaam zijn is oog hebben voor het onrecht mensen aangedaan in de keiharde concurrentieslag binnen de wereldhandel en tegelijkertijd bouwen aan het alternatief.

  Waakzaam, het belangrijke motto van de adventsperiode waarmee we onderweg zijn naar het feest van nieuw leven en we uitzien naar vrede op aarde. Soms maakt het geen verschil of we onze ogen openen of gesloten houden zo donker is het in de wereld. Het verschil is groot tussen de nacht waarin wij wakker liggen van angst en verdriet en de boodschap van het kind in de kribbe. Mag dat kind van vrede onder ons geboren worden en mogen wij lichtbrengers worden in zijn naam, in de nachten die komen gaan, in de dagen van duisternis waarin wij bestaan.

  Verwachtingsvol onderweg naar het volle licht. Ik wens u een goede tocht. Gezegend kerstfeest en een goed begin van een nieuw jaar.

  Denis Hendrickx o.praem. is abt van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther

 16. iedereen is in slaap (matrix) ik heb veel glitches in de Matrix gezien ik zal er een paar delen

  CHANNEL RESTRICTED

  o sorry censuur

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht