Pauselijke terreur treft geloofsgetrouwe Amerikaanse bisschop

De Amerikaanse bisschop Strickland, die het heeft aangedurfd kritiek te leveren op de manier waarop paus Franciscus de leer van de Kerk afbreekt en de gelovigen in verwarring en wanhoop stort, werd op 11 november tot ontslag gedwongen.

Mgr Strickland werd tot bisschop van het bisdom Tyler, in Texas, aangesteld door Paus Benedictus XVI in 2012 en wist zijn bisdom tot één van de best bestuurde Amerikaanse bisdommen om te vormen. Hij werd vlug heel populair bij de katholieken van zijn bisdom. Dit zorgde voor veel jaloezie vanwege bepaalde progressieve bisschoppen, die over hem gingen roddelen bij bepaalde kringen rond Bergoglio, die al wie benoemd werd door Benedictus al op voorhand als verdacht beschouwt.

Strickland stak zijn mening niet onder stoelen of baken. Hij werd in het Vaticaan gevreesd voor zijn ongezouten mening op de sociale media. In een tweet van 12 mei stelde hij in een opzienbarend “J’accuse”,  dat paus Franciscus de geloofsschat ondermijnde.

In zijn bisdom, geen kwestie van “misbruik”, gezonde financiën, een vol seminarie, en toch… Vanuit het Vaticaan werd een zogenaamde ‘apostolische visitatie’ bevolen, om te trachten maar iets te vinden dat hem in diskrediet zou kunnen brengen. En ja, men vond dat hij teveel de sociale media gebruikte, wat geen blijk gaf van goed beheer… Men vindt wel altijd een stok om een hond mee te slaan…

Aldus kwam hij in het vizier van de “dictator-paus”. Er werd hem gevraagd ontslag te nemen uit zijn functie, wat hij op 9 november  weigerde. Het is niet moeilijk zich de woede van Franciscus voor te stellen, hij die geen enkele tegenstem verdraagt. Zaterdag, op 11 november, heeft paus Bergoglio hem dan zelf uit zijn bisschopsambt ontheven, zonder enige feitelijke reden!

Reeds in september, sprak kardinaal Müller duidelijke taal over de heksenjacht tegen bisschop Strickland:

“Ja, wat Mgr Strickland aangedaan wordt, is verschrikkelijk, het is een aanslag op het bisschopambt, zoals gewild door God.

Volgens het gebod van rechtvaardigheid, kan een bisschop slechts door de paus afgezet worden als hij zich schuldig gemaakt heeft aan iets dat slecht is( ketterij, schisma, apostasie, misdaad of een houding die volledig tegengesteld is aan die van een priester), zoals bijvoorbeeld de schijn-zegening, die God beledigt en de mensen voorliegt over hun ziele-heil- met name de zegening van de buiten-echtelijke betrekkingen van personen van de twee geslachten of van hetzelfde geslacht.

De willekeurige herroeping van het ambt van bisschop van een bisdom, waarin de bisschop door Christus zelf als zijn persoonlijke herder benoemd wordt, tast het gezag van de paus zelf aan. Het doet denken aan de willekeur in de benoeming van de pausen van Avignon, een situatie die geleid heeft tot de Hervorming en de haat tegen de paus.

Volgens de katholieke leer, is de paus in geen enkele geval de heerser over de Kerk. Als plaatsvervanger van Christus voor de universele Kerk, is hij eerder de eerste dienaar van zijn Heer, die aan Simon Petrus zou zeggen, juist nadat deze aangesteld was als rots van de Kerk: <Ga weg, satan, terug! Gij zijt mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil>(Mt 16, 23).

De paus heeft van Christus geen enkele gezag gekregen om goede bisschoppen, die, naar het voorbeeld van de Goede herder en in overeenstemming met het bisschoppelijk ideaal van Vaticanum II, de kudde van God, in naam van Christus, heiligen, onderwijzen en leiden, te intimideren en te bedreigen. En dit  alleen maar omdat judassen deze goede bisschoppen bij Franciscus gaan voorstellen als vijanden van de paus, terwijl ketterse en amorele bisschoppen mogen doen wat zij willen, zonder enige sanctie op te lopen en soms zelfs er voor beloond te worden”. Aldus kardinaal Müller.

Wij moeten niet ver kijken. Onze beginselvaste verdediger van het geloof, aartsbisschop Leonard, werd door zijn laffe mede- bisschoppen met slijk overgoten en kreeg van hun vriend Bergoglio de ezels-stamp. De Kesel, Bonny en consorten pleiten openlijk voor het inzegenen van tegen-natuurlijke homoseksuele verbintenissen, wat volledig strijdig is met de leer van de Kerk . Zij mogen begaan, krijgen een lauwerkrans in de vrijzinnige media en geven ergernis aan de geloofsgetrouwe katholieken. Een bewuste strategie…

De Kerkvervolging door het atheïsme heeft plaats gemaakt voor een subtielere, maar even hardnekkige Kerkvervolging: de terreur uitgeoefend door de Kerkleiding zelf, die de leer van Christus ingeruild heeft voor de heidense aanbidding van de maakbare mens, zonder onderscheid van goed en kwaad, in de ban van de verzonnen en uitvergrote mythes van de klimaatreligie, deskundig georkestreerd door de sluwe profeten van het globalisme.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

189 commentaren op “Pauselijke terreur treft geloofsgetrouwe Amerikaanse bisschop

 1. op 11 november, heeft paus Bergoglio hem dan zelf uit zijn bisschopsambt ontheven, zonder enige feitelijke reden!

  je wil niet weten wat ik nu weet

  ik zal jullie sparen .

  1. Vandaag 14 november 2023 Wilrijk,

   In deze slapeloze nacht in het ziekenhuis eindelijk is mijn hoofdpijn weg maar heeft tevens plaatsgemaakt voor een eindeloze stroom aan gedachten. Om het gezoem in mijn hoofd te stoppen neem ik voortdurend andere houdingen aan met het gevolg dat de slang van mijn baxter voortdurend overal geklemd of rondgedraaid zit. Bovendien tot mijn grote ergernis weigerde de verpleegster om de baxter en naald te verwijderen op mijn vraag, “dit moet blijven tot morgenvroeg” zegt ze plichtbewust, nou dat wordt dan een zeer lange nacht mijn gedacht.
   Speuren dan maar naar laatste nieuws Israel, Oekraïne, hemelse boodschappen, profetieën en vooral commentaren op de laatste rotstreek van Paus Franciscus en tussendoor bidden van mijn rozenkrans.
   Om 03U00 tijdens gebed krijg ik een heldere ingeving, zou het kunnen, is het mogelijk…. dat Paus Franciscus de rattenvanger van Hamelen speelt al blijft de vraag open doet hij dit bewust of onbewust ?
   Paus Franciscus verzameld zeer duidelijk alle vijanden van Christus rond zich heen, bakt zoete broodjes met de grootste schurken op aarde en plaatst gatlikkende geestelijken overal op machtsposities en het stoort zelfs niet dat er zich hier en daar een pervert of serieverkrachter tussen bevind, dit terwijl de goede en trouwe geestelijken worden afgevoerd bij bosjes en deze zich (gelukkig)elders verenigen en uit de schijnwerpers verdwijnen of hun bedieningswerk gewoon onder het volk voortzetten
   Vroeger wist je eigenlijk niet welk vlees je in de kuip had bij de geestelijkheid, als je nu een priester of bisschop kent die openlijk P Franciscus steunt weet je nu wel waar je moet wegblijven dit is toch één pluspunt.
   Als je het derde geheim van Fatima leest wat er zal gebeuren indien de voorwaarden niet vervuld werden op vraag van de heilige maagd wordt alles duidelijk.
   Het hele zooitje zal bij elkaar zitten als de Russen Rome innemen (volgens vele profetieën)
   Rusland zal de gesel zijn waarmee God de (kerk) wereld zal straffen en zuiveren.
   Rusland zal zich bekeren en het onbevlekt hart van Maria zal triomferen.
   De poorten van de hel zullen de kerk nooit overweldigen !

   1. Beterschap gewenst, Sergeant yves.
    Ik zou me maar met leukere zaken bezighouden als ik jou was, yves. Je hebt energie nodig voor jezelf. Die-rot wereld redt zichzelf wel.

 2. NOS Nieuws

  Maandag 17 april 2023, 12:27
  AIVD: complottheorieën over ‘machtige elite’ ernstige dreiging

  Complottheorieën over ‘een kwaadaardige elite’ die in Nederland ‘de macht in handen heeft’, vormen op lange termijn een ernstige bedreiging voor de veiligheid in Nederland. Dat concludeert de AIVD in het jaarverslag over 2022. Volgens de inlichtingendienst geloven meer dan honderdduizend mensen in Nederland in zulke theorieën.

  Ik ben van de elite van de uitverkorene ,de 144.00 Zebulon

 3. Wie zich openlijk meermaals verzet tegen zijn baas kan uiteindelijk ontslagen worden. Maar bon.
  Misschien kan Mgr. Strickland een klacht indienen bij de rechtbank op basis van de Civil Rights Act van 1964, die werkgevers, onderwijsinstellingen en andere entiteiten verbiedt om personen ongunstig te behandelen vanwege hun religieuze overtuigingen of praktijken. De wet vereist ook dat werkgevers en andere entiteiten redelijke aanpassingen doen om de religieuze behoeften van werknemers te accommoderen, tenzij dit een onredelijke last zou vormen voor de bedrijfsvoering. De wet beschermt niet alleen mensen die behoren tot traditionele, georganiseerde religies, zoals het boeddhisme, het christendom, het hindoeïsme, de islam en het jodendom, maar ook anderen die oprecht religieuze, ethische of morele overtuigingen hebben.
  ’t Is maar een suggestie. Geen dank.

  1. @Frank Dierickx @Lodewijk @Magda
   Beste (post)modernisten / protestanten / ketters
   De kern van de zaak ontgaat u geheel. Het hoofd van de Kerk is Christus!
   Niet alles wat de Paus zegt, is dogma. Gehoorzaamheid aan de Paus is niet absoluut en moet in lijn zijn met de katholieke leer & de traditie.
   We moeten dan ook dringend bidden voor (de bekering van) de Paus.

 4. Wie op sociale media openlijk kritiek geeft op zijn baas wordt on elke ondernemi,ng ontslagen. Het arbeifreglement stipuleert at een werkgever layoauteit mag verwachten van zijn personeel. De ontslagen bisschop mazg bij zijn dat het Vticaan geen redenen opgeeft voor het ontslag.

 5. En er zjjn nio ontslagen op komst. Een aantal anderen die in hetelfde schutje ziek zijn hebben de dans (voorlopg?) kunnen ontspingen.

 6. @Magda,
  U bént niets + U wórdt niets. Anders gezegd: Waarin niets zit, kan niets uitkomen.
  Mensen zoals U, die geen enkele verantwoording dragen, hebben gemakkelijk praten.

 7. Het is definitief een feit dat de valse en opstandige ‘christenen’ en valse priesters en hun valse paus zich hebben afgescheurd van de Ware traditionele Kerk.

 8. De ketterbot (“Lodewijk”/”Magda”) lijkt te haperen gezien de schrijffouten die hij hier gemaakt heeft.

 9. In het Boek der Waarheid spreekt men van de ‘antipaus’, ‘valse paus’, ‘valse profeet’.
  Sommigen verwarren hem met de ‘antichrist’, de zoon van satan. Deze laatste houdt zich voorlopig op de achtergrond verborgen, maar hij heeft reeds stevig de touwen van het mondiale bestuur in handen. Hij zal zich openbaren als ‘de man van vrede’ wanneer er overal uitzichtloze oorlogen woeden. Nog even (enkele jaren) geduld dus.
  Antipaus en antichrist zijn twee handen op één buik. Lees het allemaal in het Boek der Waarheid.

 10. Paus Franciscus heeft zijn ware karakter getoond, zijn talloze redevoeringen over dialoog, todos, inclusie van andersdenkenden etc. ten spijt. De bisschop van Puerto Rico ging mgr Strickland voor; hij mocht eerder al ervaren wat Franciscus’ barmhartigheid in de praktijk inhoudt. Trollen en agnostici zijn er ook nu weer als de kippen bij en kunnen hun enthousiasme maar moeilijk in toom houden.

  Uiteindelijk echter zal Maria’s onbevlekt hart zegenvieren, kwestie van kaf en koren. Dat Zij niet aan de kant staat van de maçonnieke schreeuwlelijkerds en gedateerde soixantehuitards behoeft verder geen betoog. The counter-church (AC Emmerich) will not prevail and the smoke of Satan (Paul VI) won’t be able to destroy the Church of Christ. Thanks be to God!

  1. Kan het nog wat pathetischer?
   De functie van de paus van Rome is om het hoofd te zijn van de Rooms-katholieke Kerk en het staatshoofd van Vaticaanstad. De paus wordt gezien als de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, de opvolger van de heilige Petrus, de bisschop van Rome en de opperherder van de universele kerk. De paus heeft de hoogste geestelijke macht, het hoogste leergezag en het hoogste gezag in beslissingen over disciplinaire maatregelen. De paus wordt bijgestaan door de organen en instellingen van de Romeinse Curie en wordt vertegenwoordigd door nuntii en apostolische delegaten in verschillende landen.
   Die man voert naar eer en geweten zijn functie uit, en sommigen vinden dat hij dat niet goed doet. Dat is hun recht, maar als je een paus hebt gecreëerd dan moet je daar ook de gevolgen van dragen.
   Religies zonder paus hebben dat probleem niet. Wil je dat?

 11. Hopelijk zullen bij het volgend conclaaf genoeg kardinalen de integriteit en de moed tonen om de Kerk niet nog meer jaren vast te laten zitten in de impasse van sabotage. Eén van de meest prioritaire taken van een goede paus zal zijn de ketterse bisschoppen uit het episcopaat te zetten.

 12. Er komt geen nieuwe paus na de antipaus.
  Er komt wel de antichrist. Die zal zetelen op de stoel van Rome.
  Allemaal moeilijk om te geloven voor velen, maar het is de waarheid.

  1. Op het oude nog steeds bestaande bloggen.be/Mediugorje kan men zeer oude profetie vinden geschreven door Katholieke heiligen die schreven over een volgende waarachtige paus. Daar wordt ook gezegd dat de RKK volledig terug zal oprijzen.

  2. Franciscus is geen antipaus, en de antichrist zal zitten in Jerusalem, niet in Rome; zie Apoc. 11, 8: “Et corpora eorum jacebunt in plateis civitatis magnæ, quæ vocatur spiritualiter Sodoma, et Ægyptus, ubi et Dominus eorum crucifixus est.” De Heer Jezus werd gekruisigd in Jerusalem, niet in Rome.

   1. Niet enkel in Jeruzalem, ook in Rome zal hij op de stoel zitten. Met Rome zal hij zijn macht tonen over de nieuwe Ene-wereldkerk, een smeltkroes van de verschillende geloven waarin het evangelie en Jezus opzij zullen worden geschoven. De ware christenen zullen als ketters verjaagd worden uit hun kerken waar de nieuwe religie zal gepreekt worden.
    Ongelooflijk voor velen op dit moment, maar het zal -helaas- waarheid worden.

    1. De antichrist zal hoofd zijn van een wereldsysteem met een satanistische cultus en met Jerusalem als hoofdstad; christenen zullen ondergedoken leven zoals in de tijd van de Romeinse vervolgingen. Wat de exacte toestand in de stad Rome zal zijn in die dagen weten we niet zeker.

     1. Jan,

      De profeet Daniël voorzei de tegenhouding van Antiochus, een prefiguratie van de antichrist, door Gaius Popillius Laenas: “Et venient super eum trieres, et Romani : et percutietur, et revertetur, et indignabitur contra testamentum sanctuarii, et faciet : reverteturque, et cogitabit adversum eos qui dereliquerunt testamentum sanctuarii.” [Dan. 11, 30].

      Prefigureerden die Romeinen een West-Europees verzet tegen de antichrist in de eindtijd? Het beest zal macht hebben over alle volkeren, maar zou dat misschien virtueel alle volkeren betekenen zonder dat het absoluut alle volkeren zullen zijn? Zal een godsdienstig herstelde West-Europese volkerengroep met Rome een klein bastion van verzet zijn tegen de antichrist? Ik weet het niet.

      De protestanten beweerden godslasterlijk dat de paus van Rome de antichrist was en zeiden daarom dat de stad Rome Babylon ging zijn. Rome was Babylon voor Constantijn, toen die stad het politiek centrum was van het georganiseerd paganisme. Maar Rome bekeerde zich tot Christus en de opvolger van Petrus werd op den duur de temporale koning van Rome (de Pauselijke Staten). Nu is de temporale macht van de pausen verwoest en de stad Rome is onderworpen aan de judeo-maçonnieke macht, maar de stad is nu niet het centrum van de goddeloze politieke macht op aarde; de stad Rome wordt niet bij de geopolitieke grootmachten gerekend, dus het is niet het Babylon vandaag.

      Babylon zal onderworpen zijn aan het beest in Jerusalem, en velen denken dat het een westerse macht zal zijn omdat zij door een westerse lens naar het boek Apocalyps kijken; het boek gaat echter over het midden van de aarde, Jerusalem, en de manifestatie van het beest zal geschieden in een context van oosters revanchisme. Ik denk dat het eindtijd-Babylon een oosterse macht zal zijn, misschien het oorspronkelijk historisch Babylon heropgebouwd in Irak of een Arabische macht.

      1. De kerkvader Lactantius over wat voorafgaat aan de manifestatie van het beest:

       “Cuius vastitatis et confusionis haec erit causa, quod Romanum nomen, quo nunc regitur orbis — horret animus dicere, sed dicam, quia futurum est — tolletur e terra et imperium in Asiam revertetur ac rursus oriens dominabitur atque occidens serviet.” – Divinae institutiones, liber VII, cap. 15.

       Nederlands: “Van welke verwoesting en wanorde dit de oorzaak zal zijn, dat de Romeinse naam, waardoor nu de wereld geregeerd wordt — de geest vreest het te zeggen, maar ik zal het zeggen, want het is de toekomst — weggenomen zal worden van de aarde en de heerschappij naar Azië zal wederkeren en wederom het oosten zal heersen en het westen zal dienen.”

       De opbouw van een wereldmacht oostwaarts is nu aan het geschieden met het eurasianisme en BRICS, gesteund door de satanische machthebbers in het Westen. Het beest zal in Jerusalem zitten omdat die stad de Troon van David is waarop de Heer Jezus Christus zal regeren ten tijde van het Zevende Millennium. Het beest wil die stad tot zijn hoofdstad maken omdat hij de plaats van de Messias wil usurperen.

       De kerkvaders zeiden dat het beest zal afstammen van Israël; misschien zal hij afstammen van de Irakees-Joodse “exilarchen” die volgens de Joden afstamden van David.

       1. In het evangelie volgens sint Mattheus, hoofdstuk 5, vers 35, noemt Christus Jerusalem de stad van de Grote Koning; die stad heeft een grote eschatologische toekomst en Belial wil zijn vazal daar zetten om het plan van God te verhinderen.

   2. Waramund

    Obama to Facilitate Construction of Third Temple in Jerusalem
    March 9, 2015 by James Bailey 69 Comments

    De Derde Tempel

    Het bewijs dat de derde tempel gebouwd zal worden, komt van ten minste vier getuigen die de tempel in visioenen hebben gezien en in de Schriften hebben opgetekend wat ze zagen.

    De apostel Johannes kreeg een visioen over de eindtijd waarin hem een meetlat werd gegeven en werd verteld de tempel en het altaar te meten, maar niet de voorhof, die zich buiten de tempel bevindt omdat deze aan de naties is gegeven, en zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertreden (Openbaring 11:1-2). Hoe kon Johannes de tempel en het altaar meten als er geen tempel was? Hoe kon het voorhof buiten de tempel 42 maanden lang aan de naties worden gegeven als er geen tempel was?
    De apostel Paulus kreeg ook de derde tempel te zien. Hij zag de man der wetteloosheid, de zoon van de vernietiging, die de antichrist is, de tempel binnengaan en daar plaatsnemen, waarbij hij zichzelf tentoonstelde als God (2 Tessalonicenzen 2:3-4). Hoe zou de antichrist zijn zetel in de tempel kunnen innemen als er geen tempel is?
    De profeet Daniël zag dat de tempel gebruikt zou worden voor regelmatige dagelijkse offers en offers totdat de antichrist een einde zou maken aan deze dingen midden in een zevenjarig verbond (Daniël 8:11. 9:26-27). Daniël zag dat de offers en offers precies 2300 avonden en ochtenden zouden worden stopgezet. Gedurende die tijd zal het volk van de antichrist de heilige plaats vertrappen, maar aan het einde van die tijd zal de heilige plaats op de juiste wijze hersteld zijn (Daniël 8:13-14). Het Joodse volk heeft sinds de verwoesting van de tweede tempel in 70 na Christus geen dagelijkse offers meer gebracht. De enige manier waarop ze ze kunnen hervatten is als ze een nieuwe tempel hebben. Op basis van wat Daniël zag zullen deze diensten hervat worden omdat het anders voor de antichrist onmogelijk zou zijn om er een einde aan te maken. Deze diensten kunnen pas worden hervat of stopgezet als de derde tempel is gebouwd. Ook moet de tempel gebouwd worden voordat het volk van de antichrist de heilige plaats van de tempel kan vertrappen.
    De profeet Jesaja hoorde een stem van opschudding uit de stad Jeruzalem, specifiek afkomstig uit de tempel. Het was de stem van de Heer die vergelding bracht aan Zijn vijanden (Jesaja 66:6). Er moet een derde tempel zijn voordat de stem van de Heer uit de tempel kan komen.

 13. Net als 2.000 jaar geleden zal het lichaam van Jezus, dat is Zijn Kerk, opnieuw verraden en mishandeld worden door judassen en misdadigers. Die judassen zullen de ereplaatsen innemen in de nieuwe wereldkerk, die een gruwel zal zijn in Gods ogen.
  Hoe is het mogelijk dat mensen op deze katholieke site het Boek der Waarheid nog niet gelezen hebben en amper of niet op de hoogte zijn van wat weldra komen gaat?

  1. Naar mijn bescheiden mening zou de bijbel altijd eerst en vooraan moeten staan. Het “Boek der Waarheid” is uiteraard ook belangrijk. Volgens mij worden ernstig en oprecht biddende zielen altijd tijdig geholpen. Het tegenwoordig grote aantal profetische stemmen geldt mijn inziens vooral de twijfelaars en de zeer talrijke onwetenden, zij die nog steeds de ‘moderne’ bisschoppen en ‘paus’ Frans volgen. Zij zullen nooit kunnen zeggen dat de hemel geen rekening met hen hield. Ook wij moeten hen trachten te verwijzen naar dat Waarheidsboek zodat ook wij niet kunnen beschuldigd worden dat we niet om hen gaven. Het allerbelangrijkste is hen aan het dagelijks gebed te krijgen, dat willen ze meestal niet inzien of vinden dat ouderwets of zelfs belachelijk. Jezus en Maria aanspreken op de meest respectvolle manier en in waarheid is fundamenteel, maar paus Frans en zijn bisschoppen gaan daar heel erg licht overheen.

  2. Even voor de vele onwetenden hier op dit Forum:
   Het ‘Boek der Waarheid’ is een verzameling van boodschappen die een anonieme vrouw beweert te hebben ontvangen van Jezus Christus, de Heilige Drie-eenheid en de Heilige Maagd Maria. Deze boodschappen zouden gaan over de eindtijd, de tweede komst van Christus, de waarschuwing, de verlichting van het geweten en de redding van de zielen. De vrouw, die zichzelf ‘Maria van de Goddelijke Barmhartigheid’ noemt, zegt dat ze in 2010 begon met het ontvangen van de boodschappen en dat ze in 2015 zijn gestopt. Ze heeft de boodschappen gepubliceerd op een website1 en in een reeks boeken.
   De ‘Boek der Waarheid’ is echter niet erkend door de Katholieke Kerk en wordt beschouwd als een valse openbaring. De Kerk heeft gewaarschuwd dat de boodschappen in strijd zijn met de leer en de traditie van de Kerk, en dat ze verwarring en angst kunnen veroorzaken bij de gelovigen. De Kerk heeft ook de identiteit en de motieven van de vrouw in twijfel getrokken, en gezegd dat ze geen toestemming heeft gekregen van haar bisschop om de boodschappen te verspreiden. De Kerk raadt de gelovigen aan om zich te houden aan de officiële bronnen van het geloof, zoals de Bijbel, de Catechismus en de pauselijke encyclieken.
   Beetje serieus blijven hé.

   1. De waarheid zal altijd verwarring en angst kunnen veroorzaken bij de ‘gemoderniseerde’ gelovigen omdat zij in onwaarheid willen leven zoals de ‘gemoderniseerde’ bisschoppen dat wensen. Dat ‘modernisme’ is nodig om de hele wereldbevolking te polariseren zodat zij zelf hun oordeel kunnen kiezen in gehele vrijheid van gemoed. Kies dus liever voor het Liefdesoordeel van de Traditie, zelfs indien u daarvoor martelaar moet worden, in plaats van het Gerechtigheidsoordeel van het modernisme dat u naar de hel verwijzen zal nadat u een lekker goedgevoel leven leidde.

    Frank Dierickx, ik schrijf dit niet aan u maar omwille van de gelovigen, modern of traditioneel.

   2. Goed gezegd hoor, Frank.

    Ik hou ook niet zo van bijgeloof. Maar, dat moet gezegd, hoe zuidelijker, des te fantasierijker de geest, lijkt.

  3. Van het “Boek der Waarheid” weet ik al jaren, Jan, maar het betreft valse profetie; in de huidige tijd van grote kerkelijke chaos laten velen zich meeslepen door valse profetieën.

  4. Na jarenlang door de misleidingen van VaticaanII steeds verder van de waarheid geleid te zijn en erg goddeloos geworden kwam ik in 1976 terecht bij de toenmalige “Children of God”, Amerikaanse protestantse ‘hippies’ met de bijbel in de hand. Zij hebben me uit diepe wanhoop gered. Door hen begon ik de bijbel te lezen en in hun communes werd dagelijks zeer veel gebeden.
   Daarom zou ik het “Boek van de Waarheid” nooit afkeuren.
   Trouwens ook bij de protestanten en bij ongelovige maar rechtvaardigheid-gezinden zijn ernstige mensen te vinden die altijd bereid zijn dieper te onderzoeken. Ik weet met zekerheid dat zij door hun Engelbewaarder tot bij de traditionele RKK kunnen geleid worden zoals het mij uiteindelijk mocht gebeuren. Dergelijke lange omweg is gewoon een beproeving, zoals we er noodzakelijkerwijze meerdere moeten ondergaan. Beproeving en loutering gaan altijd samen.

 14. Het Boek der Waarheid (BDW) is geen valse profetie! Schaam je om dat te beweren. Mensen herhalen gemakkelijk valse vooroordelen, zonder gegronde kennis van zaken. Daarom raad ik iedereen aan die aan de waarheid van dit boek twijfelt, LEES EN BID VOLLEDIG het BDW en oordeel dan voor JEZELF. Zonder het BDW volledig te hebben gelezen zou je beter zwijgen en niet veroordelen.
  Indien je nu uit onwetendheid, zonder gegronde kennis van zaken, het BDW veroordeelt omdat je dat ergens zou vernomen hebben, dan misleid je anderen en ontmoedigt hen om het BDW te lezen, wat een aanrader is voor iedereen in deze Eindtijd. Je mag met je onterechte vooroordelen de mensen niet ontmoedigen om dit boek te lezen en zich voor te bereiden op wat komen zal. Dat zou in strijd zijn met de Wil van God.
  Uiteraard zal Rome dit boek wegwuiven als ‘valse profetie’ omdat in het BDW de identiteit van de valse profeet en de antichrist worden onthuld. Indien Rome dit boek zou aanvaarden, dan kan de valse profeet meteen zijn ontslag indienen,
  Het schisma in de Kerk van Christus wordt niet veroorzaakt door het BDW, maar wel door de strategie van de valse profeet in Rome.
  Niemand wordt door de Heer verplicht om in het BDW te geloven, evenmin wordt niemand verplicht om in het Evangelie te geloven. We kregen een vrije wil van God. Geloof is een genade, geen plicht.

  1. Het “Boek der Waarheid” is niet het Evangelie; de Publieke Openbaring is compleet sinds de laatste apostel, Johannes, en daar wordt niets meer aan toegevoegd, ook niet door private openbaringen. En het “Boek der Waarheid” betreft in feite valse profetie; Franciscus is een ketter maar niet de valse profeet vernoemd in het boek Apocalyps; volgens hoofdstuk 13 geschiedt eerst de manifestatie van de antichrist en pas daarna die van de valse profeet die zijn oppermagiër zal zijn.

   En neen, ik ben niet onwetend. Er zijn er die valse profetieën najagen en lezen alsof het weerberichten zijn, wat gevaarlijk is voor de ziel. Volgens de katholieke ecclesiologie is Franciscus de wettige paus van Rome, maar over ecclesiologie heerst er veel onwetendheid in deze dagen.

 15. Een christen zou moeten leven alsof iedere dag zijn laatste dag was. Maar ik ben er zeker van dat de dag van de Grote Waarschuwing zelfs de meeste traditionele katholieken niet voldoende voorbereid zullen zijn.
  “Bewerkt uw heil met vrezen en beven, want God is het die naar Zijn welbehagen in u het willen uitwerkt en het handelen.” — Filipenzen 2:12-13

  MDM geldt vooral de zeer oppervlakkig geworden christenen die slechts met zeer grote moeite nog tot een beetje geestelijke ernst komen.

  1. MDM is een oplichtster van het reinste soort, blijkbaar in dienst van de Satan, die aan marketing doet; vertrouw op Paulus en controleer alles en behoud alleen het goede; MDM heeft een ban gekregen van de lokale Ierse bisschop zoals dat hoort,haar geschriften brengen veelal verwarring en angst en zijn zeker niet van Boven ingegeven maar ontsproten uit haar opleiding als marketingdeskundige.

   1. Archbishop Diarmuid Martin van Dublin is alvast geen betrouwbare bron terzake, als liefhebber van gay priesters kan men niet verwachten dat hij MDM ooit zou verwelkomen.
    Kan men in het boek van MDM onaanvaardbare teksten vinden, en welke ?

 16. Na doorbladeren van een reeks websites van katholieke priesters valt het op dat de woke-priesters en hun instemmende gelovigen zeer op paus Frans gesteld zijn en een afkeer koesteren voor MDM.
  Moet er nog zand zijn ?

  1. Dat slechte priesters een afkeer hebben van “MDM” betekent niet dat zij geen valse profetie verspreid heeft; een dergelijk simplistisch denken bij mensen wordt voortdurend geëxploiteerd door de vijanden van de Kerk. Dat modernisten tegen “MDM” zijn is omdat zij zegt dat Franciscus, hun “held”, een slechte is.

   “MDM” heeft beweerd dat de paus na Benedictus XVI de valse profeet van het beest ging zijn en geen wettige paus; dat is niet waar. Zij beweerde ook dat Benedictus XVI de laatste paus was, en dus dat er geen andere meer ging zijn; niet waar.

   1. Ik nam nooit de tijd om MDM te onderzoeken, las indertijd de nieuwste berichten tot 2015, maar nu ga ik het eens wat beter bekijken.

    1. De juiste strategie voor katholieken is de Kerk als de Kerk erkennen en op de diocesane strijdperken werken om het katholiek geloof terug te brengen; daar hebben de ketterse clerici schrik van, niet van schismatici die wanen dat de paus de paus niet is. Die laatsten schieten zich in de voet, want de ketters kunnen hen gegrond beschuldigen van schisma, een zonde tegen het goddelijk recht, en zij gebruiken de toestand om legitiem verzet tegen het revolutionair proces valselijk te associëren met schisma.

     In een schrijven op 20 juli 2012 beweerde “MDM” dat de drie jaren en een half van de antichrist in december 2012 gingen beginnen; ware dat geschied, dan zou de Wederkomst van Christus reeds vorig decennium hebben plaatsgevonden, en zoals u kunt zien is dat niet uitgekomen. Wat zouden degenen die haar geloven zeggen indien binnenkort Franciscus zou overlijden voordat de manifestatie van het beest geschiedt?

     1. Een vriend die hier dagelijks over de vloer komt voegde zich bij de vele ‘pelgrims’ van gebedsgroepen zoals Moeder Martina in Maastricht (overleden, rest ca.5 actieve leden), Mevr. Bertha Olaerts van Genk (overleden, nog 2 actieve leden, maar elke 8ste v d maand komen met bussen mensen van over heel Vlaanderen de processie volgen naar het “heilig bos” in Genk. Ik ontmoette haar eenmaal en zij vertoonde alle eigenschappen zoals men dat bij heksen herkent, en bleef daar dus weg), dan is er bijvoorbeeld ook Sievernich waar het Jeruzalemhuis door vrijmetselaars bekostigd is, Leon Theunis van Mortsel/Bohan, Beatrice van Evelette, Hille Kok in Volendam, enzovoort.
      Basilique Notre-Dame de Chèvremont krijgt nog steeds sporadisch groepjes bezoek. De vele kleine zielen doen dapper voort naar vermogen. Men moet hen bewonderen.
      Veel enthousiasme i.v.m. MDM, maar ook tegengestelde meningen.
      Overal voorzeggingen die nooit uitkwamen maar geen nood want dat komt door de vele gebeden waardoor alles werd uitgesteld zo zegt men. Men kan dat eigenlijk niet ontkennen.
      Die mensen bidden wel degelijk vele rozenhoedjes met veel intenties, en ook veel gebeden voor het uitgestalde Sacrament. Dat is wel goed en daar heb ik geen twijfels over.
      De meesten stellen zich ook tevreden met de dagelijkse moderne mis en dan volgt steevast hun mening over de moderne priesters en och toch die vreselijke Bergoglio.

      1. Beste Eric
       Ik stel me tevreden met de moderne Mis in zoverre het missaal correct gevolgd wordt.
       Graag zou ik nog meemaken dat Vlaanderen verlost wordt van de Oosterhuisvertaling maar dat benodigt een vernieuwd episcopaat dat de doodlopende weg van het modernisme verlaat.

       1. Voor zover ik weet bestonden sedert 1965 twee moderne missaals volledig in de Nederlandse taal. Maar geen van beide zou ik ooit willen gebruiken want ik begon vanaf mijn negende jaar het Romaans Missaal met Nederlandse vertaling te volgen in de toen nog volledig Latijns Tridentijnse H.Mis. Op mijn elfde (1961) een voorbereidend jaar klein seminarie in St Truiden waar op dat moment nog alles volgens de uiterlijke regels verliep want het werd daarna duidelijk dat men daar al voorbereid was voor totale innerlijke modernisering.
        Volgens mij ondergaat men in de moderne mis bijwerkingen zoals dat altijd het geval is met moderne pharma-industrie-pilletjes en drankjes.

        Een vriend van me gaat dagelijks naar de moderne mis en omdat hij vijf jaren jonger is dan ik is hij niet in staat het verschil te zien met de Tridentinse H.Mis met als gevolg voortdurend door hem onbegrepen afwijkingen op het geloof. Zeer moeilijk hem dat naar mondjesmaat duidelijk te maken.

 17. Jezus bouwde zijn kerk op met het gewone volk die Jezus trouw wilden volgen en zondaars die berouw hadden over hun zonde. Paus Franciscus bouwt de kerk op met zondaars zonder berouw, hypocrieten, hoogmoedige en geile venten, Hij maakt de onderscheiding van geesten voor katholieken wel heel gemakkelijk. Ik dank hem ervoor..

  1. Mary Divine Mercy, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, Onze Lieve Vrouw Maria.
   Type in google “Mary Divine Mercy” en dan ziet u de mooiste afbeeldingen van Maria.

  2. De vrouw die het “Boek der Waarheid” gepubliceerd heeft gebruikte daarbij de naam “Maria Divine Mercy”.

  3. https restkerk.net

   Fragmenten uit het Boek der Waarheid over de ontwikkelingen in de kerk:
   https restkerk.net/boodschappen-uit-het-boek-der-waarheid/

   “Naar aanleiding van de synode die in Rome begonnen is, willen wij graag de lezers herinneren aan onderstaand document, dat wij een tijd geleden publiceerden. Alles wat nu zich ontvouwt in Rome werd ruim 10 jaar geleden voorzegd in het ‘Boek der Waarheid’! De boodschappen vormen een leidraad en een waarschuwing voor de tijd die nu komt.”
   https restkerk.net/2023/10/05/herinnering-pdf-staatsgreep-in-het-vaticaan/

 18. Anton de Wit’s verklaring omtrent mgr Strickland’s onterechte ontslag is doordrenkt van beledigingen, beschuldigingen en zogenaamde ‘grappige’ woordspelingen. Het Katholieke Nieuwsblad laat hiermee weer eens duidelijk zijn ware gezicht zien.

  1. Kees H. te H.,
   Doe hetzelfde als ik: lees het Katholiek Nieuwsblad in geheel niét meer.

   1. Ik heb het schandalige commentaar van de hoofdredacteur van het KN gelezen. Hopelijk zal de ZEH Mennen er vrijdag a.s. op Radio Maria Nederland tijdens de ‘club van Job’ (11-12 u) wat van zeggen. Ooit werd het Katholiek Nieuwsblad opgericht om aan de nieuwlichterij binnen de Kerk een tegenwicht te bieden. Tegenwoordig is het KN volkomen de weg kwijt. Wie de krant nog als baken in de storm beschouwt, raakt van de regen in de drup. Met De Wit als hoofdredacteur heeft het blad zijn lot bezegeld.

    1. Thanks voor de info Paul!
     Ik zal mijn radio op Radio Maria afstemmen en ik hoop dat e.h. Mennen het KN dan flink de les leest.

   2. Dat doe ik wel, maar dan om hen aan te vallen. Zéker niet omdat ik het met hun publicaties eens ben. Op een zeer vileine en abjecte manier zet ‘heer Anton’ de bisschop weg als een soort ‘cowboy gek in in de digitale prairie’. Als Anton hoopt dat hij hiermee de lacherds op zijn hand kan krijgen, hoop ik dat hij het tegendeel zal bereiken, namelijk ONTSLAG OP KORTE TERMIJN.
    Een ander KN verhaal luidt: ‘Voor het eerst roept een Duitse bisschop openlijk op tot homozegening’. Geen enkele tegenspraak van het KN. Klaarblijkelijk vindt het KN het ‘heel normaal’ dat homo’s met elkaar mogen leven.
    Zo zie je maar dat de katholieke moraal bij dit blad steeds meer verwatert en op den duur zal verdwijnen.
    Vandaar natuurlijk dat het KN, bij monde van Anton de Wit, stelling neemt tegen mgr Strickland en alles wat traditioneel is.
    WAT IEDER KAN DOEN: hierover klagen bij het KN. Ik heb het al diverse malen gedaan, maar het is beter dat er veel méér klagers komen.

    1. Van mij mogen er reeds vandaag rustieke mannen van Texas tot bisschoppen benoemd worden; dan zouden er minder verwijfde gedrochten rondwaren binnen de clerus.

      1. Ik ben eerlijk gezegd niet zeer geneigd om veel aandacht te werpen op een kleinburgerlijk manneke wiens intelligentie niet verder reikt dan het schrijven van grammaticaal correcte zinnen en die graag de slaafse hoveling speelt van de regerende paus.

       1. Oei. Als het schrijven van grammaticaal correcte zinnen nu ook weer niet zo een hoge intelligentie vereist, hoe zit dat dan met de intelligentie van mensen die alleen maar kromtaal neerpennen, vol grammaticale fouten? En ik heb het zeker niet over u, integendeel.

       2. Wees gerust Waramund, Christus zal u later niet vragen of u grammaticaal correcte zinnen kon neerpennen, maar wat u voor Hem gedaan heeft.
        Bent u van het type: ‘was mijn handen, maar maak mij niet nat’?

        1. Ik richt psychologische contra-oorlogvoering liever op de subversieve prelaten; zij zijn immers gezagdragers en zij vooral moeten de druk van verzet voelen. Kwieten zoals die Anton de Wit zijn waterdragers.

       3. “en dat graag”

        Iets over grammatica schrijven en dan zelf een grammaticale fout maken. Maar mijn punt was uiteraard dat kleinburgerlijke semigeleerdheid niet hetzelfde is als ware geleerdheid die de aard van dingen begrijpt en in hun juiste orde en samenhang beschouwt. Id est de aristocratische geest versus de kleinburgerlijke geest.

        1. Waramund,

         wat zegt u nu? ‘Aristocratische geest’?

         Wie heeft een nobele geest en wie bepaalt dat? Wie beseft de diepte en de volheid van het al? Welke geest is zich van zijn eigen aristocratie bewust? Welke geest is zich van zijn eigen ‘ . . . ‘ en zichzelf bewust?
         Een waar meester heeft weinig woorden nodig omdat hij beseft wat en met wie hij communiceert. Dus hij is van twee markten thuis; die van de ware kennis met een hoofdletter en hij bezit het vermogen om de ander in te schatten en zijn niveau aan te passen aan zijn communicatie partner.

         Wat is nu ware Kennis? Wat is de diepste menselijke Kennis? Wat betekent dat voor het leven van de mens? Wie niet vrij is van geest kan lastig ruim denken. Wie schenkt zijn medemens zijn Kennis als ware het druppels van hogere Wijsheid?

         Ware aandacht, beste Waramund, is, of leidt wellicht tot de hoogste Kennis, lijkt mij. Aandacht in die zin die mensen eigenlijk te boven gaat, daar spreekt men dus niet over. Ik noem het daarom maar aandacht. Werkelijke aandacht. Men noemt het ook wel naastenliefde.

         Het staat in de Bijbel, verborgen misschien tussen de regels. Het gaat om het leven, denk ik. Om het geluk. Een Meester heeft de Kennis, als dan niet gedeeltelijk, lijkt me.

         1. Ik had het over natuuraristocratie in contradistinctie met de semigeleerdheid die geproduceerd wordt door hedendaagse scholen, geëtaleerd door kleinburgerlijke geesten die te arrogant zijn om gezond boerenverstand te cultiveren en niet slim genoeg om zich te kunnen meten met verheven geesten. Natuuraristocratie is er reeds bij de geboorte, geestelijke aristocratie kan bereikt worden door eenieder die wil, namelijk door het geopenbaard geloof te belijden en te leven volgens dat geloof, de hoop en de caritas.

          Bij die Anton de Wit druipt de arrogantie van bourgeois-semigeleerdheid eraf; daar ging het over.

          Wat “vrijheid van geest” betreft; ware vrijheid van geest is theocentrisch. Wat goddeloze modernen “vrijheid van geest” noemen is een luciferiaans adogmatisme dat in werkelijkheid een abjecte slavernij is aan de chaotische ongebreidelde stroom van opinies waarvoor zij hun geesten kritiekloos openzetten en waardoor zij meegetrokken worden zonder houvast. Eén van de grote ziekten in deze tijd is de onwil van mensen om een Goddelijke Openbaring aan te nemen die uit een Bron buiten henzelf naar hen toekomt. Men waande door het naturalisme “vrij” te worden door zich af te keren van God, maar men heeft dystopische helleputten geconstrueerd.

          Raphaël: “Wie beseft de diepte en de volheid van het al?”

          Was het onbewust dat u een pantheïstische expressie hanteerde (“het Al”), of was het bewust en is het daarom dat u met een schermafbeelding van Plato schrijft?

          1. Zoekt u alstublieft niets achter de schermafbeelding? Die heb ik al járen en staat voor zuiver denken. Ook mijn wijze van uitdrukken is zonder reden anders dan zo duidelijk als mogelijk te zijn. (Achterdocht is niet nodig in mijn geval, gelukkig maar, zou ik u nog aan willen reiken. Kritisch blijven waardeer ik echter zeker.)

           Verder voel en denk ik ver met uw uitleg mee. Dank daarvoor.

          2. Het was een vraag, Raphaël; daarom het vraagteken. Dat u die schermafbeelding al langer gebruikt weet ik.

           Wanneer iemand mij probeert te bekeren tot vage “ruimdenkendheid” en daar bewoordingen zoals “het al”, “Kennis” (“Gnosis”) en “Meester” bij schrijft, dan ben ik waakzaam. Gnostici beroepen zich ook voortdurend op Plato.

           Daarom stelde ik dus die vraag, zonder een affirmatie te maken.

   1. Frank, en iedereen overigens, overstelp de redactie van het KN met reacties. Alleen dát helpt misschien nog.

 19. En dan die BELACHELIJKE ‘synode om de synodaliteit’, waarmee men wil bereiken dat de Kerk een meer luisterend oor biedt aan de mensen en hun wensen.
  Maar als diezelfde mensen traditionele wensen hebben, stopt de Kerk natuurlijk zijn oren dicht.
  Voor IEDEREEN biedt de Kerk een ‘luisterend oor’, behalve voor de traditionelen, want die worden door onze ‘paus’ weg gezet als ‘een stel in de tijd verdwaalde zonderlingen’.

 20. Het KN zou haar naam moeten veranderen in ‘BPKN’, dwz ‘Bijzonder Progressief Katholiek Nieuwsblad’.
  Ik wens het huidige KN allereerst BIJZONDER VEEL LAST inzake hun houding tegenover de traditie.
  Hopenlijk verbetert dit blad zich drastisch en pas dán wens ik het een langdurig leven toe.
  Want zoals het zich nú positioneert, verdient dit blad het eigenlijk niet om langer te leven dan vandaag.

  1. Beste Kees
   Waarom niet meteen PN? Progressief of zelfs Protestants Nieuwsblad. Want ze zijn minder en minder Katholiek.

 21. Laat het KN niet ongestraft wegkomen met de haatcampagnes die dit blad altijd voert inzake de traditie.
  SCHRIJF, MAIL of BEL hen hierover. Alleen klagen helpt in dit geval. Zeg dat u zich beledigd voelt door de schrijfwijze van Anton de Wit inzake bisschop Strickland. Anton denkt dat hij álles kan schrijven, maar eigenlijk is hij een dieptrieste figuur.

 22. Ik verwacht veel medestanders in de ‘strijd tegen het zogenaamde Katholiek Nieuwsblad’.
  Wie meld zich bij mij aan?

  1. Tegen wie denkt u feitelijk te strijden?
   Tegen 1 persoon?
   Wat kan die 1 persoon doen?

   1. Niet tegen 1 persoon, maar tegen 1 krant.
    En die krant kan zijn imago van opportunistisch blad van zich afgooien door de wáre katholieke leer voor ogen te houden.
    Het KN is een ‘vlees nog vis’-blad geworden en zoals het nu is, hoeft het van mij ook niet meer verder te leven. Jammer voor de werknemers, maar het is zoals het is.

    1. Een theoretisch haalbare methode is door alle personeelsleden te bekeren.
     Maar telkens een persoon bekeerd is wordt die vervangen door een nieuwe aanwerving.
     Dus moet u de leiding aanspreken.
     In het beste geval (van bekering) worden ook de leidende figuren vervangen.
     Blijkbaar staat er toch nog iets of iemand hoger.
     Even nadenken . . .
     Toen heel het hof van Lodewijk XVI op de vlucht sloeg voor de republikeinen stonden Lodewijk XVI en Antoinette moederziel alleen in dat enorme paleis.
     Werden zij door volksmensen berecht?
     Blijkbaar staat er toch nog iets of iemand hoger.
     Even nadenken . . .
     Ah, daar komt het . . . ! Wie bracht het volk tot opstand tegen de Katholieke Koning?
     De loges.
     Deze zijn de kinderen van de duivel, zoals gelovigen de kinderen van God zijn.
     U wil dus tegen de loges strijden?
     Hoe gaat u daar aan beginnen?
     Zij bezitten alle mogelijke ministers, prelaten, instellingen, organisaties, financies, alle wapens, . . . ! Kortom alles!
     Zij bezitten zelfs heel het Vaticaan sedert 2013.
     . . . ?
     Heb ik iets vergeten?

     1. Dit citaat misschien?

      “Zo niet bisschop Strickland, die zijn grondige hekel aan paus Franciscus nooit onder stoelen of banken heeft gestoken. Die zelfs de heilige Geest loochent door openlijk te beweren dat deze paus de zetel van Petrus ‘gestolen’ heeft, en de ‘ware paus’ Benedictus aan de kant geduwd heeft. Iemand die de aan hem toevertrouwde kudde laat verdwalen in schimmige extreemrechtse complottheorieën over een ‘Deep Church’, ‘Deep State’ en ‘Great Reset’.”

      Of uzelf bekeren?

      1. Bergoglio heeft de zetel van Petrus inderdaad gestolen, omdat BIJ VOORBAAT al besloten was dat HIJ de nieuwe ‘paus’ zou worden. Het hele vaticaan is een walgelijke slangenkuil.

      2. extreemrechtse complottheorieën over een ‘Deep Church’, ‘Deep State’ en ‘Great Reset’.”

       IQ schoenmaat

     2. Voor zover ik weet hebt u niets vergeten.
      Alhoewel… U zegt: “Zij bezitten alle mogelijke ministers, prelaten, instellingen, organisaties, financies, alle wapens, . . . ! Kortom alles!”
      U hebt het over ‘alle wapens’ , maar de Rozenkrans is het sterkste ‘wapen’ waarmee elke strijd gewonnen kan worden. Heb dus moed!

      1. Ik weet niet of het bidden van de Rozenkrans wel zo krachtig is als verondersteld wordt.
       De geschiedenis vertelt dat het eerst begon met het lezen van alle 150 Psalmen door bepaalde geestelijke stromingen, waarvan het volk later, in de middeleeuwen, het bidden van het Weesgegroet maakten. Men wisselt nu af met het Onze Vader en de 20 geheimen, maar het blijft een herhaling.
       Zie ontstaan Rozenkrans bidden: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/rozenkrans

       Jezus zegt niet herhalend te bidden, meen ik: Mattheus 6:7 “En als gij bidt, zo zult gij niet vele ijdele woorden maken, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij verhoord worden, als zij vele woorden maken. 8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.”.
       En Mattheus 7:7 “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt aan, en u zal opengedaan worden. Want wie bidt, die ontvangt; en wie zoekt, die vindt; en wie aanklopt, dien zal opengedaan worden. Of welk mens is er onder u, die, als zijn zoon hem bidt om brood, hem een steen zou geven, of als hij hem bidt om een vis, hem een slang zou geven? Indien dan gij, die boos zijt, nochtans aan uwe kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader in den hemel goede [gaven] geven dengenen, die Hem daarom bidden!”.

       Ik denk dus dat men God misschien directer iets kunnen vragen en herhaling wellicht niet juist is. Wellicht is er in het verleden iets teveel volks bijgekomen?

       1. Rafaël eerste les van de reclame: HERHALING is de kracht.
        Dat geldt niet alleen voor de reclame, maar ook voor het gebed.

        1. Kees,
         Als een klein kind bij mij maar blijft doorzeuren, dan luister ik zelf juist niet. God is niet doof, meen ik en kun je toch niet met de reclame vergelijken?

       2. Beste Rafaël, ik weet hoe het voor oudere mensen moeilijker wordt intens de aandacht bij de gebeden te houden, ik word ook een dagje ouder. Het helpt indien u Maria levendig tracht voor te stellen. Hoe zij de allerliefste en meest tedere Moeder is en altijd verbonden met het Hart van Jezus en helemaal met Hem meeleeft in alles. Beeldt u in aanwezig te zijn in dat huisje in Nazareth met Jozef erbij en bezoek van de jonge Johannes de Doper en de jonge Apostel Johannes. Welk een zeer fijn gezin dat was. Wanneer u dan de gebeden als bijna automatisch prevelt maar wel tegelijkertijd vertoeft u in de vele handelingen verricht door Maria in samenwerking met Jezus, dat is dan toch ook werkelijk bidden. Wanneer Jezus zieken genas en andere wonderen deed was zij daar altijd empathisch bij aanwezig . . . en u dan ook ! Bidt ook levendig voor degenen die u kent en voor de zeer velen die heden in grote nood verkeren. Dan gaat het veel beter.
        Sterk aan te raden: bidt de Kruisweg !

       3. Toen in de middeleeuwen de Turkse verovering niet tegen te houden viel, heeft de toenmalige paus de katholieken opgeroepen om MASSAAL de rozenkrans te bidden. En dit geschiedde tijdens de Slag van Lepanto, u wel bekend.

    2. @ Kees H. te H.,
     u ziet dat de loge-mannen zoals Frank Dierickx eveneens tot in deze kleine ruimte voor schriftelijke reacties zijn gearriveerd.
     We zijn er mentaal al lang op voorbereid dat dit Katholiek Forum binnenkort zal worden afgesloten.
     Ik hoop dat u sterk staat in gebed en boete, zoals Jezus, Maria, de Apostelen en de vele volgelingen, de ware kinderen van God, in de ruim tweeduizend voorbije jaren.
     Vervolging door de duivelse kinderen van Satan is onvermijdelijk doch van betrekkelijk korte duur.
     Klamp u vast aan de Heilige Harten van Jezus en Maria.

     1. Bon. Vooraleer dit Forum dan afgesloten wordt wil ik nog één keer samenvatten waarom ik mij soms (te vaak) verplicht voel om hier te reageren. Met de loge en alle associaties die hier al met mijn naam vernoemd werden heb ik helemaal niets te maken. Ik word ook nergens voor betaald (té gek!).
      Mijn hele professionele leven heb ik mij ingezet voor kansarmen, mentaal zwakkeren, daklozen, mishandelde en misbruikte kinderen, kortom, voor de onderkant van onze maatschappij.
      De kern van mijn maatschappelijke bijdrage heeft altijd bestaan in het meer zelfstandig en autonoom maken van mensen. Proberen om een geloof en een vertrouwen in zichzelf te laten groeien, waardoor ze stilaan proberen hun rug te rechten, de problemen aan te kijken en die met geloof in eigen kracht geleidelijk aan te pakken.
      Rijk ben ik er nooit van geworden (in mijn tijd werd niets terugbetaald en mijn mensen hadden doorgaans maar heel weinig geld) maar als ik mocht herbeginnen, ik zou dat opnieuw doen.
      Ik kom uit de Rooms-katholieke traditie en heb op mijn achttiende zelfs een jaartje op een grootseminarie doorgebracht.
      Wat ik hier op dit Forum als mainstream lees is precies het tegenovergestelde van alles wat ik altijd heb geambieerd.
      In plaats van mensen te ontvoogden worden ze hier geknecht – beter kan ik het niet samenvatten.
      Iedereen die ook maar een béétje afwijkt van de norm is fout en hoort er niet bij.
      Iedereen is in wezen doorslecht en kan alleen maar dag in dag uit boete doen en bidden om gered te worden.
      De medemens is een jammerlijk detail, want op de éérste plaats telt: bemin god!
      En alsof de meeste mensen nog niet genoeg problemen en zorgen hebben om het hoofd een beetje boven water te houden: Sidder en Beef elke dag, want het Oordeel is nabij en de HEL wacht!
      De blijde boodschap.
      Ik zie een wereld die voor enorme uitdagingen staat door de klimaatverandering en door de gigantische massa mensen die daardoor in de problemen komen. Ik zie een wereld die door de social media en de mogelijkheden daarvan overspoeld wordt door fake news en idiote theorieën.
      Ik zie een wereld in crisis (was dat niet altijd al zo?) die zeker niet zal gered worden door een kleine sekte die de ondergang voorspelt, en vanuit de eigen gemakkelijke comfortabele warme westerse luxe-positie iedereen oproept om vooral veel te bidden, paternosters te lezen, en terug te grijpen naar de recepten van de westerse middeleeuwen.
      Misschien heb ik hier teveel tijd verloren door in te gaan op de vele inconsequenties in de beweringen, in de katholieke theologie tout court en in de vaak racistische en discriminerende uitlatingen. Misschien had ik al helemaal niet moeten reageren op onzin als verschijningen, profetieën en nieuwe mirakels, of op de bijna ziekelijke idolatrie voor Maria.
      Ik ga dat niet meer doen.
      Tegen fanatiek geloof is geen kruid gewassen.
      Ik nam hier al eens afscheid. Nu doe ik het nog eens, en beloof om enkel nog te reageren als de wet tegen discriminatie en racisme wordt geschonden.
      Vriendelijke groet.

      1. Veruit de meeste mensen die geboren zijn na 1954 kregen een ‘nieuw’ soort godsdienstlessen voorgeschoteld. Mijn jongste broertje, 1958, kreeg een soort socialistische godsdienstlessen want ik keek regelmatig in zijn schrijfboek godsdienst. Mijn zusje, 1961, en haar vriendin kwamen in opstand tegen de nonnen van het Heilig Graf toen deze laatsten begrepen dat VaticaanII een leugen was en zij trachten terug te grijpen naar de traditionele godsdienstlessen. Mijn zusje is nu in Antwerpen helemaal op het socialisme ingesteld en absoluut voor abortus en euthanasie, zij werkt voor een soort socialistische ngo. Dat is allemaal zeer pijnlijk om aan te zien.

       1. Heer Eric, die letters b l achter uw naam, betekenen die Belgisch Limburg?

      2. Beste Frank,
       Het zijn maar een paar hier die de toon bepalen.
       Ik zal je mooie insteek wel missen, beste mens.

       Vriendelijke groet.

        1. “J’ai une telle confiance en Jésus que, même si je voyais l’enfer ouvert devant moi et que je me trouvais au bord de l’abîme, je ne douterais pas de Lui, je ne désespérerais pas, je me fierai à Lui.”
         (padre Pio)

         ‘Ik heb zo’n vertrouwen in Jezus dat, zelfs als ik de hel voor mij open zou zien en ik mij op de rand van de afgrond zou bevinden, ik niet zou twijfelen aan Hem. Ik zou niet wanhopen, ik zou mij aan Hem toevertrouwen.’

         Wat u verder ook van van deze site vindt, niet dit forum maar Hij is de weg, de enige bovendien, en er is niets beters wat ik u zou kunnen toewensen, Frank. Just cling to Jesus with all your heart and hold on to Him. Never let go! That’s all.

         1. @Paul,
          Dat heeft U goed gezegd voor @Frank Dierickx.
          Maar véél beter is: voor hem (en óns allemaal) te BIDDEN.

 23. xandernieuws in de bocht

  (15.25) – Het rommelt al jaren in de Katholieke Kerk, maar van een echte grootschalige opstand is het nog niet gekomen. Mogelijk dat daar nu verandering in komt nu paus Franciscus, die volgens conservatieve priesters en andere geestelijken ‘openlijk de oorlog verklaard heeft aan de Kerk’ en zelfs ‘antichrist’ wordt genoemd, een bisschop die zich verzet tegen zijn globalistische agenda uit zijn ambt heeft gezet. In 2012 en 2013 besteedden we in een groot aantal artikelen uitgebreid aandacht aan de aanstelling van Paus Franciscus, vooral in het licht van de 900 jaar oude ‘112 pausen’ profetie van St. Malachy, en van de profetie van uitgerekend Franciscus van Assissi, die voorspelde dat deze laatste paus tijdens de Apocalyps ‘vernietiging’ zal brengen.

  Op 31 oktober publiceerde het Vaticaan een door de paus ondertekend document waarin ruimte werd geboden om ’trans’- en andere mensen die zich identificeren met het hele alfabet aan verzonnen ‘genders’, te dopen of toe te staan als pleegouders te functioneren. Voor de nodige katholieken bleek dit de spreekwoordelijke druppel te zijn. Voor anderen was het een bevestiging dat het Vaticaan niets meer met het oorspronkelijke christelijke geloof te maken heeft (als het dat ooit al heeft gehad), en de Katholieke Kerk definitief als ‘afgevallen’ kan worden beschouwd.

  Marxistische wereldregering met éen-wereldreligie

  Bisschop Strickland (Texas, VS) werd officieel zonder reden van opgaaf door de paus verwijderd, maar voor iedereen is het duidelijk dat dit werd gedaan omdat Strickland zich de afgelopen vijf à zes jaar krachtig verzette tegen de globalistische agenda van paus Franciscus, die inmiddels bijna openlijk streeft naar het opgaan van het katholieke geloof in een één-wereldreligie, en met dat proces al heel ver gevorderd is.

  Franciscus werkt niet voor niets al jaren nauw samen met de VN, de WHO en het WEF, en steunt dan ook volop de klimaat- en LGBTQ agenda, alsmede de oprichting van een marxistische VN ‘wereldregering’ met daaraan gekoppeld een één-wereldreligie. In 2020 schreef hij zelfs in een encycliek (‘Fratelli Tutti’) dat alle landen macht moeten overdragen aan deze Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur. Hiervoor moet de VN in zijn ogen wel ‘echte tanden’ krijgen, zodat alle landen gedwongen kunnen worden om te gehoorzamen.

  Klimaatdictatuur gesteund door alle ‘geloven’

  Tijdens de recente Global Faith Leaders bijeenkomst in Abu Dhabi (6 en 7 november) stond officieel de jarenlang door het Vaticaan gepromootte ‘eenheid’ en ‘broederschap’ centraal, en werden de politieke leiders van de wereld door hooggeplaatste katholieke, protestantse, Joodse, islamitische, boeddhistische en hindoeïstische vertegenwoordigers opgeroepen om tijdens de COP28 klimaattop in december, die door de ‘groene koning’ Charles zal worden geopend, onmiddellijk harde besluiten te nemen om ‘het klimaat te redden’. Charles pleitte in 2021 al eens openlijk voor een ‘enorme militair-achtige campagne’ om de hele wereld te dwingen de ‘klimaatdoelen’ te halen.

  Zoals bekend gaat het noch de spirituele, noch de wereldleiders om het klimaat en het weer, maar wordt de zogenaamde (door de echte wetenschap totaal ontkrachte) antropogene klimaatcrisis net als de Covid-19 p(l)andemie** enkel als voorwendsel aangevoerd om de wereld onder één autoriteit te verenigen, oftewel: een regelrechte dictatuur, een tirannie zelfs. En daar gaat Nederland (na het nodige voorbereidende werk door de kabinetten Rutte, die onze democratie en vrijheid hebben overgeleverd aan de EU, het WEF en de WHO) onder om het even welke nieuwe premier dan ook – Timmermans, Omtzigt of Yesilgöz – volop aan meewerken.

  (** Zie o.a. mijn artikel van 4 oktober 2019: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur, dat als ondertitel ‘Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde‘ had. We weten inmiddels welke crisis dat in 2020 (en daarna) is geworden.)

  ‘Een paus die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en sterven’

  Dat kardinaal Bergoglio zich na zijn verkiezing in 2013 uitgerekend naar Franciscus van Assisi vernoemde is meer dan opvallend. Niet alleen zocht de Italiaanse priester Franciscus al in zijn tijd toenadering tot de islam, maar tevens voorspelde hij kort voor zijn dood in 1226 dat er in de laatste fase van de eindtijd ‘een man als paus zal opstaan, die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en doen sterven… Sommige predikers zullen zwijgen over deze waarheid, anderen zullen deze met voeten treden en ontkennen… .want in die dagen zal Jezus Christus hen geen ware pastor sturen, maar een vernietiger.’

  Tijdens de recente synode (over ‘synodaliteit’) werd de facto overeengekomen dat de basis katholieke doctrines veranderd moeten kunnen worden**, wat in de ogen van met name conservatieve gelovigen neerkomt op die ‘vernietiging’ van het oorspronkelijke geloof. ( **Dat is w.m.b. de hoogste tijd, maar niet op de wijze waarop dat nu gedaan wordt.)

  De relatief bekende ‘rebelse’ priester Alexis Bugnolo startte daarom in oktober het Sutri Initiatief, met de bedoeling zoveel mogelijk gelovigen en geestelijken achter zich te krijgen en ‘deze ketterse’ paus Franciscus van de ‘heilige stoel’ af te krijgen. Bugnolo spreekt zelfs van een ‘openlijke burgeroorlog‘ in de katholieke kerk, en beschouwt Franciscus inmiddels letterlijk als ‘Antichrist’, waar hij bepaald niet de enige mee is.

  En ook niet de eerste, wat in mei 2020 stuurde een aantal kardinalen en aartbisschoppen al eens de brandbrief ‘Veritas liberat vos’ aan het Vaticaan, waarin ze waarschuwden dat de corona p(l)andemie zal worden misbruikt voor in de invoering van een communistische planeconomie en een tirannieke wereldregering die vaccinaties verplicht zal gaan stellen.

  Voormalig hoofd exorcisme: ‘Satanische infiltratie in Vaticaan’

  Het Vaticaan wordt zowel binnen als buiten de kerk door velen als ‘satanisch’ gezien. De in 2016 overleden belangrijkste ‘exorcist’ van het Vaticaan, Gabriele Amorth, kwam in de jaren voor zijn dood regelmatig in het nieuws vanwege zijn ernstige beschuldigingen aan het adres van de Katholieke kerkleiders. In 2010 zei hij letterlijk dat ‘de duivel in het Vaticaan’ is, en dat de vele schandalen van seksueel misbruik en pedofilie daar het bewijs van waren. De hoofdexorcist sprak openlijk over ‘Satanische infiltratie’ in het Vaticaan en ‘kardinalen die niet in Jezus geloven, en bisschoppen die banden hebben met demonen.’

  In zijn boek ‘Herinneringen van een Exorcist: Mijn levensgevecht tegen satan‘ (2010) schreef Amorth dat er in het Vaticaan machtige satanische sekten actief zijn, tot aan het hoge College van Kardinalen aan toe. Ook de toenmalige paus Benedictus XVI zou hiervan op de hoogte zijn geweest. Priesters zoals John O’Connor, Alfred Kunz en Malachi Martin, die dit aan de buitenwereld wilden onthullen, werden vermoord of stierven plotseling onder ‘verdachte’ omstandigheden.

  Genoemde priesters ontdekten dat er tot in de hoogste kringen van het Vaticaan duivelaanbidders zijn die werken aan de uitvoering van het ‘Alta Vendetta’ plan om het pausdom over te nemen en de in Openbaring voorzegde Valse Profeet op het toneel te doen verschijnen, die de mensheid gaat dwingen de komende Antichrist (een systeem en mogelijk ook een persoon) te ‘aanbidden’ (lett. blindelings gehoorzamen), en die daar volgens de Bijbelse eindtijd profetieën in zal slagen.

  Aartbisschop Vigano: Paus steunt oprichting rijk van de Antichrist

  Aartbisschop Vigano is aan andere verklaarde tegenstander van de paus. Ook hij sprak zich de afgelopen jaren buitengewoon fel uit tegens diens steun aan de levensgevaarlijke Covid-19 injecties en de ‘Nieuwe Wereld Orde’ agenda (zie hyperlinks onderaan). In 2021 beschuldigde hij Franciscus ervan een globalistisch ‘anti-evangelie’ te brengen. Vigano wees regelmatig op het doodgezwegen, maar verifieerbare feit dat het Vaticaan al lang geleden van binnenuit is overgenomen door Vrijmetselaars (/ ‘Illuminati’).

  In een katholieke profetie uit de 19e eeuw, volgens de overlevering gegeven door een veronderstelde ‘verschijning’ van Maria in La Salette, werd gewaarschuwd dat ‘Rome het geloof zal verliezen en de zetel van de Antichrist’ zal worden. Volgens de vermoorde priester Malachi Martin, een persoonlijke vriend van paus Paulus VI, vermelden de geheime archieven van het Vaticaan dat op 29 juni 1963 in de Rooms Katholieke Citadel in Rome een satanisch ritueel heeft plaatsgevonden waarin ‘de gevallen aartsengel Lucifer werd gekroond’ tot hoofd van de christelijke kerk*. (* Dat was hij vermoedelijk al van meet af aan, maar nu kreeg hij daar ‘eindelijk’ de erkenning voor… )

  Volgens Vigano is de ‘La Salette’ profetie realiteit geworden en van toepassing op de huidige kerkleiders, met name op paus Franciscus. ‘We kunnen hier niet langer over zwijgen, want dat zou ons medeplichtigen maken van de vijanden van God en het menselijk ras,’ waarschuwde hij destijds (1). ‘Miljoenen getrouwen walgen van de talrijke schandalen van zijn voorgangers, van het verraad van hun missie, van de desertie van degenen die van het evangelie zouden moeten getuigen, in plaats van de oprichting van het koninkrijk van de Antichrist te steunen.’

  Xander

  1. Die “Xander” verspreidt een leugen-narratief van de gecontroleerde oppositie. De katholieke Kerk is de historische Kerk van Jezus en de historische aartsvijandin van de satanische machten die nu de wereld in hun greep hebben. De Kerk is nu geïnfiltreerd, maar dat feit vernoemen is niet hetzelfde als godslasterlijk beweren dat zij van de sekten is; reeds in de dagen van de heilige apostelen probeerden de gnostici haar te infiltreren en die pogingen zijn er geweest doorheen de eeuwen, maar zij doen dat omdat zij vijandig zijn aan de Kerk en haar van binnen haar rangen uit willen verwoesten, en daarom proberen de gnostische infiltranten haar te protestantiseren.

   Het protestantisme was een maaksel van de gnostische rozenkruisers van de Renaissance om de Kerk van Christus te destabiliseren en te ondermijnen in het Westen; het rosicrucianisme werd later de vrijmetselarij in protestants Engeland, gesticht door protestanten. De protestanten waren sinds de stichting van de Engelse vrijmetselarij dan ook bondgenoten van de vrijmetselaars tegen de katholieke Kerk. De vrijmetselaars, weishauptianen en martinisten brachten de Verduistering voort en ontketenden bloederige revoluties tegen de katholieke tronen ter opbouw van de goddeloze moderne maatschappij; de carbonaristen van de 33ste graad-vrijmetselaar Mazzini voerden oorlog tegen de Pauselijke Staten en verwoestten het temporaal koningschap van de paus-koning Pius IX.

   “Xander” vernoemt de “Permanente Instructie van de Alta Vendita”, door hem slordig geschreven als “Alta Vendetta”, van de carbonaristensekte van Mazzini; het was carbonaristische correspondentie die onderschept werd en waarin een plan besproken werd ter gedurige infiltratie van de katholieke Kerk opdat op den duur een man op de Troon van Petrus zou zitten wiens gedachten zouden overeenstemmen met de subversieve narratieven die zij lieten propageren. Het betrof dus een ondermijningsoperatie tegen hun aartsvijandin, de katholieke Kerk; “Xander” verwees dus naar een document dat hem in feite tegenspreekt over de Kerk. De onderschepte correspondentie werd in opdracht van Pius IX gepubliceerd door Jacques Crétineau-Joly in zijn boekwerk “L’Église romaine en face de la Révolution”, 1859.

   Mensen, lees boeken in plaats van slordige leugenartikels op het internet.

   1. Mensen, lees boeken in plaats van slordige leugenartikels op het internet.

    Ik woon in Deventer de boekenstad van Nederland, nou ik val maar met de deur in huis

    ANTIQUARIATEN

    als ik binnen loop dan kijk ik mijn ogen uit ,zonder het te laten merken aan de man met de pijp in zijn bek

    Wat is de obsessie van de elite met een uil genaamd Moloch?

    het staat er vol mee ,en natuurlijk nog veel meer esoterische boeken

    mensen weten niks van dit gedachten goed inclusief hier op KF

    Reactie van Eric

    ericboelen@
    do 2 nov 04:58
    aan mij

    Jongeheer Edwin, u bent zeer thuis in duivelse kennis.
    Dat interesseert geen enkele katholiek of andere ernstige christen.
    U vult dus uw levenstijd met nutteloze dingen.
    Waarom antwoord ik u eigenlijk nog ?
    Misschien moet u zich laten her-dopen en opnieuw beginnen met een proper en leeg blad.
    Moest u ooit nog tot christelijke beleving kunnen komen dan merk ik dat wel.
    In afwachting van blijk van een greintje christelijk bewustzijn uwerzijds antwoord ik u niet meer.

    als jullie de vrijmetselaar wil zien die de baas is van de hele boeken stad hier

    kleine overtstraat 33 natuurlijk

    https://youtu.be/y6-ZN32R-aM?si=f_6V5LJ6cogFhikc

    1. op minuut 3:37 zie de uil ,hij is ook verpleger geweest, deze man is heel intelligent en weet heel veel ,de hele stad is onder de indruk van deze man ,

     Ik ben onder de indruk van zijn enorme masker, hij doet zich voor als een engel van het licht ,

     ik heb hem een keer gevraagd of Heidi wereldbol wil weg halen want de aarde is plat

     https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FgK0J8_wEiz4%2Fmaxresdefault.jpg&f=1&nofb=1&ipt=a86f96a0fa441d69d3844f8ddaf79428e170022d0ee0734dc17da91f98e2ad93&ipo=images

     Knipoog kreeg ik

     1. Sommige 33ste graad-vrijmetselaars weten dat de aarde geen vliegende bol is. Albert Pike in zijn “Morals and Dogma”:

      “The SQUARE is an instrument adapted for plane surfaces only, and therefore appropriate to Geometry, or measurement of the Earth, which appears to be, and was by the Ancients supposed to be, a plane.”

      Maar opgepast, Edwin Vissers, de cirkelaarde van Rowbotham met het noorden in het midden is ook niet waar; die komt niet overeen met de observaties van de hemellichten in het zuiden. De echte vlakke aarde is vierhoekig en de vier uiteinden vertegenwoordigen de vier windrichtingen. Rond de continenten hier is de omringende zee en daarrond ligt het vierhoekig continent van Eden dat de machthebbers proberen te verbergen. Op dat continent staan de fundamenten des hemels waarop het cirkelvormig firmament gevestigd staat. NASA en de VN liegen over het noorden, het oosten, het zuiden en het westen.

      Er zijn twee onderscheiden sterrencyclussen, een noordelijke en een zuidelijke; de hemelevenaar is waar de twee wielen van sterren convergeren. In de Arctische zomer komt de zon op in het noordoosten en gaat hij neer in het noordwesten en keert hij langs het noorden terug naar het oosten; het culminatiepunt is de noordelijke middernachtzon in juni. Nadat hij door de hemelevenaar gepasseerd is naar het zuiden komt hij op in het zuidoosten en gaat hij neer in het zuidwesten en keert hij terug oostwaarts langs het zuiden; het culminatiepunt is de zuidelijke middernachtzon in december (de Antarctische winter).

      Jaren geleden waren er plannen om met een brug Rusland te connecteren met Alaska via de Beringstraat, maar die is er niet gekomen en zal er ook niet komen, want Rusland ligt niet ten westen van Alaska zoals de moderne aardbol-cartografie beweert.

      1. Jeremia 3:35-37
       35 Zo zegt de Heere, Die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere der heirscharen is zijn Naam:
       36 Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.
       37 Zo zegt de Heere: Indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere.

       1. Jeruzalem in het centrum van de wereld

        ‘Als ik je niet herinner,

        Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven;

        Als ik Jeruzalem niet verkies boven mijn voornaamste vreugde.”

        (Psalmen 137: 6)

        Deze stad Jeruzalem heb ik te midden van de naties geplaatst, met andere landen om haar heen. [Ezechiël 5:5]

        Bedankt Waramund

        1. Jerusalem is het Midden; daarom heeft Christus daar het Offer gebracht en daarom willen de donkere machten die stad als hoofdstad. De kosmografie was ook verweven in de Tempel van Salomo; het voorhangsel vertegenwoordigde het firmament en het Heilig der Heiligen de hemel der gezegenden waar het Lam binnentrad om als Opperpriester te staan. De vier hoeken van het altaar vertegenwoordigden de vier hoeken van de aarde, in het midden waarvan Christus gekruisigd werd als Goddelijk Offer.

         Over het noorden: Op de Polus Arcticus-kaartprojectie van Mercator stonden vier landen verdeeld door vier rivieren. Wanneer men die op de “Universele Transversale Mercator”-kaart zou zetten zou men een lange landstrook in het noorden zien vergelijkbaar met hoe Antarctica in het zuiden op die kaart staat. Er is correspondentie tussen Mercator en de gnosticus John Dee, hofmagiër aan het anglo-protestants koninklijk hof en een van de grondleggers van het Brits imperium, over een verloren boek, “Inventio Fortunata”, waarin het vernoemd gebied besproken werd. Dee wilde dat boek in zijn handen krijgen.

 24. Eventjes over MDM word beschouwd als valse profetie ? Er staan ongelofelijk veel profetieën in het boek der waarheid die al uitgekomen zijn of die van God komen weet ik niet wel weet ik wat er staat dat ze dat niet uit zichzelf kon weten (oa de wereldwijde vaccinatie’s) . Wat betreft de pausen werd ook in Garabandal nog vier (echte)pausen voorspeld en wordt Franciscus dus als geen of valse paus aangeduid.
  Is Franciscus de valse profeet ? Ik denk wel in elk geval staat hij aan de kant van Satan zoveel is nu toch wel duidelijk ? Hopelijk bekeerd hij zich nog
  Mogelijk is hij de bisschop in het wit vermeld in de Fatima profetie (derde geheim)

 25. Over de kerk een voorbeeld :

  Boek der Waarheid
  Vrijdag 29 maart 2013 @ 00:15

  Goede vrijdag
  Mijn dierbare geliefde dochter, vandaag zal mijn kerk op aarde gekruisigd worden.
  Vandaag markeert het begin van de veranderingen, die snel zullen verlopen en die het gezicht van de Katholieke Kerk in de wereld zullen veranderen.
  In het kielzog zal de samenvoeging van alle doctrines komen, die in elk openbaar teken gezien zal worden en bewust gedemonstreerd zal worden ter wille van de openbare
  Kijk nu, want alles wat ik je verteld heb zal aan het licht komen. Ik daag degenen onder jullie uit om de verschrikkelijke waarheid te ontkennen als je gedwongen wordt een leugen in te slikken.
  Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mijn Sacramenten beschermen en waakzaam zijn. Jullie, mijn heilige dienaren, zullen binnenkort op de proef gesteld worden, terwijl Mijn goddelijkheid zal worden uitgedaagd. Gods Wetten zullen worden aangepast, en zodra er met Mijn Heilige eucharistie geknoeid wordt, zal de Hand van God met zoveel kracht neerdalen dat je onmiddellijk zult weten dat deze Boodschappen uit de Hemel komen.
  Mijn verdriet zal jouw verdriet worden. Jouw verdriet, vanwege jouw kennis van de Waarheid, maakt het voor jou onmogelijk om de heiligschennis te accepteren, die je wordt geïnstrueerd om te omarmen.
  Zelfs dan, als je Mijn profeet en de woorden die ik haar geef niet accepteert, zal Ik je nog steeds tijd geven. Want heel binnenkort zullen jullie gevraagd worden om jullie geloften te vernieuwen door de leiders onder jullie. Je zal gevraagd worden om je leven te beloven door een gezworen getuigenis van de wetten van het heidendom. Als je dit doet, sta je onder invloed van de kwade en ga je vechten met God.
  Je moet volharden en trouw aan Mij blijven en Mij smeken om leiding op een moment dat de man die in de stoel van Petrus zit, die weigert in zijn voetsporen te treden of zijn schoenen te dragen, je trouw aan God zal vernietigen.
  Terwijl je nu getuige bent van de Kruisiging van Mijn Kerk op aarde, zal ik je oproepen om de waarheid van God te verkondigen. Ik zal je blijven roepen om je te beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat Mijn Kerk, degenen die zich houden aan Mijn Leeringen, Mijn Sacramenten en het Woord van God, voortleeft door het overblijfsel dat Mij nooit zal verlaten.
  Er zullen mensen onder jullie zijn die Mij vandaag zullen verraden. Anderen onder jullie zullen binnenkort Mijn Sacramenten aan de kaak stellen, omdat jullie te zwak zullen zijn om het Woord van God te verdedigen. Degenen onder jullie die de waarheid al vermoeden en die proberen Mijn Woord te verspreiden, zullen lijden omdat jullie niet de moed hebben om op te komen voor de waarheid. Toch blijven jullie trouw aan Mij, omdat jullie weten dat jullie niet zonder Mijn Liefde kunnen leven.
  Luister naar mijn stem. Leun je vermoeide hoofd op Mijn Schouder en laat Mij Mijn armen om je heen slaan op dit moment. Ik zal je altijd beschermen.

  Jouw Jezus

  1. Het is een moeilijk onderwerp, die profetieën.

   Want, soms zijn ‘profetieën’ simpelweg waar omdat er voorkennis is. Sommige lieden hebben inzicht in de (mensen-) agenda gekregen; soms per ongeluk, soms omdat ze zelf bij ‘de club van boosdoeners’ behoren die weten wat ze gaan doen omdat het hún agenda is. Altijd oppassen dus. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal niet waar, en als het wél waar is, kan de reden hebben het volk te laten weten wat ‘ze’ gaan doen. Dus men vertelt iets met het doel hun wil door te drukken. (Ja, ze zijn gehaaid, vandaar.)

 26. Even terug naar het onderwerp: de pontificale barmhartigheid jegens Mgr Strickland. Wie ‘de club van Job’ heeft gemist kan die alsnog deze vrijdagavond om 20.30 uur beluisteren op Radio Maria NEDERLAND (online of via DAB). Een aanrader!

  Ook Mgr. Rob Mutsaerts heeft, als een van de weinige ambtsgenoten, de moed om zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. https://vitaminexp.blogspot.com/

 27. Een citaat van paus Benedictus XVI dat pas na zijn dood tevoorschijn kwam (want hij durfde het niet in het openbaar te zeggen):
  “bid elke dag voor machtige herders”

  https://www.youtube.com/watch?v=qzqm_4_VgRY

  Zeer interessant om deze video te bekijken. Het schept veel duidelijkheid.
  Misschien heb je ‘m al bekeken, dat zou kunnen.
  Indien nodig kan je de Nederlandse ondertiteling aanzetten.

 28. ik zal de tien geboden even in de huidige tijd plaatsen ga maar vast sidderen schapen

  DE TIEN GEBODEN EN DE JAB

  1St Gebod

  Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte heeft gebracht, uit het huis van slavernij. U zult geen andere goden voor Mij hebben. Exodus 20:2

  Seculiere bestuurders en media zeggen: “de COVID-19-vaccinatie (prik) is de enige hoop van de mensheid.”

  De Bijbel zegt: Bminder de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zijn! Volgens zijn grote barmhartigheid heeft Hij ervoor gezorgd dat we opnieuw geboren zijn in een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood tot een erfenis die onvergankelijk, onbezoedeld en onaangekondigd is, die in de hemel voor u wordt bewaard, die door Gods kracht door geloof worden bewaakt voor een verlossing die klaar is om in de laatste keer te worden geopenbaard. 1 Petrus 1:3

  Maar waar geef je echt je hoop aan als je de prik neemt? Er wordt je niet verteld dat de prik wordt gebruikt als een vorm van hekserij en tovenarij.

  In Strong’s Exhaustive Concordance betekent pharmakeía ‘medicijnen toedienen’. Goed, het is drugsgerelateerde tovenarij, en is als de praktijk van magische kunsten. Het gaat verder met te zeggen dat farmakia het gebruik is van medicijnen, vergiften, medicijnen of spreuken die zijn opgenomen in afgoderij, misleiding en verleiding. KOPPELING

  Geschiedenis van drugs: Heksen en tovenaars gebruikten 400 jaar geleden drugs, niet het gewone volk. Drugs werden het meest gebruikt in heidense aanbidding om te hallucineren en om in contact te komen met boze geesten.

  Toekomst van degenen die deelnemen aan drugs :dat mensen die voortdurend worden gekenmerkt door drugsgebruik geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God. Openbaring 21:8

  Wat is de vrucht van farmacie of hekserij? Daden van het vlees zijn duidelijk: seksuele immoraliteit, onzuiverheid en losbandigheid; afgoderij en tovenarij; haat, onenigheid, jaloezie en woede; rivaliteit, verdeeldheid, facties en afgunst; dronkenschap, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u, zoals ik eerder deed, dat degenen die zulke dingen beoefenen het koninkrijk van God niet zullen erven. Galaten 5:19-21

  De prik (farmakia) wordt vermeld als een werk van het vlees, in plaats van de almachtige Geest van God in ons.

  De Bijbel die de vrucht van de gelovige is: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, verlangen, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, gematigdheid (zelfbeheersing): tegen zulke is er geen wet. Galaten 5:22

  Na het onderzoeken van het bewijs (bijv. jab-inhoud) en het toepassen ervan op de Schrift, ben ik van mening dat iedereen die de prik neemt, wordt verhinderd om naar de hemel te gaan.

  De prik voorkomt dat je je lichaam disciplineert in onderwerping, zodat je niet gediskwalificeerd wordt als mens en de race die we naar de Finish Line gaan om Glorie te bereiken.

  Weet je niet dat in een race alle lopers rennen, maar slechts één de prijs ontvangt? Dus ren dat je het kunt krijgen. Elke atleet oefent zelfbeheersing uit in alle dingen. Ze doen het om een bederfelijke krans te ontvangen, maar wij zijn onvergankelijk. Dus ik ren niet doelloos; Ik boks niet als een die de lucht klopt. Maar ik disciplineer mijn lichaam en houd het onder controle, opdat ik na het prediken aan anderen zelf niet gediskwalificeerd word. 1 Korintiërs 9:24-27

  God neemt ons mee van de wereld van zonde naar verlossing, van slavernij naar vrijheid. Daarom moeten we geen verlossing zoeken bij andere goden, zoals farmakia of een prik, die valse beloften van verlossing en genezing geven.

  In de tijd van koning Hezekiah wendde het volk zich tot de brutale slang die hen ooit genas van een plaag (Numeri 21:8), maar ze wendden zich tot het als een afgod in plaats van God Zelf, en dus vernietigde koning Hezekiah de brutale slang (2 Koningen 18:4).

  Jezus alleen heeft de kracht om je te genezen en te redden – tenzij je natuurlijk het merkteken van het beest neemt (Openbaring 13:15-18).

  2Nd Gebod

  Gij zult geen andere goden voor mij hebben. Jullie zullen voor jezelf geen gesneden beeld maken, of enige gelijkenis van iets dat in de hemel boven is, of dat in de aarde eronder is, of dat in het water onder de aarde is; Jullie zullen niet voor hen buigen en hen niet dienen. Want Ik, de Heer, uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheid van de vaders over de kinderen bezoekt aan de derde en vierde generatie van hen die Mij haten, maar die genade tonen aan duizenden, aan hen die Mij liefhebben en Mijn Geboden onderhouden. Exodus 20:3-6

  Deze prik bevat de kwalificaties van een gesneden en geëtste afbeelding (zie nanokubussen hieronder). LINK, LINK

  Deze prik kan de “magische” gelijkenis van Satan of een andere gelijkenis bevatten. KOPPELING

  Deze stoot kan de eigendomsoverdracht van je menselijkheid aan Satan veroorzaken. KOPPELING

  Opmerking: Zodra de identificatie elektronisch wordt, draagt de uitgegeven code het activum over aan de overheid. Voor meer informatie zie National Animal Identification System (2005) LINK, dat nu Traceability LINK heet

  Het injecteren van jezelf met deze prik veroordeelt jou en je nakomelingen tot een generatievloek. KOPPELING Vooruitgang in genbewerking opent ook de weg voor directe modificaties aan het menselijk genoom en de constructie van “gendrives” die traditionele overerving bij nakomelingen overschrijven op manieren die specifieke eigenschappen en biologische functies in een hele populatie kunnen verspreiden. LINK (pagina 75)

  Als je deze prik boven Jezus en Zijn wil plaatst, zul je buigen en andere goden dienen. KOPPELING

  Deze prik kan niet medisch of natuurlijk ongedaan worden gemaakt of effectief worden ontgift.

  Opmerking: Er zijn mensen die geloven dat detox of verwijdering mogelijk is. Dit is een soort god als de prikdeeltjes zich vastklampen aan je cellen, organen en lichaamsweefsels – waardoor verwijdering onmogelijk wordt. De dood is de enige bevrijding.

  Ik geloof echter dat je alleen door de wonderlijke genezende kracht van Vader God en Zijn Zoon Jezus Christus gereinigd, genezen en hersteld kunt worden na berouw. Zie mijn Pathos Spirituele Toolkit voor gebeden. KOPPELING

  Maar gij die aan de HEERE heeft gespleten, uw God, leeft ieder van u deze dag. Deuteronomium 4:4

  We moeten ons afvragen, is deze prik een gesneden beeld of gelijkenis?

  Met behulp van nanolithografie LINK, LINK en grafeeninktLINK, worden gesneden afbeeldingen gegraveerd op fundamenteel substraat van nanokubussen LINK (in de prik) die vervolgens worden gecodeerd. LINK, LINK

  Deze nanokubussen zijn gemaakt in een driedelig proces: LINK

  Funderingssubstraat

  Tweede laag nanoparticulate kleurstof die wordt gebruikt om berichten te schrijven en afbeeldingen in te sluiten.

  De derde laag is een versleutelingslaag.

  In de oudheid zou een kunstenaar zijn naam, gelijkenis of handtekening invoegen in meesterwerken van kunstwerken. KOPPELING

  The Economist Magazine december 2020

  Laten we dit opsplitsen…

  Jij bent het handwerk van de levende God.

  U wordt aansprakelijk gesteld wanneer u een stof gebruikt die de wettelijke bevoegdheid heeft om, met uw toestemming, het eigendom van uw menselijkheid over te dragen aan Satan en zijn domein. Een wettelijk recht is iets dat demonen de kans kan geven om binnen te komen of je lastig te vallen, zelfs als we ze proberen uit te werpen.

  Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte heeft gebracht, uit het huis van slavernij. Exodus 20:2

  Gij zult geen andere goden voor mij hebben. Exodus 20:3

  Gij zult uzelf niet voor hen buigen en hen niet dienen, want Ik, de Here, uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheid van de vaderen over de kinderen bezoekt tot de derde en vierde generatie van hen die mij haten. Exodus 20:4-5

  Ik de Heer… bezoek de ongerechtigheid van de vaders over de kinderen aan de derde en vierde generatie van degenen die me haten, maar standvastige liefde tonen aan duizenden van degenen die van me houden en mijn geboden onderhouden. (Exodus 20:5; vgl. Numeri 14:18)

  Zonden (vooral opzettelijke zonden): Wanneer we zonde begaan, geeft het de vijand een wettelijk recht om ons op de een of andere manier te beïnvloeden of lastig te vallen. Hoe dieper de zonde, hoe groter de deur die open staat voor de duivel. Wanneer een persoon onheilige gedachten in zijn geest laat komen, kan het de deur openen naar demonische activiteit.

  Zielsbanden: Het is mogelijk voor twee personen om spirituele banden te delen (zoals spirituele bruggen die de twee personen verbinden) zoals in het geval van een gevaccineerde persoon die intiem contact heeft met een niet-gevaccineerde persoon.

  Demonische geloften: Een demonische gelofte kan zijn als een spirituele handtekening die de vijand gebruikt als een wettelijk recht om toegang te krijgen tot ons leven. Demonische geloften kunnen bewust of onbewust worden afgelegd.

  Voorouderlijke zonden: Wanneer je je betrekt bij de diepere zonden van de occulte wereld, open je niet alleen demonische deuren in je eigen leven, maar ook in het leven van je kinderen en kleinkinderen (Exodus 20:5). Als je voorouders grove zonden hebben begaan of betrokken waren bij het occulte, dan is het een goed idee om die zonden namens je voorouders op te biechten (naar beste vermogen… God kent uw hart en vraagt Hem om vergeving (Leviticus 26:40-42).

  Vervloekte voorwerpen: Fysieke objecten kunnen spirituele waarde hebben, zoals afgoden, occulte boeken, ringen, films, charmes, enz. Als je bijvoorbeeld een Indiaas of heidens religie-artefact in je huis hebt gebracht, kun je de deur openen voor demonen om binnen te komen en de mensen in je huis lastig te vallen. Land kan ook bezoedeld worden door de zonden van zijn eigenaars (Leviticus 18:27).

  HOE IS DIT VAN TOEPASSING OP DE PRIK?
  Deze prik heeft een speciale florescente kleurstof. KOPPELING

  Deze prikkleurstof kan van generatie op generatie worden doorgegeven. KOPPELING

  Je markeert niet alleen jezelf, maar ook je toekomstige generaties, voor degenen die niet gesteriliseerd zijn door de prik. De komende generaties die de straf van de zonden van hun vaderen ervaren, zijn degenen die God haten. Er wordt ons niet verteld hoe de zonden van de vaders de zonden van de kinderen worden. Maar wat ons wordt verteld, is dat wanneer de zonden van de vader op de kinderen worden bezocht, het is omdat de kinderen de zonde als hun eigen omarmen. Dat is de vorm waarin de zonden van de vaders worden bezocht. Als ze de generatiezonde afzweren of verwerpen, zijn ze vrij.

  Gij zult uzelf niet voor hen buigen en hen niet dienen: want Ik, de Here, uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheid van de vaderen over de kinderen bezoekt tot de derde en vierde generatie van hen die mij haten; En ze genade schenken aan duizenden van hen die van me houden, en mijn geboden onderhouden. Exodus 20:5-6

  Kom, laten we aanbidden en buigen, laten we knielen voor de Heer onze Maker. Psalm 95:6

  De hele mensheid zal voor Mij komen buigen”, zegt de Heer. Jesaja 66:23

  De Heer sloot een verbond met hen en beval hen: “Vrees geen andere goden; buig niet voor hen; dien hen niet; Offer ze niet op. 2 Kg 17:35 uur

  Buig niet voor hun goden en aanbid hen niet en volg hun praktijken niet. Je moet ze slopen en hun heilige stenen in stukken breken. Exodus 23:24

  Je moet vallen en het gouden standbeeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgezet. En wie niet valt en aanbidt, zal onmiddellijk in de brandende oven worden geworpen. Daniël 3:6

  Samengevat zien we dat buigen voor goden ook aanbidding omvat, knielen, vrezen, dienen, offeren aan hen en het volgen van hun praktijken.

  3Rd Gebod

  U zult de naam van de Heer, uw God, niet tevergeefs aannemen, want de Heer zal hem niet schuldloos houden, die Zijn naam tevergeefs aanneemt. Exodus 20:7

  Dit gaat niet per se over vloeken.

  Nanodeeltjes verschijnen als heldere puntbronnen van gemanipuleerd en geherstructureerd licht (donker licht). KOPPELING Ze vormen een technologisch team van plasmonische nanodeeltjes, deeltjes waarvan de elektronendichtheid kan worden gekoppeld aan elektromagnetische straling van golflengten die veel groter zijn dan het deeltje zelf, vanwege de aard van de diëlektrische-metalen interface tussen het medium en de deeltjes. Dit is in tegenstelling tot een puur metaal waarin er een maximale limiet is op welke golflengte van de grootte effectief kan worden gekoppeld op basis van de materiaalgrootte. Vandaar het magnetisme van nanodeeltjes in je lichaam en ander biologisch leven. KOPPELING

  Seculiere governance managers en media: Ze zwijgen over God en Zijn glorie omdat hun ideologie goddeloos is. We kunnen met een zekere mate van vertrouwen zeggen dat deze stoot niet de glorie van God weerspiegelt.

  De Bijbel zegt: De heerlijkheid van God is de heiligheid van God die zich manifesteert.

  En de een riep tot de ander en zei: Heilig, heilig, heilig, is de HEERE der heerscharen: de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Jesaja 6:3

  Seculiere governance managers en media: Ze zwijgen over de heiligheid van God en zwijgen over de vraag of de prik heilig is.

  Deze prik mengt het heilige met het profane en ontheiligt Gods Naam. De prik mengt bijvoorbeeld je bloed met genetisch materiaal van chimpansees, apen, Neanderthalers en Denisovan-mensen, motten, insecten, SpyTags en SnoopTags. Pathos van onze Dodelijke Waan LINK

  De Bijbel zegt:

  Haar priesters hebben Mijn wet overtreden en mijn heilige dingen beleden. Zij hebben geen verschil gemaakt tussen het heilige en het profane, noch hebben zij verschil laten zien tussen de onreine en de schone, en zij hebben hun ogen verborgen voor Mijn Sabbatten, en Ik ben onder hen beleden. Ezechiël 22:26

  Zij zijn niet met ongelovigen verbonden. want welk partnerschap heeft gerechtigheid en wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? 2 Korintiërs 6:14

  Deze prik verbijst het onderscheid tussen God en Satan. KOPPELING

  Fuzzy verzamelingen worden uitgedrukt in graden van waarheid , d.w.z. als een continuüm van waarde. KOPPELING

  Fuzzy logica zorgt voor meerdere mogelijke waarheden. KOPPELING

  De Bijbel zegt:

  Het had een muur rond om een scheiding te maken tussen het heiligdom en de profane plaats. Ezechiël 42:20

  De God van Israël was bekend onder vele namen en titels, maar het concept dat in Gods naam is belichaamd, speelt een belangrijke en unieke rol in de Bijbel. Gods aard en eigenschappen, de totaliteit van Zijn wezen, en vooral Zijn heerlijkheid, worden weerspiegeld in Zijn naam volgens Psalm 8:1. Psalm 111:9 vertelt ons dat Zijn naam “heilig en ontzagwekkend” is, en het gebed van de Heer begint met het richten van God met de zinsnede “geheiligd zij uw naam” (Matteüs 6:9), een indicatie dat een eerbied voor God en Zijn naam voorop moet staan in onze gebeden.

  Zijn we tijdens deze COVID-19-pandemie in Gods aanwezigheid binnengedrongen met onze aanmatigend “to-do-lijsten” die Hij kan voltooien, zonder rekening te houden met Zijn heiligheid, Zijn ontzagwekkendheid en de enorme kloof die onze natuur van de Zijne scheidt? Dat we zelfs voor Zijn troon mogen komen, is alleen te danken aan Zijn genadige, genadige liefde voor zijn eigen (Hebreeën 4:16). We mogen die genade nooit als vanzelfsprekend beschouwen.

  Wanneer je de prik accepteert,accepteer je de heiligheid van God te mengen met het profane, waardoor je Tevergeefs Zijn grote en heilige naam neemt (denigreren).

  4Þ Gebod

  Denk aan de sabbatdag, om het heilig te houden. Zes dagen zul je werken en al je werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, je God. Daarin zult u geen werk doen: u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw mannelijke dienaar, noch uw vrouwelijke dienaar, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen maakte de Heer de hemelen en de aarde, de zee en alles wat daarin is, en rustte de zevende dag. Daarom zegende de Heer de sabbatdag en heiligde deze.’ Exodus 20:8

  Deze prik zal je geen rust of vrede geven, maar het zal je eerder kwellen als het je immuunsysteem opveert. Of het nu destructief (mijn positie) of nuttig is (positie van overheden) je lichaam is in actie, niet in rust.

  Deze stoot laat een vreemdeling in de poorten van je lichaam die 24/7 zal werken om te vernietigen wat God heeft gemaakt. Er zijn veel platforms (proces waaronder een vaccin wordt vervaardigd) gebruikt in de COVID-19 prik. De meeste veranderen de expressie van je DNA en RNA. Ze bevatten ook veel andere vreemde stoffen van entiteiten zoals tardigrades LINK LINK, of aluminium (het kan worden genoemd door veel verschillende namen) LINK , of Neanderthaler LINK, of insecten. Sommige subeenheidvaccins hebben Quantum Dot. LINK, LINK

  Deze prik kan Jezus uit je lichaam zuiveren, net zoals de Shekinah-glorie Jeruzalem verliet, toen Israël zondigde.

  De glorie is vertrokken uit Israël! 1 Samuël 4:22

  De naam “Ichabod” betekent “geen glorie” of “waar is de glorie?

  Toen hief de cherubijn hun vleugels op, met de wielen naast hen. en de heerlijkheid van de God van Israël was boven hen. En de heerlijkheid van de Heer steeg op uit het midden van de stad en stopte op de berg ten oosten van de stad. De geest tilde me op en bracht me in een visioen van de geest van God in Chaldea, naar de ballingen. Toen verliet het visioen dat ik had gezien me. En ik vertelde de ballingen alle dingen die de Heer me had laten zien. Ezechiël 11:22-25

  De sleutel om te begrijpen hoe Jezus onze sabbatsrust is, is begrijpen wat de sabbat betekent. Het Hebreeuwse woord shabbat was het woord “rust” in het Oude Testament en werd voor het eerst gebruikt toen God op de zevende dag “rustte” van de schepping. De sabbat zou later deel gaan uitmaken van de Wet van Mozes, verwijzend naar de sabbatdag, zaterdag, waarop het Joodse volk geen werk zou doen.

  De Bijbel zegt: Jezus verklaarde Zichzelf “Heer van de Sabbat” (Matteüs 12:8). Hij vergeelde Zichzelf met God de Vader en werd God in menselijke vorm.

  De Bijbel zegt: Jezus verklaarde: De sabbat is gemaakt voor de mens, niet voor de mens voor de sabbat (Marcus 2:27).

  Het nemen van de prik is het uitvoeren van een werk en is niet van geloof.

  De Bijbel zegt: Want door genade ben je gered door geloof. En dit is niet je eigen doen; het is de gave van God, niet een resultaat van werken, zodat niemand mag opscheppen (Efeziërs 2:8-9).

  Nooit in de geschiedenis is er een tijd geweest om te leven volgens je geloof.

  Je kunt het standpunt innemen dat het redden van een leven Gods geboden overtreft, want in de hoofden van sommigen brengt het coronavirus ons allemaal in gevaar en dat de jabs ons allemaal zullen redden. Dit concept omvat geen preventieve geneeskunde, want als de prik een preventieve actie was, zou het worden uitgesloten.

  5Þ Gebod

  Eer je vader en je moeder, opdat je dagen lang zullen zijn op het land dat de Heer, je God, je geeft. Exodus 20:12

  Deze stoot eert je Vader niet in de hemel.

  Wat is eer? In de Bijbel betekent eer ‘achting, waarde of groot respect’. Het is een sociale term die beschrijft hoe mensen binnen een samenleving elkaar evalueren. De meeste eretekens in het Oude Testament zijn vertalingen van een vorm van kavod [Hebreeuws woord dat “zwaar met glorie, licht, alle attributen van de Allerhoogste” betekent], terwijl in het Nieuwe Testament de Griekse timao en zijn afgeleiden worden gebruikt.

  Als volgeling van Jezus kan men onmogelijk een vaccinatie meer eren dan uw Vader in de hemel.

  Deze prik vernietigt een belofte die God je voor een lang leven heeft gegeven, zoals we zien in de overdracht van de technologie die fysiek en spiritueel naar de volgende generatie is doorgegeven. KOPPELING

  Deze prik bespot je Vader in de hemel, omdat het het heilige vermengt met het profane. Het nemen van de prik is een daad van ongehoorzaamheid die gepaard gaat met het gevolg dat uw dagen op deze aarde zullen worden ingekort. LINK (een baby overlijdt na het drinken van de moedermelk van een gevaccineerde moeder).

  Luister naar het Woord van de Heer!

  Kinderen, gehoorzaam jullie ouders in de Heer, want dit is juist. “Eer je vader en moeder” (wat het eerste gebod is met een belofte), “dat het goed met je kan gaan en dat je een lang leven op aarde kunt hebben. Efeziërs 6:2

  Het oog dat een vader bespot en een moeder minacht, zal door de raven van de vallei worden uitgezocht en door de gieren worden opgegeten. De Here God is uw Vader in de hemel. Spreuken 30:17

  6Þ Gebod

  Je zult niet moorden. Exodus 20: 13

  Deze stoot zal ervoor zorgen dat je je menselijkheid vermoordt.

  De definitie vande mensheid, het menselijke ras; mensen gemaakt naar het goddelijke beeld van God zonder verwijzing naar seks.

  Deze prik kan ertoe leiden dat je je spirituele erfenis in de steek laat voor een vat pottage (inferieur product en leugens), net zoals Esau zijn geboorterecht verkocht aan zijn broer Jacob voor een kom stoofpot (Genesis 25:29-34). KOPPELING

  Deze prik kan ervoor zorgen dat je de Heer in de steek laat, omdat je de goden van deze wereld dient (Genesis 25:29-34). KOPPELING

  Deze prik kan ervoor zorgen dat de Heer Zijn hand uitstrekt om u te vernietigen (Jeremia 15:6). KOPPELING

  Deze prik kan ervoor zorgen dat je Jezus de fontein van levende wateren die genezen om een gebroken afgodisch systeem te omarmen, in de steek laat (Jeremia 2:13). KOPPELING

  Deze prik kan je door God geschapen lichaam veranderen in een gehing reservoir dat gebroken is en geen leven kan bevatten dat water geeft (Jeremia 2:13). KOPPELING

  Deze prik kan je bezoedelen via DARPA (U.S. Defense Advanced Research Project Agency) zwermende wezens (Leviticus 11:43) LINK, die je lichaam bevuilen, wat de tempel van God is (1 Korintiërs 3:17). KOPPELING

  Deze stoot kan Gods rijke, gezegende erfenis veranderen in een gruwel (Jeremia 2:7). KOPPELING

  Deze stoot zorgt ervoor dat je het leven dat God heeft gemaakt negeert (2 Koningen 17:15). KOPPELING

  Deze prik zorgt ervoor dat je geaborteerde baby’s consumeert. Het zal ook in u het verlangen en de begeerte naar menselijk vlees (kannibalisme) doordrenken (Deuteronomium 12:23). KOPPELING

  Luister naar het Woord van de Heer!

  “Jullie die Mij verlaten hebben,” verklaart de Heer, “jullie blijven achteruit gaan. Dus ik zal Mijn hand tegen je uitstrekken en je vernietigen; Ik ben het beu om toe te geven!” Jeremia 2:13

  Want Mijn volk heeft twee kwaden begaan: Zij hebben Mij verlaten, de fontein van levend water, om voor zichzelf reservoirs te hijsen, gebroken reservoirs die geen water kunnen bevatten. Jeremia 2:5-12

  Maar jullie kwamen en bezoedelden Mijn land en Mijn erfenis maakten jullie tot een gruwel. Jeremia 17:13

  7Þ Gebod

  Je zult geen overspel plegen. Exodus 20:14

  Het nemen van de prik is een daad van geestelijk overspel omdat je wat heilig is van God mengt met wat godslasterlijk is van Satan. Zie dit artikel over de heilige en profane LINK

  Deze stoot maakt de leden van je lichaam onzuiver, immoreel, gevuld met kwade begeerte en hebzucht (Kolossenzen 3:5). KOPPELING Alle vaccins bevatten onzuiverheden – hier is een voorbeeld in dit artikel LINK

  Deze prik verandert je van een mens in een doof en dom idool (Habakuk 2:18) LINK en in een neuro-cognitieve Zombie LINK, Video LINK

  Deze prik maakt je een vriend van deze wereld en een vijand van God (Jakobus 4:4) LINK Zie dit artikel over COVID-19 vaccin aarzeling LINK

  Deze stoot kan de Heilige Geest uit je lichaam doven en verloochenen. Zie dit artikel over of je de Heilige Geest LINK kunt verliezen en deze artikelen over het God-gen, VMAT2 LINK, LINK

  Deze prik kan ervoor zorgen dat je kwaad doet in de ogen van de Heer (2 Kronieken 33:6). KOPPELING Hier is een artikel over morele reflecties op vaccins bereid uit cellen afgeleid van geaborteerde menselijke foetussen LINK

  Hier is een studie over de betekenis van het kwaad. KOPPELING

  Deze stoot kan ervoor zorgen dat je Baäl dient. Wie is Baäl? KOPPELING Hier is een artikel, Decolonising human rights: hoe intellectuele-eigendomsrechten resulteren in ongelijke toegang tot het COVID-19-vaccin LINK

  Deze stoot kan een struikelblok zijn voor u en anderen (1 Korintiërs 8:9). LINK, LINK

  Deze prik kan uw getuigenis van Jezus Christus onherstelbaar beschadigen (Jesaja 42:7-8). KOPPELING

  Luister naar het Woord van de Heer!

  Beschouw daarom de leden van je aardse lichaam als dood aan immoraliteit, onzuiverheid, passie, kwaad verlangen en hebzucht, wat neerkomt op afgoderij. Kolossenzen 3:5

  Jullie overspel, weten jullie niet dat vriendschap met de wereld vijandigheid jegens God is? Daarom maakt wie een vriend van de wereld wil zijn zichzelf een vijand van God. Of denkt u dat de Schrift zonder doel spreekt: “Hij verlangt jaloers naar de Geest die Hij heeft gemaakt om in ons te wonen”? Jakobus 4:4-5

  Toen deden de zonen van Israël kwaad in de ogen van de Heer en dienden de Baals. Rechters 2:11

  Maar ik heb een paar dingen tegen u, want u hebt er een paar die de leer van Balaam houden, die Balak bleven leren om een struikelblok voor de zonen van Israël te plaatsen, om dingen te eten die aan afgoden zijn opgeofferd en om daden van immoraliteit te plegen. Openbaring 2:14

  8Þ Gebod

  Je zult niet stelen. Exodus 20:15

  Deze stoot steelt je leven. (Het VAERS-rapportagesysteem is kunstmatig laag, maar geeft u een algemeen beeld van de statistieken) KOPPELING Lees dr. Sherri Tenpenny’s MOI – Mechanismen van letsel en dood LINK

  Deze stoot vernietigt je lichaam, de tempel van de Levende God door genbewerking en invasie. Lees dit artikel, Nieuwe ‘Universal Switch’ laat wetenschappers gentherapie verfijnen LINK

  Deze stoot steelt je menselijkheid. Hoe kun je volledig menselijk zijn als genetisch materiaal wordt bewerkt of uit je originele genetische make-up wordt gesneden?

  Deze stoot berooft je van een zuivere menselijke bloedlijn. Dit wordt bereikt door eiwitten in je lichaam te manipuleren, evenals delen van je genoom te bewerken en uit te stralen. Wetenschappers zuiveren menselijke eiwitten tot synthetische stoffen. Lees informatie over deze onderwerpen: Zuivering LINK, Metabolemics LINK, Proteomics LINK

  Deze stoot berooft je van Gods overvloed en vervangt die door een vloek van verwelken. Hydrogels in de prikken zwellen op en trekken samen wanneer een toegepast elektrisch veld de concentratie van ionen rond de materialen verandert. KOPPELING Lees meer over zwermende micromotoren LINK

  Deze stoot steelt je vrijheid en maakt je dienstbaar aan duivels. Lees hoe COVID de studie van gedrag verandert LINK

  Deze stoot steelt je onsterfelijke ziel en veroordeelt hem tot de hel. Jezus moet je fundament zijn, geen florescent substraat. VMAT2/FunVax LINK en video LINK van het Amerikaanse ministerie van Defensie

  Luister naar het Woord van de Heer!

  De dief komt alleen om te stelen en te doden en te vernietigen; Ik kwam opdat zij leven zouden hebben, en het overvloedig zouden hebben. Johannes 10:10

  Vertrouw niet op onderdrukking en hoop niet tevergeefs op diefstal. noch dieven, noch begeerten, noch dronkaards, noch revilers, noch afpersers, zullen het koninkrijk van God erven. 1 Korintiërs 6:10

  9Þ Gebod

  Je zult geen valse getuigenis afleggen tegen je naaste. Exodus 20:16

  De jab fabrikanten en spirituele leiders beweren dat je geen spirituele gevolgen zult hebben voor het nemen van de vaccinatie. LINK, Ze hebben het mis.

  God heeft je geroepen om Zijn getuige van de waarheid te zijn, niet om te prikken/vaccinatiemandaten. Toen kwam Jezus tot hen en zei: “Alle gezag in de hemel en op aarde is mij gegeven. Ga daarom en maak discipelen van alle volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leer hen om alles te gehoorzamen wat Ik u geboden heb. En ik ben zeker altijd bij u, tot het einde van de eeuw’ (Matteüs 28:18-20). Lees meer over religie versus vaccinatie in de wet LINK en hoe religieuze vrijstellingen onder ObamaCare werden uitgewerkt onder de discussie “Anticonceptie” in het Amerikaanse Federale Register LINK

  Luister naar het Woord van de Heer!

  Een valse getuige zal niet ongestraft blijven en wie leugens uitademt, zal niet ontsnappen. Spreuken 19:5

  U zult geen vals rapport verspreiden. Je zult niet de handen ineen slaan met een slechte man om een kwaadwillende getuige te zijn. Exodus 23:1

  Er zijn zes dingen die de Heer haat, zeven die hem gruwelen: hooghartige ogen, een liggende tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat slechte plannen bedenkt, voeten die haast maken om naar het kwaad te rennen, een valse getuige die leugens uitademt en iemand die onenigheid zaait onder broers. Spreuken 6:16-19

  Je bent van je vader de duivel, en je wil is om de verlangens van je vader te doen. Hij was vanaf het begin een moordenaar en heeft niets met de waarheid te maken, omdat er geen waarheid in hem zit. Als hij liegt, spreekt hij uit zijn eigen karakter, want hij is een leugenaar en de vader van de leugens. Johannes 8:44

  Maar wat betreft de laffe, de ongelovige, de verfoeilijke, wat moordenaars, de seksueel immorele, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars betreft, hun deel zal in het meer zijn dat brandt met vuur en zwavel, wat de tweede dood is. Openbaring 21:8

  Alle naties komen samen en de volkeren verzamelen zich. Wie van hen kan dit verklaren en ons de vroegere dingen verkondigen? Laat hen hun getuigen voorleggen om hen te rechtvaardigen, zodat anderen kunnen horen en zeggen: “Het is waar.” “Jullie zijn Mijn getuigen,” verklaart de HEERE, “en Mijn dienaar die Ik gekozen heb, opdat jullie Mij kunnen overwegen en geloven en begrijpen dat Ik Hem ben. Voor Mij werd geen god gevormd en na Mij zal er niemand komen. Ik, ja ik, ben de HEERE, en er is geen Heiland dan Ik. Jesaja 43:10:

  Johannes, Aan de zeven kerken in de provincie Azië: Genade en vrede voor u van Hem die is en was en zal komen, en van de zeven Geesten voor Zijn troon, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de dood, en de heerser van de koningen van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn bloed, die ons tot een koninkrijk heeft gemaakt, priesters voor Zijn God en Vader – voor Hem de heerlijkheid en macht voor eeuwig en altijd! Amen. Openbaring 1:4-6

  10Þ Gebod

  Jullie zullen het huis van je naaste niet begeren. u zult de vrouw van uw naaste niet begeren, noch zijn mannelijke dienaar, noch zijn vrouwelijke dienaar, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Exodus 20:17

  Deze prik verleidt je om gezondheid te begeren met behulp van farmakia. KOPPELING

  Overweeg het volgende: De Bijbel geneest voor een gelovige in zijn waarheid en vergiftigt voor degenen die zijn wijsheid weigeren.

  Gelooft u dat Jezus de macht heeft om uw gezondheid te beschermen? Geloof je dat Hij de kracht heeft om je te genezen? Hij heeft jullie geschapen en weet hoe hij beide moet doen.

  Covet betekent “te lang daarna; om te proberen te winnen.” Maar zij die rijk zullen zijn, vallen in verzoeking en een strik, en in vele dwaze en kwetsende begeerten, die mensen verdrinken in vernietiging en verderf (1 Timoteüs 6:9). Coveting richt onze aandacht op onze goede Provider en fixeert deze op iets van mindere waarde.

  In het Hebreeuws is het woord vertaald “begeerte” chamad wat “lust” en “sterk verlangen” betekent. Begeren kan ervoor zorgen dat je verachtelijke dingen in je lichaam brengt. KOPPELING

  Deze stoot vergemakkelijkt het geloof in God en Zijn voorziening niet. Hebzucht is de natuurlijke menselijke neiging om meer dingen te willen dan we eigenlijk nodig hebben. Deze krachtige woorden kunnen die neiging activeren door te spelen op schaarste en verliesaversie, of gewoon door iets waardevoller te laten klinken.

  Verhoogt dit medische hulpmiddel je geloof, of ben je een verslaafde medische junkie?

  Deze prik moedigt geen tevredenheid met onze partij aan. Expositie over tevredenheid LINK en NIH LINK

  Deze stoot is een leugen die verleidelijke dingen belooft zonder garantie of macht om die beloften te garanderen. Voorbeeld, behandeling van kanker LINK

  Deze stoot zal je niet weer aan het werk of weer normaal maken. Dat is een leugen. KOPPELING

  Religieuze vrijstellingen kunnen al dan niet effectief zijn in deze wereldwijde fascistische omgeving. KOPPELING

  Hier het Woord van de Heer:

  De beelden van hun goden die je in het vuur moet verbranden. Breng geen verachtelijk ding in je huis of je zult, zoals het, apart worden gezet voor vernietiging. Verafschuw en verafschuw het, want het is apart gezet voor vernietiging. Deuteronomium 7:25-26

  Het Boek Spreuken (4:23) waarschuwt voor begeren, Bewaak boven alles je hart, want het is de bron van het leven.

  VALSE 10 GEBODEN
  Het Earth Charter

  Het Earth Charter is een internationale verklaring van fundamentele waarden en principes die door haar aanhangers nuttig worden geacht voor het opbouwen van een rechtvaardige, duurzame en vreedzame mondiale samenleving in de 21e eeuw. Het Handvest, dat is opgezet door een wereldwijd raadplegingsproces en wordt onderschreven door organisaties die miljoenen mensen vertegenwoordigen, “streeft ernaar om in alle volkeren een gevoel van wereldwijde onderlinge afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de menselijke familie, de grotere gemeenschap van het leven en toekomstige generaties te inspireren.” Het roept de mensheid op om te helpen bij het creëren van een wereldwijd partnerschap op een kritiek moment in de geschiedenis. In de ethische visie van het Earth Charter wordt voorgesteld dat milieubescherming, mensenrechten, billijke menselijke ontwikkeling en vrede onderling afhankelijk en ondeelbaar zijn. Het Handvest probeert een nieuw kader te bieden voor het nadenken over en aanpakken van deze kwesties. De Earth Charter Initiative organisatie bestaat om het Handvest te promoten.

  Het idee van het Earth Charter ontstond in 1987, door Maurice Strong en Mikhail Gorbatsjov als leden van The Club of Rome, toen de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling van de Verenigde Naties opriep tot een nieuw handvest om de overgang naar duurzame ontwikkeling te begeleiden.

  Ark van hoop

  De Ark van Hoop is een houten kist van 124,5 cm (81,3 cm) x 81,3 cm die is gemaakt als toevluchtsoord voor het Earth Charter-document. De Ark van Hoop biedt ook onderdak aan de Temenos-boeken en afbeeldingen en woorden voor wereldwijde genezing, vrede en dankbaarheid. Meer dan 1.000 handgemaakte 8″ x 8″ x 2″ boeken zijn gemaakt door kunstenaars, schoolkinderen en burgers over de hele wereld, die hun individuele en gezamenlijke gebeden en bevestigingen voor de aarde uitdrukken. De 16 principes van het Earth Charter zijn de leidende visie achter de creatie van deze boeken.

  BIJBELS OFFERSYSTEEM
  Als christen vraag je je misschien af waarom we Gods hele offersysteem zouden moeten bestuderen, zoals in de Bijbel staat. Jezus is immers het perfecte lam dat gedood wordt voor verzoening van zonde. We moeten het offersysteem begrijpen om te begrijpen wat aanbidding en opoffering is in het licht van het beestensysteem en Anti Christus. Je moet ook de rol begrijpen die je geest, lichaam en ziel spelen terwijl eindetijdgebeurtenissen zich afspelen.

  Het Bijbelse offersysteem volgt een procedure in vijf stappen:

  Vervanging, Leviticus 4:3 – Uit genade/barmhartigheid biedt God een substituut.

  Belijdenis, Leviticus 4:4 – Men moet hun zonde en onwaardigheid belijden.

  Identificatie, Leviticus 4:4 – Dier werd vervangen door de mens.

  Bloeddood, Leviticus 4:4-5 – Er kan geen verzoening worden gedaan zonder bloed.

  Uitwisseling van leven, Leviticus 4:20 – Zondaar naaide dier en de zondaar leefde.

  De offerhandelingen waren vijfvoudig:

  Presentatie van het offer aan de deur van het heiligdom door de offeraar, een persoonlijke daad.

  Handoplegging, waarbij de aanbieder zijn handen op het hoofd van het slachtoffer legde als zijn eigen vervanger.

  Het dier doden door de offeraar die symbolisch de straf accepteerde die voor zijn zonde verschuldigd was.

  De symbolische toepassing van het bloed.

  Het offer verbranden, het geheel of het vet, waardoor de essentie en smaak naar God opstegen.

  God voorzag het offerlam – Zijn eniggeboren Zoon. Het woord verlossing omvat het volgende:

  Aflossing: Een woord dat betekent dat men zijn eigen bezittingen terugkoopt, die verloren, gestolen of gehypothekeerd zijn.

  Zuivering: Een reinigingsproces dat een smerig persoon omzet in een aanvaardbare staat van zuiverheid.

  Heiliging: Het proces van het apart zetten van een ziel en lichaam voor heilig gebruik.

  Verzoening: Om in één keer degenen te zetten die eerder in variantie waren geweest.

  Glorie: Het verlenen van eer en macht in het Koninkrijk der Hemelen.

  Eeuwig Leven: Onsterfelijkheid verlenen aan de losgekochte ziel.

  Het Levitische offersysteem vereist een korban, wat betekent “dichtbij komen”.

  BIJBELSE OFFERGAVEN AAN DE HEER
  Brandoffers

  Het brandoffer in het Hebreeuws heet Olah. Het is een opklimming of opbeurend aanbod.

  Het is een “geur van rust” voor de Heer.

  Het is vrijwillig en komt uit je hart.

  Olah betekent ‘omhoog gaan’.

  Het hele dier wordt geconsumeerd.

  Het geofferde dier moet een mannetje zonder smet zijn.

  Het is een aangezeting tot algemene zonde.

  Opoffering is afhankelijk van je rijkdom.

  Het toont toewijding.

  Het is dan volledig verbrand.

  VALS SATANISCH BRANDOFFER
  Het Brandoffer is een opklimming of opbeurend offer. Je offert je lichaam en geest aan satan. In plaats van een zoet aroma voor God te zijn, word je een verachtelijke geur omdat:

  Je hebt geaborteerde baby’s (in sommige prikken) in je lichaam opgenomen en beweert dat hun onschuldige bloed je zal beschermen. Dit maakt je medeplichtig aan moord, waaruit blijkt dat je het leven dat door God is begiftigd niet respecteert.

  Je stopt het bloed van onschuldige mannelijke baby’s in je lichaam waardoor dit een offerdaad wordt.

  Je hebt je zuivere menselijke bloed gemengd met dieren, oude humanoïden, insecten, nanorobotica, verschillende technologische tags en identificatieapparatuur, en verschillende farmaceutische producten die je DNA en RNA veranderen, waarbij je verandert van een mens in een hybride.

  U neemt deel aan het valse, vrijwillige, brandofferoffer.

  Uw deelname aan deze daad komt uit uw hart, dat slecht is (Jeremia 17:9).

  Wanneer je de COVID-prik kiest, toont het je toewijding, niet aan de Almachtige God, maar aan Satan.

  In de GAIA-ideologie is het nemen van deze stoot een verwijt voor verschillende zonden van je menselijkheid.

  Je zult niet verbrand worden op het moment dat je de prik neemt, maar na je dood zul je geestelijk de eeuwige vlammen van de hel binnengaan.

  MAALTIJDAANBOD OF EERBETOONAANBOD
  Het eerbetoonoffer in het Hebreeuws heet Minah. Het wordt gegeven als dankbaarheid voor vergeving.

  Het opgeofferde deel is een token gedeelte. De rest wordt opgegeten door de priesters.

  De offers zijn ongezuurde cakes of granen, gezouten en geolied, met Wierook en zonder leavening of honing.

  Wierook is een symbool van toewijding.

  Zout vertegenwoordigt een verbond.

  Leaven is een symbool van corruptie.

  Honing is het ‘voedsel van de goden’.

  Algemene dankbaarheid voor de Eerste Vruchten.

  Een ziel brengt dit offer.

  Dit offer is een toewijding en wijding.

  VALS SATANISCH MAALTIJDAANBOD OF EERBETOONAANBOD
  Wanneer je de prik neemt, zul je deelnemen aan het Eerbetoon Offer dat wordt gegeven in dankbaarheid dat je leven “zogenaamd” wordt gespaard en dat je vergeving krijgt voor je zonden tegen de planeet door een goede, wereldburger te zijn, het juiste te doen voor de planeet.

  Als zodanig presenteert u uw lichaam als een maaltijdaanbod:

  Je verachtelijke geur zal een symbool van toewijding zijn.
  Met je lichaam ga je een verbond aan met Satan.
  Je lichaam zal gevuld zijn met elementen van corruptie.
  Je zult als voedsel voor de goden zijn.
  Door de prik te nemen, laat je je erfenis van God in de steek en ruil je deze in voor de eerste vrucht van Satan.
  Uw dankbaarheid is niet aan God, maar aan Satan voor het voorzien van deze prik.
  Je ruilt je geest/ziel in voor een prik en stelt jezelf bloot aan farmacie.
  Dit offer is een toewijding en wijding aan Satan.

  GODS VREDESOFFER
  Het Vredesoffer heet Shlamim. Het is “zoete gemeenschap” tussen God en de mens nadat hem vergeven is van zijn overtredingen. Het staat bekend als een:

  Bedankt Offer
  Een gelofteoffer
  Een vrijblijvend aanbod
  Het vet wordt verbrand, wat energie en zegen vertegenwoordigt.
  Dit offer wordt gedeeld in een gemeenschapsmaaltijd door de priester en offeraar. Vrienden kunnen worden uitgenodigd om te vertellen over Gods vriendelijkheid.
  Offerdieren zijn onder andere:
  Man of vrouw zonder smet
  Volgens rijkdom
  Gegeven met vrije wil
  Gemeenschap is waar dit offer over gaat, niet over geslacht.
  Het offerdier moet ritueel worden geslacht.
  Op het offerdier mag niet worden gejaagd.
  Men zou dit offer brengen voor:

  Onverwachte zegen
  Voor bevrijding
  Voor algemene dankbaarheid
  Er is een eeuwig gebod om het bloed of het vet van het dier niet te eten, want ze zijn heilig voor God.
  Het bloed werd gestrooid en het vet werd op het altaar geconsumeerd. Toen het offer privé was, gingen de borst en schouder naar de priester en de rest van het vlees werd opgegeten door de offeraar en zijn vrienden voor de Heer op de plaats van het heiligdom.
  VALS SATANISCH VREDESOFFER
  Wanneer je de prik neemt, zul je “zoete gemeenschap” hebben met Satan in plaats van Jezus Christus, je Verlosser. De wereldwijde elite zal je vergeving van je zonden aan de planeet geven.

  Als je de prik neemt, zal het uit vrije wil zijn.

  Je zult Satan dankbaar zijn voor het geven van dit wonder.
  Je zult geloften afleggen aan Satan.
  De “vetheid” die wordt weergegeven in het vredesoffer van energie en zegen van God zal verwelken en sterven als het onzichtbare leger je lichaam consumeert.
  Zowel mannen als vrouwen worden de Offerdieren van de Nieuwe Wereld orde (NWO).
  Je zult genderloos gemeenschap hebben met Satan.
  Twijfel er niet aan dat uw aanvaarding van de COVID-prik een occulte rituele slachting is om “vrede” te sluiten met Satan en zijn demonen.
  In tegenstelling tot het Bijbelse Vredesoffer word je in het NWO-offermenssysteem opgejaagd om je hormoonafgifte te verhogen, wat eigenschappen met toegevoegde waarde heeft voor degenen die je zouden kunnen consumeren.
  Men zou kunnen verwachten dit offer te brengen voor:
  Onverwachte zegen van Satan.
  Voor levering van COVID of zijn “varianten”.
  Voor algemene dankbaarheid dat je kort kunt leven
  GODS VASTGESTELDE ZONDEOFFER
  Het zondeoffer is Hatat, wat betekent “opzettelijk zondigen en het teken missen”.
  Het deel van het geofferde dier zijn de vette porties.
  De rest van het dier wordt opgegeten door de priesters.
  VALS SATANISCH ZONDEOFFER
  Als mens heb je gezondigd tegen de planeet en daarom moet je boeten met je leven. Je hebt opzettelijk gezondigd en het milieumerk gemist.

  Het deel van het geofferde dier zijn dikke porties, dus je energie en zegen moeten exclusief naar de Satanische Elite Priesters gaan.

  Op een gegeven moment zal de COVID-prik een verplicht aanbod worden met behulp van de GAIA-ideologie.

  Uw zondeoffer zal verschillende dingen doen:

  Met minder mensen kan de natuur in harmonie leven.
  De aarde wordt gezuiverd en gereinigd door jouw offer.
  Je herstelt de schade die je hebt veroorzaakt en zorgt voor herstel van de aarde.
  Mensen die worden geofferd zijn religieuze leiders, politieke leiders en individuele menselijke mannen, vrouwen en kinderen.
  GODS VERPLICHTE OFFERGAVE
  Dieren die door individuen worden opgeofferd, zijn onder meer:

  Priester of congregatie: Stier
  Koning: hij-geit
  Individueel: she-goat
  Is van toepassing wanneer zuivering nodig is, zoals na de bevalling, huidziekten of toewijding van priesters van het altaar.

  GODS SCHULDOFFER
  Het Schuldoffer staat bekend als Asham. Het is voor ernstige zonde.
  Het gedeelte dat wordt gebrand: Vette gedeelten, die opnieuw naar energie/zegen verwijzen.
  Geofferd dier: Ram (mannetje) zonder smet, voor restitutie.
  Gelegenheid van opoffering: Is van toepassing op een situatie waarin er sprake is geweest van ontheiliging of ontheiliging van iets heiligs of waar sprake is van objectieve schuld.
  Dit is een Trespass Offer.
  Huisvredebreuk tegen heilige dingen.
  Overtreding van Gods Naam.
  Overtreding van het dragen van valse getuige (meineed).
  Alleen het vet werd verbrand op het altaar. Het vlees van de zondeoffers, waarvan het bloed in het heiligdom werd opgenomen, werd verbrand zonder het kamp; terwijl het vlees van andere zondeoffers en van verboden offergaven toebehoorde aan de priesters. Geen enkel deel van deze offers werd door de offeraar gegeten, want de offeraar kwam als iemand die de communicatie met God onwaardig was, en deze offergaven waren met het oog op expiatie (verzoening).

  Deze lessen werden allemaal dramatisch weergegeven telkens wanneer het bloed van een onschuldig dier werd vergoten en een aanbidder de aanwezigheid van de Almachtige binnenging. Met andere woorden, elk offer was een dramatische objectles die wees op de prijs die God zelf zou betalen om verlossing mogelijk te maken.

  En wat was de prijs die de Almachtige Zelf van plan was te betalen om de redding van de mens veilig te stellen? Het levensbloed van Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

  VALS SATANISCH SCHULDAANBOD
  Je bent een mens en in de GAIA-ideologie is dat een ernstige zonde die een Schuldoffer vereist.

  Als je meedoet jab, je menselijke energie / zegen zal verwelkken en sterven.
  Voor schuldoffers moeten mannen zonder smet (via geaborteerde baby’s) worden gebruikt, plus een restitutieboete.
  Als mens ben je schuldig aan ontheiliging van de aarde en/of ontheiliging van “heilige” Moeder Aarde.
  VALS SATANISCH HUISVREDEBREUKAANBOD

  Bent u tijdens deze COVID-19-pandemie beschuldigd van huisvredebreuk door een bedrijf dat u vroeger betuttelde? Waarom word je beschuldigd van huisvredebreuk?

  Dit is een Trespass-aanbod:

  Mensen, en in het bijzonder christenen, schenden de heilige ‘natuur’. Daarom zijn gezondheidswinkels het meest giftig tegen christenen. Dit was nog maar het begin. We zijn nu op het punt dat de regering de basis heeft gelegd voor het merkteken van het beest (Openbaring 13:15-18), en nu zal de particuliere industrie (het bedrijfsleven) de gedeputeerde handhavers (politie) zijn om ervoor te zorgen dat je geen toegang hebt tot benodigdheden of sociale betrokkenheid zonder de prik.
  Mensen, en in het bijzonder christenen, betreden hun god Moeder Aarde.
  Aanklagers zullen valse getuigenissen (meineed) tegen je afleggen, omdat dit acceptabel is als je met mensen omgaat en kritischer, christenen.
  De prik zal op een gegeven moment verplicht worden om het Schuldaanbod te vervullen.
  Wanneer iemand de prik neemt, is het een dramatische objectles die laat zien dat iemand Jezus en Zijn heilsaanbod aan jou heeft ingeruild voor satanische beloften.
  Bloedoffers zijn nodig.
  Geloofsles: Dank U Heer voor wat ik heb geleerd over Uw offersysteem en hoe Satan het heeft verdraaid.

  DIEREN BEREIKEN PERSOONLIJKHEID EN PRIMAAT
  Terwijl velen van jullie genoten van overvloed en het goede leven, was er een felle strijd gaande in juridische en academische kringen. Het debat woedde in de jaren 1990-2000. De kern van de zaak waren twee primaire kwesties:

  Kunnen en hebben dieren recht op persoonlijkheid?
  Wie heeft primaat, dieren of mensen?
  In tegenstelling tot de Bijbel werd vastgesteld dat dieren in onze tijd voorrang hebben op mensen. Bovendien hebben dieren nu een persoonlijkheid.

  Sinds het Levitische offersysteem dieren betrof, kunnen we nu zien hoe de wet en de academische wereld zijn verschoven van dierproeven naar menselijke experimenten. Mensen die de COVID-19 prik hebben genomen zijn de menselijke proefkonijnen!

  Kortom:we werden gemarginaliseerd door de wereldwijde elite die ons minder ziet dan dieren.

  Als u meer wilt weten, onderzoek dan:

  Dierenrechten en opoffering
  Wettelijke status van mens en dier
  Rechten van dieren
  Moeten dieren dezelfde rechten hebben als mensen? In dit debat werden mensen vals beschuldigd en gingen naar de gevangenis en stierven om u deze waarheid te brengen.

  Geloofsles: Zoals de mensheid geschapen heeft naar het Goddelijke Beeld van God, heb je een heel speciale en dierbare plaats bij God. Het wereldwijde rechtssysteem heeft Gods orde overgespeld en God boven je geplaatst. Jezus, op dit moment verzoek ik nederig dat u mijn rechtmatige plaats in Uw gevestigde koninkrijk herstelt. Ik neem pauze en dank je.

  DE FAT-TAIL
  De dikke staart en het bloed van een dier zijn heilig voor de Heer, zoals in de Bijbel staat. Toen de voorloper van het Teken van het Beest op Halloween 2005 werd geïntroduceerd, als mandaat van de Verenigde Naties en afgekondigd door het Amerikaanse ministerie van Landbouw, moest de originele elektronische identificatie in de dikke staart van een dier worden geplaatst. Als een dier geen dikke staart had, werd het beschouwd als onzuiver en gediskwalificeerd als een dier voor opoffering, onder het Levitische offersysteem dat in de Bijbel is vastgesteld.

  Radiofrequentie-identificatielabels (RFID) zijn gemonteerd in de vetstaart van een dier. Daarnaast wordt de RFID geplaatst op strategische locaties zoals in- en uitrijpoorten en weegbruggen, parkeerplaatsen en apparatuur, waardoor volledig geautomatiseerde draadloze identificatie mogelijk is.

  Vetstaartverdelingen zijn empirisch aangetroffen op verschillende gebieden:

  Natuurkunde
  Aardwetenschappen
  Economie
  Politicologie
  De klasse van vetstaartverdelingen omvat die waarvan de staarten vergaan als een machtswet, wat een gemeenschappelijk referentiepunt is in hun gebruik in de wetenschappelijke literatuur. Vetstaartverdelingen omvatten echter ook andere langzaam rottende distributies.

  In de financiële sector komen dikke staarten vaak voor, maar worden ze als ongewenst beschouwd vanwege het extra risico dat ze met zich meebrengen. Normale uitkeringen die in de financiële sector ontstaan, doen dit over het algemeen omdat de factoren die de waarde of prijs van een actief beïnvloeden wiskundig “goed gedragen” zijn, en de stelling van de centrale limiet voorziet in een dergelijke verdeling. Traumatische “real-world” gebeurtenissen (zoals een olieschok, een groot bedrijfsfaillissement of een abrupte verandering in een politieke situatie) zijn echter meestal niet wiskundig goed opgevoed. Historische voorbeelden zijn de Wall Street Crash van 1929, Black Monday (1987), Dot-com bubble, Late-2000s financiële crisis, 2010 flash crash, de 2020 beurscrash en het unpegging van sommige valuta’s.

  Vetstaarten in marktrendementsdistributies hebben ook een gedragsoorsprong (overmatig optimisme van beleggers of pessimisme dat leidt tot grote marktbewegingen) en worden daarom bestudeerd in gedragsfinanciering.

  In marketing is de bekende 80-20-regel die vaak wordt aangetroffen (bijv. “20% van de klanten is goed voor 80% van de omzet”) een manifestatie van een vetstaartverdeling die aan de gegevens ten grondslag ligt.

  De vetstaarten worden ook waargenomen op grondstoffenmarkten of in de platenindustrie, vooral op de fonografische markt.

  Geloofsles: Heer dank U dat U mij deze openbaring hebt laten zien over de dikke staart die heilig voor u is en hoe het werkt in dit eindtijdscenario dat me inzichten geeft dat ik Uw heilige Naam moet waarderen.

  WAAR KOMT DE TECHNOLOGIE VANDAAN? NIET VAN GOD.
  Het leven is een reis, geen thuis; een weg, geen bewoning; en de geneugten en zegeningen die we hebben zijn slechts kleine herbergen aan de kant van het leven, waar we even opgefrist mogen worden, zodat we met nieuwe kracht door kunnen gaan naar het einde naar de rest die voor het volk van God blijft.
  Ik weet dat velen van jullie moe, bedroefd, verscheurd zijn tussen het leven in deze wereld en de voorbereiding op onze eeuwigheid met Jezus. Ik weet dat velen van jullie voor moeilijke en pijnlijke beslissingen staan met betrekking tot familie en vrienden.

  Voor jullie die bang zijn, vrees alleen Jezus die de kracht heeft om lichaam en ziel te vernietigen.

  Voor jullie die ziek of getroffen zijn, wees genezen in Jezus Naam.

  Voor jullie die worstelen met financiële problemen, in het seizoen, zal Hij die het vee bezit op duizend heuvels jullie belonen.

  “Gezegend zijn de armen van geest,

  want het hun is het koninkrijk van de hemel.
  4 Gezegend zijn zij die rouwen.
  want zij zullen getroost worden.
  5 Gezegend zijn de zachtmoedigen,
  Want zij zullen de aarde erven.
  6 Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
  want zij zullen vervuld worden.
  7 Gezegend zijn de barmhartigen,
  Want aan hun zal barmhartigheid worden getoond.
  8 Gezegend zijn de reinen van hart,
  Want zij zullen God zien.
  9 Gezegend zijn de vredestichters,
  Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  10 Gezegend zijn zij die vervolgd worden vanwege gerechtigheid.
  want voor hen is het koninkrijk des hemels.

  11 “Gezegend zijt u wanneer mensen u beledigen, u vervolgen en door mij ten onrechte allerlei kwaad tegen u zeggen. 12 Verheug je en wees blij, want groot is je beloning in de hemel, want op dezelfde manier vervolgden ze de profeten die voor je waren. Matteüs 5

  Ik weet dat u Jezus zoekt en de Heilige Geest gebruikt om het licht van Zijn lamp te geven om u door de duisternis en het verraad van deze wereld te leiden.

  Neem moed, vrienden, jullie zijn geboren voor zo’n tijd als deze. Jezus heeft u uitgerust, op voorwaarde dat u pantser, Zijn Woord, de Trooster… Bovendien zal Hij jou nooit verlaten en jullie niet in de steek laten.

  Wat moet christelijke reactie op de prik zijn?
  Het eeuwige leven zal in de hemel of de hel worden doorgebracht.
  De keuze is aan jou.

  1. Als iemand bijna een heel boek copieert, heeft die persoon zèlf weinig te vertellen.
   Onnodig te vertellen dat niemand het leest.

   1. Edwin Vissers schreef:
    20 november 2023 om 10:06
    Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld; je reactie wordt zichtbaar nadat deze is goedgekeurd.

    Alles woord weggehaald stumper .zal ik je even op je bek rammen

    1. Gewelddadige narcistische reacties zijn onchristelijk en dus door niemand gewenst.

     1. Censuur is uitgevonden door de synagoge van Satan. Het maakt me woedend als ik niet kan reageren op een misverstand

      Hieronder treft u alle nieuwsberichten over maatregelen die de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en andere berichten gerelateerd aan het coronavirus.

      als je hier niet kwaad van werd dan ben je een zombie

      1. Vergeleken met kerknet.be verschaft katholiekforum.net u een maximale toegankelijkheid en slechts een zeer kleine beveiligingscontrole.
       Katholiek Forum is ongecensureerd. Dit betekent dat reacties niet op inhoud kunnen worden gecontroleerd, maar slechts op bepaalde technische details.
       Censuur op inhoud kan alleen via uitgebreide Kunstmatige Intelligentie en dergelijke module is niet aanwezig op deze site, maar kan vermoedelijk wel door google worden toegepast zoals recente berichten in de media aantoonden.

       1. technische details.

        geen links
        koppelingen

        als beeld denker ben ik dan kansloos

        1. Edwin, u wil graag voorstaan op het gebied van “beeld denken”.

         Ik werd gevaagd om af en toe stukjes te publiceren op dit KF, niet op mijn aanvraag want ik ben geen intellectueel, ik zou het nooit aandurven dit zelf te vragen, maar ik had zelf twee zeer eenvoudige blogs op het niet meer toegankelijke bloggen.be

         Telkens ik een stukje publiceer op dit KatholiekForum zit ik met frustraties want ik weet zeer goed dat ik niet zo helder van geest ben als de meer fijnzinnige en intellectuele bestuursleden.

         Edwin, het is niet goed zich als “beeld-denker” te willen profileren want dergelijk verlangen getuigt niet van christelijke ingesteldheid uwentwege. Uw werk als gewone christen en als monnik-zonder-klooster is zieltjes te redden, niet publiekelijk “beeld denken”.

         “beeld-denken” is een strikt persoonlijke aangelegenheid tussen u en Jezus, Maria en ook uw Engelbewaarder. Tenzij u een ziener wil zijn en beroemd worden ?

         1. Bij veel genade gaven horen ook verplichtingen

          Ezechiël 33 de Wachter

          ALS HIJ OP DE BAZUIN BLAAST EN HET VOLK WAARSCHUWT :

          Ik zie zaken aankomen ,ben dyslectisch, met andere woorden vernederd mijn hele leven ,lomp school ito adhd

          alleen mijn Vader in de hemel had oog voor mij ,en liet me alles zien zien zien

 29. Alle koppelingen en links werken niet ,dat is enorm balen zien is geloven jammer .

  1. Het is vooral enorm balen dat we jarenlang geen christelijk woord van je kregen en nu plots overvallen worden door een uitbarsting zonder voorafgaand overleg of planning of behoorlijk koesteren van de gedachte hoe dit best te brengen. Mensen dwingen een zeer lange slordige tekst te lezen getuigt niet van bezorgdheid om het goede begrip van je naaste. In het beste geval is dit uiting van emotioneel handelen. Men kan veel meer bereiken door met mondjesmaat te geven en te doseren naargelang iemand er voor open staat en dit met groot geduld vol te houden zoals een goede moeder meevoelend en tegemoetkomend een kindje voedt en met rustige pauzes met kleine hapjes tot kennis brengt.

   1. hmmm, kennen jullie deze oude Goude nog

    https://www.katholiekforum.net › 2021 › 09 › 10 › covid-injecties-zijn-geen-vaccins-maar-een-biowapen-om-de-mensen-tot-slaven-te-maken-en-uiteindelijk-te-doden
    COVID-injecties zijn geen vaccins maar een biowapen … – Katholiek Forum

    wat gingen ze te keer

 30. IK reageer niet meer hier

  Prediker 10:2-3 NBG51:
  (Bijbels Stemadvies van duizenden jaren oud!)
  De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook gaat, zijn verstand ontbreekt; hij zegt tot ieder, dat hij een dwaas is.

  noam
  14 uren geleden
  Volgens mij staat de uitkomst allang vast. Zoetmakertje noemen ze t. Niet voor niks 22-11 = 33. Ze doen niet eens moeite om t te verbergen

  33

  einde oefening

  Nederland bestaat niet meer , ik stop er mee om er energie in te steken .

  1. Niemand kan de wereld redden. Maar enkele zielen de weg naar God wijzen vraagt zeer veel geduld en zichzelf aan de kant schuiven. Begin dus met kleine eenvoudige dingen, hetgeen u echt aankan, vergeet de grote dingen. Het lezen van wijsheden uit de bijbel moet vooral leiden tot het toepassen ervan. Geloof zonder grote woorden maar bevestigd door daden. Begin met eenvoudige dingen.
   Helaas zoekt u slechts erkenning . . . en als u dat niet krijgt wordt u woest.
   Een novicemeester zou u wellicht een heel jaar dulden, en u uiteindelijk de deur wijzen.

   1. Reserveren
    De vooruitzichten zijn beter, maar de pandemie is nog steeds niet volledig onder controle. Nog niet iedereen is gevaccineerd. Wij willen een veilig verblijf bieden, voor uzelf, uw mede-gasten en ook voor onze communiteit.

    Daarom vragen wij van al onze gasten het volgende:
    – bij aankomst uiteraard vrij van gezondheidsklachten;
    – een bewijs van volledige vaccinatie (dus ook voorzien van eventuele tweede prik) of
    – een negatief PCR-coronatest bewijs van max. 48 uur oud; aantoonbaar op uw mobiel kan ook. Een sneltest of test van apotheek of drogist is niet voldoende.

    Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven brrrr

    wat ben jij een kneus zeg, zieke geest

 31. neem nou de abt van abdij Berne ,die met long covid loopt vanwege de vaccins ,allemaal heb ik ze gewaarschuwd

  heb jij ze gewaarschuwd

  1. Goed, maar u wijkt nog steeds af van het onderwerp.
   Ik heb slechts met heel kleine mensen te maken, geen grote modernisten in gemoderniseerde gebouwen die eertijds kloosters waren en het niet meer zijn. Die kloosters zijn sedert jaren ontwijd. Degenen die deze voormalige kloosters bevolken weten toch al vele jaren Wie en wat zij blijven ontkennen: Jezus Zelf en de eenvoud van het waarachtig geestelijk leven. Zij bewezen dat door hun overgave aan de eisen van de wereld, o.a. de eisen van de covid-leugens. Jezus gaf zich nooit over aan de wereld, liet daardoor zich veroordelen door de wereld.

 32. Vanaf zondag 5 december a.s. worden de corona-maatregelen voor onze abdijkerk weer aangescherpt. Het betreft de volgende maatregelen:

  – Op de vrijdag voorafgaand aan de zondag dient men zich weer telefonisch aan te melden via 0413 299 299
  – Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren
  – Men dient weer anderhalve meter afstand van elkaar te houden – volg de aanwijzingen van de gastheren op
  – Bij binnenkomst, uitgaan en tijdens het lopen dient men een mondkapje te dragen

  – Vanaf 29 november na 17.00 uur geen groepsbijeenkomsten meer in de abdij
  – We ontvangen maximaal 10 gasten
  – Onderweg van de ene naar de andere plaats mondkapje gebruiken
  – In de refter twee tafels van drie en twee van twee personen
  – Gasten van medebroeders worden enkel ontvangen in het hospice met een maximum

  IK DACHT DAT KATHOLIEKEN VERSTAND HADDEN VAN RITUEELEN

  Het occulte ritueel van het dragen van een masker.

  Door het dragen van een masker doe je mee met een occult ritueel dat zegt dat jij jouw nieuwe onderdanige positie richting jouw nieuwe meesters accepteert. Ook dat je accepteert dat je door jezelf te muilkorven niet langer de waarheid kunt verspreiden of zoals sommigen zeggen, het woord van God verkondigen.

  Het occulte ritueel van het handen wassen.

  Wanneer de hele wereld in een occult ritueel de handen wast, dan staat dit symbool voor het wegwassen van de Oude Wereld Orde. Dat wil zeggen de christelijke wereld zoals die hier ooit normaal was. Het wegwassen van de Oude Orde betekent dan ook dat de Nieuwe Wereld Orde ingeluid en stevig verankerd kan worden.

  Het occulte ritueel van de anderhalve meter

  Deze anderhalve meter heeft meerdere redenen en betekenissen. We schreven al eerder dat dit een bekend concept is uit het Marxisme dat gebruikt wordt om verschillende sociale klassen te scheppen. De occulte betekenis van de anderhalve meter is het uiteenvallen van het lichaam van Christus op aarde, zodat dit niet langer kan functioneren als een bindende factor.

  Wie meer wil weten over de enorme haat van de sekte tegenover alles wat christelijk is, raden wij aan om dit eerdere artikel te lezen.

  Het occulte ritueel van een lockdown

  Dit occult ritueel symboliseert de isolatie van alles wat normaal is, omdat je op die manier “gezuiverd” kan worden van je oude manieren. Zodat je je oude status kunt opgeven ten faveure van de New World Order. Dat je je eigen “ik” kunt offeren aan de nieuwe orde en tenslotte dat je door mee te werken aan de lockdown je jezelf vrijwillig overgeeft aan de nieuwe orde en deze gehoorzaamt.

  1. Ieder zijn liefhebberijen, de duivel lacht.
   U mag en moet hen waarschuwen maar daar blijft het bij. U kan de polarisatie niet stoppen, het is de wil van God. Zoals Moses en Aaron deden. Maar u bent niet degene die daar nog voor verantwoordelijk is. U mag hen de polarisatie wel voor ogen schilderen indien u denkt dat een van hen nog kan aangesproken worden.

   1. Deze vind ik wel goed ,dank

    aangesproken worden, nee ze zijn vervloekt ,tempel verontreiniging

  2. Je begint met: ‘ Vanaf zondag 5 december a.s.’
   Maar zondag is het 3 december.
   En wat die abdijkerk betreft: niet meer naartoe gaan, als deze zich bezighoudt met -zoals jij zegt- occulte rituelen

   1. Kees ,het was in 2020, die mensen daar volgen gewoon de bevelen op van de bisschoppen ,anders wordt je—- Excommunicatie = Let op: Spelling van 1858 de kerkeban.

    Ja dan moet je een woning zoeken en een uitkering aanvragen ,veel plezier daarmee !

 33. Maar hij antwoordde en zei: Elke plant die mijn hemelse Vader niet heeft geplant, zal worden ontworteld.

  Laat ze met rust: het zijn blinde leiders van de blinden. En als de blinden de blinden leiden, zullen beiden in de sloot vallen G999.” – Matteüs 15: 13-14 (KJV Bijbel)

  Als je staat en naar de sociale afstandsstickers kijkt, betekent het 999 een kuil, sloot of het is een 666, wat betekent dat je weg bent!

  1. Alleen de zeer ernstige boeddhistische monniken konden persoonlijk zichtbaar goede en slechte geesten onderscheiden. De bietekwieten die het boeddhisme nu als een godsdienst proberen voor te stellen zijn leugenaars.

 34. Over Strickland wordt gezegd dat hij nu de canonieke titel van bisschop emeritus heeft; mogelijk zal hij nu activiteit opnemen vergelijkbaar met die van bisschop Athanasius Schneider. In plaats van naar de zorg over een diocees zou zijn tijd dan naar de kerkelijke burgeroorlog en de cultuurstrijd gaan; een bisschop emeritus, nota bene, is een clericus geïncardineerd in het diocees van de lokale bisschop en heeft meestal zending van de ordinarius om de H. Mis te lezen.

  Wanneer men naar de geschiedenis van kardinaal Müller kijkt ziet men dat hij, sinds zijn officie als prefect van Geloofsverdediging weggenomen werd, openlijker spreekt over bepaalde dingen; zo heeft hij zich uitgesproken tegen de WEF-transhumanisten Klaus Schwab en Harari.

 35. Een bisschop die ontslagen wordt is geen bisshop emeritus. Zijn ambt als bischoo^p werd in ingetrokken.

  1. De priester Raymond J. de Souza zei op “National Catholic Register” dat Strickland nu een bisschop emeritus is; zijn officie van diocesaan bisschop werd weggenomen maar een bisschop emeritus is geen diocesaan bisschop. Léonard is niet langer aartsbisschop van Mechelen-Brussel maar is wel aartsbisschop-emeritus en dus een clericus.

   1. Op de Engelstalige “Wikipedia”-pagina over Joseph Strickland wordt hij nu “Bishop Emeritus of Tyler” genoemd.

 36. Een bisschop die ontslagen wordt is geen bisschop emeritus omdat hij uit zijn ambt als bisschop werd gezet.

   1. “Lodewijk” begreep bij het schrijven van zijn reactie het verschil niet tussen een diocesaan bisschop en een bisschop emeritus.

     1. @Waramund,
      Er is áltijd ’n baas boven ’n baas. U heeft natuurlijk gelijk.

 37. Er zijn in Nederland woensdag niet alleen verkiezingen, het is óók RedWednesday. Om aandacht te vragen voor het lot van miljoenen bedreigde en vervolgde gelovigen in de wereld, worden kerken rood verlicht.

  71-jarige man ernstig mishandeld in tram: ‘Ze spraken me aan vanwege het kruis om mijn nek’
  Een 71-jarige man is in augustus in een Haagse tram mishandeld. Volgens het slachtoffer werd hij doelwit vanwege zijn christelijke geloof. Twee jongens zagen een kruis om zijn nek en spraken hem hierop aan. Na een hevige discussie werd de man twee keer hard in zijn gezicht geslagen. Hij liep daarbij een gebroken oogkas en een gebroken kaak op.

  drie keer raden wie dit doen

  https://youtu.be/aBvz7Q7W6uY?si=jJS-PTSkhW57cyzk

  1. Dagelijkse kost in New York en al de grote Amerikaanse steden.
   En niet eens om een kruisje, zomaar blind geweld zonder aanleiding.
   Iedere christen moet er op voorbereid zijn.
   Beter thuisblijven indien mogelijk of begeleiding van kennissen, vrienden, familie.

   1. God, sla hun de tanden uit de mond, verbrijzel de kaken van die leeuwen, heer– dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit, als pijlen die op de boog al breken, als een slak die kruipend oplost in slijm, als een misgeboorte die nooit de zon ziet, als een doorntak die in storm verwaait, nog voor hij de pot kan verhitten.

    Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten.

    Dan zegt men: ‘De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.’ (Ps. 58:7-12, nbv).

    1. Ja, maar, Jezus zei niet alleen bid voor uw vijanden, maar zelfs bemin uw vijanden.
     U bent iemand om angst voor te krijgen.

     1. Ik heb in klooster Brecht deze tekst met de nonnen gezongen ,ik mocht in de banken meedoen

      Ik schiet nu keihard in de lach ,Ik weet zeker dat als god mijn tanden uit mijn bek ramt dat jij heel hard gaat lachen .

  2. Germanen leven gelijk opgejaagd wild op eigen grondgebied, en de bezetters worden gesteund door de wetten van de vijandige machten die zich richten tegen “racisme”; “racist” is een marxistisch woord waarmee bedoeld wordt een blanke die niet de blanke volkeren haat. Het is dus een raciaal-marxistisch wapenwoord bedoeld om druk uit te oefenen op westerlingen om zich te saboteren en om hen te ontwortelen en hun voortbestaan te doen ophouden in eigen landen. Blanken die dat woord in hun spraak gebruiken zijn dus onderworpen aan intellectuele ondermijning ten dienste van hun eigen ondergang.

   De blanke volkeren in het Westen hebben zoals andere volkeren recht om bodem voor zich te hebben in de wereld om op te bestaan, en zij hebben dus het recht om te strijden voor het behoud van hun eigen landen.

 38. Die bisschop heeft overschot van gelijk ! Het is niet moeilijk dat de kerken leeglopen.Onze Antwerpse parochie telt nog één enkele zondagsmis. Waarbij een dertigtal parochianen wekelijks aanwezig zijn, waaronder ik, allen zonder uitzondering mensen op gepensioneerden leeftijd zonder enig kleinkind
  er bij. Waarom geven wij, senioren het Geloof niet door, omdat plat en voos materialisme elke vorm van spiritualiteit wurgt zeker ?

  1. Parochiaan van Sint-Theresia, Berchem schreef:
   “Waarom geven wij, senioren het Geloof niet door, omdat plat en voos materialisme elke vorm van spiritualiteit wurgt zeker ?”.

   Ik denk dat het niet aan de senioren ligt, behalve dan dat ze veel niet weten en ook te weinig doen daaraan. Maar veel is er niet te doen daar de wereld tegen werkt.

   Zoals daar is:
   1. Perversiteit is een groot taboe: één foute priester die met zijn handen aan kinderen zit, en bijna alle mensen nemen afstand, al was het alleen al uit schaamte om bij zo een mens te horen. Wie gaat er nu naar een spirituele oefening waarvan de priesters soms pervers blijken zijn? Bijna niemand; het is een tegenstelling: seksuele perversiteit en een spiritueel leiderschap. Dus, ook al is het veel in scene gezet of overdreven, het blijft dat één zwart schaap de hele kudde in gevaar brengt.

   2. Materialisme is inderdaad de duivel ten opzichte van het Heilige. Het ene is vaak domme hebzucht en het andere is juist het tegenovergestelde daarvan: het geven.

   Deze wereld is in sneltreinvaart (bewust, want niet gebeurd zomaar, denk ik) materialistisch gemaakt; alles voor het geld, de auto, het huis, de kinderen. De hypotheek moet betaald en de boodschappen ook.

   De werkdruk is absurd hoog waardoor de mensen niet echt tot rust komen. De massamedia zijn dag in – dag uit druk doende de mensen te beïnvloeden met materiële zaken een geestelijke manipulatie, de scholen zijn druk met idiote dingen zoals (te) vroege seks, afwijking de seks, afwijkende lichamen, het aanmoedigen van egoïstische zaken.

   Ook de computers spelen een grote rol en zorgen ook voor geestelijke armoede en gemeenschap armoede. Buitenlanders worden massaal geïmporteerd om plekken te bezetten, onrust wordt gezaaid door de mensen bang te maken voor een vermeende klimaat crisis, een covid crisis, een energie crisis, een banken crisis.

   Dit zijn allen redenen waarom de mens zo vreselijk in de war is. En mensen die in de war zijn, kunnen de geestelijke rust niet meer vinden. Dus naar de kerk gaan, die ook nog een slechte naam gekregen heeft, en een wereld waarin God ook nog eens door zowat elke wetenschap ontkend wordt, dat zit er niet meer zo gauw in.

   Wanneer dan óók nog eens de paus vreemde wereldse beslissingen neemt en de geestelijken ook nog eens onderling vreselijke ruzie maken, tja? Hoe erg wilt u het hebben? Wat nog het meest irritante is, is dat het volgens mij allemaal volgens de agenda gaat. Het is zo gepland.

   Ten slotte is er de onwetendheid. Die is zo enorm groot, en die leidt tot vaak zeer materialistisch gedrag. Ook daar de overheid steeds meer met de industrie verknoopt is, zodat we kunnen spreken van een zekere vorm van fascisme maakt de wereld een wereld waar het over winst van de zaken mensen gaat, de zakenmensen die de wereld leiden, lijkt het wel, en deze zakenmensen worden weer aangestuurd door de hogere elite en bepaalde delen van de kerk.

   We zitten door alle techniek en wetenschap als mens vreselijk in de knel. Steeds meer wordt de mens naar de machine gericht i.p.v. andersom; de machines moeten ten dienste van de mens staan. De natuur is een vreemde geworden en we zijn vergeten dat wij mensen ook natuur zijn en een moeten zijn met die natuur willen we gelukkig leven.

   Juist nu, in deze tijd, zou er een stevig tegenwicht moeten zijn vanuit de kerk. Maar dat is er niet. Integendeel, de kerk blijkt aan de wereld zoals ik die schets deel te nemen.

   De oudere mensen die overleven zulks wel en weten waarschijnlijk ook niet veel over wat ik zoal betoog en zullen het zelfs kunnen afdoen als rare gedachtes. Daarom zullen die nog wel naar de kerk gaan. Maar de jongeren zijn zó verdwaald in deze wereld door het geweld van de indoctrinatie juist ook tégen de ouders, tégen geestelijke aspecten, tégen wat wérkelijk telt in het leven en dus ook tegen God.

   Er lijkt dus een agenda te zijn tegen de vrije mens, want zijn geest wordt enorm in beslag genomen door al die wereldse zaken. Dan is ook het eten nog een bijzonder slecht, het drinken, de snoep en koek, de tandpasta, de giftige uitstoot van industrie, de hormonen in het eten en drinken, het beroerde licht, de milieuvervuiling, de geluidsvervuiling, de vliegtuigen de de zon verduisteren, de EM-vervuiling, enzovoorts.

   En dan zondags in alle geestelijke rust naar de kerk om God te vieren? Er lijkt me iets te wringen. Dat gaat niet meer.

   1. Aanvullend:
    Er wordt ook een wig gedreven tussen de generatie: wat vroeger goed was, moet nu veranderd: de taal wordt veranderd, het rekenen, de mode, de huishouding, de voertuigen, het werk en de apparatuur.

    Wanneer de taal verandert door schrijfwijzen te veranderen en door nieuwe woorden te introduceren en anderen af te voeren ontstaat er al een taalkloof tussen jong en ouder. Vroeger rekende men uit het hoofd, dat was een vereiste. Nu gebruikt men een rekenmachientje of het mobieltje. Men schrijft geen brieven meer, maar men stuurt mailtjes, men schrijft geen ansichtkaarten meer maar men appt. Er komen steeds meer nieuwe termen vooral uit het Engels. Steeds meer communicatie gebeurt in het Engels.
    Taal is het voertuig van de geest. Wanneer de taal verandert, verandert de geest. Denk ook aan de ‘woke’-taal; een nieuwe ’taal’ die uiterst geniepig woorden en zinnen verdraait tot onbegrijpelijke wartaal, waar tenslotte wél consequenties aan verbonden zijn.
    Ook dat alles maakt een kloof tussen oud en jong.

    Dan denk ik nog aan de klassikale indoctrinatie van de jongeren met de big-bang, de evolutietheorie, de virustheorie, de medicijntheorie wellicht ook.

    Vroeger nam men kruiden als men wat mankeerde, men ging naar de dorpsgeneeskundige die over kruiden en drankjes geleerd was, maar nu krijgt men een pil van een mens in een witte jas. De volksgeneeskunde is weggevallen.
    En dat niet omdat die niet beter zou zijn dan de nieuwe geneeskunde, maar omdat we nu eenmaal in dat nieuwe systeem zitten en wijze gewone mensen maar ouderwets en lastig vindt.

    Alles verandert: vroeger had men doctorandussen, nu masters. Vroeger ging men naar de MULO, nu naar het HAVO. Taal is een medium bij uitstek om een wig te drijven tussen generaties, maar ook techniek is zo iets. Welke oudere is nog vlot op het mobieltje? Vroeger had men een encyclopedie, nu de computer.

    De ouderen zijn ook vreselijk in de steek gelaten met covid. De kinderen konden het soms alleen nog achter glas bezoeken, als ware de ouderen gevangen. Mensen moesten met zinloze maskers lopen om de ander schrik mee aan te jagen of anderszins in de war te maken. De mensen werden tegen elkaar uitgespeeld; sommige mensen spraken niet meer met elkaar of gingen zelfs uit elkaar.

    Ach, er is zóveel op te noemen waarom het geestelijk leven erg verstoord is geworden. Ik laat nog maar de 100-en oorlogen die de laatste 100 jaar gevoerd zijn weg. Want ook deze eisen hun tol aan de mensen die van deze ellende horen en het slachtoffer zijn.

    Dus ik kan me voorstellen dat dit ook alles een wig drijft tussen ouderen en jongeren. De laatsten zijn en een zó onvoorstelbare harde wereld terechtgekomen, dat het nauwelijks te begrijpen is. Zij volgen de vaak dure bijvoorbeeld kleding merken en van repareren, daar hebben ze nooit van gehoord. Als iets stuk is, koopt men nieuw, waarom zou je iets maken als het stuk is?, vraagt men zich af. Bovendien zijn veel spullen expres slecht gemaakt, om de omzet van nieuw te stimuleren; zaken gaan voor en de aandeelhouders en hedgefunds willen winst; winst die de ziel kost.

    Rente vragen, dát geeft veel problemen tussen oud en jong. Het rentesysteem en het overdreven winstbejag van de wereld verandert de menselijke energie. Het is als een virus dat je niet weg krijgt. Het parasiteert op de arbeid, de levensenergie.

    Ik kan nog lang doorgaan, maar dan kan ik beter een boek gaan schrijven. Dus hierbij laat ik het beeld maar. Het is ingewikkelder dan lijkt, dat wel.

    En dat snappen sommigen niet. Of velen niet.

    1. “Onze jeugd heeft een sterke hang naar luxe, slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen”. Een compilatie van de denkbeelden van Socrates, Aristophanes, Plato en Xenophon. Lang voor de here Jezus op aarde verscheen.
     “Het probleem met nietsdoen is dat je nooit weet wanneer je ermee moet ophouden.” – Dennis Miller.
     Het manifest ontkennen van majeure problemen heeft de mensheid nog nooit een stap vooruit gebracht, integendeel.
     Vind je het raar dat de jeugd daar niet in wil meegaan?
     Of dat ze niet meer geloven in een god die alles zal komen redden (door vooral veel te bidden) of die uiteindelijk toch alles zal verwoesten om zijn gram te halen?
     Komaan zeg.
     Ze bedenken wel andere oplossingen.
     Voorts snap ik al helemaal niet – en de jongeren waarschijnlijk nog minder – hoe u kunt geloven dat alle kwaad in de wereld wordt ‘aangestuurd’ door een supermachtige elite, terwijl uzelf en uw kompanen al een flink aantal eeuwen beweren dat de wereld aangestuurd wordt door uw ene god.

     1. “Tussen de waarheid en het schrijven botert het niet.”
      ― Connie Palmen — Nederlands schrijfster 1955 —

       1. Goddelijke inspiratie van de Heilige Geest is Waarheid en zelfs gekend door tal van kleine zielen zonder veel schoolse kennis.

     2. En ik hoop, maar ik wil u vooral niet beledigen, dat u nu niet afkomt met de Satan.

     3. @frank dierickx,
      U bedoelt met Uw laatste alinea waarschijnlijk:
      De eeuwig durende strijd tussen goed (moraal) en kwaad?

      Tja, de bijbel meldt óverduidelijk, dat die strijd eeuwig zal duren.

  2. Parochiaan,

   In gebieden waar sommige bisschoppen nog maar enige vrijheid geven aan katholieke dingen in hun bisdommen ziet men meer mensen terugkeren tot het katholiek geloof; dat was gedurende het voorbije decennium te zien in Amerika. In de kringen rond Franciscus in het Vaticaan was men daar woedend om en men wilde daarom verwoesten wat daar opgebouwd werd. Hier in Vlaanderen zijn er eenvoudigweg geen bisschoppen die zodanig vrijheid laten aan katholieke dingen dat de aanhang van het katholicisme terug zou groeien; de kerkvorsten hier zijn discipels van de vrijmetselaar Leo Suenens, die op de lijst van Pecorelli stond.

   Hopelijk zal de paus na Franciscus de mannen op de bisschopszetels hier vervangen door anderen.

 39. RedWednesday.

  Op RedWednesday© kleuren in Nederland ruim 150 en wereldwijd honderden kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood. Waarom? Om aandacht te vragen voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Ook u kunt meedoen!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht