Oog om oog, tand om tand…

De wet van wraak en vergelding, die zowel in de joodse Thora als in de islamitische Sharia als regel geldt, is de sleutel van de bloedige oorlog tussen Joden en Arabieren in het Palestijnse Gaza en nu ook elders in Israël, met name op de Westelijke Jordaanoever.

De Joden hebben nooit aanvaard dat Jezus Christus, één van hen, de wet, zoals die door Mozes werd opgesteld, is komen vervolmaken . Hij is de joodse wet niet komen afschaffen, zo zegt hij het zelf heel duidelijk, hij is die wet komen vervolledigen door er de begrippen barmhartigheid  en vergeving aan toe te voegen. Een wet die dus niet meer alleen voor het joodse volk gold, maar die werd omgevormd tot een universele wet voor alle christenen, en bij uitbreiding, voor de hele mensheid. Het is daarom dat de christelijke leer door het judaïsme en zeker door de extreem religieuze kolonisten van vandaag, wordt verworpen en dat vergeving voor hen onmogelijk is, zeker niet tegenover niet-joden, die zij, spijtig genoeg, nog steeds als minderwaardig beschouwen.

Aan de andere kant heeft de profeet Mohammed, het ‘oog om oog’ principe van de Joodse Thora overgenomen en in zijn islamitische  wetten verankerd, ondanks het feit dat hij zeker de leer van Jezus Christus, waar vergeving centraal staat, kende. Eigenlijk een terugkeer naar wetten, die 600 jaar eerder van kracht waren.

Wie reeds naar het historische en religieus zo boeiende Israël is geweest, zeker naar plaatsen waar veel moslims wonen, zoals Betlehem of Akko(Accra), voelt de spanning die tussen de twee volksgemeenschappen bestaat, de afkeer van de een voor de andere, de opgekropte haat en woede van de Arabische bevolking, die zich onderdrukt voelt.

De  inval van de Palestijnse Hamas militanten op Israëlisch grondgebied en het bloedbad dat zij er aangericht hebben, kan vergeleken worden met een vulkaan, die sluimert en waar ondergrondse lavastromen zich bundelen, op op een onverwacht moment, tot een geweldige uitbarsting te komen. Oog om oog, tand om tand…

Israël is vernederd geweest en wreekt zich nu. Het volk wil vergelding…oog om oog, tand om tand… Duizenden Palestijnen, meestal onschuldigen, worden gedood, mannen, vrouwen en vooral kinderen.

Sterker nog, nu alle ogen op Gaza gericht zijn, profiteren  de fanatieke en bewapende kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, waar ongeveer 600.000 Palestijnen wonen, nu van de situatie om, tegen het volkerenrecht in,  een etnische zuivering door te voeren, de Palestijnen te verdrijven  en hun gronden door middel van terreur in te palmen. Oog om oog, tand om tand…De Israëlische regering laat betijen… Zij kent waarschijnlijk het woord ‘pogrom’ niet meer…, waar Joden eeuwenlang slachtoffer van geweest zijn…

Dit zal op zijn beurt zorgen voor nog meer haat, wraak en vergelding om het aangedane onrecht, niet alleen in Israël en de Palestijnse gebieden, die allang een echte, soevereine staat hadden moeten zijn, maar in heel het Midden Oosten en verder, tot bij ons. Het decadente Europa, dat waarden verdedigt, die haaks staan op het christendom, is niet meer in staat is om een echt vredesplan uit te werken en op te dringen. Het is de vazal en de speelbal van een verzwakt Amerika geworden, dat alleen uit eigenbelang handelt.

Het kruidvat, dat het Midden Oosten is, verlegt zich in een razendsnel tempo naar West-Europa, verstrikt in verlammende ‘woke’ en’ Lgbtq+ ‘ ideologieën en verlamd door de tsunami van de massamigratie uit gebieden waar de cultuur van het ‘oog om oog, tand om tand’ vanzelfsprekend is.

Ook wij zitten op een vulkaan!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

72 commentaren op “Oog om oog, tand om tand…

 1. Hezbollah in Libanon heeft aan Israël een ‘ultimatum’ uitgevaardigd: stop de oorlog tegen Gaza uiterlijk om 15.00 uur lokale tijd, aanstaande vrijdag 3 november.

  die tijd ook he ?

  waar halen ze toch hun inspiratie vandaan hmmmm

 2. Er,
  Moet me iets van het hart,
  Ik zie katholieken en andere christenen zich meer en meer anti-semitisch opstellen.
  Men laat zich leiden door het aloude feit dat de joden hun messias Jezus Christus niet aanvaard hebben en dat zij daardoor de straf verdienen die het Joodse volk nu al tweeduizend jaar teisteren. Komt daar bovenop dat God zijn uitverkoren volk dus volledig zou verworpen hebben en het oude verbond dat hij met hen sloot zou vernietigd hebben.
  Ten eerste vergeet men dat Jezus Christus zelf Jood was uit het geslacht van David dan nog, de apostelen allemaal joden waren en de eerste christenen zo goed als allemaal joden waren en dat Jezus Christus in de eerste plaats werdt verworpen door de Joodse religieuze elite deels om politieke redenen en deels om de starheid van de Joodse interpretatie van de Thora en hun eindeloze regeltjes die vaak tegen het absurde aanleunen. Er waren zelfs bij de Farizeeën mensen die achter Jezus stonden maar konden niet op tegen de heersende macht en corruptie ( is het nu anders bij ons ???).
  Denkt men nu echt als Christus als messias zou verschenen zijn pakweg in Gallië in die verstande dat zij op een hogere spriritueel niveau zouden hebben gestaan in die tijd dat dezen het zouden beter gedaan hebben ?
  Ik denk het niet !
  Dus lijkt me een uitspraak als “de joden hebben Jezus vermoord” erg kort door de bocht.
  Kijk naar het westen bij ons doet men nu zowat alles dat tegengesteld is aan de wil van God ondanks dat men de waarheid in de hand had sinds de missie van Jezus Christus (katholieke kerk- leer) heeft men ook hier christus vermoord en meer nog Jezus Christus wordt nu dagelijks gemarteld, bespot, ontheiligd en steeds opnieuw gekruisigd en dan durven sommigen zich verheffen dat ze het beter doen dan de joden ????
  Wat men ook niet begrijpt en ik word er moe van is dat de gebeurtenissen in Israel , Oekraïne of gewoon op wereldvlak totaal escaleren door de enorme geloofsafval en de exploderende ongelofelijke schaamteloze zonden .
  als klap op de vuurpijl is dit naadloos is geprofeteerd in de Bijbel, door tal van mystici, katholieke heiligen, op talloze verschijningen van de Heiliger maagd waar steeds maar weer opgeroepen werd tot gebed en bekering om voor wat komt te kunnen afwenden of te verzachten.
  Ziet men nu nog steeds niet (en ik mag niet vloeken) dat alles is in gang gezet wat voorzegt is ???
  Nota: de joden en de moslims zullen zich uiteindelijk bekeren tot christus en trouwens is dit proces al gaande zowel bij de joden als de moslims (mensen van goede wil)
  Heeft u al gehoord van Messiaanse joden ?Een beweging die alsmaar groeit in Israel.

  1. Woorden zoals “antisemitisme” en “racisme” zijn jargon van de vijanden van Christus bedoeld om verzet uit te schakelen; “antisemitisme” betekent letterlijk tegen Semitische afstamming zijn, maar zelfs de Arabieren die de Judeee¨rs haten hebben afstamming van Sem door de bloedlijnen van Lot (Moab, Ammon), Esau en Ismaël, vermengd met het bloed van Cham waardoor hun fenotypes donkerder zijn. Volgens de kerkvader sint Hippolytus waren ook de Germanen Semitisch; de Germanen waren van Scythische oorsprong en de Scythen kwamen uit Iran. Iran en Irak waren de erflanden van Elam, Assur en Arpaksad, maar ook de tien noorderstammen van Israël hebben er gewoond na hun wegvoering door Salmanassar. Volgens de niet-canonieke tekst 4 Esdras wilden zij land gaan bewonen dat onbewoond was en daarom gingen zij voorbij de Eufraat; dat was dus in Scythië. De Scythen waren de eersten die de Pontische Steppe bewoonden, migreerden daarheen vanuit Iran en de migratie van de tien stammen past exact in de tijd waarin de migratie van de Scythen plaatsvond volgens diezelfde route. In Rusland werd in een Sarmatisch graf een zegel gevonden met de naam “Eljasiv” in Paleo-Hebreeuws schrift en de “Bergjoden” in het Kaukasusgebied hebben een mondelinge traditie volgens dewelke zij van de tien stammen zijn. De Judeeër Josephus Flavius schreef dat in zijn dagen de tien stammen in het gebied niet onder Romeinse dominantie woonden (Scythië dus) en dat zij een grote menigte waren. Toen de Scythen in het noorden gevestigd waren hebben zij een invasie zuidwaarts uitgevoerd tot aan Egypte, maar wat opvalt is dat zij Judea spaarden; waarschijnlijk herinnerden zij zich nog hun bloedbanden met Juda. Drinkhoorns, broeken, paardencultuur, die Germaanse dingen kwamen van de “Iraniërs” in de noordelijke steppe; wij zijn dus mogelijk Israëlieten van de tien stammen. Wie dus verzet tegen Juda “antisemitisch” noemt is dus consistent door ook de Judeeërs “antisemitisch” te noemen omdat zij de Germanenvolkeren willen verwoesten.

   Jezus de Godkoning werd geboren in Judea (het gebied van de twee zuiderstammen) en was Judeeër van de afstamming van David. De huidige “Joden” zijn de afstammelingen van het gedeelte van Juda en Ben-Jamin dat Christus afgewezen heeft en de Godsmoord gepleegd heeft, vermengd met het bloed van Jafet (de semi-Turkische Ashkenazîm) en met het Noord-Afrikaans bloed van Cham (de Sefardîm); volgens de H. Schrift hebben hun voorvaderen de bloedschuld om de Godsmoord afgeroepen over henzelf en over hun kinderen, en in het boek Apocalyps noemt Christus hen de synagoge van de satan. Doorheen de geschiedenis zijn de Judeeërs en hun gnostische sekten de vijanden van het Christendom geweest.

   Wat Israël-Gaza betreft; de factie van Netanjahu en de Arabische factie zijn beiden misdadig en beiden in de greep van Belial die het huidig conflict georkestreerd heeft ter uitvoering van zijn antichrist-plan te Jerusalem. De demoon die in de Kaäba van de mohammedanen huist is zijn vazal zoals ook de demonen met wie de kabbalistische magiërs van Juda spreken. Velen zijn geneigd om te kiezen tussen de hegeliaanse facties die de donkere machten aan hen presenteren, en zo worden zij meegetrokken in de uitvoering van hun plannen. Zo zijn er protestanten die het zionisme verkondigen omdat Juda later de Godheid van Christus zal erkennen; Juda zal katholiek worden, maar voor dat gebeurt zal het eerst de manifestatie van de antichrist teweegbrengen die in Jerusalem zal zitten. Anderen zoeken medestanders tussen de mohammedanen; zeer schizofreen gezien de eeuwenlange ellende, bloedvergieten en slavernij die christenen geleden hebben door toedoen van de mohammedanen. Katholieke christenen zijn geen Joden, noch mohammedanen, maar christenen, en de christelijke macht in het Heilig Land was het Latijns Koninkrijk Jerusalem, de Frankocratie, die reeds eeuwen geleden verwoest werd. De christen moet geen goddeloze machten steunen die heden gevestigd zijn.

   We leven in de eindtijd, en daarmee bedoel ik niet dat het binnen vijf jaren gedaan is, maar algemeen gesproken, en het zou kunnen dat de Heer Jezus eind deze eeuw wederkeert. Wat Germanen hier nog kunnen doen is betrachten verzet op te bouwen, katholiek en Germaans, tegen de boze machten hier thuis en een parallelle samenleving afgesloten van de tentakels van die machten; wie weet, wie weet zal er hier dan nog ergens een fort van weerstand staan tot het einde. Wanneer Christus terugkeert begint het Zevende Millennium, en in die tijd zal Juda, samen met de tien stammen en de volkeren, christelijk zijn. Na de duizend jaren komt het Laatste Oordeel en de vernieuwing aller dingen.

   1. “Katholieke christenen zijn geen Joden”

    Er zijn natuurlijk etnische Joden die katholiek zijn, maar ik had het uiteraard over de valse religie van de Joodse sekten.

   2. We leven in de eindtijd, en daarmee bedoel ik niet dat het binnen vijf jaren gedaan is, maar algemeen gesproken, en het zou kunnen dat de Heer Jezus eind deze eeuw wederkeert.

    Sorry ,

    Drie dagen duisternis (1) Aurora’s – Het teken van Jona! (De laatste drie dagen voor de Opname) De Nacht van 72 uur! (2) Een hels leger uit de hemelse gewesten Demonen maken zich meester van de wereld (72 uur totale Duisternis) Broeders en zusters, De Opname zal niet plaatsvinden op de wijze

    op mijn verjaardag -drie dagen duisternis

    Cultus van Tlaloc 5 november Nieuwe vuurceremonie 2027
    https://www.atlasobscura.com/places/tenayuca-pyramid-tomb-of-the-years
    https://www.mesoamericancalendarstudies.com/new-fire-ceremony.html
    https://stellarium-web.org/

    https://www.youtube.com/live/3Qx02_rQgFY?si=Xq1GMmfseC1t0Fvx

    Op minuut 3:00 hier gaan we ongelofelijk interessant

    5 november… Tijdreisoffer

    https://youtu.be/t5HDBVoXDNk?si=URiJ3V82dwBrkq0w

    https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-3125664713108529621&th=18b939dfc12bfcde&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9rgwCwJBqp_U-aTQllZkfiIkLBmtOH-lA8SXBwfzaQqgp5_bpmKfCsp_mZcVlLUYQouGdoTq-Ti9wt6nexLTUCGIGAqPDPprpYy12DrWA1kOQroOW1_9z2UP0&disp=emb&realattid=ii_lntp02tx0

   3. We leven in de eindtijd, en daarmee bedoel ik niet dat het binnen vijf jaren gedaan is, maar algemeen gesproken, en het zou kunnen dat de Heer Jezus eind deze eeuw wederkeert.

    Agenda 2030
    Great Reset
    Build Back Better
    Totale controle

    Eind van deze eeuw

    Hihi. Whahi. Whahahihi. Mwhahaha. Mwhahihiha.
    MWHUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!

    Dat was de profeet Daniël sorry

    1. Ik weet dat “Agenda 2030” uitgevoerd wordt, Edwin Vissers, en het valt op dat ze het jaar geselecteerd hebben waarin het tweeduizend jaren zullen zijn sinds het begin van de publieke predicatie van Christus, maar of ze de manifestatie van de zoon van verderf in dat jaar willen teweegbrengen weet ik niet. De exacte jaartallen zoeken moet men niet doen. Wat zeker is is dat de antichrist-tirannie drie jaren en een half zal duren, waarna Christus wederkeert en oorlog voert tegen hem.

     Het zou kunnen dat de Paroesie van Christus eerder gebeurt dan het einde van de eeuw, maar dat weet men niet. Er wordt verwacht dat de Eufraat tegen 2040 opgedroogd zal zijn, en het opdrogen van die rivier staat vermeld in het boek Apocalyps. Er wordt beweerd dat het door antropogene klimaatverandering komt, maar neen, het betreft profetie.

   4. Naast een visie gebouwd op geloof en traditie bestaat er gelukkig ook een wetenschappelijke exploratie van onze oorsprong als mens en de evolutie daarvan. Die wetenschappelijke verkenning van de oorsprong van de mens is uiteraard nooit af. Nieuwe vondsten, technieken en benaderingsmethoden zorgen ervoor dat die kennis almaar evolueert en verfijnt.
    Zeer lezenswaardig is het boek van Marc Verhaeghe, ‘De evolutie van de mens’. Waarom wij rechtop lopen en kunnen praten. Medisch-biologische inzichten en recente fossiele vondsten.
    Wat mij almaar meer opvalt is dit:
    Geloof en wetenschap kunnen perfect samengaan. Dat hebben grote geesten al bewezen. Er is wel één heel belangrijke voorwaarde: ze moeten allebei ‘zoekende’ mensen blijven. Want een wetenschapper die ‘zeker’ is kan nooit een wetenschapper zijn. En een gelovige die alles zeker weet hoeft en kan niet meer ‘geloven’, lees: vertrouwen, want hij wéét.
    Zoekenden zijn zelden het probleem. Het zijn de wetenden die de ellende veroorzaken.

    1. Frank Dierickx

     https gegroetokruis.org/2023/05/23/nieuwe-editie-van-de-evolutietheorie-ontkracht/

     Alle wetenschap komt van God en is van oorsprong Geestelijk.
     U wil leven zonder de Geest van God dan blijft uw ziel een lege doos zonder de kennis of wetenschap van het natuurlijke Leven. Met het verstand alleen geraakt men niet verder dan een chaotische massa ‘filosofische’ scepsis die nooit vast omlijnd is.

     Bovendien ontkent u de wonderen, niet alleen verricht door Jezus, maar door zeer vele heiligen.

     In alle godsdiensten zijn er mensen te vinden die de geestelijke wereld kennen, ook in boeddhisme, occultisme en hekserij, maar de ultieme geestelijke ontmoeting is met Jezus persoonlijk en DIT IS TEVENS HET BELANGRIJKSTE DOEL IN HET LEVEN.

     Alleen al het feit dat sommige moeders, vooral Maria, in staat zijn de ziel van hun kinderen in real time mee te beleven alsof zij er binnenin zaten zou u toch tot nadenken moeten stemmen. Diepe empathie is werkelijkheid en dat over alle fysieke afstand heen.

     Mij dunkt dat het absoluut de moeite waard is dit ernstig te onderzoeken !!!
     Zodra uw onderzoek onmiskenbare resultaten oplevert zult u altijd weer opnieuw geconfronteerd worden met de allerergste vijanden die eveneens altijd ten zeerste goddeloze mensen blijken te zijn !!! Zulke ‘wetenschappers’ willen u dan degraderen tot een te onderzoeken voorwerp in de mening dat geestelijke activiteit iets met de hersenen zou te maken hebben OMDAT ZIJ NIET WILLEN GELOVEN dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Zodra zij u te pakken krijgen wordt u levend opengesneden om u grondig te onderzoeken zoals o.a. gebeurde ten tijde van het Hitler-regime, maar ook later.

 3. Aan de andere kant dient gezegd te worden dat de halsstarrigheid van de orthodoxe joden om de ware messias te blijven verwerpen ze veel van het onheil aan zichzelf te danken hebben tot op de dag van vandaag.

  1. Dat zijn de orthodoxen een zeer koppige soort joden en een toch wel kleine minderheid in Israel

   1. omdat alle oude profetieën in het oude testament die naar de messias verwezen zeer duidelijk aangaven dat het om Jezus Christus ging waren de religieuze Joden zo koppig dat ze de Talmoed schreven ( 2e tot 6e eeuw na christus) om hun leugen omtrent de messias in stand te kunnen houden.

 4. Oorlogen zijn vaak complexe en veelzijdige gebeurtenissen die meerdere oorzaken en factoren hebben. Sommige oorlogen hebben duidelijk een religieuze component, zoals de kruistochten, de heksenjachten of de ketterijbestrijding. Andere oorlogen hebben meer te maken met politieke, economische, etnische of ideologische kwesties, zoals de wereldoorlogen, de Koude Oorlog of de Vietnamoorlog. Religie kan in deze gevallen een rol spelen als een middel om mensen te mobiliseren, te legitimeren of te onderscheiden, maar het is niet de hoofdoorzaak of het hoofddoel van het conflict.
  Volgens sommige onderzoekers is religie slechts verantwoordelijk voor ongeveer 7% van alle oorlogen die door de geschiedenis heen zijn gevoerd. Anderen betwisten deze cijfers en wijzen erop dat religie vaak verweven is met andere aspecten van de samenleving en de cultuur, en dat het moeilijk is om religie te isoleren als een aparte variabele. Bovendien kan religie verschillende betekenissen en functies hebben voor verschillende groepen en individuen, en kan het zowel een bron van vrede als van geweld zijn.
  Men moet kijken naar de motieven en doelen van de betrokken partijen in een oorlog. Zijn ze vooral gericht op het verspreiden, verdedigen of zuiveren van een bepaald geloof of een bepaalde leer? Of zijn ze vooral gericht op het verkrijgen, behouden of uitbreiden van macht, rijkdom of invloed? Hoe belangrijk is religie voor hun identiteit, hun waarden en hun wereldbeeld? Hoe gebruiken ze religie om hun acties te rechtvaardigen, te verklaren of te bekritiseren? Hoe reageren ze op religieuze diversiteit, tolerantie en dialoog? Dit zijn enkele vragen die kunnen helpen om de rol van religie in oorlogen te analyseren en te begrijpen.
  Kortom: één kamp kiezen is intellectueel iets te simpel. Maar dat oorlog an sich altijd een ramp is voor de zwaksten is, dat wel duidelijk.

  1. @ Frank Dierickx,
   uw complexe intellect (meestal ingewikkeld en onontwarbaar) schenkt u aanzien en autoriteit, doch slechts binnen zeer nauwe wereldse maatschappelijke grenzen.

   Het kan ook simpel en eenvoudig: het aardse leven is slechts loutering van de ziel en beproeving van de ziel, in het groot en in het klein, op grote schaal voor volkeren en tot in kleine finesses voor de aanstaande heiligen, dat alles op vele niveau’s in vele herhalingen voor zover nodig en nuttig. Omdat de mens over volledige vrijheid van handelen en denken beschikt, omwille van altijd vrije toegang tot de Liefde tot God, zijn grote en kleine oorlogen onvermijdelijk door eigenzin en onwil.

   Uw werelds-‘wetenschappelijke’ visie helpt niemand een stap vooruit. Zoals geweten moest indertijd de volkenbond de vrede dienen maar het tegenovergestelde bleek zich voor te doen, net zoals heden de UNO alles doet wat nodig is om onvrede te stichten in alle landen, en volksgroepen tegen elkaar op te zetten, zelfs met deelname van een onwettig verkozen ‘paus’.

   Maar God gebruikt al Zijn vijanden als een voetbank, dat is wat u niet wil of kan begrijpen. Doch een mediterend, tot overwegen van Gods Wil geneigd, simpele ongeletterde christen kan dat wel inzien, en is daar in nederigheid toe bereid.

   1. Artikel 117 van het Wetboek van Strafrecht maakte het strafbaar om een regerend vorst of ander hoofd van een bevriende staat (Vaticaan) opzettelijk te beledigen.

    1. Goed zo, Magda, maar zijn onze wetten nog gesteund op waarheid ?

     Bijvoorbeeld de wet over abortus zegt nog altijd dat abortus strafbaar is. Maar men heeft deze wet ontkracht door allerlei toevoegselen zonder met God rekening te houden.
     Hoort u ‘paus’ Bergoglio daar ooit iets over zeggen ???
     Enkel keren slechts zei hij met zuinige woordjes dat abortus “niet mag”. Zeer dikwijls ontvangt ‘paus’ Bergoglio gekende activisten en zelfs de Amerikaanse president Joe Biden, allen zeer actief VOOR ABORTUS en het valt op dat hij hen zeer sterk en nadrukkelijk aanmoedigt.
     Maar ‘paus’ Bergoglio toonde zich zeer onvriendelijk tegenover president Trump omdat deze het christendom steunt en grote sympathie heeft voor PRO-LIFE !
     Bijgevolg beledigt Bergoglio niet alleen alle PRO-LIFE mensen maar vooral God !
     Abortus is moord en een zeer zware zonde.
     Tegenwoordig worden wetten alleen nog gebruikt om rechtvaardige en christelijke mensen te vervolgen !!!

    2. “Maar God gebruikt al Zijn vijanden als een voetbank, dat is wat u niet wil of kan begrijpen.”
     Gedraag u nu toch eens als een voetbankje, Magda. Zoals Magdalena.
     Jezus is geboren in een Esseense nederzetting bij Qumran aan de Dode Zee. Daar zou ook een Bethlehem hebben gelegen. Jozef en Maria waren lid van deze Esseense gemeenschap. Jezus trouwde later met Maria Magdalena. Ze kregen een dochter en na de kruisiging twee zoons. Beetje raar, niet? Maar in die virtuele wereld is werkelijk alles mogelijk – je kunt er verrijzen – en de echte werkelijkheid betekent werkelijk niets. Daar bestaan allemaal teksten van. Gij nu.
     Vriendelijke groet.

     1. Ziedaar de haat van de vrijmetselarij tegen God. Ik ken dat soort literatuur. Vertel me eens iets dat ik nog niet wist. Altijd bereid iets bij te leren over haat tegen God.
      Ik stel als burger niets voor in de maatschappij, maar God heeft altijd het eerste en het laatste Woord. Goddeloze vrijmetselaars kunnen dat niet verdragen.

      Het Woord van God bestaat uit oneindig veel meer dan teksten. De openbaring wordt niet slechts in teksten voorgedragen, maar in het Levende Woord, alleen gekend door wie in nederigheid en oprechtheid zich wendt tot de altijd tegenwoordige Levende Heilige Harten van Jezus en Maria. Empathie komt in de allereerste plaats van Hen, maar Zij zijn altijd met zeer groot liefdevol geduld wachtende op de rijping van de zieltjes die Hen wensen te naderen. U spot daarmee uit dwaasheid.

     2. Ik wil graag Frank de oren wassen. dat is vriendelijk gezegd

      Edwin Vissers schreef:
      5 november 2023 om 03:04
      Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld; je reactie wordt zichtbaar nadat deze is goedgekeurd.

    3. Die wet zou (in Nederland) niet (meer) bestaan, lijkt het, beste Magda, zie:
     (https://www.nederlandrechtsstaat.nl/belediging-van-buitenlandse-staatshoofden/)

     “Hoewel het niet langer apart strafbaar is, kunnen beledigingen van buitenlandse staatshoofden uiteraard nog steeds ergernis opwekken. Het terugtrekken van de ambassadeur door Frankrijk (een zwaar diplomatiek middel) getuigt hiervan. Zolang het op het diplomatieke vlak blijft zal de uiteindelijke schade van dit soort uitingen beperkt blijven, mogen we hopen. Als die oorlog ten gevolge van een belediging, waarvoor men vreesde tijdens de dictaturen van de vorige eeuw, maar achterwege blijft…”.

 5. U koestert zich in de morele superioriteit van het christendom tegenover die andere religies. U ziet daarbij over het hoofd dat er ook christenen zijn onder de Palestijnen. Zie maar naar de kloosters in Gaza die mee gebombardeerd worden.
  U spreekt van “oog om oog, tand om tand”. Het is in werkelijkheid meer dan dat. Het is “twee ogen” of meer “om één oog” volgens de Talmoed (de uitleg van de mondelinge wet) als het niet-joden betreft.
  Superioriteitsgevoelens zijn echter misplaatst. Het (post-)christelijke westen staat grotendeels achter de etnische zuivering daar. Dat is zorgelijk. Is het omdat de slachtoffers daar minder wit zijn dan in Oekraïne?
  Er zijn in die drie weken nu al meer burgerslachtoffers in Israël/ Palestina gevallen dan in de 560 dagen van het Oekraïense conflict. Onze leiders zwijgen daarover. Ze hebben ondertussen een twaalfde sanctiepakket tegen Rusland klaar waarbij uitvoer van naalden en beitels verboden wordt. België zal Russische diamanten bannen. Goed voor de diamantverwerkers in Dubai. Waarmee zijn wij (zij) bezig?
  Het eindtijdgeroffel in de commentaren vind ik ook overdreven. Acteurs zoals Hezbollah en Iran (= Amelek?) zijn niet apocalyptische bruten maar ze zijn in feite veel meer rationeel dan de westerse acteurs zoals de Britten en Amerikanen. Die zijn vaak “borderline” omdat ze geen grenzen aan hun machtsexpansie kunnen aanvaarden. Eindtijd betekent volgens mij op de eerste plaats dat de werkelijkheid de bovenhand haalt op de “borderline” en andere perversies.

  1. U steunt met uw typisch nazbol-discours de macht in Iran omdat uw Putin de opdracht gekregen heeft om de grote pro-mohammedaanse machthebber te spelen terwijl de macht in Amerika opdracht gekregen heeft om de zionistische kaart te spelen, en misschien willen ze zo een Derde Wereldoorlog op gang brengen. Mensen in West-Europese landen mogen zich er niet door laten vangen. Het is perfect mogelijk om tegen de zionistische macht en tegen de mohammedaanse machten te zijn; u spreekt volgens de lijn van “Operation SIG” van de Sovjetunie, antizionisme maar zonder ook antimohammedaans te zijn.

   En, kerel, de Christenheid in het Westen is verwoest en geen recht-belijdende katholieken zijn trots op hoe het Westen nu is; NATO is niet het Christendom. Ook is het een typisch duginistische tactiek om het Westen te vereenzelvigen met NATO; volkeren zijn niet de machten waardoor zij verdrukt worden.

   Ik buig niet voor uw Putin, een bouwer van het oprijzend eurasianistisch wereldrijk, noch voor zijn vazal in Iran, zoals ik ook niet buig voor Biden, Netanjahu en Ursula von der Leyen. Mijn Vorst is Christus, en aan geen mortale heer heb ik trouw gezworen.

   1. De LGTB’ers, de neonazi’s maar ook de antifa’s, de Zelenski semieten maar ook de Azov-antisemieten, de jihadisten maar ook vele traditionalistische katholieken zoals u, ze zijn allemaal tegen Rusland. Een postmodern allegaartje. U bent daar in goed gezelschap.

    1. Kunt u niet lezen? Ik heb hier duidelijk gemaakt dat ik niet meespeel met de hegeliaans-gecontroleerde dubbeloperaties, dus probeer mij met uw gevorkte tong niet in uw fictieve verzameldoos te duwen. Zelensky en Putin zijn beiden dienaren van Chabad-Lubavitch van de Judeeër Mendel Schneerson.

     Opdat lezers niet misleid worden herhaal ik wat ik hier eerder schreef:

     “Over Dugin; er staat op het internet een Engelse vertaling van een Pools interview met Dugin door “Fronda” met de titel “Aleksander Dugin: I am waiting for Ivan the Terrible”. In dat interview is het antikatholiek, anti-blank en anti-westers kader van het eurasianisme manifest. Dugin zei dat de beide machten, het Atlantisch imperium en het Euraziatisch imperium, Polen wilden beroven van haar katholicisme en dat zij moest kiezen tussen de twee; hij wilde dat zij voor het Euraziatisch imperium zou kiezen.

     Die Dugin beïnvloedt Nieuw Rechts in Europa en Dissident Rechts in Amerika; daardoor kwam het dat vorig jaar zovelen de “based Putin”-onzin navolgden. In het genoemd interview praatte Dugin ook over het Europees Nieuw Rechts. De algemene perennialistische invloed op die stroming is al langer berucht.”

     In Frankrijk werd Pierre Hillard bestookt door Christian Bouchet “Frater Marcion” omdat hij Putin als onderdeel van de “Nieuwe Wereldorde” benoemde; die Bouchet is de vertegenwoordiger van Dugin in Frankrijk en een Crowley-satanist zoals hij en werkt voor de onderwerping van het Westen aan het oprijzend Euraziatisch eindtijd-wereldrijk van Antichrist. In West-Europa worden daartoe Nieuw-Rechts (zionistisch) en communistische groeperingen zoals de PVDA (pro-Palestijns) van Hedebouw gebruikt, in Azië een oosters revanchisme tegen het Westen.

     1. De strategie van “Rechts” en “Links” te instrumentaliseren is typisch onderdeel van Dugins nationaal-bolshevisme; de benaming zegt het al; een convergentie van nationalisme en leninisme.

      Een westerling die zich gewillig en abject ter aarde buigt voor de buitenlandse ontaarde Hun in Moskou pleegt stamverraad.

      1. De extremisten in West-Oekraïne zien zichzelf als de laatste dam tegen “de ontaarde Hun in Moskou” zoals u dat noemt. Uw haat tegenover Rusland heeft andere redenen maar is gelijkaardig aan die van de LGTB’ers, Zelenski semieten, Azov antisemieten, neonazi’s en antifa’s, neoconservatieven, NATO, Yuval Harari (WEF) enz. Het zijn diepe emoties die veel meer bepalend zijn dan de aangehaalde redenen. Het gaat meer dan duizend jaar ver tot Karel de Grote en zijn keizerskroning en het schisma in 1044. Met het schisma is de paus de helft van zijn territorium verloren. Dat heeft het westen nooit kunnen verkroppen. Altijd weer willen ze “het hol van Alibaba” met al zijn schatten in handen krijgen.
       Komt niet telkens met Dugin af. Hij is een vakfilosoof meer niet en heeft dus maar een beperkte impact. Zijn tweets zijn inderdaad vrij somber de laatste tijd. Zijn dochter Darya is verleden jaar vermoord door de Oekraïense geheime dienst. Amerikaanse bladen berichten nu dat dat in samenwerking met de CIA was.
       U vermeldt dan Hillard. Rusland zou gewoon een agent van het mondialisme zijn. Bekijkt u eens het debat met Xavier Moreau daarover. Moreau is een Franse katholiek die in Moskou woont. Dit is de link: https://rumble.com/search/all?q=la%20russie%20est%20elle%20un%20agent%20du%20mondialisme

       1. Teraspol,
        kunt u wellicht een korte samenvatting geven van wat Moreau denkt over Rusland? Is dat land nu wél of niet een agent van het WEF? (Ik versta geen Frans.)

        Nb. Ik denk dat de wereldse problemen waarschijnlijk steeds vooral voortkomen uit het gegeven dat er zogenaamde leiders van landen zijn, die steeds zelf de problemen veroorzaken, dit omdat zij zich als mens met geweld, list en bedrog boven andere mensen verheffen.

        Maar wie of wat geeft een landrover het recht om als ‘dank’ voor zijn uiterst crimineel gedrag, baas van een land te worden bijvoorbeeld? (Andere dieven van dat allooi spannen samen op de aarde. Dus die gunnen anderen van hun soort dat recht. Samen sterk zullen ze denken.) Want zo gaat het meestal: een stel rovers en moordenaars stelen een land en gaan er de baas spelen. Dit leert ons de geschiedenis.
        De wortel van het kwaad is dus vaak die landroof en de moorden op de mensen daarbij; dat geeft generaties slecht karma, bloed op het land dat schreeuwt om wraak; enzovoorts.

        1. Principieel reageer ik niet meer jou, Raphaël, maar wegens jouw linguïstische handicap maak ik een uitzondering.
         De discussie gaat over de vraag of Rusland een agent is van het mondialisme, oftewel de ideologie die streeft naar een wereldwijde eenwording op politiek, economisch en cultureel gebied. Pierre Hillard, een Franse historicus en geopoliticus, beweert dat Rusland een onderdeel is van het mondialistische project, dat volgens hem wordt geleid door een occulte elite die de mensheid wil onderwerpen aan een totalitaire wereldorde. Xavier Moreau, een Franse militair en geopoliticus, verdedigt daarentegen het standpunt dat Rusland een soevereine en onafhankelijke natie is, die zich verzet tegen het mondialisme en opkomt voor de diversiteit van de beschavingen. De twee sprekers gaan in op verschillende aspecten van de Russische geschiedenis, cultuur, politiek en economie, en proberen hun argumenten te onderbouwen met feiten en bronnen. Het debat wordt gemodereerd door Mike Borowski, de oprichter van Gérard Info en de YouTube-kanaal Géopolitique profonde1. Het debat is te beluisteren op Radio Courtoisie, een Franse radiozender die zich richt op de conservatieve en nationalistische stromingen. Geen dank.

          1. Allee vooruit.
           In mijn linkerschuif (la) ligt een briefje met vijf namen op. Telkens als ik wil reageren op een bericht – zo heb ik me voorgenomen – moet ik eerst de naam checken, en mij inhouden om op die naam te reageren. Toch al zeker niet rechtstreeks. Het zijn de namen van de mensen die alles zeker weten, nergens aan twijfelen en de enige echte waarheid in pacht hebben. Die hun medemens zonder enige kennis van zaken een cijfer geven, veroordelen en uitschelden, zonder één zinnig inhoudelijk weerwoord. Die ter verdediging alleen maar hun eigen voorspelbare riedeltje declameren. Die een ‘own goal’ maken zonder het zelf door te hebben. Kortom, mensen die hun eigen autonome denken volledig hebben opgegeven voor één theorie, één waarheid, één allesomvattend gelijk. Ik kan een stelling op dit Forum poneren, en ik zou de reacties van die mensen zelf vooraf al kunnen uitschrijven. Zelf verkies ik ‘zoekend’ te blijven, en wissel graag van gedachte met andere zoekende mensen. Niet met de alles-beter-wetenden. Het spijt me, maar door jouw vele reacties heb ik jou bij die categorie gezet. Vandaar die eerste zin.
           Fijne avond verder.
           Ps. Ik zou de proef op de som kunnen nemen en nu al meteen de waarschijnlijke reacties de vijf kunnen neerpennen. Maar vermits geen deurwaarder hier aanwezig laat ik de eer aan henzelf.

          2. @ Raphaël,
           mensen als Frank Dierickx komen hier slechts om onrust op te weken en te treiteren, niets is ooit geschikt voor hem. God en de Traditie van Waarheid zijn hem een doorn in het oog. Hij heeft volledige vrijheid om eender hoe te reageren en buit dat uit om iedereen ongelijk te geven. Beter hem nooit meer rechtstreeks aan te spreken.
           Hij heeft een hoog IQ en dat stelt hij volledig ten dienste van verborgen narcisme. Dat is de meest venijnige soort van narcisme.

          3. Frank,
           Ik kan er uiteraard niet al te serieus op ingaan, wat maakt zo een geschrijf nu uit, immers, maar toch; ik bijt in het uitgeworpen aas:

           Grappig. Ik stel me nu zo een oud eiken bureau voor met links een platte lade erin, waar meneer dan in zijn heerlijke fauteuil achterzit, af en toe zo de linkerlade open trekkend, hoe zat dat ook al weer met die?, natuurlijk wel al wetend welke namen met welke eigenschappen er bij vermeld er zo onderhand op het gemaakte lijstje staan, maar toch, het gaat om het gevoel ook, dat zo een handeling van het openen van de lade en het kijken op het papiertje geeft.

           En dan kan meneer dus eigenlijk wéér niet reageren, want het is weer zo een eigenwijs kreng van een betweter die zo nodig weer zijn irritante commentaar, dat inderdaad eigenlijk in wezen steeds van het zelfde laken en pak is, te geven.

           Er blijft dan maar bar weinig over om het geestelijk vizier weer eens op te richten, in een spel van altijd prijs uiteraard, want hij weet zo langzamerhand ook wel wat de niet zo sterke puntjes zijn van de al te heftig gebonden aan een vermeend geestelijk gezicht van zo een bezield egootje, dat uiteraard elke keer het zelfde riedeltje afdraait, soms iets te snel, maar meestal te langzaam, klinkend als variërend van een valse terts, soms tegen een tergende wolftoon aan, maar uiterst irritant wanneer men er eenmaal opmerkzaam op gemaakt is, maar nou nooit eens fris, eventueel met een engelachtige toets, desnoods met een dubbele harmonische erin, maar nee, het is meestal een matig kerstliedje op een langspeelplaat die ook nog vaak blijft hangen en dus eigenlijk weinig tot vermaak, laat staan ter lering dient.

           De rechter lade die er zeker ook is, is natuurlijk bedoeld voor de leukste schrijvers van die andere sites die meneer bezoekt, zeker?

           Zo. Dát had ge vást niet op dat briefke van u hebben kunnen schrijven, beste. Ge weet best wel dat we niet altijd al te serieus moeten zijn immers? Ge weet toch ook wel dat we allen meestal toch enigszins gehersenspoeld zijn met ons eigen riedeltje dat eigen riedeltje altijd het mooiste klinkt, zoals dat de eigen meetlat ook het best meet? Dat gegeven van de aard van het denkend bewustzijn leert men in de eerste klas van de betere echt hoge scholen?

           Zo. Nou mag ik vast wel van het briefke af.

           Met de groeten.

       2. Ziedaar, u doet het weer; neen, ik haat Rusland niet maar de boze macht die er huist. Ik haat ook Oekraïne niet maar wel de boze macht die er huist, en ik haat ook mijn eigen land niet maar wel de boze macht die in Brussel huist; vereenzelvig landen en volkeren niet met de politieke structuren die er wonen. Het is komisch hoe u mijn verzet tegen het verworden van mijn volk tot slaaf van een Euraziatisch imperium haat tegen Rusland noemt; dat zijn twee verschillende dingen.

        Het is ook komisch hoe Putin-agenten in het Westen voortdurend roepen dat wie tegen Putin is een verdediger van “globohomo” is; Dugin die pro Putin is zei dat hij voor rituele sodomie is omdat de oude gnostici dat deden; bij de “Ordo Templi Orientis”/”Ecclesia Gnostica Catholica” zit rituele sodomie in de latere initiatieriten en meerdere perverten van de “muziekindustrie” in Amerika zijn bij die sekte. Dugin is een discipel van de satanist Aleister Crowley die hoofd was van die sekte. Dus neen, pro Putin zijn is geen synoniem van tegen sodomisme zijn.

        Dan noemt u nog Harari van het WEF te Davos; er was voor de invasie in Oekraïne letterlijk een “Russisch huis” bij het WEF waar Putins oligarchen gingen zuipen. Ondertussen is Putin voor de vestiging van de CBDC in Rusland zoals de NATO-kakistocraten dat zijn voor de CBDC in het Westen, en Putin hanteert de “multipolaire” taal van Klaus Schwab, zelf een leninist die het communistisch systeem in China prijst; dat Putin een pion is van de judeo-maçonnieke cryptocratie toonde zijn gedrag ten tijde van de covidistische psyop aan; hij deed mee met de andere machten in de leugen.

        U begint ook over het photiaans schisma. Ik haat het photiaans schisma omdat het een aanslag was op het goddelijk recht en omdat het massaal zielen in de geestelijke duisternis trok, maar u wilt niet geloven dat dat kan omdat u de dingen louter door een lens van politieke strategie, machtshonger en rijkdomsvergaring bekijkt. Verder, de huidige toestand in Rusland betreft niet louter het photiaans schisma; het judeo-bolshevisme van internationaal Juda heerst er, eertijds gefinancierd door de stamhoofden van Juda in het Westen. Nu wordt die macht samen met die in China en anderen uitgebouwd tot de nieuwe wereldmacht met de samenwerking van de bureaucraten in het Westen die de westerse landen uitverkopen aan BRICS. Wanneer iemand weigert om het slavenjuk van die nieuwe macht te gaan dragen noemt u dat haat tegen Rusland; laat me niet lachen.

        En neen, de invloed van Dugin op het Europees “Nieuw Rechts” en het Amerikaans “Dissident Rechts” is niet klein maar aantoonbaar uitgebreid. De zionist Julien Rochedy van “Rassemblement national” is geconnecteerd met Dugin, Richard Spencer was duginistisch in het vorig decennium en kreeg een podium op Dugins website, en op Reactnieuws heeft de duginist Alexander Wolfheze een podium. Hier op het archief van deze website staan de artikelen van de duginist Andries Termote die men kan vinden met het woord “dugin” in de zoekfunctie. De schismatieke leider Richard Williamson heeft Putin en Dugin geprezen en de aartsbisschop Vigano is in 2021 spreker geweest met Dugin bij een conferentie in Italië. Niet alleen het duginisme maar het perennialisme/traditionalisme algemeen heeft een grote invloed op “Nieuw Rechts” en “Dissident Rechts”; daarom wordt er bij die kringen zo dikwijls verwezen naar figuren zoals René Guénon en Julius Evola. In Amerika wordt dat “Esoterisch Rechts” genoemd. Evola en Dugin zijn namen waarmee de uitgeverij “Arktos” zich geprofileerd heeft, een uitgeverij van wat vorig decennium “Alt-Rechts” genoemd werd. De “nietzscheaanse rechtsen” die zich op sociale media gelijk debielen gedragen en daar aan metapolitiek doen verwijzen dikwijls naar namen zoals Guénon en Evola.

        Het kerkelijk trad-schisma (FSSPX en sedevacantisme) werd zelf teweeggebracht door de perennialisten van Pierre Plantard, een vrijmetselaar die beweerde een Meroving te zijn en verborgen koning van Frankrijk; de sektariërs te Fort Lauderdale, Florida, hebben jarenlang beweerd op hun website dat Lefebvre en Thuc leden van hun sekte geweest zijn, en voor zover ik weet hebben Fellay en Pagliariani nooit publiekelijk die bewering ontkend. De perennialistische oorsprong van de FSSPX is ongetwijfeld waarom Williamson Dugin prees en waarom traditioneel het “grote Franse monarch”-concept bij de FSSPX verspreid werd.

        Neen, de invloed van Dugin op de westerse gecontroleerde oppositie is niet klein. Degenen die dat zeggen zijn zoals westerse journalisten die zeggen dat de invloed van Soros klein is.

        De eerdergenoemde satanist Christian Bouchet van de “Ordo Templi Orientis” die zich “Frater Marcion” laat noemen (naar de oude gnosticus Marcion, de vijand van sint Polycarpus van Smyrna, leerling van de apostel Johannes) noemde de kringen van Pierre Hillard spottend “conspirationnistes”, het Frans woord voor “complottheoretici”. Die taal heb ik nog gehoord, namelijk bij de westerse “mainstream”-media waartegen de duginisten pretenderen te strijden. Gepretendeerde “dissidenten” die klinken alsof ze bij de VRT werken.

        Vergeet niet, lezers, het gaat over magiërs die via rituelen van hekserij met demonen spreken, dus die groeperingen zijn in de greep van dezelfde praeternatuurlijke wezens die de gevestigde politieke machten in hun greep houden via maçonnieke loges. Perennialisten beweren initiaten te zijn in een pantheïstische “philosophia perennis” waarvan zij beweren dat die een constante, universele magietraditie is. Zij zijn gecontroleerde oppositie. Crowley zelf sprak met een demonisch wezen dat hem stuurde in zijn satanisme.

        1. Het huidig sodomisme en het transgenderisme komen van het kabbalistisch concept van een androgyne “Adam-Kadmon” en het gnostisch concept van androgynie als een weg naar gepretendeerd “pleromisch herstel” dat onderschreven wordt door perennialisten zoals Dugin en door de gnostici in het Kremlin zoals ook die in het Westen.

         Wanneer Putin en Xi Jinping erin zouden slagen om rassenvermenging tussen de Russische en Chinese volkeren teweeg te brengen zou dat een uitvoering van het Kalergi-plan in Rusland en China zijn, want door blanken in West-Europa te afrikaniseren en Russen te mongoliseren, en door vervolgens die twee vermengde fenotypes te convergeren, zou men het Euraziatisch-negroïde slavenvolk krijgen onder het bewind van internationaal Juda zoals de vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi wilde.

         Met Israël-Gaza dreigt de judeo-vrijmetselarij, na haar twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw (die zij bedoelde als bloedoffers aan de satan), een derde te ontketenen als laatste stap in haar plannen (volgens haar spreuken “ordo ab chao” en “solve et coagula”) door Putin de pro-mohammedaanse kaart te doen spelen en Biden de zionistische. Indien zij zo een derde wereldoorlog van plan is, dan wilt zij zo de door haar gewilde systematische afbraak van haar Atlantisch imperium en opbouw van haar Euraziatisch imperium volbrengen.

         1. Correctie: “dan wil zij zo”

          “Solve”, de afbraak, “coagula”, de opbouw.

         2. In zijn artikel “Eindtijd (2): ontsnappen uit de Matrix” uit 2017, hier op “Katholiek Forum”, beweerde Andries Termote blasfemisch dat het Christendom in de pre-constantijnse tijd esoteristisch was; een leugen van de perennialistische gnostici.

          Volgens Dugin is de Russisch-Orthodoxe Kerk een christelijke vernislaag op het oud Slavisch paganisme, en daarom steunt hij die schismatieke kerk.

          1. Beste Waramund,
           Het was toch niet Andries Termote die dat beweerde, maar Dugin, die zou dat beweren volgens Andries:
           “Volgens Dugin is het Christendom in de eerste eeuwen eerder esoterisch geweest. Het exoterische is op de voorgrond gekomen als het staatsgodsdienst geworden is onder Constantijn in 313 en het Romeinse recht heeft aangepast.”.
           (De vette tekst is nu normaal geworden, vanaf “Vervolgens t/m geworden is” is met vette letters.

          2. Raphaël,

           Wanneer iemand iets beweert en iemand anders er een artikel over schrijft omdat hij het ermee eens is, dan acht ik het niet incorrect om te zeggen dat die tweede hetzelfde beweert.

           De termen “exoterisch” en “esoterisch” worden gehanteerd bij de vrijmetselarij en andere gnostische sekten; zij beweren dat er een universele pantheïstische, esoterische “gnosis” is en infiltranten tussen christenen beweren blasfemisch dat het Christendom daarbij aansluit en dat het christelijk monotheïsme een “exoterische” façade is. Reeds in de Oudheid hanteerden gnostische infiltranten die tactiek van ondermijning, en reeds de apostelen streden ertegen; Johannes schreef zijn evangelie om de Incarnatie te verdedigen tegen de gnostici en zijn leerling sint Polycarpus streed tegen de leer van Marcion te Rome. De leerling van Polycarpus, sint Ireneus van Lyon schreef “Adversus haereses” tegen de gnostische sekten. Paulus schreef ook tegen de valse gnosis (1 Tim. 6, 20).

           Onlangs citeerde ik uit het werk “Infiltrations maçonniques dans l’Église” door Emmanuel Barbier; die schrijver waarschuwde ook tegen dat pseudochristelijk gnosticisme, komende toen van de occultistische beweging van Gérard Encausse waaruit de “Ecclesia Gnostica Catholica” van de satanist Crowley ontstaan is wiens discipel Dugin is.

      2. Waarom het allemaal zo moeilijk maken ? In wezen gaat het om niets anders dan het eeuwenoude ‘recept’ : wanneer een heel volk, of meerdere volkeren, steeds verder hun rug naar God keren dan vragen zij eigenlijk onbewust om louteringen en zware beproevingen omdat er eenvoudig geen andere middelen zijn om nog zielen te kunnen redden. De hemelse machten hebben de handen vol en zij kunnen zeer ver vooruitzien, en dat is wat ‘modernisten zelfs weigeren te overdenken.

  2. Zeg maar gerust het post-christelijk westen. Hier en daar nog eens een christen… nauwelijks 1% van de bevolking.
   Het westen is zo goed als volledig in de ban van de goddeloze, zeg maar satanische vrijmetselarij. Enkel wie blind is, ziet dit niet.

   1. Ik schreef dit al eerder, Bart: In de eerste helft van de vorige eeuw waren we hier allemaal blank en christen, en er vonden twee gigantische massaslachtingen plaats tussen al die christenen. De satanische vrijmetselarij heeft er dan toch misschien voor gezorgd dat ik in mijn hele leven zelf geen oorlog heb moeten meemaken. Misschien brengt ‘vrijmetselarij’, wat dat ook mag betekenen, meer bij aan vrede dan al die fanatieke religies.

    1. Frank, die valse vrede hebben ze gebruikt om alles voor te bereiden

     Oftewel vetgemest voor de slacht

     1. Luister niet meer naar Frank Dierickx,
      spreek hem nooit meer rechtstreeks aan,
      hij heeft een hoog IQ en stelt dat ten dienste van verborgen narcisme. Dat is de meest venijnige vorm van narcisme. Al wat hij doet staat ten dienste van treiteren en onrust opwekken.
      Blijf uit zijn buurt.

    2. Beste Frank

     Vergis u niet: de tentakels der vrijmetselarij gaan zeer ver. Het is geen broederschap in Christus. Daarom zijn zij, net als de valse god die zij dienen, de tegenstrever, allemaal gedoemd – tenzij ze zich oprecht bekeren.

     In landen waar het christendom authentiek beleefd wordt, nemen christenen geen wapens op tegen elkaar.

     Enkel onder goddeloze vrijmetselaarskoningen en dito regeerders worden zulke misdaden tegen de mensheid gepleegd in de vorm van compleet zinloze oorlogen met massaal bloedvergieten. Denkt u nu werkelijk dat er ook maar één heerser was (asmogendheden of geallieerden) die het oprecht voorhad met zijn volk? Zo ja dan hebt u erg weinig tot zelfs niets geleerd uit de geschiedenis.

 6. Over de machtsexpansie van de zionisten durft niemand een woord te zeggen ? Lenin en Trotsky waren zionisten en door hen ontstond uiteindelijk de Sovjet Unie, vervolgens kregen Mao en Fidel Castro de zionistische zegen. Toen de muur van Berlijn viel werd bovendien gezegd dat die muur richting Westen viel. Slechts weinigen begrepen dat de zionistische macht uitgebreid werd naar de hele westerse wereld. Niemand schijnt te begrijpen dat we nu al een communistisch regime ondergaan en dat Engeland en The Big USA op sterven na dood zijn. Om de zeer nadrukkelijke waarschuwingen van Maria in Fatima in 1917 wordt meestal meewarig gelachen. Zelfs de October Revolutie en de moord op de familie van de Tsaar schijnt men vergeten te hebben ? ‘paus’ Bergoglio heeft omwille van de geheimen van Fatima nochtans een flink stuk komedie laten opvoeren in het Vaticaan, meer dan vermoedelijk alleen maar om te bevestigen dat de hele wereld erg slaperig geworden is. Alleen het psychopatisch modernisme van zowat alle christelijke kerken wordt toegelaten terwijl de bloedige vervolging en foltering tot de dood van Traditionele Katholieken een feit is in China en dat is een van de meest beruchte handelingen van ‘paus’ Bergoglio totnogtoe. Binnenkort ook hier bij ons te verwachten.

  Mag het gezegd dat de zionisten wellicht ook de christenen in Gaza zullen uitmoorden onder goedkeurend toezicht van sommige moslims ?

  Volgens Magda (4 november 2023 om 10:57) zijn wij (Traditionele Katholieken) onderworpen aan Artikel 117 van het strafwetboek : het is strafbaar om een regerend vorst of ander hoofd van een bevriende staat (Vaticaan) opzettelijk te beledigen.
  Zo ver is het al bijna gekomen.

  Ondertussen wordt de wet op abortus totaal verwrongen, maar dat mag, Magda ?

 7. @ Magda,

  Eeuwig zal God Zijn Verbond gedachtig zijn
  De kracht van Zijn werken zal Hij aan Zijn volk doen kennen
  Om hun het erfdeel der volken te geven
  De werken van Zijn handen zijn Waarheid en Recht
  Waarachtig en onveranderlijk zijn al Zijn Geboden
  Bepaald voor immer en eeuwig.

  — Psalm 111:5-8

  Magda,
  wanneer de staatsambtenaren eigenhandig,
  ONDER TOEZICHT VAN ZELFS DE KONING,
  de wetten veranderen of foutief inzetten
  en tegen Gods Geboden durven ingaan,
  dan zijn ambtenaren noch de koning nog betrouwbaar.
  Waar is dan het recht van de staat gebleven ???
  Maar God is altijd getrouw aan Zijn Geboden,
  en daarom vertrouw ik alleen nog op God en niet meer op de staat !
  Tenzij KONING EN AMBTENAREN zich openlijk aan God onderwerpen en VaticaanII afzweren en vervolgens de valse ‘paus’ Bergoglio en al zijn verdwaasde bisschoppen tot het recht verwijzen en tot de orde roepen want ook van de Belgische bisschoppen kunnen we niets meer verwachten !

   1. Raphael ,ik woord door de school meester Eric steeds tot de orde geroepen

    ericboelen
    ma 6 nov 08:11 (16 uur geleden)
    aan mij

    Edwin,
    jij bent niet een gevaarlijke narcist zoals Frank Dierickx,
    maar je bent een hevig emotionele narcist.
    Zelfkennis, Edwin, zelfkennis ! Wanneer ga je dat leren ???
    Stop de onchristelijke drang tot scoren.
    Wordt a.u.b. ernstig !

     1. @Edwin Vissers,
      U bent niet serieus; Dit is een serieuze site; U probeert slechts puberaal te shockeren (= zeer onaangenaam aanstoot te geven).

    1. @ Edwin,
     omdat je per slot van rekening een monnik bent blijf ik je nog aanspreken.
     Het is voor iedereen soms moeilijk het doel helder voor ogen te houden, maar wel noodzakelijk. Tegen de influisteringen van de duivel ingaan is dikwijls een zware strijd en dan kan het dagelijks gebed wel eens gerelativeerd worden. Voor iedereen is de rozenkrans belangrijk, maar zeker niet minder in belang is de Kruisweg rustig te overwegen. De grote liefdesarbeid door Jezus verricht moeten we helder voor ogen trachten te houden, zo niet verliezen we de controle over het besturen van eigen leven. We moeten er altijd van bewust blijven dat Jezus de onaantastbare Hoeksteen van de Kerk is en blijft. Hij garandeert dat we een absoluut zekere toekomst hebben. Onze vijanden hebben geen toekomst en telkens zij dat zelfs maar even aanvoelen gaat er een angstscheut doorheen hun ziel. Zij kennen geen andere geestelijke voeding dan hun wereldse eigenwaarde. Daarom kunnen zij nooit sterk staan en verliezen snel de moed. Gelieve dus uw kostbare tijd niet te verliezen met 666-nummertjes en dergelijke nutteloze ‘ontdekkingen’. Inspireer ons liever met de vruchten van zuivere en waarachtige christelijke overwegingen vermits je een monnik bent. Kan of wil je dat niet, zwijg dan.

     1. Dank Eric ,gelukkig is er een ABBA die alles van me weet, dat wel .

      Hoe je ook wend of keert

      Openbaring 13:18 zegt dat degene die “verstand heeft” het “getal van het beest” moet berekenen. Dit getal wordt vervolgens verder geïdentificeerd als het “getal van een mens”, in het bijzonder 666.

      Je wil niet weten wat ik weet ? en ik weet al lang ————————-

     2. Een professionele psycholoog ben ik niet en ik wil ook niet opscheppen dat ik veel mensenkennis zou hebben. Voorlopig blijf ik bij “onbewust emotioneel narcisme”. Het is nooit te laat om iets bij te leren, zowel voor jouw als voor mij.

      1. 1 Korintiërs 12:12-31

       Ik ben een enorme narcist ,ik weet ook gewoon alles beter

       Met de gehele wapenuitrusting van God en zijn tweesnijdende zwaard dat uit Zijn mond uitgaat maak ik gehakt van psychologen en psychiaters

       Mundus vult decipi, ergo decipiatur,

  1. Edwin,
   Waarom leeft Satan in haat tegen God en al Zijn schepselen ?
   Uit jaloezie en eigenliefde.
   Waarom zijn god-haters jaloers op God ?
   Satan en zijn volgelingen willen minstens zoveel grootheid en macht bezitten als God.
   Waarom werd Christus gekruisigd ?
   Omdat Jezus uit oneindig grote liefde vele zielen loskoopt van Satan door diens onrecht te bewijzen door Zich door hem te laten veroordelen.
   Waarom weet monnik Edwin dit niet ?
   Omdat monnik Edwin altijd naar Satan’s werken uitkijkt zonder het te beseffen.
   Waarom beseft Edwin dit niet ?
   Omdat hij het lijden van Jezus en Maria ‘vergeet’ ???
   De Kruisweg is niet statisch, niet gestold in de tijd. De Kruisweg is een Levend Verbond met alle mensen van goede wille : de Kerk. Daarom was de vorige Ark van het Verbond zo Levendig en Oordelend en dwong zeer groot respect af van vriend en vijand.
   De Nieuwe Ark van het Nieuwe Verbond bestaat uit de heilige Harten van Jezus en Maria, waarin de Zuiverste Liefde Leeft maar ook de Gerechtigheid aanwezig is.
   In de allereerste plaats dus het allerheiligste Hart van Jezus uit gehoorzaamheid aan God de vader.
   Edwin, deze primaire godsdienstles krijg je gratis.

   1. Wie heeft jou de video’s toegezonden hersens ,heb je alzheimer !

    ericboelen@
    wo 25 jul 2018 08:38
    aan mij

    Edwin,
    Bedankt voor dit filmfragment.
    Nooit eerder zoiets gezien.
    Maar onchristelijk geworden mensen zoals mijn familie blijven overtuigd dat het komedie is.
    Kleine zieltjes, zo spijtig.

    Eric

    https://youtu.be/rN6X9TY5L2w?si=Q0b8UZvjrwUcyp8Z

    1. Offerzielen zijn geen kleine zielen.
     Er is wel wat voor nodig om een christelijke reactie van je te krijgen.

    2. In 1976 bij protestantse ‘hippies’ in Amsterdam moesten wij bijbelverzen bestuderen :
     “Welnu, wanneer ge belijdt met uw mond, dat Jezus de Heer is, en gelooft met uw hart, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult ge worden gered; want men gelooft met het hart ter rechtvaardiging, en men belijdt met de mond ter redding.”
     — Romeinen 10:9-10

     Edwin, daarom is het zo belangrijk je geloof te belijden.
     Maar het is wijs aan ‘modernisten’ niet meer te geven dan zij aankunnen. Wel bij gelegenheid herhalen zodat zij aanknopingspuntjes krijgen in hun kleine zieltje.

     Dit Katholiek Forum is zeer geschikt om je te oefenen, dat is wat ik hier tracht te oefenen en dat raad ik iedereen sterk aan eveneens te doen.
     Want het is groot nodig voor jezelf en je naasten.

     Niet door werken wordt gij zalig, alleen uit genade, het is Gods gave, je kan er nooit om roemen. ( zie Efezen 2:8-9 )

     Maar het geloof moet wel bevestigd worden door daden.
     Daarover schrijven is alvast een goede aanzet.

 8. 2 NOVEMBER 2023 66 MENSEN LIETEN COMMENTAAR ACHTER

  Symboliek
  Vertegenwoordigt de vermindering of het verlies van het geloof in het Goddelijke Plan, omdat dit de slechte neiging van het individuele initiatief veroorzaakt om dat alleen door de intelligentie en de menselijke rede te willen sturen.

  Bijbel
  Zesenzestig personen uit de familie van Jakob kwamen naar Egypte. (Gn 46,26)

  De zuivering van een vrouw die beviel van een meisje duurde 66 dagen. (Lv 12,5)

  In de Bijbel van Ostervald bevatten het Oude en het Nieuwe Testament 66 boeken.

  Het boek Jesaja bevat 66 (7×7+17) hoofdstukken, waarvan drie met 6 verzen: de hoofdstukken 4, 12 en 20. En 4+12+20 = 36 is 6×6.

  Algemeen
  In het Boek van Adam, deze apocriefe tekst waarvan de antieke Chaldeeuwse traditie ook de “Nazarener Code” noemt, staat geschreven dat wie de dood zal vragen, zelf 66 obstakels zal opwerpen die hem ervan zullen weerhouden om tot het Leven te komen. Volgens de traditie zou dit heilige boek onmiddellijk na zijn val in de materie aan Adam zijn gegeven door de aartsengel Rafaël, zodat hij zichzelf kon leiden en verlichten op het ruige pad van het aardse leven, en zich daaraan kon onttrekken. om zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

  Het is op 66-jarige leeftijd dat Ezekias, de grote priester van de Joden, met Ptolemaeus (meester van Syrië) en anderen vertrekt naar Egypte, volgens Hecaty in Against Apion.

  De som van de getallen 1 tot en met 66 geeft 2211 die door sommige esoterische of heilige teksten als goddelijk wordt beschouwd, omdat ze er de genummerde weergave van God en de Tempel van maken.

  Om een middel aan te bieden om snel rijk te worden, om te beschermen tegen het kwaad en om alle genaden van God aan te trekken, stellen sommige “tolbas” (of magiërs) uit Noord-Afrika voor wie interessant zijn een talisman voor met daarin een magisch vierkant met als waarde 66:

  21 26 19
  20 22 24
  25 18 23
  De weinige 600 gigantische stenen beelden op het Paaseiland zijn elk gemiddeld 20 meter lang.

  De hoogte van de grote sfinx van Gizeh, dichtbij Memphis, is 20 meter en de lengte is 57 meter.

  Met 66 geostationaire satellieten die rond de aarde draaien, is het mogelijk elk punt of elke plaats op het aardoppervlak te traceren en te lokaliseren.

  Dit getal is op een bepaalde manier gekoppeld aan het getal 666: 1/66 = 0,0151 515 151 515… et 151+515 = 666.

  Gematria
  Numerieke waarde van het woord “Binak” (Intelligentie) van de sephirotische Boom van de Cabal, volgens Abellio.

  Door de correspondentie A=1, B=2, …, Z=26 te gebruiken, ontdekken we dat de naam van “de man” in het Frans (“l’homme”) 66 als numerieke waarde geeft, net zoals die dode ( “mort”) en vervloeken (“maudir”) geven elk 66. Door de tegenovergestelde correspondentie te gebruiken (A=26, Z=1), ontdekken we dat het woord kruis (in het Frans “croix”) ook 66 geeft.

  In de islamitische religie geeft de naam van de God Allah, geschreven in Hebreeuwse letters, 66 als numerieke waarde: Aleph 1, Lamed 30, Lamed 30, He 5.

  De numerieke waarden van het Hebreeuwse woord ALEIK dat “De Heer uw God” betekent, waarbij kaph uiteindelijk gelijk is aan 20, ANIE wat schip betekent en AKILE wat voedsel betekent, geeft elk 66.

  Voorval
  Het getal 66 wordt 2 keer gebruikt in de Bijbel.

  Zes getallen in de Bijbel zijn een veelvoud van 66, en de som van hun voorkomen geeft 11. En 6 x 11 = 66. Ook de som van de getallen van alle getallen in de Bijbel, veelvouden van 11 en geschreven in hun kardinale vorm, geeft 66 .

  Het woord “vloek” wordt 66 keer gebruikt in het OT. Het woord ‘naakt’ wordt 66 keer gebruikt in de NRSV.

 9. De tweehonderd engelen leggen een eed af om naar de berg Hermon af te dalen, vrouwen te vinden om mee te trouwen en kinderen met hen te krijgen. 1 Henoch 6:7-8 somt de namen op van de leiders van deze engelen. De meeste hebben namen die enige verwijzing naar God bevatten (Remashel, “avond van God” of Kokabel, “ster van God”). De meest interessante van deze namen is Dan’el, een naam die geassocieerd wordt met de Ugaritische literatuur en vaak wordt aangeboden als verklaring voor het legendarische karakter van Daniël.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht