Van Lampedusa tot Brussel…,” dank u, heilige vader…”

Het Midden-Oosten staat op ontploffen en dagelijks vallen er honderden, zo niet duizenden onschuldige slachtoffers in het onleefbare Gaza. De aanvallen op de joodse kibboets en de ontploffing in het overvolle Al-Ahli hospitaal in Gaza stad wakkeren de onblusbare haat aan tussen Joden en Arabieren. Het verlengde van die oorlog vindt plaats in de Europese landen , waar zich grote grote groepen islamitische immigranten gevestigd hebben, die stilaan de oorspronkelijke bevolking zijn gaan vervangen, in de grote steden, en intussen ook al in kleinere woonkernen.

Na de massale immigratie-golven uit Marokko en Turkije vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de zogenaamde” gastarbeiders”, die normaal naar hun thuisland hadden moeten terugkeren, maar door allerlei weldenkende groeperingen werden aangezet te blijven en daarin gesterkt werden door de in de parlementen goedgekeurde “gezinshereniging”, kwam de problematiek in een stroomversnelling terecht. Linkse partijen en vakbonden, maar ook zeker de “christelijke zuil”, die na het concilie volledig gekaapt was door een militant progressieve vleugel, begonnen van het onthaal van de “Andere” een ideologie te maken, die elke kritiek met “racisme” gelijkstelde, ook al omdat zij de ‘migranten”, gemakkelijk als militanten of kiezers konden gebruiken.

Daarna kwamen de massale immigratie-golven uit Syrië, Irak,Libië en Afghanistan. Nu dreigt een nieuwe exodus op gang te komen, vanuit Palestina ditmaal.

Vorige week werd in het Noord Franse Arras in een middelbare school een leraar ritueel doodgestoken door een radicaal-islamitische Tsjetsjeen, drie jaar nadat in een ander lyceum een andere leraar, Samuel Paty, hetzelfde lot onderging. In Brussel werden zondag twee Zweden doodgeschoten door een Tunesische illegaal, die drie jaar geleden het bevel had gekregen het land te verlaten, een bevel dat nooit werd opgevolgd…De man leefde hier met zijn vrouw en kind, in een comfortabel appartement, zonder dat daar door politie of immigratie-diensten vragen werden bij gesteld. Deze mensen handelden allen, zonder uitzondering, uit haat voor de westerse cultuur.

In België leven er naar een voorzichtige schatting tweehonderdduizend illegalen, waaronder veel potentiële daders. Reeds een halve eeuw geleden, waarschuwden intellectuelen, katholieken en niet-katholieken, voor wat nu aan het gebeuren is: een oorlog tussen twee onverzoenbare levensvisies: die van de islam en die van het christelijke Westen, hoewel dat laatste feitelijk agnost geworden is.

De Franse visionaire schrijver en etnoloog, Jean Raspail, schetste in zijn meesterwerk, Le Camp des Saints , verschenen in 1973, de situatie, zoals die zich zou ontwikkelen…profetisch. Er werd echter niet naar hem geluisterd. Hij werd immers afgeschilderd  als ” uiterst-rechts en reactionair”, wij kennen de schimpwoorden waarmee woke-links diegenen wil intimideren, die haar leugens doorprikken. Intussen escaleert de situatie en komen wij stilaan in een situatie terecht die de kiemen in zich draagt van een burgeroorlog. Vooraleer een vulkaan uitbarst, is er hier en wat gerommel, een lichte beving, het opborrelen van kokend water, tot ineens de lavastromen met een verzengend geweld alles meesleuren.

De nu honderdjarige Henry Kissinger, voormalig Amerikaans staatssecretaris, stelde enkele dagen geleden op het Duitse nieuwskanaal  Die Welt de diagnose van het drama, dat zich aan het afspelen is: ” Het is een enorme vergissing geweest zo’n massa mensen, met een totaal andere cultuur, godsdienst en levensbeschouwing naar Europa te hebben laten komen. In ieder land waar dit gebeurd is, heeft dit immers geleid tot het ontstaan van parallelle maatschappijen, die vijandig tegen elkaar staan”.

Wat te weinig belicht wordt, is het destructieve werk van de katholieke Kerk in de catastrofe die op ons afkomt. In de kerken  zijn God en zijn heiligen in de homilie vervangen door de heilige “Andere”, waarvoor< wij moeten knielen en aan wie wij vergiffenis moeten vragen voor onze onverschilligheid>. En naar wie wordt verwezen als de grote gids, die dit aan de brave, en dikwijls naïeve katholieke “gutmensch”  wil opleggen? Paus Franciscus.

Deze man is als het ware behekst door het thema migratie. Hij spreekt erover zonder enige nuance, als in een neurose. Wat het ergste is: hij gebruikt zijn status als paus om aan de katholieken politiek-ideologische standpunten op te dringen, die met het geloof in feite niets te maken hebben en meer nog, een bedreiging vormen voor de bevolking van de Europese Staten, christelijk of niet christelijk.

De islamitische moordenaar van twee Zweden in Brussel, Abdessalem Lassoued, kwam via  het Italiaanse Lampedusa Europa binnen. Misschien was het wel op dezelfde dag, 8 juli 2013, dat paus Franciscus het eiland bezocht en er zwaar uithaalde naar de”onverschilligheid” van de westerse politici. Een oproep om zoveel mogelijk illegalen op te nemen…open grenzen, weet u. De Tunesische terrorist werd al snel door de veiligheidsdiensten van verschillende Europese landen als gevaarlijk gesignaleerd en tot”persona non grata” verklaard in Zweden en in Italië…In België kon hij verder zijn gang gaan.

Op 5 december 2021 vloog paus Bergoglio naar het Griekse eiland Lesbos, nog zo’n plaats van massale aankomst van “overzetbootjes”. Hij schuwde de meest scheefgetrokken slogan-taal niet, zoals <stop deze schipbreuk van de beschaving>. Op de terugvlucht naar Rome, nam hij 12 Syrische illegalen mee, allemaal moslims, geen enkele Syrische christen, zij die in de werkelijkheid om hun christelijk geloof vervolgd worden…een schande!

Ook op de synode over de synodale Kerk, wil hij het thema migratie op de agenda. Daarom werden een groot aantal leken met stemrecht aangeduid om in de verschillende werkgroepen of kerkelijke “talk shows” aanwezig te zijn en zo druk uit te oefenen. Allen beantwoorden aan een welbepaald profiel, dat meestal afwijkt van de leer van de Kerk. Sommigen gaan er zelfs prat op het niet eens te zijn met de morele standpunten van de Kerk!

Een van deze leken, die door paus Franciscus speciaal uitgekozen werden om deel te nemen aan de synode, is Luca Casarini. Deze Italiaanse “open grenzen militant”, die zichzelf  voorstelt als <niet praktiserende christen>, voor wie < Christus de grootste revolutionair aller tijden> is, werd door de paus persoonlijk aangeduid om officieel deelnemer te zijn op de synode. Hij zei letterlijk: < Ik heb op de synode een persoon uitgenodigd, die zich bezig houdt met de redding van migranten op zee. Hij is de directeur van de Mediterranea Saving Humans. Hij zal ons verschrikkelijke verhalen vertellen>, aldus onze paus-ideoloog.

Casarini startte zijn carrière als activist in 2001, toen hij de beweging <de Ongehoorzamen> oprichtte, die zich met geweld tegen de bestaande maatschappelijke orde keerde, o.a in Genua, waar een top van de G8 plaatsvond. Na twee dagen oproer, liet een van zijn activistische vrienden het leven, na een poging om een politieman om te brengen.

Na dit voorval, trok hij aan ander kostuumpje aan. Van extreem-linkse “antifa” (zeer actieve, extreem-linkse sekte, zeker ook in België), werd hij “verdediger van daklozen”. Hij startte gewelddadige acties om het groeiend aantal krakers in de steden te ondersteunen. Hij woont trouwens zelf in een onwettig bezet pand.

Overal waar  progressieve kringen binnen de Italiaanse Kerk protestacties ondernamen, was Luca Casarini aanwezig. Later werd hij een van de boegbeelden van de reeds vernoemde Mediterranea Saving humans, een NGO, die illegalen gaat oppikken aan de Libische kusten, steeds onder grote media-belangstelling en na een campagne op de sociale netwerken, op het randje van medeplichtigheid met de mensensmokkelaars.

De militant wordt trouwens gerechtelijk vervolgd door het parket van Ragusa, die hem beschuldigt de rol van mensensmokkelaar gespeeld te hebben voor illegalen op 11 september 2020.

Zo’n figuren worden door paus Franciscus en zijn kring van “influencers”  binnengehaald om de synode beter aan hun globalistische ideologie te kunnen onderwerpen.

Ziehier dus een paus, die zich niet meer bekommert om de overdracht van het geloof en om de verdieping ervan onder de vele katholieken, die sinds Benedictus XVI eigenlijk wees geworden zijn. Deze man wakkert de illegale migratie aan, waarvan iedereen, die in staat is na te denken, ziet dat deze alleen maar kan  uitmonden in een bloedige burgeroorlog, een kopie in het kwadraat van het tragische conflict dat zich in het Midden-Oosten afspeelt.

Sommigen zullen volgende conclusie misschien te scherp vinden, maar zij is het overwegen waard.

Moet ik u danken, “heilige vader”, voor het bewust en ongenuanceerd aanzwengelen van illegale migratiegolven, met de terreur, die er het gevolg van is en die zich  van Lampedusa tot Brussel, over heel Europa uitbreidt en waaraan ik u, paus Franciscus bewust mede-verantwoordelijk  acht?  Neen, ik klaag u aan voor schuldig verzuim en voor de weigering om de terechte angsten en  bekommernissen van de Europese mens, in het licht van de geschiedenis van de Kerk, als goede vader, in overweging te nemen.

De komende generaties, als zij overleven, zullen in hun oordeel niet mild zijn.

 

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

30 commentaren op “Van Lampedusa tot Brussel…,” dank u, heilige vader…”

 1. Ik ben voor 95 % akkoord met deze tekst, de overgebleven 5 % betreft het bericht van de raketinslag in het Al-Ahli hospitaal wat niet klopt, de raket was afkomstig van islamitische Jihad een splinterorganisatie die op vraag van Hamas ook raketten afvuurden op Israël maar die materiaal van veel mindere kwaliteit gebruiken (ong. 30 % van hun raketten falen en vallen op Gaza zelf. Trouwens is die raket niet in het hospitaal gevallen maar op de parkeerplaats ernaast en betreft het tientallen slachtoffers en geen honderden.
  Ik zou aanraden volg Amir Tsarfati (441000 volgers) een christelijke Jood en voormalig kolonel van het Israëlische leger welke vanuit Israel alles op de voet volgt en de betrouwbaarste bron is die ik ken.
  Men moet echt beseffen dat de mensen die deze aanslagen in Israel gepleegd hebben, kinderen ophangen,, baby’s onthoofden , zelfs zwangere vrouwen de buik open snijden en de baby eruit rukken en dan de vrouw in brand steken , zonder verpinken iedereen aan flarden schieten enz… die liegen over zowat alles. dit gaat voorbij aan alles wat menselijk is en is gewoon demonisch en Satanisch.
  Amir gaat overal ter wereld prediken en is nu voor de oorlog naar huis gekomen in Israel.

  1. Hallo S.Y

   U bent wel erg naïef. Zoals U weet is de waarheid het eerste slachtoffer in een oorlog. Informeer U bij meerdere bronnen en kom eerst dan weer terug. 99.999 procent der Joden en Palestijnen zijn fijne oprechte mensen die alleen het beste voor hun kinderen en familie willen en er naar verlangen in vrede met elkaar te leven. Dan zijn er de figuren die proberen de mensen tegen elkaar op te hitsen. Uw bron Amir schijnt daar een van te zijn. Wees heel voorzichtig met uitspraken zoals “de raket was afkomstig van islamitische Jihad”, er is nog geen enkel bewijs. Alleen bidden voor vrede heeft zin en ons niet laten meeslepen in de golf van haat en geweld. Mijn vrouw en ik zijn indertijd naar London gegaan aan de vooravond van de golf oorlog. Ook deze oorlog was uitsluitend gebaseerd op leugens, zoals achteraf bleek. Met meer dan één millioen waren we. Het heeft niets uitgemaakt. De oorlog was al een besloten feit. We hebben laten horen : Niet Names Ons. Meer konden we niet doen. Overigens de stroom vluchtelingen waar we nu mee te kampen hebben is een direct gevolg van onze oorlogshandeling.

   1. Vanwaar komen die terroristen dan ? Ik vind uw zienswijze dat 99,999 % fijne mensen zijn veel naïever. Natuurlijk zijn er bij de Palestijnen ook mensen die hier meegesleurd worden in een situatie die ze helemaal niet aanstaat, maar een groot deel van deze mensen zijn doordrongen van jodenhaat door wat de radicale islam hierover leert ditngewoon een feit.

 2. @Auteur:Veroon ter Zee,
  Prima geschreven. Ik kan werkelijk niet één verkeerd woord ontdekken.

 3. Misleiding rond Israel
  .
  Ik zie met lede ogen aan hoe vrijheidsstrijders, de wakkeren onder ons die de corona vaccin aanvallen doorstaan hebben en de proxy oorlog in Oekraïne doorzien hebben nu in een anti Israëlische discours lijken te verzeilen.
  Dit lijkt me echt niet simpel om uit te leggen en zeker omdat ikzelf de juiste bomen in het oerwoud van misleidingen tracht te onderscheiden.
  Het anti Israëlische gedachtengoed komt voort uit de zionistische beweging die indertijd bij de stichting van Israel ondersteunt werden door de Cabal van toen en nu (Rotchilds e.a) dat is een feit.
  Echter wanneer men veel dieper gaat kijken (zie Albert Pike) komt men tot de conclusie zoals bijna alles wat er gebeurt nu in de wereld dit steeds een grotere agenda dient. Het uiteindelijke doel van de cabal, vrijmetselarij is om alle religie uit de wereld te helpen en wat Israel betreft is dit hun doel om joden, christenen en moslims tegenover elkaar te plaatsen in een uiteindelijke alles verwoestende oorlog zodat ze elkaar zouden uitroeien. Tevens in het kader van één der tien geboden van de vrijmetselarij “breng de wereldbevolking terug naar 500 miljoen mensen is dit mooi meegenomen.
  De denkfout : zijn de Israëli’s of de moslims hier zich van bewust ? Natuurlijk niet zelf in de regering niet van Israel laat staan Hamas of eender welke autoriteit in het midden Oosten.
  De radicale Islam en de domheid van zijn volgers zijn natuurlijk een godsgeschenk voor de elite om hun gedroomde plannen uit te voeren en dezen begrijpen absoluut niet dat zij een Satanische agenda dienen alhoewel hun daden en vruchten dit ruimschoots aangeven. Wat Hamas nu in Israel heeft gepresteerd roept natuurlijk om vergelding daar deze misdaden elke menselijkheid te boven gaan ongeacht dit de agenda dient van de Cabal of niet hier is geen discussie meer mogelijk laat dat duidelijk zijn. Beide partijen zullen hier vreselijk onder lijden hoe je het nu draait of keert en deze oorlog zal uitbreiden tot het westen volledig tegen de moslimwereld zal staan tezamen met de communistische landen die hen steunen. (Rusland speelt hier een dubbele rol die zowel kwaadaardig als goed lijkt te zijn inde toekomst)
  Wat men niet begrijpt is dat deze gebeurtenissen elke menselijke rationaliteit te boven gaat en dat dit spiritueel en bovennatuurlijk is.
  Wat ook de kwaadaardige elite, cabal aan voorbijgaan in hun streven naar een werelddictatuur is dat uiteindelijk ook zij aan het kortste eind zullen trekken.
  Wat men echt moet beseffen is dat dit allemaal geprofeteerd staat in de Bijbel, voorzegd door tal van Katholieke, christelijke zieners, Maria verschijningen overal ter wereld met steeds dezelfde waarschuwingen. Wel het is nu hier en zal niet meer te stoppen zijn totdat de wereld van alle kwaad zal gezuiverd zijn.
  Als men geen notie neemt van deze bovennatuurlijke realiteit kan men dit absoluut niet begrijpen en zal men steeds maar weer de verkeerde conclusies trekken, dit is de ultieme strijd tussen goed en kwaad beste mensen en alles ligt nu in de handen van God.

 4. “Het is een enorme vergissing geweest zo’n massa mensen, met een totaal andere cultuur, godsdienst en levensbeschouwing naar Europa te hebben laten komen.”
  In de eerste helft van de vorige eeuw was heel Europa, en West-Europa zeker, quasi uitsluitend bevolkt door witte mensen met een monopolistische christelijke godsdienst en cultuur. De twee grote massaslachtingen gebeurden tussen witte christelijke broeders die dezelfde god aanriepen. In de tweede slachting werden 6 miljoen joden intentioneel uitgemoord (dat is driemaal de totale bevolking van Gaza) en de katholieke Paus Pius XII deed zijn uiterste best om vooral de andere kant op te kijken. De witte christelijke mensen slagen er in om hun oorlog ook in Noord-Afrika te gaan uitvechten, in gebieden die ze al een tijdje aan het ‘beschaven’ waren (lees: onderwerpen, vernederen en leegplunderen).
  De overal ter wereld verdreven joden pikken 1948 een Palestijns land in en vestigen een eigen staat.
  Mijn punt: Meneer Veroon Ter Zee droomt van en bidt voor een West-Europa, geleid en bewoont door blanke mensen met een onaangetaste christelijke cultuur en godsdienst.
  We hebben dat al gehad, en we hebben al gezien waar dat toe heeft geleid.
  Wij hebben die joodse mensen massaal vermoord, en nu is het ineens allemaal hiphiphoerei voor Israël.
  Wij hebben de islam altijd vernederd en hun cultuur als achterlijk bestempeld, zowel politiek als cultureel, wetenschappelijk, filosofisch etc.
  Wij hebben landen verdeeld en opgedeeld volgens Westerse maatstaven, eigen belangen en zonder de minste inspraak van de betrokkenen.
  Je kunt de klok nooit meer terugdraaien, meneer Ter Zee.
  Maar zeg nooit meer dat de witte westerse christelijke mens zijn kans niet heeft gekregen.
  Nu is het aan anderen om te bewijzen dat ze het beter kunnen.

  1. @frank dierickx,
   Haalt Uzélf vele vreemden in Uw huis???
   Waarom zou ’n lánd dan vele vreemden in huis moeten toelaten?
   (bijv. Nederland heeft sinds de jaren ’60 vele miljoenen toegelaten (te beginnen bij dhr. Den Uyl) (denk aan de totaal nutteloze ‘autoloze zondagen’).
   Eat heeft het ons tot op heden gebracht?: vele vreemdelingen + vele daklozen.
   Gevolg: vele Nederlanders zijn NIÉT blij + vele vreemdelingen zijn niet blij.

   1. correctie van mijn reactie 20 oktober 2023 om 16:39:
    De laatste zin, het eerste woord aldaar moet zijn: ‘Wat’ in plaats van ‘Eat’.

 5. Met alle respect hierboven, Sergeant Yves, u sluit uw ogen voor (1) het feit dat Hamas indertijd opgericht is door de Mossad/CIA al jaren terug, voorts dat (2) de Israëlische regering de beschermende Isr. troepen uit het aangevallen grens gebied tijdelijk heeft terug getrokken, zodat Hamas strijders onbedreigd hun misdaden van geweld op onschuldige burgers konden plegen, vervolgens dat (3) het Israëlische grens leger over de modernste detectie middelen beschikt om iedere ongewenste benadering van het grote grenshek te detecteren, hetgeen nu niet gebeurd is, en tenslotte dat (4) de verdenking van een uitnodigende provocatie door de Israëlische Netanyahou havik regering, teneinde eens en voor altijd genocidair terug te kunnen slaan door het Gaza gebied in een tweede “Dresden” te bombarderen.

  Het enige dat de Israëlische regering kennelijk doet aarzelen is (1) de internationale verontwaardiging en weerstand tegen de Isr. wraakzuchtige voornemens, en (2) de kwetsbaarheid van het Israëlische leger in een zeer bloedige strijd in urbaan gebied, man tegen man, zoals indertijd Stalingrad het graf was voor de Wehrmacht.
  Ons standpunt is vrede plaatsen tegenover het bloedvergieten van onschuldige burgers aan twee kanten, al meer dan 75 jaren lang, allen slachtoffer van misdadige regiems. Iedere (r)overheid, beste sergeant Yves, is de vijand van iedere burger ! Veroon verdient een pluim.

 6. De rangen van de uitheemse bezetters hier, aan wie de roversbende in de Wetstraat het blank landgebied overdraagt, dreigen nog eens aangedikt te worden door stromen van Palestijnen; de ondergang dreigt en werpt een schaduw van doem op het Germaans volk, en dat volk zal tribaler moeten worden om te overleven, als een gesloten stam. Germaanse mannen moeten terug weerbaarder worden om de stam te verdedigen tegen predatoren.

  De toekomst zal hard zijn. Maar, wie weet, misschien zal hier in Vlaanderen te midden van de vuren van benauwenis en ellende nog nieuw leiderschap gesmeed worden voor het leiderloos blank volk.

 7. Ik krijg meer en meer de indruk dat mijn geschrijf evenveel uithaalt als enkele druppels water op een gloeiende kachel te gooien…. Het verdampt onmiddellijk en verdwijnt in de ether. de meeste mensen denken liever in een zwart wit scenario en als het te moeilijk wordt haken ze gewoon af zetten hun tv op en kijken verder naar één of ander geestdodend cult programma.

 8. Sommigen vertrouwen op God en zien het ene wonder na het andere.
  Bezin u over het Magnificat en (over-)leef.

 9. @frank dierickx,
  Zodra U weerwoord krijgt (en het dus niét eens zijn met U), snapt U niet waar anderen het over hebben.
  Héél eenvoudig: Weet-Europa (met Nederland voorop) heeft massaal mensen uit het midden – oosten gehaald. Europa had maar één doel: goedkope aardolie.

  Hoe ‘goedkoop’ die aardolie is, weten wij intussen wel.
  De volgende fout van Europa: Meteen daarop volgend heeft Europa zeer goedkope mensen uit Afrika gehaald.
  Goedkoop bestaat in de handel niet: het werd dúúrkoop.
  Nu zitten wij bijvoorbeeld met een óvervol Nederland (overvol vanwege de vele naar hier verhuisde buitenlanders).

  1. Ik ga het eens ‘simpel’ proberen, meneer Derks.
   Ik beschrijf gebeurtenissen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Dat is van 1901 tot 1950. Een periode waarin voldaan werd aan de door Veroon Ter Zee gewenste toestand: alles blank en christelijk. Terwijl net in die ‘ideale’ periode hier de meest vreselijke dingen uit de vorige eeuw zijn gebeurd.
   U heeft het tot tweemaal toe over gebeurtenissen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, vanaf 1951 dus…
   Dat is dus twee keer geen antwoord op mijn vraag, noch een beschouwing op mijn redenering.

   1. @frank dierickx,
    Ik praat (schrijf) over de EIGEN ervaring. En sorry, ik heb niet geleefd vóór 1951.
    Ook Uzelf heeft niet geleefd voor 1951. Dus U praat over dingen waarover geen enkele ervaring heeft.

 10. De revolutionaire krachten van 1789 hebben de christelijke machten in het Westen omvergeworpen, en met de Eerste Wereldoorlog werd de laatste min of meer sterke katholieke macht, de Habsburgmonarchie, verwoest. Sindsdien heeft de judeo-maçonnerie wereldhegemonie en zijn de bloederige conflicten in de wereld hegeliaans gecontroleerde operaties waarbij de verschillende facties allen gestuurd worden door dezelfde clandestiene macht, zelf gestuurd door Belial en zijn praeternatuurlijke dienaren. Zo was dat met Churchill, Hitler en Stalin, zo is dat nu met Putin, Zelensky en de NATO-bureaucraten en zo is het ook met het huidig Judea-conflict. De connectie tussen de huidige toestand van Oekraïne-Rusland en die van Israël-Gaza betreft het maken van Jerusalem tot hoofdstad van een Euraziatische wereldmacht; dat was van in het begin de bedoeling achter de Russische revolutie die gefinancierd werd door Juda vanuit het Westen, de transitie van de wereldmacht oostwaarts. Het Amerikaans imperium in de twintigste eeuw was een tijdelijke constructie bedoeld om in West-Europa een herrijzen te verhinderen van christelijk-Romeinse macht terwijl de Euraziatische macht gradueel opgebouwd werd; naargelang die opbouw compleet gemaakt wordt laat de cryptocratie het Amerikaans imperium neergaan en afbrokkelen; het is misschien geen toeval dat een zwakke, bejaarde figuur (Biden) aangesteld werd als keizer om te presideren over die neergang. Waarschijnlijk zal Amerika gefragmenteerd worden tot kleinere stukken.

  Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog hebben de cryptocraten vernietiging gebracht over hun pion in Duitsland, het ariosofistisch nationaal-socialistisch bewind, maar niet over het bewind van Stalin in Rusland omdat zij Rusland en China wilden opbouwen binnen hun eurasianistische plannen.

  De Judeeërs die de Tel Aviv-bureaucratie vormen hebben wortels in de Sovjetunie, en vanuit diezelfde Sovjetunie werd eertijds de Arabische bevolking tegen de zionisten opgehitst door “Operation SIG”; hegeliaanse tweedeling dus, gecontroleerd conflict in het kader van de plannen der wereldrevolutie, en de cryptocratie lacht achter de schermen. Zoals Anatoliy Golitsyn zei heeft het bolshevistisch bewind Moskou nooit verlaten en was de Perestroika bedrog om westerlingen mentaal te ontwapenen.

  Misschien zullen de internationale stamhoofden van Juda het bewind in Tel Aviv en de Palestijnse factie tot mutuele verwoesting brengen ter uitvoering van hun plannen.

  1. Onlangs schreef ik hier het volgende:

   “Er is doorheen de eeuwen een historisch diepgewortelde Joodse bevolkingsgroep geweest in wat nu Irak is, en Joodse “exilarchen” hebben daar gewoond over wie de Joden beweerden dat zij van David afstamden; het is dus niet onwaarschijnlijk dat Antichrist uit die hoek zal komen.”

   En:

   “Naast het feit dat de “exilarchen” woonden in wat nu Irak is vestigde de gnosticus Mani daar, in Babylon, de zetel van zijn manicheïstisch priesterschap; de latere katharen/albigenzers, rozenkruisers en vrijmetselaars waren manicheeërs. Het gnosticisme komt van Judeeërs in de oudheid en zit verweven in het kabbalisme; daar ziet u dus de connectie met de “exilarchen”. Verder, in wat nu Irak is bouwde Nimrod in oude dagen de Toren, in de velden van Sinear (Sumer) waar Gilgamesh vorstendom hield. Volgens het Boek der Reuzen, waarvan fragmenten gevonden werden bij de Dode Zee-rollen, was die Gilgamesh één van de zonen van de wachter-engelen die voor de Zondvloed neerdaalden op Hermon ten tijde van Jared zoon van Malaleel. Dat land heeft dus een lange donkere geschiedenis.”

   De heilige Robertus Bellarminus schreef over het feit dat Antichrist van Israëlitisch bloed zal zijn en in Jerusalem zal zitten; de kerkvaders zeiden hetzelfde. De kardinaal Edward Manning (“The Present Crisis of the Holy See”) oordeelde dat Antichrist van David zal afstammen omdat de Judeeërs geen pseudo-messias zouden willen volgen zonder die afstamming.

   Eén van de hoofdmagiërs in Rusland is de eurasianist en manicheeër Dugin, een discipel van de neo-katharistische Crowley.

  2. “Zoals Anatoliy Golitsyn zei heeft het bolshevistisch bewind Moskou nooit verlaten en was de Perestroika bedrog om westerlingen mentaal te ontwapenen.”.

   Is Rusland nog steeds in de handen van ‘vreemdelingen’, Waramund? Ik volgde de politieke geschiedenis in Rusland na 1900 niet zo, dus ik weet dat niet.

   Maar, dat zou dus betekenen dat . . .?

   1. Raphaël,

    De “vreemdelingen”, zoals u hen noemt (en wat doet denken aan wat Solzhenitsyn over hen zei), zijn ongetwijfeld noch steeds aan de macht in Moskou; het bewind daar werd nooit manu militari neergeworpen en de uiterlijke “democratisering” werd uitgevoerd door dat bewind zelf. Zo een bewind onttroont zichzelf niet, en Putin zelf was eertijds een KGB-agent, ook al maken zijn westerse aanhangers daar nepexcuses voor.

    Ter illustratie van wie daar de macht heeft: Toen Aleksey Pavlov de sekte Chabad bekritiseerd had werd hij ontslagen door Putin nadat de chabadnik-rabbijn Berel Lazar dat eiste; het is duidelijk wie de “handler” van wie is. Op het internet staat Zelensky, zelf een Judeeër, op de foto met chabadnik-rabbijnen. Putin heeft selectief gehandeld tegen bepaalde oligarchen, maar anderen heeft hij laten zitten. De chabadniks willen een pseudo-messias in Jerusalem en een tempel op de Tempelberg waar nu het cultushuis van de mohammedanen staat; daar ziet u weer de Jerusalem-connectie.

    Wat dat betekent is dat het “NATO versus Putin”-narratief een hegeliaanse tweedeling is; de cryptocraten blijven de hegeliaanse strategie hanteren omdat de meeste mensen erin blijven trappen; de televisiekijker die het Laatste Nieuw Ding volgt en meer product wil consumeren doorziet dat niet.

    1. Over Dugin; er staat op het internet een Engelse vertaling van een Pools interview met Dugin door “Fronda” met de titel “Aleksander Dugin: I am waiting for Ivan the Terrible”. In dat interview is het antikatholiek, anti-blank en anti-westers kader van het eurasianisme manifest. Dugin zei dat de beide machten, het Atlantisch imperium en het Euraziatisch imperium, Polen wilden beroven van haar katholicisme en dat zij moest kiezen tussen de twee; hij wilde dat zij voor het Euraziatisch imperium zou kiezen.

     Die Dugin beïnvloedt Nieuw Rechts in Europa en Dissident Rechts in Amerika; daardoor kwam het dat vorig jaar zovelen de “based Putin”-onzin navolgden. In het genoemd interview praatte Dugin ook over het Europees Nieuw Rechts. De algemene perennialistische invloed op die stroming is al langer berucht.

     U ziet, Raphaël, wat voor internationaal spinnenweb er geweven is.

    2. Op de website “Forward” staat een artikel overgenomen van “Haaretz” met de titel “Kushner Foundation Gives $342K to Chabad — Still Surprised About Jared and Ivanka’s Synagogue?”, gedateerd 9 januari 2017, door Judy Maltz.

     Daarin staat het volgende:

     “In 1996, when Benjamin Netanyahu was running for his first term as prime minister, the Chabad movement rallied behind him with an aggressive and well-funded campaign. “Netanyahu. It’s good for the Jews” was its controversial slogan. The campaign was financed by Josef Gutnick, a wealthy Australian businessman with close ties to the late Lubavitcher rebbe and a major supporter of the settlement movement.”

     Putin de mohammedanisme-favoriserende moskee-bouwer, het Huis van Trump, Netanjahu, allen geconnecteerd met Chabad; het zionisme en het mohammedanisme zijn werktuigen in de hand van duister Juda.

     De rabbijn David Touitou zei jaren geleden: “L’islam, c’est le balai d’Israël.” (“De islam is de bezem van Israël.”) Hij had het toen over de verwoesting van Europa (door de Judeeërs “Edom” genoemd) door de mohammedaanse invasie, waarover hij zich verheugde, en met “Israël” bedoelde hij internationaal Juda, niet de Tel Aviv-bureaucratie die een instrument is.

     De Judeeër Jacques Attali, machtig in Frankrijk, over Jerusalem als hoofdstad van een wereldrijk:

     “Même si on peut imaginer, rêver de Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d’un gouvernement mondial. C’est un joli lieu pour un gouvernement mondial.” (“Ook al kan men zich inbeelden, dromen van Jerusalem hoofdstad wordend van de planeet die op een dag verenigd zal zijn rondom een wereldregering. Het is een mooie plaats voor een wereldregering.”)

     Men kan het hem horen zeggen bij de video “Jacques Attali – “Jerusalem, capital du nouvel ordre mondial”” op YT.

  3. “het is misschien geen toeval”

   Die “misschien” had ik niet mogen schrijven; toeval bestaat niet en het is duidelijk dat de zwakke figuur Biden met een bedoeling geselecteerd werd voor het presidentschap.

  4. In 2012 beweerde Cindy Adams bij de “New York Post” dat de Judeeër Henry Kissinger gezegd had dat binnen tien jaren de zionistische politieke structuur in Judea niet meer ging bestaan. Kissinger ontkende dat hij dat gezegd had; hoe het ook zij, indien hij dat gezegd had betrof het ongetwijfeld het plan van een politiek Euraziatisch Jerusalem.

   Misschien willen de cryptocraten het zionistisch bewind, een proxy-structuur in hun macht, vernietigen in een conflagratie zoals zij eertijds hun ariosofistische proxy-structuur in Duitsland vernietigd hebben, om vervolgens Putin te doen optreden als “vredestichter” en zo de Amerikaanse invloed over het gebied door te knippen en het politiek geheel te incorporeren in de Euraziatische structuren. De machten in Syrië en Iran, eurasianistische bondgenoten, zouden dan in vriendschap treden met de Judeeërs in het Heilig Land; vorig decennium probeerde Putin zich te profileren op Syrische bodem als verdediger van de Syriërs tegen de Washington-agressie. Met Putin als “vredebrenger” zou de cryptocratie dan zo het nieuw wereldrijk verder opbouwen, het rijk dat Dugin het wereldrijk van het einde noemt, het laatste; hij beroept zich daarbij op de russo-schismatieke notie van Moskou als een “Derde Rome”, een valse notie die katholieken afwijzen.

   Katholieken die weet hebben van wat er in de H. Schrift staat weten dat het laatste wereldrijk voor de Wederkomst van de Heer Jezus het rijk van Antichrist zal zijn die met zijn valse profeet in de poel van vuur geworpen wordt.

 11. Technische verfijningen op alle gebieden van het maatschappelijk leven hoeven niet noodzakelijk slecht te zijn, maar ze werden slecht omdat zeer trotse ambachtslieden onder leiding van loges alle technologie als hun eigen uitvindingen beschouwen. De grote reden is dat zij nooit willen horen of erkennen dat het de hemelse machten zijn die de mens meer inzicht gunt. Wie anders schenkt talenten aan mensen dan de Schepper van hemel en aarde ? Onze technologische ‘vooruitgang’ is verworden tot belediging van Gods Liefde.
  Daarom zijn zelfvernietigende tendensen zo beginnen woekeren dat ze niet meer gestopt kunnen worden. Groeiende weelde en verwaandheid gaan hand in hand, in alle tijden.

 12. Benedictus XVI was de laatste paus. Bergoglio promoot de massale instroom van moslims, legaal of illegaal, maakt niet uit, het zijn moslims. Daarvoor misbruikt hij de H.Schrift met oa ‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen’. Weldra gaat hij een nieuwe religie oprichten samen met de moslims, de Ene Wereldreligie, waarin Jezus en OLV opzij geschoven zullen worden. Geen toeval dat hij de ‘valse profeet’ genoemd wordt. Lees het allemaal in het Boek der Waarheid en je ogen zullen open gaan. Bergoglio en zijn kameraden ontkennen natuurlijk de waarheid van het Boek en wuiven het als fakenews en complottheorie weg. Terwijl kunnen ze rustig verder boeren.

  1. Die stroom vluchtelingen, want het zijn echt niet alleen moslims, is een direct resultaat van onze uitbuiting en oorlogshandelingen. Kunnen we de mensen in Afghanistan, Palestina en de Ukraine het kwalijk nemen dat ze hier naartoe willen komen? Een groot deel der Christenen hebben reeds landen als Iraq, Palestina en Syrië verlaten omdat ze in die landen geassocieerd worden met de agressor. De kerk kan misschien alleen verweten worden dat ze zich niet duidelijker en krachtdadige tegen deze aanvalsoologen uitgesproken heeft.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht