Laudate Deum onderwerpt zich volledig aan de oekazes van IPCC en VN

De bloedige oorlog tussen Israël en de Palestijnen heeft terecht alle ander nieuws naar de achtergrond verdrongen.

Terecht, want dit uitzichtloos conflict kan verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen op geo-strategisch vlak, maar ook heel concreet in de Europese landen, waaronder België, waar miljoenen moslims stilaan autonome gemeenschappen zijn gaan vormen. Kijk maar naar wat zich vorige vrijdag in het nabije Arras heeft afgespeeld…Wie zich een objectief beeld van de situatie wil vormen, kan voldoende terecht bij de vele nieuwssites , liefst de alternatieve dan, op internet en You tube, omdat de mainstream media teveel afhankelijk zijn van de geldstromen die hen financieren of van de partijen waarvan zij de ideologie delen, zoals blijkt uit de zeer voorzichtige aanpak van de berichtgeving over deze dramatische oorlog op de VRT-staatszender.

Over de fameuze <synode>, door de progressieve pers als een soort derde Vaticaans concilie bejubeld  ,ofschoon zij dat helemaal niet is, of over de recente apostolische exhortatie Laudate Deum, blijft het dus opmerkelijk stil, hoewel hierover heel veel te berichten valt.

De aanpak van het Vaticaan van de zogenaamde “klimaatcrisis” leidt eens temeer tot verbazing en onbegrip. Laudate Deum verbiedt immers elke twijfel over de these van de antropogene oorsprong van de klimaatopwarming, in aansluiting met de stellingen die  opgedrongen worden door het IPCC en de globalistische VN klimaatconferenties. Dit sluit elk normaal wetenschappelijk debat uit en is een aanfluiting  naar het zoeken naar waarheid. Lijkt het niet een beetje op het verbod op de stellingen van Galilei vijfhonderd jaar geleden?

Paus Franciscus en zijn camarilla lijkt nooit gehoord te hebben dat zeven Nobelprijswinnaars, waaronder John Clauser, Nobelprijswinnaar natuurkunde 2022 het verhaal van de invloed van CO2 op de klimaatopwarming als een fabeltje bestempelen, een fabeltje dat intussen door de gevestigde machten, media en politiek, als absolute waarheid aan de gedweeë burger wordt opgedrongen. En nu dus ook door de katholieke Kerk, een Kerk, die steeds meer haar geloof en haar geloofwaardigheid verliest en dat wil compenseren door mee te drijven op de apocalyptische mythes van de klimaatgoeroes.

Meer nog, om de planeet te behoeden voor een ingebeelde en op aangewakkerde angst gebaseerde catastrofe, worden ideeën en oplossingen gewettigd, die haaks staan op wat de Kerk tot nu toe geloofd en verkondigd heeft.

Tijdens de persconferentie georganiseerd om Laudate Deum voor te stellen, werden activistische sprekers uitgenodigd, die mijlenver af staan van de manier van leven, van denken en van geloven van de katholieke gelovige.

Zo was er de Duitse activiste Luisa Neubauer, van de Duitse Grünen, ” coach van Greta Thunberg en organisator van vrijdagstakingen in de scholen. Er was ook de Italiaanse professor Giorgio Parisi, die in 2008 verhinderd heeft dat paus Benedictus een lezing gaf aan de Sapienza universiteit van Rome. 

Het meest verwarrend, was echter de aanwezigheid van Jonathan Foer. Deze Foer, (die vegetariër geworden is “uit respect voor de dierenrechten”…), is auteur van enkele essays en romans. In een van zijn laatste boeken, geeft hij enkele praktische regels om de planeet te redden. Hij wil dat wij onze manier van leven wijzigen en hij vindt dat de Staat gerust onder dwang wetten aan de burger mag opleggen, zoals:

1) minder de auto en het vliegtuig gebruiken ;

2) minder kinderen hebben;

3) minder vlees eten

Het Vaticaan neemt dat discours over. Mensen die veel kinderen hebben begaan dus een “ecologische zonde”, volgens  het Vaticaan. Mensen met veel kinderen vervuilen immers de planeet…Niet alleen omdat ieder kind ademt( en dus vervuilt), maar ook omdat gezinnen met kinderen meer afval produceren, meer elektriciteit en verwarming nodig hebben, een groter huis behoeven en een grotere auto nodig hebben om heel de familie te vervoeren.

Nu stelt zich de vraag hoe deze zware “ecologische zonde” verenigbaar is met de opening naar het leven, waarin de samenwerking tussen God en de mens tastbaar  wordt(of werd) in de scheppingsdaad, die elke keer uniek is en een teken van de liefde van de Schepper, zoals dit steeds door de katholieke Kerk verkondigd werd. Hier strookt iets niet.

Steeds meer kardinalen en bisschoppen, zoals de charismatische chinese kardinaal Zen en de voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie,Stanislaw Gadecki, uiten hun twijfels over het gebruik van ” de ideologische taal van de Verenigde Naties” en over de” promotie van het moreel relativisme”, zowel in de synode over de synodaliteit als in de apostolische exhortatie.

Misschien hadden de kardinalen, die de dubia tot de paus hebben gericht en daar een dubbelzinnig antwoord hebben hebben op gekregen, ook de vraag kunnen stellen of het Magisterium “het nog wenselijk acht dat katholieken, indien gewenst, veel kinderen krijgen” of dat het integendeel beter is ‘dat zij er zo weinig mogelijk hebben om de planeet te redden”?

Een twijfel, die men gemakkelijk kan toevoegen aan de vragen die reeds over de synode gesteld werden en die er nauw bij aanleunt. Indien immers homoseksuele relaties gezegend mogen worden, is het evident dat deze op het milieu een kleinere impact zullen hebben dan deze voortgebracht door een heteroseksuele familie met veel kinderen, vermits homo’s geen kinderen kunnen hebben, behalve als zij die laten produceren door een betaalde draagmoeder.

Heeft het Vaticaan, door Foer uit te nodigen op de Laudate Deum conferentie over de zogenaamde “klimaatcrisis”, op deze twijfel misschien een passend antwoord antwoord willen geven…? Niets mag ons nog verwonderen !

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

33 commentaren op “Laudate Deum onderwerpt zich volledig aan de oekazes van IPCC en VN

 1. In het artikel staat: “Lijkt het niet een beetje op het verbod op de stellingen van Galilei vijfhonderd jaar geleden?”

  Het huidig klimaatalarmisme is geworteld in de pseudowetenschap van Galileo; voordat men de leugen heeft kunnen verkocht krijgen aan gedupeerden dat de mensenvolkeren op aarde het klimaat en de wereld kunnen vernietigen door hun gedrag heeft men hen eerst via het copernicanisme doen geloven dat zij op een nietsbetekenend stuk steen door een kolossale zwarte chaos vliegen dat op elk moment vernietigd kan worden door een ander vliegend object. Degene die weet dat hij in een aardrijk woont in het midden van de schepping dat providentieel in stand gehouden wordt weet ook dat de mensenvolkeren dat rijk niet kunnen teniet doen.

  De klimaatalarmisten zijn discipels van Galileo.

  1. De eigen navel is het middelpunt van alles. De Kern van alle Waarheid. De enige mogelijke zin van dit aardse bestaan.
   Dat is onderliggende gedachte van Veroon Ter Zee en de énige gedachte van Waramund.
   Problemen worden gecreëerd door mensen die alleen maar in zichzelf en hun navel geloven. Problemen worden opgelost door mensen die in dialoog gaan en verder kunnen kijken.
   Het heeft geen enkele zin om inhoudelijk in te gaan op wat hier nu weer geponeerd wordt over het klimaat, de Paus, zijn Laudate Deum etc., laat staan op Waramund zijn wereldbeeld.
   Beiden hanteren ze een manier van denken en weten die alles op voorhand vastlegt, die geen opening laat, die niets ter discussie kan en wil stellen.
   Precies dat soort van denken (bij àlle partijen) blokkeert alles wat tot een begin van oplossing zou kunnen leiden in massaslachtingen in o.m. Oekraïne, Gaza etc.
   Het is zuur, zéér zuur, op het randje van het ultieme cynisme af, dat je de priester in de ondertussen gecontesteerde uitzending van de mis op radio 1 de ‘Heer’ hoort smeken om vrede te brengen in de oorlogsgebieden. De Heer heeft waarschijnlijk liever dat zijn discipelen eindelijk eens zouden proberen om zélf wat vrede te brengen, in dialoog, luisterend en bemiddelend.
   Zijn secretariaat krijgt gigantisch veel verzoeken om ‘in te grijpen’, maar op de grond blijven de pogingen om onderlinge vrede en eenheid te bewerkstelligen eerder schaars, toch?
   Zelfs in zijn eigen club lukt dat niet.

   1. @frank dierickx ,
    Álles wat U geschreven hebt, is totaal onbegrijpbaar.
    Begrijpt U Uzélf???

   2. “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!”

    Ik hen het allemaal meegemaakt ,en werd beloond

    1. En dan beweert ene Sam Van Rooy van het Vlaams Belang dat de de bronteksten van de islam haatdragend zijn.

     1. @ Frank Dierickx,
      Geestelijke vrede kan alleen ontstaan waar men in de eerste plaats God en Waarheid respecteert. Wereldse vrede is meestal niets anders dan een soort samenzweren voor velerlei werelds profijt en werelds genot, laakbaar dus. Daarom dat men zelfs binnen een gezin vijandig wordt tegenover de minnaar van de Geestelijke Vrede en Geestelijke Liefde omdat die moedige persoon de wereld durft relativeren om Gods wetten op de eerste plaats te stellen. Maatschappij is maatjes-schappij en naw verwant met homo-filie : eerst van de fysieke mens houden zodat men God wegduwt. Het onheil begint altijd met zondigen tegen het Eerste Gebod: “Bovenal bemin de ene God van Waarheid”.

     2. Frank Dierickx,

      Dit is helemaal geen haatdragende uitspraak van Christus. Het is een profetische uitspraak. Al 2000 jaar worden Christenen vervolgd. Een moslim die zich bekeert tot het Christendom weet maar al te goed hoe zijn hele familie zich tegen hem/haar keert.
      Door het feit dat hij Christus aanvaardt als zijn redder wordt er een wig gedreven tussen hem en zijn eigen huisgenoten.

      Lees eens een paar getuigenissen van vervolgde Christenen en leg er dan deze tekst naast, misschien dat u het dan beter begrijpt. Jezus roept hier totaal niet op tot geweld, maar voorspelt wél dat wie voluit voor hem kiest, heel wat tegenkanting zal krijgen, te beginnen met zijn eigen huisgenoten.

      En ja, dat gaat tot het zwaard. Enig idee hoeveel moslims er al vermoord zijn door hun eigen familie omdat ze zich bekeerden tot het Christendom??

      Wat doet u hier in godsnaam op dit forum? Misschien kan u dit soort laatdunkende uitlatingen eens op een islamitisch forum gaan doen?

      Maar dat gaat u niet doen natuurlijk. Waarom niet? De vraag stellen is ze beantwoorden… Wat een held ben jij toch…

      1. P.S.,

       Met respect, maar sommige passages zijn soms wel heel moeilijk te begrijpen, dat wel. Een ieder kan nog wat leren, denk ik, dus. Eerlijk, er staat heel veel moois geschreven, maar het is als een studie, men heeft wel een goede professor nodig af en toe. Het is af en toe best wel Hogeschool werk, het lezen wat er bedoeld wordt.

    2. (Paulus vroeg de mensen in de vergadering om aardig en voorkomend te zijn, zodat de gasten het in ieder geval een prettige sfeer zouden vinden en zich een beetje thuis te voelen, daar in de eerste kleine christelijke vergadering van mensen.)

     Die passages zijn overdrachtelijk bedoeld, beste Edwin.
     Ik zocht even voor je en vond: https://www.broedersinchristus.nl/m/Vrede-of-het-zwaard
     Er zijn wellicht nog duidelijker uitleggen, maar die kan een ieder zelf op het internet vinden. (type in de adresbalk bijvoorbeeld: Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen ,En er zullen verschijdene uitleggen verschijnen. Kies er een die je wat lijkt en lees. Bevalt die niet, zoek een andere uitleg totdat je denkt: hè, dit klopt! Dit voelt goed!)

 2. Ik denk wel eens dat het eigenlijke doel van de heren is het ontmantelen van de allersmerigste fabrieken zoals wapen en munitie-fabrieken, vergif-fabrieken en de vreselijke vervuiling door dit alles. De industrie is als tot een duivel op aarde geworden.

  Maar ik denk ook dat we vreselijk in het ootje genomen worden. In plaats van de problemen bij de wortel aan te pakken (gif, herrie, wapens, munitie en andere idioot slechte zaken) wordt het probleem bij de slachtoffers ervan -de gewone mens- gelegd. HIJ moet dan minder kinderen nemen omdat de industrie de aarde opwarmt? Omdat de kernproeven de aarde opwarmen? Omdat alle vervuiling het leven op aarde en de zee kapot maakt?

  Waarom ruimen we niet eerst de rommel op? Hier in mijn buurt is bijvoorbeeld een vreselijk vervuilde plas, vervuild met de meest gore giftige troep. Dat zou eerst zwemwater zijn. Nu is het een gif-plas geworden waar niet in gezwommen of gevist mag worden! En nu zouden we er ook nog een gigantisch windmolen bij krijgen wegens het ‘milieu’?

  In de zee voor onze kust blijken 100.000 kilo’s munitie en andere troep gedumpt te zijn. Daar zitten vreselijke vergiften in. De schepen varen met vreselijk vervuilde olie waar resten chemisch afval in worden gestopt.

  Moet ik nog doorgaan? Is het e.e.a. niet een beetje hypocriet?

 3. Belangrijk is de distinctie tussen klimaat en omgeving; klimaat wordt gereguleerd door engelen met de zon en niet door menselijk gedrag op aarde terwijl het domein van omgeving zich onder het menselijk stadhouderschap bevindt; aan de omgeving kan het industrialisme zware schade berokkenen door ontbossing en verontreiniging van bodem en water. Het klimaatalarmisme gaat echter niet over omgeving maar over de leugen van antropogene klimaatopwarming, en het plan van de gevestigde machten is niet de-industrialiseren zoals sommigen menen, maar een digitaliseren van het industrialisme door de Vierde Industriële Revolutie van Schwab en consoorten ter opbouw van een technocratische maatschappelijke gevangenis waar mensen terstond uitgesloten worden van het kopen van voedsel wanneer zij het bewind niet gehoorzamen (vervanging van cash-geld door de CBDC). Het gaat over technocratische macht door de elektrificatie van alle aspecten van het menselijk leven, ook zichtbaar aan het opdringen van elektrische wagens etc.

 4. Klagen helpt niet. Zich mentaal voorbereiden wel. De waarheid van God getrouw blijven.
  Stop het klagen.

 5. Als student scheikunde (1951-1955) leerde ik dat de vrije lucht ongeveer 0,03 % CO2 bevatte.
  Tijdens mijn loopbaan (1957-1987) bij de Reddingscentrale van KS (de Limburgse Steenkolenmijnen), waarbij ik regelmatig gasanalyses mocht (moest) uitvoeren, zag ik dat percentage oplopen via 0 033 ¨tot 0,036 ¨%. Onlangs (2023) zou volgens de media dat percentage 0,040 % bereikt hebben.

  Nu heeft men mij altijd geleerd dat voor CO2 de maximum arbeidsconcentratie 0,50 % bedraagt.
  Aan het huidige verhogingstempo zal die grens bij pakweg goed 3000 jaar gehaald worden.

  Moeten wij ons nu reeds daar druk over maken?

  Renaat§ Vanheusden

  1. Renaat,

   Nee, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken, denk ik. Echter, er zijn er die menen te moeten denken dat door de verhoging van de CO2 in de lucht de allerergste rampen gaan komen zoals erge overstromingen, vreselijke droogtes en dergelijke. Om die ontwikkeling tegen te gaan zouden de mensen minder kinderen moeten nemen, minder moeten vliegen, de auto wegdoen, minder vlees eten en in een soort afgebakende steden gaan leven zegt men. Vooral rijke mensen denken zo, lijkt het wel. En dat zou niet zo vreselijk hoeven te zijn, maar ze dringen hun wil nogal krachtig aan de mensen op. De kinderen op school worden soms heel erg bang gemaakt daarvoor, las ik. Want de erg rijken die bepalen schijnbaar ook wat er op school geleerd wordt. Sommige jonge mensen denken daarom dat het wel héél erg gesteld is met het klimaat. Dat leren, of wijs maken van bepaalde ‘feiten’ zoals over het ‘klimaat’ noemen de geleerden ook wel hersenspoeling. En dan wordt het lastig, want iets eenmaal in het koppie, krijg je er niet zo gauw meer uit. Dus druk maken? Niet over het weer, wel over de jokkebrokken en stemmingmakers die nogal machtig zijn.

   1. U bent de jokkebrok hier en ook nog stemmingmaken dat onze kinderen gehersenspoelt worden. En dat voor een geloofsaanhanger. U heeft het over feiten. En u hangt een geloof aan waaraan weinig feitelijkheden kloppen. Onze kinderen doordringen en opvoeden met dat geloof is de grootste hersenspoel operatie die zich al eeuwen voltrekt.

    1. @Julian,
     Wat = opvoeden?: letterlijk hersenspoeling van kinderen.
     Dit met enige voorwaarden:
     het moet waar zijn + het moet hoop geven voor hun toekomstdromen.

     Aan beide voorwaarden voldoen het ‘opvoeden met geloof’.
     Het geloof biedt ’n houvast, dat God er áltijd is om jou te beschermen en te helpen.

     1. Het geloof geeft zeker een houvast, Dat is het punt ook niet Derks. Lees eindelijk eens wat er wordt geschreven. En doe dat zonder katholieke verblindingsbril aub.

      1. @Julian,
       U vraagt mij iets wat ónmogelijk is voor mij:
       U vraagt mij, om Uw reactie te lezen zonder katholieke ‘verblindings’bril.

       Jongen, ik voel mij door en door katholiek; dat katholieke zit als een precieze jas om mij heen. U vraagt mij toch óók niet om mij ’n andere naam te geven???
       (Die naam past precies bij mij: een gewone en R.K. persoon.)

    2. Beste Julian,
     U heeft gedeeltelijk gelijk; want inderdaad wordt ‘geloof’ ook wel eens gebruikt om mensen te hersenspoelen op een (te) aardse, materialistische manier, maar wel als een morele ‘opvoeding’. Dat maakt vaak goede en lieve mensen, zo zie ik als ik de wereld aanschouw.

     Het geloof is als ook kinderen die moeten leren geen ruzie te maken, of niet al te egoïstisch te zijn maar soms ook te delen wat het heeft. Dát is de boodschap die men óók in de Bijbel kan lezen. Daarom zie ik ‘geloof’ ook als het geloven dat de geestelijke lessen, de opvoeding van de geest van mensen, die de mensen al heel vroeg laat kennismaken met spiritualiteit; het geestelijk leven, ons kan leren wat het is om een heel klein beetje als God te zijn. En daar is oefenen voor nodig, en voorbeelden. Vaak echter, worden de voorbeelden beschreven in de Bijbel door leerlingen die zich meester wanen fout uitgelegd. Dat gebeurt vaak en dat geeft het geloof een slechte naam. Ook wordt ‘geloof’ soms verkeerd gebruikt zelfs. Ook dat neem ik waar en vind ik triest.

     Maar dat is niet alles. Want het is niet alleen ter opvoeding en ter moralisatie van kinderen, het is voor volwassenen een manier om tot hogere en diepere levensvreugde te komen, (hoge en diepe) wijsheid te begrijpen en te koesteren, het kunnen liefhebben van de naaste als een mooi geschenk te zien, bijvoorbeeld.

     Het zijn ook lessen om de volwassen mens te leiden in zijn zoektocht naar geestelijke groei en volmaking in het leven. Geestelijke groei, die níet materialistisch is, die laat zien dat het leven niet alleen over eten en drinken alleen gaat. Het laat zien dat de mens die honger heeft naar rechtvaardigheid en naar ontplooiing, naar geluk, naar diep menselijke hunkering om te bloeien als de allermooiste bloem, naar geluk, hoop, vertrouwen en vooral liefde.
     Dat is een zeer groot geschenk. Althans, dat kán het zijn, meen ik.

     Vindt u mij nog steeds een jokkebrok, als ik het zo uitleg?

  2. Beste Renaat, iedere weldenkende mens wéét dat we klimaatgewijs in een zorgwekkende periode zitten. Daar zijn de zich opstapelende ‘feiten’ het beste bewijs van. Uiteraard zoekt iedereen zich te pletter naar de oorzaken en naar de remedies.
   De ontkenners dragen werkelijk niets bij: ofwel is er altijd wel al eens een schommeling geweest (in de loop der miljoenen jaren, alhoewel volgens sommigen de aarde maar een paar duizenden jaren oud kan zijn) ofwel kan de mens daar niets aan doen want god beslist alles en de profetieën over verdoemenis komen uit.
   De wetenschappers proberen oorzaken aan te duiden voor de veel te grote schommelingen op veel te korte tijd. Uiteraard is er nooit één oorzaak. CO2 zoals u terecht aanhaalt kan nooit de ene grote oorzaak zijn, dat weet iedereen. Het is een gevaarlijke combinatie van allerlei factoren die de moderne mens parten speelt. Naast die CO2 zijn er wel meer door de mens veroorzaakte dingen die voorheen niet aan de orde waren. Het massaal verknoeien van de biodiversiteit. Wie heeft er al dat onafbreekbare plastic in de oceanen gedumpt? Wie teelt vee op zo een enorme schaal? Wie teelt één soort groente op een dergelijk grote oppervlakte dat de grond uitput en de lokale fauna en flora in een paar decennia compleet verstoord geraakt? Wie damt of verlegt waterlopen met gigantische bouwwerken?
   De politiek moet dan weer omgaan met de feiten zoals ze zich hier en nu voordoen. Rekening houdend met de zoekende wetenschap en met het draagvlak bij de mensen. Mogen we huizen heropbouwen waar alles al een paar keer overstroomd is? Moeten we nog meer vergunningen geven voor enorme varkensstallen of moeten we ze afbouwen? Gaan we nog een beetje natuur beschermen of geven we maar beter ineens alles op en gieten de boel vol beton?
   Vriendelijke groet.

   1. @frank dierickx,
    Zoals iedereen weet ook Ú voor ánderen de oplossing.
    Zo heb ook ikzélf een oplossing (waarbij ik Uw laatste drie zinnen gebruik):

    (Ik neem aan, dat U Belg bent en dus in België woont.)
    Uw eventuele kinderen hebben net zoveel rechten als alle kinderen van ándere Belgen.
    Zo hebben Uw eventuele kinderen én een (huur-)huis of een eigen woning.
    Ook hebben Uw kinderen met Uw eventuele kleinkinderen voldoende te eten.
    U beseft het niet ten vólle: U en Uw directe familieleden zijn bevóórrecht (= U en Uw directe familieleden rijker en/of getalenteerder dan anderen) en genieten van dus van rechten, die vele ánderen niét hebben).

    Als U en/of Uw directe familieleden boer is, zegt U dan óók:
    Wijzelf moeten maar zorgen, dat wij een huis bewonen die NIÉT kan overstromen +
    Wijzelf moeten maar 100% vegetarisch eten?

    ÓF zegt U: vermoordt mij en mijn familieleden maar, zodat ánderen voldoende woonruimte + eten hebben?

     1. @frank dierickx,
      Mijn serieus antwoord: bid tot God + vol(!!!) vertrouwen aan God overlaten.

      NIÉT serieus: laat mensen maar oorlog voeren en elkaar vermoorden.

      1. Probeer dan toch maar eens wat beter mijn antwoord van 15 oktober 2023 om 14:49 hierboven te herlezen. Alles aan een god overlaten getuigt niet van veel inzet, moed en medemenselijkheid, toch?

       1. @frank dierickx,
        Mijn antwoord getuigt juist van véél medemenselijkheid + een onnoemelijk groot vertrouwen in de Almachtige + Alliefdevolle God.

 6. Ik zie nu een video waar de macht een beetje uitgelegd wordt, maar ook hoe je de Bijbel, het Boek der Liefdevolle Wijsheid, ook kunt lezen, als je het Boek tenminste Geestelijk beschouwt, iets dat het naar mijn idee ook is; Het Boek van de Heilige Geest. Heilig in die zin dat de Geest van de mens als Hem is, geheeld en gezond.
  Er is een heel erg naar stuk in de video, waar ook een waarschuwing wordt gegeven. Ik heb de film daar dan ook meteen verder gespoeld, want ik wil niet dat de Geest besmet word.

  https://stopworldcontrol.com/nl/israel/

  Veel mensen maken de Bijbel inderdaad tot een materialistisch boek, iets dat het naar mijn inzicht zeker niet is. Dat is te ‘goedkoop’, te ‘flauw’, te ‘menselijk’. Het boek handelt wél over mensen, maar dan in een Goddelijk perspectief bezien. Het Boek handelt over de Allermooiste Liefde, het handelt niet over kleine wereldse zaken, maar het handelt over de Liefde die God zou willen dat wij, samen, beleven. Het handelt over de Goddelijke Liefde, nú, óp deze wereld, die Hij beleeft door de mensen heen. Denk ik.

 7. Het is jammer dat men Yuval Noah Harari niet uitgenodig heeft. Die gaat tenminste meteen op zijn doel af. De mens moet God vervangen, Homo Deus: A brief history of tomorrow zoals de titel van zijn uit 2016 stammende boek luid. Als de adviseur van het World Economic Forum formuleert hij de doestellingen van het WEF. Een daarvan is zijn gedachte dat de meerderheid der mensheid overbodig is. James Corbett van The Corbett Report heeft Harari’s boek gelezen en er een uitvoerige analyse over gemaakt.
  Hier de link naar zijn podcast: https://off-guardian.org/2023/10/13/watch-i-read-yuval-noah-hararis-book-so-you-dont-have-to/
  Van Laudate Deum naar Homo Deus is misschien niet meer zo’n grote stap. In al deze plannen wordt de verlenging van de menselijke levenslevensduur centraal gesteld. Eeuwig leven, maar dan op aarde. Voor ons Christenen is dit geen ideaal beeld maar een abomination. Het is een gruwel voor wie Openbaring 9:5 leest; “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en zullen die niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal hun vlieden.”

  1. Het zijn vreemde mensen, die technocraten, Jan.
   Ik hoop maar dat ze snel gaan inzien dat de mens graag vrij wil zijn en niet onderdanig aan wat de ‘wetenschap’ allemaal ontdekt lijkt te hebben. Wetenschap is NIETS. Het is een illusie.

   Ik vind de computer meer een vloek dan een zegen. Maar wie ben ik? Ik ben geen lid van de WEF of zoiets. (Erg) Rijke mensen die denken dat ze slim of wijs zijn, kunnen soms de grootste brokken maken. Rijke mensen zijn rijk geworden omdat ze van anderen teveel genomen hebben. Deze fout is niet goed te maken anders dan het teveel gepakte terug te geven. Rijke mensen snappen dat niet. Willen dat niet snappen ook. Die houden zich opeens dom.
   Elk mens beschikt over levensenergie. Voor elk mens is dat ongeveer hetzelfde. Wie meer energie maakt dan hij van nature heeft, die steelt in feite van de ander. Een miljonair heeft dat geld (stelt energie voor, levensenergie)genomen van armere mensen. Zo een rijke dient nooit leiding te geven, want zijn moraal deugt eigenlijk niet. Dát is het punt en dat begrijpen weinigen.

   Het meest vreselijke is als rijke mensen denken wat terug te moeten geven aan de armen. En dan gaat het vaak erg fout. Ze weten niet wat werkelijk goed is, en ze vergeten dat ze hun gestolen goed moeten teruggeven alvorens de goede sint te gaan spelen. Maar ja. Rijke mensen voelen soms wel dat ze fout zijn.

   Soms schamen ze zich wel een beetje. Maar nogmaals, waak voor de superrijken die de wereld willen helpen! Ja, naar de filistijnen helpen ze de werels in hun domheid! Niet doen dus. Teruggeven aan de armen is wat telt. Eerlijk delen op aarde, dáár moet men mee beginnen. Niemand is meer dan een ander. Wat voor smoezen ze ook verzinnen of zeggen dat de wet het immers toch toelaat? Nee! Gestolen goed gedijt niet. Ook al wordt het intelligent gebracht. Daar hebben ze wel hun hulpjes voor, die dat goedpraten. De nep-filosofen en nep-wetenschappers.

   Vrede op aarde en beginnen met de vreselijke rommel op te ruimen, laten ze dáár eens mee beginnen in plaats van zo hoog van de intellectuele toren te blazen. Er is nog eerst zóveel te doen, de aarde zó gigantisch vervuild en wordt steeds meer vervuild met stoffen waar mensen erg ziek van worden en gauw dood gaan. Dat moet eerst. En dan zijn we wel even bezig!

   1. Ja Raphaël zo is het inderdaad. Degene die de Wereld beroven worden dan, irony of ironies, filantroop genoemd. Oorlogs misdadigers krijgen ridderorden of sterker nog de Vredes Nobelprijs om van de rest nog maar niet te spreken. Als we alles nuchter bekijken zien eigenlijk het “Theatre of the Absurd” zoals de Bijbel dat geprofeteerd heeft.

 8. Mensen die de letterlijke Schriftexegese niet aannemen worden gedupeerd door de klimaatalarmistische psyop doordat zij denken dat het mensenras kan uitsterven terwijl de literalisten weten dat het mensenras nog op aarde leeft wanneer Christus wederkeert. Naast het klimaatalarmisme proberen de satanische machten ook de ruimtewezen-psyop te ontvouwen, en de atheïsten en modernisten worden erdoor gedupeerd; er zijn modernistische clerici die pretenderen dat er ruimtewezens kunnen bestaan. Degenen die de letterlijke Schriftexegese geloven trappen niet in die val, want zij weten dat er geen copernicaanse ruimte bestaat, dat de hemellichten klein, lokaal en binnen-aards zijn en niet de buitenaardse giganten die NASA proclameert, en zij weten dat de donkere engelen die vroeger tegen de heidenen zeiden dat ze “goden” waren nu doen alsof zij ruimtewezens zijn om modernen te duperen. Die donkere engelen brengen zichtbare manifestaties teweeg om de “ufo”-psyop te verspreiden. Door die psyop willen de machthebbers de engelen van duisternis die zij dienen aanvaard maken bij mensen, door hen “goedaardige ruimtewezens” te noemen.

  1. De “maanlanders” waren vrijmetselaars; om er één op te noemen, Buzz Aldrin was vrijmetselaar van de 33ste graad, geïnitieerd bij de Oak Park Lodge No. 864 te Alabama.

   De “maanlandingen” waren nep, en het betreft kabbalistische symboliek; het concept “ruimtereizen” is het satanisch concept van “astraal reizen”. De kabbalist beweert dat copernicaanse planeten “hogere bewustzijnsniveaus” zijn die samen een kabbalistische “levensboom” vormen (de zoharistische sefirot-leer), en dat de magiër door astrale projectie naar die andere “niveaus” kan reizen om zo toegang te krijgen tot magische krachten die zij eraan verbonden achten.

 9. @Waramund,
  Even een verklaring van een moeilijk woord: psyops = psychological operations =
  (= Engelse taal:)
  Psychologische operaties zijn operaties om geselecteerde informatie en indicatoren over te brengen aan het publiek om hun motieven en objectieve redeneringen te beïnvloeden, en uiteindelijk het gedrag van regeringen, organisaties, groepen en grote buitenlandse mogendheden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht