Meer moois van Paus Franciscus


Lifesitenews:  Nieuwe Wereldorde paus.


Paus Francisus’ stilzwijgen omtrent de recente ketterij over onze Heer Jezus Christus door een van zijn meest nabije vertrouwelingen is een voorproefje van de handelingen van Nieuwe Wereld Orde binnen de Kerk.

Father Antonio Spadaro S.J., vriend en adviseur lasterde Jezus Christus, Hem benoemende als “spelbreker” en “harteloos” en “onverschillig”.

Paus Franciscus verdedigde snel de openbare Pachamama-verering van heidense afgoden in de Vaticaanse tuinen en nam zelf deel aan een Indiase smudging-ceremonie waarbij de ‘westerse grootmoeder’ werd aangeroepen, maar paus Franciscus blijft de godslasterlijke beledigingen van zijn vriend van de ene ware God en Heer onbeantwoord laten.

Stem nu af op deze aflevering van Geloof en Rede om te leren waar paus Franciscus de katholieke kerk leidt en blijf standvastig in de ware leringen van Christus en de cultuur van het leven.
[Engelstalig]


Terugvliegend naar Rome op 4 september, na zijn reis naar Mongolië en de 1.500 katholieken van het land, sprak paus Franciscus over de komende synode over synodaliteit en de relatie van het Vaticaan met China, die de afgelopen dagen onder de loep is genomen.

Met de synode over synodaliteit die bijna de hele maand oktober in Rome zal plaatsvinden, stelden journalisten vragen over een onlangs gepubliceerd boek met een voorwoord van kardinaal Raymond Burke – “Het synodale proces is een doos van Pandora” [Engelstalig] – waarin werd gewaarschuwd dat de synode een poging is om “het zelfbegrip van de Kerk radicaal te veranderen, in overeenstemming met een hedendaagse ideologie die veel van wat de Kerk altijd heeft onderwezen en beoefend, ontkent.”


READ: Cardinal Burke warns Synod is part of ‘revolution’ to ‘radically’ change the Catholic Church

Paus Franciscus leek de vraag niet direct te beantwoorden, maar vertelde eerst over een telefoongesprek dat hij had met een karmelietessenzuster, die hem vertelde over de angst van haar gemeenschap dat de synode de leer van de kerk zou veranderen.

Hij maakte licht op dit “idee” en zei dat “als je doorgaat naar de wortel van deze ideeën, je ideologieën zult vinden.”

“Altijd, als je de weg van de gemeenschap in de Kerk wilt losmaken, is wat altijd loskomt ideologie”, verklaarde hij.

“En zij beschuldigen de Kerk van dit of dat, maar zij beschuldigen haar nooit van wat waar is: zondig. Nooit zeggen ze zondig . . .” De paus vervolgde en suggereerde dat de doctrine die door critici van de synode werd verdedigd – de synode die de katholieke leer over LGBT-kwesties, getrouwde priesters en vrouwelijke diakens in twijfel heeft getrokken – in feite geen authentieke katholieke doctrine was:

“Ze verdedigen een doctrine tussen aanhalingstekens, die een doctrine is als gedestilleerd water, naar niets smaakt en niet de ware katholieke doctrine is die in de Geloofsbelijdenis staat. En dat is zo vaak schandalig; hoe schandalig het idee dat God vlees is geworden, dat God mens is geworden, dat Onze-Lieve-Vrouw haar maagdelijkheid heeft bewaard. Dat is schandalig.”

Het is niet helemaal duidelijk of de paus in de veronderstelling was dat de menswording of de maagdelijke geboorte voorbeelden waren van positieve verontwaardiging, waardoor de waarheid aan de wereld wordt gepresenteerd in overeenstemming met de Schrift (1 Petrus 2:8), of een negatief schandaal waarbij immorele leer of voorbeeld wordt gepresenteerd (Matteüs 18:7).


READ: Bishop Strickland: Catholics are not ‘schismatic’ for rejecting changes that contradict Church teaching

Auteur:Hypoliet

3 commentaren op “Meer moois van Paus Franciscus

 1. Liever gedestilleerd water dan ideologisch verzuurde melk, waarvan de houdbaarheidsdatum allang is verstreken.

  1. @Paul,
   Gedestilleerd water houdt in: er zit niéts meer in: het is alleen maar vochtig.
   Volgens U heeft U liever vocht. Pas op: het zal niet lang duren; spoedig heeft U ’n waterhoofd.

 2. Franciscus bereikt langzamerhand het moment van dat hij voor God verantwoording moet afleggen.
  “Heb je de Kerk goed geleid? Wat heb je voor MIJ gedaan?” zal God hem vragen. Hopenlijk kan hij dan een lijst van goede daden opnoemen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht