Pools referendum over Europees migratiebeleid zet EU schaakmat

De ongebreidelde immigratie van miljoenen “kansparels” uit Afrika en het Midden Oosten naar de Europese Gemeenschap is een tragedie voor de bewoners van de meeste Europese landen. Ondanks het feit dat de progressieve media de feiten banaliseren, verdraaien of verzwijgen, beseffen de meesten onder ons dat de situatie dag na dag verergert. De toestand is dramatisch. Het gaat gewoonweg om het overleven van de Europese volkeren.

Om een cijfer te geven, vorige zaterdag, 26 augustus, kwamen niet minder dan 3.000 illegale migranten aan op het Italiaanse eiland Lampedusa, op één dag dus.  Sinds het begin van dit jaar, werden door allerlei organisaties, veelal gesubsidieerd door de EU, reeds 101.386 nieuwe migranten, hoofdzakelijk alleenstaande mannen, in Italië aan land gebracht…In Menton, de gekende badplaats aan de Franse Riviera, worden dagelijks meer dan 300 illegale migranten door de politie onderschept…het topje van de ijsberg…

Trouwens, men hoeft zover niet te gaan. Wie soms naar Brussel reist met de trein, hoeft maar uit te stappen in het station Brussel zuid en zich te voet naar het station Brussel noord te begeven, tenminste als men de moed heeft de stank en de vuiligheid te trotseren, om aan den lijve te ondervinden, wat een “open grenzen” beleid betekent.

Ik nodig de zo door migratie geobsedeerde paus Franciscus uit, mij eens op deze tocht te vergezellen. Misschien vallen hem dan de schellen van de ogen, hoewel hij ideologisch zo verstard is, dat dit wellicht een vrome wens is…

Inzake migratie faalt de Europese Commissie op alle vlakken. Zij zegt wel er iets te willen aan doen, maar in feite laat zij de vloedgolf alleen maar aanzwellen, omwille van  louter ideologische redenen. Zij erkent de identiteit van de verschillende Europese volkeren niet en zeker niet de christelijke grondslag ervan, en wil door vermenging met volkeren met een totaal andere afkomst en cultuur, een mondialistisch, materialistisch en geestelijk dood Europa tot stand brengen, gebaseerd op consumeren en”genieten”. De droom van Klaus Schwab en George Soros.

Het volk wordt in België en Nederland over de situatie bewust voorgelogen, zowel door politiek als bevriende media. Diegenen die aan de alarmbel trekken, worden weggehoond en krijgen spreekverbod. Verkiezingen worden gemanipuleerd. Dictaturen in wording…

Nochtans, zijn er wel landen, waar de democratie nog effectief werkt : het zijn democratieën in het Oosten van Europa, waar het volk effectief zijn stem kan laten horen: Hongarije en Polen.

In Polen lijkt men inderdaad wat minder angst te hebben voor wat democratie werkelijk betekent. Zo heeft Mateusz Morawiecki, de Poolse Eerste minister, aangekondigd dat op 15 october, de dag van de komende  parlementsverkiezingen, het volk ook zal kunnen antwoorden op een vraag die doorslaggevend is voor zijn verdere toekomst. De vraag, die in dit referendum gesteld wordt, is veelzeggend: < Steunt u de aankomst van duizenden illegale migranten uit het Midden-Oosten en Afrika in het kader van de gedwongen spreiding opgedrongen door de Europese bureaucratie?>Dit is de enige vraag, die al jaren had moeten gesteld worden aan de bevolking van alle Europese landen! Wat zou het antwoord zijn, denkt u, moest de vraag aan de Vlaamse bevolking gesteld worden?

Het resultaat van deze volksraadpleging en de gevolgen ervan, zullen bijzonder interessant zijn. Zal de Europese Unie, die het niet gewend is om tegengesproken te worden, voor één keer de keuze van het volk eerbiedigen? Zal zij stoppen migrantenquota op te dringen aan landen, die dit niet willen, die weigeren overspoeld, afgeslacht, vervangen te worden? Niets is minder zeker. Tot nu toe werden de landen, die in verzet gingen tegen de eenzijdige keuzes van Brussel gestraft met een vermindering van de Europese steun. Geen enkele keer heeft de EU rekening gehouden met de nationale soevereiniteit, noch met het zo geroemde zelfbeschikkingsrecht van de volkeren.

Na alle onzin over de culturele verrijking vanuit Afrika, die steeds weer, als een mantra, af gedreund wordt door de gesubsidieerde progressieve media en hun politieke klonen, na de sentimentele leugenverhaaltjes over de kans die aan  de Afghanen geboden wordt om <hier te leren wat de hoofse liefde betekent>, de rubberboten zogezegd vol met dichters, chirurgen en ingenieurs, zal op een dag wellicht blijken, dat dit alles slechts fabeltjes waren, ontsproten uit het brein van gewiekste manipulatoren.

Zullen de ogen in de besloten cenakels van de Europese schijndemocratie opengaan, voor het definitief te laat is? Laten wij de deugd van het geduldig zijn koesteren en zeker de hoop niet verliezen. En zeker niet vergeten te handelen, elk met onze eigen talenten en in onze eigen kringen.

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

34 commentaren op “Pools referendum over Europees migratiebeleid zet EU schaakmat

 1. Migratie is van alle tijden, sedert het begin van de mensheid. Wikipedia geeft wat recentere voorbeelden.
  Romeinse tijd
  Grote Volksverhuizing: het binnendringen van verschillende stammen in het Romeinse Rijk tussen de 4e en de 6e eeuw.
  Frankische verovering van de Nederlanden: De Franken staken in de 3e eeuw de Rijn over en drongen het Romeinse Rijk binnen. Zij hadden zich tegen de 7e eeuw tot in het zuiden verspreid en definitief hun Frankische Rijk gevestigd.
  Middeleeuwen
  Invasies in Europa 793-1000: de grootste migraties sinds de Grote Volksverhuizing, in de eeuwen voor de Frankische periode, in de 9e en de 10e eeuw. De Hongaren of Magyaren belegerden de oostgrenzen van Europa, de Saracenen de Middellandse Zeekusten en de Noormannen of Vikingen belaagden een groot deel van Europa, tot aan de Middellandse Zee toe. De kolonies van de Vikingen zouden bovendien uitgroeien tot sterke, onafhankelijke staten in het Europa van de vroege middeleeuwen.
  16e-18e eeuw
  De trans-Atlantische slavenhandel waarin slaven van Afrika naar Amerika gebracht werden. Deze bereikte zijn hoogtepunt in de 18e en 19e eeuw en geldt als de grootste gedwongen migratie uit de geschiedenis
  Migratiestroom in de Nederlanden: de vluchtelingenstroom in de 16e eeuw die vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar voornamelijk de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar ook naar Duitsland, Frankrijk en Engeland verliep
  19e eeuw
  De Trail of Tears, de gedwongen westwaartse herplaatsing in 1838 van de Cherokee, in hun eigen taal Ahniyvwiya. Het wordt in uitbreide zin ook voor de deportatie van andere inheemse volken binnen de Verenigde Staten gebruikt.
  Hongersnood in Ierland dreef in het midden van de 19e eeuw ongeveer een miljoen Ieren tot emigratie
  Deutsches Auswandererhaus: een museum in Bremerhaven in Noord-West-Duitsland met als hoofdonderwerp de emigratie van Duitsers en mensen uit Oost-Europa van Bremerhaven naar de Verenigde Staten in de 19e eeuw
  20e eeuw
  Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
  De Armeense Genocide, waarbij de gezonde mannen werden gedood en alle overigen tot in de Syrische Woestijn werden gedeporteerd. Dit kostte een tot anderhalf miljoen mensen het leven.
  Daarmee tot op zekere hoogte te vergelijken de Griekse Genocide, waarbij een half tot een miljoen mensen omkwamen.
  De Grote Afro-Amerikaanse volksverhuizing.
  De Lange Mars van Mao Zedong en ongeveer 130.000 Chinese communisten van het Rode Leger in 1934. De mars liep van Jiangxi naar Yan’an in Shaanxi. Tienduizenden overleefden de tocht niet
  Operatie Black Tulip: uitzetting direct na de Tweede Wereldoorlog van de in Nederland wonende Duitsers
  Aliyah Bet: de illegale immigratie van Joden in het mandaatgebied Palestina van 1934 tot 1948
  Gedwongen volksverhuizingen in de Sovjet-Unie:
  deportatie van de bevolking die ‘antisovjet’ was en vaak als ‘vijanden van het proletariaat’werden bestempeld;
  deportatie voor dwangarbeid;
  georganiseerde migraties in tegengestelde richtingen om etnisch gezuiverde gebieden te herbevolken
  Internationale Organisatie voor Migratie: een intergouvernementele organisatie met een hoofdkantoor in Genève, met het doel om ontheemden in Europa in de naoorlogse jaren terug te begeleiden naar huis
  Verdrijving van Duitsers na de Tweede Wereldoorlog:
  de etnische zuivering van Duitse staatsburgers uit de voormalige officiële vooroorlogse oostelijke provincies van Duitsland, die in 1945 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa door Polen werden geannexeerd;.
  uit andere delen van Midden- en Oost-Europa, waar tussen 1945 en 1949 een etnische zuivering plaatsvond van Duitstalige minderheden, de Volksduitsers, uit de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Hongarije en Joegoslavië.
  Enzovoort, enzovoort…
  Of dacht meneer ter Zee dat iedereen, ongeacht zijn thuissituatie, zal blijven zitten waar hij zit omdat WIJ het hier zo goed hebben?

  1. Migratie is inderdaad van alle tijden maar …die migranten destijds hebben hun eigen boontjes moeten doppen en zijn er dan ook bij bosjes aangegaan.
   Wij in het westen doen het tegenovergestelde : zonder te werken/studeren leiden ze – zeker in vergelijking met hun bestaan in hun thuisland – een luilekker herenleventje. Bovendien worden de nieuwkomers niet geplaagd door kindersterfte waardoor hun aantal boomt…

  2. Dat betekent echter niet dat we hier zomaar ongefilterd alleman moeten verwelkomen.

   1. Beste Bart, het is niet omdat we soms overspoeld worden door illegale migratie dat België “ongefilterd alleman binnenlaat”. Wij hebben wel degelijk criteria en wetgeving. Dat de handhaving soms zeer moeilijk verloopt, dat klopt. Maar dat geldt evenzeer op andere domeinen. Niemand mag dronken rijden, gevaarlijk afval dumpen, kinderporno bekijken, discrimineren op racistische basis etc. etc. Problemen bij de opsporing of de handhaving betekent niet dat er geen criteria zijn of dat er geen wetgeving bestaat. Toch?

    1. @ Frank Dierickx:
     Laat u niets wijsmaken. U spreekt helemaal zoals schijn-‘president’ Joe Biden.

     Sedert enkele maanden is in Texas sprake van verhoogde toevloed van niet alleen de gewoonlijke mannen van alle leeftijden die per grote groep een enkele vrouw of een enkel kind meesleuren (dat kind wordt dan steevast in de woestijn achtergelaten), maar nu zijn ze nog gewapend ook !

     Amerika kan niet meer gered worden.
     De Hitler-concentratiekampen nu in de USA ! Voor pro-lifers !
     Voor de verschrikkelijke schijnvertoning in Oekraine zijn geen woorden meer te vinden.

     Hoe het hier in ons apenlandje gaat weet ik niet maar maak u geen ideologische illusies.

     Criteria ??? Op papier misschien ! Niet in de praktijk.

     Heden zijn het de varkens die de boerderij ‘besturen’ nadat zij de boerenfamilie uitmoordden. Alle andere dieren (dat zijn wij in hun ogen ! ) worden uitgebuit en mishandeld.
     Communistische machtsgreep, vooraf gepland.

 2. @Frank Dierk geef U niet graag gelijk, omdat U bijna steeds zo negatief bent.
  Echter, voor zover ik kan oordelen, heeft U deze keer volledig het gelijk aan Uw kant.
  Toch mis ik één kant aan Uw betoog: Hoe alle bijbehorende problemen op te lossen?
  Ik denk bijvoorbeeld aan huisvesting en onderwijs.
  Heeft U die bijbehorende problemen óók onderzocht?

 3. betere versie:
  @Frank Dierckx, ik geef U niet graag gelijk, omdat U bijna steeds zo negatief bent.
  Echter, voor zover ik kan oordelen, heeft U deze keer volledig het gelijk aan Uw kant.
  Toch mis ik één kant aan Uw betoog: Hoe alle bijbehorende problemen op te lossen?
  Ik denk bijvoorbeeld aan huisvesting en onderwijs.
  Heeft U die bijbehorende problemen óók onderzocht?

 4. Wanneer men inziet dat de kakistocraten in de EU weten wat voor horror en gruwel hun uitheemse pionnen van demografische vervanging plegen tegen inheemse blanken en toch steeds meer instroom willen beseft men wat voor monstrueuze wezens die politiekers zijn. Zij willen dat blanke ouderlingen meedogenloos afgeslacht worden; zij willen dat blanke vrouwen verkracht worden; anders zouden zij ingegrepen hebben en niet aan nog meer volkerenverhuizing naar Europa gewerkt hebben. Het gaat hier dus over door en door slechte mensen, gedrochtelijke wezens waar men de rug niet naar keert opdat er geen mes ingeplant zou worden. Het zijn rioolmonsters die geselecteerd worden voor plaatsen van macht om volkeren te verwoesten.

  Door de “emancipatie” van Juda door de genocidale Franse Revolutie en achteraf Napoleon in continuatie daarvan (die wilde zelfs een soort van priesterschap stichten voor Juda in Frankrijk en werd door sommige Judeeërs “messias” genoemd) heeft Juda zijn revolutionaire macht gevestigd op de ruïnen van de Christenheid waarvan de overgebleven stukken, die het rosicrucianistisch protestantisme overleefd hadden, verwoest werden door de revolutionaire krachten van 1789. Met de val van de Habsburgdynastie door Wereldoorlog I maakte Juda zich tot de geopolitieke hegemoon, en heden probeert hij de volkeren zelf van de historische westerse Christenheid, na hen in apostasie te hebben geworpen, te doen verdwijnen door rassenmarxisme (systematische rassenvermenging door instroom van vreemde stammen en psychologische oorlogvoering tegen blanken waardoor die laatsten, mentaal gemanipuleerd, instemmen met het verknoeien van hun eigen antieke bloedlijnen).

  Terwijl ze in West-Europa blanken proberen te negroïdiseren probeert de mongool en chabadnik Putin Russische vrouwen te doen huwen met Chinese mannen; de Slaviërs zijn opgerezen uit de vermenging van de blanke ruitervolkeren in Scythië met Turkische mongolen, en door de Slaviërs verder te mongoliseren door vermenging met China wordt het blank component ook daar verdrongen. Wanneer dan genegroïdiseerde westerlingen geconvergeerd worden met gemongoliseerde Russen krijgen ze het euraziatisch-negroïde ras onder bestuur van Juda dat de vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi wilde, één der grondleggers van de EU. Zo sluit het eurasianisme van de satanist Dugin dus aan bij het Kalergi-plan.

  De Kelten en Germanen stamden af van de blanke ruiters in Scythië; het gebruik van drinkhoorns kwam van ginder, alsook de broek als kledingstuk, en de paardenoffers bij die stammen waren overblijfselen van het oud Scythisch ruiternomadisme in de steppe. De Scythen en Sarmaten werden door de ouden beschreven met het Nordisch fenotype dat heden het zuiverst bewaard is gebleven in Noordwest-Europa.

  Terwijl dus vooral de westerse volkeren geviseerd worden door de vijand om hun historische associatie met het katholiek Christendom (de hoofdzetel van het christelijk priesterschap staat in Rome) wordt ook geviseerd wat we de algemene blank-Scythische meta-etnie kunnen noemen, en mogelijk is dat omdat die meta-etnie onderdeel zou kunnen zijn van het Huis van Israël.

  De tien stammen van het Noordrijk, genoemd met de verzamelnaam Efraïm in contradistinctie met Juda (de twee stammen van het Zuidrijk, Juda en Ben-Jamin), werden in gevangenschap weggevoerd naar Assyrië door Salmanassar; ze vestigden zich in Perzië maar volgens oude Judaïsche geschriften zijn ze vervolgens weggetrokken naar land voorbij de Eufraat; dat betekent richting het Kaukasusgebied. Volgens 4 Esdras wilden ze zich in onbewoond land vestigen, weg van de volkeren; voorbij Anatolië dus waar reeds mensen woonden. Ze moeten zich dus in Scythië gevestigd hebben; het is dan ook opvallend dat de Pontische Scythen in het gebied opduiken in de geschiedenis in dezelfde tijd als de Noord-Israëlieten en via dezelfde route, vanuit wat nu Iran genoemd wordt; daarom worden de Scythen “Iraniërs” genoemd (de Sarmaten noemden zich “Ariërs”, etymologisch hetzelfde woord als “Iraniërs”). Het is moeilijk te vermijden om die Pontische Scythen te identificeren als de genoemde Israëlieten.

  Het Chronicon van de heilige kerkvader Hippolytus categoriseerde de Germanen samen met de Scythen en “Ariërs” (vermoedelijk bedoelde hij de Sarmaten) als Semitisch, als afstammelingen van Sem, en in het graf van een Sarmatische krijgsvrouw werd een zegel gevonden met als inscriptie de Israëlitische naam “Eljasiv” in Paleo-Hebreeuws schrift *. De “Bergjoden” in het Kaukasusgebied hebben een mondelinge traditie volgens dewelke zij afstammen van de tien stammen; historisch stonden zij bekend als geduchte ruiters en sommigen menen dat zij als dusdanig werden ingezet als grensverdedigers door de Parthen; mogelijk waren zij Scythen die hun Israëlitische afstamming niet vergeten waren.

  Indien de Scythisch Israël-gedachte klopt zijn de westerse Keltisch-Germaanse volkeren dus in de geschiedenis na de Hemelvaart het meest christelijk gedeelte geweest van het Huis van Israël, want het bastion van het Christendom stond in het Westen terwijl het Oosten donker was, en de haat van Belial woedt dan zo hard tegen de westervolkeren om de historische presentie van christelijk Israël in het Westen, en hij wil dan ongetwijfeld niet dat katholieke westerlingen ontdekken wie zij zijn.

  Blanken, eer uw voorvaderen zoals het gebod van God vereist en verknoei de bloedlijnen niet die u van hen geërfd heeft; huw binnen uw eigen volksverband en weersta aan de misdadige raciaal-marxistische verwoestingspolitiek.

  * Op de Joodse website van “Haaretz” staat een artikel erover getiteld “How Did a Judean Seal End Up in a 2,000-year-old Russian Warrior Woman’s Grave?”, door Julia Fridman (29 oktober 2015).

 5. Geen enkel politiek initiatief kan ons nog hulp bieden.

  Indien de door het Christelijk doopsel Christelijk geworden volkeren zich aan Gods geboden hadden gehouden en zich niet hadden laten inpalmen door de duivelse verleidingen van de industrie, hand in hand met de leugen van “vooruitgang” van het door de industriebazen ontwikkelde socialisme — om het volk aan hen te onderwerpen — en nu ook nog hand in hand met de onbewust talrijk geworden Bergoglianen van velerlei ziel-verwarrende kleuren, dan zouden we nu nog steeds een rustige en eenvoudige echt Christelijke samenleving genieten.

  De aankomende vreemdelingen zullen nu alles tot stilstand brengen en grootschalige verwoesting kan niet meer gestopt worden.

  Wie niet sterk wil staan in het geloof rest nog slechts de wijd open poorten van de hel.
  We kregen de leiders die we verdienden.

  Alleen diep berouw en nederig terug naar God keren — respecterende de tijdeloze waarden van de Traditionele Katholieke Kerk — zal u kansen bieden Gods erbarming te mogen ervaren om deze woeste tijden te overleven.

 6. Het lijkt erop dat o.a. Nederlanders en Belgen mensen misschien van hun plek verdreven gaan worden. Langzaam, maar wel gestaag.
  Omdat vreemdelingen de taal niet spreken en de wetten en de cultuur niet kennen zullen ze werk doen tegen te lage lonen. Zij zullen geen vakbonden hebben en ze zullen niet zo snel tegenspartelen. Bovendien zullen er later alleen nog maar zeer grote (buitenlandse) bedrijven overblijven die echt niet zitten te wachten op democratie in hun bedrijf.

  Wanneer directeuren van die megabedrijven de opdracht krijgen vreemdelingen aan te nemen en autochtonen niet, dan hoeven zij verder alleen nog de werkdruk en de sfeer in een bedrijf onplezierig te maken, om autochtonen weg te pesten. En dan zijn er geen werk en geen inkomsten meer voor de autochtonen. Dus die autochtonen zullen zo langzaam aan hun bestaansmogelijkheden verliezen. Wat eens opgebouwd was is en wordt verkocht onder het label ‘privatisering’.

  Het e.e.a. lijkt mij dus eenvoudig de politiek van de grote jongens zoals de banken en de mega-grote bedrijven en giga-investeringsbedrijven.

  En als we weten dat de zucht naar geld een grote bron van het kwaad is, dan kunnen we inzien dat het kwaad nu regeert.

  Banken en Aandelenbeurzen zijn krachten die niet te onderschatten zijn. En de uiteindelijke eigenaren van die banken en aandelen, die varen wel bij verwoestingen, oorlogen, dramatische ellende en verdriet. Alles levert geld op. En juist het grote verderf oorlog. Dat ‘schuift’ helemaal veel poen.

  Geldzucht, de ongebreidelde dierlijke hebzucht van sommigen, maakt veel kapot. De kaplaarzen van de grootste ploerten walsen uit domme hebzucht over het schone het goede en het ware.

  Hebzucht (en juist gedeelde hebzucht in families, clans e.d.) zorgt voor het domme en onnozele sodom en gomorra. Domme dierlijke hebzucht, verpakt vaak in schitterende jasjes zorgen voor de hel op aarde.
  En aangezien deze hebzucht aangeboren is, zal er veel moeten gebeuren wil de mens een beetje uitstijgen boven deze status. Hebzucht is op-zich niet slecht. Zo is de natuur.
  Maar mensen kunnen denken, praten, zelfs SCHRIJVEN. En die zaken maken de hebzucht soms gruwelijk slecht en gemeen. Niet omdat de mensen zo slecht zijn, maar omdat ze natuur in een mooi jasje zijn maar mét afschuwelijk sterke wapens; het denken, praten en schrijven. (Denk ook aan zo ontstane wapens, geld, ‘wetten’, enzovoorts. Door het leren lezen en schrijven zijn heerser bijna almachtig geworden.)

  Maar ja. Wie begrijpt dit, en wat doe ‘je eraan?’.

  Christendom is wél een fraaie oplossing, vind ik.

  1. Het zal wel aan mij, of aan mijn ‘begrijpend lezen’ liggen, Raphaël, maar ik vind zelden een lijn, een structuur, een zinvol verhaal in jouw schrijvens. Maar jouw laatste zinnetje intrigeert me wel: “Christendom is wél een fraaie oplossing, vind ik.”
   Wil je een aanzet geven voor een lijstje van wat het christendom in die tweeduizend jaar zoal fraai heeft ‘opgelost’?
   Met dank en vriendelijke groet.

   1. Hoi Frank.

    Dank voor je reactie.
    De kern van mijn episteltje is hebzucht, en wel dierlijke ongebreidelde hebzucht, vaak uitgevoerd door families, clans en dergelijke.

    Nu is Christendom bij uitstek in het Westen een vorm van hogere beschaving die de driften van de hebzucht en de hartstocht in beschaafdere vormen kan gieten.

    Anders gezegd: Het is in staat de mens tot het goede te leiden, namelijk naastenliefde en dankbaarheid.

 7. @Frank Dierickx,
  Het door U verlangde lijstje (zie Uw reactie 29 augustus 2023 om 21:28 uur):
  ongebreidelde liefde in plaats van ongebreidelde hebzucht.
  Dit is de gehele lijst.

 8. U heeft volkomen gelijk, beste Veroon, maar uw epistel komt rijkelijk laat.
  Tegen beter weten in, hoopt u nog steeds dat een halve eeuw omvolking nog tot staan gebracht zal worden door zogenaamd “gekozen autoriteiten”, of die ongekozenen van de maçonnieke EU-Brussel.
  U sluit uw ogen voor de staat van oorlog, beste Veroon, waarin de Europese volken zich bevinden, juist, ja, met diezelfde “autoriteiten”, allen leden van de subversieve vrijmetselarij, of van het talmoed joods aangedreven WEF.
  De massa immigratie heeft historische wortels. Steun van het eeuwige Rome zal onontbeerlijk blijken te zijn, zoal eeuwen terug ook plaats vond. Niet met een gemijterde schurk, maar met een echte Paus, een Paus van de Traditie.
  Op een enkele uitzondering na, de reacties hierboven geven blijk van kwade wil, domheid, of naïviteit. Interne Europese immigratie is iets anders dan het massaal binnen laten komen van islamieten en Afrikanen. Hierboven sluiten zij bewust de ogen voor de immigratie van islamieten en zwarten uit Afrika, die hier nooit zullen aarden en assimileren. Dat willen ze ook niet. Zij zijn veroveraars. En dat is geen nieuw verschijnsel. Turken en Moren/Arabieren hebben eeuwen lang de kusten van Italië, Frankrijk, en Spanje geplunderd en slaven buit gemaakt.

  De laatste autoriteit die zich sterk verzette was de Heilige Paus Pius V (+1572). Hij mobiliseerde de katholieke vorsten tot weerbaarheid en strijd. De Spaanse admiraal Don Juan, versloeg definitief de getalsmatig grotere Turkse vloot met de zee slag van Lepanto (1571).
  Ongeveer een eeuw later, in 1683, probeerden de Turken, met een landleger, nogmaals Wenen te veroveren. Dat beleg werd afgeslagen, in militair opzicht vooral met hulp van Poolse legers en door het in brede kring afsmeken van hemelse bijstand van de Heilige Maagd.

  Degene die dat goed begrepen heeft, en de huidige oorlog in het bredere kader plaatst, is de bekende Italiaanse aartsbisschop Mgr. Vigano. Hij ageert als de Heilige Pius V. Ik raad alle lezers aan zijn laatste uiteenzetting te lezen op de katholieke Franse webstek, “Médias-Presse-Info” : (inclusief links naar Eng./Spaans/Italiaans vertaling)

  http://www.medias-presse.info/mgr-vigano-repond-a-mpi-sur-la-demande-de-dissolution-de-civitas-par-gerald-darmanin-ministre-de-linterieur-francais/179357

  1. Beste Jules, ik zie in West-Europa heel veel ‘islamieten en zwarten uit Afrika’ die hier bijzonder goed geïntegreerd zijn, en een mooie bijdrage leveren in zowat alle domeinen van onze maatschappij (cultuur, sport, wetenschap, zorg etc.) Het lijkt er eerder op dat u zélf de grootste moeite heeft om nog een plaatsje te vinden in een almaar sneller evoluerende wereld. Uw paus Pius V en zijn 16de eeuw zijn geschiedenis, en die komt niet meer terug. Veel sterkte!

 9. @Frank Dierickx schreef:

  Blijkbaar bent U een van de weinigen, die vinden dat heel veel ‘islamieten en zwarten uit Afrika’ die hier bijzonder goed geïntegreerd zijn, en een mooie bijdrage leveren in Europa in zowat alle domeinen van onze maatschappij (cultuur, sport, wetenschap, zorg etc.)

  Alleen in het voetbal (zeer goed betaalde job) leveren ze een fatsoenlijke bijdrage.
  Ze ruiken als het ware waar geld te verdienen valt.

 10. @Frank Dierickx correctie:

  Blijkbaar bent U een van de weinigen, die vinden dat heel veel ‘islamieten en zwarten uit Afrika’ die hier bijzonder goed geïntegreerd zijn, en een mooie bijdrage leveren in Europa in zowat alle domeinen van onze maatschappij (cultuur, sport, wetenschap, zorg etc.)

  Alleen in het voetbal (zeer goed betaalde job) leveren ze een fatsoenlijke bijdrage.
  Ze ruiken als het ware waar geld te verdienen valt.

 11. @louis,
  U bent blijkbaar(!!!) kapot van die buitenlandse priesters.

  Mijn antwoord: onze eigen priesters hebben al méér dan genoeg stuk gemaakt.
  Daarvoor hebben wij echt geen missionarissen nodig.

  Tot de jaren ’60 hebben wij goede missionarissen geleverd. Als dank krijgen wij troep.
  Maar ja, beter verdienen wij blijkbaar niet.

 12. @louis,
  beter:
  U bent blijkbaar(!!!) kapot van die buitenlandse priesters.

  Mijn antwoord: onze eigen priesters hebben al méér dan genoeg stuk gemaakt.
  Daarvoor hebben wij echt geen missionarissen nodig.

  Tot de jaren ’60 hebben wij goede missionarissen geleverd. Als dank krijgen wij troep terug.
  Maar ja, beter verdienen wij blijkbaar niet.

 13. De bekende katholiek bekeerde schrijver Emile Zola (+1902), ex-oppergrootmeester van een Franse loge, sprak over de “meest schaamteloze leugen” als typerend kenmerk van de vrijmetselarij. Precies datgene waarmee u zich bloot geeft, beste heer Merckx, en waar uw betoog aan mank gaat. U kletst maar wat.

  De gevangenissen in Europa zijn voor 75% of zelfs meer, bevolkt met uitheemse immigranten, van buiten Europa. In verreweg de meeste landen is dit de situatie, behalve Hongarije en Polen. Recent hebben een halve week lang, in Frankrijk, ongekende rellen het land onveilig gemaakt met aangestuurde en vakkundig gecoördineerde geweldplegingen, berovingen, brandstichtingen, inbraken, verbrande auto’s, overvallen op politie bureaus, banken en stadhuizen, en ten slotte, zeer gewelddadige straat rellen en opstanden. Meerdere honderdduizenden “jongeren”, 2de of 3de import generatie, zijn bezig geweest ongekende verwoestingen aan te richten, uit haat tegen de Fransen, tegen Europa en het gastland dat hun opleiding verzorgt en kosteloos geneeskundige behandeling biedt. Haat is het kenmerk. Bij interland wedstrijden weigeren zij ook het volkslied te zingen.

  Maar men durft zich geen rekenschap te geven over de werkelijke machtsverhoudingen. Zelfs als alle politie eenheden, of gendarmerie eenheden, samen waren opgetreden, dan waren zij getalsmatig verre de minderheid geweest tegenover de geweldplegers. Zij hadden machteloos gestaan. En zo zijn de macht verhoudingen is alle Europese landen. De politie is onmachtig om in de meest gevaarlijke import wijken van de grote steden, de orde te handhaven. Daarom laat ze zich daar niet zien. Dit immense probleem is politiek en in de media onbespreekbaar. De onzichtbare macht van de vrijmetselarij, is de motor. Zij heeft de grote media in handen, en stuurt alle westerse regeringen aan.

  Tenslotte, u durft het aan de Heilige Paus Pius V te noemen. Weet wel, beste heer Dierckx, dat de Kerk van altijd nooit verandert. Er zal vroeg of laat een nieuwe Paus opstaan. De Kerk startte na Golgotha, en met Pinksteren en de H. Geest, zal zij geen eind kennen. Van Godswege is zij eeuwig. Het kan lang duren, maar de wereld past zich altijd aan, zij nooit, ondanks de satanische vrijmetselarij. Haar heilige Leer is gebeiteld in marmer. Daarom heeft zij de Reformatie (1517) overleefd ; zij heeft de anti-klericale 18de eeuw van Voltaire en de Grote Verduistering overleefd ; zij heeft de Franse Revolutie (1789) overleefd ; zij heeft de 19de eeuw met de Italiaanse en Duitse revoluties overleefd ; zij heeft Stalin en het 20ste eeuwse, joodse communisme overleefd ; zij heeft het Nazisme overleefd ; zij heeft de Vaticaan 2 revolutie overleefd, en zij zal ook de tirannie van de super rijke talmoed joodse oligarchie overleven, alsook het huidige, modernistische Rome van Bergoglio. Een nieuwe Paus, van het kaliber St. Pius V, zal, gesteund door Fatima en het nieuw geboren Rusland, ons Europa redden uit het hoog verraad van Kerk– en politieke leiders. De maçonnieke, internationale paraplu organisaties, met hun gecreëerde chaos en waanzin, gaan verloren.

  1. Ik blijf erbij, Jules. Jouw wereld, jouw Roomse Rijk komt niet meer terug. Maar bon. Die Franse jongeren, die Brusselse jongeren, die doen toch niets anders dan ‘les gilets jaunes’? Zich verzetten tegen globalisering, uitsluiting, racisme en gebrek aan toekomstperspectief. Die voelen precies hetzelfde als u. Ze voelen zich niet gehoord. Niet meer au sérieux genomen. Verdrongen. Uitgesloten. Zij door hun maatschappij. Jij door jouw Kerk. Precies hetzelfde. Zij hebben wel een voordeel op u. Zij vechten tegen een politiek die rare keuzes maakt. Jij vecht met gigantische ideologische waanideeën. Fatima, begot!
   En wat meer is: zij hebben impact. de burgemeesters, de regionale en nationale verantwoordelijken beseffen dat ze hun politiek moeten aanpassen. Dat élke mens telt, en dat uitsluiting geen antwoord is. Jou 16e-eeuwse droom brengt niemand in vervoering. En jouw complottheorieën over loges en joden raken kant noch wal. Wat is eigenlijk jouw droom, Jules? Wat gebeurt er in jouw ideale wereld? Misschien kreeg ik het antwoord al wel van ene P. Derks (die tegenwoordig alles twee keer zegt) : ongebreidelde liefde in plaats van ongebreidelde hebzucht. Dat wordt dan even wachten op een geheel nieuwe paus, toch? Sterkte verder.

 14. Huichelachtige hypocrisie druipt er van af, beste heer Dierckx, het probleem is niet “uitsluiting”, een links maçonniek eufemisme, maar geen wil tot assimilatie. In tegendeel, strijd en de wil tot verovering van Europa, bastion van het Christendom en bakermat van de grootste beschaving ooit. De vrijmetselarij is in historisch opzicht nooit geslaagd om dat te vernietigen. De weg is lang. De aanval startte met twee Wereldoorlogen, in 1914 en 1939/1940. De marxistische cultuur revolutie van 1968, moest korte metten maken met het burgerschap en de middenstand. Vanaf toen zette de vrijmetselarij het slotoffensief in, van massa immigratie van islamieten en Afrikanen, en nu als laatste wapen, het door de strot drukken van de “woke” waanzin. Zij geeft nooit op om haar demonische slag ter vernietiging, binnen te halen, tegen het Christendom, tegen de waarheid van Christus heilige Leer in de Openbaring, (Nieuwe Testament). Daarbuiten wacht ons tirannie en barbarij. Zij maakt gebruik van de haat die de Koran leert, haat tegen iedere niet islamiet. “Liever Turks dan paaps”, is het spreekwoord.

  De ongekende opstanden in Parijs waren het teken aan de wand. Zij werden vakkundig aangestuurd vanaf een centraal punt. Drugs dealers en de moskee imam, de echte bazen op straat, maakten er een eind aan, niet de politie of de gendarmerie, die keek onmachtig toe. De drugs maffia wilde de straat handel terug.

  Schuimbekkende woede van onmacht, beste heer Dierckx, tegen de hemel, werkt contra productief want het verblindt het gezonde verstand. Het blokkeert het inzicht voor het grotere plaatje. Herinnert U het zich nog, met rugsteun van VS president Reagan heeft Paus Johannes – Paulus 11, indertijd, in 1983, op het Plein in Warschau, een enorme menigte van aan half miljoen katholieken op de been gebracht. Zij waren de hemelse stoot troepen die uiteindelijk 6 jr. later, in 1989, de Muur van van Berlijn omver sloopte, en waarmee de atheïstische, joods communistische Sovjet Unie ten val werd gebracht. Net zo min als U, kon niemand zich dat toen voorstellen. Nu, na 40 jr. is de hemel weer aan het werk, zoals hierboven duidelijk is gemaakt. In navolging van de Heilige Pius V zal een nieuwe Paus de demonen bestrijden, die onze landen en volken in het westen knoeten. Pausen zijn de exorcist als het overleven van Christen volken in het geding is. Mensenwerk is niet toereikend. Poetin zal het niet alleen aan kunnen. Zoals JP II door Reagan werd gesteund, zo zal Poetin met politiek – militaire middelen, zijn bedrage tot bevrijding leveren van Europa en in het kielzog, Noord-Amerika.

  Vooruitlopend daarop, zei de Russische president een praktizerend Christen, met het Mariabeeld in zijn werkkamer, “Ik heb nooit gevraagd om iets dat niet van mij is. Toen ik Rusland in elkaar zag storten, heb ik mezelf in het aangezicht van God beloofd om het te redden. Nu blijkt dat ik de hele wereld moet redden, omdat de demonen die over het hele westen heersen al het spirituele op deze planeet hebben uitgewist.”

  1. Ik hoop dat uw maagd heel snel die internationaal gezochte oorlogsmisdadiger bij haar en haar zoon roept, vooraleer de geëigende organisaties hem berechten. Maar bon, uw brein zit vast in de meest extreme complottheorieën en een ‘open’ gesprek voeren zal toch nooit lukken. Voelt u zich niet héél eenzaam? En dat allemaal omwille van de ‘Blijde’ Boodschap!

 15. De naam van Peleg zoon van Eber in het boek Genesis betekent “divisie”; in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en waarschijnlijk hield dit het fysiek breken van de aarde in en was het toen dat God het origineel continent brak en de continentale drift teweegbracht. De bedoeling was dat zo het verspreiden van de mensheid over de aarde ter vorming van verschillende volkeren gefaciliteerd werd; God heeft dus geologisch ingegrepen in de wereld om de mensengroepen apart te doen leven volgens hun eigen fenotypes en afstammingen. Daaraan kan men zien dat de pogingen tot systematische vermenging van rassen tot één gerevolutioneerd, ontworteld wereldvolk van gemengd ras aanslagen zijn op de door God gewilde orde. Katholieken die zeggen de feilloosheid van de Heilige Schrift te geloven moeten dus consistent zijn door zich te verzetten tegen het Kalergi-plan en het daarmee verbonden project van de “Verenigde Staten van Europa”; niet toevallig werd door de judeo-maçonnieke bouwers van de EU een toren van Babel-symboliek geëtaleerd, want Nimrod eertijds wilde de stad en toren bouwen in Mesopotamië om de mensheid als één wereldvolk te doen leven onder zijn tirannie, wat tegenstrijdig was met de eerder vernoemde door God gewilde orde.

  1. Sigh. Jouw kennis van de geologie is werkelijk verbluffend.
   Misschien moet je ook het werk van de gebroeders Grimm eens bestuderen.

   1. @Frank Dierickx,
    Heeft U Uw eigen bijdrages alhier ‘ns bekeken?
    Die zijn alleen maar kinderlijk negatief.

  2. Nog een toevoeging op mijn vorige post omtrent de “Verenigde Staten van Europa”:

   Henri Delassus toonde dat de notie van een “Verenigde Staten van Europa” reeds verspreid werd vanuit maçonnieke kringen in de negentiende eeuw in zijn werk “La conjuration antichrétienne” (“De antichristelijke samenzwering”) bij het hoofdstuk XLI, “L’Idée de république universelle en France” (“Het idee van universele republiek in Frankrijk”), in het tweede volume. De EU werd opgebouwd in het kader van de maçonnieke gedachte van een universele republiek als politieke arm en expressie van een universele maçonnieke logetempel; het is de heropbouw van de toren van Babel.

   Uit een voetnoot van het hoofdstuk:

   “C’est aux environs de 1850 que la formule « Etats-Unis
   d’Europe » apparut dans l’histoire. On la trouve sur les
   lèvres de Victor Hugo dans le discours par lequel, en
   1849, il ouvrit le congrès de la Paix tenu à Paris. Elle
   apparaît en même temps en Italie et en Belgique. Au
   congrès de Lausanne, en 1869, Victor Hugo, qui présidait
   encore, employa une autre formule : « Nous voulons la
   grande République continentale. »”

   Nederlands:

   “Het is omtrent 1850 dat de formule “Verenigde Staten van Europa” verscheen in de geschiedenis. Men vindt haar op de lippen van Victor Hugo in het discours door hetwelk, in 1849, hij het congres van de Vrede opende gehouden te Parijs. Zij verscheen tegelijkertijd in Italië en in België. Op het congres te Lausanne, in 1869, gebruikte Victor Hugo, die nog presideerde, een andere formule: “Wij willen de grote continentale Republiek.””

   Een citaat uit de hoofdtekst:

   “Aux congrès de Genève, de Lausanne, de Berne,
   du Havre, qui eurent lieu à cette époque, le cri
   le plus fréquemment répété, fut, avec celui de haine
   à l’Eglise catholique : « Plus de frontières ! »”

   Nederlands:

   “Op de congressen van Genève, van Lausanne, van Berne, van Le Havre, die plaatsvonden in die tijd, was de frequentst herhaalde roep, met die van haat jegens de katholieke Kerk: “Geen grenzen meer!””

   Die roep “Geen grenzen meer!” klinkt berucht, en dat was reeds in de negentiende eeuw. Het citaat toont ook dat reeds toen de verderfelijke opengrenzengedachte verstrengeld was met zeer expliciet antikatholicisme. Zoals ik reeds eerder schreef moet de katholieke contrarevolutionaire strijd dus samengaan met blanke tribale verdedigingsstrijd. Daarbij is het belangrijk om te bouwen aan katholieke Germaanse cultuur.

   Op YT heeft “The Skaldic Bard” het Weesgegroet staan gezongen in Oudnoords.

 16. De oorspronkelijke waarheidsgetrouwe — Traditiegetrouwe — RKK wil toch ook het christendom over de hele aarde verspreiden zodat in theorie de dag zou kunnen aanbreken dat alle mensen Jezus in hun hart zouden aanvaarden en uit eigen vrije wil gehoorzamen. Zodat in theorie uiteindelijk geen verschillende volkeren meer zouden bestaan.

  Daarom denk ik — omdat ik het onmogelijk kan meten en het met de dag duidelijker wordt dat wereldse wetenschappers onbetrouwbaar zijn — dat de aarde geen echte tastbare grenzen heeft en ergens aan de randen op schimmige wijze overgaat in geestelijke substantie. Die gedachte helpt alvast om op God gericht te blijven. Laat de wereldse wetenschappers maar knarsentanden in hun “A.I. speelgoed” !

  De volgelingen van Pythagoras — kinderen van de duivel — streven naar werelddominantie, helaas altijd met de leugen van persoonlijk werelds welzijn en goed gevoel zonder moraal.

  Iedereen heeft ten alle tijd vrije keuze . . . maar de keuze voor het enge hemelpoortje is niet vanzelfsprekend en Jezus volgen betekent al-tijd de overgave tot een pijnlijk kruis op zwaar-gekwetste schouders te blijven dragen gedurende de tijdelijke aardse loutering.

  Het is dan ook geen toeval dat in zeer veel bijbel-vertalingen het vers Matteus 17:21 niet eens werd afgedrukt waardoor de vijand te kennen geeft zeer goed te beseffen hoe zwaar het belang van gebed en boete weegt !

  Verder zorgen TV en media massaal dat mensen zich zeer gemakkelijk laten inpalmen door de leugens van de duivelskinderen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht