De Kerk is er voor iedereen, behalve voor de katholieken

De Kerk heeft “geen deuren” en dus mag iedereen er binnenkomen, “iedereen, iedereen, zonder enige uitzondering”…Dat is de boodschap waarop paus Franciscus de meeste nadruk gelegd heeft tijdens de voorbije Wereldjongerendagen in Portugal.

Wie is die “iedereen”? Zijn het de katholieken, die trouw willen zijn aan de katholieke leer, zoals die altijd gepredikt werd, dikwijls met het martelaarschap tot gevolg, zijn het diegenen die de traditionele H.mis willen volgen, die zovele priesters tot heiligheid gebracht heeft? Neen, op de vooravond van de met veel bombast aangekondigde synode, blijkt uit haar “Instrumentum Laboris” dat die “iedereen” in de eerste plaats bedoeld is voor de “gescheidenen en hertrouwden, voor degenen die polygaam zijn en voor de personen die zich als LGBTQ+ uiten”…Daarmee is de toon gezet.

Tijdens de persconferentie in het vliegtuig dat de paus naar Rome terugvloog, vroeg Anita Hirschbeck, een Duitse journaliste van de Katholische Nachrichtenagentur  hem of de steeds maar herhaalde uitnodiging naar” gescheiden en hertrouwden, polygamisten en LBBTQ+ ” toe , die volgens wat de Kerk steeds onderwezen heeft, niet alle sacramenten mogen ontvangen, enig effect zal hebben op de enorme geloofsafval, die dramatische proporties aanneemt.

Franciscus antwoordde dat iedereen in de Kerk welkom is, “de lelijken en de schonen, de goeden en de slechten”, met inbegrip van de homoseksuelen. Hij voegde er wel aan toe dat ” het specifieke karakter van het ministerie in de Kerk, dat betekent de manier om de kudde te leiden, niet zomaar kan vergeleken worden en dat een van de belangrijkste taken in dat ministerie de stapsgewijze begeleiding van de personen is op de weg naar de geestelijke rijpheid… Weer een van die dubbelzinnige antwoorden, zoals wij dat van Bergoglio gewoon zijn.

Intussen wacht de Vlaamse Kerk niet op de uitspraken van de synode. De Vlaamse Kerk wil als de meest progressieve (en ketterse) leerling van de klas beschouwd worden. Ter gelegenheid van de ‘gay pride’ in Antwerpen,een van de meest vulgaire uitingen van voyeurisme en een spektakel dat niet zou misstaan hebben ten tijde van de Romeinse keizer Nero, misbruikt zij de woorden van de paus om de obsessionele obsessie van de LGBTQ+ lobby te ondersteunen en er een religieus tintje aan te geven.

Een oecumenische “plechtigheid” werd er georganiseerd door een zekere Willy Bombeek, koordinator van de contactpunten” Geloof en homoseksualiteit”, die in alle bisdommen werden opgericht. De regenboogvlag lag aan de voet van het altaar en er waren momenten ” van getuigenis en van bezinning”. De tekst van het evangelie- de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw- werd voorgelezen door een transgender( Ik hoop voor haar/hem dat zij/hij beseft wat het slot van de tekst betekent: ga en zondig niet meer…). Op het einde van de mascerade werden de aanwezige personen door enkele priesters gezegend. Alleluja!

Het verval van de Kerk en vooral dat van de sacramentele praktijk, gaat gepaard met een onderwerping aan de “tijdsgeest” op leerstellig en moreel vlak. In Italië beschouwen 43,8% van de praktiserende katholieken abortus als een recht, 41,6 denken dat het juist is homoseksuele huwelijken toe te staan, 61,8% ontkennen dat de scheiding een zonde is, 71,6 keuren contraceptie goed. Alleen inzake draagmoederschap maken twee op de drie voorbehoud. In Vlaanderen, waar de mensen dagelijks door de geloofs-vijandige media gebrainwasht worden, zal dit cijfer vermoedelijk nog hoger liggen.

Gelooft de progressieve Kerk van Bergoglio nu echt dat door het opvrijen van maatschappelijke groepen, die door hun levenswijze bewust en provocatief de leer van de Kerk schenden, het tij gekeerd kan worden?

Integendeel, het is door de leer  integraal te prediken en voor te houden, dat het christelijk geloof zijn kracht uitstraalt en mensen, zeker de jongeren, aantrekt en bezielt.

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

73 commentaren op “De Kerk is er voor iedereen, behalve voor de katholieken

 1. Geachte heer Ter Zee,
  Uw aanhoudende fixatie op seksualiteit en op de historische katholieke liturgie zorgen er voor dat uw bijdragen behoorlijk voorspelbaar en saai worden en vooral weinig inspirerend zijn. Dan luister ik toch liever eens naar Paus Franciscus. Bij u lees ik vooral angst, wrok en verbittering. Inspirerende mensen geven hoop. Toch?

  1. @Frank Dierickx,
   Gezien de inhoud (lees: Úw fixatie op seksualiteit) van Uw reactie leeft Uzelf in zonde.
   Door die zonde praat U Uw éigen(!) gedrag goed.

   Dat houdt tevens een tweede zonde in: U gaat stééds zónder te biechten te communie!
   En natuurlijk wenst U straks onmiddellijk toegelaten te worden in Gods hemelrijk.
   Zo zou de hemel verworden tot een hoerenrijk.

  2. Franciscus is door de vrijmetselarij de zogeheten “Sankt Gallen groep”naar voren geschoven .
   Hij wil een wereldkerk waarin alle geloven samen komen.
   Dat zou een leugen zijn omdat het de leer van Christus ondermijnt.
   Zo bezien zou Jezus voor niets aan het kruis gestorven zijn. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. “Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
   Het enige dat we hoeven te doen is ons aan de Tien Geboden te houden.
   Maar Bergoglio heeft daar maling aan b.v. “Gij zult niet doden.” Bergoglio ontvangt abortusactivisten, geeft b.v Ploumen een onderscheiding daar voor.
   “Gij zult geen onkuisheid doen.”Denk aan de vernietiging van Sodom en Gomorra.
   Bergoglio gaat gewoon mee in het lbtgxyz-gedoe ! Binnen die vlag staat ook nog een driehoekje wat staat voor pedofilie notabene ..
   Het is duidelijk dat Bergoglio de valse profeet is.
   \ik raad je aan om het boek van Helmut Lungenschmidt te lezen over zijn stervenservaring.
   In de hemel liegen ze niet en zijn ze tegen deze afschuwelijke ontwikkelingen binnen de Kerk.

   1. Beste Marrie,

    Is dit boek ook in het Nederlands verkrijgbaar en zoja, kan je me vertellen waar?

    Vriendelijke groet

  3. @Frank Dierickx.
   Wie is er gefixeerd op seksualiteit en de historische katholieke liturgie? Ik denk dat dat paus Franciscus is. Vanaf het begin van zijn pontificaat zette hij huwelijk en gezin op de agenda (Amoris leatitia), zette hij de katholieke leer over seksualiteit op losse schroeven (“wie ben ik om te oordelen”), benoemde hij allerlei pro abortus en pro gay bisschoppen, ontving hij LGTBQ+ mensen (inclusief travestieten, transgender en “gehuwde” homo’s) – terwijl hij weigerde orthodoxe prelaten in audiëntie te ontvangen -, weigerde hij bisschoppenconferenties, zoals van België en Duitsland, te corrigeren wanneer deze officieel homo relaties laten inzegenen en zet hij nu opnieuw op een manipulerende manier de LGTBQ+ agenda op de agenda van de “Synode over synodaliteit”. Wie is zo blind dat hij in het pontificaat van paus Franciscus niet deze verborgen agenda (die steeds openlijker wordt) te herkennen? Daarin wordt hij natuurlijk gesteund en geprezen door de Main Stream Media en de liberale clerus (die de meerderheid uitmaakt). En het is paus Franciscus die op medogenloze wijze de traditionele katholieke liturgie vervolgt. Gelukkig zijn er mensen als Veron ter Zee die dit allemaal doorzien en tegen de voortdurende propagande voor een andere seksuele moraal (een moraal die in het verleden al velke malen duidelijk is veroordeeld) stem geven aan een minderheid die door de paus zelf worden aangevallen op hun katholieke geloof. Dat is geen fixatie op seksualiteit en liturgie maar een noodzakelijk tegenwicht die hoogst noodzakelijk is. Bedankt, Veron!

   1. Bedankt voor jouw antwoord, Peter.
    Twee dingen.
    Een: Franciscus heeft de boel mogen opkuisen die Benedictus had achtergelaten inzake de immens uitdijende pedo-schandalen in de Kerk. Hij ‘moest’ zich dus wel van meet af aan op glad ijs begeven.
    Twee: De wetenschap ontwikkelt zich razend snel. Kijkt u televisie? Belt u met een gsm? Gebruikt u een PC? Nu nog wel, maar binnen een paar jaar zullen dat archaïsche toestellen zijn. Weigert u antibiotica, een transfusie of een ingewikkelde chirurgische ingreep (nieuwe knie, nieuwe heup…) als u die nodig heeft? Gaat u daarmee in tegen de ‘natuurlijke orde die God wil’?
    Met inzichten over seksualiteit is het niet anders. Elk jaar worden tientallen kinderen geboren met een ‘onduidelijk’ geslacht. Daar wordt nu anders mee omgegaan dan 10 – 20 jaar geleden. En dat mensen geboren met wél een duidelijk geslacht zich daar niet in thuis voelen, daar wordt nu ook anders mee omgegaan, in de ‘beschaafde’ wereld toch. Dat leidt tot minder depressies, minder zelfmoorden, minder ellendige levens. Is dat erg? Heeft de acceptatie van iemand die seksueel ‘anders’ is, al ooit één heteroseksueel stel verhinderd om zichzelf te mogen zijn?
    Eerlijk, Peter, ik denk dat mensen die zich bedreigd voelen in hun geloof door de acceptatie van ‘andersoortige’ medemensen het evangelie niet goed gelezen hebben.
    Vriendelijke groet.

    1. Beste Frank,

     Er valt veel te zeggen op jouw antwoord. Ik zal proberen het toch kort te houden. Ten eerste, dat Franciscus de boel aan het opkuisen is, is wel heel ver van de realiteit. Franciscus doet niet anders dan seksueel misbruikers te beschermen en zelfs te promoten. Kijk alleen maar naar (ex) kardinaal McCarrick die pas werd gelaïceerd toen de burgerlijke rechtbank hem veroordeelde. Paus Francoiscus had hem (willens en wetens) jarenlang beschermd en zelfs invloedrijke posities gegeven binnen het Vaticaan (hij heeft o.a. veel bijgedragen aan de verraderlijke “China-deal”). En er zijn vele priesters die hij heeft beschermd (als je me niet gelooft, het is niet zo heel moeilijk om zelf wat onderzoek te doen). Momenteel speelt het geval Rupnik SJ, een priester die veel religieuze zusters als prooi heeft gehad voor zijn perverse seksuele lusten. Franciscus heeft hoogstpersoonlijk zijn excommunuicatie (automatisch opgelopen omdat hij de biechtstoel misbruikte voor zijn perverse activiteiten) opgeheven en hem verder ook op geen enkele manier gedisciplineerd. Paus Franciscus heeft mooie woorden over “zero tolerance” maar zijn daden geven blijk van het tegendeel.
     Ten tweede over de wetenschap. De wetenschap heeft onmiskenbaar veel goeds opgeleverd, en natuurlijk mag men met bepaalde medisch handelen ziekten of handicaps behandelen. Maar een wetenschap die beweert dat men van een jongen een meisje kan maken door de genitaliën te verwijderen en hem vol te spuiten met hormonen, is in mijn ogen geen wetenschap maar politieke ideologie (en dwaasheid daarbij). Veel wetenschap van vandaag – vooral wanneer er morele vraagstukken bij komen – is goddeloos en in feite ook onwetenschappelijk (IFV, abortus, gendertransformatie, euthanasie, etc.). Deze wetenschap leidt helemaal niet naar minder depressies, zelfmoorden etc. Integendeel, depressies en suïcidale neigingen komen veel meer voor bij mensen uit de LGTBQ+ gemeenschap dan bij heteroseksuele mensen.
     Tenslotte, het Evangelie: Jezus bemint iedereen en roept iedereen op Hem te volgen en te kiezen voor de weg naar Gods Koninkrijk. Daar is echter geen ruimte voor de zonde. Ook Jezus veroordeelt overspel en lust. Wanneer je consequent de oproep tot bekering (zondig niet meer) weglaat en alleen de barmhartigheid en vergeving benadrukt, dan verkondig je een vals Evangelie en een valse christus. Alle zondaars (of dat nu een overspelige vrouw was of een oneerlijke belasgtingambtenaar) werden door Jezus bemind en geaccepteerd, maar de consequentie was wel een ander leven en niet het volharden in de zonde. De “barmhartigheid” van paus Franciscus schijnt dat volledig te hebben vergeten. Tel maar eens hoe vaak Jezus in het Evangelie over de hel spreekt, en ook Maria sprak vrijwel als eerste over de hel toen ze verscheen aan de kinderen in Fatima. Dat is niet in tegenspraak met acceptatie van mensen of van gebrek aan liefde. Integendeel, het is liefde voor de mensen om hen te waarschuwen voor de reëele mogelijkheid dat we God voor eeuwig verspelen wanneer we ons niet bekeren en volharden in de zonde.
     Vriendelijke groet,

     1. Bedankt voor je antwoord.
      ” Deze wetenschap leidt helemaal niet naar minder depressies, zelfmoorden etc. Integendeel, depressies en suïcidale neigingen komen veel meer voor bij mensen uit de LGTBQ+ gemeenschap dan bij heteroseksuele mensen.” De wetenschap ‘maakt’ geen transgenders, ze probeert ze te helpen. Wat jij aanhaalt klopt, maar dat wijst net op het uitzichtloze gebrek aan acceptatie van deze mensen. In gemeenschappen waar ze wél geaccepteerd worden dalen de suicidecijfers.
      Voorts zijn Maria en haar vele ‘verschijningen’ niet aan mij besteed. Zelfs de meest rabiate katholiek hoeft helemaal niet te geloven in die ‘verschijningen’. En de hel, tja… De tijden dat je met dat soort apocalyptische bangmakerij nog mensen kon ‘bekeren’ is gelukkig voor de meesten voorbij.
      Kortom, Peter, we verschillen over een en ander duidelijk van mening, maar ik apprecieer jouw stem op dit Forum.
      Vriendelijke groet.

      1. Door het bestaan van de hel te verloochenen noemt u Christus een leugenaar, beseft u dat goed?

       Uw wollig lauw gezever van voorganster Julia en consorten leiden nog steeds mensen maar de hel…

       Onvoorstelbaar hoe mensen als jij, waar de meeste parochies vandaag trouwens van vergeven zijn, in al uw arrogantie het hoge woord komen voeren. En iedereen die nog oprecht de dogma’s van onze moeder, de Katholieke Kerk aanneemt afdoet als een bende “lompe snullen”…
       Over hoogmoed gesproken…

       Maar nogmaals…

       Door het bestaan van de hel af te doen als een gecreëerde fabel, noemt u Christus een leugenaar. Beseft u wel goed wat u zegt???

       Sukkelaar.

 2. Ja, dat is inderdaad zo dat de Kerk er niet meer is voor de Katholieken die trouw willen blijven
  aan de traditie . Ze zijn de Kerk aan het ontheiligen …
  Vooral in het bisdom Antwerpen .Monseigneur Bonny drijft zijn zin door …
  De gay parade is verschrikkelijk om te zien .Het is erger dan Sodom en Gomorra ….
  Gebed is er nodig voor de Kerk en de wereld .
  Laten we trouw blijven aan die éne Heilige ,Katholieke en Apostolische Kerk .

  Kristien

 3. Je geraakt er meer en meer van overtuigd dat Katholiek Forum er alleen nog is voor meneer Veroon ter Zee. Bovendien brengt hij uitsluitend negatieve variaties op hetzelfde negatieve thema: paus Franciscus is geen echte katholiek. Misschien beschouwt hij zichzelf als de allerlaatste echte katholiek. Heeft de heer Veroon ter Zee al wel ooit de evangelies gelezen en er zich in verdiept?

 4. @Gust Adriaensen,
  Uzélf bent in de war. Paus Franciscus is géén katholiek gelovige. Bent Uzélf nog wekelijks kerkgaand en dagelijks biddend???

 5. Waar de kerk vroeger dominant zelfs arrogant haar leer opdrong zo afwezig is ze nu in het ethiek debat. Is het klassiek gezin met een vader en een moeder waar uit hun liefde kinderen geboren worden die ze samen opvoeden nog waard om verdedigd te worden? Het verlengen van de abortus tot 22 weken zwangerschap, het ouderschap van LGBT+ met zaadcellen van charlatans of het draagmoederschap, over al deze actuele thema’s hullen de kerkleiders zich in in een oorverdovende stilte.

 6. Wanneer Johan Bonny van zich laat horen, dan gaat het over sodomie; mentaal gezonde mannen worden misselijk van de voortdurende media-stroom van sodomitische en travestitische obsceniteit. De architecten achter dergelijke audiovisuele bombardementen door de “mainstream”-media zijn dan ook geen mentaal gezonde mensen maar gnostici die in hun satanische sekten rituele sodomie hebben, zoals bij de “Ordo Templi Orientis”/”Ecclesia Gnostica Catholica”; de demoon Bafomet die zij aanbidden wordt afgebeeld als een hermafroditisch monster, en die demoon verspreidt het transgenderisme in het Westen.

  De katholieke Kerk van Christus aanbidt geen demonen maar de Allerheiligste Drievuldigheid en verdedigt de natuurwet die sodomie en transgenderisme veroordeelt. De gnostici noemen de christelijke God blasfemisch “demiurg” en haten Hem omdat Hij een stoffelijke wereld geschapen heeft; uit wraakzucht doen zij door sodomie en transgenderisme de natuur geweld aan.

  Is Johan Bonny lid bij een gnostische sekte, bij een maçonnieke loge, gnostische kerk of een theosofistische loge?

 7. Paus Franciscus – jezuïeten en de paus genaamd Franciscus (Xaverius)”

  “Ik heb veel geleerd van de Orde van de Jezuïeten”, zei Hitler… “Tot nu toe is er op aarde nooit iets grootser geweest dan de hiërarchische organisatie van de katholieke kerk. Ik heb veel van deze organisatie overgedragen aan mijn eigen feest… Ik ga je een geheim verklappen… Ik sticht een Orde… In mijn “Burgs” van de Orde zullen we een jeugd opvoeden die de wereld zal doen beven… Hitler stopte toen en zei dat hij niet meer kon zeggen..” – Hermann Rauschning, voormalig nationaal-socialistisch hoofd van de regering van Dantzig: “Hitler m’a dit”, (Ed. Co-operation, Parijs 1939, pp .266, 267, 273 ss). (Zie Jezuïet – Nazi-inquisitie)

  We zijn allemaal voorgelogen over het Vaticaan en over de jezuïeten. De eed van de jezuïeten verplicht iemand om te bedriegen en opruiing en moord te plegen, en de getuigenissen van de geschiedenis getuigen dat dit inderdaad is wat ze doen. Ik ben altijd verbijsterd geweest over hoe de meeste mensen zien wat ze willen zien, allemaal bewijzen van het tegendeel. Het verbijstert de geest. De meeste mensen zingen het lied over de jezuïet paus Franciscus die een goede en nederige man was en hoe hij de naam Franciscus koos om de goede Franciscus van Assisi te eren. Je kunt zien dat het een leugen is, want dit is het officiële verhaal.

  ”6 Laat niemand u misleiden met loze woorden, want vanwege deze dingen komt de toorn van God over de zonen van ongehoorzaamheid. 7 Heb daarom geen deel aan hen; 8 Want u was vroeger duisternis, maar nu bent u Licht in de Heer; wandel als kinderen van het Licht 9 (want de vrucht van het Licht bestaat uit alle goedheid en gerechtigheid en waarheid), 10 probeer te leren wat de Heer behaagt. 11 Doe niet mee aan de onvruchtbare daden van de duisternis, maar ontmasker ze zelfs; 12 Want het is schandelijk zelfs maar te spreken over de dingen die door hen in het geheim worden gedaan. 13 Maar alle dingen worden zichtbaar wanneer ze door het licht worden belicht, want alles wat zichtbaar wordt, is licht. 14 Daarom staat er: Ontwaak, slaper, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. (Efeziërs 5:6-14)

  “Paus Franciscus is “een jezuïet’s jezuïet” die het belang van de heilige Franciscus van Assisi in het leven van de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus, begrijpt, zei de secretaris van de jezuïeten voor de bevordering van het geloof. “Pater Blaszczak zei dat de opleiding en het priesterschap van paus Franciscus als jezuïet “vertellen dat hij doordrenkt is van ignatiaanse spiritualiteit”, “een eersteklas seculiere opleiding” heeft gehad en dat “zijn vorming hem altijd in contact heeft gebracht met echte mensen in situaties uit het echte leven”, waarover hij vervolgens heeft nagedacht in een poging om de manieren te identificeren waarop God aanwezig was. “Dat hij de naam Francis heeft gekozen, laat ons zien waar hij vandaan komt, waar hij voor staat en wat hij gelooft dat de hervorming van de kerk zal vereisen: er is geen morele spierkracht voor nodig, het zal niet alleen een filosofische analyse vereisen; om een verloving met de persoon van Christus te eisen’, zei hij in het bijzonder door middel van de Schrift. “Maar het zal de arme en nederige Christus zijn.” Terwijl sommige mensen dachten dat paus Franciscus zijn naam misschien ook aan de grote jezuïet St. Franciscus Xaverius dacht, zei pater Blaszczak dat de jezuïeten precies weten hoe belangrijk het leven, het voorbeeld en de spiritualiteit van St. Franciscus van Assisi was bij de bekering van hun stichter, St. Ignatius, en in de ontwikkeling van wat bekend is komen te staan als ignatiaanse spiritualiteit.” (Catholic News Service: Sts. Ignatius en Franciscus van Assisi, een band benadrukt door paus Franciscus)”

  Doe wat huiswerk. Onderzoek wat wordt bedoeld met ‘ignatiaanse spiritualiteit’. Dat is een voorbeeld van een soort oefening die de Bijbel eigenlijk NIET moet doen. Als we de opdracht krijgen om “de grote jezuïet St. Franciscus Xaverius” af te wijzen als de man die door Bergoglio wordt geëerd, laten we dan een aanwijzing uit de shill nemen – daar is onze man! Hij is een ‘jezuïet van de jezuïet’, werd ons verteld, dus laten we accepteren wat hij uit die kant van zijn mond zei.

  Francis Xavier was mede-oprichter van de Company of Jesus, nu bekend als de “Society of Jesus”, ook wel de jezuïetenorde genoemd. Hij is verheven, zelfs door degenen die enorm hebben geleden in de nasleep van zijn nalatenschap. Ja, het is ironisch, maar zo werkt het. Hij speelde een belangrijke rol in de Portugese inquisitie.

  “De nieuw opgerichte Company of Jesus zalfde zichzelf, in hun ijver voor de contrareformatie na het Concilie van Trente, met de titel van apostelen. Koning João III smeekte de generaal Ignatius de Loyola in Rome om missionarissen naar het Oosten te sturen. Onmiddellijk werd Francis Xavier in 1541 naar Portugal gestuurd. Al in 1545 schreef Francis Xavier vanuit Goa naar Rome met het verzoek om de inquisitie onmiddellijk te installeren. (De Portugese inquisitie in Goa (1560-1812))

  Zie “Hindu Genocide in Goa Inquisitie” voor meer info.

  Ook aanbevolen:
  Onkruid tussen de tarwe – Chris Pinto
  Wie zijn de jezuïeten
  Kwade organisaties: de jezuïeten
  Jesuit Pope Agenda – Maak kennis met de Tempeliers, Ridders van Malta en Blackwater/Xe Exterminators
  Zie ook Blackwater: Ridders van Malta in Irak

  Bekijk het populaire schilderij van Francis Xavier. Dit werd gedaan door een artiest die hem duidelijk “snapt”.

  De jezuïet IHS met het kruis erdoor is het vierletterige woord voor uitwerpselen. “SHIT” Hij houdt een hart vast, wat een kolfsymbool is. De wolken met mensen die naar beneden kijken zouden waarschijnlijk verwijzen naar de wolk van getuigen in Hebreeën, maar het is slechts een dimensionaal portaal, en dat zijn geen dode heiligen of patriarchen maar demonen. Die wolken zijn de wolken zonder regen van Judas. Er is een kroon op het kruis en een lichaam, maar dat is onze Heer niet. Dit is een idool van een valse zonnegod, hun koning Horus. Het kruisbeeld doorboort de H, voor Horus. Zie je dat het het hart van Franciscus doorboort? Dit is de fallus van Horus die zich uitstrekt door dat dimensionale portaal om Francis precies in zijn bloederige kont te steken. Er zit een aureool op zijn hoofd omdat hij verlicht wordt door rituele sodomie. Zijn handen zijn gekruist. (X) Hij heeft een geheim. Zijn handen maken een vogelteken, zoals de “gevederde slang” met de twee koppen, de adelaar van Vitruvius vanwege de manier waarop sodomie wordt verdoezeld op dezelfde manier als de klassieke tekening van DaVinci.

  Propaganda is bijna alles wat er tegenwoordig wordt gehoord. Hegel merkte op: “Het enige dat we van de geschiedenis leren, is dat we niets van de geschiedenis leren.” Ik hou er helemaal niet van om Hegel te eren, maar hij had zo’n beetje gelijk. Laten we niet zo zijn. Er is een uitdrukking: ‘Houd me eens voor de gek, schaam je. Hou me twee keer voor de gek, schaam me.” Laten we ons niet voor de gek houden. De reputatiemanagers hebben behoorlijk indrukwekkend werk geleverd. De soevereine God heeft bepaald dat het nog een korte tijd zo moet zijn. Dan zit hun optreden erop!

  1. Beste Florentine, iederéén zijn optreden zit er hier na een korte tijd op. Als jij je in die beperkte tijd wilt bezig houden met vergezochte symbolen en complottheorieën, wat is jouw bijdrage dan aan een gelukkiger leven voor iedereen. ¡Para todos! En als je dan toch graag leest en onderzoekt: Ik kan je ‘Exodus’ van Marleen Reynders aanraden. Even kort door de bocht samenvatten. Mozes heeft nooit bestaan. Het hele verhaal over de uittocht uit Egypte en de 40-jarige tocht door de woestijn is pure fictie. Het hele verhaal is geconstrueerd op basis van oude verhalen en mythen om een groep mensen die van overal kwamen een eigen identiteit en bestaansrecht te geven. Niets mis mee. Dat mag. Zolang dat maar niet gebruikt wordt om anderen onder de knoet te houden, of om een eigen superioriteit te claimen.

   1. @ Frank Dierickx,
    duizenden jaren volk van God zomaar eventjes als een fabel afdoen is wel heel erg dom.

 8. Beste heer Ter Zee
  Als niet Katholiek die meer dan 40 jaar in Engeland woon volg ik Uw bijdrage regelmatig ondermeer omdat ze me inzicht geven in wat er zoal speelt in NL en B. Uit de lezersbrieven, waarvan sommige onnodig beledigend en respectloos zijn, wordt duidelijk dat men de Bijbel veronachtzaamd en zelf invulling gaat geven aan God’s woord en de geboden van onze Heiland en Verlosser. In de commentaren worden persoonlijke interpretaties gegeven maar is er geen enkele referentie aan Bijbel versen. Er schijnt weinig begrip te zijn dat Uw schrijven geen beschuldiging is maar een verzoek mensen tot inkeer te laten komen en te waarschuwen dat ze op een weg zijn die alleen leiden kan tot verderf en dood. Uiteindelijk zijn wij allen zondaren, echter wij kunnen alleen op God’s genade hopen door repentance. Als, zoals nu, de vlag van het kwade overal wordt gehesen hebben we gelukkig een voorbeeld in de Nederlandse katholieke kerk geschiedenis hoe wij ons zouden moeten gedragen. In July 1942 verzonden de katholieken bisschoppen een telegram aan de bezetter met de bede de verschrikking van de deportatie van joodse medeburgers te beëindigen. Zoals we kunnen lezen in de bijgevoegde link naar rorate-caeli.blogspot.com waren de bisschoppen in soortgelijke situatie als onze hedendaagse kerk vorsten, alleen zij hadden de moed zich niet te laten chanteren en waren bereid zich uit te spreken tegen deze abomination. Zij werden hierbij jammerlijk in de steek gelaten niet alleen door de andere Nederlandse kerkgenootschappen maar, zoals later bleek, paus Pius XII. Het resultaat was catastrofaal, niet alleen voor de Joden die bekeerd waren maar voor de gehele Christenheid die toonden de Wereld te verkiezen boven God.

  https://rorate-caeli.blogspot.com/2012/07/70th-anniversary-of-pastoral-letter-of.html?m=1

  1. Dear Jan,
   U bent niet katholiek?
   Voor mij geen enkel probleem, er zijn wel méér goede mensen niet katholiek (understatement).
   Maar ik moet je toch even een warning geven (daar dient dit Forum voor):
   Volgens de échte katholieken als bv. P.J.T. Derks, Marrie, P.S., eric-b-1 e.a. gaat u straks niet naar de hemel en misschien wel naar de hel, als u zich niet gauw bekeert.
   En dat zou pas zonde zijn, toch?
   Kind regards.

   1. @Frank Dierickx,
    Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 18,15-20:

    In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wanneer uw broeder gezon-digd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
    Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen.
    Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.
    Voorwaar, Ik zeg u: wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.
    Eveneens zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen het moge zijn van het wil zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.
    Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’

 9. Gelukkig! Jullie zijn er nog. De site leek een paar dagen onbereikbaar.

  Groet, Raphael.

 10. Helaas, er is veel te weinig verzet tegen de wantoestanden van de slechte bisschoppen in de zuidelijke Lage Landen. Onsterfelijke geesten dreigen eeuwig verloren te gaan door het pervers gedrag van dergelijke kerkvorsten. Wanneer een prelaat een kerk dreigt te profaneren met sodomistisch activisme moet hij tegengehouden worden door een schildmuur van katholieke weerstand.

  Sodomistisch activisme is openbare zedenschennis en zelfs de belgicisten in Brussel hebben dat nog vernoemd staan in hun strafwetten. Een sodomistische manifestatie waart openlijk rond in een stad en kinderen zien dus dat gedrochtelijk gebeuren. Een bisschop die een kerk overlevert aan het genoemd activisme maakt zich mee schuldig aan de openbare schending van de moraal, en dit terwijl de katholieke Mis doorheen de Kerk verbannen wordt uit kerkgebouwen.

  De weerstand moet sterker worden.

 11. Mijn excuses (voor sommigen) dat ik nog eens kom “derangeren”. T.t.z de vaste lezers onder jullie zullen intussen wel weten dat ik niet iemand ben die geneigd is om in te gaan op de inhoud van een artikel. Dat mijn schrijven toch aanvaard wordt heeft allicht te maken met het feit dat ik steeds recht naar de kernvraag wil gaan, niet zozeer van het artikel maar van het hele Christendom. Meestal herhalen we als een papegaai wat reeds gezegd is geweest. Wij moeten veel verder kijken, willen we voorbereid zijn op wat “komen zal”.
  Van nature ben ik geen reageerder. Op school was ik extreem stil en extreem schuchter. Het is pas op veel latere leeftijd dat het tot me doorgedrongen is dat je met een dergelijke ingesteldheid niets bent in de wereld. Maar het gevoel “niets te zijn” heb ik nooit geassocieerd met “niets te betekenen”. Wel besefte ik de “gekheid” van mijn eigen natuur.
  Met mijn schrijven wil ik in de eerste plaats mezelf zijn, en laat het maar aan God over wat mijn bestemming is. Niemand dient mij dat in Zijn plaats te zeggen.
  Ik schrijf niet om te kwetsen, en afgestompt ben ik ook niet. Mijn schrijven is geen geesteloos schrijven. Ik schrijf als een “levende”, niet als een dode of halfdode. Al moet ik wel toegeven dat ik me dagelijks afvraag wat leven & dood betekenen. Of beter gezegd: Leven & Dood (met een hoofdletter). Het is de vraag die mij bezig houdt, elke dag opnieuw. Als iemand niet meer in staat is om de andere te bekritiseren… is hij (zij) dan geestelijk dood? Je naaste bekritiseren is eigen aan de mens, ter zelfbehoud. Want geen enkel mens (christen of niet-christen) laat zich zomaar verpletteren.
  Maar wat met de mens die élke vorm van kritiek zodanig als complete waanzin beschouwt, dat hij het niet meer in zich heeft om iemand persoonlijk te bekritiseren? Is dat een gek? Bestaat gekheid? Of heeft alles zijn (goede) redenen?
  Iemand van jullie is (was) van mening dat mijn schrijven (een vorig schrijven) “verboden” had moeten worden, wegens te lang (en/of… wegens onzin?). De boodschap hiervan is duidelijk: “hoepel op en kom niet meer terug”. Of… “laat je opnemen want je bent niet goed wijs”.
  Iedereen is vrij om wat neer te schrijven en als de redactie lange teksten toelaat, dan is dat een keuze die moet geëerbiedigd worden. Maar blijkbaar vindt niet iedereen dat. Daarom moet men één ding goed beseffen: Wie zijn eigen mening kenbaar wil maken moet er altijd rekening mee houden dat hij met de grond gelijk gemaakt kan worden. Voor een (super)gevoelig iemand kan dat dodelijk zijn, tenzij hij in alles en iedereen een “kern” van waarheid (Waarheid) kan zien, waardoor hij de aanval innerlijk kan aanvaarden,
  Innerlijke aanvaarding van een aanval kan niet zonder het besef dat een tegenaanval zinloos is. Een “tegen-aanval” zien de meesten als onvermijdelijk. Velen zien het zelfs als een goddelijke plicht. Maar in zekere zin is het volkomen zinloos (verloren energie), gewoonweg omdat het om een “reactie” gaat. Alleen “actie” kan zin geven aan het leven, geen reactie. De vraag is natuurlijk “wat voor actie” ?!! Jezus op aarde DEED, en wat Hij deed was in verbondenheid met de Vader. God DOET. Hij CREËERT.
  Diegene die mis-doet of vernietigt staat daar lijnrecht tegenover. Een mens zomaar bekritiseren vanwege zijn mening is een vorm van vernietiging. De mening van iemand mag absoluut afgebroken worden, maar enkel met GOEDE argumenten. Zoniet breek je de mens zelf af en laat men zich kennen als oneerbiedig naar Gods Schepping toe.

  Alleen wie nederig is en begaan met de gehele wereld heeft eerbied voor de Schepping en kan innerlijk aanvaarden wat op zich afkomt, inclusief “vernietigende” kritiek. Hij leeft in vrede, zowel met zichzelf als met de wereld en bevindt zich op de weg waarvan hij vindt dat het de juiste weg is. Zo is hij in staat om anderen te vergeven. Daar waar de weg goed is, daar is geen sprake meer van pijniging. Hij aanvaardt het leven zoals het komt en voelt zich bijgevolg niet gekwetst door een aanval, van welke aard ook. Als geen ander beseft hij dat alles God toebehoort

  Doch, de meeste mensen op aarde leven alsof AL wat zij zien, horen en voelen van hen is: “MIJN huis, MIJN gemeente, MIJN land,, MIJN kinderen, MIJN partner, MIJN/ONZE aarde, ONZE voorouderen, ONZE toekomst, ONS Universum,… Het is een spontaniteit, een vanzelfsprekendheid, de normaalste zaak van de wereld. En we blijven maar denken of geloven dat daar helemaal niets mis mee is. Deze ingesteldheid toont aan hoe betekenisloos God is (of geworden is) en/of hoe ver we van Hem verwijderd zijn.
  Of denken jullie dat God het mooi of goed vindt, wat wij allemaal uitkramen? Neen, wij moeten niet in de illusie leven dat onze woorden veel waard zijn. Wat uit onze mond komt is niet meer dan een kindertraan, tenzij onze woorden iets kunnen “DOEN” met de wereld wat niet vernietigend is. Dat is iets doen waardoor de wereld kan “vermenselijken” of waardoor het kwade kan wegebben. De wereld wordt gedomineerd door ego, niet door menselijkheid. Dat is met de voorbije “coronacrisis” meer dan ooit duidelijk gebleken. Ego wil zeggen “bezorgdheid om zichzelf” (= “eerst ik/wij, dan pas de anderen”).
  Dat is niet de geest van God, en het is God die alles in de Hand heeft. Dat zal blijken van zodra de Zuiver Egoloze (de Zoon) van Zich zal laten horen. Alleen Egoloosheid kan de wereld redden en niets anders.

  Zonder ego zou er geen zonde zijn. Jezus op Aarde was egoloos, maar tegelijk ook Zuiver Bewust, in verbondenheid met de Vader. De grootste zondaars zijn diegenen die in het ego geen kwade zien en daardoor onbewust onnoemelijk veel leed veroorzaken. Pornografie is daar een mooi voorbeeld van. Men staart zich blind op slechts één aspect van de mens en ziet de mens dus niet in zijn totaliteit. Juist daarom is het zo vernietigend. De wereld waarin wij leven is een wereld van zelfvernietiging (= lijden), vanwege het ego.
  Lijden doet denken aan kindertranen. Wij dienen als “volwassene” ons te schamen naar kinderen toe, want zij in de eerste plaats zijn diegenen die nog niet afgedwaald zijn. Maar de meesten onder ons draaien het gewoon om: “De jeugd moet zich schamen, want velen onder hen zijn respectloos, enz. Dat is een foute redenering. Zolang de wereld is zoals ze is (chaotisch & zelfvernietigend) zullen jongeren of kinderen zich nooit schamen naar ouderen toe op de manier waarop ouderen het zouden willen. Wat is schaamte eigenlijk? Alleen voor God-Zelf kan er sprake zijn van schaamte. Juist daarom moeten wij begaan zijn met de kleinsten want zij staan het dichtst bij het Koninkrijk van God. (Jezus Woorden).
  Maar God is nog nooit zo genegeerd geweest als de dag van vandaag, waardoor schaamte binnen onze samenleving geen betekenis meer heeft, net als de woorden Liefde & Eeuwigheid. Vele ouderen groeien weg van jongeren, in hun eigen sfeer sfeer van wantrouwen en zelfbeklag. Het enige dat nog telt is “eigen” leed, niet het leed van de andere.
  Gevoelloosheid voor kindertranen op latere leeftijd is een ware dwaling, want voor de liefhebbende God kan het niet anders zijn dan dat elke kindertraan een buitengewoon onbeschrijflijke betekenis moet hebben. De gruwel van kindertranen is gelukkig geen Eeuwige gruwel. God Weet wat hij Doet. Als dat niet zo was, dan zou Hij God niet zijn.

  Pas als onze “bezittingen” ons zullen ontnomen worden, DAN PAS zal de mens (die wij zijn) in staat zijn om Gods Liefde te VOELEN. Of beter gezegd, de mens zal niet anders kunnen dan voelen. Alles, werkelijk alles, zal ons ontnomen worden door de “weldra komende” Liefde van God. Dat is de Liefde die ons bewust zal maken van de waardeloosheid van het geld, de Liefde die “IS”, gelijk aan Eeuwigheid, de Liefde die nog moet doordringen in de mens. Er zal dan geen sprake meer zijn van “geloof” of “ongeloof”. Er zal alleen maar gevoeld en beleefd worden. En wat dat “gevoel” of die “beleving” precies zal zijn, ik geloof niet dat daar de gepaste woorden voor zijn, want voor de ene zal het anders aanvoelen als voor de andere.
  Begrijp dit goed: ik zeg niet dat wij niet mogen converseren met woorden als “MIJN…” of “IK…” Een conversatie of gesprek zou gewoonweg onmogelijk zijn.
  Maar welke mens is zich “bewust” van de gruwel van zijn eigen woorden? Ik alleszins wel. Niets kunnen wij bezitten, absoluut niets. Wie het woord “mijn” gebruikt leeft dus in zonde. En wie het woord “IK” gebruikt dient zich ervan bewust te zijn dat het eigenlijk niets voorstelt.
  Alleen “IK BEN” heeft waarde, en dat zijn de Woorden die uit Jezus’ mond gekomen zijn.
  Uiteraard kan ieder van ons zeggen: “Ik BEN een Katholiek, of ik BEN een Christen, ik BEN een kind van God, etc. etc… Mooi natuurlijk maar… weinigzeggend. Hier kom ik nog op terug.
  Het woord “IK” moeten wij in de eerste plaats relativeren en niet ophemelen of verafgoden. Zo loop ik als een “niemandsmens” door de wereld maar tegelijk kan ik niet ontkennen dat ik “mens” ben en geen “dier”, meer bepaald een mens die zich diep schaamt. Dieren kunnen zich niet schamen zoals een mens. Ze zijn zich onbewust van goed of kwaad en doen alles om zichzelf te behouden als dier (= behoud van het onbewustzijn, d.i. het niet bewust zijn, of het NIET-ZIJN). En zo kunnen wij nagaan in hoeverre wij verbonden zijn met het dier (dat niet-is), of met God (die IS).
  Wie alles doet (of probeert te doen) om “gewaardeerd” te worden, is ver van God verwijderd, heel ver, want hij doet dit niet uit liefde voor zijn naaste, maar slechts “ter zelfbehoud”, verlangend naar aanzien.
  Ik ben niet zoekend naar “waardering”. Ik zoek helemaal niets binnen dit KF. Ik schrijf en aanvaard. That’s it. Aanvaarding kan alleen maar in een sfeer van Vrede en Stilte. En die stilte heeft iets onbeschrijflijk Moois.
  Wil iemand “gewaardeerd” worden of veel “vrienden” hebben, dan moet hij vooral NA-APEN (geen eigen mening hebben) of OPPERVLAKKIG zijn (een mening hebben zonder inhoud). Daar doe ik niet aan mee. Trouwens, hoe zuiver is de vriendschap? Of hoe zuiver is de waardering? Wij leven niet in een wereld waarin mensen elkaar spontaan eerbiedigen in zuivere vorm, Neen, wij leven in een wereld van overwegend kritiek en vleierij.
  Een “eigen” mening kan je niet hebben zonder jezelf te zijn. De meesten onder ons “denken” slechts een “eigen mening” te hebben. Woorden aanhalen van grote filosofen of bijbelschrijvers is geen “eigen mening” hebben maar nabootsing of vereenzelviging. Woorden aanhalen van Diegene waarin je gelooft, Jezus Christus, is prediking, tenminste als de prediking Zuiver is, anders is er sprake van dwaling. Jezus moet weergegeven worden ZOALS HIJ IS. Wie het niet kan laten te prediken over “het zwaard” maar de woorden “bemin uw vijand” haat of totaal negeert is een valse prediker. En wie gruwelt van de Woorden “Heer, vergeef hen…” dient zichzelf, niet de andere, in vraag te stellen.

  1. Met een uitgesproken eigen-mening waar je niet van afwijkt kom je innerlijk “alleen” te staan in de wereld. Alleen-zijn is geen eenzaamheid, integendeel. Wie alleen-zijn associeert met eenzaamheid is nog nooit “alleen” geweest.
   “Alleen” betekent “All-one”, een toestand van Eenheid, in verbondenheid met de Schepping.
   Voor de meesten op aarde echter draait alles om het fysieke. Is er geen “fysiek leven” (aanrakingen, etc. ) dan is er niks… Het leven is voelen, horen, zien, beleven, etc. en dat kan niet zonder lichaam, redeneert men. Heel, heel begrijpelijk, maar voor de ware Christen behoort alles aan God. “Mijn lichaam is mijn lichaam niet en mijn kind is mijn kind niet” beseft hij als geen ander. Hij ziet het bedrog van de wereld, en dat bedrog is de mens die niet ziet wat hij zou moeten zien, niet hoort wat hij zou moeten horen en niet voelt wat hij zou moeten voelen. De ware Christen beseft dat de Enige die werkelijk VOELT, ZIET, HOORT en BELEEFT Diegene is die Zichzelf niet bedriegt, nl. God-Zelf.

   HOE God als Geest de Wereld kan ZIEN en alles onder controle heeft, kunnen wij als zondaar onmogelijk weten, want wij zijn slechts geschapen als “denkenden” gelijk aan onmacht. Alleen de Wetende (God) is Machtig en kan ons DOEN zien wat we zouden moeten zien, DOEN horen wat we zouden moeten horen en DOEN voelen wat we zouden moeten voelen, terwijl een “denkende” daar niet toe in staat is.
   God is Alwetend, maar wij kunnen slechts “denken” te weten wat God weet, daarom zijn we onmachtig. Wie zichzelf beschouwt als “wetend” hoe de andere (of de Andere) in mekaar zit, beschouwt zich als God-Zelf, of bóven God, wat in feite de grootste zonde is op aarde. Alleen Zuivere nederigheid, gelijk aan Egoloosheid, kan kan iets DOEN met de wereld, geen Hoogmoed.

   Binnen de Katholieke Kerk draait alles om twee gebeden: “Onze Vader…”, en “Heilige Maria, Moeder Gods…” Bidden moet gebeuren vanuit een toestand van zuivere nederigheid, zoniet is het waardeloos.
   Een “Vader en Moeder” waar alles om draait… Dat lijkt zo onwezenlijk dat de meesten het gewoon weglachen, ofwel er liever niet aan denken. “Laat ons met de voeten op de grond blijven is de algemene gedachte wereldwijd.
   Maar de grond moet wel aangenaam warm aanvoelen, evenals de omgeving, sfeer, atmosfeer,… Want te koud kunnen we niet verdragen, en als het te heet wordt, dan ook wordt het onverdraaglijk.
   Ik begrijp de mensen die zich geërgerd voelen vanwege mijn schrijven. We leven nu eenmaal in een wereld van onenigheid. Tegenover een mening staat áltijd een tegenmening en/of een emotionele reactie. Maar het is niet omdat ik mijn naaste begrijp, dat ik hem automatisch moet beamen. Mijn naaste is geen schoolmeester die ik als kind moet gehoorzamen.
   Een eigen mening hebben, aan welke leeftijd ook, is een recht. Ik schrijf niet met de bedoeling om iemand te pijnigen. Wie de indruk heeft dat mijn schrijven respectloos is, vergist zich. Wat ik neerschrijf is volkomen gratis, in verbondenheid met Gods Schepping, zonder kwade bedoelingen, en zonder bepaalde verwachtingen. En daar kan je dan twee dingen mee doen: (1) Stoppen met lezen, of… (2) eerbiedigen.
   In het eerste geval is er sprake van intelligentie. Als mijn schrijven aanvoelt als onverdraaglijke regen, of als een hete hittegolf, dan is het verstandig om niet in de regen of in de hitte te blijven.
   In het tweede geval is er sprake van wederzijdse eerbied. Mijn schrijven is mijn manier van “bidden”: Ik richt me tot God, via mijn naaste. Komt er iets terug, dan aanvaard ik het, wat het ook is (= zoals God het wil). Komt er niets terug, dat is dat even goed. Stilte is altijd mooi. Maar de Stilte moet je kunnen “voelen”, in positieve zin.

   Men kan zich ergeren aan een mening maar men kan geen mening van iemand ontnemen. Wees jezelf, zei Jezus. Dat vraagt een eigen mening. Jezelf-zijn geeft zin aan het leven. Het is het mooiste dat je kan doen, zowel voor jezelf als voor de andere. Daarvoor is GELOOF nodig, geloof in RUIME zin. Zonder geloof staan we nergens in het leven en lopen we verloren rond.
   Op dit moment kan ik niets zinvoller vinden dan recht naar de KERN-vraag van het christendom gaan. Ik GELOOF dat dit zinvol is, al besef ik ook wel de totale “waardeloosheid” van mijn teksten t.o.v. de huidige wereld. Wij moeten niet in de illusie leven dat het KF weel waard is binnen onze wereld van materialisme. Daar gaat het ook niet om. Het geloof in de persoonlijke band tussen de Schepper en ieder die in Hem gelooft, daar gaat het om. Hoe zuiver is die band? Of beter gezegd:
   Waar BEGINT het zuiver-Christen-zijn? Dat is de kernvraag. Jullie hoeven het met mij niet eens te zijn maar het antwoord is simpelweg: EERBIEDIG datgene wat GRATIS is.
   Dat is dus een hele andere interpretatie dan dat van iemand die zou beweren dat “Christen-zijn” begint met een Katholieke Doop of zo. Waarmee ik niet wil zeggen dat het tweede fout is, maar als de PRIESTER dwaalt, dan dwaalt het KIND mee. Eerbied voor datgene wat gratis is… Wat wil dat eigenlijk zeggen? Wij kunnen ons ergeren aan aan het contrast tussen rijk en arm, dat maar BLIJFT toenemen, en wij kunnen ons ergeren aan zovele andere zaken, maar wat gratis is moet gerespecteerd worden. Wat we merken is vooral het omgekeerde. Men ergert zich aan kleinigheden, terwijl “geldwolven” zich probleemloos blijven verrijken. De geest van de geldwolf is de geest die zich vereenzelvigd heeft met datgene waarvan hij slechts “denkt” dat het waardevol is, nl. zijn bezittingen (= GELD).
   Geld heeft geen waarde ten opzichte van Datgene waarin de ware Christen gelooft, nl. de Hemel. Want DÁÁR is geen sprake meer van geld. DÁÁR is geld onbestaande.
   Liefde staat synoniem voor Eenheid. Geld daarentegen zorgt voor verdeeldheid. Daar waar geld is, daar is conflict, ruzie. Daarom zullen de rijksten der aarde er nooit naar streven. Uiteraard niet, ze hebben het in overvloed. Maar wat ze in overvloed hebben, vinden zij maar iets vies. Het geeft hen geen voldoening. Nog viezer vinden zij diegenen die naar dat viezigheid streven zonder eerbied voor hun naaste (= hunzelf). Velen zullen het niet graag horen maar de rijksten der aarde hebben vooral nood aan waardering. En wij moeten niet oordelen over wat zij “doen”. Laat dat ook maar aan God over. Als iemand mij zou zeggen: “Het kwade bestaat écht”, dan antwoord ik: Goed, ik begrijp U volkomen, maar verander het woord “kwaad” maar in “noodzakelijk kwaad”. Als wij, gelovigen, niet in staat zijn om lief te hebben, dan staat daar een noodzakelijk kwaad tegenover. Zo simpel is het!
   Als wij, gelovigen, bij het horen van het woord “breaking news” meteen ons hoofd richten naar de TV, dan richten wij ons hoofd niet naar God toe, maar van God weg. God = is het Ware Leven. Een beeldscherm daarentegen is dode materie.
   God (de Liefhebbende) heeft niet de TV geschapen, noch de smart phone, noch het internet. Alleen hij die het hoofd gericht kan houden naar de zwaksten der zwakken, de armsten der armen, en de meest hopelozen, de meest vergeten, verstotenen of vertrappelden, alleen hij is zuiver-verbonden met God, wat tevens betekent met Gods Schepping. Dat is goddelijke verbondenheid. Maar wij zien zoveel ellende, zoveel uitzichtloosheid, zoveel gruwel, zoveel lelijkheid, zoveel viezigheid, zoveel zonde, zoveel kwade… in diegenen die aan de rand leven, dat wij ons hoofd liever omkeren.
   Jezus deed dat niet. Hij was verbonden met de HELE Schepping. En de eerste tekenen van een dergelijke Verbondenheid, of beter gezegd, het eerste teken van de Wederkomst, zal geen spektakel zijn ergens in de lucht, maar komen van waar niemand het verwacht. Vandaar ook het woord “onverwachts” (de Dief die onverwachts komt). D.w.z: onverwachts in tijd, maar ook in ruimte. “In de wolken” zei Jezus. Dat wil niet zeggen dat het effectief “ergens” in de wolken zal geschieden. Neen, het wil zeggen: Zoek niet naar een bepaalde locatie, want de Geest die Heilig is, is overal. Zijn onze ogen gericht naar een bepaalde locatie, dan zullen we de Mensenzoon daar niet zien.

   1. Het “allereerste” teken van de werkelijke eindtijd zal liefdevol zijn (Liefde-Vol), en dus van God komen, niet van wat daar tegenover staat, ook wel “Antichrist” genoemd.
    Velen kunnen het niet laten het woord Antichrist te gebruiken. Ik doe dat ook. Maar pas daar toch mee op zou ik zeggen, want dit woord komt niet van Jezus. Zeker niet als daarmee bedoeld wordt “een (één) Mens van vlees en bloed”. Het staat “geschreven” in het Schrift dat Heilig is, zegt men dan. Maar daarop zeg ik: Niets kan meer waard zijn dan wat uit Jezus’ mond gekomen is. En de Woorden van Christus moeten correct geïnterpreteerd worden.
    Jezus heeft gezegd: “Wie niet vóór Mij is, is tégen Mij”. Dat wij, christenen, daaruit afleiden “Antichrist” is begrijpelijk en terecht. Maar Jezus heeft OOK gezegd: “Wie niet tegen ons is, is voor ons”. Dat horen wij als gelovige minder graag natuurlijk. Want als onze “grootste vijand”, van welke religie of levenshouding ook, niet tégen Hem is, dan is hij voor Hem. Het woord “antichrist” betekent dus in de eerste plaats “mysterie”. Of anders gezegd: Hoe het moet aflopen met de zondaar die zich niet bewust van zijn zonden is één groot mysterie !! Onnoemelijk vele christenen, met of zonder bijbelkennis, staren zich BLIND op datgene wat ze graag horen van Jezus terwijl ze de “andere kant” van Hem compleet vergeten of negeren. Dat leidt tot pure waanzin. Het toppunt van waanzin (dwaling) is God voor Satan nemen en/of Satan voor God (of Antichrist voor Christus).

    Een ding moeten we goed beseffen. De zondaar als “antichrist” (of de antichrist als zondaar) voelt zich GO(E)D in de huidige wereld. Hij vindt de wereld dus goed zoals ze is, terwijl hij elke vorm van geloof weglacht. Waarmee hij eigenlijk lacht met zichzelf, want hijzelf heeft OOK een geloof, nl. het “geloof” dat de wereld kan “verbeterd” worden (en dat hijzelf daarin een mooie rol kan spelen). Neen, onze wereld wordt niet beter, integendeel. ELKE mens die van zichzelf vindt dat wereld kan “verbeterd” worden heeft “de antichrist” in zich. Wat de verbetering ook is, het is slechts een schijnverbetering “ten koste van”… zoveel moois. Onze wereld kan alleen maar GERED worden. Dat is de basis / kern van het christelijk geloof. Maar TOCH blijven wij koppig beweren dat de wereld kan “verbeterd” worden. Voor de ene
    betekent dat “minder mensen op aarde en meer windmolens”, en voor de andere een heropleving van de traditionele Katholieke Kerk.

    Met alle eerbied voor de traditionele Katholiek, maar wie heimwee heeft naar het verleden, heeft een geloof dat niet veel inhoudt, evenals diegenen die het niet kunnen laten terug te grijpen naar het OT. Wij dienen als Christen ons te houden aan wat uit Jezus’ mond gekomen is, en wij dienen het leven te aanvaarden zoals het komt (hoe verschrikkelijk moeilijk ook).
    Jezus als mens op aarde bleef steeds vooruit kijken. Dat ging op een zeker moment gepaard met doodsangsten. Wat een “afschuwelijk” iets is deze toestand van niet te beschrijven onzekerheid. Doch, het tegendeel bleek waar te zijn: Hel werd Hemel.
    Vandaag de dag kan iedereen vaststellen dat het niet goed gaat met de Kerk van Jezus. Maar het is niet omdat de situatie hoe langer hoe hopelozer wordt dat we naar het verleden moeten grijpen. Dat is een totaal foute beweging.
    De meeste gelovigen worden niet graag geconfronteerd met het Mysterie van God. Veel makkelijker is het om gal uit te spuwen naar vijanden, meer bepaald de Grote Vijand die dan (met zijn geestesgenoten) voor eeuwig en altijd moet verdwijnen of lijden in een Eeuwige Hel. Daar is heel veel over geschreven, door de eeuwen heen. En nóg wordt er over geschreven, heel gedetailleerd. Laat jullie niet verleiden door zij die schrijven over “DE” Antichrist, die een mens zal zijn van vlees en bloed, of over het absolute BESTAAN van de Eeuwige Hel, want deze “wijzen” kampen met wat zij niet zullen toegeven van hunzelf: Gevoelens van onvrede en/of haat (gelijk aan zelfhaat).
    Van de Eeuwige Hel “weten” we slechts twee zaken:
    (1) Alleen Jezus weet ten volle wat het betekent.
    (2) Mysterie.
    Diegenen die zeggen te WETEN dat de “Eeuwige Hel” werkelijk bestaat plaatsen zichzelf boven de Schepper. Dat is gruwelijke arrogantie. Hoe we ook zijn, als een lam of als een leeuw, hoogmoed zit in ieder mens. Het is een hoofdzonde en dus allesbehalve om fier op te zijn. Alleen de Ware liefde kan de mens bevrijden van hoogmoed. Wat betekenen wij voor ELKAAR? Dát is vooral de vraag die we onszelf moeten stellen, willen we iets nuttigs doen. Wat we als gelovige voor God betekenen is een overbodige vraag want deze vraag dient ieder mens voor zichzelf te stellen, niet voor de andere.
    Alleen wie bevrijd is van ALLE haat kan iets betekenen naar zijn naaste toe. Dan pas straalt men goddelijkheid uit en is men in staat tot zuivere vergeving. Vrij zijn van haat is geen vanzelfsprekendheid. Het is een unicum, een goddelijk iets. Een mens (m/v) is haatdragend, of hij is het niet. Jezus was het niet, dat maakte Hem goddelijk. Alleen vanuit een zuiver niet-haatdragende geest kan iets Moois ontstaan.
    Wat is haat? Is haat erger of minder erg dan onverschilligheid?
    Vele mensen, wereldwijd, ervaren Onverschilligheid als het grootste Kwaad, omdat dat gelijk staat met het absolute NIETS, wat eigenlijk betekent: “Je bent onbestaande”. Terwijl haat slechts een menselijk gevoel is. Haat is begrijpelijk en heeft zijn redenen.
    MAAR… het “niets” heeft iets Mysterieus. Dat kan men van haat niet zeggen.
    Vanuit het “niets” kan iets ongelooflijk Moois ontstaan. Niet vanuit haat. Haat heeft niets te bieden. De Wederkomst zal vanuit “het niets” komen, niet vanuit haat.
    En laat ons als gelovige niet twijfelen: Haat = haat en God = God. Wat wij vooral moeten inzien zijn de verschillende vormen van camouflage. De ene kan zijn (haar) haatgevoelens goed verbergen. De andere niet.
    Daarom… laat jullie niet VANGEN door zij die vredevol overkomen en zich voordoen als Heilig maar dat niet zijn in hun binnenste. De mens (m) moet je kunnen “aanvoelen” in zijn eerlijkheid of valsheid. Dat kan het vrouwelijk geslacht beter dan het mannelijke. Ze zijn zo “gemaakt”. Dat is het wezenlijk verschil tussen man (de mens) en vrouw (het mens), wat niet wil zeggen dat de ene beter is dan het andere.
    Maar de meesten onder ons laten zich wel vangen, en dat begint reeds op zeer jonge leeftijd…
    Sta eens stil bij het gebed dat we gratis GEKREGEN hebben:
    “Leid ons niet in BEKORING… “… Voor diegenene die nooit goed geweten hebben wat “bidden” inhoudt (zoals ikzelf), maar innig verlangen naar de Eeuwige Liefde, zou ik zeggen: Laat je niet beïnvloeden, door niemand! Zoek eens de stilte op en sta dan STIL bij JEZELF, helemaal alleen op de wereld, alleen van daaruit is een relatie met het goddelijke mogelijk. “Alleen op de wereld” is elke mens op aarde, maar we weigeren dit te geloven. Daarom “grijpen we elkaar vast”, maar dat vastgrijpen heeft geen enkele waarde zonder geloof in de Ene die liefheeft.

    Het gehele Universum is een geestelijk gebeuren. Ons “verlangen” is geen toevalligheid. Het is wat we gratis GEKREGEN hebben. Het is dus een GIFT. Een gift van God (van Wie anders?), ook wel de Éne, of het Grote Mysterie genoemd. En als God geeft, dan geeft Hij Zichzelf. Het verlangen is dus tevens GEEST van GOD.
    Maar… opgelet ‼️‼️ Men kan niet de Gever negeren, en tegelijkertijd denken (of van zichzelf vinden) Hem te vertegenwoordigen. Doen we dat wel, dan vertegenwoordigen wij de geest van de Mammon (geldwolf). De meesten onder ons beseffen dat niet of onvoldoende. Immers, wie beschouwt zichzelf nou als een wolf of een geldwolf? Daarom leven wij in een wereld van overwegend “onbewustzijn”.
    De “geldwolf” is de geest die in zichzelf geen enkele vorm van zonde (kwade) ziet, want hij ziet zichzelf als vergevingsgezind (= ultieme goedheid) en stelt zichzelf daarom nooit in vraag. Het is de geest die zegt “ik BEN wat ik BEZIT”, en deze ingesteldheid doodnormaal en goed vindt.
    Maar nogmaals, wie denkt iets te kunnen “bezitten”, denkt verkeerd. En wie van zichzelf vindt Jezus te “bezitten”, plaats zichzelf bóven Hem. Jezus is geen knuffelbeer. Alleen wat waardeloos is, kan men bezitten = GELD (of al wat ermee te maken heeft). De geldwolf zit in ieder mens, en wij moeten daar niet hypocriet over doen of onszelf wijsmaken dat dat niet zo is. Tenzij we het hebben over de mens die Zuiver verbonden is met God, nl. de Mensenzoon. Dat is de mens voor wie geld waardeloos is. En ieder van ons dient voor zichzelf uit te zoeken in hoeverre hij overeenkomt met de Mensenzoon (Jezus).
    Geld beschouwen wij als een vanzelfsprekendheid. Het zorgt ervoor dat de maatschappij kan functioneren. Anders gezegd: “Voor wat hoort wat” is de normaalste zaak van de wereld. Het hoort zo te zijn. Zo vinden wij ook de drang naar geld, sparen, etc., doodnormaal. Deze drang kan uiterst groot zijn, maar ook heel klein… Want uiteraard zijn er ook mensen zonder nog enige drang naar geld of financiële rijkdom. Veelal zijn het de “oudsten” onder ons die levensmoe zijn: Het gevoel dat zegt: God, het kan mij niet meer schelen, want ik ben zwak en tot niets meer in staat. Ook jongeren kunnen levensmoe zijn, om vele, vele redenen. Levensmoeheid is niet goed te praten. Maar het omgekeerde ook niet: Alles voortdurend willen controleren en corrigeren, op welk vlak ook.
    Laat U niet VERLEIDEN (“Leid ons niet in bekoring…”) door de “raadgevers” van onze wereld, van welke aard ook. Nogmaals, zij zullen de wereld niet redden. Jezus was (IS) geen “raadgever”. Onze wereld is geen vanzelfsprekendheid waarop we zomaar kunnen vertrouwen. Neen, onze wereld is niet meer dan een Tranendal, een wereld van zuiver bedrog & lijden. En dat lijden doen we onszelf aan omdat we de Gever negeren, veel, veel meer dan we zelf willen toegeven. Zijn onze tranen onvermijdelijk? Allicht wel. Wij worden met tranen geboren en eindigen met tranen, al zijn de laatste tranen de meest vreemde: Helemaal vertroebeld, of opgedroogd maar toch aanwezig. Tranen zijn eigen aan de mens, zelf veroorzaakt en dat is helemaal niet om fier op te zijn.
    Zuivere Tranen voor God-Zelf moeten nog komen…
    Gaat de wereld verdeeld worden in “Goed en Kwaad”? Dat kan niet zomaar beantwoord worden met een absolute “ja of nee”, want ook daarmee plaatsen we onszelf “boven” God. Als zondaar zijn wij veel meer verbonden met datgene/diegene waarin we onszelf herkennen dan Datgene/Diegene waarvoor geen woorden zijn. Wij zijn verbonden met elkaar, veel meer dan met “God”.
    Kijk eens aan hoe ieder van ons zich gedraagt, of steeds maar OP ZOEK is naar een Grote Schuldige voor al wat misloopt in de wereld. Maar wie naar een schuldige ZOEKT buiten zichzelf, zal die NOOIT vinden.
    Jezus is NOOIT op zoek geweest naar een schuldige. Hij wist (WEET) wie de schuldige was (IS) een heeft alle schuld van de schuldige op Zich genomen.
    “Wie zoekt, die vindt”, lezen we. Maar wie zichzelf niet in vraag stelt zal nooit vinden wat hij verlangt te vinden.
    Één ding staat vast, althans voor mij. De woorden GOD en ENERGIE zullen een andere betekenis krijgen. “Weldra” komt de dag dat filosofen en wetenschappers niet meer zullen spreken over God als “mysterie” of God als “energie”. God is geen elektriciteit of iets dergelijks. Neen, wij staan niet veraf van een tijdperk van grote Wonderen. Geen enkele gelovige zal nog zeggen: “God, kom mij maar halen, want ik ben tot niets meer in staat”. En voor de wetenschapper die God zijn leven lang genegeerd heeft zal het woord “God” of “Jezus” onverdraaglijk worden. De verborgen zelf-haat van de mens zal zichtbaar worden, in positieve of negatieve zin.
    De ene zal zich “doodschamen” voor wat hij (zij) “geweest” is, vanwege zijn (haar) innerlijke zonden. En de andere (m/v) zal zichzelf “doodergeren” in een sfeer van niet te beschrijven angst, vanwege zijn afschuwelijke begane daden.
    Daarom moeten wij goed beseffen, vóór het te laat is: Je kunt geen pistool in de ene hand hebben en God in de andere. Automatisch reageren wij: “we kunnen niet anders”, maar een dergelijke reactie is geen liefde maar slechts het ego dat spreekt.
    De mensheid zal geraakt worden door de Eeuwige, recht in het hart, en dat zal wat “doen” met de wereld. Het tijdperk van “show en plezier” zal definitief ten einde zijn, en de ware aard van ieder mens zal zichtbaar worden. We gaan niet meer kunnen rondlopen met een masker, en we zullen zodanig onze kluts kwijt zijn dat we niet eens meer zullen weten wat woorden als “leven” en “dood” betekenen. De tijd zal ophouden te bestaan. Woorden als “schoonheid” en “lelijkheid” zullen hun betekenis verliezen, evenals woorden als verleden en toekomst. Alles zal zich afspelen in het “Moment” van de Waarheid. Er zal niets anders meer zijn dan dát, wat eigenlijk wil zeggen dat geen mens ter wereld de Mensenzoon nog zal kunnen negeren. Dat is Diegene die steeds genegeerd is geweest, de mens die goddelijk is en synoniem staat voor het “Hier en Nu”.
    Wie de Redder werkelijk in zich heeft, leeft met Hem in het Moment, d.w.z op IEDER moment van de dag.

    1. Willen we voorbereid zijn op wat komen zal, kunnen we best vandaag beginnen met te eerbiedigen wat gratis is. Want DÁT is wat de liefde van God is: gratis !!
     God heeft het universum geschapen uit liefde. Zomaar, helemaal gratis. En dat universum dienen wij te eerbiedigen. Wie het “geheel” eerbiedigt, eerbiedigt God.
     Niet alleen wat aangenaam is, is gratis. Gratis is ook het onverdraaglijke.
     Eerbied tonen voor Gods Schepping is dus allesbehalve een makkelijke opgave, om niet te zeggen onmogelijk.
     Zonder zuivere eerbied voor “het geheel” is beminnen onmogelijk. De vraag is dus vooral: Hoe eerlijk zijn wij als wij zeggen: “JA, ik eerbiedig Gods Schepping”?
     Alleen wie zich in een staat van overgave bevindt kan de Schepping in Zijn geheel eerbiedigen en is in staat om te beminnen. Beminnen in zijn zuiverste vorm is een toestand van “zijn”, een toestand van egoloosheid, met zicht op Schoonheid, in volkomen vrede met zichzelf. Ware Schoonheid kan alleen maar gezien worden vanuit een toestand waarin, vreemd genoeg, alle verlangens en hoop verdwenen zijn, inclusief de behoefte om “de andere” te helpen, te ondersteunen, te bemoedigen, te verzorgen, raad te geven,… De “andere” is er niet meer. De “andere” ben je “zelf”, Er is geen “ik” meer, noch “wij”, noch “zij”. Alleen GOD is er, zichtbaar door alle bedrog heen. Zo zal de eindtijd aanvoelen voor elke mens met het hart op de juiste plaats.
     Beminnen is liefhebben, en die liefde is een zuiver, helder bewustzijn. Liefde is een Kracht die je zélf moet ontdekken, waardoor alle haat verdwijnt. Ik zeg dit niet om de les te spellen, wel integendeel. Ik spreek vanuit een gevoel en aanvaard alle kritiek. Bemin je naaste = Bemin je vijand, inclusief je ergste vijand. Wil je beminnen, dan begin je met die vijand te eerbiedigen. Dat zijn gruwelijke woorden voor velen onder ons. Wees maar eens het “slachtoffer van… ” (vul zelf maar in). Zeer, zeer begrijpelijk. Wij worden inderdaad tot het uiterste getest, maar wie (m/v) zichzelf ziet als “Slachtoffer van de Wereld”, ziet noch zichzelf, noch de wereld zoals hij/zij is. De aarde is geen wereld van vijandschap alleen, maar wordt “gedragen” door God. Al wat wij zien rondom ons is geen “toevallig iets”, maar volledig onder controle door Datgene / Diegene die er om geeft.
     Maar nogmaals, wij zijn ons hiervan niet of onvoldoende bewust. Velen onder ons zien overwegend vijandschap. Daarom is liefhebben zo aartsmoeilijk. Wie zich niet “gedragen voelt” kan onmogelijk liefhebben. Nochtans is de grote meerderheid ooit gedragen geweest… nl. als kind, maar we zijn blijkbaar vergeten hoe dit aanvoelt. Niet voor niks zei Jezus “wie niet wordt als een kind…” Alleen wie het gevoel heeft gedragen te zijn of zuiver-bemind, heeft de Kracht van de Liefde in zich, en kan iets betekenen naar zijn naaste toe. Huwen zal hij niet, want hij is verbonden met elke vrouw. Evenmin zal hij dromen van een gezin, want hij is verbonden met élk kind. Hij is in liefde (d.w.z zonder haat) verbonden met de hele Schepping, wat eigenlijk wil zeggen met God-Zelf. Maar opgelet… ‼️ Zij die beweren geen vijanden (of geen haat) te hebben moeten niet denken dat ze een zuivere “band” hebben met de Schepping. Zij als eersten dienen zichzelf in vraag te stellen. Niet-haten wil niet automatisch zeggen je naaste eerbiedigen. Niet-haten betekent helemaal niets. Leeuwen “haten” ook niet, maar ze zijn gruwelijk gevaarlijk voor de zwakkeren…Gods Liefde is een toestand van Zuiverheid en Silte, en bevat geen greintje onvrede, noch chaos, noch onrust.
     Liefde “IS”. En wat IS, is geen “reactie” op iets, vanuit frustratie (of wat dan ook). Wat IS, is Waarheid. En wat niet-is, is bedrog. Alleen DIEGENE die Waarheid kan zien als Waarheid en bedrog als bedrog, kan iets betekenen in positieve zin, voor de wereld van vandaag.
     Hij die werkelijk liefheeft ziet Waarheid doorheen het bedrog. Hij ziet Waarheid in alles en iedereen. Hij ZIET wat het ego niet in staat is te zien: De hele wereld als een ruit, een stuk glas. We “kennen” het glas door en door, tot het kleinste deeltje, maar blijkbaar zijn we niet in staat om erdoorheen te kijken. We zien alleen het glas zelf, datgene waarop we ons blindstaren.. En zo staren we ons blind op de wereld, zich afvragend waar God is of blijft, terwijl Hij als een Oneindig Groot “Iets/Iemand” vlak voor ons staat.

     Het universum is geschapen door God, zegt men overtuigend als gelovige. Uiteraard, door Wie anders? Maar men kan niet God voorstellen als Almachtig Groot en tegelijkertijd zich afvragen waar Hij zich bevindt.
     De vele wereldwijde discussies en praatprogramma’s over het “al dan niet bestaan” van God zijn een teken van uiterst klein geloof. De overtuigde gelovige met hevige stem en zelfverzekerde blik houdt zijn toespraak voor een camera. Dat wil vooral zeggen dat hij zijn “kracht” haalt van “medegelovigen” (geestesgenoten), via de camera, niet van God-Zelf. Indien hij een geloof zou hebben, zo groot als een mosterdzaadje, zou hij tot grote Wonderen in staat zijn (Jezus). Of… hij zou zich in een toestand begeven van totale overgave, zich zo klein voelen als het mosterdzaadje zelf en geen woord nog gezegd krijgen.
     Het “geloof” vandaag de dag is nog nooit zo klein geweest. Daarom is het goed om eens stil te staan bij het woord “Schepping”. Begrijpen wij dat woord wel? Schepping staat lijnrecht tegenover vernietiging. De enige Ware “Schepping” zijn de Wonderen van Christus, Diegene die Zichzelf Alpha en Omega noemde. Oneindig veel Zuivere Energie zat (ZIT) in de Mensenzoon, vanwege Zijn Zuiverheid, wat niets anders is dan de Zuivere Verbondenheid met de “Schepper van Hemel en Aarde”. De Mensenzoon is Diegene die (Zichzelf) IS, de Ene en Ware die Leeft, en NIET van deze wereld is. “Voor wat hoort wat” is NIET Zijn Geest, maar de geest van de zondaar. Zij die het anders zien hebben van het Christus niets begrepen.
     Begrijpen wij onze eigen woorden wel? Begrijpen wij onszelf? Begrijpen wij het woord “Leven”. Begrijpen wij het woord “Dood”? Begrijpen wij het woord “tijd”? Of het woord “tijdloos”?. Begrijpen wij het woord “GOD”?

     Wat als de “Schepper van hemel en aarde” de naam “GOD” maar niets vindt ?? Dan zijn wij, gelovigen, állen schuldig aan onnodige naamgeving en betutteling. Betuttelen is iets dat we doen met baby’s. Baby’s geven wij een naam. Dat komt mooi en goedaardig over. Maar ware goddelijke liefde is iets anders. Gods liefde is geen verwennerij maar een toestand van bevrijding, gelijk aan Eeuwigheid. Doch, deze ware bevrijding krijgen wij niet zomaar cadeau. Geen bevalling zonder pijn & angst. En we zullen er allen mee te maken krijgen… Dat is het “Moment” van “Wederkomst”. De Eeuwigheid als eeuwigdurend Moment. En dat moment staat ons te wachten. Dood of levend, er staat ons degelijk iets te wachten.. Hij zal komen als een DIEF in de nacht. Totaal onverwachts zal Hij “het glas” breken en met z’n allen, wereldwijd, zullen we deze inbraak ervaren. Alleen Liefde zal heersen, en de angst er niet bij te zullen horen.
     Het “kwade” van de mens zal geraakt worden in het hart, waardoor (eindelijk) “het goede” kan en zal aangewakkerd worden, en dat begint met Zuivere Vergevingsgezindheid. De grote “Afwezige” zal weldra als “Aanwezig” gevoeld worden.
     De wereld van vandaag is overwegend gevoelloos (onverschillig) omdat we ons te goed voelen in het comfortabele vuil. Zich goed voelen in vuil heeft geen waarde. We zijn als vuile jongens en meisjes met elkaar verbonden, onnoemelijk veel meer dan met God. Ook binnen dit KF is er veel vuil. Vuile woorden…
     Maar Hij die Zuiver verbonden is met God zal spoedig opnieuw “Aanwezig” zijn in pure reinheid.
     Weten wij wel wat dat is: “Verbonden zijn met God”? Dat kan alleen maar betekenen verbonden zijn met het “Onbegrijpelijke”. Zij die denken God te kunnen begrijpen vergissen zich. Ook al denken zij van zichzelf de meest zachtaardige mensen te zijn naar hun naaste toe, dan nog dienen zij hoogdringend STIL te staan bij hunzelf. God is geen baby. Een baby kan men gevoelsmatig “begrijpen”. Maar in God kan geen enkele zondaar ter wereld zichzelf herkennen. Alleen overgave is mogelijk. Hoeveel makkelijker is het niet om zich verbonden te voelen met datgene wat we kunnen waarnemen en vastnemen, en waarin we onszelf herkennen. Zoals een onschuldige baby.
     Goddelijke Zuiverheid echter is iets anders dan de zuiverheid van een baby. En wat die “Zuiverheid” precies inhoudt, moet nog doordringen in de Wereld: Dan pas zal het Mooie kunnen openbloeien, dankzij een zuiver-bewustzijn. Alles zal opgehelderd worden voor wie tot overgave in staat is.
     Ons “huidige doen” als gelovige, is niet meer dan het gehuil en de onrust van een wenend kind. Veel energie, veel beweging, veel geluid, met vele, vele woorden, Maar deze energie is geen orde. Onze wereld, inclusief alle kerken, is een wereld van chaos. Alleen de Geest die Heilig is, kan zorgen voor orde. En het is alleen vanuit orde dat creatie mogelijk is, niet vanuit chaos. De ware creatie moet nog komen.
     Wij moeten onszelf niet wijsmaken dat de bouw van een Kerk creatie van God is. Kerken en Kathedralen zijn slechts uitingen van Gods bestaan. God uit zich op talloos vele manieren.
     Dit alles zeg ik als “onwetende”. Het is mijn gevoel dat spreekt. Onderschat dat gevoel niet, want “gevoel” is meer waard dan het denken. Het denken van de mens heeft enkel waarde als noodzaak, ter zelfbehoud. Of beter gezegd, als een noodzakelijk kwaad.
     GOD is Datgene /Diegene die niet te vinden is in ons rationeel denken, en bijgevolg onbegrijpelijk is voor de zondaar die we zijn. De mens is geen Heiligheid, noch Rechtvaardigheid, tenzij hij zijn heiligheid of rechtvaardigheid kan bewijzen, zoals Jezus deed. Ons (rationeel) denken staat dus niet synoniem voor rechtvaardigheid. Dat is het grootste misverstand ter wereld. Ons rationeel denken is niet meer dan een wens: Wij begrijpen niet, wij “verlangen” ernaar om te begrijpen. En wij verlangen ernaar om begrepen te worden. Logisch ook. Wie “begrijpt”, of begrepen wordt, voelt zich goed, en straalt dat ook uit. Hoe fijn is het niet om het gevoel te hebben alles “onder controle” te hebben, vanwege het verstand. Maar dat is slechts een illusie. Want als wij Datgene waar het om gaat, nl. “Schepper & Schepping” niet kunnen begrijpen, dan begrijpen we zo goed als niks.
     Welke mens heeft de moed om te zeggen: “ÁL wat ik zie of hoor rondom mij, incl. maan, zon, sterren…ik snap er NIKS van !!”. Of welke “gelovige” onder ons heeft de moed om zeggen: “Wat een nietsnut ben ik toch ten opzichte van wat Hij voor mij gedaan heeft. Ik WIL Hem wel volgen, maar ik kán het niet !!” Welke mens heeft de moed om niet zijn valsheid, maar zijn eerlijkheid te tonen? Noem me gerust “vals”, het zal me niet raken.
     Hoe kunnen wij Hem begrijpen, Hij die een gruweldood is gestorven, maar van Zichzelf zei “Mijn juk is zacht en mijn last is licht”? Mógen wij Hem wel begrijpen? Neen, met verstand alleen komen we nooit tot bij Hem. De enige Ware weg is via tranen 💦 van berouw.
     Wie nooit tranen heeft gehad voor God Zelf kan onmogelijk het Licht zien.
     Tranen voor God… Dat is het omgekeerde van zelfbeklag.
     Willen we onszelf Christen noemen, dan moeten we het lijden kunnen aanvaarden, ermee begaan zijn. En niet zomaar een klein beetje maar in zijn totaliteit. Wie het lijden niet aanvaardt laat de ware Liefde niet toe in zijn hart, allicht zonder het te beseffen.

     1. Wie graag het Licht wil zien maar daar niet in slaagt, moet kunnen vinden wat het Licht tegenhoudt. Dat is heel, heel veel, inclusief alle “fouten” of inconsequenties, waarvan we ons mogelijk niet meteen bewust zijn.
      Men kan niet beweren dat we in wezen allen “anti-christenen” zijn en tegelijk zeggen het om één individu zal gaan van vlees en bloed.
      Men kan niet beweren dat de Wederkomst letterlijk op de wolken zal geschieden en anderzijds wachten een unieke Heilige Man op aarde.
      Men kan niet beweren dat seksuele onthouding absoluut Goed is en tegelijk zeggen dat het omgekeerde ook Goed is
      Men kan niet beweren dat absolute vrijheid onbestaande is, en tegelijk zich als Christen voordoen, gelovend in de Hemel.
      Men kan niet Jezus als Waarheid zien én tegelijk ook het OT. Men kan dat natuurlijk wel, maar als het OT synoniem staat voor absolute Waarheid, dan hoefde Jezus niet geboren te worden.
      Enz. enz…
      Mogelijk zijn velen zich wél bewust van eigen inconsistenties maar praten ze zichzelf goed vanwege een diep ingeworteld “onrechtvaardigheidsgevoel”: (“ik heb onterecht geleden en dit lijden verdien ik niet”). Heel begrijpelijk, maar een zondaar die zichzelf goedpraat (Goed-praat) straalt geen ware eerlijkheid uit. Alleen goddelijke zuiverheid is eerlijk. Niet iedereen hoort dit graag natuurlijk, maar nogmaals, laat me mezelf zijn. Ik ben geen beest maar menselijk van ingesteldheid. De “menselijke geest” is geen dierlijk instinct maar in staat om aan te voelen wat bedrog & waarheid is. Wie werkelijk “menselijk” is van aard en gelovend in de Waarheid, is zich bewust van het ware bedrog in de wereld. Bedrog is elke vorm van inconstistentie, waar tegenover alleen maar Waarheid kan zijn.
      Bedrog is tevens wat “beloond” wordt in onze wereld. Waarheid daarentegen niet. Een verpleger die steelt, mishandelt of liegt krijgt een ontslagbrief + C4 waarmee hij een uitkering kan krijgen (beloond wordt). Maar de verpleger die tot het bewustzijn is gekomen dat zijn werk niets anders is dan robot-werk komt alleen op de wereld te staan. Want hij ziet in dat een leven als robot geen zin heeft en zal daarom zélf zijn ontslag geven, goed beseffende dat zijn diploma in feite waardeloos is. Wie zélf zijn ontslag geeft, wordt niet beloond maar komt dus alleen te staan, zonder hulp.
      Daarom… aan de “ouderen” onder ons die zich in “homes” bevinden: Klaag niet over een gebrek aan menselijkheid. Wie in God gelooft mag zijn geloof in “menselijkheid” niet verliezen. De mens die begaan is met zijn naaste (of de mens met het hart op de juiste plaats) zullen jullie echter niet vinden in jullie omgeving. Jullie zijn omgeven door werkers die zich verlaagt hebben tot het niveau van een robot. Een robot heeft niets menselijks te bieden. Men kan dus zeggen dat de meesten onder hen werken met “een hart van steen”. Dat doen zij echter uit pure noodzaak, ter zelfbehoud. Zij zien geen alternatief. Heb dus begrip en eerbiedig hen. Of beter, heb medelijden met hen. Probeer God te zien door hun wanhoop heen. God is overal.
      Velen echter ervaren de wereld als onverschillig. Dat is het absoluut in zekere zin. Ik leef niet in de illusie dat mijn schrijven veel waard is voor de wereld. Het is compleet waardeloos, tenzij het tot steun kan dienen, en dat hoeft maar voor één iemand te zijn. Dan pas heeft het waarde. Een “steun zijn” voor iemand is maar een kleinigheid t.o.v God die de hele Aarde “draagt”.
      Maar wie zich gesteund voelt, kan een steun zijn voor een ander, enz., enz. De steun echter moet zuiver zijn, anders verliest het zijn waarde.
      Wie zijn eigen zonde, bedrog of inconsequenties niet ziet, of weigert te zien, kan onmogelijk een steun zijn voor de andere, en dus onmogelijk iets betekenen in zuivere zin.
      Over “menselijkheid” gesproken, graag nog even dit:
      Hoe heeft God de mens nou geschapen? GOED of SLECHT? Heeft God de mens “juist” of “verkeerd” geschapen?
      Ach, wat een waanzinnige vraag !!
      Wat maakt het uit? Wij moeten niet doen alsof daar alles van afhangt.
      Als GOD de mens GOED geschapen heeft, dan is de KERN-vraag: Hoe menselijk zijn wij als mens? Misschien zijn wij allen veel minder mens(elijk) dan we denken te zijn. Helemaal ontaard dus, zonder het te beseffen.
      Als GOD de mens SLECHT geschapen heeft (met een “fout”), dan is de KERN-vraag: Hoe kunnen wij Jezus volgen? Misschien zijn wij allen veel minder christelijk (of goddelijk) dan we denken te zijn.
      Wie als “volwassene” de zonde weigert te zien in zichzelf is van God ver verwijderd, heel ver.

      Hoe zag Jezus Zichzelf? Het antwoord hierop staat meermaals geschreven: Hij zag Zichzelf in de eerste plaats als “Mensenzoon” (= “mens met een opdracht”), wat eigenlijk wil zeggen dat Hij Zichzelf als GROOTSTE ZONDAAR zou beschouwd hebben indien Hij Zijn opdracht op aarde niet uitgevoerd zou hebben.
      Hoe gaan wij, zondaars, door het leven? Zich als slachtoffer voordoend, helemaal “vereenzelvigd” met “Slacht-Offer” Jezus? Of… met behoud van onze glimlach, uit eerbied voor Gods Schepping, ondanks alle zware lasten en alle ellende op Aarde?
      Wie zich als slachtoffer voelt of gedraagt, heeft niets te bieden. Jezus is geen slachtoffer. Jezus is het Ware Leven. Alleen deze Zuiverheid, gelijk aan Waarheid, heeft iets te bieden. Wie uitkraamt wat niet logisch in mekaar zit heeft dus niets te bieden.

      Velen, zeer velen op aarde vinden het woord “zondaar” maar een vies woord, vooral de dag van vandaag.!! Maar deze mensen zullen “dadelijk” met zichzelf als zondaar geconfronteerd worden. De zondaar is de mens die zichzelf tegenspreekt en daar geen schuld in ziet.
      Hoe ver zijn wij verwijderd van Jezus die als mens consequent gebleven is naar Zichzelf? Deze Eerlijkheid naar Zichzelf, deze Zuiverheid koste Zijn leven. Maar Zijn dood werd Leven. Wat wij hier op aarde meemaken is het omgekeerde: leven = doodgaan.
      Kortom, Jezus was (IS) geen hypocriet. Maar… pas op !! Voor de “antichrist” is Hij dat wel. De Antichrist is zuiver ego, puur bedrog. Het is de geest die de Zoon (Mensenzoon) niet kan verdragen, en al het mogelijke zal doen om Hem als een leugenaar voor te stellen. Hij die consistent is moet voor hem verdwijnen, want hij beschouwt consistentie als vals en inconsistentie als waar, en hij heeft daar zijn eigen redenen voor: Als GOD’s stem synoniem staat voor “Stilte & Schoonheid”, dan heeft de Antichrist daar geen probleem mee. Maar als de Stilte begint te “SPREKEN”, dan is dat voor de Antichrist onverdraaglijk: de Zoon dient immers te Zwijgen, net als de Vader, wil Hij GOED (GOD) zijn. Maar zwijgen deed Jezus als Mensenzoon duidelijk niet.
      Wij moeten dus oppassen met het woord “hypocrisie”, want als geen ander weet “de antichrist” hoe ermee om te gaan.
      Willen wij de juiste richting uitgaan, dan moeten wij vooral beginnen met onszelf in vraag te stellen, d.w.z op zoek gaan naar eigen inconsequenties vooraleer iets nuttigs te kunnen doen.
      Ik haalde wat voorbeelden aan van “inconsequenties”, Maar ach… dit zijn slechts kruimels ten opzichte van diegenen die zich voordoen als onschuldig maar wiens daden UITERST SLECHT zijn…. De kinder- en dierenmishandelaars. De mishandelaars van de zwaksten. Zij bevinden zich overal. Niet alleen onderaan de maatschappelijke ladder, maar ook (en veel minder zichtbaar) bovenaan. Zij zijn de GROOTSTE hypocrieten. Zij zien een splinter in andermans ogen maar niet de balk in hun eigen ogen. Anderzijds heeft het geen enkele zin om hen daarop te wijzen. Want ze zijn zich absoluut NIET bewust van de alomtegenwoordige Ware Liefde: Indien er “iets” van “Bewust-Zijn” zou zijn onder hen, zouden ze zich DOOD-schamen voor wat ze doen of gedaan hebben.
      Wij moeten als christen, hoe verschrikkelijk moeilijk ook, Jezus woorden “Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”, niet omdraaien. Doen we dat wel, dan zijn we zelf bezig als antichrist, wellicht zonder het te beseffen. Als iemand koppig blijft zeggen: “Zij (de mishandelaars) zijn zich maar al te goed bewust van de goedheid in de wereld”, dan antwoord ik: Welke goedheid? Geven moet GRATIS zijn. Als wij onze naaste of geliefde datgene geven waar GELD aan kleeft, eender wat, dan is dat niet gratis maar dan geven wij met een bepaalde verwachting: “Ik geef, dus ik verdien iets terug”. Dat is niet de Liefde van God. Alleen wie ZICHZELF kan geven heeft de alomtegenwoordige Ware Liefde (God) volledig in zich en mag zich terecht “een Ware Christen noemen” noemen.

      De alomtegenwoordige Ware Liefde (God) de dag van vandaag is de “Mee-Levende” met al wat VERTRAPPELD wordt, waarvoor geen eerbied getoond werd. ONNOEMELIJK veel goddelijke energie zit verborgen in de zwaksten der zwakken, de sukkelaars, de hopeloze gevallen, de “mislukkelingen”… Ze zijn absoluut zondig, maar onvergelijkbaar zal hun vergevingsgezindheid zijn te opzichte van de machtigsten der machtigen, en dat zal blijken van zodra de Mensenzoon in alle verborgenheid en geborgenheid voor deze zwaksten zal opkomen.
      We leven in een wereld van waanzin. Hoe zelfverzekerd gaan de meesten onder ons toch door het leven. Alleen het ego blijkt nog “waarde” te hebben. Niemand lijkt nog te twijfelen aan zichzelf. Niemand lijkt nog bang te zijn. Wat een show! We voelen ons veel te goed in deze “wereld van bedrog”. Niet te verwonderen: We zijn op materieel vlak nog nooit zo verwend geweest. Daarom zijn we overwegend blind. We zien niet (of beter gezegd: we willen niet zien) wat we zouden moeten zien, want geloof in leugens wordt beloond, terwijl geloof in Waarheid bestraft wordt.
      Fundamenteel is de wereld niets veranderd ten opzichte van 2000 jaar geleden. Jezus heeft de wereld wel even “wakkergeschud” !! Het resultaat hiervan is de bouw van de ontelbaar vele Kerken en Kathedralen. Onrechtstreeks ook de moskeën wereldwijd, een anti-beweging (niet tegen Jezus, maar tegen de Kerk). Zonder Jezus had de islam er gewoonweg niet geweest. Jezus liet ons zien dat de Ware Liefde bestaat, de liefde die Eeuwig is. Maar de wereld lijkt opnieuw in slaap gevallen te zijn. Dromen en genieten blijkt veel aangenamer te zijn dan geconfronteerd worden met de Waarheid. “We live only once, en laat ons vooral plezier maken” is de huidige mentaliteit wereldwijd. God laat het toe. Maar wees voorbereid op de Dief, zou ik zeggen, want Hij zal ons raken in het hart, totaal onverwachts. Elke zondaar zal geconfronteerd worden met eigen inconsequenties.
      Inconsequentie en vernedering horen samen. De geest die inconsequent is de geest die vernedert en dus niet zal aarzelen om te zeggen: “Schaam je”, zonder enige zelfschaamte.
      God is GEEN vernederaar, noch de “Vader”, noch de “Zoon”.
      Mogelijk zijn er onder jullie die Hem (de Liefhebbende) wél als een vernederaar zien. Zoals moslims hun Allah zien. Of Petrus… Hoe moet hij zich niet gevoeld hebben? “Satan, ga weg” zei Jezus op een bepaald moment tegen hem. Maar daarmee wilde Jezus zeggen: “Laat me Zijn zoals ik Ben en wees geen storend element” Dat wil niet zeggen “Schaam je”. Schaamte moet uit jezelf komen. Zonder schaamte is geen verbondenheid met God mogelijk. Zij die vandaag de dag zonder schaamte de dagen doorbrengen zullen het hardst te verduren krijgen. Het zijn de grootste vernederaars. En zij die zich doodschamen “als mens” staan het veiligst.

      De “Vernederaar” zit in ieder van ons!
      VIER van jullie, mogelijk een generatie ouder dan ik, hebben mij vernederd. “Een generatie ouder” schrijf ik uitdrukkelijk. Dat wil dus zeggen: Zoals een vader zijn zoon zou vernederen. Geen paniek, ik begrijp jullie. De vernedering was maar een kleinigheid. Wie het “goddelijke” kan zien in Gods Schepping kan met vernederingen om. Een vernedering kan aanvoelen als een klets in het gezicht.. Maar voor wie in staat is volledige te aanvaarden wat op zich afkomt voelt de klets niet aan als een klets, waardoor vergeving mogelijk is.
      Zonder “mislukt” huwelijk, zelfanalyse en tranen voor God zou ik niet kunnen vergeven op de manier waarop ik nu vergeef: De klets hoorde zo te zijn, zoals God het wil. Ik aanvaard het leven zoals het komt, ben ermee begaan. Daarom is de vernedering vergeten, onbestaande. D.w.z: Niets of niemand heeft me wat aangedaan binnen dit KF.

 12. Ondertussen graaf ik mezelf dieper en dieper in, en hoe meer ik schrijf hoe “donkerder” het wordt. Ik vraag me af of er iemand is die begrijpt wat ik hiermee bedoel. Want het is niet zo dat ik in een toestand ben beland van totale hopeloosheid. Integendeel, duisternis is geen lelijk woord. Het heeft iets ongelooflijk moois. Alleen wie in het donker vertoeft kan het “Ware Licht” voelen, zoals een zaad in de grond. Wat wij als “licht” beschouwen is geen licht. Wij zijn verblind door vals licht. Wij zien het licht niet zoals we zouden moeten zien. Om te “weten” wat licht is, moet je in het donker vertoeven, en het donker aanvaarden. Zonder de duisternis te kennen kan men niet weten wat licht is. Wil iemand God een beetje kunnen voelen moet hij/zij in het donker zitten en zichzelf zo klein voelen als een zaad, en deze kleinheid aanvaarden.
  Vaak schrijf ik “weten” (tussen aanhalingstekens). Want in wezen zijn we onwetend, gewoonweg omdat we zo goed als NIETS met zekerheid weten. “Niet waar”, hoor ik anderen al zeggen…”Aan alles, inclusief de aarde, komt een einde,”. Goed, zeg ik dan, ik begrijp jullie, maar ik beschouw dit als een valse nederigheid. Geen mens ter wereld kan dit voor de volle 100% weten. Zélf zou ik dit nooit gezegd krijgen. Trouwens, wat betekent het woord “EINDE”? Daar kan “eeuwig” over gediscussieerd worden. Maar Jezus was daar duidelijk over: Hijzelf is de Alfa en Omega. Nogmaals, begrijpen wij onze eigen woorden wel? Wie eerlijk is kan alleen maar toegeven ONWETEND te zijn in zijn diepste-zijn.
  Toch ben ik geneigd te zeggen dat er degelijk “iets” is dat ik met absolute zekerheid WEET: Voor eeuwig en altijd het gehuil van een kind moeten aanhoren zou voor mij het ergste van het ergste zijn, een ware hel dus. Voor “mezelf” weet ik dus wat “Eeuwige Hel” betekent.

  Eigenlijk zouden we “de Dood” dankbaar moeten zijn, en niet een klein beetje. De Dood kan alleen maar een niet te omschrijven betekenis hebben en iets verbluffends zijn. Als alles ons “ontnomen” wordt (dat is wat de Dood is), dan kan er geen sprake meer zijn van Ego.
  Toch blijft de Dood afschrikken. Waarom toch is “de dood” zo gehaat en “het leven” zo geliefd? Ha ha… 🙂 Omdat het leven een mooie leugen is en de dood de pijnlijke waarheid, zouden vele wijzen reageren. Maar de “pijn” doen wij onszelf aan. Waarheid staat niet synoniem voor pijn. Waarheid weet wel wat pijn betekent, omdat “Hij” de pijn tot het uiterste heeft meegemaakt. Waarheid weet tot wat het bedrog in staat is. Het bedrog kan alleen maar pijn veroorzaken en niets anders. Daar hoef je zelfs niet over na te denken. Dat kan ieder mens vaststellen.
  Omdat we niet goed weten wat Leven & Dood betekenen, vluchten we ervan weg, richting oppervlakkigheid, wat tevens een vlucht van de Waarheid betekent. Want… Leven, Dood en Waarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat heeft Jezus ons duidelijk laten zien. Hij liet ons zien dat we niet bang hoefde te zijn van de Dood. Maar kijk eens aan hoe we met de Dood niets te maken willen hebben… Dat doen we vooral door lichtzinnig of oppervlakkig te leven en aan die oppervlakkigheid gigantisch veel belang te hechten.

  De zondaar is een vluchteling (m/v) die niet weet wat hij wil, en die vluchteling zijn wij allen in ons diepste zijn. Tenzij dat diepste-zijn een Zuiver-Bewustzijn is, wetende wat het wil, een Eenheid met de Mensenzoon.
  We vluchten weg van datgene wat we in wezen willen (Leven, Liefde), maar tevens van datgene wat we niet willen: de Dood (als grootste vijand). Het is vooral dáár dat we onszelf tonen als zondaar, naar God toe.
  Wie het leven niet aanvaardt zoals het komt is slechts begaan met zichzelf, niet met het Leven Zelf. Daartegenover staat grenzeloze vergeving vanuit een toestand van totale aanvaarding.
  Grenzeloos vergeven… Wie kan dit? Uiteraard is wegvluchten aantrekkelijker. Maar in ons vluchtgedrag zijn we geen ware Volgeling van Jezus, wel “wegblijvend” van God.

  Wegvluchten van de waarheid (Waarheid) is bedrog en doet het lijden op aarde niet verdwijnen, integendeel. Een baby vlucht niet weg, maar toch huilt het. Dat gehuil verdwijnt niet zomaar. Het komt steeds terug. Uiteraard… We zijn nooit echt voldaan. En dat blijft zo, tot op hoge leeftijd. Dat uit zich dan op een andere manier, want we zijn “slimmer” geworden… En hoe dichter bij de dood, hoe “slimmer”, want we vinden blijkbaar altijd truken om de dood uit te stellen. Maar innerlijk zijn we nog steeds datzelfde huilend kind, verlangend naar aandacht.
  Dat verlangen neemt dus niet af met de jaren, maar fysiek geraken we wel uitgeput: “Ik BEN uitgeput” denken of zeggen we dan. Een vereenzelviging dus met uitputting. Maar deze vereenzelviging is een teken van uiterst klein geloof. Wat wij “zijn” is helemaal geen uitputting, zwakte, moeheid of krachteloosheid. Een “oud mens” bestaat niet voor God. Een oud en verzwakt lichaam wel. Het is vooral dáár dat we als “gelovige” onze ware aard laten zien. Elke gelovige zou toch moeten “weten” dat wij ons niet mogen vereenzelvigen met een lichaam. En tóch doen we het !! Zo “vals” zijn wij als mens naar God toe. Zo verbonden zijn wij, zondaars, met mekaar, wegblijvend van God.
  Natuurlijk ziet niet elke “ouderling” zichzelf als vermoeid of uitgeput.
  Velen kunnen het niet laten om “jongeren” RAAD te geven, met vele, vele woorden, en het liefst elke dag opnieuw. VOL energie in raad.
  Met alle eerbied en begrip voor deze “raadgevers”, maar hun raad zal de wereld niet redden. Hun raad is niet meer dan een verlangen, hetzelfde verlangen dat ze hadden als kind: nl. het verlangen naar aandacht, of beter gezegd: het “alleen-zijn” niet aankunnen. Hun zogenaamde bezorgdheden voor de jongere zijn hun “eigen” bezorgdheden.
  Slechts HIJ die het alleen-zijn aankan, zonder zelfbeklag, met zicht op Schoonheid, is zuiver-verbonden met God en de hele Schepping.
  Waar het vooral om gaat is dat ELK pasgeboren kind (m/v) voor God van onschatbare waarde is. Mocht dat niet zo zijn, Hij zou geen God van Liefde zijn.
  Wie zichzelf belangrijker acht dan het kind dat hij/zij ooit geweest is, of eender welk ander kind, is van God weggegroeid, d.w.z weggegroeid van Hij die Liefheeft.
  Vandaar ook mijn grootste eerbied voor de verdedigers van de allerzwaksten,
  zij die abortus als een gruwel beschouwen. Ik begrijp hen. Ook al komen deze verdedigers niet altijd zachtaardig over, dan nog blijft de vraag: Waar halen wij “als man” het recht vandaan om in iemands buik leven te ontnemen? Op vraag van “de vrouw”? Welke vrouw ??? Het seksueel mishandeld meisje wiens leven uitzichtloos is geworden? Waarmee wij dan “als man” onze “heiligheid” willen tonen door zogezegd het meisje te “redden” ??? Kom, kom… Dat is geen redding. Eenmaal het kwaad geschied is, kan alleen God nog het meisje redden.
  Wil een vrouw abortus, laat het dan aan de vrouw over. Er zijn vrouwelijke artsen genoeg. Een echte man doet zoiets niet. DIEREN doen het ook niet. In zekere zin staan zij dus “dichter bij God”. Zo erg is het gesteld met de mens van vandaag. Of moet ik zeggen: met “de man” van vandaag ??? De wereld van vandaag is er heel, heel erg aan toe. Heel, heel zielig allemaal.
  Net daarom dienen wij onze vijand te eerbiedigen, d.w.z. eerst en vooral letten op EIGEN woorden en expressies, op IEDER moment van de dag, want vóór we het weten hebben we een zoveelste nieuw “monster” gecreëerd… Elk lelijk woord, elke lelijke expressie, elke lelijke opmerking, elk gebaar van onvrede, maar ook… elke vorm van onverschilligheid en elk niet optreden daar waar opgetreden zou moeten worden… Het heeft allemaal zijn gevolgen…

  God echter heeft een Doel waarvoor Hij de mens nodig heeft, meer bepaald de mens die eerlijk is naar zichzelf. En deze mens bestaat. Het is de Mens die Zichzelf IS en Zichzelf bewezen heeft als Verlosser. Een ware Christen heeft deze goddelijke mens (het Licht) volledig in zich, en straalt dat ook uit. Wie het Licht in zich heeft, is een licht voor zichzelf, daarom ook voor de andere.
  Een ware Christen “ziet” het verschil tussen bedrog en waarheid (Waarheid), en zal zich niet laten verleiden door het bedrog. Zij die zich laten verleiden beseffen niet dat ELKE dag de “laatste” kan zijn, en zijn dus niet voorbereid of klaar voor de “Wederkomst”. Ik schrijf dit keer “Wederkomst” tussen aanhalingstekens, want eigenlijk is er fundamenteel iets mis met dat woord. Dat komt doordat Gods Liefde niet met woorden uit te leggen valt. De Waarheid IS en wat IS kan niet “weggaan” en “terugkomen”. Wil men “klaar” zijn moet men klaar kunnen kijken en tot het inzicht komen dat in Gods ogen ELKE vorm van kritiek niet meer waard kan zijn dan een kindertraan. Voor diegenen die niet houden van kindertranen maar hun eigen kritiek, raadgevingen, etc. als een parel voor de wereld beschouwen, is het daarom hoogtijd om zichzelf in vraag te stellen. En aan diegene die van mening is dat er degelijk twee vormen van kritiek zijn: “positieve” en “negatieve, zeg ik: Neen, dat is een illusie. Kritiek = kritiek. Daar waar kritiek is, daar is geen Eenheid. En daar waar Liefde of Eenheid is, daar is kritiek onbestaande.
  Liefde = Hemel, Datgene, of Diegene waarin de ware Christen gelooft.
  Die Liefde was zichtbaar op aarde 2000 jaar geleden en heeft bewezen onvernietigbaar te zijn.
  Een “ware Christen”, of beter gezegd: Een “Ware Volgeling” van Jezus… Bestaat dat wel ??? Voor mij is het alleszins duidelijk: JA, verwacht Hem maar !! Het zal de (nieuwe) Zoon zijn, de Mensenzoon door Jezus voorspeld. In wezen is dat Jezus Zelf, want in Geest zijn ze EEN en dezelfde. De Ware Volgeling is in staat te doen waarin geen enkele zondaar blijkt te slagen: “DOE WEL EN ZIE NIET OM”. Doe het goede in het verborgene, en loop er niet mee te koop.
  En wij moeten ons niet afvragen waar deze Ware zich bevindt, want alleen al met een dergelijke “gedachte” zijn we al anti-christelijk bezig. Antichristelijk is wat de wereld in wezen is. Katholieke Priesters die het goed menen (= met het hart op de juiste plaats) zouden dat moeten weten als geen ander.
  Het Christendom is de grootste godsdienst. Overal ter wereld noemen mensen zichzelf “christen”. Waarom? Om erbij te horen omdat het mooi oogt? Of om een andere reden? Welke andere reden?
  Men kan zichzelf niet “Belg” noemen (of Nederlander,…) en tegelijk “Christen”. Dat straalt geen liefde uit, geen goddelijkheid, geen zuiverheid.
  God heeft geen nationaliteit. De Zoon ook niet. Toch vinden we nationaliteit belangrijk. Evenals bewapening 💣, ter zelfbescherming… 😞😞😞

  “Mijn God, mijn God…” smeken velen onder ons. Wat een zonde! Dat zijn Jezus’ Laatste Woorden. Hij had het recht om deze Woorden te gebruiken. Wij dienen ons te schamen. Eigen vel willen redden is bezorgdheid om zichzelf, niet om de andere. “Eigen familie” willen redden, ook dat is bezorgdheid om zichzelf. Liefhebben is begaan zijn met ELK kind ter wereld. Wat wij zien rondom ons is slechts eigenliefde.
  Welke vrouw wil huwen met een man die slechts bezorgd is om zichzelf? Geen enkele! Maar een fiere nationalist is nou eenmaal aantrekkelijker dan een wereldburger die zich diep schaamt. En zo lopen zij in de val… De vrouw die trouwt met een man die zich niet schaamt om zijn nationaliteit moet van haar huwelijk niet veel verwachten. Zij zal niet krijgen wat zij verlangt te krijgen.
  Door zowat alles en iedereen worden wij continu verleid tot zonde.
  De wereld is nog nooit zo zondig geweest als vandaag, vanwege het ego, en wat zondig is kent geen Vrijheid maar is afhankelijk. Als mens zijn wij dus allen afhankelijk van God, vanwege onze zondigheid.
  Aan de agnost die van zichzelf vindt op een hoogte te zitten met mooi zicht, en het woord “zondig” niet over zijn lippen kan krijgen omdat de wereld nu eenmaal “is zoals ze is” en niemand in staat is daar iets aan te veranderen, zeg ik: Ga je gang. Leef zoals je wil leven. Ik ga hier geen oordeel over vellen. Ik kan alleen maar constateren dat de meesten onder ons zichzelf bedriegen, niet alleen in hun daden maar ook in hun woorden.
  Aan diegene(en) die mijn teksten “te lang” vinden: Waar maakt U zich toch zorgen om? Gaat U zich ook beginnen ergeren als het te lang regent, of als de zon te lang schijnt? Besef dat mijn schrijven gratis is. Besef ook dat niemand U verplicht mijn woorden te lezen. Besef vooral dat niets zonder reden is.
  Heb eens de moed om ook iets neer te schrijven. Zomaar, zonder dat iemand uit je familie of vriendenkring er iets van weet. Doe dit eens, voor jezelf, of voor je naaste, een eigen mening neerschrijven. Geen oppervlakkigheid, maar diepgaand. Geen kopieerwerk om “indruk” te maken. Neen, jezelf zijn, zoals Jezus ons meegaf. Wacht dan even af, en sta dan eens STIL bij de kritiek die je krijgt.
  En aan diegene die mijn tekst met aandacht gelezen heeft, zonder ergernis, ben ik geneigd te zeggen: U bent een van de weinigen, en zolang er niemand is die mij persoonlijk zegt: “ga weg, en blijf weg uit dit KF”, zult U mij vast en zeker nog horen. Maar… reken er niet op !! Want als ik schrijf: “Elke dag kan de “laatste” zijn, dan geldt dat voor ELKE mens, ook voor mij”. En ook voor het Katholiek Forum. De “laatste dag” is de Dag die grenst aan de Eeuwigheid: aan het Hemels geluk maar ook aan de Eeuwige verdwijning van het Bedrog.
  🙏🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
  .

  1. @ Jean Marie,
   begin a.u.b. een eigen blog of echte website en verwijs dan daarnaar.
   Dan kan u zich naar hartelust uitleven.

   U schrijft: “jezelf zijn, zoals Jezus ons meegaf ”
   Dat lijkt me een willekeurige mening, en met willekeur dient men de waarheid niet.
   Zonder waarheid degradeert het leven tot chaos, zoals men heden overal kan bemerken.

   God schonk ons volledige vrijheid van denken en handelen om de zeer eenvoudige en absoluut noodzakelijke reden dat zonder volledige vrijheid de mens nooit tot oprechte en onvoorwaardelijke Liefde tot God kan komen.

   Jezus samen met Maria toonden, en tonen nog steeds o.a. in Eucharistische mirakels, hoe oneindig groot Hun Liefde is.

   Met lange teksten rond de pot draaien brengt u geen haar dichterbij God.

   Maar, Jean Marie, moeten wij vrezen dat u sarcastisch met ons geduld speelt ?
   Dringend levens-ernst gevraagd !

   De waarheid is volledig toegankelijk voor iedereen.
   Wat belet u de waarheid te volgen ?
   Eigenliefde ?

   1. @Eric
    Ik wens u geen hel toe. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik u het beste toewens.

    Beste Eric. U kunt niet een vorig schrijven van mij (dat persoonlijk naar u gericht was) “negeren” om dan nu te “reageren” op mijn tekst dat niet persoonlijk gericht is naar u. Dat is geen communicatie. Hiermee wil ik niet zeggen dat U onverschillig of respectloos bent (want dat bent u in mijn ogen absoluut niet). Maar iedereen kan wel vaststellen dat we geen “band” hebben met elkaar, zoals God het zou willen.

    JEZELF ZIJN zoals Jezus ons meegaf is datgene waar het om gaat in het leven, net datgene waar ELKE getrouwde vrouw op aarde naar verlangt en tevens verwacht van haar partner. Wij kunnen daar “als man” niet genoeg bij stil-staan.
    “Jezelf zijn” echter is geen vanzelfsprekendheid en kan pas na een totaal falen van je hele “zijn”. Vraag me hierover geen uitleg want daar is niemand mee gediend.

    DANK alleszins dat u schrijft: Het “lijkt” me een willekeurige mening, en dus niet schrijft. Het “is” een willekeurige mening. Ik zie degelijk wel nederigheid in u, in tegenstelling tot vele anderen.

    U gebruikt echter lelijke woorden. Woorden als: “rond de pot draaien”: Denkt u werkelijk dat mijn schrijven een vorm van politiek is?
    En het woord “sarcastisch” ??? Hoe kunt u dit over uw lippen krijgen? Is dat uw eerbied naar Gods Schepping toe?
    Ik stel u deze vragen, niet om u te plagen of te pijnigen, beste Eric. Het antwoord zit in de vraag zelf: NATUURLIJK hebt u Eerbied voor Gods’ Schepping, maar u voelt zich zo mishandeld, zo vernederd, zo onrechtvaardig behandeld, dat u de grootste moeite hebt van de wereld om deze eerbied te tonen.

    U verlangt (?) ernaar dat ik een “eigen” blog of website zou starten. Dat zal nooit gebeuren !! Ik besef maar al te goed wat het woord “eigen” betekent.
    EIGEN woning, EIGEN zaak, EIGEN website, EIGEN kledij enz., enz., Hierin (en nergens anders) zit het woord “eigenliefde” verdoken, het woord waarmee U eindigt. Daar waar “eigenliefde” is, daar is lijden. Pijn moet men ondergaan, niet gaan opzoeken.

    Dus, neen, ik zal nooit verwijzen naar een blog of website op mijn naam. Een verwijzing naar een blog, waarvan ik vind dat de initiatiefnemers dicht bij God staan, dat is wel mogelijk!

    Ach, wat doen wij elkaar toch aan, terwijl alles ZO EENVOUDIG kan zijn.
    Vindt iemand dat ik bepaalde regels overtreden heb, zeg het me dan gewoon en vraag me om definitief weg te blijven. Zo simpel is het. Ik wil geen storend element zijn in iemands leven. Wie een storend element is in iemands leven is een storend element in Gods’ Schepping.

  2. Beste Jean Marie, ik heb nog niet alles gelezen maar dat doe ik nog wel als mijn hersenen wat helderder zijn (bijna kortsluiting) u gaat geweldig diep dat heb ik al gemerkt, maar ik wou even op het onderwerp terugvallen in alle eenvoud .Ik herinner me nog de eerste keer dat ik Paus Franciscus in de krant zag verschijnen al de nieuwe paus en ik riep uit “dat is de valse profeet” en om even bij u aan te sluiten over ego, oordelen, bekritiseren van anderen. Kijk ik weet ook dat ik een zondaar ben en het offer van christus onwaardig ben omdat ik dikwijls te kort geschoten ben, wel altijd met spijt en het trachten beter te doen. Het probleem dat ik hier zie is als men dusdanig redeneert ik kan de paus of bischoppen of ik weet niet wat niet bekritiseren aangezien ikzelf dien te zwijgen omdat ik een zondaar ben, tja dan gaat het grotere kwaad gewoon zijn gang zou ik zeggen. Is het niet de plicht van ieder Christen (katholiek) om het kwaad bij naam te noemen ? Ook bij jezelf natuurlijk. Wat ik nu zie gebeuren in de kerk kan ik alleen maar zeggen dat de antichrist zijn dienaren op de stoel van Petrus heeft geplaatst (met toestemming van God.). Is Paus Franscicus bewust van het kwaad dat hij aanricht lijkt mij een zeer interessante vraag, ikzelf denk dat dit een mysterie is . De gebeurtenissen in de wereld en de kerk bevestigen alleen maar de vervulling van de ergste scenario’s die de profetieën uit openbaring en de waarschuwingen van de Heilige maagd voorzegd hebben.
   Het mysterie is dat er veel gelovigen zijn die dit ziet en de top van de clerus dus niet ??? Maar ook dit staat geschreven “ zo zal God omdat dat zij ongerechtigheid hebben gepleegd hen een geest van dwaling zenden zodat zij de leugen zullen geloven en zo hun eigen ondergang bewerkstelligen”. Dit woord van God leert mij eigenlijk ook dat deze mensen die de leugen aanvaard hebben dus met geen enkel argument zullen kunnen overtuigd worden om hun dwalingen te herzien hoe goed men ook kan praten of schrijven. Behoorlijk deprimerend is dit wel deze vaststelling !

   1. Beste Sergeant Yves,
    Dank voor uw reactie.
    Wat is een “valse paus”? Petrus sprak vanuit de Geest van Christus,
    wat eigenlijk wil zeggen: Bereid zijn een marteldood te sterven.
    Zo dient ook een paus te zijn, vanaf de eerste dag van zijn pausschap, zonder enige vorm van twijfel. Want bij de minste geloofstwijfel is er al sprake van “valsheid”.
    Maar ach, zolang de bedoelingen goed zijn zal het hen vergeven worden.

    Een paus die zichzelf zondaar noemt en de voeten van een moslim kust is iets anders. Dat is een paus die het “opgegeven” heeft. Allicht denkt hij: “deze job is waanzin, laat “god” maar komen…”

    Wij moeten goed beseffen, élke dag opnieuw, dat God de wereld (incl. de paus) in Zijn machtige hand houdt. U stelt vragen die in feite geen antwoorden vereisen.
    Is paus Franciscus zich bewust van het kwaad dat hij aanricht? Dat is een mooie, zachtaardige vraag. Alleen God weet hierop het antwoord.
    Is het de plicht van een gelovige om geestelijk in opstand te komen?
    Zij (m/v) die de liefde van God in zich hebben doen dat automatisch, ieder op zijn manier.

    Een goede nachtrust 🌝 toegewenst!

 13. Waarom gebruiken zoveel deelnemers aan dit forum een voornaam, een initiaal of een schuilnaam?

  1. @Gust Adriaensen,
   U vraagt naar een welbekend fenomeen:
   Er zijn hier regelmatig “deelnemers”, die deelname aan discussies voor ánderen onmogelijk willen maken.

  2. Gust,
   Om uw vraag te beantwoorden:
   Mijn voornaam gebruik ik hier omdat ik niet graag spreek (of schrijf) over zoiets intiems als geestelijke zaken achter een ‘nickname’. Daarom gebruik ik hier graag mijn ‘roepnaam’, zoals bijvoorbeeld mijn vrienden mij noemen, gebruik.

   Ik zet ook immers ook geen masker op als ik met een vriend spreek.

   Dat ik de achternaam niet gebruik is omdat ik dat niet nodig vind en niet zie hoe dat bijdraagt aan een discussie. Zolang er hier niet meerdere Raphaels zijn lijkt me dat te volstaan.

 14. @ Jean Marie,
  de waarheid dienen betekent zichzelf overgeven aan de waarheid. God is waarheid. God dienen is God en waarheid respecteren. Dan ook de Tien Geboden respecteren.

  Wat betekent het dan “jezelf zijn, zoals Jezus ons meegaf ” – zoals u meent ?

  Er is geen uitweg noch hoop in “jezelf zijn”. Jezus volgen betekent alle wereldse dingen aan de kant schuiven – definitief – en dan is de vraag: wat blijft er dan nog over van uw wereldse “zelf” ?

  Wanneer u respectvol knielt voor de communiebank en nederig, berouwvol en devoot de hostie op de tong ontvangt, hoe en waarom gaat u dan “jezelf zijn” ?

  Ieder is wie hij is, maar ieder moet zichzelf overwinnen, zodat niemand nog is wie hij was.
  Daar is Tijd voor nodig.
  Tijd werd ons geschonken, niet om “jezelf” te zijn maar wel om “jezelf” te overwinnen zodat u door Jezus aanvaard kunt worden.

  De weg naar de hemel is een zeer smal paadje met overal doornstruiken en netels. Wie “zichzelf” wil zijn gaat lekker in een gezellige buurt van een grote stad wonen en genieten van alle vormen van wereldse ‘cultuur’.

  1. Dat wat je schrijft herken ik wel een beetje, eric, maar als ik de Bijbel lees, dan zie ik het toch niet zo negatief in als ik bij jou meen te proeven.
   Graag citeer ik Efeziërs 5:8 en verder.

   Daarin schrijft Paulus het volgende:

   “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

   En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

   Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.”.

   Samengevat zouden de mensen die geloven in wat Jezus heeft gezegd, de goedheid en rechtvaardigheid en waarheid moeten betrachten willen ze zuiver blijven. Zij zijn als gelovigen immers als ontwaakten die eerder als (geestelijk) dood waren en nu levend zijn geworden, verlicht door o.a. de wijsheid van Christus, die wijst naar het Allerhoogste.

   Ergo, ik zie het niet zo duister in. De wereld is nu eenmaal eerder materialistisch dan geestelijk en vaak vol van onwetendheid, onrechtvaardigheid en liefdeloosheid. Maar wandelen in het Licht is toch geen smal padje vol met doornen en netels? Het lijkt mij eerder iets plezierigs dan iets heel erg naars. Men mag liefde geven, rechtvaardigheid brengen, onwetendheid ombuigen in ware kennis. Het is nogal wat!

   Maar zo is het leven nu eenmaal ook, er behoren soms ook hele vervelende dingen bij. Al die drukte en herrie in die wereld is vreselijk en dan die ongelofelijk grote leugens, de misdrijven, de onfatsoenlijkheid, etcetera…

   Maar het Licht is nu eenmaal het Licht. Dat stijgt immers boven de materie uit, meen ik. En het enige dat echt nodig lijkt is om een beetje een aardig, goed, rechtvaardig mens te zijn. De rest is misschien bijzaak.

   1. @ Raphaël,
    kortom, het lijden van Jezus en Maria, dat eigenlijk nog steeds doorgaat, was en is overdreven ?

    1. Beste eric,
     Wie zegt dat het lijden van Jezus en Maria overdreven was en is?

     Wel probeerde ik aan te geven, is, dat als ik Paulus zo lees, er wellicht weinig reden van (geestelijk) lijden van de verlichte mens hoeft te zijn. Integendeel misschien.

     Waarom denkt u dat Jezus en Maria eigenlijk nog steeds lijden?

     1. O.a. talrijke Eucharistische mirakels en wenende Mariabeelden.

      Misschien neemt u medicamenten en slaapmiddelen ?

      Ik wil u niet pijnigen maar vroeger waren er geen pijnstillers en slaapmiddelen, tenzij verdovende middelen die ziel en geest benevelen.
      Men wordt nooit zwaarder beproefd dan men aankan.
      Maar ik wil u niet dwingen het lijden dat men krijgt te aanvaarden.

      Voelde Jezus zich niet verplicht omwille van de zielen ?
      Kon Maria haar Zoon ‘vergeten’ ?

      Het smalle wegje naar de hemel is bezaaid met scherpe stenen en netels en doornstruiken. De aarde is geen Disneyland ten behoeve van een prettig gevoel van wereldse vredigheid of tevredenheid.

     2. Aanvulling:
      Ik probeer niet te te vragen waarover Maria en Jezus zouden lijden, want dat er veel narigheid is weet ik ook wel, maar hoe u zou kunnen weten dat Maria en Jezus nog steeds lijden. Ik lees dat niet in de Bijbel.

      Er is natuurlijk genoeg narigheid in de wereld om verdriet over te hebben, dus dat bedoel ik dus niet. Deze tijden van leven worden misschien uiterst vervelend voor vrijheidslievende rechtvaardige waarheidsgetrouwe mensen. En waarschijnlijk vindt ‘men’ christenen niet zo leuk omdat deze mensen niet zo in het plaatje passen.

      Wat ik bedoel is of het juist is om te veronderstellen dat Maria en Jezus nog steeds lijden. Voor zover ik begrijp heeft Jezus de aarde verlaten met boodschappen achterlatend. Een van die boodschappen is: “Waakt u voor valse profeten.”. (In mijn woorden)
      Daarom neem het liefst het standpunt in van toen, in het jaar 33. Dat is de eindjaar van de tijd van Jezus’ wandel op de aarde. Die tijd neem ik dus als eindpunt van de boodschap(pen). Want er zijn inderdaad vele valse profeten gekomen.

      Ik citeer graag de rest van Paulus’ brief. Dat juist om aan te geven dat ik daar ook geen bijzonder trieste zaken in lees. En hij leefde immers net na Jezus Christus? Dus hij zal wel aangevoeld hebben hoe de tijd toen was.

      “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

      Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.

      Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

      Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.

      Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.

      Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”.

      En dan de laatste woorden van Jezus zelf zoals Mattheüs ze opschreef:
      “En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.”.
      (Indeling alle citaten door mij)

      Geen lijden zie ik daar. Maar wel een opdracht aan Zijn volgelingen en de verzekering van Zijn ondersteuning tot de voleinding van de wereld.

      1. Aanvullend

       En mirakels en wenende beelden lijken mij juist een reden om te letten op het waarheidsgehalte ervan.

       U kunt wel in herhaling vallen en er een schepje bovenop doen:

       “Het smalle wegje naar de hemel is bezaaid met scherpe stenen en netels en doornstruiken. De aarde is geen Disneyland ten behoeve van een prettig gevoel van wereldse vredigheid of tevredenheid.”

       Herhaling is een teken dat u zeker bent van uw zaak.
       Dat de aarde geen speeltuin van Striptekenaars is snap ik ook wel. Die doornen en andere zaken worden door mensen gemaakt en neergelegd. Daar ligt het probleem en dat moeten we oplossen.
       Wapenindustrie bijvoorbeeld zou verboden moeten zijn, giffabrieken en klimaatsmeerlapperij ook, immorele infantiliteit ook enzovoorts enzovoorts.

       De leiders van slechte mensen zouden gestopt moeten worden.

       Daar gaat het o.a om, lijkt mij.
       En ik denk dat een positieve insteek beter is dan een negatieve. De ellende veroorzaakt door zakenmensen en nog vreselijker types zouden we moeten oplossen. Dat lijkt me belangrijk.

       1. Raphaël, denk aub niet dat ik van u verwacht een heilige te worden van de ene dag op de andere, daar ben ik zelf ook zeer traag in.

        Maar het pijnigt me dat u geen begrip lijkt te hebben van hetgeen zich afspeelt in de Levende Heilige Harten van Jezus en Maria.

        Ik kan natuurlijk die pijn van me afgooien en denken: “foert”, dat u dan maar gewoon in schijnvrede moet verder leven zoals alle modernisten zo graag doen onder leiding van Bergoglio ‘paus’ Franciscus en zijn soortgenoten Bergogliaanse ‘priesters’.
        Maar ook die gedachte is erg pijnlijk.

        Ziet u nu wat er gebeurt wanneer men de Heilige Harten van Jezus en Maria zelfs maar een beetje tracht te begrijpen: zelf hartpijn krijgen, met die Twee Grootste Heiligen mee-lijden in de ware zin van het woord.
        Vanuit die pijn het Agnus Dei bidden / beluisteren in Gregoriaans gezang / innerlijk meezingen.

        Kortom, er zijn de scherpe stenen van de eigenliefde die de eigen voeten diep kunnen verwonden naargelang we de eigen wereldse verlangens liefhebben, maar er zijn ook de netels van de harteloosheid van zelfs brave christenen om ons heen.

        En dan zijn er nog te talrijke doornstruiken . . .

        Hopelijk zit u niet aan medicatie of verdovende middeltjes zoals pijnstillers, slaappillen e.d.

        1. eric,
         Uw teksten zouden leesbaarder zijn als u minder raadselachtig zou willen schrijven.

         “Maar het pijnigt me dat u geen begrip lijkt te hebben van hetgeen zich afspeelt in de Levende Heilige Harten van Jezus en Maria.”

         Wat ik probeerde, beste eric, was u te helpen om uw sombere gedachtes enigszins op te klaren. Ik meende dat u wat verdrietig overkwam. Het was dus zeker niet mijn bedoeling om u te kwetsen, maar wel om u een beetje uit uw droefheid te halen, meer niet.

  2. Beste Eric,
   Woorden of uitspraken als “Verlichting” of “een licht zijn voor jezelf”, of… “jezelf zijn”, enz… zijn niet meteen “Katholieke woorden” en kunnen voor bepaalde mensen verwarrend, zelfs onverdraaglijk zijn. Vooral als we daarbij denken aan het Brood des Levens (Jezus) en Zijn Moeder, want dan valt er inderdaad niets anders meer te bedenken dan overgave.
   Ik begrijp uw reactie volkomen. Echter, ik ben geen boeddhist, geen new age aanhanger, of… éën der zovelen.
   Als mijn woorden u blijven “pijnigen” en/of u ziet in mij een mishandelaar, dan is dat een ware tragedie, niet alleen voor uzelf maar ook voor mij en de hele Schepping.

   U gebruikte het woord “a.u.b” (alstublieft). Die smeekbede zou ik ook naar u kunnen richten: Sta eens stil 🙏 bij “jezelf” en besef toch eens dat “jezelf-zijn” in de eerste plaats betekent “niemand blindelings volgen”. Als geen ander zou u moeten begrijpen wat ik hiermee bedoel. U voelt immers óók aan, méér dan wie ook, dat er iets “niet klopt” met de huidige paus, die eerder socialist lijkt te zijn dan wat anders. Dat komt uit u-zelf, omdat u het ZELF zo aanvoelt.
   “Jezelf zijn” mag u dus niet automatisch associeren met “eigen-genot” of “ego”. Doet u dat wel, dan gooit u in feite uw eigen ruiten in. Niemand is daar mee gediend.

   Jezelf zijn betekent in wezen geestelijk protest. Wij doen dat overduidelijk niet op dezelfde manier. Dat wil niet zeggen dat het ene “beter” is dan het andere.
   Het wil vooral zeggen datgene wat ik ooit geschreven heb: Vriendschap bestaat niet, Liefde wel. Dat is de Eeuwigheid waarin wij allebei geloven. Wij zijn geen vrienden, maar wel met elkaar verbonden, als twee vreemden eigenlijk, want u kent mij niet en ik ken u niet. Maar… ik voel wel met u mee! Onderschat dat gevoel niet. Gevoel heeft altijd een betekenis. Gevoelloosheid niet. Daarom, a.u.b. begin niet te schrijven over “pijniging”. Nogmaals, geen mens ter wereld is daar mee gediend.
   Pijn heeft een ongelooflijke diepe betekenis, maar u zou dat voor uzelf moeten houden, in verbondenheid met Diegene of Datgene waarin u gelooft.

   U spreekt voortdurend over “GOD DIENEN” maar begrijpen wij wel wat dat betekent?

   Sta eens stil bij wat geschreven staat.
   (ik zal niet gauw iets aanhalen uit de Bijbel, maar ik kan het niet laten u dit even mee te geven):

   * Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden (Johannes 12:26)
   * Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen (Marcus 10:45)
   * Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar (Marcus: 9:35)
   * Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen (Johannes 13:14)
   * Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn (Matteüs 20:26)

   God dienen betekent dus meer dan overgave en bidden alleen. God dienen betekent op z’n minst elkaar eerbiedigen op een zuivere (eerlijke) manier. Eigenlijk is het gewoonweg niet te omschrijven wat het betekent. Zo zit de liefde van God nu eenmaal in mekaar.

   Bedankt alleszins 🙏 voor uw aandacht, beste Eric.

    1. Beste P. Derks,

     Vreemd dat U zich plots anders gedraagt.
     Meestal zegt U: “U bent dit… of U bent dat…”
     Nu zegt U plots: “U LIJKT…”

     Dat is niet negatief bedoeld. Mensen die zeggen: “U lijkt…” moeten steeds met een glimlach bekeken worden.
     Een “glimlachende wolf” klinkt alleszins anders en mooier dan een wolf in schaapsklerem 🙂

     1. @Jean Marie,
      Normalter ben U snel van begrip + snijdend in Uw antwoorden.
      Het is zéér vreemd, dat U ÉÉN geschreven zinnetje niet begrijpt.

      Een wolf schrokt (= eten met grote, dus ongeduldige happen) om zich heen om ongedierte te verslinden.

      Het valt dus stevig op, dat U een zéér serieuze katholiek (lees: Erik) stééds op een zware wijze aanvalt. Daarom één vraag aan U: bent Uzelf regelmatige kerkganger?
      U lijkt mij veeleer op een teleurgestelde ex – kerkganger met vele kinderlijke gedragingen.
      Hou a.u.b. op met Uw kinderachtig gedrag en gedraag U als volwassene.

      1. Dit is geen communicatie, geen band, beste P. Derks.

       U kunt niet mijn vorig schrijven (dat persoonlijk naar U gericht was) “negeren”,
       om dan 10 maanden later te “reageren” op iets heel nieuws.

       (13 oktober 17:58, 2022: Zegening van homoseksuele koppels, een verdere stap naar de apostasie)

       Maak van dit Katholiek Forum geen “show”. Dat zullen vele toeschouwers vast wel leuk vinden, maar dat kan onmogelijk de bedoeling geweest zijn van de initiatiefnemers. Ik ben geen acteur en wens dat ook niet te zijn.

       Nogmaals, ik zie geen boosaardigheid in wat iemand “lijkt” te vinden.
       Wat “voelen” we voor mekaar, daar gaat het om!

       Wie niet “aanvoelt” wat Jezus bedoelde met “Wie niet wordt als een kind,…” (Matteüs 18)
       kan onmogelijk mijn schrijven begrijpen.

       1. @Jean Marie,
        Ba(h), wat bent U ’n uitbundig persoon, die zéér tevreden is met zichzelf.
        Dat is gewoon akelig en uiterst zielig.

          1. Jean Marie,
           Vindt u het vervelend als u bijvoorbeeld bestolen wordt?

           Dit naar aanleiding van uw Bijbel verwijzing. Als U het begrepen heeft, dan zult u het fijn vinden als u bestolen wordt, lijkt mij. Of niet? Of zie ik het verkeerd?

 15. Terwijl de sodomiet op een voetstuk gezet wordt door het bewind om mensen aan te zetten de perversiteit na te volgen voert Vincent Van Quickenborne, één van de orc-bevelhebbers van het belgicistisch bewind, oorlog tegen huismoeders; hij wil dat zij feministisch hun kinderen aan vreemde mensen overleveren in kinderopvang om zelf op kantoren en in supermarkten hun levens te slijten.

  Volgens hem leven huismoeders op kosten van de samenleving; in werkelijkheid zijn huismoeders draagsters van de toekomst hunner volk en doen zij essentieel werk voor het voortbestaan van hun blanke stam; ondertussen leeft die smerige parasiet en rover Van Quickenborne zelf letterlijk van belastinggeld. Huismoeders zijn belangrijk; wat het volk zeker niet nodig heeft zijn die bizarre, misantropische partijpolitieke wezens in de Wetstraat en hun onwettige “Belgische Staat”.

  Wat ge aan het werk ziet is marxistische strategie ter verwoesting van het natuurlijk gezin om zo het voortbestaan te saboteren van de blanke volkeren in het Westen; Juda wil hen verwoesten om hun historische associatie met het katholiek Christendom (de kruisvaarders werden vroeger met de verzamelnaam “de Franken” genoemd). Door sodomie en transgenderisme te exalteren en feministisch authentieke vrouwelijkheid aan te vallen en de vrouw te degraderen tot loonslavin probeert de vijand de geboorte van nieuwe kinderen te verhinderen; kindermoord (abortus) dringen ze ook op met die bedoeling.

  Zo wordt nog maar eens aangetoond wat katholieken voortdurend zeggen, namelijk dat niet de christelijke patriarchaliteit tegen de vrouw is maar het feminisme; de patriarchale christen koestert en eert de vrouw in haar ware natuur; het feminisme degradeert haar en breekt haar psychologisch af door haar te doen rebelleren tegen haar eigen natuur. Hier worden we eraan herinnerd dat men aandacht moet besteden aan de plaats van blanke vrouwen in de overlevingsstrijd der westerse volkeren; zij zijn belangrijk en essentieel.

  1. Beste Ward,
   Terecht krijgt onze minister van justitie heel veel kritiek op zijn beledigingen aan de moeder aan de haard, de verzorgster van de kinderen. Die mensen nemen de verantwoordelijkheid om te voldoen aan waar de Staat in tekort schiet: de jonge generatie opvoeden.
   Het is me evenwel een compleet raadsel hoe u dit koppelt aan de ontwikkeling en de overleving van ‘het blanke ras’. De meest zinvolle reacties heb ik gelezen van moeders met een allochtone achtergrond.
   De ‘zuivere blanke vrouwen’ gaan net zo goed gebukt als hun zusters met allochtone achtergrond onder een schrijnend gebrek aan betaalbare kinderopvang en kwalitatief onderwijs, en belanden daardoor vaker in een burn-out en een onleefbare stress.
   Even terzijde: De ‘man’, die volgens Raphaël en de Bijbel het hoofd is van de vrouw, zou ter zake wel wat beter zijn best mogen doen.
   Tot slot, wat mij het allermeest ergert – maar dat zal weer wel als water over een eend glijden – is uw pertinent racisme. Uw blanke Christus, uw ivoor-blanke Maria, uw witte apostelen enz. zijn allemaal wezens met een allochtone achtergrond. Ze zijn hier, via de Romeinen, ‘ingevoerd’. Noch in het Oude Testament, noch in de ‘Blijde Boodschap’ staat er ergens te lezen dat God het voornamelijk heeft voor Arische blanke mannen met blauwe ogen.
   PS. Op de voorspelbare reacties zal ik niet reageren, maar ik zou wel graag de visie van Katharina Gabriëls lezen.
   Vriendelijke groet.

   1. @Frank Dierickx,
    De staat schiet niet tekort aan opvoeding; opvoeding is de allereerste taak van de oúders.
    Echter, vele ouders in Europa geven de voorkeur aan géld.

   2. Frank,

    “Even terzijde: De ‘man’, die volgens Raphaël en de Bijbel het hoofd is van de vrouw, zou ter zake wel wat beter zijn best mogen doen.”. ?

    Zou u beter willen lezen, beste Frank? Ik citeerde Paulus, zoals ik er ook bijschreef.

    Het lijkt mij trouwens wel goed dat een gezin door de sterkste verdedigd wordt. Dat is de normale gang van zaken. Dat heeft Paulus goed gezien.

    Voor mij is het ook duidelijk dat er tegenwoordig alles uit de kast gehaald wordt om de eensgezindheid binnen de gezinnen te slopen. Het teveel aandacht geven aan seksualiteit is daar een voorbeeld van. Men trekt dan de uitzonderingen voor en vergroot die dan sterk uit. Dit is duidelijk de politiek van de vijand van de gewone mens, meen ik. Meer niet.

    Wanneer we eenmaal inzien welke fratsen de top van de politiek uithalen en we zien verbindingen in het e.e.a., dan wordt het steeds duidelijker dat de politiek er een van slopen is. Of het nu het huwelijk of het gezin betreft, de kerk, de rust in de samenleving en zo voort. Men gebruikt daar alle mogelijk manieren voor, waaronder dus ook import van andere mensen, of men verzint een pandemie, of wat dan ook.

    Wanneer we kritisch kijken naar zulke zaken kunnen we de verbanden zien, iets waar de aanstichters zich niet voor lijken te schamen.

    Dat Europeanen vermengd zouden moeten worden met andere rassen is een bekende politiek van degenen die menen andere mensen te kunnen of moeten overheersen. Men duidt er trouwens zelf op in diverse geschriften.

    Maar aangezien u schrijft: “Het is me evenwel een compleet raadsel hoe u dit koppelt aan de ontwikkeling en de overleving van ‘het blanke ras’. “, lijkt mij deze discussie in wezen zinloos. Ik ben het namelijk grotendeels eens met de conclusies die Waramund trekt.

    Het is ook geen abracadabra, zo een maatschappij-kritische-analyse, maar men moet wel over de nodige kennis en vaardigheid beschikken om e.e.a. te begrijpen, want anders blijft het inderdaad raadselachtig.

   3. “Terecht krijgt onze minister van justitie heel veel kritiek op zijn beledigingen aan de moeder aan de haard, de verzorgster van de kinderen. Die mensen nemen de verantwoordelijkheid om te voldoen aan waar de Staat in tekort schiet: de jonge generatie opvoeden.”.

    Welke mensen nemen de verantwoordelijkheid om te voldoen aan waar de staat in tekort schiet? Bedoelt u de moeders?

    Ziet u dan niet in dat ‘de staat’ niets van doen heeft met opvoeden? De staat mag dan weliswaar de baas spelen over een land dat zij ooit verovert heeft, maar dat wil niet zeggen dat zij iets over de mensen te zeggen heeft. Snapt u? Elke staat is een veroverd gebied door bepaalde families. Die families zijn de baas van die staat en de mensen zijn door hen horig gemaakt.

    Dat opvoeden van kinderen zou de staat dus wel willen, maar dat lijkt mij een onnatuurlijke situatie.

    Ouders voeden hún kinderen op, dus niet een staatsuitvoerder. De staat mag de kinderen wel een beetje helpen met opvoeden tot nette inwoners, men mag de wegen beheren en zorgen dat er opgeruimd wordt.

    Maar het persoonlijk (laten) opvoeden van mensen naar zijn of haar smaak is iets waar een tiran zijn vingers bij af zou kunnen likken, maar waar een erudiet mens en/of een werkelijk belezen christen wel degelijk de tegennatuurlijkheid en zelfs de perversiteit als het ver door gevoerd wordt, van inziet.

    Men moet echter wel beseffen wat ‘een staat’ is. Dit verkeerd begrijpen leidt tot verwarring. Echter, we kunnen wel stellen dat ‘staten’ zich vaker kunnen misdragen en dan is er tegengas gewenst. Denkt u maar aan oorlogen. Het blijkt dat die er eerder zijn om centjes te verdienen, wat volk uit te dunnen, een reset te plegen, en dergelijk, dan voor het welzijn van de mensen.

    Zo een een pandemie bijvoorbeeld, die verzonnen en gebruikt kan worden uit machtspolitiek. Of inderdaad de overdreven aandacht aan homo’s met hun vlag en parade. Of ‘het klimaatprobleem’. Het lijkt mij een vorm van politiek bedrijven; angstpolitiek met name, hersenspoeling, manipulatie van hele volksstammen.
    Dat kunnen we leren van de laatste jaren, als men een beetje opgelet heeft althans. . .

  2. Over orc-bevelhebbers gesproken, Bart De Wever heeft zopas in een interview voor Humo zichzelf vergeleken met… Saruman. Ja hoor, die satanistische, afvallige engel Saruman (Curumo) in de fictie van J. R. R. Tolkien die van Isengard een industriële hel maakt en de ring van macht in handen wil krijgen om Sauron te vervangen als donkere vorst. Diezelfde “Sharkey” die achteraf met zijn bandieten de Shire door industrialisme verknoeit uit nijd en daar de dood vindt door toedoen van zijn eigen slaaf.

   Dat laatste doet uiteraard denken aan de pogingen van De Wevers partijlid Demir om de landbouw te verdringen ten dienste van de Vierde Industriële Revolutie van de tekenfilmschurkachtige Schwab. Komt er ook een “Scouring of the Shire”?

 16. Bergoglio nam de naam Franciscus (Xaverius) aan en niet Franciscus (van Assisi). Hij is eerst en vooral jezuïet en zijn houding tegenover het conflict in Oekraïne is daaruit af te leiden. De jezuïeten flipten in 1598 al een deel van de orthodoxe kerk in het door Polen en Litouwen bezette West-Oekraïne naar de Roomse kant. Zo ontstond de Grieks-katholieke kerk daar (nu Oekraïens-katholiek genoemd). Ze mochten hun ritus behouden maar erkennen het gezag van Rome. Nu kan Bergoglio het sluitstuk plaatsen. De ultranationalisten hebben de orthodoxe kerk die historisch onder Moskou valt buiten de wet gesteld. Lavra, het oudste orthodoxe klooster in Oost-Europa, wordt belegerd door de speciale politie. Monniken hebben zich binnen verschanst. Vrouwen die brood brengen worden afgeranseld. Het Vaticaan zwijgt daarover in alle talen, ook de progressieve en conservatieve katholieken.
  Een cynisch spel. Rekent de jezuïet Bergoglio dat die geconfisqueerde orthodoxe kerk geflipt kan worden naar de in 2019 afgescheurde Oekraïens-orthodoxe kerk? Die kan dan op zijn beurt opgaan in de Oekraïens-katholieke kerk. De Oekraïens-katholieke patriarch Epiphaniy heeft al de geloofsartikelen in die zin laten aanpassen (Patri Filioque) en erkent de Roomse sacramenten.
  Op die manier palmt Rome het historische “Kiyivaanse Rus”-gebied in (de eerste christelijke staat gesticht in 987 in Kiyiv). Rome kan dan beweren dat Fatima zo gerealiseerd wordt: “Rusland zal zich bekeren”. Maar het Rusland waar het over gaat is dan het historische Kiyivaanse gebied, niet de Russische Federatie. Dat is volgens de ultranationalisten een gestolen naam voor een half-Aziatisch ras.

  1. Interessant om Uw artikel over de historische relatie tussen Rome en Moskou te lezen. Is de huidige ontwikkeling niet meer een politiek project van pres. Trump en in het byzonder Mike Pompeo? In hoeverre de Bisschop van Rome hier invloed op heeft is vraagbaar. De volgende link gaat uitvoerig op deze ontwikkeling in. Overigens was deze website mij tot nu toe niet bekend. Al met al een diep treurig ontwikkeling.

   https://unitedworldint.com/20592-patriarch-bartholomews-adventure-in-ukraine/

 17. @Raphaël
  Betreft: Uw reactie van 18/8, 22:36
  Het “fijn vinden” zou betekenen dat ik zodanig in vreugde leef, dat niets of niemand me nog kan ergeren. Neen, ik ben geen “verlichte boeddhist”
  De wereld waarin wij leven is één grote tragedie. De meeste mensen op aarde willen dit niet zien, daarom leven ze extreem oppervlakkig. Ziekelijk oppervlakkig eigenlijk. Want als de grootste “gek” op aarde niet opgesloten zit binnen, maar buiten de muren van de psychiatrie of het gerecht, dan is onze “vrije” wereld onbetrouwbaar, vreselijk akelig en uiterst zielig, en diegene die opgesloten zit slechts verlangend naar begrip. Bovendien is de wereld niets anders dan een fysieke aftakeling en geestelijk ronddwalen.

  Akelig en uiterst zielig… Dat is hoe Dhr. P. Derks mij ziet, volgens zijn laatste bericht. Daar heeft hij absoluut een punt, want ik maak nou eenmaal deel uit van de “vrije” wereld. Hij is dus bijzonder intelligent in mijn ogen.
  Echter, als hij niet in staat is te zien hoe ik “mezelf” zie, dan is wat hij ziet slechts een “beeld”. Wat ik ben is geen uitbundigheid en/of zelf-tevredenheid, integendeel. De tragedie van de wereld raakt mij in mijn diepste zijn. Wat ik ben laat ik aan de andere (Andere) over. Wij zijn allen zoekend en/of vechtend. Ieder doet dat op zijn manier.
  Een mens die zichzelf kan vinden kan twee dingen doen: zwijgen of spreken. Maar uitkramen wat niet logisch in elkaar zit is waanzin.
  Natuurlijk kan ieder christen zeggen: Ik heb mezelf gevonden als kind van God. Heel, heel mooi, maar veel te makkelijk.

  Dank voor uw aandacht, beste Raphaël
  🙏😉

  1. Correctie:
   als de grootste “gek” op aarde niet opgesloten zit binnen de muren van de psychiatrie of het gerecht, maar zich erbuiten bevindt, dan is onze “vrije” wereld onbetrouwbaar, vreselijk akelig en uiterst zielig.

 18. Vanmorgen, zondag 20 augustus, zoals op élke zondag trouwens, op Radio1 – de verguisde linkse staatszender – was er de ‘eucharistieviering’, dit keer vanuit een benedictijner-abdij in Grembergen. Hoor ik daar in de diverse lezingen dat God, bij wijze van zijn zoon, zegt dat ‘iederéén’ erbij mag horen. Je moest bij Jezus wel een beetje aandringen, zei de pastoor in zijn preek. Hij gaf niet zomaar gehoor aan de heidense vrouw. Misschien zijn er tegenwoordig wel meer mensen ‘die een beetje meer aandringen’, en dan toch eindelijk wat gehoor vinden, bij bisschop Bonny bv. , of bij Paus Franciscus. Die ‘Blijde Boodschap’ van vandaag klinkt dan toch hoopvoller en frisser dan menig verkrampte, angstige en veroordelende reactie hier op dit Forum. Toch?

  1. Het is maar net wat je hoopvol en fris noemt. Woorden zoals ‘Jezus was bot’ worden in de preek gebruikt. Moet dat nou? Is dat fris?
   Ik vind het maar een rare uitleg en hij lijkt mij ook niet te kloppen. Bovendien lijkt het me wat te populair omschreven allemaal. Bijna te ‘woke’.
   (Heeft men in de kerk nu, sinds zo een 1000 jaar studie, geen betere uitleg voor Mattheus 15, 21-28?)
   (Doet me denken aan vroeger: In de kerk kon kun(?) je nooit wat terug zeggen. Het is een monoloog en dat is ook vervelend. Tenminste, vroeger irriteerde ik me soms al aan de rare uitleg en ik kon nooit wat terugzeggen tijdens de preek van de priester.)

   Preek: (als het deze is tenminste)
   “Wat een evangelie!, zusters en broeders in Christus.
   Laten we eerlijk zijn: Jezus is ronduit bot tegen de Kananese vrouw.
   Maar ook wel inconsequent dat Hij uiteindelijk toegeeft. Waar staat Hij eigenlijk voor?
   Sommige mensen vinden het heel gemakkelijk om iemand af te wijzen of om nee te zeggen op een vraag. Maar veel mensen voelen zich bezwaard als er een beroep op hen gedaan wordt en ze hebben er eigenlijk geen zin. Hoe zeg ik dat nou netjes?

   Jezus negeert de vrouw die een beroep op Hem doet. Haar dochter wordt gekweld door een boze geest. Zoals wij Jezus menen te kennen, zouden we verwachten dat Hij gelijk in actie komt en de dochter geneest. Niets daarvan. Hij doet net alsof Hij haar niet hoort. En de leerlingen doen er nog een schepje bovenop: “Stuur die vrouw toch weg.” Lastig mens, ze verstoort de rust die Jezus nu even nodig heeft.

   Dan komt de aap uit de mouw. Jezus heeft een specifieke opdracht. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Oftewel voor het Joodse volk dat God uit het oog heeft verloren. En dit is een Kananese, dat wil zeggen, niet-Joodse vrouw. Inderdaad: wie de bijbel een beetje kent, weet dat het om God en zijn volk Israël gaat. Andere volkeren komen er bekaaid af.
   Alhoewel, wie beter leest, ziet toch dat de deur af en toe nadrukkelijk open staat voor iedereen. Jesaja heeft het vandaag over de vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten. De vreemdelingen zijn welkom in de heilige stad Jeruzalem en zelfs in de tempel. Het lijkt erop dat God een plan heeft om de mensen naar zich toe te halen: Hij begint met Israël en via dit volk zet Hij de deur open voor alle mensen. Is Jezus dat nu even vergeten?

   Dan doet de vrouw een uiterste poging. Het gaat door merg en been: ze werpt zich voor Hem neer en smeekt: “Heer, help mij!”. Jezus blijft bot en consequent. Het brood is voor de kinderen en niet voor de honden.
   Zo, dat is niet alleen bot, maar lijkt ook grof. Jezus is er voor het Joodse volk en niet voor de heidenen. Met brood bedoelt Hij het heil, of misschien wel preciezer Zichzelf. Mijn opdracht beperkt zich tot mijn eigen volk te gaan.
   Dan heeft de Kananese vrouw een brain-wave. Ze pakt het onvriendelijke beeld van Jezus op en wijst Hem op de kruimels die van de tafel vallen en door de honden opgegeten worden. Eigenlijk staat er hondjes. Je ziet het voor je. Puppy’s scharrelen rond en onder de tafel of er nog iets van de tafel valt dat ze kunnen eten.

   En nu breekt Jezus. Het is alsof Hij in zijn hart, in zijn liefde geraakt wordt door de woorden van de vrouw. “Je hebt een groot geloof; je verlangen wordt ingewilligd.” De dochter geneest!

   Misschien hebt u het wel eens gezien. Een ouder met lastige, zeurende kinderen in de supermarkt. Ze willen chips! Tien keer klinkt er “nee!”. Maar papa of mama zien dat ander winkelpubliek geïrriteerd toekijkt. En ze gaan door de knieën. Één zakje dan.
   Maar misschien kennen we het ook wel wat serieuzer. Afspraken maken met je kinderen. Je mag dit, je krijgt dat. Natuurlijk perfect als je consequent bent. Maar er zijn momenten, omstandigheden dat iedere ouder ziet: maar nu krijgt ze toch iets meer. Inconsequent? Ja, maar wel de inconsequentie van echte liefde.

   We horen vandaag over de inconsequentie van Gods liefde of misschien wel over de uiterste consequentie van Gods liefde. Als het bij ons mensen al zo is dat echte liefde niet door regeltjes en afspraken te beteugelen is, hoeveel meer dan bij God. God, Jezus, zijn niet van steen. Ze zijn werkelijk op ons mensen betrokken. Ons bidden komt echt bij God aan. Hij laat zich door zijn mensen raken. Zeker, het is niet wij vragen – Hij draait, maar nooit onverschilligheid.
   De Kananese vrouw maakt Jezus duidelijk dat Hij de deur naar de niet-Joden moet openzetten. Zij – wij dus! – hebben Hem ook nodig.”.

   Die een na laatste zin als voorbeeld: “De vrouw maakt Jezus iets duidelijk.”.
   Hè? Wordt Hem iets duidelijk gemaakt? Moet Jezus iets duidelijk gemaakt worden? (Dit lijkt bijna ‘een beetje ‘dom’. Dit kan niet kloppen. Jezus weet exact wat Hij doet, denk ik.)

   Of: “Inderdaad: wie de bijbel een beetje kent, weet dat het om God en zijn volk Israël gaat. Andere volkeren komen er bekaaid af.”.
   Maar het gaat m.i. helemaal niet om ‘het volk Israël’. Dat volk wordt denk ik gebruikt door God met een bepaald doel. Ze worden gebruikt als instrument om Gods wil uit te voeren. Ze zouden dan het voorbeeld van beschaving voor andere volkeren kunnen zijn, maar dat is iets dat maar niet goed wil lukken. Andere volkeren kunnen eerder blij zijn dat hen dat bespaard is gebleven misschien.

   Maar wellicht zie ik het te zwart wit?
   Bovendien is het spreken over een bepaald volk veel te gevoelig deze tijd. Dus men moet met meel in de mond praten om niemand te kwetsen. Zo worden bepaalde aspecten wel daarom iets rommelig vaag behandeld?

   1. Maak er komaf mee, Raphaël, de vrouw had GELOOF,
    modernisten weten niet meer wat dat is.
    Wie in God gelooft heeft eeuwig leven.
    Punt !

    U hoeft geen angst om de waarheid te zeggen.

    Indien zij de waarheid niet willen uit stugge woke-koppigheid kunt u niet anders dan hen kwetsen.
    Dat doen ze zichzelf aan.

    De “rommelige behandeling” zoals u zegt is juist gepland door de vrijmetselaars, zij willen iedereen in totaal ongeloof storten zodat die wetenschappers zegevieren in hun duivelse goddeloosheid.

    Naar de moderne ‘Mis’ gaan geeft bijwerkingen, net zoals het gebruik van ‘wetenschappelijk verantwoorde’ medicamenten.
    Naar de moderne ‘Mis’ gaan kan gevaarlijk zijn.

 19. Het is duidelijk dat sommigen de dingen door elkaar halen.
  Wie vandaag onze maatschappij, met inbegrip van de westerse kerk, met een neutrale en nuchtere blik bekijkt, kan niet anders dan denken aan de woorden van de grote profeet Jesaja, Hfdst 5, vers 20:
  “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die van het duister licht maken en van het licht duisternis; van bitter zoet en van zoet bitter.
  In Mt 9,12 zegt Jezus: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken”.
  Dit is m.i. niet om de ‘zieken’ af te stoten maar wel om ze te genezen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht