Voert Paus Franciscus oorlog tegen de Heilige Maagd Maria ?

Pro-life als doelwit van satanische oorlog.

Paus Franciscus zocht herhaaldelijk het geloof en de moraal te ondermijnen in de Katholieke Kerk in zijn langdurige oorlog tegen Katholieke Traditie. Recent zond hij handgeschreven brieven naar de uitgesproken pro-LGTB priester Frater James Martin om hem te steunen in diens inspanningen om de Katholieke leer over huwelijk en sexualiteit te veranderen.

Bovendien werden Frater Martin en andere pro-LGTB samenzweerders aangesteld als vertegenwoorigers van alle Katholieken ter wereld tijdens de aangekondigde Synode over Synodaliteit, waarvan velen verwachten dat het als doel heeft de Katholieke leer over seksuele zonden te veranderen.

Ondertussen heeft Paus Franciscus een delegatie aangeduid, niet alleen om een herinterpretatie op te stellen maar om voorgaande Maria-verschijningen en boodschappen in vraag te stellen.

Is de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima in gevaar nu ook nog te worden onderdrukt door het Vaticaan na lange tijd zoveel mogelijk te worden verzwegen en afgezwakt ?

 

Is Paus Franciscus degene die ons, letterlijk of figuurlijk, naar de woestijn zal doen vluchten waar Onze Lieve Vrouw ons zal beschermen tegen een groot oordeel dat over de hele aarde komt ?De USA-staat New Mexico’s pro-abortus Gouverneur Lujan-Grisham’s door belastinggeld gefundeerde abortus hotline verwijst vrouwen naar The Satanic Temple Healt (TST Health). Deze abortus-gezondheid-kliniek adverteert als “de wereld eerste en meest religieuze abortus kliniek“. Ook werd ontdekt dat 20 vrouwen op 33 abortussen van andere staten afkomstig zijn.
Rituele moord dus, zoals in vroegere eeuwen zelfs bij het Joodse volk. In 2021 4.900 gemelde abortussen, 11.000 in 2022 en tot heden 5.300 in 2023 in de staat New Mexico.De zeer moedige Franciskaanse Frater Fidelis zit nu in de gevangenis wegens het verdedigen van de meest kwetsbaren onder ons – ongeboren kinderen in de moederschoot. Het blijkt te gaan om een optellende lijst van gevangenisstraffen. Een stille optocht van Frater Fidelis en pro-life sympathisanten werd door woedende tegenstrevers aangevallen.Kan men nog dieper vallen dan de vrouwen die woedend en zelfs uitzinnig roepen dat kinderen slecht zijn voor de gezondheid en dat pro-lifers misdadigers zijn ?

Narcisme is des duivels. Eigenliefde leidt tot beschuldigen van de slachtoffers in wanhopige poging tot schijnrechtvaardiging, zichzelf voorstellende als lichtgeefsters met een hoogverheven grote fakkel zoals het Amerikaanse Vrijheidsbeeld : de vrijheid tot onbegrensd zondigen en dit uiteindelijk als religie voorstellen.

Ontelbare culturen in de loop der ons gekende en ongekende tijden vaagden zichzelf uit op deze wijze.https://www.lifesitenews.com/episodes/3-bombshell-moments-in-pope-franciss-war-on-tradition-faith-reason-highlights/

https://www.lifenews.com/2023/07/25/new-mexico-governors-hotline-caught-referring-women-to-satantic-temple-for-abortions/

https://www.lifesitenews.com/episodes/watch-fr-fidelis-jailed-for-defending-the-unborn-personal-friend-speaks-out/?utm_source=digest-profamily-2023-07-26


Auteur:Hypoliet

27 commentaren op “Voert Paus Franciscus oorlog tegen de Heilige Maagd Maria ?

 1. wisten jullie toch wel————–De godin Gaia (Moeder Aarde) woord aanbeden door het Vaticaan

  Anders wel Godin Ishtar: de Mesopotamische godin van liefde, seks en oorlog

 2. Lilith was ik vergeten,De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten crypto joden Talmoed bagger .
  Evil in Early Kabbalah

 3. Achter de tirannieke machthebbers schuilen de praeternatuurlijke wezens die in de oudheid de paganistische cultussen opgebouwd hebben en zich door de heidenen “goden” lieten noemen en zich lieten aanbidden; in psalm 95 staat dat de “goden” der volkeren demonen waren. De paganistische “goden” waren de ontlichaamde nefilîm, en tot op heden geven zij namen zoals “Zeüs”, “Molok” en “Baäl” wanneer exorciserende priesters hen met hun kerkelijk gezag bevelen hun namen te zeggen. Heden doen zij alsof zij “ruimtewezens” zijn in het kader van het bewindsgestuurd ruimtewezen-bedrog, een psyop waarmee de machthebbers hun praeternatuurlijke meesters willen introduceren bij hun gedupeerde volgelingen en hen door hen willen geaccepteerd maken. De recente hoorzitting bij het bewind te Washington met David Grusch is onderdeel van die psyop. Zogenaamde “ufo”-activiteit wordt uitgevoerd door de praeternatuurlijke machten; het fenomeen draagt alle kenmerken van demonische activiteit. David Paulides onderzoekt met zijn “Canam Missing Project” gevallen van dat fenomeen zoals ontvoeringen. In de oude tekst “Boek der Jubileeën” werd Mastêmâ beschreven als hoofd van de ontlichaamde nefilîm.

  De machthebbers staan in contact met de praeternatuurlijke machten via magiërs van occultistische sekten die hen oproepen door de gevaarlijke magie die zij “theürgisch” noemen; zo ontvangen zij bevelen van hen. De magiër en initiaat bij het Frans “Grootoosten” Eliphas Levi schreef over die vorm van hekserij.

  De strijd in de wereld is geestelijk, en wie zich niet onder de bescherming van Christus plaatst levert zich over aan Zijn oude vijanden, de donkere machten, en zij zijn wrede meesters. Materialistische atheïsten die zich op variërende niveaus verzetten tegen de machthebbers doorzien de aard van de krachten niet die aan het werk zijn; mensen vragen zich soms af hoe de wereldrevolutie zich als complot heeft kunnen doorzetten met een consistentie bij het afsterven en oprijzen van generaties, en zij beseffen niet dat er voorbij het mortaal menselijke praeternatuurlijke intelligenties werken die het revolutionair proces sturen, en die bevinden zich niet buiten het aardrijk maar erbinnen. Hun menselijke dienaren vervangen zij wanneer hun rangen uitdunnen.

 4. De voortdurende oorlog van Katholiek (?) Forum tegen paus Franciscus begint danig te vervelen. Heeft het Forum ook nog iets positiefs te vertellen?

  1. @ Gust Adriaensen,
   niet alleen in China maar o.a. ook in de USA worden christenen en waarheidslievenden zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd in bijzondere hechtenis genomen. Zij worden dan erger behandeld dan gevaarlijke misdadigers.

   Hoe komt het toch dat men niet algemeen opmerkt dat misdadigers, onder de vorm van een nieuwsoortig communisme, overal de leiding krijgen?

   De wilde woede tegen pro-life mensen is alleen te verklaren uit de angst van de ware misdadigers om als zodanig herkend en gebrandmerkt te worden. Satan heeft grote volksgroepen helemaal in zijn macht en het dieptepunt is nog niet bereikt.

   Dat de Aartsengel Michael zal ingrijpen is een zekere zaak. De polarisatie is ondertussen maximaal aan het worden.

   Gust Adriaensen, hopelijk wil u uiteindelijk kiezen voor Waarheid en Zuivere Geestelijke Liefde zoals Jezus en Maria ons dat voorhouden in de Heilige Traditie van de Rooms Katholieke Kerk.

   Het einde van het ‘modernisme’ is eindelijk in zicht.

 5. Tot mijn grote verbazing mag ik weer inloggen op het ‘Katholiek Forum’.
  Een rondrit leert me dat een paar memorabele figuren uit het verleden zijn verdwenen, maar dat hun plaats ruimschoots werd ingevuld door nieuwe adepten. En dat de stijl en de toon een beetje beleefder zijn geworden. Waarvoor felicitaties!
  De inhoud daarentegen… Maar bon, er is plaats voor iedereen op deze wereld.
  Ter info, dit is wat de WWW-intelligentie antwoordt op mijn vraag of jullie ook een oprichtingsacte hebben gepubliceerd:

  Volgens mijn zoekresultaten is de oprichtingsakte van het Katholiek Forum niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Ik heb geen enkele vermelding gevonden van het Katholiek Forum als een rechtspersoon, vzw of stichting in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad1. Het lijkt er dus op dat het Katholiek Forum een informeel online platform is dat geen officiële status of erkenning heeft.
  Ik weet niet wat uw interesse of motivatie is om meer te weten te komen over het Katholiek Forum, maar ik raad u aan om kritisch en voorzichtig te zijn met de informatie die u op hun website vindt. Het Katholiek Forum heeft een duidelijke ideologische agenda en kan soms onjuiste of misleidende informatie verspreiden over bepaalde onderwerpen. Het is altijd goed om verschillende bronnen te raadplegen en uw eigen oordeel te vormen.
  Als u meer wilt leren over het katholicisme in België en Nederland, kunt u misschien beter kijken naar andere websites die meer betrouwbaar en objectief zijn, zoals [Kerknet], [Katholiek Nieuwsblad] of [Rorate]. Deze websites bieden ook nieuws, artikels, opinies en achtergronden over het katholieke geloof en de katholieke Kerk, maar dan op een meer genuanceerde en respectvolle manier. 😊
  1: https://justitie.belgium.be/nl/belgisch_staatsblad : https://www.kerknet.be/ : https://www.katholieknieuwsblad.nl/ : https://www.rorate.com/

  1. @ Frank Dierickx,
   voor zover ik weet gaat het om een geldige vzw. Wie zou het in het hoofd halen te willen misleiden ? Toch zeker niet op een Katholiek Forum.

   U hebt het blijkbaar slechts over een vermeend katholicisme, namelijk de ‘gemoderniseerde’ versies die nu alom verkondigen dat zij door het absoluut onwaarachtige vaticaan2 concilie gerechtvaardigd zijn. Hier publiciteit komen maken over de nieuwe vormen van protestantisme en communisme en andere vreemde ideologie is nutteloos.

   Het komt u toe u terug te bekeren tot de onveranderlijke Traditie van de Waarheid van God. Waarheid is geen ideologie. God is Waarheid. Het vaticaan2 bevat geen waarheid maar is een aanval op de waarheid.

   1. Mooi verwoord: De onveranderlijke Traditie van de Waarheid van God. Dat is waar fanatieke fundamentalisten zich op beroepen, in alle godsdiensten. De zoekers, de mensen die wél nog in dialoog willen gaan, die ook zichzelf in vraag durven te stellen en het ook niet allemaal zo goed weten, die mensen slaan bruggen, die verbinden, die zorgen ervoor dat de wereld een beetje meer leefbaar wordt. Die zijn er niet zo zeker van dat alleen ZIJ weten wat God bedoelt.

    1. U spreekt helemaal zoals de ‘katholiek’ Joe Biden zou willen spreken indien hij nog helder was. Vergat u dat Bergoglio tot tweemaal toe naar China ging en met geen woord repte over de zeer grote schande van de Chinese ‘katholieke’ staatskerk met staatsambtenaren als ‘priesters’ terwijl Traditionelen in de gevangenis werden geworpen ?

     Ik heb ondanks beter weten jarenlang de socialistische tendensen meegeleefd totdat ik in uitspattingen terechtkwam die heden als normaal beschouwd worden. En wat dacht u ? Dat de’modernen’ me tegemoetkwamen ? Neen ! Zij waren er als de kippen bij om me te beschuldigen !

     Het zijn juist de Traditionelen die me nooit van iets beschuldigden, integendeel, zij weten dat ik berouw heb over mijn vroeger socialistisch ‘katholicisme’.

  2. Als U graag zo snel mogelijk van uw waarachtig geloof afvalt, ga dan vooral naar de site van Kerknet. Zoniet blijf er dan zo ver mogelijk van weg…

  3. Katholiek Nieuwsblad beschouwt u als objectief? Welnu, geen enkele krant -wereldwijd overigens- is objectief en zeker het KN niet. Zou dit nieuwsblad/krant inderdaad objectief zijn, dan zouden ook de traditionalisten eens aan het woord mogen komen en hun mening geven.
   In navolging van Bergoglio, die de tridentijnse misritus verafschuwt, zal men nooit een positief woord aan de trid.mis besteden. Dus houd op om het KN objectief te noemen.

 6. Weten jullie nog ,dit was een geweldig blad .

  Catholica (met ondertitel Tijdschrift voor de gewone katholiek in Nederland en Vlaanderen) was een Nederlands-Vlaams rooms-katholiek tijdschrift, uitgegeven door het Internationaal Katholiek Informatiebureau en de Stichting Kerk en Geloof.

  Het magazine verscheen maandelijks, met uitzondering van juli en augustus en gold als behoudend rooms-katholiek, met een breed spectrum aan thema’s, naast theologie met name op het vlak van maatschappij, cultuur, kunst en politiek. Tot de medewerkers behoorden relatief veel jonge auteurs.

  Bekende auteurs waren pastoor Harm Schilder, wijlen Pieter Huys en wijlen prof. dr. J.P.M. van der Ploeg O.P., de oprichter. Hoofdredacteuren in de latere jaren waren onder andere Erik van Goor en Erik Goris. Door hun toedoen kwam het blad in 2010 in opspraak omdat het een vehikel voor extreem rechts leek geworden.[1] Het laatste nummer verscheen in 2012.

  1. Goed zo, Edwin, goed gevonden !

   God is noch ‘links’ noch ‘rechts’ maar God is Recht-vaardig.

   In de zeer oude Gregoriaanse hymne “Cor Arca Legem” gaat het als volgt:
   1. O Hart, Ark, dat de Wet bevat …
   2. O Hart, onbevlekt heiligdom van het Nieuw Verbond, Tempel, heiliger dan andere tempels
   3. Uw Hart wilde zich laten verwonden … (enzovoort)

   De ‘moderne’ mens bezit geen levens-kennis meer !
   Helemaal gehypnotiseerd door TV en media en smartphones.

   Hebben zij angst voor een gewond-hart-uit-ware-geestelijke-liefde ?
   En die angst leidt dan tot woede tegen de Traditie van de Waarheid die hun zondig leven aan de kaak stelt ?

 7. Brief van Paus Franciscus aan de jongeren op het jongerenfestival te Medjugorje.

  Meest geliefden,

  Ik spreek met vreugde tot allen die deelnemen aan het jongerenfestival te Medjugorje, wat een gelegenheid is om te vieren en jullie geloof te vernieuwen. Ik verlang dat jullie deze dagen mogen beleven als een geestelijke bedevaart die jullie zal leiden tot een ontmoeting met de Heer in de eucharistie, tijdens de aanbidding, bij het biechten, tijdens bijbels onderricht , in het stil bidden van de rozenkrans maar ook door het luisteren naar de getuigenissen. Het thema dat dit jaar voorgesteld wordt om over te reflecteren is : ‘Ziedaar! Mijn Moeder en mijn broers. ‘ Matheus, de evangelist vertelt: ‘Terwijl Jezus tot de menigte aan het spreken was werd Hij geïnformeerd dat Zijn Moeder en Zijn broeders Hem buiten aan het zoeken waren. Jezus antwoordt met een vraag: Wie is Mijn Moeder en wie zijn Mijn broeders? Terwijl Hij zijn hand uitstrekt naar Zijn apostelen zei Hij: Hier zijn Mijn Moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader in de hemel doet is mijn broeder en zuster en moeder. ‘ We zijn misschien wat uit ons lood geslagen door het gebaar en de woorden van Jezus. Op het eerste zicht tonen ze een gebrek aan respect voor de Moeder en de familieleden. In feite wou Jezus ons zo tonen dat wanneer we de wil van de Vader doen, we in kracht toenemen in eenheid met Hem . Het is een sterkere band dan de band die we hebben met onze dichtste familie. Lieve jonge mensen, Gods wil is een onbetaalbare schat . De Maagd Maria vestigde een koninkrijk met Jezus , zelfs nog voor Ze Hem aan de wereld gaf. Zij werd een apostel en Moeder van Haar Zoon op het ogenblik dat Ze de woorden van de engel verwelkomde door te zeggen: ‘Zie, de dienstmaagd van de Heer, Mij geschiede naar Uw Woord. ‘ Vanaf dat ogenblik werd Haar hele leven een voortdurende beoefening van Gods wil. Nochtans zijn we vaak in conflict met deze wereld. Soms is het moeilijk voor ons om Gods wil te begrijpen en te aanvaarden . We zouden liever een ander leven hebben , een leven zonder uitdagingen, zonder lijden. We zouden zelf anders willen zijn. Misschien wat slimmer, wat rijker, met wat meer talenten . Toch is er geen betere wil voor ons dan die van de Vader, wat een plan van liefde is voor ons , met het oog op Zijn Koninkrijk en ons totale geluk. We zijn vaak bang van Zijn wil omdat we denken dat God ons iets zou opleggen door puur toeval en niet voor ons goed. We vrezen dat we door Zijn wil te aanvaarden, onze vrijheid moeten opgeven. Vraag God, de Vader dat Hij ons Zijn wil zou tonen en vraag Hem dat Zijn wil in ons zou volbracht worden. Jezus toont ons waarom we hiernaar moeten verlangen. Als we de wil van de Vader doen dan worden we Zijn kinderen, broers, zussen, moeders . Dan groeien we in liefde tot Hem en tot de anderen. Lieve jonge mensen, God heeft een plan van liefde voor elk van jullie. Wees niet bang voor Zijn wil maar stel al je vertrouwen in Zijn genade. Je bent waarlijk kostbaar voor Hem. Je bent belangrijk voor Hem want je bent het werk van Zijn handen. Hij alleen kent je hart en je diepste verlangens . Hij alleen houdt van je met een volledige liefde . Hij alleen is in staat om je verwachtingen te realiseren . Niemand uitgezonderd God kan je het ware geluk geven. Door het voorbeeld van Maria te volgen weet je hoe je onvoorwaardelijk ‘ja’ kan zeggen . Laat geen ruimte voor egoïsme, voor luiheid in je leven. Profiteer van je jeugdigheid om samen met de Heer de basis van je bestaan op te bouwen want je persoonlijke, professionele en sociale toekomst zal afhangen van de beslissingen die je in deze jaren neemt. Lieve jonge mensen, Moge de H. Maagd Maria jullie op deze reis vergezellen en jullie leren om de wil van de Hemelse Vader te onderscheiden en te aanvaarden in jullie leven. Wees met jullie jeugd een teken van hoop en enthousiasme in deze tijd . Wees enthousiaste missionarissen van de nieuwe evangelisatie. Breng de

  vreugde die Jezus wil geven bij de mensen die lijden, bij de mensen die zoekende zijn. Breng het in jullie families, naar jullie scholen en universiteiten, naar jullie werkplaatsen en naar jullie vrienden , waar je ook leeft. Als je Gods genade laat werken in je , als je vrijgevig en volhardend bent in je dagelijks werk zal Hij van deze wereld een betere plaats maken voor iedereen. Ik zegen jullie met heel mijn hart . Alstublieft, bid voor mij. Paus Franciscus.

  1. Dank, Willy Wellens.
   U weet dit zeker wel: “Als de vos de passie preekt, boer let op uw kippen.”

   Ik vergeet nooit hoe in mijn tijd, vanaf 1961, we als elfjarigen het begin van de ‘vernieuwingen’ ondergingen en hoe de misleidingen niet konden gestopt worden. Iedereen deed mee, ook alle katholieke ouders die ik toen kende. Het was alsof je gedwongen werd in een namaak-sinterklaas te geloven tegen beter weten in. Maar als je meedeed kreeg je wel een grote zak snoep als beloning ! De gevolgen voor de jeugdigen van toen zijn nu zeer goed te zien.

   De meesten van mijn leeftijd lachen nu enkel nog sarcastisch om godsdienst. De toekomst is aan de aliens ! Het zonnewonder van Fatima werd door aliens uitgevoerd !

   Hoe moet het nu verder met de jeugdigen in Portugal die door Bergoglio op een vals spoor werden geplaatst ? Zullen zij gered worden door een wonder ? En wat zal Bergoglio doen indien er een echt wonder zal gebeuren, bijvoorbeeld in Garabandal zoals voorzegd ?

   Bergoglio trekt bij voorbaat aan het kortste eind, zeker weten.

 8. Zullen we verdergaan met onze oorlog, meer artikelen !

  Geestelijke krachten, die heerschappij voeren over de mens. Christenen moeten zich continu bewust zijn van die strijd. Iedereen heeft met die strijd te maken. Niet alleen de wereld, maar ook de kerk. In Efeziërs 6:11 staat: ‘Trek de wapenrusting van God aan.’ U kent het verhaal over het gevecht tussen David en Goliat.

  1. God heeft alles onder controle. De Aartsengel Michael strijdt voor ons.

   Wij moeten de waarheid niet verborgen houden.

   Het is overduidelijk dat Bergoglio niet houdt van de Heilige Harten van Jezus en Maria.
   De litanie van het Heilig Hart van Jezus kan hij niet over zijn lippen krijgen.
   De dwazen beelden zich in dat zij de Kerk nu besturen. Puur narcisme op z’n ergst.
   Niet voor lang !

   1. Als God alles onder controle heeft, Eric, wat is dan het probleem? Of wil jij daar nog wat aan toevoegen? Wil JIJ de Kerk besturen? Wil JIJ de enige echte waarheid voor alle mensen verkondigen? Geloof Jij eigenlijk wel nog in iets anders dan in jezelf? Een beetje zoals Trump eigenlijk? Als Christus nu op je pad kwam, wat denk je dat hij tegen jou zou zeggen?

    1. @Frank Dierickx,
     Wie zijn wij, om God op de proef te mogen stellen?
     Als Christus nu op je pad kwam, wat denk je dat hij tegen jou zou zeggen?

    2. @ Frank Dierickx,
     de toestand is dat ik dagelijks Jezus om vergiffenis moet vragen,
     tegelijkertijd zie ik dat zovelen om mij heen zelfs het bestaan van God ontkennen.
     m.a.w. zij hebben in het geheel geen toekomst meer !

     We moeten niet alleen voor onze vijanden bidden maar toch het meest voor de zeer talrijke onwetenden.

     Tegelijkertijd moeten we goed beseffen dat de ‘gemoderniseerde’ geestelijken socialist werden en het volk dom houden en hen de kortste weg naar de hel voorhouden.

     Indien ik zwijg ben ik medeplichtig !

     En hoe duister is uw toekomst ? In uw plaats zou ik het erg benauwd krijgen, zoals bijvoorbeeld bij mijn zus die nu hevig voor abortus en euthanasie is. Het is gemakkelijk om met haar bevriend te blijven omdat zij heel licht over alles heengaat zoals Bergoglio ‘paus’ Frans het de hele wereld voorhoudt.

     Frank Dierickx, hoe lang wil u nog medeplichtig blijven aan genocide en hoe hard wil u strijden tegen de waarheid, goed wetende dat u de Aartsengel Michael tot vijand kiest ?

 9. Waarom blijft men Bergoglio ‘paus Franciscus’ noemen? Lees het Boek der Waarheid, waarin hij de ‘antipaus’, de ‘valse profeet’ wordt genoemd.

  1. @ Janneman,
   gelijk hebt u, maar moeten we de titel van “Paus” niet respecteren ?
   Daarin geef ik Vassula Rydén volkomen gelijk.

   Het inpalmen van de Stoel van Petrus kan niet buiten de wil van God om gebeurd zijn. Het minste dat men kan zeggen is dat ieder volk de leiders krijgt die dat volk toekomt.

   Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. De redelijkheid van een valse paus groeit naargelang het volk volhardt, niet alleen in ongeloof maar in regelrechte haat tegen Gods schepping.

   Zover zijn we nu: we ondergaan meer dan ooit een nieuwe en ergere versie van Sodoma en een zeer zwaar oordeel over de hele wereld zal dus niet meer kunnen vermeden worden.

 10. Beste,

  Onlangs richtte je een verzoek tot verwijdering aan DPG Media. Wij kunnen bevestigen dat het verzoek is uitgevoerd en jouw gegevens zijn verwijderd. Mocht je een abonnement bij DPG Media gehad hebben of een aankoop gedaan hebben in één van onze webshops, dan zijn niet al jouw gegevens verwijderd. DPG Media is op grond van financiële en boekhoudkundige wetgeving namelijk verplicht bepaalde gegevens voor een periode van zeven jaar bij te houden. Het gaat hierbij om:

  Een overzicht van financiële transacties;
  De gegevens van de overeenkomst die met jou gesloten is;
  Eventuele correspondentie omtrent financiële transacties.
  We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar neem gerust contact met ons op via pr*****@dp******.nl mocht je nog verdere vragen hebben.

  Vriendelijke groeten,
  DPG Media

  -stinkt -vreemdgaansletje -hoer -bitch -allergie -bactirie -groentje -slikkslett -verkankerd -levenloos -onbelangerijk -zelfmoord -triestheid -dom -mager -dikzak -bolletje -lelijk -autisme -gezwel -schijtvlek -miskraam -cavianeuker -wittekaneelduiker -aidsvlek -verlept -mislukt -verpest -witte -ziek -ziekegeest -uitgeholdenvagina

  De groeten van Edwin Vissers

  vuile kanker hoer

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht