Na de corona-terreur, de klimaatterreur

Sinds een drietal weken, voeren de media een ware terreurcampagne, die de warme, zomerse temperaturen als een  angstaanjagend fenomeen voorstelt, dat de voorbode zou zijn van een verschroeiend proces, dat de hele aarde op enkele jaren tijd in een woestijn zou moeten veranderen.

De klimaatactivisten, die voor de mainstream media hun artikeltjes samenstellen, liegen doelbewust. Zij willen de massa’s met angst bespelen, om zo hun doelstellingen te bereiken. Slechts hun waarheid mag verspreid worden, ook al wordt deze door vele wetenschappers, en met name John Clauser, ontvanger van de Nobelprijs voor natuurkunde 2022, in vraag gesteld.

Zijn studies van de klimaatwetenschap leveren het sluitende bewijs dat er geen klimaatcrisis is en dat de toenemende Co2 concentraties de wereld juist ten goede zullen komen. Dat er een antropogene klimaatopwarming zou zijn, verwijst hij naar het rijk der fabelen.

Dit gaat lijnrecht in tegen dogma’s en doemscenario’s van het IPCC, die met name door de EU en haar fanatieke klimaatpaus Frans Timmermans ( de man die nota bene  voor de komende parlementsverkiezingen in Nederland als boegbeeld voor de extreem groen-rode partijen zou opkomen ) als evangelie wordt gepredikt , met alle zwaarwichtige en totaal nutteloze ingrepen op economie en maatschappij die er het gevolg van zijn.

Zoals de corona-crisis getoond heeft, is angst voor de Staat een machtig wapen om de burger zijn wil op te leggen en hem te doen gehoorzamen, zelfs al is het pure willekeur. Corona was een test. Hetzelfde gebeurt nu. In juli is het altijd warm en zelfs zeer warm geweest, zeker in Zuid-Europa. Wat vroeger als heel normaal werd beschouwd, wekt nu angst op, omdat kunstmatig die angst via allerlei technieken, door de media en de sociale netwerken, wordt aangewakkerd.

In de beroemde roman Il Gattopardo/De Luipaard van Giuseppe Tomasi di Lampedusa, is er een passage, waarin de afgezant van “het nieuwe Italië” beschrijft wat het klimaat was in het Sicilië van 1860 : < Sicilië, zijn natuur, zijn klimaat, zijn landschap…dat klimaat, dat ons geselt, als hadden wij zes lange maanden veertig graden koorts…mei, juni, juli, augustus, september, october: zes maanden dertig dagen verschroeiende zon. U beseft het niet, maar men mag gerust stellen dat het vuur sneeuwt, zoals over de vervloekte steden in de Bijbel…>

Deze woorden, die genomen werden uit deze later door Visconti verfilmde roman beschrijven het klimaat van Sicilië in 1860 en tonen aan wat de realiteit is in verhouding tot de terreur, die door de media in haar meteorologische berichtgeving rondgestrooid wordt.

Allerlei  onheilsprofeten, dikwijls zelfbenoemde “deskundigen” of “weerkenners”  worden opgetrommeld om weersvoorspellingen te brengen, die bedoeld zijn angst te zaaien. Nieuwe woorden worden gebruikt om dit kracht bij te zetten. Zo spreekt men niet meer over zomerse temperaturen, maar over hittegolven…, wat het gevoel moet opwekken van iets dat onnatuurlijk en slecht is, van iets dat niet zou moeten zijn ( daaronder verstaan: hadden wij ons maar goed gedragen)… Apocalyptische voorspellingen worden in de nieuwsbulletins op de mensen losgelaten, met temperaturen, die soms Celsius en Fahrenheit door elkaar halen en allerlei digitale trucjes, die het gefabriceerde verhaal kracht bij moeten zetten. Wanneer een dag later dezelfde berichten door de realiteit ontkracht worden, omdat ze fake bleken, wordt dit gewoon verzwegen.

Het verschil met het verleden berust alleen in de perceptie van een situatie en de beoordeling ervan. Vroeger wist iedereen dat de natuur is wat zij is: in de zomer kan het warm zijn en zelfs zeer warm, zeker in de zuiderse landen; in de winter kan het koud zijn en zelfs heel koud. Daarom blijven er ook jaartallen in het collectieve geheugen gegrift, die aan die pieken herinneren: de winter van 1956 of de zomer van 2003, om slechts twee voorbeelden te geven.

Deze wijzigingen in terminologie en berichtgeving over het weer zijn niet zomaar toe te schrijven aan het toeval: wij worden nu verplicht te leven in een kunstmatig opgedrongen permanente noodsituatie, waarin continu en systematisch angst in de geesten van de mensen wordt ingebracht.

Edmund Burke zei dat” geen enkele passie zo volledig de geest van zijn vermogen tot handelen en tot nadenken berooft, dan angst”. En inderdaad, doorheen de geschiedenis, hebben alle dictaturen, wat ook hun politieke kleur zij, hun macht door middel van angst uitgeoefend. Ook de democratieën hebben de communicatiemiddelen gebruikt om de mensen in de gewenste richting te stuwen of ze feitelijk  onaanvaardbare politieke beslissingen te doen aanvaarden. Het volstaat te verwijzen naar de in de geschiedenis ongeziene propaganda-oorlog, die in het Amerikaans-Oekraïens-Russisch conflict gevoerd wordt en de vervalste berichtgeving, die er door de mainstream media wordt uit gedistilleerd.

Hetzelfde gebeurt met de zogenaamde klimaatcrisis, die de mensen ertoe aanzet om het opleggen van torenhoge sociale lasten te aanvaarden, om een kunstmatige klimaat-en energietransitie te realiseren.

Het enige antigif bestaat erin terug te keren tot het gezond verstand.

In afwachting raad ik u aan, mocht u het te warm krijgen deze zomer, om veel water te drinken en veel fruit en groenten te eten…Is het beste wapen om het doemdenken te bestrijden, niet een vleugje humor? Daarom deze conclusie van mijn artikel.

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

40 commentaren op “Na de corona-terreur, de klimaatterreur

 1. De donkere machten hanteren een hegeliaanse tweedeling van een uitgebreid “mainstream”-media-apparaat en een alt-media als gecontroleerde oppositie om zo geest-controle te behouden over een maximaal aantal mensen; mensen die zich afwenden van de eerste valkuil tuimelen in de tweede. Een voorbeeld van gecontroleerde oppositie is het “based Putin”-leugen-narratief; Putin vecht niet tegen de “Nieuwe Wereldorde” maar werkt simpelweg aan een vervanging van het Atlantisch rijk door een Aziatisch rijk onderworpen aan hetzelfde clandestien Juda als heden de NATO. Het leugen-narratief wordt in het Westen gestuurd door het perennialistisch “Rechts” dat beïnvloed wordt door de eurasianist en perennialist Aleksandr Dugin, volgeling van de magiër Aleister Crowley.

  Het leugen-narratief van “antropogene klimaatopwarming” van de “mainstream”-media is een psyop die de kakistocratie als valse “reden” proclameert ter uitvoering van “Agenda 2030” (zoals de fictieve “covid” een psyop was bedoeld om mensen zich te doen laten inspuiten met biologische wapens) die nu bezig is. De “ge zult niets bezitten”-video van Klaus Schwab ging over “voorspellingen” omtrent het jaar 2030, en dat is ook het jaar waartegen ze een 6G-netwerk willen inbouwen in menselijke lichamen (de Vierde Industriële Revolutie); ik heb ook hints zien opduiken in de “mainstream”-media omtrent een aftreden van Filip van “België” in 2030, wat dus mogelijk in de plannen zit van de verborgen machten.

 2. Zie Clintel.nl voor uitgebreide informatie van echte wetenschappers over het klimaat en met name dat het IPPC talloze blunders begaat in hun rapporten

 3. Allen vandaag al

  Death Valley links to JO 2024 | Rise of the Antichrist |—————https://youtu.be/a5NAGpgystM

  Antichrist offer! Obama’s chef-kok Tafari Campbell dood aangetroffen op Obama’s Martha’s Vineyard Estate!—————-https://www.youtube.com/live/mwhcHF6WTCc?feature=share

  Man of Sin be Revealed———————–https://youtu.be/Fc4y_a4iwk8

  ———–> OBAMA IS THE ANTICHRIST!!!

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-7270772427494137329&th=188dc9340cc8c687&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9EQsj75fTzND83rnlizNppXjOiZEfLWorfRzkVIM3-QslOKNKcUcc5cL4EU6zEu8lU1FxQIDf-IYU872evVQcnPLUwd-15CgSLbeqH7tErrR_AjHDM10secbM&disp=emb&realattid=ii_lj5bej760

 4. Hieronder een lijstje met ‘voorspellingen’ sinds 1958
  Kan het mij kwalijk genomen worden dat ik van al die klimaatvoorspellingen niets meer geloof?
  1. October 1958 in de New York Times (verder NYT) wordt geponeerd dat binnen enkele jaren boten ongehinderd over de Noordpool varen. Echter toen gemiddelde dikte ijs op de Noordpool 7 voet, nu nog steeds 7 voet.
  2. November 1967 Salt Lake City Tribune: grote hongersnood in de wereld tegen 1975 niet te vermijden wegens overbevolking volgens Paul Ehrlich (de club van Rome) Hij stelde voor de bevolking te steriliseren om dat te vermijden.
  3. April 1970 Boston Globe: wetenschappers voorspellen ‘nieuwe ijstijd’ tegen het eerste derde van de 21ste eeuw.
  4. Juli 1971 de gezaghebbende Washington Post voorspelt binnen 50-60 jaar een nieuwe ijstijd.
  5. December 1972 42 ’topwetenschappers’ zenden openbare brief aan President Nixon om dringend maatregelen te nemen tegen nieuwe ijstijd. Wegens toenmalige drastische afkoeling van de aarde.
  6. Januari 1974 ruimte satellieten detecteren snelle vordering van de nieuwe ijstijd.
  7. Juni 1974 Time magazine voorspelt ijstijd wegens dikker pakijs op de polen.
  8. Januari 1978 in de New york Times: internationaal team van wetenschappers hebben op basis van ACHT indexen vastgesteld dat de afkoeling van de aarde zich doorzet sinds 30 jaar.

  Tiens, sinds 30 jaar???? Hebben ze dan dertig jaar gelogen??? En waarom zouden ze nu de waarheid vertellen?

  9. Februari 1979 stelt diezelfde NYT precies het omgekeerde, dan is dat van de klimaatopwarming begonnen. Alle voorgaande voorspellingen waren ‘vergeten’.

  Dus maar eens wat anders voorspellen.

  10. Mei 1982 in diezelfde NYT wordt een klimaatcatastrofe te vergelijken met de nucleaire holocaust voorspeld tegen het jaar 2000
  11. September 1988 volgens de UN binnen dertig jaar zullen de Malediven onder water staan.
  Ik heb het nagekeken en ze zijn er nog alle 1190
  12. Juni 1989 een UN topman verklaart dat hele naties zullen onderlopen als tegen 2000 de opwarming van de aarde niet gekeerd is.
  13. Maart 2000 sneeuw zou niet meer voorkomen in Engeland en gelijkaardige streken. Uiteraard onzin in de UK wel sneeuw, benevens in California en het noorden van de US heeft enorme sneeuwval gekend de laatste winter. Nog nooit gebeurd.
  14. December 2001 In New England zou ‘binnenkort’ geen ‘maple sirop’ (esdoornsiroop) meer geproduceerd kunnen worden wegens klimaat. Uiteraard gaat die productie vandaag gewoon verder.
  15. Februari 2004 in ’the Guardian’ wordt voorspeld dat wegens klimaatcrisis er een nucleaire oorlog zou uitbreken met zinken van grote steden in de oceaan en een Siberische winter wegens nucleaire stofwolk.
  Oef, eens geen opwarming maar opnieuw afkoeling.
  16. Januari 2006 de AP citeert klimaat profeet Al Gore ‘binnen 10 jaar het point of no return indien CO² aangroei niet geremd is’.
  We moeten dus geen moeite meer doen. Er is net als toen nog steeds 0,04% CO² in de atmosfeer.
  17. November 2007 in de NYT wordt 2012 als beslissend naar voor geschoven om maatregelen te nemen.
  Oef, het is dus al te laat.
  We moeten er ons dus niets meer van aantrekken.
  18. November 2007 Een Canadese publicatie beweert dat er geen arctisch ijs meer zal zijn in de zomer van 2015
  19. December 2007 AP citeert een NASA topman: eind zomer 2012 geen arctisch ijs meer.
  20. December 2007 BBC citeert een andere klimaatwetenschapper die hetzelfde voorspelt tegen zomer 2013, maar ze voegen eraan toe dat het misschien te optimistisch is.
  21. Maart 2008 China moeit zich in de discussie en is akkoord met voorgaande voorspellingen meer bepaald over Noorwegen. Het ijs zou daar verdwijnen.
  Tiens, hetzelfde China dat alle weken er een kolencentrale bijzet.
  22. April 2008 Science Magazine volgens nog zo een klimaatwetenschapper zou in hetzelfde jaar de Noordpool ijsvrij worden.
  23. Juni 2008 National Geographic News ‘Noordpool kan nog deze zomer ijsvrij worden’.
  24. Juni 2008 AP citeert NASA klimaatwetenschapper die voorspelt dat binnen 10 jaar de Noordpool ijsvrij wordt.
  25. December 2009 USA today citeert klimaatgoeroe Al Gore die voorspelt dat tegen 2014 de Noordpool ijsvrij wordt.
  26. September 2012 ‘The Australian’ tegen 2020 geen sneeuw meer.
  27. Juli 2016 ‘The Guardian’ binnen twee jaar methaan catastrofe wegens ijsvrije Noordpool.
  28. Augustus 2017 geen sneeuw meer in Australië, geen skiën meer.
  Uiteraard onzin. https://www.australia.com/en/things-to-do/seasonal-travel/best-ski-resorts-in-australia.html
  29. Januari 2018 citeerde Forbes een klimaatwetenschapper met het volgende: zero kans dat na 2022 er nog arctisch ijs zal zijn.
  Tussen haakjes: (momenteel is er 5,6 miljoen vierkante mijl ijs op de Noordpool).
  30. Juni 2018 de alwetende klimaat kenner Greta Türnberg citeert op twitter een klimaatwetenschapper: mensheid verdwijnt indien het klimaat niet gefixt is tegen 2023
  Oef, het is dus al te laat. We moeten ons geen zorgen meer maken, er is toch niets meer aan te doen.
  Greta heeft die tweet ondertussen uiterst discreet verwijderd.
  31. Januari 2020 Glacier National Park verwijdert waarschuwingsborden waarop vermeld staat dat de gletsjers waar ze nu op staan te kijken verdwenen zijn.
  Toch gênant zou ik durven zeggen.
  32. December 2021 LA Times voorspelt een sneeuwvrij California dat jaar, terwijl het toen net heel veel gesneeuwd heeft.
  33. Augustus 2022 Bloomberg poneert dat einde van de sneeuw in de US catastrofale invloed zou hebben op 76 M Amerikanen.
  Terwijl het dat jaar net heel veel gesneeuwd heeft in de US

  Bovenstaande gegevens haal ik uit dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=E1e5HAZo4iw&t=903s

  1. Hoi Gunter,

   “Kan het mij kwalijk genomen worden dat ik van al die klimaatvoorspellingen niets meer geloof?”.

   Nou, dat kan ik me zéker voorstellen.
   Wanneer dat wat u allemaal schrijft door de ‘mainstreammedia’ zou zijn gepubliceerd, dan zouden weinigen meer geloven in de absurde beweringen, denk ik.

   Je moet wel heel dom zijn om dan nóg in die fantasten te geloven. Het lijkt mij eerder dat álles wat men beweert van ‘boven’ maar met een grote korrel zout moet worden genomen.

 5. Onlangs nog bracht Vlaams Belang tot de publieke aandacht dat Jambon, die aan boord is bij het groen-marxistisch klimaatalarmisme, een overeenkomst had met het Wereldeconomisch Forum; hij is dus een vazal van Klaus Schwab. Met zijn handlangster Zuhal Demir, die met haar Koerdische etnische wortels geen liefde heeft voor ons Germanenvolk, probeert hij ons volk afhankelijk te maken van het donker Oosten dat zich tot nieuwe wereldmacht ontplooit door de mongolenwereld en het mohammedaans Midden-Oosten samen te bundelen via BRICS en eurasianistische bondgenootschappen, gestuurd door clandestien Juda. Jambon is een verrader en een dreiging voor ons volk, maar omdat de rovers en moordenaars zich “ministers” laten noemen verdedigt ons volk zich niet tegen hen.

  Het artikel over de WEF-overeenkomst van Jambon draagt de titel “Vlaams Belang hekelt juridisch bindende overeenkomst tussen Vlaamse regering en WEF” (15 juni 2023) op de website van het VB.

  1. In Nederland is het precies hetzelfde, Waramund. (Dat is toevallig is het niet?) Ook hier zet men het liefst zo onwetend en zo onbetrokken mensen op hoge plekken zodat die eenvoudig door hun ‘handlers’ bediend kunnen worden. (Handlers zijn mensen in de schaduw die díe ‘poppen’ besturen die macht lijken te hebben.)

   En ook hier worden goede mensen voor rotte vis en extreem (links, rechts gelovig, orthodox, etc.) uitgemaakt. Zo gaat dat nare spel.

   Maar het vervelendste zijn de onnozelen die het allemaal als zoete koek slikken en dan het liefst uit venijn anderen die wel hun hersens willen gebruiken tegenwerken. Zo is de mens, ook hier 😉

 6. Het lijkt wel alsof de mensen het héérlijk vinden om hel en verdoemenis te roepen.

  Met het weer en bijbehorende temperaturen is in het geheel niéts, maar dan ook niéts aan de hand.

  1. Bovendien werd eind juni in de pers ‘een schroeiend hete zomer’ voorspeld met droogte en ‘lage waterpunten’. Een droogte crisis.

  2. Is het eigen aan de gelovigen in het Onwaarneembare, dat men absoluut niet mag geloven in het duidelijk Waarneembare?

    1. @Frank Dierickx,
     U moet bijna gek worden als U al die onzin werkelijk gelooft.

     In de 70 jaar van mijn aardse leven zijn de zomers en winters NIÉT veranderd conform eigen waarneming.

     1. Ik vrees dat de internationale gemeenschap inzake de opwarming van de aarde niet gerustgesteld zal zijn door de waarnemingen van dhr. Derks uit Vlaanderen.

      1. @Frank Dierickx,
       Ik woon niét in België, maar in Nederland.
       Dat zijn dus al twee landen die geen enkele last hebben van weersverandering.

       Mijn familie woont vooral in Duitsland (9 x groter dan Nederland). Daar hebben ze óók al geen enkele last van weersverandering. Dat zijn dus al drié landen die geen enkele last hebben.

       1. De overstromingen in Europa in juli 2021 vonden plaats in vooral het noordwestelijk binnenland van Midden-Europa, met als gevolg grote schade en enkele honderden slachtoffers in de landen België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De overstromingen waren het gevolg van aanhoudende regenbuien die op hun beurt veroorzaakt werden door een lagedrukgebied (koudeput), dat dagenlang op zijn plaats bleef. Meerdere rivieren en beken stroomden over. Met name de Belgische provincie Luik en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts werden zwaar getroffen.[1][2]

        Meer dan 220 mensen kwamen om bij de natuurramp, van wie zeker 180 in Duitsland en 41 in België. In Duitsland was dit de natuurramp met het grootste aantal slachtoffers sinds de stormvloed van 1962.
        De klimaatonderzoekers Stefan Rahmstorf, Friederike Otto, Ed Hawkins en de meteoroloog Karsten Schwanke beschrijven dat de opwarming van de aarde een belangrijke factor is voor de toenemende frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden.[36][37][38][39] Schwanke beschrijft hoe de hoeveelheid regen in de Eifel grote schade aanrichtte: het water werd daar door het middelgebergte geleid en leidde tot snel stijgende waterstanden in de kleinere beken, wat op zijn beurt bijdroeg aan de overstromingen. Bovendien was het een ongewone gebeurtenis omdat er in een dergelijk groot gebied – van het Sauerland tot het Bergisches Land en Keulen tot de Eifel – meer dan 100 millimeter regen viel.

        1. @Frank Dierickx,
         Overstromingen vinden om de zoveel jaar plaats (denk aan Zeeland 1953). De kleine overstroming van ’n paar jaar geleden in Nederland/Duitsland vallen daarbij in het niet.

         Kortom, @Frank Dierickx, U laat zich gek maken door werkelijk NIÉTS.

         1. P. Derks,

          De vijand beweert ook weermanipulatie-technologie te bezitten, “HAARP” etc. Die wordt ongetwijfeld gebruikt om toestanden teweeg te brengen die dan gebruikt worden in de context van de narratieven van het klimaatalarmisme.

          Iedere zinnige mens weet dat de machthebbers, die met privévliegtuigen naar “klimaatvergaderingen” gaan om zich vol te proppen met dure vlees-en-visbanketten en voor de camera de mensen berispend te zeggen dat ze geen vlees mogen eten en niet met de auto mogen rijden, niet werkelijk angstig zijn omdat koeien in de wei protten laten.

          Het is marxistische subversieve strategie en psychologische oorlogvoering om het Westen af te breken en economisch onderworpen te maken aan Azië. De westerse kakistocraten erkennen geen vaderlanden en bekommeren zich er niet om dat de macht volgens het plan van hun meesters verschoven wordt naar het Oosten en dat het Westen slaaf wordt van Azië.

         2. Mr Derks,
          het heeft geen zin Mr Dierickx te antwoorden, het is een trol.
          Hij leest de antwoorden zelfs niet.

          1. Hoi Gunter,

           Het is toch erg, hè? Dat mensen zó kunnen ‘jokken’ voor wat centjes?
           Maar er zijn er ook die wérkelijk denken dat ze beter zijn dan complotdenkers, zoals ze anderen soms noemen. Eerlijk waar. Er zijn er die in die tunnelvisie zitten. Hun kun je het niet eens kwalijk nemen. Maar ja, het houdt wel op, zulke types.

   1. Kijk even naar de 33 klimaatvoorspellingen waar niets van aan was die ik in deze thread heb vermeld. Waarneembare leugens.

     1. hebt U die 33 voorspellingen wel gelezen? Case closed. Bijvoorbeeld
      24. Juni 2008 AP citeert NASA klimaatwetenschapper die voorspelt dat binnen 10 jaar de Noordpool ijsvrij wordt.

      1. begin niet over het nr 33—–anders vernietigen eigenschappen borrelen in mij op.

      2. Gunter,

       Iemand die de platte aarde als argument gebruikt is af en valt door de mand. Die leest uit een boekje wat die moet schrijven, denk ik.

     2. Er blijven áltijd mensen over, die je alles op de mouw kunt spelden.
      Voorbeeld: @Frank Dierickx.
      Daar is maar één ding voor nodig: maak hen bang.
      Bangheid komt dan in de plaats van: waarheid.

      1. De meeste mensen zijn te eerlijk om te beseffen dat ze in de maling genomen worden, denk ik. Dat maakt het zo lafjes om die mensen te belazeren. Laf dus. Verraad tegenover zieltjes. Bah.

  3. Sommige mensen ( of wellicht ‘wezens’) varen er wel bij om continu paniek te veroorzaken en dan ‘oplossingen’ te verzinnen voor problemen die er meestal niet eens zijn. Die ‘oplossingen’ leiden dan tot nog beroerder omstandigheden voor de gewone mens.
   Het e.e.a. verdient makkelijk geld en macht en men kan zichzelf zo als leider of zelfs redder neerzetten, maar ondertussen geniet de werkelijke macht achter de schermen van de herrie die ze zelf veroorzaakt, denk ik.

 7. Het blijft maar duren op onze aarde

  We worden overspoeld met de ene natuurramp na de andere, overstromingen, extreme hitte, bosbranden, aardverschuivingen, vulkaan uitbartsingen extreme droogte en noem maar op nu eens in Griekenland, dan in China, op Hawaï, nu in Canada dan in Tenerife dan in Sicilië; wel het lijkt erop dat er voorbereidingen worden getroffen om te polsen hoe groot de veerkracht en de solidariteit nog wel is anno 2023, een verkenningstocht van de Hemelse Machten in voorbereiding van dat grote evenement dat er stilaan aankomt; o ja en of het verwacht wordt, allicht in beperkte kring en niet met angst maar waar echt naar uitgekeken wordt. Laat het gebeurde in Hawaï waar een kerk gespaard werd van de allesvernietigde brand een opsteker zijn in ons geloof en tevens een teken dat het niet de klimaatverandering die de oorsprong is maar de Hemelse Machten die de regie voeren; en zoals reeds verkondigd: dit alles moet eerst gebeuren, ja dit alles stemt tot nadenken en hopelijk in voorbereiding van een keerpunt.

 8. En het blijft maar gebeuren, heb aandacht voor de wereldwijde wake up call

  Aardbeving met magnitude van 5,1 treft zuiden van Californië, terwijl tropische storm nadert

  Terwijl de tropische storm Hilary het zuiden van Californië teistert, is de regio net ten zuiden van het Los Padres National Forest zondag rond 14.45 uur plaatselijke tijd ook opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 5,1.

  1. Willy,

   Als ik u was, dan zou ik me minder laten beïnvloeden, want het lijkt erop dat u het niet scherp genoeg ziet. U mist m.i. perspectief in de diepte van de manipulatie van en in de wereld en de slechtheid van sommige mensen.

   Dus al ik u een raad zou mogen geven: Mijd alle ‘nieuws’.

 9. Tja, het klimaat?
  Ik denk dat er een aantal mensen (of wat het ook zijn) aan de top staan die wij niet kennen. Ze hebben zich verstopt achter de mensen die wij zien, spelers. Dat zijn hun spelers, die het (politieke) spel spelen dat wij dan zien.
  Als we de geschiedenis bekijken, dan kunnen we ons voorstellen dat er niets ‘zomaar’ gebeurd. Al duizenden jaren zitten diezelfde poppenspelers al aan de touwtjes te trekken.

  Dan verzinnen ze weer een oorlog, dan weer rampen, ziektes verspreiden ze, mensen worden over de aarde verspreid. Telkens opnieuw, zodat de mensen hun geschiedenis, hun cultuur, hun familiegeschiedenis kwijt raken.
  Duizenden jaren worden mensen al voor de gek gehouden door deze poppenspelers die dan weer die koning neerzetten, dan weer die keizer, dan weer die generaal die de aarde in oorlogen stort. Alles tot doel om de aarde af en toe te ontdoen van mensen, vooral lastige en jonge mensen. En de mensen die overblijven zijn weer onwetend geworden en als was in de handen van schoften die lelijk en slecht zijn.

  In deze tijden verzinnen ze bepaalde virussen en epidemieën, ze maken de mensen wijs dat ze geïnjecteerd moeten worden met hun troep. Ze verzinnen nep-rampen zoals het weer of virus aanvallen. Virussen die trouwens volgens échte onderzoekers helemaal niet bestaan. Ze gebruiken een test die helemaal niet kan testen op virus. Virus, een woord dat slangengif betekent.

  Ze verzinnen ook nep-wetenschap. Maar die klopt dan dus niet, want de mensen moeten dom gehouden worden. Dom gehouden met slecht eten, drinken, verkeerde informatie, enzovoorts. Zo kunnen de professoren de studenten volstoppen met domheid en ook vulgariteit, net hoe het uitkomt. Dat noemen ze nu ‘woke’. Homo’s en buitenlanders worden voorgetrokken door verwende onnozele Westerlingen die maar niet begrijpen hoe het zit.

  Dus verzinnen ze ook een klimaatprobleem om politiek te bedrijven en de mensen zo nog beroerder te laten leven op de aarde. Vlees wordt verboden verklaard, de mens wordt tot vloek van de aarde verklaard. Het zou de schuld van de gewone mens zijn, maar al de problemen met het omhakken van oerwouden, elektromagnetische vervuiling, vergiften, verspillen van gigantisch veel energie, dat veroorzaakt de top zélf. (Laat veroorzaken)

  Alles om die verdraaide ’top’ van het machtssysteem op aarde nóg machtiger te maken dan ze zijn. Het kan zijn dat die top een beetje dom is, of zij hebben zich laten voorlichten door leugenaars, dat kan ook.

  Maar in ieder geval klopt er niets van. Dat virus gedoe was m.i. nep, het klimaatprobleem lijkt ook nep. MSM liegen alles dat gewenst is. Gewone mensen trappen in die propaganda. Ze worden gehersenspoeld dag in dag uit. Met troep leugens en domheid.

  Maar het zijn schoften die het mooie leven op de aarde vernietigen en naar de hand zetten. Het lijken wel duivels die genieten van de lelijkheid die ze scheppen. Maar in ieder geval vernietigen ze het geluk van miljarden mensen.

  De schoften die we niet zien, die politici commanderen, keizers, koningen, pausen, en de rest van de zichtbare kliek.
  Daarom zeg ik : geloof niets dat je zelf niet begrijpt. Maar loop in de lijn. Want zelfs je medemens zal je verraden in zijn dierlijke drift.

  1. Wat is het toch moeilijk om God te beschouwen als de Regisseur en zijn engelen als uitvoerders, het is zoveel gemakkelijker te erkennen dat wij mensen gewoon niet opgewassen zijn tegen de Hemelse Machten, en ja er zijn ook ‘gevallen ‘ engelen dat moogt ge niet vergeten

   Wees niet bang, wees nederig en denk na

   1. Ik denk dat het meestal gewoon mensenwerk is, Willy. Het zou toch te zot voor woorden zijn om het werk van bar slechte mensen in de schoenen te schuiven van de Allerhoogste?

    Dat zouden ‘ze’ wel willen. Maar ik zie toch families die samenspannen tegen de rest van de mensheid. Al eeuwen lang.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht