Staatsgreep in de katholieke Kerk

Velen van u hebben het misschien nog niet helemaal begrepen en anderen zullen het trachten te minimaliseren, maar de benoeming van de kersverse Argentijnse aartsbisschop van La Plata en intieme vriend van Bergoglio, Mgr Victor Manuel Fernandez, bijgenaamd ‘Tucho’, tot prefect van het Dicasterium voor de Geloofsleer, is niet zomaar een provocatie van paus Franciscus, het is een staatsgreep binnen het Vaticaan en de Kerk !

Pas benoemd, verklaarde Fernandez dat hij in veel zaken veel progressiever was dan de paus. Dat zegt genoeg. Het eerste wat hij trouwens beslist heeft na zijn benoeming als aartsbisschop van La Plata, is het verbieden van de traditionele mis…

Fernandez is berucht geworden voor zijn uitspraken gericht tegen de Kerk; hij is een voorstander van de synodale Kerk en wil dat de LGBT+ gemeenschap volledig opgenomen wordt in het leven van de Kerk( zegening, huwelijk, enz…) Hij gaat zelfs zover te stellen dat diegenen die dit weigeren geen catechese meer mogen geven…

‘Tucho’ wordt in Argentinië ook ‘Beruqueiro’ genoemd, ‘de kusser’, omdat hij het boek Saname con tu boca geschreven heeft, De kunst van het kussen. Hij beschrijft daarin op plastische wijze hoe heerlijk kussen is. Een voorbeeld: < het is heel aangenaam eerst met de tong de wang af te tasten, vooraleer het spel in de mond verder te zetten…>,enz…Ik vind kussen zelf geen probleem, maar moet een priester zich daar mee bezighouden?

Rond hem is ook een doofpotaffaire rond een pedofiele priester, die hij de hand boven het hoofd gehouden heeft en die daarna zelfmoord pleegde,  een zaak die nog niet afgesloten is…

In 2013 gaf hij de studenten van de katholieke universiteit van Buenos Aires de raad om < de dag te vieren waarop hun ouders hen tijdens ‘het hoogtepunt’ hadden verwekt>… tja, deze man heeft toch wel een kleine stoornis…

Er is echter meer, en dat treft de ziel van de Kerk: zijn denken gaat in tegen de leer zelf. En hij zegt het openlijk: ” Ik herhaal het, vandaag is het zich verwijderen van de leer van de Kerk geen fout, maar een verdienste”. Hij wil de de Congregatie(of dicasterium) van de Geloofsleer, dat door paus Benedictus als essentieel werd beschouwd, omvormen tot een soort studiedienst. Volgens hem was die Congregatie, die door paus Benedictus tot een efficiënt instrument voor  de verdediging van de katholieke leer werd omgevormd, immers gewoon’ de voortzetting van de inquisitie’, dat ‘immorele methodes gebruikte’ en ‘eventuele leerstellige fouten ‘ opspeurde in plaats van ‘ de theologische kennis ‘ te stimuleren…

De benoeming van Fernandez is de bevestiging van een volledige breuk. Het blijkt nu overduidelijk dat er tussen het pontificaat van Benedictus XVI en dat van Franciscus geen enkele band meer is.

Paus Benedictus heeft lijdzaam moeten toezien hoe Bergoglio stukje voor beetje vernietigde wat hij had opgebouwd. De dubbelzinnigheden van Amoris laetitia, de weigering van Franciscus om te antwoorden op de dubia van de vier kardinalen, de correctio filialis ondertekend door tientallen theologen en kerkjuristen, maar volledig genegeerd door Santa Marta en tenslotte de ultieme slag in het gezicht van Benedictus, met Traditionis custodes. Een echte Via Dolorosa.

Bergoglio heeft nu gedaan wat hij al lang van plan was, maar niet durfde te doen zolang Benedictus nog leefde: hij heeft zijn beschermeling ‘Tucho’ geïnstalleerd in het gebouw zelf, waar kardinaal Ratzinger jarenlang gewerkt heeft als bewaker van de authentieke katholieke leer.

Tucho Fernandez, de ghost writer van Amoris Laetitia, de vrijgeleide voor de uit de echt gescheidenen en de inspirator van het pauselijk programma Evangelii gaudium, is voor Franciscus de geschikte man om het Dicasterium van de Geloofsleer te leiden, omdat hij geen enkele leer heeft en zijn geloof nog moeilijk katholiek te noemen valt. Met deze benoeming zegt Bergoglio eigenlijk: genoeg theologie, het is nu tijd voor de niet-theologie, genoeg Kerk, het is nu tijd voor de niet-Kerk.

Enkele dagen geleden aarzelde kardinaal Müller, voormalig prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, niet om Fernandez een ketter te noemen. Dit is eigenlijk nog te zacht uitgedrukt. Een ketter heeft immers een visie op de leer en op het geloof. De schrijver van het boek over de kunst van het kussen heeft zelfs dat niet.

De herder is een wolf in schaapsvacht geworden, die zijn trawanten inzet om de kudde in verwarring te brengen en de schaapstal tot rovershol te maken. De benoeming van deze Tucho Fernandez, is hiervan het ultieme bewijs.

Les fumées de Satan, is de titel van een roman van de bekende Franse katholieke schrijver Michel de Saint-Pierre uit 1976 . De titel was gebaseerd op een uitspraak van paus Paulus VI uit 1972. Nu zou de titel wellicht zijn: Les fumées ont disparu, voilà le règne de Satan!( De nevelen zijn weggetrokken, nu openbaart het rijk van Satan zich).

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Staatsgreep in de katholieke Kerk

 1. Perverse mottigaards gelijk die Fernandez klimmen op door toedoen van de judeo-maçonnerie die geïnfiltreerd zit in het Vaticaan; de vrijmetselarij en andere gnostische initiatorische sekten moeten volledig verwijderd worden uit het vorstendom van de pausen, en de kardinalen die niet geïnitieerd zijn in dergelijke sekten van duisternis mogen zich tijdens conclaven niet laten beïnvloeden door initiaten ervan.

  Katholieke gelovigen moeten beseffen dat de geestelijke oorlogvoering van de praeternatuurlijke vijanden van God concreet organisatorische vormen aanneemt op aarde, en dat was al zo ten tijde van de heilige apostelen die, ook toen, gnostische sekten afweerden van de heilige Kerk. Volgens Adversus haereses, boek 3, hoofdstuk 3, van de heilige Ireneus kwam sint Polycarpus, bisschop van Smyrna en leerling van de heilige apostel Johannes, in de dagen van paus Anicetus naar Rome om het apostolisch geloof te verkondigen tegen de valse leer van Marcion. Polycarpus noemde toen Marcion de eerstgeborene van de satan in zijn gezicht.

  De vrijmetselaars vereren figuren zoals Marcion en Simon Magus in hun loges, en loge-initiaten bevinden zich in het Vaticaan en beïnvloeden de selectie van bisschoppen; perverse figuren worden geselecteerd in het kader van systematische subversieve activiteit tegen de Kerk. Tegen die sekten moet voortdurend strijd gevoerd worden. Doorheen de geschiedenis, inclusief ten tijde der apostelen, wilden gnostici zich binnen katholieke kerken bevinden om van binnenuit corruptie te verspreiden.

  1. Correctie: “Volgens Adversus haereses, boek 3, hoofdstuk 3, van de heilige Ireneus kwam sint Polycarpus, bisschop van Smyrna en leerling van de heilige apostel Johannes, in de dagen van paus Anicetus naar Rome en verkondigde er het apostolisch geloof tegen de valse leer van Marcion.”

  2. Wanneer men op Archive met de zoekfunctie zoekresultaten bekijkt met de woorden “gnosis” en “gnosticism” in het boekwerk “Morals and Dogma” van de 33ste graad-vrijmetselaar Albert Pike ziet men die woorden veel opduiken. Gnosticisme is de kern van de vrijmetselarij die de Europese systeempolitiek beheerst, en ook van het Joods kabbalisme van de cryptische besturende bovenlaag van het gevestigd systeem. Het gnosticisme is immers van Judaïsche origine; het was geen toeval dat Cerinthus een judaïzeerder was.

   Katholieken in de Lage Landen moeten beseffen welke vijand er rondwaart binnen de structuren van de lokale bisdommen, de vijand die de lokale kerken hier in verval gebracht heeft met de bewuste intentie om te verwoesten. De verwoesting die heden doorheen de Kerk gezien wordt is geen spontaan gebeuren; er zitten duistere intelligenties achter.

   1. Waramund,

    Toevallig lees ik zonet een blog over gnosticisme. Liberalisme, de politiek van de haat en zelfzucht lijkt het mechanisme te zijn van de anti-christelijke gnostici.
    Zo wordt ook het protestantisme wordt door sommigen gezien als de judaïsering en dus afbraak van onze volmaakte drie-indeling van kerk en staat.
    Sinds die tijd wordt ons paradijs stap voor stap maar grondig afgebroken.

    Je hebt volkomen gelijk als je schrijft; ‘De verwoesting die heden doorheen de Kerk gezien wordt is geen spontaan gebeuren; er zitten duistere intelligenties achter.’.
    Absoluut!
    Het zijn vervelende mensen die uit slappe haat en kinderachtige nijd onze mooie landen en cultuur willen afnemen. Ze voelen de ‘menselijkheid’ blijkbaar niet, die eigen is aan de Christelijke wereld. Ze zijn te bot en te dom. Ze zijn afgedwaald van het mens zijn in Christus. Hun ego is van onmetelijke afmetingen, maar in hun harten zijn niets. En daarom ze gevaarlijk.

    ‘Katholieken in de Lage Landen moeten beseffen welke vijand er rondwaart binnen de structuren van de lokale bisdommen, de vijand die de lokale kerken hier in verval gebracht heeft met de bewuste intentie om te verwoesten.’, schrijf je.

    Volkomen waar, maar wie moet ze dat leren? Wie vertelt hen welke schat ze verliezen als was het niets? Maar buiten dat, wie kan het allemaal begrijpen? Is deze wijsheid niet té bovenmenselijk en dus schiet het verstand te kort om het te kunnen bevatten? Kunnen gewone mensen wel begrijpen welke loer hen gedraaid wordt? En zou dat helpen? Tja…

    En volkomen gehersenspoeld door de films, boeken, ‘het nieuws’ enzovoorts, kunnen de mensen weinig anders dan bijna als dieren functioneren. Maar ook al zouden ze wel beseffen wat ze gaan missen, wat dan? De mensen worden door de foute onchristelijke politiek steeds verder de hoek in gedreven. Als kikkers in een pan wordt het vuur steeds meer opgestookt. Beetje bij beetje worden de harten verleid tot slecht en domheid. Monsterachtige domheid wordt als zegen gezien en de hoogste wijsheid als vervelend en minderwaardig, onbekend en raadselachtig. De mensen’s geesten zijn gestolen.

    Het zou wellicht helpen als de ware priesters wat meer strijdvaardig zouden zijn en het Woord meer zouden volgen en met man en macht zouden verdedigen. Maar met zo een ‘leider’ die er nu is, is de kerk bijna weg. De ziel lijkt wel zoek.

    Zie eventueel deze website: https://spartareconsidered.blogspot.com/2014/12/the-true-parallel-to-sparta-christendom.html

 2. Ik weet niet wat je bedoelt welke katholieken ?

  In Brecht wonen een kleine dertig kloosterzusters in gemeenschap samen “We zijn allemaal twee keer gevaccineerd, de meeste oudere zusters gezien hun leeftijd zelfs al drie keer.”

  en dit is overall gebeurt

  Gods naam staat in je DNA ,ze hebben de tempel van God onrein gemaakt ,einde oefening voor deze katholieken

  GODS BOODSCHAP AAN JOU IN JE DNA————–dat wisten jullie niet he.

  https://www.bitchute.com/video/IMKegmQHeEjA/

  het was zo simpel

  In Gematria (numerologie), rekent het woord corona om naar 66.
  2. Het woord corona telt 6 letters.
  3. Als je 66 en 6 samenbrengt heb je 666.

  De WGO “identificeerde” COVID-19 nadat het een rapport had ontvangen nadat het een raport had ontvangen dat er mensen geïnfecteerd waren van de gezondheidscommissie van Wuhan op December 12 of 2019.

  Als je 9 November 2001 aftrekt van 12 December 2019, dan krijg je 6666.

  Uitbraak was 6666 dagen na 9-11 ————- Wuhan op December 12 of 2019.

  Build back better 666

  Vergeet niet dat Noah werd uitgekozen om zijn pure DNA, ik ben aan boord !

  Matteüs 24:37-39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de …

   1. Nee, maar dat doet de NASA ook niet

    https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F83%2F4c%2Fe5%2F834ce5c22cd132dc0b7128fe5824088b.png&f=1&nofb=1&ipt=1aabbcbe13b0760016c77c433b4dc5fbec275127c03f85de279df83672c66618&ipo=images

    Tesla vertelde lang geleden al dat het universum het getal 3/6/9 is en hier om draait. Misschien staat 666 hiervoor, drie zessen draaien de zes naar boven Zijkant naar beneden en jij hebt de negen naar

    1. de geboorte dag van Jezus, anders kan je niet rekenen

     1e kerstdag valt altijd op 25 december

     HORUS – lucifer)
     Een Ethiopisch-Soedanese god, geboren op 25 december door een maagd ongeveer 3000 jaar voor Jezus.
     BOEDDHA
     Een Nepalese God, geboren op 25 december door een Maagd ongeveer 563 JAAR vóór Jezus.
     KRISHNA
     Een Indiase god, geboren op 25 december door een maagd ongeveer 900 jaar voor Jezus.
     ZARATHUSTRA
     Een Iraanse god, geboren op 25 december door een maagd ongeveer 1000 jaar voor Jezus.
     HERCULES
     Een Griekse god, geboren op 25 december door een maagd ongeveer 800 jaar voor Jezus.
     MITHRA
     Een Perzische god, geboren op 25 december door een maagd – 600 jaar voor Jezus.
     DIONYSUS
     Een Griekse god, geboren op 25 december door een maagd ongeveer 500 jaar voor Jezus.
     TAMMUZ
     Een Babylonische God, geboren op 25 december door een Maagd ongeveer 400 JAAR voor Jezus.
     HERMES
     Een Griekse god, geboren op 25 december door een maagd ongeveer 200 jaar voor Jezus.
     ADONIS
     Een Fenicische god, geboren op 25 december door een maagd ongeveer 200 jaar voor Jezus.

     Nu de datum

     De stand van de sterren

     https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=620140fbdd&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-8005314843913004940&th=1876d2418338cb92&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8C688obesSBRACplTTXFmSDd4YExpsjgtt8D7gA7HO9IPlURBv-9SABkJF4NHDNYPA3bAobSNpcgsy4xl-NVZ5xJs4FHy2vWwNGPMbhqTTw49jlGt3xkxqxUQ&disp=emb&realattid=ii_lgbd6i1p0

     Openbaring 12:1-2
     En er verscheen een groot wonder in de hemel; een vrouw gekleed met de zon, en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren:
     En zij, zwanger zijnde, huilde, barensweeën, en pijn om te worden bevrijd.

     In 3 v.Chr. had het sterrenbeeld Maagd, bekleed met de zon toen het het middenlichaam binnenging in zijn eclipticale baan, de maan slechts op één dag onder haar voeten – woensdag 11 september. Deze configuratie was tussen 18:18 uur zichtbaar in het Palestijnse gebied. en 19:39 uur op die dag. In deze periode werd Jezus Christus geboren.

     11 september 3 v. Chr. viel op de eerste dag van de maand Tishri (de zevende maand van het jaar volgens de kalender die aan Mozes werd gegeven na de uittocht uit Egypte). Voorafgaand aan de uittocht was Tishri de eerste maand van het jaar en “Rosh Hashanah” of nieuwjaarsdag. Dag wordt nog steeds gevierd in het moderne jodendom op deze dag. Er wordt aangenomen dat de eerste dag van het eerste jaar de dag was waarop de eerste Adam door God werd gevormd, gemaakt en geschapen. Jezus Christus, de tweede Adam, werd op dezelfde dag in 3 v. Chr. geboren.

     “Gedurende de hele nieuwjaarsdag [Tishri 1] werd in Jeruzalem van ’s ochtends tot’ s avonds op trompetten en hoorns geblazen.” – Alfred Edersheim – De tempel: zijn bediening en diensten.

     Op 1 Tisjri [11 september, 3 v. Chr.] terwijl de trompetten bliezen in Jeruzalem om God te eren en het nieuwe jaar te verwelkomen, werd in het kleine nabijgelegen stadje Bethlehem de beloofde Christus geboren die de mensen met God zou verzoenen. De religieuze en politieke leiders van die tijd waren bezig met hun eigen zaken en waren zich niet bewust van de belangrijke gebeurtenis die plaatsvond.

     De geboorte van Jezus Christus

     https://youtu.be/H1vZUCeOKUc

     1. Alle jaren ongeveer, maar de dag is altijd 25 december. Lang, zéér lang voor de huidige tijdrekening incl. kalender werd ingevoerd. Beetje serieus blijven hé. Trouwens, het volstaat om één keer een geleid bezoek aan een Sterrenwacht observatorium te brengen om te leren dat planeten en sterren over de loop der (honderden) jaren wijzigen. Wat vroeger werd vastgesteld klopt nu allang niet meer. Daarom is bv. astrologie klinkklare onzin. Dat gegoochel met getallen, symbolen en tutti quanti voegt werkelijk niets toe aan het begrijpen van de realiteit, laat staan aan de H. Schrift.

    2. 3/6/9—Crater Earth: Vloek van de farao’s

     Hier is het mystieke verklaring, ook in verband met Belgisch ‘voetbal ritueel wow

     https://youtu.be/40eQ0jFnb1A

     Dit is Wim ,een grootte Nederlands mystieke man

  1. C+O+R+O+N+A = 3+15+18+15+14+1 = 66 met 6 lettertekens
   De eerste officiële naam door de WHO voorgesteld maar uiteindelijk niet aangenomen wegens ’te moeilijk in de mond’ = new Corona Virus 2019 = nCoV-2019 = 14+3+15+22 +2+1+9 = 66 met 4 cijfertekens en 2 combinaties van een kleine letter en een hoofdletter
   De officiële naam, voorgesteld en erkend door de WHO = Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2 = SARS-CoV-2 = (SARS-C (allemaal hoofdletters) = 19+1+18+19+3 = 60 en 6+0 = 6) + (o = 15 en 1+5 = 6) + (V-2 = 22+2 en 24 = 2+4 = 6); bovendien: 60+15+24 = 99 en 99 = 9×11 en in het satanisme zijn de twee kerngetallen 9 (zonden) en 11 (wetten).
   De naam, niet van het virus maar van de ziekte, kwam later: Covid-19 en C+o+v+i+d+1 = 3+15+22+9+4+1 = 54 en 5+4 = 9; dus ook hier een 99.
   Allemaal toeval?

   1. Covid-19

    COVID-19 moet je eens andersom schrijven:

    91-DIVOC

    91 STAAT VOOR 9/11 ?
    D –> Digital
    I –> Identity
    V –> Verification
    O –> Opportunity
    C –> in de tafel van 6 is C de derde letter, oftewel: 6×3 = 18 = 6+6+6

    COVID-19 = TEKEN VAN HET BEEST

    De C is de derde letter in het alfabet—-Strong’s Greek: 3. Ἀβαδδών (Abaddón) — Abaddon, the angel …

    ovid 1) Ovis is een Latijnse jongensnaam. Het betekent `schapen`

    Strong’s Hebrew: 19. אּבְחַת (ibchah) — slaughter

 3. Ik wordt dit kotsbeu, het is nu toch wel duidelijk dat Bergoglio volledig onder invloed staat van Satan en hij zet nu alles op alles om de kerk te vernielen want gezien zijn ouderdom rest hem nog weinig tijd.
  Komt bij dat deze Paus en zijn trawanten totaal geen geloof hebben ander zouden ze weten dat zij in de hel zullen belanden oftewel is hun geest zodanig verduisterd dat ze gewoon geen onderscheid meer kunnen maken tussen goed en kwaad . dit op zichzelf is eigenlijk een mysterie

  1. Sergent Yves,

   Ik voel met u mee. Maar laten we oppassen dat we ons niet teveel laten meeslepen in verdriet en rouw. Het goede lijkt weerloos en het slechte lijkt sterk. Maar het schilden van het geloof, de hoop en de liefde maken van weerloosheid kracht, las ik laatst. Laat de wereld en zijn woest waanzinnige golven voor wat die zijn en laten we aanzien hoe de mensen op met de golven worden meegesleurd, maar laten we niet vergeten dat juist nu kan de arbeid vruchtbaar kan zijn. De grond wordt omgeploegd en de zielen worden getest.

   Veel geluk gewenst, het is er nog, meen ik. En de paus? Tja. Hij zal misschien wel betoverd, behekst met vreemde leer zijn. Smeekte hij niet eens om vergeving en vroeg om voor hem te bidden? Als ik me niet vergis zag ik zoiets. Ook zijn samenwerking met een bepaald leider van de protestantse kerk had iets diep-zwarts, vind ik. Ik zag zo een video. Dus, inderdaad, hij lijkt een werktuig. En de kardinalen zien het blijkbaar ook niet, of zijn die nu in meerderheid ook van ‘de weg’ af? Of verwarren ze modernisering soms met iets goeds i.p.v. een overgave aan de duisternis? Zijn ze onwetend, wereldvreemd soms? (Of gewoon dom of lui, onder invloed van drugs soms? Het zou zomaar kunnen hè? Wie weet wat men in hun wijn of melk doet.)

 4. Joe Biden: de tweede katholieke president van de VS

  Zullen we hem even aan het woord laten. Hij sprak deze woorden na de mis

  Biden ontvangt de communie tijdens de mis in Rome, een dag na zijn ontmoeting met de paus

  Heel opmerkelijk Joe Biden spreekt de volle waarheid breaking news

  https://odysee.com/@boundedgod:4/Joe-Biden-is-a-joke:7?r=B7sVuDBuWKKVpvqD55THcN7z4oXPcpci

  De waarheid over Joe Biden bashes trannies

  https://odysee.com/@januszkowalskii1979:e/Joe-Biden-Bashes-Trannies:9

 5. Eric ,ik mag ook niet meer reageren op frontnieuws –dissident–E.J.Bron– ninifornews ,ze kunnen het licht niet verdragen .

  Jezus geboorte dag is belangrijk

 6. Vrijmetselarij an sich en haar werking is helaas te weinig bekend bij het grote publiek. “Het geheim bewaren” is de belangrijkste OMERTA binnen de werkplaatsen van de loge.

  Onwetenheid vernietigd de volken. (Hosea 5,6)

 7. Ik heb gelezen dat hij zeker geen voorstander is van homohuwelijken https://angelusnews.com/news/vatican/fernandez-marriage-polarization/ . Voor de rest vind ik dat dit stukje veel te ver gaat in het trekken van conclusies. Er moet voor iedere aantijging ook een bron vermeld worden, zodat de lezer niet zelf alles moet gaan opzoeken om de context te controleren. In verband met die misbruikaffaire heb ik zo ook gelezen dat hij zelf erkent dat hij niet juist heeft gehandeld https://apnews.com/article/vatican-pope-argentina-fernandez-abuse-case-5d80d28a77290807ce762963ccb75350 . Vanuit alle artikels die ik over hem gelezen heb, ben ik nog steeds voorzichtig optimistisch over wat hij zal betekenen voor de kerk.

 8. Het is te verwachten dat hij voor de tweede keer de traditionele H Mis zal verbieden, wees dus voorbereid

  1. Feit is dat de traditionele Mis niet legalistisch verboden kan worden; er is geen indult of speciale wettekst nodig voor priesters om de katholieke Mis te lezen; wat nodig is is canonieke zending vanwege de lokale bisschop om het Altaarsacrament uit te voeren, wat altijd volgens een katholieke ritus moet geschieden. Het is verboden om het novus ordo-missaal te gebruiken.

   Zodus hebben aanvallen op de katholieke Mis zoals via de “Traditionis custodes”-tekst geen bindende kracht van wet.

 9. Vandaag, 14 juli, is een dag van rouw voor katholieken, een dag waarop de goddelozen in Frankrijk de bestorming van de Bastille door de satanische revolutie vieren; koning Lodewijk XVI en zijn vrouw werden onthoofd, hun kinderen vermoord; clerici, religieuzen, edelen en de katholieke bevolking (inclusief de katholieke militaire Vendée) werden gemartyriseerd, en hier, in de zuidelijke Nederlanden, stierven de katholieke boerenkrijgers dapper voor Kruis en land, en de Beloken tijd drukte op ons volk.

  Uit die Franse genocide door clandestien Juda, de martinisten en de vrijmetselaars is uitgegaan de verwoesting van de restanten van beschaving in Europa en zijn de onwettige politieke structuren opgerezen die de plaatsen van de vroegere katholieke monarchieën usurperen en die heden de westerse volkeren onderdrukken, terroriseren en verwoesten.

  In Zwitserland staat het monument de Leeuw van Luzern ter herdenking van de Zwitserse garde die door de revolutionairen uitgemoord werd; de agonizerende gelaatsuitdrukking van de stervende leeuw is tekenend en doet denken aan het leed van goede mensen te midden van de horror der moderne wereld.

 10. Het is allemaal de wil van God, staat er geschreven, dacht ik. Dus ik zou me zelf eigenlijk maar niet te druk maken over het gedoe en proberen goed werk te doen ondanks de wereld, zoals Peter aanbeveelt:
  (2:15 e.v.):
  13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
  14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar [tot] prijs dergenen, die goed doen.
  15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;
  16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.
  17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.
  . . .
  20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en [daarover] geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en [daarover] lijdt, dat is genade bij God.
  21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;
  22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
  23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;
  24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.
  25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.
  Dus, als het slecht gaat met de kerk is dat de wil van God. De boze werkt ook voor Hem. Die onderzoekt de zielen.

  (De woorden van de Bijbel vind ik altijd merkwaardig to the point. Dat blijft me verbazen.)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht